Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Ghid al activitatii de cercetare - Studii universitare si at ID


Ghid al activitatii de cercetare - Studii universitare si at ID


S.N.S.P.A.

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA
Ghid al activitatii de cercetare

Studii universitare de licenta si masterat ID -

Anexe (modele formulare tipizate)

Anexa 1. Raport intermediar de activitate

Anexa 2. Raport intermediar de cercetare

Anexa 3. Raport final de activitate

Anexa 4. Raport final de cercetare

Anexa 5. Grila de evaluare a Proiectelor de cercetare

Anexa 6. Fisa de evaluare a programului "Proiect de cercetare"

Anexa 7. Referat de evaluare a activitatii de cercetare in cadrul licentei / disertatiei

Anexa 8. Formular de inscriere la licenta

Anexa 9. Formular de inscriere la disertatie

Anexa 10. Conditii minime de forma si fond pentru redactarea licentei / disertatiei

Capitolul 1

Coordonate ale cercetarii stiintifice in

Facultatea de Administratie Publica

Valorile si misiunea Facultatii de Administratie Publica

Facultatea de Administratie Publica are ca scop central formarea actualilor si viitorilor functionari publici din administratia publica centrala si locala. De asemenea, efectueaza studii si cercetari stiintifice in domeniul administratiei publice, colaborand cu organisme nationale si internationale.


Facultatea a fost infiintata in cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA) avand in vedere experienta dobandita de aceasta institutie care functioneaza din 1990. Prin formarea la nivel universitar a viitorilor specialisti ai administratiei publice intr-un sistem coerent de invatamant si cercetare, valorificand traditiile invatamantului romanesc, in deplina concordanta cu normele si standardele internationale, Facultatea de Administratie Publica sprijina procesul de reforma politica, economica si sociala si, nu in ultimul rand, administrativa.


Avand in vedere specificul SNSPA, preponderent aplicativ, in privinta pregatirii profesionale a viitorilor functionari publici, compatibil cu competentele si exigentele in domeniu din tarile Europei Occidentale, facultatea si-a fixat ca obiectiv imbinarea laturii aplicativ-practice cu cea stiintifica, imbinare fara de care nu putem realiza o administratie eficienta a tarii.


Drept obiective strategice ale procesului de invatamant in cadrul Facultatii de Administratie Publica, reflectate atat in planurile sale de invatamant cat si la nivelul fiecarei discipline, amintim urmatoarele:


a) Insusirea de catre studenti a informatiilor de specialitate indispensabile unor viitori functionari publici, de inalta calificare precum si a principalelor concepte, teorii, metode si instrumente de analiza a fenomenelor cu care se confrunta administratia publica.

b) Crearea si consolidarea capacitatii analitice, de sinteza si interpretare a fenomenelor, structurilor si proceselor social-politice si economice, cu precadere legate de tranzitia pe care o traverseaza Romania.


c) Pregatirea viitorilor functionari publici in asa fel incat sa raspunda cu promptitudine necesitatii cunoasterii, insusirii si aplicarii corecte a noii legislatii si sa corespunda extinderii responsabilitatilor ca urmare a descentralizarii competentelor in domeniul administratiei publice;


d) Formarea unui cadru adecvat de cercetare stiintifica, cu precadere aplicativa, orientata sa dea solutii preocuparilor in domeniu, in functie de legislatie si nevoile locale si, prin aceasta, sa se constituie, in domeniu, un colectiv profesional mai larg.

O observatie importanta trebuie facuta in legatura cu misiunea si obiectivele Facultatii de Administratie Publica: acestea, ca si intregul proces de invatamant din cadrul Scolii, se desfasoara in afara oricarui partizanat politic, principiul echidistantei politice fiind strict respectat, detasarea stiintifica in abordarea diferitelor probleme sociale si politice constituind o regula elementara a deontologiei didactice.

Licenta "administratie publica"

Misiunea programului de studii universitare de licenta in specializarea  "administratie publica" este de a asigura  formarea initiala, pentru viitorii functionari si angajati publici precum si cercetatori sau cadre didactice, in problematica specifica administratiei publice. Totodata programul isi propune sa asigure cadrul interdisciplinar necesar abordarii proceselor sociale si politice conexe in vederea intelegerii mecanismelor complexe ce fundamenteaza administratiile publice nationale si europene.

Dimensiunea didactica de transmitere a cunostintelor si dobandire a competentelor specifice domeniului stiintelor administrative se realizeaza printr-o abordare multidisciplinara ce are la baza fundamente socio-politice, manageriale, juridice si economice. Competentele vizate se refera la intelegerea mecanismelor si proceselor specifice evolutiei administratiilor publice nationale si europene, fundamentarea deciziilor publice, elaborarea si implementarea politicilor publice precum si dezvoltarea mecanismelor democratice in sectorul public.

Formarea aptitudinilor de cercetare are in vedere insusirea metodelor moderne specifice de investigare a fenomenelor si proceselor administrative, dezvoltarea capacitatii de analiza interdisciplinara in context social global a acestora precum si extensia cercetarii catre problematica generala a sectorului public.

Masteratul in stiinte administrative

Facultatea de Administratie Publica dezvolta studii universitare de masterat pentru absolventii studiilor de licenta de trei ani si pentru cei ai caror prim stadiu de formare universitara depaseste trei ani. Specializarile "Managementul sectorului public", "Puterea executiva si administratia publica", "Spatiul Public European" si "Studii Administrative Europene" urmeaza profilul de pregatire universitara a sistemului Bologna, fiind organizate pe parcursul a doi ani de studiu. Specializarile "Capacitate administrativa si acquis comunitar", "Guvernare moderna si integrare europeana" si "Managementul afacerilor publice" sunt structurate pe o perioada de un an si jumatate.

Misiunea programelor de studii universitare de masterat este de a asigura  formarea initiala, pentru viitorii functionari si angajati publici precum si cercetatori sau cadre didactice, in problematica specifica administratiei publice nationale si europene. Totodata programele Facultatii de Administratie Publica isi propun sa asigure suportul pentru dezvoltarea invatarii continue a angajatilor din sectorul public, oferind cadrul interdisciplinar necesar abordarii dimensiunilor sociale si politice specifice procesului de integrare europeana ce caracterizeaza si influenteaza evolutiile administratiilor publice nationale si europene.

Dimensiunea didactica de transmitere a cunostintelor si dobandire a competentelor specifice celor sapte programe de studii de masterat se realizeaza, pe de o parte, prin aprofundarea fundamentelor juridice, manageriale si socio-economice ale organizarii si functionarii sistemelor administrative si, pe de alta parte, prin extensia acestora catre administratia europeana, mai precis catre mecanismele de natura administrativa ce se regasesc in procesul de edificare a Uniunii Europene.

Finalitatea programelor de masterat in cadrul Facultatii de Administratie Publica vizeaza, din perspectiva competentelor dobandite, capacitatea absolventilor de a se integra activ si eficient in activitatea specifica organismelor si institutiilor europene si de a asigura o interfata coerenta intre administratia publica nationala si cea europeana. Problematica cercetarii se circumscrie domeniilor studiate si are in vedere dezvoltarea abilitatilor de cercetare sociala si abordarea unor teme specifice constructiei europene referitoare, intre altele, la afacerile publice, integrarea economica si politica si mecanismele decizionale.

Activitatea de cercetare stiintifica in Facultatea de Administratie Publica

Pentru Facultatea de Administratie Publica, cercetarea stiintifica in domeniul stiintelor administrative reprezinta o prioritate. Facultatea urmareste dezvoltarea si consolidarea contributiilor individuale si colective, ale studentilor si cadrelor didactice, in promovarea cunoasterii in spatiul administrativ contemporan.

In acest sens, in cadrul Facultatii de Administratie Publica si la nivelul studiilor de licenta ID, sunt organizate:

 1. activitati de tutoriat si suport didactic pentru studentii din cadrul specializarilor "administratie publica", in vederea dezvoltarii cercetarilor individuale, publicarea in reviste de prestigiu si dezvoltarea abilitatilor de atragere a finantarilor de cercetare.
 2. activitati de indrumare stiintifica pentru studentii din cadrul specializarilor "administratie publica", aflati in ultimul an (semestrele V si VI), in vederea gestionarii cu succes a proiectelor de cercetare semestriala si a licentei.
 3. retele de colaborare si parteneriat stiintific la nivelul comunitatii academice din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, concretizate prin existenta societatilor studentesti, a cercurilor stiintifice si a cluburilor de idei si dezbateri.

La nivelul studiilor de masterat, Facultatea de Administratie Publica organizeaza:

 1. activitati de indrumare stiintifica pentru studentii din cadrul tuturor celor sapte specializari, aflati in ultimul an (semestrele III si/sau IV), in vederea gestionarii cu succes a proiectelor de cercetare semestriala si a disertatiei.
 2. retele de colaborare si parteneriat stiintific la nivelul comunitatii academice din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, concretizate prin existenta societatilor studentesti, a cercurilor stiintifice si a cluburilor de idei si dezbateri.

In anul universitar 2009/2010, coordonarea activitatilor de tutoriat si suport didactic pentru studentii din cadrul specializarii "administratie publica" este realizata de urmatoarele cadre didactice:

Specializarea, forma de invatamant

Anul de Studii

Tutore

AP-ID

I

Tuca Mihaela

II

Cretu Grabriela

III

Berceanu Bogdan

MSP ID

I

Popa Florin

II

Grigorovici Iulia

PEX ID

I

Popa Florin

II

Grigorovici Iulia

SPE ID

I; II

Cocosatu Madalina

SAE ID

I; II

Cocosatu Madalina

GMI ID

I; II

Cocosatu Madalina

CAA ID

I; II

Grigorovici Iulia

MAP ID

I; II

Popa Florin; Lazar Corina

COORDONATOR

COCOSATU MADALINA

In anul universitar 2009/2010, activitatile de indrumare stiintifica pentru studentii din cadrul specializarilor "administratie publica" aflati in ultimul an (semestrele V si VI) sunt realizate de urmatoarele cadre didactice:

Specializarea

Grupa(-ele)

Indrumator de cercetare

AP-ID

Carausan Mihaela

Iancu Diana - Camelia

Leoveanu Andy

COORDONATOR

IANCU DIANA-CAMELIA

In anul universitar 2009/2010, activitatile de indrumare stiintifica pentru studentii din cadrul studiilor universitare de masterat aflati in ultimul an (semestrele III si/sau IV) sunt realizate de urmatoarele cadre didactice:

Specializarea[1]

Grupa(-ele)

Indrumator de cercetare

MSP-ID

Dinu Teodora

Lazar Corina

Nicolescu Cristina

Savulescu Carmen

PEX-ID

Cocosatu Madalina

SPE-ID

Dinu Teodora

Vrabie Catalin

SAE-ID

Carausan Mihaela

GMI-ID

Cocosatu Madalina

CAA-ID

Iancu Diana - Camelia

MAP-ID

Anghelescu Stoica

Jaliu Dragos

Mot Anca

Cristescu Alexandra

COORDONATOR

IANCU DIANA-CAMELIA

Prioritati ale cercetarii stiintifice in Facultatea de Administratie Publica

Domeniile relevante pentru cercetarea stiintifica in cadrul Facultatii de Administratie Publica pot fi grupate in trei axe de interes:

Management si afaceri publice (management strategic, managementul proiectelor, economie publica, managementul resurselor umane, managementul reformei, etc.)

Guvernare europeana (politici publice europene, integrare europeana, guvernare multi-nivel, etc.)

Studii comparate de drept public (drept public european, drept international, etc.)

Cele trei axe de interes stiintific sunt valorificate la nivelul centrelor de cercetare din cadrul facultatii:

 1. Centrul de Afaceri Publice
 2. Centrul de Drept Public
 3. Institutul de Management Public.

Capitolul 2

Proiectul de cercetare

2.1. Notiuni introductive

Facultatea de Administratie Publica incurajeaza cercetarea individuala a studentilor in ciclurile I si II universitar, in trei axe de interes stiintific:

 1. Management si afaceri publice (management strategic, managementul proiectelor, economie publica, managementul resurselor umane, managementul reformei, etc.)
 2. Guvernare europeana (politici publice europene, integrare europeana, guvernare multi-nivel, etc.)
 3. Studii comparate de drept public (drept public european, drept international, etc.)

Dimensiunea aplicata a cercetarilor individuale este intens sustinuta, studentii Facultatii de Administratie Publica fiind incurajati sa aplice instrumentarul teoretic si metodologic obtinut in cadrul activitatilor de curs si seminar.

Activitatea de cercetare a studentilor inmatriculati la zi sau la distanta, la cursurile universitare de licenta si de masterat, este atent monitorizata de indrumatorii de grupe (cadre didactice ale facultatii). Studentii in ultimul an (semestrele V si VI specializarea "administratie publica", studii universitare de licenta si respectiv semestrele III si/sau IV pentru studiile universitare de masterat) beneficiaza de indrumare suplimentara, activitatile lor de cercetare concretizandu-se in elaborarea a doua lucrari menite sa ateste maturizarea academica:

 1. proiectul de cercetare (proiect colectiv) - disciplina obligatorie a semestrului al VI-lea, pentru studiile universitare de licenta, respectiv disciplina obligatorie a semestrului al III-lea (respectiv al IV-lea, pentru studiile de doi ani), pentru studiile universitare de masterat;
 2. licenta, respectiv disertatia (proiect individual) - obligatorie pentru obtinerea diplomei de absolvent al Facultatii de Administratie Publica, studii universitare de licenta, respectiv de masterat.

Proiectul de cercetare este un demers ce incurajeaza munca in echipa si cercetarea aplicata in domeniul stiintelor administrative. Cadre didactice atent selectate si nominalizate drept indrumatori ai activitatii de cercetare asigura monitorizarea, coordonarea si evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectelor de cercetare, pe toata durata anului III de studiu, pentru studiile universitare de licenta, respectiv anului II, pentru studiile universitare de masterat.

2.2. Organizare si monitorizare

Studentii Facultatii de Administratie Publica sunt organizati in grupe de studiu (maxim 25-30 studenti / grupa). Pentru studentii specializarii "administratie publica", la nivelul studiilor universitare de licenta, respectiv, pentru cei ai specializarilor "Managementul sectorului public", "Puterea executiva si administratia publica", "Spatiul Public European", "Studii Administrative Europene", "Capacitate administrativa si acquis comunitar", "Guvernare moderna si integrare europeana" si "Managementul afacerilor publice", la nivelul studiilor universitare de masterat, fiecare grupa de studiu devine, in ultimul an universitar, o echipa de cercetare. Fiecare echipa este coordonata si monitorizata de un cadru universitar (asistent sau lector universitar) (numit indrumator de cercetare), a carui responsabilitate principala consta in indrumarea stiintifica a studentilor in vederea realizarii proiectului de cercetare.

Indrumatorul de cercetare este direct implicat in:

 1. alegerea temei de cercetare pentru echipa pe care o coordoneaza;
 2. monitorizarea progreselor inregistrate de echipa;
 3. evaluarea rezultatelor individuale / colective obtinute.

Indrumatorul va asigura conditiile necesare dialogului cu echipa coordonata, colegii indrumatori si coordonatorul activitatii de cercetare pentru studii universitare de licenta si masterat. Comunicarea de catre indrumator a programului de indrumare stiintifica echipei de cercetare, colegilor indrumatori si coordonatorului activitatii de cercetare pentru studii de licenta si masterat este obligatorie.

Indrumatorul este de asemenea responsabil pentru prezentarea raportului intermediar de activitate a echipei coordonate si realizarea raportului final de activitate.

Alegerea temei de cercetare se realizeaza de catre indrumator in urma dialogului cu echipa de cercetare coordonata, avandu-se in vedere prioritatile de cercetare ale Facultatii de Administratie Publica si interesele individuale ale studentilor. Tema de cercetare va avea un caracter aplicat si va urmari dezvoltarea si consolidarea instrumentarului teoretic si metodologic obtinut de studenti in cadrul activitatilor de curs si seminar. Ea va fi comunicata de indrumator coordonatorului activitatii de cercetare pentru studii universitare de licenta si masterat pana cel tarziu la inceputul lunii decembrie a fiecarui an universitar.

Raportul intermediar de activitate este prezentat coordonatorului activitatii de cercetare pentru studii universitare de licenta si masterat, in cea de-a saptea saptamana de activitate didactica a semestrului al VI-lea, pentru studiile de licenta, respectiv a semestrului al III-lea (al IV-lea) pentru studiile de masterat de un an si jumatate, respectiv doi ani. Raportul contine informatii concrete privind progresele activitatii de cercetare in cadrul grupelor (a se vedea Anexa 1) si reprezinta sursa de informare a coordonatorului activitatii de cercetare pentru redactarea propriului Raport intermediar de cercetare (Anexa 2). Acesta din urma va fi prezentat in fata Catedrelor Facultatii de Administratie Publica, in sedinta comuna a acestora.

Raportul final de activitate este prezentat coordonatorului activitatii de cercetare pentru studii universitare de licenta si masterat, in ultima saptamana de activitate didactica a semestrului al VI-lea, pentru studiile de licenta, respectiv a semestrului al III-lea (al IV-lea) pentru studiile de masterat de un an si jumatate, respectiv doi ani. El contine proiectul de cercetare al echipei, observatiile critice ale indrumatorului si evaluarile individuale realizate de acesta (Anexa 3). Raportul final de activitate constituie baza formala a evaluarii studentilor in cadrul proiectelor de cercetare si sursa de informare a coordonatorului activitatii de cercetare pentru redactarea propriului Raport final de cercetare (Anexa 4). Acesta din urma va fi prezentat in fata Catedrelor Facultatii de Administratie Publica, in sedinta comuna a acestora.

Evaluarea rezultatelor individuale / colective obtinute de fiecare echipa de cercetare va urmari grila prezentata in Anexa 5.

Pe baza Rapoartelor intermediare de activitate ale indrumatorilor, coordonatorul activitatii de cercetare pentru studii universitare de licenta si masterat este responsabil pentru selectarea proiectelor ce vor fi prezentate in cadrul Sesiunii de Comunicari stiintifice a Facultatii de Administratie Publica. Rezultatele selectiei vor fi comunicate indrumatorilor ce devin responsabili pentru organizarea prezentarii rezultatelor echipei in Sesiunea de Comunicari stiintifice.

Activitatea de cercetare in cadrul Facultatii de Administratie Publica recunoaste drept valori fundamentale obiectivitatea stiintifica si profesionalismul academic si respecta normele prevazute de Carta SNSPA. Orice abatere de la aceste valori (de ex. plagiat, promovare a unor valori nedemocratice, etc.) va fi sesizata indrumatorului ori direct coordonatorului activitatii de cercetare si propusa spre solutionare conducerii Facultatii de Administratie Publica.

In vederea imbunatatirii activitatilor de organizare si monitorizare in cadrul programului "Proiect de cercetare", studentii participanti vor fi rugati sa completeze fise de evaluare a programului (Anexa 6). Indrumatorul va prezenta rezultatele evaluarii realizate de echipa sa cercetare in continutul Raportului final de activitate.

Pentru anul universitar 2009/2010, planul activitatilor desfasurate in cadrul disciplinei "Proiectul de cercetare" este urmatorul:

Nr.

crt.

Activitate (titlu)

Rezultat asteptat

Termen de realizare

Responsabil (i)

Alegerea temei de cercetare

1 tema de cercetare / echipa

Decembrie 2009

Indrumator de cercetare

Comunicarea temei de cercetare coordonatorului

1 titlu al proiectului de cercetare / echipa

Decembrie 2009

Indrumator de cercetare

Indrumare stiintifica

Max. 5 ore / saptamana

Semestrul VI / licenta

Semestrul III (IV) / disertatie

Indrumator de cercetare

Coordonator

Redactare Raport intermediar de activitate

1 Raport intermediar de activitate /echipa

Aprilie 2010

Indrumator de cercetare

Redactare Raport intermediar de cercetare

1 Raport intermediar de cercetare

Aprilie 2010

Coordonator

Selectie a proiectelor de cercetare pentru Sesiunea de Comunicari Stiintifice

Min. 3 proiecte de cercetare

Aprilie 2010

Coordonator

Distribuire catre echipele de cercetare si centralizare a fiselor de evaluare a programului

(n) Fise de evaluare a programului

Mai 2010

Indrumator de cercetare

Redactare Raport final de activitate

1 Raport final de activitate / echipa

Mai 2010

Indrumator de cercetare

Redactare Raport final de cercetare

1 Raport final de cercetare

Mai 2010

Coordonator

Capitolul 3

Licenta

3.1. Notiuni introductive

Finalizarea studiilor universitare de licenta in cadrul Facultatii de Administratie Publica se realizeaza prin sustinerea unui examen scris si prezentarea orala a licentei. Licenta este o lucrare ce imbina dimensiunea teoretica a studiilor universitare cu cea practica si are un profund caracter individual. Temele de licenta propuse de cadrele didactice coordonatoare sunt alese de fiecare student in functie de interesele de cercetare ori specificul activitatii profesionale dezvoltate, dialogul dintre cadrul didactic coordonator si student fiind unul puternic personalizat.

Formal, licenta face parte din planul de invatamant al anului III (primul ciclu universitar). Activitatea de cercetare a studentilor in vederea realizarii licentei si cea de coordonare stiintifica debuteaza la inceputul semestrului al V-lea si se incheie la finele semestrului al VI-lea. Actorii direct implicati sunt studentii Facultatii de Administratie Publica si cadrele didactice coordonatoare de licenta. Indrumatorii si Coordonatorul activitatii de cercetare pentru studiile universitare de licenta si masterat asigura suportul stiintific si tehnic necesar bunei desfasurari a activitatii de cercetare.

3.2. Organizare si monitorizare

Cadrul didactic coordonator de licenta este direct responsabil pentru:

 1. comunicarea catre Secretariatul ID al Facultatii de Administratie Publica a temelor de licenta pentru care ofera indrumare, in limita numarului alocat prin Statul de functii al Facultatii de Administratie Publica;
 2. selectia studentilor carora le va oferi indrumare stiintifica (studenti colaboratori) si comunicarea rezultatelor acestei selectii;
 3. organizarea activitatii de cercetare individuala pentru studentii colaboratori;
 4. monitorizarea progreselor inregistrate de studentii colaboratori;
 5. evaluarea rezultatelor individuale obtinute de studentii colaboratori.

Cadrul didactic coordonator de licenta va asigura conditiile necesare dialogului cu studentii colaboratori, colegii indrumatori si coordonatorul activitatii de cercetare pentru studii universitare de licenta si masterat. Comunicarea de catre cadrul didactic coordonator de licenta a programului de indrumare stiintifica studentilor colaboratori si Secretariatului ID al Facultatii de Administratie Publica este obligatorie.

Cadrul didactic coordonator de licenta este de asemenea responsabil pentru depunerea la Secretariatul ID al Facultatii de Administratie Publica, pana la finalul semestrului al VI-lea, a referatului de evaluare a activitatii de cercetare realizata de studentii colaboratori (Anexa 7).

Comunicarea catre Secretariatul ID a Facultatii de Administratie Publica a temelor de licenta pentru care se ofera indrumare stiintifica va fi realizata de cadrul didactic coordonator pana cel tarziu la sfarsitul lunii octombrie a fiecarui an universitar. In conditiile in care pentru temele indicate cadrul didactic coordonator a stabilit anterior studentii colaboratori (pe baza dialogului in cadrul activitatilor de curs si seminar ori ale celor de cercetare in cadrul centrelor Facultatii de Administratie Publica), este necesara comunicarea numelor studentilor colaboratori si a temelor repartizate acestora in acelasi termen anterior mentionat.

Selectia studentilor colaboratori se intemeieaza pe proiectele de plan de licenta intocmite de acestia, anexate formularului de inscriere in sesiunea de licenta. Acolo unde este cazul, cadrul didactic coordonator poate avea in vedere drept criteriu de departajare a studentilor inscrisi, dialogul in cadrul activitatilor de curs si seminar ori ale celor de cercetare in cadrul centrelor Facultatii de Administratie Publica.

Indrumarea stiintifica a studentilor colaboratori se va realiza pe tot parcursul anului universitar. In acest sens, cadrele didactice coordonatoare vor stabili programul sesiunilor de indrumare (sunt recomandate cel putin doua sesiuni de indrumare stiintifica / an universitar) si vor comunica Secretariatului ID al Facultatii de Administratie Publica datele de contact pana la sfarsitul lunii noiembrie a fiecarui an universitar.

Secretariatul ID al Facultatii de Administratie Publica este direct responsabil pentru:

 1. primirea si centralizarea temelor de licenta propuse spre coordonare de cadrele didactice coordonatoare;
 2. comunicarea temelor de licenta propuse spre coordonare catre studentii din anul III ai Facultatii de Administratie Publica;
 3. prezentarea cererilor pentru inscrierea in sesiunea de licenta cadrelor didactice coordonatoare, in vederea obtinerii acordului / refuzului de coordonare stiintifica din partea acestora;
 4. comunicarea catre studenti a titlurilor de licenta acceptate spre indrumare in sesiunea de licenta curenta si a datelor de contact pentru cadrele didactice coordonatoare;
 5. primirea si centralizarea referatelor de evaluare individuala a activitatii de cercetare realizata de studentii colaboratori, primite de la cadrele didactice coordonatoare;
 6. primirea si centralizarea a cate un exemplar al licentei / student.

Primirea si centralizarea temelor de licenta propuse spre coordonare de cadrele didactice se realizeaza pana cel tarziu la sfarsitul lunii noiembrie a fiecarui an universitar. Comunicarea catre studentii din anul III ai Facultatii de Administratie Publica a temelor de licenta propuse spre coordonare se va realiza pana cel tarziu in a doua saptamana a lunii decembrie a fiecarui an universitar, prin afisarea la avizierul Facultatii de Administratie Publica, in campusul virtual al studentilor din anul III si pe pagina oficiala a facultatii (www.apid.snspa.ro).

Studentii din anul III ai Facultatii de Administratie Publica isi vor depune cererile de inscriere in vederea sustinerii examenului de licenta (probele scris si oral) in sesiunea iunie a anului universitar in curs, pana cel tarziu la finele celei de-a treia saptamani a lunii decembrie a fiecarui an universitar, la Compartimentul Tutoriat. Formularul de inscriere reprezinta o declaratie de intentie de cercetare din partea studentului (Anexa 8) si va fi insotit de proiectul de plan al licentei si o bibliografie minimala. In cazul in care formularul de inscriere nu este depus personal de autorul sau, proiectele de plan al disertatiei si o bibliografie minimala vor fi depuse obligatoriu. Formularul de inscriere va contine doua rubrici pentru indicarea temelor de licenta preferate (in masura in care cadrul didactic desemnat drept prim indrumator refuza coordonarea, cererea va fi orientata din oficiu catre cel de-al doilea indrumator mentionat in cerere. In eventualitatea unui al doilea refuz, cererea va fi reformulata in atentia unui indrumator cu teme inca nealocate). Proiectul de plan de licenta si bibliografia minimala este obligatorie pentru prima optiune.

Formularele de inscriere insotite de proiectele de plan de licenta vor fi evaluate de cadrele didactice coordonatoare pana cel mai tarziu in a doua saptamana a lunii ianuarie a fiecarui an universitar. Rezultatele selectiei vor fi comunicate Secretariatului Facultatii de Administratie Publica si Compartimentului Tutoriat pana cel tarziu in a treia saptamana a lunii ianuarie. Secretariatul ID al Facultatii de Administratie Publica va face public rezultatul selectiei prin afisarea la avizierul Facultatii de Administratie Publica, in campusul virtual al studentilor din anul III si pe pagina oficiala a facultatii (www.apid.snspa.ro) a listei finale a studentilor inscrisi in sesiunea iunie a fiecarui an universitar. Lista va contine de asemenea programul sesiunilor de indrumare stiintifica si datele de contact pentru cadrele didactice coordonatoare.

Indrumatorii si coordonatorul activitatii de cercetare pentru studiile de licenta si masterat vor asigura suportul stiintific si tehnic necesar bunei desfasurari a activitatii de cercetare.

In vederea cresterii calitatii proiectelor de plan de licenta propuse de studentii din anul III ai Facultatii de Administratie Publica, indrumatorii si coordonatorul activitatii de cercetare pentru studiile universitare de licenta si masterat vor oferi indrumare de specialitate tuturor celor interesati.

Prevederile cuprinse in acest capitol, dupa modificarea termenelor de actiune aferente, se aplica corespunzator si sesiunii de licenta din luna februarie a fiecarui an universitar.

Pentru anul universitar 2009/2010, planul activitatilor desfasurate in cadrul programului "Licenta" este urmatorul:

Nr.

crt.

Activitate (titlu)

Rezultat asteptat

Termen de realizare

Responsabil (i)

Comunicarea temelor de licenta (unde este cazul si a numelor studentilor colaboratori deja selectati)

(n) teme de licenta

noiembrie 2009

Cadrul didactic coordonator

Primirea si centralizarea temelor de licenta

1 lista a temelor de licenta disponibile

decembrie 2009

Compartimentul Tutoriat

Secretariatul Facultatii de Administratie Publica

Publicarea temelor de licenta disponibile

1 lista a temelor de licenta afisata la Avizierul si pe pagina oficiala a facultatii

decembrie 2009

Secretariatul Facultatii de Administratie Publica

Compartimentul Tutoriat

Administratorul paginii oficiale a Facultatii de Administratie Publica

Primirea si centralizarea formularelor de inscriere in sesiunea de licenta

(n) formulare de inscriere

decembrie 2009

Compartimentul Tutoriat

Selectia studentilor colaboratori

1 lista continand repartizarea studentilor colaboratori si datele de contact ale cadrelor didactice indrumatoare

ianuarie

2010

Cadrul didactic coordonator

Secretariatul Facultatii de Administratie Publica

Compartimentul Tutoriat

Publicarea repartizarii finale a studentilor colaboratori

1 lista publicata continand repartizarea studentilor colaboratori si datele de contact ale cadrelor didactice indrumatoare

ianuarie

Secretariatul Facultatii de Administratie Publica

Compartimentul Tutoriat

Administratorul paginii oficiale a Facultatii de Administratie Publica

Indrumare stiintifica

Min. 2 sesiuni / an universitar

semestrele

V si VI

Cadrul didactic coordonator

Indrumare stiintifica

Sesiuni de indrumare

semestrul

V

Indrumatori

Coordonator

Depunerea referatelor de evaluare individuala a activitatii de cercetare la Secretariatul facultatii

(n) referate de evaluare

mai 2010

Cadrul didactic indrumator

Primirea si centralizarea a cate un exemplar al licentei / student.

(n) exemplare de licenta

iunie 2010

Secretariatul Facultatii de Administratie Publica

In cadrul Facultatii de Administratie Publica, in anul universitar 2009/2010, cadrele didactice coordonatoare de licenta sunt urmatoarele:

Specializarea si forma de invatamant[2]

Cadre didactice coordonatoare de licenta

(nume si prenume)


Alistar VictorCapitolul 4

Disertatia

4.1. Notiuni introductive

Finalizarea studiilor universitare de masterat in cadrul Facultatii de Administratie Publica se realizeaza prin prezentarea orala a disertatiei. Disertatia este o lucrare ce imbina dimensiunea teoretica a studiilor universitare cu cea practica si are un profund caracter individual. Temele de disertatie propuse de cadrele didactice coordonatoare sunt alese de fiecare student in functie de interesele de cercetare ori specificul activitatii profesionale dezvoltate, dialogul dintre cadrul didactic coordonator si student fiind unul puternic personalizat.

Formal, disertatia face parte din planul de invatamant al ultimului an din cel de-al doilea ciclu universitar. Activitatea de cercetare a studentilor in vederea realizarii disertatiei si cea de coordonare stiintifica debuteaza la inceputul semestrului al III-lea si se incheie la finele semestrului al IV-lea, pentru studiile universitare de masterat de doi ani si respectiv, debuteaza si se incheie in semestrul al III-lea pentru programele masterale de un an si jumatate. Actorii direct implicati sunt studentii Facultatii de Administratie Publica si cadrele didactice coordonatoare. Indrumatorii si Coordonatorul activitatii de cercetare pentru studiile universitare de licenta si masterat asigura suportul stiintific si tehnic necesar bunei desfasurari a activitatii de cercetare.

4.2. Organizare si monitorizare

Cadrul didactic coordonator de disertatie este direct responsabil pentru:

 1. comunicarea catre Secretariatul ID al Facultatii de Administratie Publica a temelor de disertatie pentru care ofera indrumare, in limita numarului alocat prin Statul de functii al Facultatii de Administratie Publica;
 2. selectia studentilor carora le va oferi indrumare stiintifica (studenti colaboratori) si comunicarea rezultatelor acestei selectii;
 3. organizarea activitatii de cercetare individuala pentru studentii colaboratori;
 4. monitorizarea progreselor inregistrate de studentii colaboratori;
 5. evaluarea rezultatelor individuale obtinute de studentii colaboratori.

Cadrul didactic coordonator de disertatie va asigura conditiile necesare dialogului cu studentii colaboratori, colegii indrumatori si coordonatorul activitatii de cercetare pentru studii universitare de licenta si masterat. Comunicarea de catre cadrul didactic coordonator de disertatie a programului de indrumare stiintifica studentilor colaboratori si Secretariatului ID al Facultatii de Administratie Publica este obligatorie.

Cadrul didactic coordonator de disertatie este de asemenea responsabil pentru depunerea la Secretariatul Facultatii de Administratie Publica, pana la finalul semestrului al III-lea (respectiv al IV-lea), a referatului de evaluare a activitatii de cercetare realizata de studentii colaboratori (Anexa 7).

Comunicarea catre Secretariatul ID al Facultatii de Administratie Publica a temelor de disertatie pentru care se ofera indrumare stiintifica va fi realizata de cadrul didactic coordonator pana cel tarziu la sfarsitul lunii octombrie a fiecarui an universitar. In conditiile in care pentru temele indicate cadrul didactic coordonator a stabilit anterior studentii colaboratori (pe baza dialogului in cadrul activitatilor de curs si seminar ori ale celor de cercetare in cadrul centrelor Facultatii de Administratie Publica), este necesara comunicarea numelor studentilor colaboratori si a temelor repartizate acestora in acelasi termen anterior mentionat.

Selectia studentilor colaboratori se intemeieaza pe proiectele de plan de disertatie intocmite de acestia, anexate formularului de inscriere in sesiunea de disertatie. Acolo unde este cazul, cadrul didactic coordonator poate avea in vedere drept criteriu de departajare a studentilor inscrisi, dialogul in cadrul activitatilor de curs si seminar ori ale celor de cercetare in cadrul centrelor Facultatii de Administratie Publica.

Indrumarea stiintifica a studentilor colaboratori se va realiza pe tot parcursul anului universitar. In acest sens, cadrele didactice coordonatoare vor stabili programul sesiunilor de indrumare (sunt recomandate cel putin doua sesiuni de indrumare stiintifica / an universitar) si vor comunica Secretariatului ID al Facultatii de Administratie Publica datele de contact pana la sfarsitul lunii noiembrie a fiecarui an universitar.

Secretariatul ID al Facultatii de Administratie Publica este direct responsabil pentru:

primirea si centralizarea temelor de disertatie propuse spre coordonare de cadrele didactice coordonatoare;

comunicarea temelor de disertatie propuse spre coordonare catre studentii din ultimul an al studiilor universitare de masterat din cadrul Facultatii de Administratie Publica;

prezentarea cererilor pentru inscrierea in sesiunea de disertatie cadrelor didactice indrumatoare, in vederea obtinerii acordului / refuzului de coordonare stiintifica din partea acestora;

comunicarea catre studenti a titlurilor de disertatie acceptate spre indrumare in sesiunea de disertatie curenta si a datelor de contact pentru cadrele didactice coordonatoare;

primirea si centralizarea referatelor de evaluare individuala a activitatii de cercetare realizata de studentii colaboratori, primite de la cadrele didactice coordonatoare;

primirea si centralizarea a cate un exemplar al disertatiei / student.

Primirea si centralizarea temelor de disertatie propuse spre coordonare de cadrele didactice indrumatoare se realizeaza pana cel tarziu la sfarsitul lunii noiembrie a fiecarui an universitar. Comunicarea catre studentii din ultimul an al studiilor universitare de masterat din cadrul Facultatii de Administratie Publica a temelor de disertatie propuse spre coordonare se va realiza pana cel tarziu in a doua saptamana a lunii decembrie a fiecarui an universitar, prin afisarea la avizierul Facultatii de Administratie Publica, in campusurile virtuale aferente anilor de studiu relevanti si pe pagina oficiala a facultatii (www.apid.snspa.ro).

Studentii din ultimul an al studiilor universitare de masterat din cadrul Facultatii de Administratie Publica isi vor depune cererile de inscriere in vederea sustinerii examenului de disertatie (proba orala) in sesiunea iunie a anului universitar in curs, pana cel tarziu la finele celei de-a treia saptamani a lunii decembrie a fiecarui an universitar, la Compartimentul Tutoriat. Formularul de inscriere reprezinta o declaratie de intentie de cercetare din partea studentului (Anexa 9) si va fi insotit de proiectul de plan al disertatiei si o bibliografie minimala. In cazul in care formularul de inscriere nu este depus personal de autorul sau, proiectele de plan al disertatiei si o bibliografie minimala vor fi depuse obligatoriu. Formularul de inscriere va contine doua rubrici pentru indicarea temelor de disertatie preferate (in masura in care cadrul didactic desemnat drept prim indrumator refuza coordonarea, cererea va fi orientata din oficiu catre cel de-al doilea indrumator mentionat in cerere. In eventualitatea unui al doilea refuz, cererea va fi reformulata in atentia unui indrumator cu teme inca nealocate). Proiectul de plan de disertatie si bibliografia minimala este obligatorie pentru prima optiune.

Formularele de inscriere insotite de proiectele de plan de disertatie vor fi evaluate de cadrele didactice coordonatoare pana cel mai tarziu in a doua saptamana a lunii ianuarie a fiecarui an universitar. Rezultatele selectiei vor fi comunicate Secretariatului Facultatii de Administratie Publica si Compartimentului Tutoriat pana cel tarziu in a treia saptamana a lunii ianuarie. Secretariatul ID al Facultatii de Administratie Publica va face public rezultatul selectiei prin afisarea la avizierul Facultatii de Administratie Publica, in campusurile virtuale relevante si pe pagina oficiala a facultatii (www.apid.snspa.ro) a listei finale a studentilor inscrisi in sesiunea iunie a fiecarui an universitar. Lista va contine de asemenea programul sesiunilor de indrumare stiintifica si datele de contact pentru cadrele didactice coordonatoare.

Indrumatorii si coordonatorul activitatii de cercetare pentru studiile universitare de licenta si masterat vor asigura suportul stiintific si tehnic necesar bunei desfasurari a activitatii de cercetare.

In vederea cresterii calitatii proiectelor de plan de disertatie propuse de studentii din ultimul an al studiilor universitare de masterat din cadrul Facultatii de Administratie Publica, indrumatorii si coordonatorul activitatii de cercetare pentru studiile universitare de licenta si masterat vor oferi indrumare de specialitate tuturor celor interesati.

Prevederile cuprinse in acest capitol, dupa modificarea termenelor de actiune aferente, se aplica corespunzator si sesiunii de disertatie din luna februarie a fiecarui an universitar.

Pentru anul universitar 2009/2010, planul activitatilor desfasurate in cadrul programului "Disertatie" este urmatorul:

Nr.

crt.

Activitate (titlu)

Rezultat asteptat

Termen de realizare

Responsabil

Comunicarea temelor de disertatie (unde este cazul si a numelor studentilor colaboratori deja selectati)

(n) teme de disertatie

noiembrie 2009

Cadrul didactic coordonator

Primirea si centralizarea temelor de disertatie

1 lista a temelor de disertatie disponibile

decembrie 2009

Secretariatul Facultatii de Administratie Publica

Compartimentul Tutoriat

Publicarea temelor de disertatie disponibile

1 lista a temelor de disertatie afisata la Avizierul si pe pagina oficiala a facultatii

decembrie 2009

Secretariatul Facultatii de Administratie Publica

Compartimentul Tutoriat

Administratorul paginii oficiale a Facultatii de Administratie Publica

Primirea si centralizarea formularelor de inscriere in sesiunea de disertatie

(n) formulare de inscriere

decembrie 2009

Compartimentul Tutoriat

Selectia studentilor colaboratori

1 lista continand repartizarea studentilor colaboratori si datele de contact ale cadrelor didactice indrumatoare

ianuarie 2010

Cadrul didactic coordonator

Secretariatul Facultatii de Administratie Publica

Publicarea repartizarii finale a studentilor colaboratori

1 lista publicata continand repartizarea studentilor colaboratori si datele de contact ale cadrelor didactice indrumatoare

ianuarie 2010

Secretariatul Facultatii de Administratie Publica

Compartimentul Tutoriat

Administratorul paginii oficiale a Facultatii de Administratie Publica

Indrumare stiintifica

Min. 2 sesiuni / an universitar

semestrele

V si VI

Cadrul didactic coordonator

Indrumare stiintifica

Sesiuni de indrumare

semestrul

V

Indrumatori

Coordonator

Depunerea referatelor de evaluare individuala a activitatii de cercetare la Secretariatul facultatii

(n) referate de evaluare

mai 2010

Cadrul didactic coordonator

Primirea si centralizarea a cate un exemplar al disertatiei / student.

(n) exemplare de disertatie

iunie 2010

Secretariatul Facultatii de Administratie Publica

In cadrul Facultatii de Administratie Publica, in anul universitar 2009/2010, cadrele didactice coordonatoare de disertatie sunt urmatoarele:

Specializarea si forma de invatamant[3]

Cadru didactic coordonator de disertatie

(nume si prenume)

MSP-ID

Anghelescu Stoica

Baltac Vasile

Balan Emil

Cocosatu Madalina

Dumitrescu Mihail

Georgescu Andrada

Grigorescu Adriana

Manda Cezar

Manea Ion

Matei Ani

Matei Lucica

Mot Anca

Nita Mircea

Popescu Luminita Gabriela

Simionescu Aurel

Vlasceanu Mihaela

SAE-ID

Andrei Liviu

Balan Emil

Carausan Mihaela

Costache Maria

Grigorescu Adriana

Manda Cezar

Matei Ani

Matei Lucica

Nita Mircea

Popescu Andrei

Popescu Luminita Gabriela

Popescu Radu

Secares Vasile

Teodoroiu Simona

Zlatescu Irina

SPE-ID

Andrei Liviu

Barbulescu Iordan

Carausan Mihaela

Cocosatu Madalina

Costache Maria

Fuerea Augustin

Haines Rosemarie

Maior George

Matei Lucica

Popescu Andrei

Popescu Constantin

Popescu Luminita Gabriela

Popescu Radu

Secares Vasile

PEX-ID

Baltac Vasile

Balan Emil

Costache Maria

Dinca Dragos

Dumitrescu Mihail

Manda Cezar

Manea Ion

Matei Ani

Matei Lucica

Teodoroiu Simona

Zlatescu Irina

GMI-ID

Carausan Mihaela

Costache Maria

Dinca Dragos

Fuerea Augustin

Grigorescu Adriana

Haines Rosemarie

Jaliu Dragos

Matei Ani

Popescu Luminita Gabriela

Teodorof Gheorghe

Vlasceanu Mihaela

MAP-ID

Anghelescu Stoica

Cocosatu Madalina

Dumitrescu Mihail

Georgescu Andrada

Grigorescu Adriana

Jaliu Dragos

Manea Ion

Matei Ani

Matei Lucica

Mot Anca

Nita Mircea

Simionescu Aurel

CAA-ID

Alistar Victor

Balan Emil

Fuerea Augustin

Popescu Ion

Jaliu Dragos

Iancu Diana - Camelia

Teodorof Gheorghe

Anexe

Anexa 1: Raport intermediar de activitate

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative

Facultatea de Administratie Publica

Studii universitare

Specializarea .

Anul universitar ..

Raport intermediar de activitate*

* Se va anexa proiectul de cercetare aflat in curs de realizare.

Indrumator de cercetare (nume si prenume, grad didactic): ..

Echipa de cercetare: Grupa .

Titlul proiectului de cercetare

Responsabilitati in cadrul proiectului de cercetare

Nr.crt.

Numele si prenumele membrului echipei

Activitate

(se vor enumera activitatile de cercetare in care este inclus membrul echipei)

Rezultate asteptate

(se vor enumera rezultatele pentru care este responsabil membrul echipei)

Termen de realizare

(se va mentiona termenul limita de prezentare a rezultatelor pentru care membrul echipei este responsabil)

Observatii

(se vor mentiona eventuale comentarii ale indrumatorului cu privire la responsabilitatile membrului echipei)

Comentarii privind stadiul cercetarii (se vor mentiona rezultatele deja obtinute)

Comentarii privind interactiunea cu echipa de cercetare (se vor descrie metodele de comunicare folosite la nivelul echipei de cercetare pentru atingerea obiectivelor propuse)

Alte comentarii (Indrumatorul poate include recomandarea sa pentru considerarea proiectului drept potrivit pentru prezentarea in cadrul Sesiunii de Comunicari Stiintifice din cadrul Facultatii de Administratie Publica):

Data intocmirii: .. Semnatura indrumatorului de cercetare:..

Anexa 2: Raport intermediar de cercetare

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative

Facultatea de Administratie Publica

Studii universitare

Specializarea .

Anul universitar ..

Raport intermediar de cercetare*

* Se vor anexa proiectele de cercetare avute in vedere pentru prezentarea in cadrul Sesiunii de Comunicari Stiintifice.

Coordonator (nume si prenume, grad didactic): ..

Echipe de cercetare coordonate (se va trece numarul grupelor): .

Proiectele de cercetare in curs de realizare

Nr.crt.

Titlul proiectului de cercetare

Indrumator

(se va mentiona numele si prenumele indrumatorului responsabil)

Stadiul cercetarii

(se vor enumera rezultatele deja obtinute de echipa de cercetare)

Observatii

(se vor mentiona eventuale comentarii ale coordonatorului cu privire la responsabilitatile echipelor de cercetare)

Comentarii privind interactiunea cu echipele de cercetare (se vor descrie metodele de comunicare folosite pentru intretinerea dialogului cu studentii si indrumatorii):

Alte comentarii (Coordonatorul va include recomandarea sa pentru proiectele ce vor fi prezentate in cadrul Sesiunii de Comunicari Stiintifice din cadrul Facultatii de Administratie Publica):

Data intocmirii: ..  Semnatura Coordonatorului:.

Anexa 3: Raport final de activitate

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative

Facultatea de Administratie Publica

Studii universitare

Specializarea .

Anul universitar ..

Raport final de activitate*

* Se va anexa proiectul de cercetare in forma finala.

Indrumator de cercetare (nume si prenume, grad didactic): ..

Echipa de cercetare: Grupa .

Titlul proiectului de cercetare

Responsabilitati in cadrul proiectului de cercetare

Nr.crt.

Numele si prenumele membrului echipei

Activitate

(se vor enumera activitatile de cercetare in care a fost inclus membrul echipei)

Criteriul 1[4]

Criteriul  2

Criteriul 3[6]

Nota finala[7]

Observatii

(se vor mentiona eventuale comentarii ale indrumatorului cu privire la activitatea membrului echipei)

Comentarii privind interactiunea cu echipa de cercetare (se vor descrie metodele de comunicare folosite la nivelul echipei de cercetare pentru atingerea obiectivelor propuse; se vor atasa si rezultatele evaluarii realizate de membrii echipei activitatii de organizare si monitorizare a cercetarii)

Alte comentarii (Indrumatorul poate include observatii personale privind activitatea realizata. Sugestiile de imbunatatire sunt incurajate):

Data intocmirii: .. Semnatura indrumatorului de cercetare:..

Anexa 4: Raport final de cercetare

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative

Facultatea de Administratie Publica

Studii universitare

Specializarea .

Anul universitar ..

Raport final de cercetare

Coordonator (nume si prenume, grad didactic): ..

Echipe de cercetare coordonate (se va trece numarul grupelor): .

Proiectele de cercetare realizare

Nr.crt.

Titlul proiectului de cercetare

Indrumator de cercetare

(se va mentiona numele si prenumele indrumatorului responsabil)

Nota proiectului de cercetare

(se va mentiona rezultatul final al contributiei colective pentru fiecare echipa de cercetare )

Observatii

(se vor mentiona eventuale comentarii ale coordonatorului cu privire la responsabilitatile echipelor de cercetare)

Proiecte de cercetare prezentate in Sesiunea de Comunicari Stiintifice a Facultatii de Administratie Publica (se vor enumera proiectele prezentate si eventualele premii obtinute)

Comentarii privind interactiunea cu echipele de cercetare (se vor descrie metodele de comunicare folosite pentru intretinerea dialogului cu studentii si indrumatorii. Se vor prezenta rezultatele finale consolidate ale evaluarii facute de studenti programului ):

Alte comentarii (Coordonatorul va include recomandarile de imbunatatire a activitatii de cercetare, asa cum reies ele din rapoartele indrumatorilor si experienta personala):

Data intocmirii: .. Semnatura Coordonatorului:.

Anexa 5: Grila de evaluare a proiectelor de cercetare

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

STUDII UNIVERSITARE

Specializarea

GRILA DE EVALUARE

a proiectului de cercetare ..

realizat de studentul (a)

in colaborare cu membrii echipei de cercetare . (se va trece numarul grupei de lucru)

Indrumator de cercetare: 

Criterii

1) Activitatea de cercetare in echipa

 • Modul in care studentul (a) a respectat termenele impuse pentru contributiile individuale
 • Prezenta activa a studentului (ei)  la sesiunile de lucru in echipa
 • Contributii originale la dezvoltarea argumentului de cercetare 

Criteriul 1: [_______]

2) Activitatea de cercetare individuala

 • Modul in care contributia studentului (ei) este adecvata temei abordate
 • Relevanta studiului de caz sau a capitolelor aplicative 
 • Utilizarea corespunzatoare a modalitatilor de citare (subsoluri si bibliografie generala)

Criteriul 2:

Calitatea stiintifica a proiectului de cercetare

 • Originalitatea argumentului
 • Coerenta discursului si a concluziilor [_______]
 • Gradul de cuprindere al documentarii bibliografice 

Criteriul 3: [_______]

NOTA FINALA

Semnatura indrumator de cercetare .

Data .

Anexa 6: Fisa de evaluare a programului "Proiect de cercetare"

CHESTIONAR nr. ..

Facultatea de Administratie Publica incearca sa-si imbunatateasca activitatea de organizare si monitorizare in cadrul programului "Proiect de cercetare". In consecinta, indrumatorii si coordonatorul activitatii de cercetare pentru studiile universitare de licenta si masterat va adreseaza rugamintea de a completa prezentul chestionar, cu mentiunea ca toate datele furnizate sunt si vor ramane anonime.

Va multumim pentru sprijinul dumneavoastra!

1. Cum apreciati, in general, programul "Proiect de cercetare"?

a) foarte bine organizat; b) mai degraba bine organizat; c) mai degraba slab organizat; d) foarte slab organizat; e) Nu stiu/Nu raspund (NS/NR).

2. Considerati ca munca in echipa poate produce rezultate relevante in plan stiintific?

a) Da; b) Nu; b) Nu stiu/Nu raspund (NS/NR).

3. Pe o scala de la 1 [deloc bun(a)] la 5 [foarte bun(a)], cum apreciati ..:

a) accesul la informatii privind proiectul de cercetare (organizare, redactare, evaluare)

b) accesul la indrumarea stiintifica oferita de indrumator

c) necesitatea participarii la sesiunile de lucru in echipa

d) calitatea interactiunii cu ceilalti membri ai echipei

e) calitatea interactiunii cu indrumatorul

In opinia dumneavoastra, care au fost punctele tari ale acestui program?

In opinia dumneavoastra, care au fost punctele slabe ale acestui program?

Ce recomandari de imbunatatire puteti face?

7. Care sunt studiile pe care va pregatiti sa le incheiati in cadrul Facultatii de Administratie Publica?

a) de licenta; b) de masterat.

8. Care a fost frecventa interactiunilor dumneavoastra cu membrii echipei din care ati facut parte?

a) 1-2 ori pe luna; b) 1-2 ori pe saptamana; c) mai mult de 2 ori pe saptamana; d) nu a existat o interactiune.

9. Care a fost frecventa interactiunilor dumneavoastra cu indrumatorul echipei din care ati facut parte?

a) 1-2 ori pe luna; b) 1-2 ori pe saptamana; c) mai mult de 2 ori pe saptamana; d) nu a existat o interactiune.

Anexa 7: Referat de evaluare a activitatii de cercetare in cadrul licentei/disertatiei

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

STUDII UNIVERSITARE

Specializarea

REFERAT DE EVALUARE

a lucrarii ..

realizata de absolventul (a)

in vederea obtinerii titlului de ..

Criterii

1) Continut si structura

 • Organizarea adecvata a capitolelor lucrarii (in functie de specificul cercetarii)
 • Prezentarea suportului teoretic si metodologic al cercetarii 
 • Coerenta si consistenta argumentului stiintific prezentat 

2) Originalitate

 • Aplicabilitatea conceptelor utilizate si ale concluziilor cercetarii in sectorul public
 • Racordarea argumentului la directiile actuale de cercetare in stiintele administrative
 • Relevanta studiului de caz sau a capitolelor aplicative (acolo unde este cazul) 

3) Rigoare stiintifica

 • Gradul de cuprindere al documentarii bibliografice
 • Utilizarea corespunzatoare a modalitatilor de citare (subsoluri si bibliografie generala)
 • Respectarea drepturilor de autor

Alte criterii (se vor enumera de catre coordonator, daca este cazul, in functie de specificul cercetarii )

MEDIA

PROPUN / NU PROPUN lucrarea pentru sustinere in sesiunea

Coordonator stiintific (nume si prenume / semnatura)

Data

Anexa 8: Formular de inscriere la licenta

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

Departamentul pentru Invatamant la Distanta

Se aproba,

Tema nr

Decan,

Prof. univ. dr. Lucica Matei

Doamna Decan,

Subsemnatul(a) (numele, initiala tatalui si prenumele) ., absolvent(a) al (a) studiilor universitare de licenta, specializarea , promotia .., va rog sa aprobati tema licentei pe care urmeaza sa o sustin in sesiunea iunie 2010.

Optiunile mele sunt urmatoarele

Tema

Coordonatorul

stiintific

Rezolutia coordonatorului stiintific**

Atasez planul primei teme de licenta.

* Am luat la cunostinta ca in cazul unui refuz de coordonare din partea coordonatorului stiintific sus-mentionat sunt obligat (a) sa imi reformulez cererea, luand in considerare temele de licenta nealocate.

** Este necesar, de regula, numai pentru prima optiune. In cazrui deosebite, acest acord va fi obtinut de Compartimentul Tutoriat al Departamentului pentru Invatamant la Distanta.

Data:..  Semnatura:..

Doamnei Decan a Facultatii de Administratie Publica

Anexa 9: Formular de inscriere la disertatie

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

Departamentul pentru Invatamant la Distanta

Se aproba,

Tema nr

Decan,

Prof. univ. dr. Lucica Matei

Doamna Decan,

Subsemnatul(a) (numele, initiala tatalui si prenumele) ., absolvent(a) al (a) studiilor universitare de masterat, specializarea , promotia .., va rog sa aprobati tema disertatiei pe care urmeaza sa o sustin in sesiunea februarie/iunie 2010.

Optiunile mele sunt urmatoarele

Tema

Coordonatorul

stiintific

Rezolutia coordonatorului stiintific**

Atasez planul temei de disertatie.

* Am luat la cunostinta ca in cazul unui refuz de coordonare din partea coordonatorului stiintific sus-mentionat sunt obligat (a) sa imi reformulez cererea, luand in considerare temele de disertatie nealocate.

** Este necesar, de regula, numai pentru prima optiune. In cazrui deosebite, acest acord va fi obtinut de Compartimentul Tutoriat al Departamentului pentru Invatamant la Distanta.

Data:..  Semnatura:..

Doamnei Decan a Facultatii de Administratie Publica

Anexa 10: Conditii minime de forma si fond pentru redactarea licentei / disertatiei

Licenta va fi redactata astfel:

Font: TIMES NEW ROMAN

Marime

Spatiere

Este recomandabil ca volumul lucrarii sa fie de minim 60 pagini.

Disertatia va fi redactata astfel:

Font: TIMES NEW ROMAN

Marime

Spatiere

Este recomandabil ca volumul lucrarii sa fie de minim 40 pagini.

1. CITAREA CORECTA

La sfarsitul lucrarii

Carti:

Lewis, David, On the Plurality of Worlds, 1-a ed., Oxford, Basil Blackwell Ltd., 1986 (a 2-a ed., 1987), pp. vii - 276;

Lewis, David (1987), On the Plurality of Worlds, Oxford: Basil Blackwell Ltd.

Capitole din carti:

Ortega, Luis. Nieto, Eva. Martin, Isaac, 'Decentralization, Regionalisation, Federalism - form of state' in G. Amato; G. Braibant; E. Venizelos (eds.) The Constitutional Revision in Today's Europe, 2002, London: Esperia Publications Ltd., pp. 128 - 165.

Ortega, Luis. Nieto, Eva. Martin, Isaac (2002). 'Decentralization, Regionalisation, Federalism - form of state'. The Constitutional Revision in Today's Europe (G. Amato, G. Braibant si E. Venizelos, eds.), London: Esperia Publications Ltd.

Lucrari fara autori nominalizati:

European Charter of Local Self Government, Bruxelles: Council of Europe Publishing House, 1985, pp. 1-14;

European Charter of Local Self Government (1985). Bruxelles: Council of Europe Publishing House.

Articole:

Baconski, Teodor, "O revolutie de catifea". Dilema 440 (an IX), august 2001: pp. 7-15.

Baconski, Teodor (2001). "O revolutie de catifea". Dilema 440: pp. 7- 15 (an IX, august).

Traduceri:

Mack Smith, Denis, Italy. A Modern History, Ann. Arbor, The University of Michigan Press, 1995 (trad. rom. de Ana Popescu, Istoria Italiei contemporane, Bucuresti, Editura Humanitas, 1995)

Mack Smith, Denis (1995), Italy. A Modern History, Ann. Arbor: The University of Michigan Press, (trad. rom. de Ana Popescu, Istoria Italiei contemporane, Bucuresti, Editura Humanitas, 1995)

In cuprinsul lucrarii:

(Lewis, 1987: 53)

Lewis, David, On the Plurality of Worlds, 1-a ed., Oxford, Basil Blackwell Ltd., 1986 (a 2-a ed., 1987), pp. vii - 276

2. (Ortega, Nieto si Martin, 2002: 138)

Ortega, Luis. Nieto, Eva. Martin, Isaac, 'Decentralization, Regionalisation, Federalism - form of state' in Amato, Giuliano, Braibant, Guy, Venizelos, Evangelos (ed.) The Constitutional Revision in Today's Europe, 2002, London: Esperia Publications Ltd., pp. 128 - 165.

(Baconski, 2001: 8)

Baconski, Teodor, "O revolutie de catifea". Dilema 440 (an IX), august 2001: pp. 7-15

2. PLAGIATUL

Ce este plagiatul si de ce este importanta evitarea lui?

Pe parcursul facultatii, interactionezi continuu cu ideile altor persoane: le citesti in diferite texte pentru curs / seminar, le asculti la cursuri, le discuti ori folosesti in propriile tale lucrari. In acest context, devine esential sa mentionezi cand ideile folosite de tine au fost preluate de la altcineva. Sa plagiezi inseamna sa folosesti ideile si/sau cuvintele altora fara a preciza integral / corect sursa informatiei prezentate.

Cum poate fi evitat plagiatul?

Pentru a evita plagiatul, trebuie sa mentionezi sursa oricand folosesti:

ideile, opiniile ori teoriile altei persoane;

orice fapte, statistici, grafice, desene - ori informatii (in general) - ce nu pot fi considerate "cunoastere comuna" (exemplu: "Romania a devenit membra a Uniunii in 2007" - nu este nevoie in acest caz de prezentarea sursei: informatia oferita putand fi considerata una cunoscuta de "toata lumea");

citate ale cuvintelor scrise / vorbite apartinand altor persoane.

Exemplu de plagiat:

TEXTUL ORIGINAL:

Aparitia si dezvoltarea conceptului de management corespunde unei evolutii progresive a societatii. Daca anumite evolutii au fost rapide, nevoia de claritate a prezentarii conduce la opozitia dintre o conceptie traditionala si una moderna. (Lucica Matei, 2006, Management public, p.13).

PLAGIAT:

Dezvoltarea managementului corespunde unei evolutii a societatii. Nevoia de claritate a prezentarii conduce la opozitia dintre o conceptie traditionala si una moderna, daca anumite evolutii au fost rapide.

DE CE ESTE PLAGIAT? Fiindca autorul: 1) nu a schimbat decat doua, trei cuvinte si ordinea propozitiei originale; SI 2) nu a citat sursa randurilor sale. Daca faci UNA sau AMBELE greseli te faci vinovat (a) de PLAGIAT.

TEXT FOLOSIT CORECT:

Managementul este un concept evolutiv, progresul societatii determinandu-i modelarea. In acest sens, Matei (2006:13) sugereaza ca prezentarea managementului "determina opozitia dintre o conceptie traditionala si una moderna".

DE CE NU ESTE PLAGIAT? Fiindca autorul: 1) prezinta textul original cu propriile sale cuvinte; SI 2) foloseste ghilimele, mentionand sursa, atunci cand preia cuvintele lui Matei (2006 :13).

3. MODEL COPERTA

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

LICENTA

COORDONATOR STIINTIFIC: 

PROF.UNIV.DR. MATEI LUCICA 

ABSOVENTA:

IANCU DIANA - CAMELIA

BUCURESTI

4. MODEL PRIMA PAGINA

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

(titlul lucrarii)

ROLUL MANAGERULUI PUBLIC IN REFORMA ADMINISTRATIVA DIN ROMANIA

COORDONATOR STIINTIFIC: 

PROF.UNIV.DR. MATEI LUCICA 

ABSOVENTA:

IANCU DIANA - CAMELIA

BUCURESTIIn continuare, specializarea "administratie publica" va fi notata cu "AP", "Managementul Sectorului Public" cu "MSP", "Puterea executiva si administratia publica" cu "PEX", "Spatiul Public European" cu "SPE", "Studii Administrative Europene" cu "SAE", "Capacitate administrativa si acquis comunitar" cu "CAA", "Guvernare moderna si integrare europeana" cu "GMI" si "Managementul Afacerilor Publice" cu "MAP".

Conform Statului de functii al Facultatii de Administratie Publica pentru anul universitar 2009/2010. Se vor pastra abrevierile stabilite in supra nota 1.

Conform Statului de functii al Facultatii de Administratie Publica pentru anul universitar 2009/2010. Se vor pastra abrevierile stabilite in supra notele 1 si 2.

Se va evalua cu note de la 1-10, nivelul de implicare al studentului (ei) in realizarea proiectului.

Se va evalua cu note de la 1-10, calitatea contributiei studentului (ei) in realizarea proiectului. Pentru plagiat dovedit, nota acordata va fi de 1 (unu).

Se va evalua cu note de la 1-10 calitatea proiectului de cercetare (considerat ca intreg).

Se va calcula nota finala, dupa formula: Criteriul 1 (30%) + Criteriul 2 (60%) + Criteriul 3 (10%).

Fiecare criteriu se noteaza cu note de la 1 la 10.

Reprezinta media ponderata a Notelor 1, 2 si 3, dupa cum urmeaza: Nota 1 (30%) + Nota 2 (60%) + Nota 3 (10%).

Pentru fiecare criteriu de acorda note de 1 la 10.

Reprezinta media aritmetica a notelor pentru fiecare criteriu.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate