Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Organizarea aparatului de lucru al Guvernului


Organizarea aparatului de lucru al Guvernului
Organizarea aparatului de lucru al Guvernului

Aparatul de lucru al Guvernului este alcatuit din Cancelaria Primului-Ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente si alte asemenea structuri organizatorice cu atributii specifice stabilite prin hotarare a Guvernului.

Cancelaria Primului-Ministru are personalitate juridica si este coordonata direct de primul-ministru, fiind condusa de seful cancelariei, care are rang de ministru si calitatea de ordonator principal de credite. Organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru se aproba prin decizie a primului-ministru. Conducerea compartimen-telor din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se asigura, dupa caz, de personal cu functii de conducere sau de demnitari. Personalului Cancelariei Primului-Ministru nu i se aplica prevederile legii privind statutul functionarilor publici.

Guvernul are un Secretariat General condus de secretarul general al Guvernului, care poate avea rang de ministru, ajutat de unul sau mai multi secretari generali adjuncti, care pot avea rang de secretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru. Secretariatul General face parte din aparatul de lucru al Guvernului si asigura desfasurarea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti. Organizarea si atributiile Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Guvernul aproba proiectul bugetului propriu, care se include in bugetul de stat. Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului sau, dupa caz, secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu exceptia Cancelariei Primului-Ministru si a altor cazuri prevazute de lege. Secretariatul general al Guvernului asigura, prin aparatul propriu, continuitatea derularii operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, constituind elementul de legatura si stabilitate al guvernarii.

Departamentul este o structura organizatorica fara personalitate juridica si fara unitati in subordine, subordonat primului-ministru, avand rolul de coordonare si sinteza in domenii de interes general, in conformitate cu atributiile Guvernului. Departamentul este condus de un demnitar. In exercitarea atributiilor care ii revin conducatorul departamentului emite ordine cu caracter individual. Infiintarea, modul de organizare si functionare, precum si atributiile departamentului se aproba prin hotarare a Guvernului.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate