Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Aspecte Privind Organizarea Teritoriului in Municipiul Craiova


Aspecte Privind Organizarea Teritoriului in Municipiul Craiova


Aspecte Privind Organizarea Teritoriului in Municipiul CraiovaCap.I Favorabilitati si Restrictivitati Pentru Organizarea Teritoriului

I.1 localizarea Geografica.Limite si intindere

Municipiul Craiova este situat in sudul Romaniei, pe malul stang al Jiului, la iesirea acestuia din regiunea deluroasa, la o altitudine cuprinsa intre 75 si 116m. Craiova face parte din Campia Romana, mai precis din Campia Olteniei care se intinde intre Dunare Olt si podisul Getic fiind strabatuta prin mijloc de Valea Jiului. Orasul este asezat aproximativ in centrul Olteniei, la o distanta de 227 km de Bucuresti si 68 km de Dunare. Forma orasului este foarte neregulata, in special spre partea vestica si nordica, iar interiorul orasului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact. Pentru populatia sa, suprafata orasului este mica.

I.2. Elemente de relief caracteristice.

Relieful orasului Craiova se identifica cu relieful judetului Dolj, respectiv de campie. Spre partea nordica se observa o usoara influenta a colinelor in timp ce partea sudica tinde spre lunca. Craiova face parte din Campia Romana mai precis din Campia Olteniei ce se intinde intre Dunare, Olt si podisul Getic fiind strabatuta prin mijloc de Valea Jiului. Zona de campie presupune vai cu lunci mai largi, iar suprafetele netede dintre vai sunt presarate din loc in loc cu mici adancituri (crovuri) sau sunt acoperite cu dune de nisip.Morfologic relieful Campiei Romanatilor (parte integranta a Municipiului Craiova) este caracterizat prin predominarea formelor domoale si relativ plane , ce impun o remarcabila omogenitate peisajului ,scade altimetric de la 180-190 m in Nord,la 40-50 Sud.

I.3 Caracteristici topo si microclimatice

Judetul Dolj apartine zonei climatice temperate, dar pozitia sa si caracterul depresionar al terenului pe care il ocupa in apropiere de curbura lantului muntos carpato-balcanic determina, in ansamblu, o clima mai calda decat in partea centrala si nordica a tarii, existand astfel influente mediteraneene, datorita pozitiei sud-vestice si protectiei dealurilor din nord.Astfel,regimul climatic al Municipiului Craiova este temperat continental specific de campie, cu influente submediteraneene, datorate pozitiei depresionare pe care o ocupa judetul in sud-vestul tarii ,clima caracterizandu-se prin veri foarte calde cu precipitatii nu prea bogate,mai ales sub forma de averse si prin ierni moderate,cu viscole rare si frecvente intervale de incalzire datorate advectiilor de aer cald din sud si sud-vest . Valorile medii ale temperaturii sunt cuprinse intre 10-11,5 iar precipitatiile sunt mai scazute decat in restul teritoriului fapt reiesit si din graficele de mai jos ce ofera o imagine asupra caracteristicilor climatice si evolutia spatial-temporala a fenomenelor specifice.

I.4 Solurile.Conditiile pedogenetice

Solurile apartin in cea mai mare parte grupei molisolurilor (cernoziomuri tipice pe prima terasa a Dunarii, dar mai ales cernoziomuri cambice si cernoziomuri argiloiluviale) in jumatatea de sud-est a campiei si grupei argiluvisolurilor(soluri brune roscate) in partea de nord a Campului Leu-Rotunda.In regiunea cu nisipuri si dune de pe stanga Jiului se dezvolta psamosoluri si soluri brune lamelare,iar in luncile Jiului,Oltului si Oltetului ,soluri aluviale si protosoluri aluviale.Aceste soluri au favorizat ampasarea aici a asezarilor rurale cu profil agricol(cerealier,cerealier-viticol,de cultura a plantelor tehnice si de crestere a animalelor) in faza incipienta a amplasarii teritorialeurmata mai apoi de zonarea industriala(nult mai tarziu) ce a dus la aparitia complexelor urbane.

Cap II.Probleme Urbanistice Specifice

Structura interna a orasului s-a modificat prin reconstructia partii centrale si construirea unor cartiere de locuinte (Calea Bucurestiului,Calea Severinului,Brazda lui Novac,Valea Rosie..etc) si a unor unitati economice de importanta nationala.

In organizarea functinala a vetrei orasului se disting urmatoarele zone:

-zona administrativa si comerciala din centru care cuprinde vechiul nucleu comercial al orasului(Calea Unirii si strada Lipscani),Palatul Administrativ,Universitatea,Teatrul National,Filarmnica si un mare ansamlu de locuinte format din cladiri cu mai multe nivele;

-zona comerciala rezidentiala, care inglobeaza Calea Bucurestiului si cartierele de locuinte din vecinatatea acesteia;

-zona industriala de est ,care cuprinde :S.C. Electroputere S.A., Intreprinderea de utilaj greu,si Industria Constructoare de masini Daewoo,Intreprinderea de morarit si panificatieetc.

-zona industriala de sud ,al carei profil este dat de industria usoara (confexii si textile ).Tot in acest teritoriu se afla complexul clinic universitar,care cuprinde pe langa spitalul nou construit si camine studentesti.

Orasul Craiova dispune de o intinsa zona verde in partea sudica si vestica ,formata din :Parcul Bibescu,construit pe terenul care a apartinut familiei Romanescu(cca 100ha);Parcul Zavoi din lunca Jiului si Gradina Botanica.

Principalele probleme cu care se confrunta spatiul urban al Municipiului Craiova sunt reunite sub un singur factor,,zgomotul'' generat atat de mijloacele de transport in comun in lungul traseelor lor ce cuprinde intreaga zona rezidentiala.Ca factori se cundari se pot enumera cei cu actiune indirecta asupra spatiului rezideintial in conditii atmosferice de advectie a aerului ce duce la imprastierea in atmosfera a rezuduurilor industriale.O parte a acestor ,,fenomene'' se pot surprinde in hartile de mai jos fiind elocventa in sustinerea celor afirmate mai sus.

Harti ale zonei industriale

Harti ale Zonei de transport

In Judetul Dolj caile de comunicatie sunt reprezentate prin linii ferate si sosele de interes national care traverseaza campia de la est la vest (magistrala feroviara 1 si artera rutiera E94 cu cele doua variante Bucuresti-Craiova) si de la nord la sud(Ramnicu Valcea-Corabia), avand ca noduri orasele Caracal si Piatra Olt.

Harta Cailor de comunicatii in Municipiul Craiova

Cap III.Planuri si Programe pentru Organizarea Teritoriului

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A MUNICIPIULUI CRAIOVA

I.PREZENTARE GENERALA
Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiului Craiova se afla in etapa consultarii preliminare a documentului final. Acest document structureaza liniile directoare strategice ale dezvoltarii Municipiului Craiova pe termen scurt, mediu si lung, potrivit problemelor identificate si a potentialului local activ si/sau latent, avand in vedere unicitatea Craiovei, rolurile pe care le exercita in prezent precum si oportunitatile de dezvoltare in viitor.
Strategia de dezvoltare a municipiului Craiova vizeaza valorificarea durabila a resurselor umane, economice, institutionale, financiare, culturale, naturale in scopul afirmarii calitatilor sale distinctive, a consolidarii si dezvoltarii rolurilor in teritoriu la nivel regional, national si transfrontalier, a extinderii si diversificarii parteneriatelor in proiecte sustenabile potrivit potentialului si aspiratiilor comunitatii.

Acest document este rezultatul coroborarii a doua procese:
- demersul cercetarii stiintifice, proces desfasurat de echipa Facultatii de Geografie a Universitatii Babes Bolyai din Cluj Napoca in parteneriat cu Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie din Craiova; rezultatul acestui proces consta in elaborarea strategiei pe baza datelor riguroase gestionate de institutiile locale
- construirea parteneriatului cu actorii locali pe baza consultarii cu reprezentanti ai tuturor institutiilor relevante

In contextul descris mai sus au fost angajati urmatorii factori:
- comunitatea locala
- factorii tehnici institutionalizati: reprezentantii institutiilor locale din cadrul grupurilor de lucru
- factorii politici: Consiliul Local

Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiului Craiova constituie carta de dezvoltare pe baza potentialului local si a valorificarii strategice a acestuia in scopul dezvoltarii unei comunitati vibrante si prospere.

Strategia planifica dezvoltarea locala pe baze durabile prin:
- Asigurarea implicarii cetatenilor si educarii in spiritul consultarii si participarii in planificarea resurselor pentru dezvoltarea municipiului, precum si pregatirea pentru procesul de monitorizare a implementarii
- Initierea parteneriatelor inter-institutionale si inter-sectoriale
- Pregatirea actorilor locali in planificarea dezvoltarii locale pe baza constientizarii valorilor, a potentialului local, a mandriei locale
- Integrarea in cadrul demersurilor strategice a aspectelor sociale, economice cu cele de dezvoltare teritoriala
- Asigurarea conditiilor pentru protejarea patrimoniului natural si cultural al comunitatii si valorificarea durabila a acestuia in proiecte intersectoriale si integrate
- Integrarea aspiratiilor comunitatii cu documentele de planificare institutionalizate: Planul Urbanistic General (PUG) pentru care furnizeaza elementele de tema si Planul multianual al bugetului in care se reflecta proiectele prioritare. Acestea trebuie sa se regaseasca de asemenea in PUG, potrivit etapizarii din buget. Integrarea acestor trei documente programatice pune bazele transparentei in procesul de dezvoltare si asigurarea resurselor necesare prirotatilor comunitatii.
- Asumarea rolurilor la nivel teritorial si initierea unei noi relatii urban-rural cu unitatile adnministrativ teritoriale din aria de influenta reciproca.

In procesul de absorbtie a fondurilor europene si din alte surse internationale, strategia de dezvoltare locala integrata cu documentatiile de urbanism si cele de planificare a bugetului local constituie baza justificarii proiectelor, elementul de fond de la care incepe sa se contureze si sa se concretizeze proiectul.

Strategia de dezvoltare constituie in egala masura meniul necesitatilor dezvoltarii locale, constituind expresia prioritatilor comunitatii; in acest sens, strategia ofera baza atat in procesul de prioritizare a proiectelor locale cat si sursa cea mai echilibrata si transparenta (durabila) pentru ofertele politice, electorale.

II. ETAPELE PRINCIPALE ALE PROCESULUI DE ELABORARE A STRATEGIEI
Structura generala a implicarii factorilor locali in procesul de elaborare a strategiei s-a bazat pe urmatorii pasi:
- Informarea factorilor de decizie asupra caracteristicilor, rolurilor, etapelor si rezultatelor strategiei;
- Implicarea factorilor tehnici in procesul de elaborare a strategiei, proces simultan de instruire si lucru efectiv la strategie;
- Implicarea comunitatii prin initierea chestionarii asupra aspectelor problematice si asupra potentialului distinctiv al municipiului.

Procesul de elaborare a strategiei a parcurs majoritatea etapelor consacrate:
- Examinarea situatiei existente
- Analiza datelor
- Formularea diagnozei
- Formularea viziunii de dezvoltare
- Identificarea si detalierea obiectivelor strategice de dezvoltare
- Identificarea programelor si a proiectelor care decurg din obiectivele de dezvoltare durabila a Municipiului Craiova

In cadrul acestor etape, cele doua demersuri, stiintific si participativ, s-au desfasurat simultan cu interferentele si adaptarile reciproce necesare, in vederea coroborarii discursului stiintific cu elementele care tin de activitatea curenta si observatia directa a actorilor locali.

Mai sunt de configurat urmatoarele aspecte:
- Verificarea listei de proiecte de catre actorii locali institutionalizati, corespunzator domeniilor strategice
- Formularea criteriilor de prioritizare a proiectelor
- Verificarea relationarii cu planul multianual al bugetului
- Continuarea activitatilor consultative: formularea concluziilor primului chestionar
- Lansarea chestionarului privind viziunea de dezvoltare
- Introducerea in cadrul documentului a comentariilor si observatiilor in urma consultarii
- Institutionalizarea grupurilor de lucru
- Institutionalizarea procedurilor interne si inter-institutionale de cooperare pentru implementarea, controlul, monitorizarea, evaluarea si actualizarea strategiei

Munca de consultare a comunitatii s-a desfasurat cu sprijinul neprecupetit al reprezentantilor institutiilor si structurilor asociative locale care au delegat specialisti atasati valorilor locale si care, prin contributii profesionale deosebite in intalnirile de lucru au sprijinit formularea strategiei intr-un cadru participativ si au asigurat detalierea aspectelor examinate stiintific, acordarea generala a demersului stiintific la contextul concret al municipiului.

In tot acest timp, Primaria a avut permanent portile deschise si a gazduit seminariile si toate intalnirile de lucru cu toata deschiderea, caldura si proverbiala ospitalitate olteneasca.
Echipa primariei municipiului Craiova, prin institutia Primarului, a Consiliului Local si a Directiilor din cadrul Primariei a acordat asistenta permanenta de cea mai inalta calitate in intreaga perioada de pregatire si apoi in desfasurarea procesului, a participat nemijlocit si a preluat deja componenta de consultare a cetateniilor.

Un aspect special il constituie implicarea breslei arhitectilor si urbanistilor municipiului care au gazduit in cateva randuri intalniri de lucru la sediul Ordinului Arhitectilor, au contribuit crucial in definirea elementelor de potential urbanistic si in cristalizarea unor linii de actiune privind identitatea si prestigiul local, a cadrului natural, a modalitatilor de eficientizare a relatiilor teritoriale.

III. GRUPURILE DE LUCRU
Grupurile de lucru constituite din participantii delegati din partea actorilor locali? institutii si organizatii implicate in dezvoltarea municipiului? s-au structurat, potrivit aspectelor critice pentru identitatea si perspectivele de dezvoltare ale Municipiului Craiova, in urmatoarele echipe:
- Turism si agrement
- Dezvoltare economica
- Regenerare culturala, identitate locala, patrimoniu
- Dezvoltare infrastructura, utilitati, servicii publice, terenuri
- Servicii sociale
- Mediu si calitatea locuirii
- Rol regional, transfrontalier si cooperare metropolitana
- Servicii academice, universitare, sanatate, cercetare-dezvoltare
In contextul acestor grupuri, decizia arhitectilor si urbanistilor craioveni a fost sa se insereze proportional in structura formata pentru a contribui potrivit domeniilor strategice identificate si a asigura coeziunea demersului prin natura interdisciplinara a profesiei.

IV. CONTINUTUL DOCUMENTELOR
Potrivit pasilor in elaborarea strategiei de dezvoltare locala, documentul final este constituit din urmatoarele sectiuni:
- Aspecte metodologice care expliciteaza desfasurarea procesului, principiile pe care acestea se bazeaza. Sunt luate in considerare principiile: articularii deciziilor privind dezvoltarea infratsructurii cu politicile de valorificare a resurselor materiale; depasirii constrangerilor de dimensiune ale municipiului; angajarii zonelor izolate pe baza dezvoltarii infratsructurilor de transport si telecomunicatii; a actiunilor integrate de dezvoltare locala pe baza domeniilor-cheie ale dinamicii locale. Principalele categorii de dinamici luate in considerare sunt: dezvoltarea metropolitana, dezvoltarea ca pol tehnologic si dezvoltarea mediilor prielnice inovarii.
- Contextul european al dezvoltarii spatiale ssi sociale ofera o sinteza extrem de eficienta si utila tuturor actorilor locali si sectoarelor de activitate, privind conceptele dezvoltarii in cadrul Uniunii Europene, modalitatile in care acestea au fost dezvoltate si detaliate in documente de importanta strategica, precum si programele si directiile in care acestea sunt finantate. De asemenea este explicitat un glosar valoros de termeni si proceduri privind dezvoltarea locala, managementul si integrarea acesteia in contextul teritorial, masurile privind asigurarea coeziunii economice, sociale si teritoriale. Relevante sunt pentru municipiu atat perspectiva in care are loc decizia in dezvoltare, in Uniunea Europeana, cat si importanta polarizarii dezvoltarii teritoriale, prin contributia retelelor de poli de crestere la nivel national.
- Contextul national al dezvoltarii spatiale si sociale prezinta imaginea generala a dezvoltarii teritoriale la nivel national, modalitatile de orientare a fondurilor europene in procesul de postaderare, in vederea rezolvarii disparitatilor in dezvoltare si valorificarii potentialului national in contextul UE. Acest capitol se adreseaza contextului la care trebuie sa se racordeze municipiul in aspiratiile in dezvoltarea proprie, la rolurile la nivel national si transfrontalier pe care le poate juca, precum si modalitatile in care fondurile europene il pot ajuta in acest proces.
- Contextul regional si judetean al dezvoltarii spatiale ssi sociale detaliaza la scara regionala si judeteana problemele si potentialul teritorial si pozitioneaza municipiul in raport cu celelalte minicipii din regiune. Capitolul ofera informatiile-cadru care situeaza municipiul Craiova in contextul relatiilor teritoriale carora trebuie sa le faca fata, de care trebuie sa profite in dezvoltarea pozitiei la nivel regional si in structurarea relatiilor urban-rural de tip metropolitan.
- Strategia de dezvoltare durabila a municipiului Craiova este capitolul in care masa critica de argumente favorabile municipiului Craiova, de la nivelele teritoriale de anvergura este concentrata si structurata in directiile strategice si programele si proiectele aferente, potrivit pasilor in elaborarea strategiei de dezvoltare locala durabila:
- Analiza Diagnostic si conturarea profilului strategic al municipiului Craiova examineaza problematica si potentialul local, avantajele comparative si competitive ale municipiului, potentialul de asociere metropolitana si de activarea categoriilor de dinamici descrise in capitolul adresat metodologiei;
- Factorii catalizatori ai dezvoltarii socio-economice a municipiului Craiova constituie suma de aspecte care trebuie sa activeze, energizeze, dinamizeze procesele de dezvoltare la nivelul municipiului, care trebuie utilizati ca vehicule ale schimbarii, cresterii durabile, coeziunii in dezvoltare.
- Etapele procesului de dezvoltare grupeaza pe categorii de urgente in interventie, masurile strategice in dezvoltarea municipiului.
- Obiectivele strategice generale organizeaza in programe si proiecte demersurile practice de implementare a strategiei prin obiectivele strategice, contureaza parteneriatele necesare pentru atingerea viziunii de dezvoltare a Craiovei.

V. CONSULTAREA COMUNITATII PRIVIND STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Strategia de dezvoltare locala durabila a Craiovei, in calitatea sa de carta locala, se bazeaza nemijlocit pe implicarea comunitatii in procesul de elaborare, monitorizare si actualizare a planurilor de dezvoltare si a proiectelor care decurg din acestea, potrivit dinamicii dezvoltarii, a schimbarilor care intervin, a modificarilor in aspiratiile cetatenilor privind dezvoltarea municipiului.
Activarea partenerilor locali in procesul complex si dificil de elaborare a planului de dezvoltare al Craiovei, potrivit ambitiilor si sperantelor cetatenilor conduce la rezultate multiple:
- Constientizarea de catre actorii locali a problemelor, potentialului, a valorilor locale, a obligatiilor fata de utilizarea spatiului urban, a identitatii locale, parteneriatelor etc
- Stimularea creativitatii membrilor comunitatii, provocarea de a indrazni sa iubeasca si sa dezvolte un loc cu ale carui probleme si valori sunt obisnuiti
- Consolidarea cooperarii intersectoriale public-comunitate-privat in planificarea unui viitor comun durabil, printr-un proces structurat de planificare, monitorizare, control, actualizare
- Cultivarea mandriei locale, a valorilor identitare
- Asumarea, includerea in reflexul urban a responsabilitatilor si drepturilor cetatenesti de a se implica in planificarea durabila a localitatii
- Dezvoltarea liderilor locali capabili sa se implice in aceste procese.

Craiova, o localitate prospera si moderna, pregatita pentru standardele europene

PRINCIPALELE INVESTITII 2004 - 2007

Investitia: Reabilitarea, modernizarea si

extinderea sistemului de iluminat public

in Municipiul Craiova

Cost total: 468 miiardel lei
Din bugetul local: 468 miliarde lei

Data de finalizare estimata: 1 iulie 2004
Beneficii pentru comunitate:
A 350 km retele electrice noi
Bmontare 13.994 buc. corpuri noi de iluminat
Cmontat 3.123 lampadare pentru alei, parcuri
D realizat nocturna stadion Ion Oblemenco
E Iluminat arhitectural al cladirilor reprezentative
F nivel de iluminare la standarde europene

Investitia: Reabilitarea ecologica a zonei

economice de nord - vest a municipiului

Craiova Cartier Craiovita - lac Craiovita

Cost total: 223 miliarde lei
Din bugetul local: 1 miliard lei
Finantator extern - Program PHARE

Data de finalizare estimata: 2006
Beneficii pentru comunitate:
A Repunerea in functiune a zonei de agrement
B Refacere spatii verzi - peisagistic arhitectural
C Refacere infrastructura
D Dezvoltare economica

Investitia: Dezvoltarea sistemului de

alimentare cu apa potabila a

mun. Craiova din sursele Izvarna - Tismana

Cost total: 2.640 miiarde lei
Finantator extern: Parteneriat public-privat

Data de finalizare estimata: 2006
Beneficii pentru comunitate:
A Cresterea nivelului calitatii apei
B Cresterea debitului furnizat de sistem la 2,1 mc/s
CReducere cheltuieli de exploatare
D Cresterea calitatii vietii

Investitia: Depozit ecologic pentru tratarea

deseurilor urbane si instalatie de tratare a

deseurilor industriale

Cost total: 1.200 miliarde lei
Finantator extern: S.C. Systema Ecologic

Data de finalizare estimata: 2005
Beneficii pentru comunitate:
A Cresterea caltatii veitii cetatenilor municipiului
B Reducerea problemelor de mediu si a riscului poluarii
C Inchiderea depozitelor existente, adevarate focare de infectie
D Crearea unei industrii de valorificare a deseurilor

Investitia: Reabilitarea si extinderea retelei

de canalizare si furnizarea de facilitati pentru

epurarea apelor uzate in vederea protectiei

fluviului Dunarea

Cost total: 2.820 miliarde lei
Din bugetul local: 703,7 miliarde lei
Finantator extern - Program ISPA

Data de finalizare estimata: 2007
Beneficii pentru comunitate:
A Reducerea poluarii raului Jiu
B Refacerea a aproximativ 50-60 Km de retea de canalizare
C Cresterea gradului de confort al cetatenilor
D Cresterea accesului gospodariilor populatiei la sistemul de canalizare al orasului
F Realizarea de retele de canalizare noi in cartierele Brestei-Bucovat si Lascar Catargiu

Conform datelor de mai sus furnizate de catre primaria Municipiului Craiova , reiese faptul ca pentru dezvoltarea urbana au fast realizate o serie de proiecte in perioada 2004-2007 a caror finalitate presupune o serie de investitii pe termen mediu sau lung realizate cu sprijinul societatilor non sau guvernamentale.Prin acestea au fost rezolvate o seri de problema cu grad ridicat al prioritatii,si a caror efecte benefice se fac simtite prin limitarea a o serie de factori degradanti ai mediului sau peisajului.

Cap VI.Concluzii

Din analiza de mai sus reiese faptul ca Municipiul Craiova trece printr-o faza de tranzitie genarata de lipsa unor proiecte fiabile in dezvoltarea zonei cat si din punct de vadere a extinderii territorial in functi de amplasarea celorlalte zone functionale fara a intra in ,,conflict cu acestea''.O serie de masuri au fost luate ,insa,recent(perioada2004-2007) si confirma ,,ideologia'' strategiei de dezvoltare durabila propusa Consiliului Orasenesc.Totusi,problemele interitoriu exista,problema poluarii fonice fiind de actualitate datorita arterelor de circulatie dispuse central,actual cautandu-se madalitati de reducere a acestor efecte prin dispunerea zonei rezidentiale in afara ,,orasului'',tendinta actual,odata cu aparitia zonelor rezidentiale prin programul ANL,destinat clasei tinere din randul populatiei.

Bibliografie:

1.G.Posea & co (2005),,Geografia Romaniei-vol V'',Ed.academiei Romane,Bucuresti

XXX. Date Statistice de la primaria Municipiului Craiova

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate