Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Procedura operationala - etalonarea ampermetrelor


Procedura operationala - etalonarea ampermetrelor


PROCEDURA OPERATIONALA

ETALONAREA AMPERMETRELORS.C.HIDROSERV

PORTILE DE

FIER S.A.

PROCEDURA DE LUCRU

TESTAREA METROLOGICA

A  AMPERMETRELOR

Cod. PL - HSV - PdF - 01

Ed.1 / Rev. 2

Pag. 1/ 17 ex. nr.

SCOP

Procedura descrie modul in care se etaloneaza ampermetrele in functie de clasa de exactitate in cadrul laboratoarelor metrologice ale SC HIDROSERV PORTILE de FIER S.A.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentele instructiuni se refera la etalonarea ampermetrelor (miliampermetrelor) direct indicatoare, de toate sistemele constructive,destinate masurarilor de curent continuu si alternative cu frecvente de la 15 la 20 000 Hz.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA:

Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 20 / 1992, aprobata, modificata si completata prin Legea nr. 11 / 1994 cu modificarile ulterioare.

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 862 / 2004, privind aprobarea instructiunilor de metrologie legala.

SR ISO 17025: 2005 - Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercare si etalonare

SR ISO 5725 - 1: 1997 - Exactitatea (justetea si fidelitatea) metodelor de masurare a rezultatelor masurarilor, Partea 1: Principii generale si definitii

SR EN ISO 9000-2001- Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular

SR ISO 10011 - 1: 1993 - Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii. Partea 1: Auditare

SR ISO 10011 - 2: 1993 - Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii. Partea 2: Criterii de calificare pentru auditorii sistemelor calitatii

SR ISO 10011 - 3: 1993 - Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii.Partea 3: Conducerea programelor de audit

SR ISO 10013: 1995 - Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii

SR 13251: 1995 - Vocabular international de termeni fundamentali si generali in metrologie

SR EN 30012 - 1: 1995 - Conditii de asigurare a calitatii pentru echipamente de masurare. ( ISO 10012 - 1 ) Partea 1: Sistemul de confirmare metrologica a echipamentului de masurare

ISO.9001 : 2001 ; 14001 : 2004.

OHSAS. 18001 : 2004

Formular cod F5 rev. 0

S.C.HIDROSERV

PORTILE DE

FIER S.A.

PROCEDURA DE LUCRU

TESTAREA METROLOGICA

A  AMPERMETRELOR

Cod. PL - HSV - PdF - 01

Ed.1 / Rev. 2

Pag. 2 / 17 ex. nr.

.ITV-instructiuni tehnice verificare

. MMC- manualul managementului calitatii . MC L -manualul calitatii laboratorului

.PO-MI-008 controlul mijloacelor de masurare( dispozitive de masurare si monitorizare)

.N T M-4-05-90

4. Prescurtari :

DMM - dispozitive de masurare si monitorizare

ITV - instructiuni tehnice de verificare

MMC- manualul managementului calitatii  . MC L -manualul calitatii laboratorului

PS -proceduri de sistem

PO -proceduri operationale

RESPONSABILITATI:

5.1. Metrologul coordonator

Coordoneaza, indruma si raspunde de activitatea de etalonare a ampermetrelor in cadrul laboratorului metrologic.

Creaza conditii tehnice pentru activitatea de etalonare a ampermetrlor.

Asigura conditii legale in vederea efectuarii in termen a etalonarii acestora.

Controleaza modul de desfasurare a activitatii de etalonare a ampermetrelor.

Controleaza corectitudinea datelor inscrise in registrul de evidenta, certificate de etalonare.

5.2. Metrologul verificator

Utilizeaza numai dispozitive de etalonare care se incadreaza in termenul de valabilitate,cu marca si certificatul de etalonare/buletinul de verificare la zi.

Aplica marca metrologica pe ampermetrul admis la etalonare.

Inscrie in registrul de etalonari rezultatele testarii/etalonarii.

Completeaza certificatul de etalonare.

Formular cod F5 rev. 0

S.C.HIDROSERV

PORTILE DE

FIER S.A.

PROCEDURA DE LUCRU

TESTAREA METROLOGICA

A  AMPERMETRELOR

Cod. PL - HSV - PdF - 01

Ed.1 / Rev. 2

Pag. 3 / 17 ex. nr.

6. DESCRIERE PROCEDURA

6.1 CLASIFICARE

Clasificarea ampermetrelor se poate face supa urmatoarele criterii:

6.1.1 Dupa clasa de exactitate :

- clasele de exactitate 0,005; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 5.

6.1.2. Dupa felul curentului:

- de curent continu ;

- de curent alternativ ;

- de curent continu si alternativ.

6.1.3. Dupa numarul intervalelor de masurare:

- cu un singur interval de masurare;

- cu mai multe intervale de masurare.

6.1.4. Dupa felul accesoriilor care extind intervalele de masurare ale ampermetrelor (sunturi,transformatoare,etc.):

- cu accesorii incorporate(parte integranta a ampermetrelor);

- cu accesorii exterioare neinterschimbabile ( adaptate caracteristicilor unor aparate de masurat a caror serie o poarta);

- cu accesorii exterioare interschimbabile.

6.1.5. Dupa alte criterii ( conform STAS 4640-71/1 si 4640-74/2,3,4).

DESCRIERE

Ampermetrele se compun din :

6.2.1. Dispozitivul de masurat,din care face parte sistemul mobil, dispozitivul de citire,corectorul de zero,etc.

6.2.2. Dispozitivul de adaptare - adapteaza curentul care trebuie masurat la posibilitatile de masurare ale dispozitivului de masurat, reducind valoarea curentului (sunturi,transformatoare) sau schimbind curentul alternativ intr-un current (tensiune) continu (redresoare , termocupluri,etc).

Formular cod F5 rev. 0

S.C.HIDROSERV

PORTILE DE

FIER S.A.

PROCEDURA DE LUCRU

TESTAREA METROLOGICA

A  AMPERMETRELOR

Cod. PL - HSV - PdF - 01

Ed.1 / Rev. 2

Pag. 4 / 17 ex. nr.

6.3 CONDITII TEHNICE

6. 3.1. Conditii tehnice de constructie

6. 3.1.1. Geamul carcasei ampermetrului trebuie san nu se abureasca in interior in cursul folosirii sale sub o sarcina corespunzatoare limitei superioare de masurare si sa asigure o transparenta corespunzatoare, astfel incit citirile indicatiilor ampermetrului sa nu fie stinjenite.

6. 3.1.2. Bornele ampermetrelor trebuie sa fie astfel fixate de carcasa,incit in timpul manevrelor necessitate de exploataresa nu se slabeasca.

6. 3.1.3. Cadranul,scara gradate,acul indicator,inscriptiile,simbolurile si limitele de masurare trebuie sa corespunda STAS 6419-70;4640-71/1;4640-74/2,3,4 si 3557-72.

6. 3.1.3.1. Corectorul trebuie sa asigure deplasarea indicatorului conform tabelului 1:

Tabelul 1

Clasa de exactitate a  aparatului sau

tipul indicatorului

Deplasarea totala a indicatorului

In procente din lungimea scarii gradate

Raportul dintre deplasarile

de o parte si de alta a reperului zero ( maximum )

cu spot lumionos

2 . . 5

4 . . 12

max. 20

6. 3.1.4. Starea generala a aparatelor trebuie sa fie perfecta astfel:

- sa prezinta o curatenie generala;

- sa aiba inscriptii clare;

- sa nu aiba in carcasa corpuri straine sau piese desprinse.

6.3.1.5. Limitatorii trebuie sa fie astfel pozitionati,incit sa permita deplasarea indicatorului in afara scarii gradate cu cel putin 3% din lungimea ei;de asemenea, ei trebuie sa fie elastici astfel ca la stabilirea brusca a unui current egal cu limita superioara de masurare ,sau la intreruperea acestui current,san u se produca detensionari ale ampermetrului.

Formular cod F5 rev. 0

S.C.HIDROSERV

PORTILE DE

FIER S.A.

PROCEDURA DE LUCRU

TESTAREA METROLOGICA

A  AMPERMETRELOR

Cod. PL - HSV - PdF - 01

Ed.1 / Rev. 2

Pag. 5 / 17 ex. nr.

6.3.2. Conditii tehnice de functionare

6. 3.2.1. Etalonarea ampermetrelor se face in conditii de referinta . Aceste conditii fixeaza pentru marimile de influenta valori sau domenii de referinta conform tabelului 2.

Tabelul 2

Conditii de referinta

Marimea de

influenta

Conditia de referinta

Toleranta la valoarea

de referinta

Simbol

conform

anexei 1

In cazul cind

conditiile de

referinta sint

indicate

In lipsa

vreunei

indicatii

Ampermetre

de clasa 0,05 ; 0,1;0,2; 0,5

Ampermetre

de clasa 1; 1,5;2,5; 5

Temperatura

Temperatura de

referinta sau o

temperatura oarecare din domeniul

de referinta

200C

10C

20C

Pozitia

Pozitia de referinta

Oricare pozitie

In cazul ampermetrlor cu suspensie libera 6

D1 - D2

Orientarea

( in raport cu cimpul magnetic

terestru )N-S

oricare

50C

D 7

Inductia magnetica

exteroara

Lipsa oricarei influente exterioare

Lipsa oricarei influente exterioare

Valoarea inductantei cimpului magnetic terestru

Frecventa

Frecventa de referinta sau o frecventa oarecare,

Din domeniul de referinta

50Hz

20C

Forma undei

in c.a.

sinusoidala

sinusoidala

Factor de distorsiune 5% ( in

cazul aparatelor cu redresor

Componenta

alternativa in c.c.

zero

zero

Formular cod F5 rev. 0

S.C.HIDROSERV

PORTILE DE

FIER S.A.

PROCEDURA DE LUCRU

TESTAREA METROLOGICA

A  AMPERMETRELOR

Cod. PL - HSV - PdF - 01

Ed.1 / Rev. 2

Pag. 6 / 17 ex. nr.

6. 3.2.2. Panoul pe care se va executa etalonarea va fi din material nemagnetic in cazul lipsei vreunei indicatii de referinta, iar in cazul unei indicatii de referinta, in functie de simbolul inscriptionat, va folosi:

a)      pentru simbolul Fex - panou din material feros de grosime x 0,5mm;

b)      pentru simbolul Fe - panou din material feros de grosime oarecare;

c)      pentru simbolul NFe - panou din material neferos de grosime oarecare;

d)      pentru simbolul Fe NFe - panou din material oarecare.

Echilibrarea sistemului mobil al ampermetrelor trebuie sa fie astfel realizata, incit inclinind aparatul cu unghiul specificat in tabelul 3 , in orce sens fata de pozitia normala de functionare, indicatorul sa nu indice o abatere de la reperul zero mai mare decitvalorile precizate in tabelul 4.

Tabelul 3

Felul aparatelor

Inclinarea fata de pozitia

de referinta ( grade )

Ampermetru cu suspensie libera

Ampermetru obisnuit cu rezistenta mecanica

mare, cu spot luminos, de clasa 0,05; 0,1; 0,2,

cu suspensie pe banda tensionata

Celelalte ampermetre

Limita variatiei in functie de clasa

Tabelul 4

Indicele de clasa

1

5

Limita variatiei de procente

din lungimea scarii

6.3.2.4 Frecarile care apar intre partile ampermetrelor aflate in miscare trebuie sa fie mici, incit la variatia lenta si continua a curentului intre limitele de masurare, deplasarea sistemului mobil sa se faca aparent liber si fara salturi

Formular cod F5 rev. 0

S.C.HIDROSERV

PORTILE DE

FIER S.A.

PROCEDURA DE LUCRU

TESTAREA METROLOGICA

A  AMPERMETRELOR

Cod. PL - HSV - PdF - 01

Ed.1 / Rev. 2

Pag. 7 / 17 ex. nr.

6.3.2.5. Deviatia initiala a indicatorului ampermetrului in momentul conectarii unui current de valoare corespunzatoare cu 2/3 din lungimea scarii gradate, nu trebuie sa depaseasca cu mai mult de 25% din lungimea scarii, deviatia corespunzatoare curentului aplicat.

OBSERVATIE . Cind reperul zero al aparatului se gaseste in intervalul scarii gradate, lungimea care trebuie luata in considerare corespunde celei mai lungi fractiuni a scarii gradate situate de o parte sau alta a reperului zero.Atunci cind aparatul este cu zero decalat ( zero in afara scarii ), lungimea scarii va fie gala cu lungimea arcului sau segmentului cuprins intre opritorul pe care se reazama indicatorul si reperul sfirsitului scarii gradate.

6.3.2.6. Timpul de stabilire a indicatorului in conditiile indicate mai sus pentru a lua pozitia de echilibru cu aproximatie de 1,5% din lungimea totala a scarii (timpul de amortizare ) nu trebuie sa fie mai mare de 4 s .

6.3.2.7. Conditiile de la punctele de mai sus nu se aplica urmatoarelor tipuri de ampermetre:

termice cu fir cald,

electrostatice,

bimetalice,

cu suspensie libera,

cu indicator de lungime de minimum 150 mm,

cu limita superioara de masurare de maximum 200 A,

cu termocuplu.

Timpul necesar stabilirii indicatorului pentru toate tipurile de ampermetre enumerate ( cu exceptia celor bimetalice ) nu trebuie sa depaseasca 6 s.

6.3.2.8.Rezonanta mecanica a indicatorului unui aparat de current alternativ nu trebuie sa provoace vibratii ale virfului sau, care sa depaseasca grosimea celui mai subtire reper al scarii gradate, pentru orice valoare masurata la frecventa la care se efectueza verificarea.

Formular cod F5 rev. 0

S.C.HIDROSERV

PORTILE DE

FIER S.A.

PROCEDURA DE LUCRU

TESTAREA METROLOGICA

A  AMPERMETRELOR

Cod. PL - HSV - PdF - 01

Ed.1 / Rev. 2

Pag. 8 / 17 ex. nr.

Deviatia remanenta (nerevenire a indicatorului pe reperul zero al scarii gradate ) la scaderea lenta a curentului de la valoarea maxima a intervalului de masurare pina la anularea lui, exprimata in procente din lungimea scarii , nu trebuie sa depasasca urmatoarele valori:

a)          pentru ampermetrele rezistente la solicitari mecenice, pentru ampermetrele de tablou ale caror cutii au diametrul partii care se ingroapa sub 60 mm, pentru cele a caror scala gradate are o deschidere mai mare de 120˚si pentru cele cu banda tensionata, valoarea l calculate cu relatia:

l =0,01 C L

in care:

C - indicele de clasa

L -lungimea scarii gradate.

b)          pentru celelalte aparate, jumatatea valorii indicate la aliniatul a).

6.3.2.10. Pentru ampermetrele avind inscriptionata valoarea rezistentei interne, in vederea extinderii intervalelor de masurare prin folosirea de sunturi, transformatoare etc., valoarea efectiva a rezistentei interne nu trebuie sa difere fata de valoarea inscriptionata cu mai mult decit valorile precizate in tabelul 5.

Tabelul 5.

Abaterea tolerate a rezistentei interne a ampermetrelor

Indicele de clasa

Abaterea procentuala a rezistentei interne

6.3.2.11. Rezistenta de izolatie masurata intre totalitatea pieselor sub tensiune si borna de legare la pamint, respective panoul pe care este prins in pozitie normala aparatul, trebuie sa fie, in lipsa unei specificatii contrare, de cel putin 40 M pentru o tensiune nominala a izolatiei pina la 1 kV, plus cite 20 M pentru fiecare crestere cu 1000 V a tensiunii nominale a izolatiei.

Tensiunea sub care se determina rezistenta de izolatie trebuie sa fie continua si de valoare corespunzatoare tabelului 6.

Formular cod F5 rev. 0
S.C.HIDROSERV

PORTILE DE

FIER S.A.

PROCEDURA DE LUCRU

TESTAREA METROLOGICA

A  AMPERMETRELOR

Cod. PL - HSV - PdF - 01

Ed.1 / Rev. 2

Pag. 9 / 17 ex. nr.

Tabelul 6

Tensiunea sub care se determina rezistenta de izolatie

Tensiunea nominala de izolatie

( V )

Tensiunea sub care se determina

rezistenta de izolatie

( V )

sub 100

100 . 650

650 . 2000

peste 2000

100

500

1000

2500

6.3.2.12. Erorile admisibile ale ampermetrelor pentru oricare indicatie din cuprinsul intervalului de masurare,in conditiile de la pct. 6.3.2.1. si dupa reglarea indicatorului pe reperul zero mecanic, nu trebuie sa depaseasca valorile specificate in tabelul 7.

Tabelul 7

Limita erorii in functie de precizie

Indicele de clasa

Limita erorii in %

Erorile se exprima :

a)      in procente din maximul intervalului de masurare al ampermetrului, daca indicele de clasa ste inscriptionat prin simbolul E1;

b)      in procente din valoarea adevarata, daca indicele de clasa este inscriptionat prin simbolul E3;

c)      in procente din lungimea scarii gradate, daca indicele de clasa este inscriptionat prin simbolul E2.

6.3.2.13. Variatia indicatiilor ampermetrelor ( valoare absoluta a diferentei indicatiilor sale ), cind masoara acelasi current odata prin cresterea lui de la zero si apoi prin descresterea lui de la valoarea egala cu limita maxima de masurare a ampermetrului, nu terbuie sa depasesca :

- de 1,5 ori valoarea erorii corespunzatoare clasei in cazul ampermetrelor de current alternative clasa 0,05 si 0,1, al ampermetrelor feromagnetice si ferodinamice, atunci cind sint verificate in current continuu , al ampermetrelor de de tablou ale caror cutii au diametrul partii care se ingroapa sub 60 mm si al ampermetrelor rezistente la solicitari mecanice;

- valoarea erorii corespunzatoare clasei in toate celelalte cazuri.

Formular cod F5 rev. 0

S.C.HIDROSERV

PORTILE DE

FIER S.A.

PROCEDURA DE LUCRU

TESTAREA METROLOGICA

A  AMPERMETRELOR

Cod. PL - HSV - PdF - 01

Ed.1 / Rev. 2

Pag. 10 / 17 ex. nr.

6.4. Metode de etalonare

La etalonarea ampermetrelor se constata daca ele satisfac sau nu conditiile de constructie si de functionare ( cap. 6.3 ).

Verificarile conditiilor 6.3.1.1.; 6.3.1.2.; 6.3.1.4.; 6.3.2.3. se rezuma la un control visual.

Verificarile conditiilor de la pct. 6.3.2.4.; 6.3.2.5.; 6.3.2.8.; 6.3.2.9. necesita urmatoarele utilaje:

a)        -sursa stabilizata de curent ( continu sau alternativ de frecventa corespunzatoare ), capabila a furniza un curent mai mare cu cel putin 10% decit limita maxima de masurare a ampermetrului care se varifica si avind o putere mai mare decit puterea consumata la iesire cind ampermetrului si etalonului I se aplica curentul maxim de masurare;

b)        -un bloc de reglaj al curentului sursei, de la zero la valoarea maxima, in trepte sufficient de mici, astfel incit variatia curentului sa poata fi considerate continua ( blocul de reglaj, uneori, face parte integranta din sursa);

c)         -etalon de current;

d)        -un cronometru avind cea mai mica diviziune 2/10 s.

In locul utilajelor de la a), b) si c), se poate folosi un generator ( sursa ) etalon de current, cu caracteristici metrologice adecvate pentru testarea ampermetrului in cauza.

6.4.3.1.Operatiile de etalonare constau in urmatoarele:

a) dupa ce i se regleaza indicatorul pe zero mecanic, ampermetrul este conectat in schema din fig. 1( cu etalonul scurcircuitat - intrerupator K2 inchis ) careia I s-a redus curentul la zero;

b)se regleaza lent curentul in crestere pina la o valoare cu 3% mai mare decit intervalul de masurare ( cu care ocazie se constata daca limitatorul permite acest lucru -pct. 6.3.1.5) si apoi in descrestere,urmarindu-se satisfacerea conditiei de la pct. 6.3.2.4; 6.3.2.8; 6.3.2.9. Se regleaza curentul pina la valoarea maxima a intervalului de masurare si apoi se intrerupe brusc si se conecteaza din nou-pct.3.1.5. Se reduce curentul pina la o valoare corespunzatoare unui reper al ampermetrului aflat la circa2/3 din lungimea scarii si se intrerupe reconectindu-se odata cu pornirea cronometrului (pct. 6.3.2.6),iar cind oscilatiile indicatorului in jurul reperului corespunzator curentului reglat devin mai mici de 1,5% din lungimea scarii gradate,se opreste cronometrul(pct. 6.3.2.7 ).

Formular cod F5 rev. 0

S.C.HIDROSERV

PORTILE DE

FIER S.A.

PROCEDURA DE LUCRU

TESTAREA METROLOGICA

A  AMPERMETRELOR

Cod. PL - HSV - PdF - 01

Ed.1 / Rev. 2

Pag. 11 / 17 ex. nr.

6. 4.4 Pentru etalonarea ampermetrelor de la pct. 6.3.2.12; 6.3.2.13, etalonul ( sau grupul de etaloane ) trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii :

- sa functioneze in limitele de curent si frecventa necesare testarii ampermetrului;

- sa aiba erorile tolerate, la fiecare valoare de curent care se masoara,mai mici de cel putin 5 ori decit erorile tolerate ale ampermetrului la valoarea respectiva;se admite folosirea unui etalon cu erori tolerate doar de 2,5 ori mai mici decit ale ampermetrului de verificat, in care caz toate citirile etalonului vor fi corectate folosindu-se corectiile lui. Nu se admite folosirea ca etaloane a aparatelor de indice de clasa de precizie mai mare decit 0,5.

6.4.4.1.Testera ampermetrelor de curent continu si alternative de clase 0,05, 0,1 si 0,2 se face in current continuu, iar a celor de clase 0,5 . .5 in curent alternative. In cazul etalonarii ampermetrelor de clase 0,05, 0,1, 0,2 erorile se determina fie in curent continuu fie in curent alternative. Ampermetrele ale caror clase de precizie sint diferite pentru current alternative si current continuu se verifica atit in current continuu cit si in current alternativ.

6.4.4.2. Testarea conditiilor de la pct. 6.3.2.12. si 6.3.2.13. se efectueza la toate reperele cifrate ale scarii,de regula ,pe cel mai mic interval de masurare al ampermetrului, iar pe celelalte intevale de masurare, numai la 3 - 5 repere cifrate uniform distribuite. Nu se verifica conditiile 6.3.2.12. si 6.3.2.13. la reperele situate in afara zonei de lucru a aparatelor ( zona marcata cu un punct la capatul la care nu coincide cu capatul scarii gradate ).

6.4.4.3.Determinarea erorilor se face reglind curentul pina cind indicatorul ampermetrului se opreste in pozitia corespunzatoare reperului la care se determina eroarea, o data cu curentul in crestere cind la etalon se citeste valoarea de curent Ia1 si apoi in descrestere cind se citeste valoarea Ia2. Daca Ii este valoarea de curent indicata de ampermetru la reperul la care se verifica, atunci eroarea ∆ ] se calculeaza astfel:

a)      in procente din maximul intervalului de masurare Im ( 6.3.2.12-a ).

Ii-Iak

∆ unde k = 1 si 2;

Im

b)      in procente din valoarea conventional adevarata ( 6.3.2.12-b ).

Ii-Iak

∆α[%] = 100------

Iak

Formular cod F5 rev. 0

S.C.HIDROSERV

PORTILE DE

FIER S.A.

PROCEDURA DE LUCRU

TESTAREA METROLOGICA

A  AMPERMETRELOR

Cod. PL - HSV - PdF - 01

Ed.1 / Rev. 2

Pag. 12 / 17 ex. nr.

c)      in procente din lungimea scarii gradate (6.3.2.12-c )

Ii-Iak

∆α[%] = 100------ ∙ S.

L

unde : L lungimea scarii gradate;

S sensibilitatea aparatului in punctual care se verifica, adica:

∆l

S = ---

∆l

∆l - distanta intre cele mai apropiate repere de o parte si alta a reperului care se varifica, distanta exprimata in aceleasi unitati ca si L ; ∆l - diferenta valorilor de curent corespunzatoare celor doua repere aflate la distanta ∆l, diferenta exprimata in aceleasi unitati cu Ii si Ia

NOTE  ∆l

Avind in vedere ca ∆l ≈Ii-Ia , se poate scrie ca ∆ [%] = 100---, cea ce

L

corespunde la stabilirea cu ajutorul etalonului a valorii de current inscriptionata la reperul care se verifica si masurarea distantei ∆l dintre indicatorul ampermetrului si reperul respective.

2.Conditia 6.3.2.12 trebuie sa fie satisfacuta atit pentru k = 1 cit si pentru k = 2.

6.4.4.4. Eroarea de baza a ampermetrului se determina ca medie a celor doua valori ∆ , respectiv pentru valori in cazul de la pct.6.4.4.3.

6.4.4.5. Diferenta in valoare absoluta dintre valorile ∆ determinate la cresterea curentului, respectiv la descresterea lui, trebuie sa satisfaca conditia de la pct.3.2.14.

6.4.4.6. Dintre aparatele - instalatiile care pot constitui etaloane la testarea - etalonarea ampermetrelor se mentioneaza:

6.4.4.7. Ampermetre indicatoare de clasa 0,5; 0,1; 0,2; 0,5 pentru verificarea ampermetrelor de clasa 0,5; 1; 1,5; 2,5; 5 (a se vedea fig. 2).

Ampermetre (multimetre) cu afisare digitala cu erori tolerate de 0,005 . 0,01%, pentru etalonarea in current continuu a ampermetrelor de clasa 0,05; 0,1; 0,2.

Ampermetre (multimetre) cu afisare digitala cu erori tolerate de 0,01 . 0,05% pentru etalonarea ampermetrelor clasa 0,5.

Formular cod F5 rev. 0

S.C.HIDROSERV

PORTILE DE

FIER S.A.

PROCEDURA DE LUCRU

TESTAREA METROLOGICA

A  AMPERMETRELOR

Cod. PL - HSV - PdF - 01

Ed.1 / Rev. 2

Pag. 13 / 17 ex. nr.

6.4.4.10. Voltmetre digitale clasa 0,05 . 0,02, asociate cu rezistoare etalon avind erori tolerate mai mici decit 0,01 . 0,02, pentru testarea - etalonarea in curent continuu a ampermetrelor de clasa 0,05; 0,1; 0,2 (fig.3). Valoarea rezistorului etalon se alege astfel incit : la trecerea curentului care se masoara ( egal cu limita de masurare a ampermetrului ), caderea de tensiune pe rezistor sa fie mai mica sau egala cu limita de masurare a compensatorului sau voltmetrului digital; si curentul care masoara sa fie mai mic decit curentul maxim suportat de rezistorul etalon; curentul maxim suportat de rezistor se determina din puterea maxima disipata cu relatia :

unde: Imax valoarea curentului mazim al rezistorului;

Pmax d puterea maxima disipata de resistor;

Re valoarea rezistorului.Formular cod F5 rev. 0

S.C.HIDROSERV

PORTILE DE

FIER S.A.

PROCEDURA DE LUCRU

TESTAREA METROLOGICA

A  AMPERMETRELOR

Cod. PL - HSV - PdF - 01

Ed.1 / Rev. 2

Pag. 15 / 17 ex. nr.

NOTA. In cazul utilizarii voltmetrului digital in schema din fig. 3, se va avea in vedere ca apare o eroare suplimentara

Re unde

Re valoarea rezistorului etalon

Rv Rv rezistenta de intrare a voltmetrului digital

Aceasta eroare suplimentara impune folosirea voltmetrului digital pe intervalul de masurare care are rezistenta de intrare sufficient de mare ( de obicei cel mai mic interval ).

Instalatia cu comparator c.a.-c.c. electrodinamic-magnetoelectric clasa 0.02 . 0.05 pentru etalonarea ampermetrelor de curent alternativ la frecvente cuprinse intre 39 si 2500 Hz (fig. .

Generatoare ( surse ) etalon de current care inglobeaza sursa, reglajul curentului, precum si etalonul de current pentru etalonarea ampermetrelor de frecventa, clasa si limite de masurare corespunzatoare celor ale sursei ( fig. 6 )

6.5. Verificarea conditiei de la pct. 6.3.2.10. se face prin masurarea rezistentei interne a ampermetrului cu ajutorul unei punti Thomson de clasa 0,01 .

Formular cod F5 rev. 0

S.C.HIDROSERV

PORTILE DE

FIER S.A.

PROCEDURA DE LUCRU

TESTAREA METROLOGICA

A  AMPERMETRELOR

Cod. PL - HSV - PdF - 01

Ed.1 / Rev. 2

Pag. 16 / 17 ex. nr.

Fig. 6. Schema bloc de testare etalonare a ampermetrelor cu ajutorul unei surse etalon de curent . SE - sursa etalon ; Av - ampermetru de testat.

Pentru verificarea conditiei de la Pct. 6.3.2.11. se foloseste un megohmetru a carei tensiune trebuie sa fie cea prevazuta in tabelul 7. Exactitatea de masurare a rezistentei trebuie fa fie mai buna de 30% din rezistenta masurata. Aceasta proba se face numai la ampermetrele reparate si prin sondaj la cele nou construite.

Se precizeaza ca instrumentele si metodele pentru verificarea satisfacerii conditiilor de la cap. 3 nu sint limitative ; orce metoda care asigura erori de determinare mai mici sau egale cu cele precizate este acceptabila.

Formular cod F5 rev. 0

S.C.HIDROSERV

PORTILE DE

FIER S.A.

PROCEDURA DE LUCRU

TESTAREA METROLOGICA

A  AMPERMETRELOR

Cod. PL - HSV - PdF - 01

Ed.1 / Rev. 2

Pag. 17 / 17 ex. nr.

Aparatele care se incadreaza in conditiile prezentei proceduri se eticheteaza cu eticheta " CORESPUNDE "

Aparatele care nu se incadreaza in conditiile prezentei proceduri se eticheteaza cu eticheta "NU CORESPUNDE "si se interzice utilizarea lor.

7.Prelucrarea si prezentarea rezultatelor.

Eroarea de baza a ampermetrelor se determina ca medie a celor doua erori determinate asupra unui reper la verificare, respective a celor patru erori determinate in cazul etalonarii ampermetrelor. Eroarea trebuie determinata pina la nivelul cuprins intre 1/5 si 1/10 din eroarea tolerata a ampermetrului.

Pentru ampermetrele etalonate se elibereaza certificate de etalonare in care se face mentiunea "CORESPUNDE" pentru care satisfac toate conditiile de la capitolul 6.3. si "NU CORESPUNDE" pentru ampermetrele care nu satisfac conditiile de la capitolul 6.3.

Pentru ampermetrele etalonate se elibareaza un certificat de etalonare pe care vor fi mentionate erorile determinate sau alte marimi din care sa rezulte erorile, cum ar fi corectiile, valorile efective in amperi, diviziuni, la cererea beneficiarului.

Se determina incertitudinea de masurare unde este cazul.

Estimarea incertitudinii de masurare la etalonarea volmetrelor analogice in curent continuu.

Se fac determinari pentru fiecare punct de masurare in conditii de repetabilitate :

aceeasi procedura de masurare

acelasi observator

acelasi mijloc de masurare, utilizat in aceleasi conditii

acelasi loc

repetatea masurarilor intr-o perioada scurta de timp.

VE - valoarea medie determinata pentru cele n valori ale intensitatii curentului electric, determinate in urma efectuarii masurarilor, citite la etalon

n

Σ Vi 

i=1

VE = ----

n

δVE - corectia care se aplica valorii VE ( din certificatul de etalonare )

u(δVE) - incertitudinea asociata marimii δVE :

δVET - corectia care se aplica valorii VE ca urmare a abaterii temperaturii mediului ambiant fata de temperatura de referinta, daca este cazul.

δVET = cET ( T-T0 ) = a

u( δVET) - incertitudinea asociata marimii δVET :

a

u( VET) = ---

2√3

VED - corectia care se aplica valorii VE ca urmare a derivei in timp a etalonului utilizat

u( VED) - incertitudinea asociata marimii VED:

a

u( VED) = ---

2√3

VR - corectie care se aplica valorii VE ca urmare a instabilitatii pe termen scurt a etalonului ( retea, sensibilitate se apreciaza ca aceasta corectie nu se poate aplica si prin urmare, VR = 0

u( VR) - incertitudinea asociata marimii VR :

a

u( VR) = ---

2√6

( Se estimeaza cu cit se modifica indicatia etalonului atunci cind exista instabilitati ale tensiunii de alimentare de la retea; a reprezinta diferenta intre valoarea maxima si valoarea minima indicata de etalon )

VZ - corectia care se aplica valorii VX ca urmare a erorii de zero a ampermetrului care se etaloneaza

u( VZ) - incertitudinea asociata marimii VZ

a

u( VZ) = ---

2√3

VC - corectia care se aplica valorii VX ca urmare a erorii de citire facuta de operator la ampermetrul care se etaloneaza

u( VC) - incertitudinea asociata marimii VC

a

u( VC) = ---

2√3

VXT - corectia care se aplica valorii VX ca urmare a abaterii temperaturii mediului ambiant fata de temperatura de referinta, daca este cazul.

VXT = cXT ( T - T0 ) = a

u( VXT) - incertitudinea asociata marimii VXT

a

u( VXT) = ---

2√3

VDR - corectia care se aplica valorii VX ca urmare a deviatiei remanente

u( VDR) - incertitudinea asociata marimii VDR

a

u( VDR) = ---

2√3

VV - corectia care se aplica valorii VX ca urmare a rezonantei mecanice a sistemului mobil ( vibratia acului indicator )

u( VV) - incertitudinea asociata marimii VV

a

u( VV) = ---

2√3

Dupa evaluarea tuturor acestor componente se determina incertitudinea standard compusa cu relatia:

uc ( x ) =

unde xi reprezinta marimea care genereaza incertitudine.

Incertitudinea standard extinsa asociata valorii masurandului este:

U = k x uc ( x )

unde k reprezinta factorul de acoperire care are valorile: 1; 2 sau 3 in functie de nivelul de incredere ales.

8.Inregistrari

8.1. Registrul de evidenta a etalonarilor.

8.2. Buletin de testare / CE

Formular cod F5 rev. 0

APROBAT :

DIRECTOR ADJ. TEHNIC

PROCEDURA OPERATIONALA DE LUCRU

REVIZUIREA, REPARAREA SI TESTEREA METROLOGICA

A APARATELOR DIN DOMENIUL ELECTRICE

SI ELEMENTE DE AUTOMATIZARE

Standard aplicabil : SR EN ISO 9001:2001 14001 :2005

SR EN ISO/CEI 17025 : 2005

OHSAS 2004

Editia: 1

Revizia: 0

Exemplar controlat nr.  Exemplar necontrolat nr.

Formular cod F5 rev. 0Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate