Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
LOCUL, ROLUL SI MISIUNILE PROTECTIEI CIVILE IN CADRUL SISTEMULUI DE RASPUNS LA SITUATII DE URGENTA


LOCUL, ROLUL SI MISIUNILE PROTECTIEI CIVILE IN CADRUL SISTEMULUI DE RASPUNS LA SITUATII DE URGENTA


LOCUL, ROLUL SI MISIUNILE PROTECTIEI CIVILE IN CADRUL SISTEMULUI DE RASPUNS LA SITUATII DE URGENTA

INTRODUCERE

Prevenirea si solutionarea urgentelor devine tot mai mult parte integranta a politicilor si strategiilor de dezvoltare, securitate si stabilitate la toate nivelurile si in toate domeniile de interes. Se impune mai mult ca oricand sa fie clarificate mai bine rolurile si responsabilitatile diferitelor entitati angrenate in managementul urgentelor, sa fie reanalizate si intarite structurile de pregatire si raspuns pentru asemenea situatii.

Protectia civila este o activitate de interes national. Ea este organizata in spiritul Cartei Natiunilor Unite si principiilor dreptului international, in conformitate cu prevederile Constitutiei si Legii apararii nationale, precum si ale tratatelor si conventiilor la care Romania este parte.DEFINIREA PROTECTIEI CIVILE

Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale si reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate si inlaturarii operative a urmarilor acestora si asigurarii conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate.

La realizarea masurilor de protectie civila participa autoritatile administratiei publice, populatia, institutiile publice si agentii economici, indiferent de forma de proprietate. Protectia civila se organizeaza la nivel national si local, de catre toate structurile administrative. Masurile de protectie civila se organizeaza din timp si se pun in aplicare diferentiat, dupa caz, in situatii de urgente civile.

LOCUL PROTECTIEI CIVILE

In legea apararii nationale a Romaniei, Legea 45/1994, se mentioneaza ca din cadrul Sistemului national de aparare, fortele destinate apararii se compun din forte armate si forte de protectie, iar ultimele dintre ele cuprind unitatile si formatiunile de protectie civila, formatiunile sanitar - voluntare ale Crucii rosii si alte formatiuni ce se vor stabili prin lege.

Protectia civila este o componenta importanta a sistemului national de aparare care impreuna cu alte structuri asigura gestionarea situatiilor de criza si protejarea populatiei prin interventia cu forte si mijloace specializate in caz de dezastre naturale sau provocate.

In cadrul sistemului securitatii nationale Protectia civila are atributii deosebit de importante, cu pozitie cheie in sistemul de management al urgentelor generate de hazarde naturale si antropice. Ca atare, noua viziune privind securitatea si apararea nationala impune ca necesitate si o noua viziune privind evolutia structurilor si misiunilor protectiei civile in scopul adaptarii acestora la nevoile de raspuns eficient ce trebuie contrapus amenintarilor, riscurilor si provocarilor specifice domeniului lor de actiune.

ROLUL PROTECTIEI CIVILE

Desi toate componentele Ministerului Administratiei si Internelor actioneaza in toate imprejurarile pentru asigurarea ordinii publice, sigurantei cetatenilor si bunurilor, desfasurarii activitatii economico-sociale si functionarii institutiilor, corespunzator misiunilor specifice si competentelor incredintate, acestea au rol precumpanitor in gestionarea domeniului, in principiu, astfel:

- in mod curent - politia;

- la incidente - jandarmeria;

- la accidente - pompierii;

- in situatii de conflict armat sau in caz de dezastre - protectia civila.

Protectia civila este conceputa si trebuie sa intervina in situatiile de exceptie in privinta gravitatii si amploarei, denumite generic situatii de urgenta civila. In gestionarea situatiilor de urgente civile, protectia civila actioneaza, dupa caz, in cooperare cu celelalte structuri din organica ministerului, cu alte elemente ale sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala, cu organele administratiei publice centrale sau locale, cu organisme internationale, structuri similare din alte tari.

De regula prin sintagma urgenta civila se intelege situatia in care o comunitate se afla in pericol, iar depasirea acestei stari necesita interventia concertata a mai multor structuri specializate, sub coordonarea autoritatilor centrale sau locale. In principiu in gestionarea solutiilor de urgenta civila rolul principal revine organismelor de Protectie Civila.

MISIUNILE PROTECTIEI CIVILE

Scopul actiunilor de protectie civila este asigurarea conditiilor necesare supravietuirii populatiei, functionarii institutiilor civile si desfasurarii activitatilor economico-sociale.

Protectia populatiei, a bunurilor materiale si a valorilor culturale se realizeaza printr-un ansamblu de activitati constand in: instiintare, avertizare si alarmare, adapostire, protectie nucleara, biologica si chimica, evacuare si alte masuri tehnice si organizatorice specifice.

- Instiintarea se realizeaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sau de serviciile de urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza informatiilor primite de la populatie sau de la structurile care monitorizeaza sursele de risc.

Avertizarea populatiei se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, prin mijloacele de avertizare specifice, in baza instiintarii primite de la structurile abilitate.

- Alarmarea populatiei se realizeaza de autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, prin mijloacele specifice, pe baza instiintarii primite de la structurile abilitate. Prealarmarea se realizeaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si de serviciile de urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza informatiilor primite de la Statul Major General, si de structurile specializate din cadrul categoriilor de forte armate, pe baza planurilor de cooperare intocmite in acest sens.

In cazul unui atac iminent, in situatia in care nu s-a declarat starea de razboi, primele mesaje de prealarma si de alarma se transmit cu aprobarea ministrului administratiei si internelor, pe baza instiintarilor Statului Major General si structurilor specializate din cadrul categoriilor de forte armate, conform planurilor de cooperare intocmite in acest sens.

- Pentru protectia populatiei si a bunurilor din patrimoniul cultural national de efectele atacurilor din aer se realizeaza sistemul national de adapostire, care cuprinde: adaposturi pentru puncte de comanda destinate Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, adaposturi publice de protectie civila aflate in administrarea consiliilor locale si fondul privat de adapostire realizat de agentii economici si proprietarii de imobile.

- Protectia nucleara, radiologica, chimica si biologica a populatiei se realizeaza prin mijloace de protectie individuala, colectiva sau prin alte masuri tehnice si organizatorice specifice, cu prioritate in zonele de risc.

- Evacuarea in cazul dezastrelor se executa pe baza planurilor intocmite in acest scop, conform legislatiei in vigoare.

- Asanarea terenului si neutralizarea munitiei ramase neexplodate din timpul conflictelor armate se executa de catre subunitati specializate si specialisti pirotehnicieni din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sau din serviciile de urgenta profesioniste, dupa caz, potrivit instructiunilor si normelor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

ORGANIZAREA PROTECTIEI CIVILE

Managementul protectiei civile se asigura de catre componentele Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004

Activitatea de protectie civila din Romania este coordonata de primul-ministru, care conduce aceasta activitate prin ministrul administratiei si internelor, in calitate de presedinte al Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.

La nivelul institutiilor publice centrale si locale, activitatea de protectie civila este condusa de catre presedintii comitetelor pentru situatii de urgenta, constituite potrivit legii, iar la nivelul agentilor economici, de catre conducatorii acestora.

La toate nivelurile de competenta, in structurile cu activitate permanenta sau temporara din Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta se constituie structuri specializate in domeniul protectiei civile.

La nivelul municipiilor, al oraselor, al comunelor, al institutiilor publice si al agentilor economici cuprinsi in clasificarea din punct de vedere al protectiei civile, se incadreaza personal de specialitate cu atributii in domeniul protectiei civile.

La instituirea masurilor exceptionale, precum si in situatii de conflict armat, structurile existente pe timp de pace, ca si cele care se completeaza sau se infiinteaza la mobilizare, indeplinesc functiile si atributiile pe linia protectiei civile prevazute de lege.

Activitatea de prevenire in domeniul protectiei civile si/sau al interventiei operative se asigura de catre serviciile de urgenta, prin structuri specializate, in conformitate cu competentele si atributiile stabilite potrivit legii. Serviciile de urgenta profesioniste sau voluntare si celelalte structuri specializate pentru interventie si actiune in situatii de urgenta, constituite de catre autoritatile abilitate in conditiile legii, cuprind personal si formatiuni instruite in specialitati necesare protectiei civile.

Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici au obligatia sa planifice si sa realizeze asigurarea materiala si financiara a protectiei civile, potrivit legii.

Asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei afectate de urmarile situatiilor de urgenta se realizeaza prin serviciile de urgenta, serviciile publice de gospodarie comunala, institutii si agenti economici, inclusiv prin utilizarea, in conditiile legii, a bunurilor din rezervele de stat si a serviciilor si bunurilor puse la dispozitie de organizatii neguvernamentale romane sau de comunitatile locale si populatia din zonele neafectate, de state si organizatii straine ori cu caracter international.

SERVICII DE URGENTA PROFESIONISTE SI VOLUNTARE

Pentru indeplinirea atributiilor specifice de protectie civila sunt constituite, potrivit legii, servicii de urgenta profesioniste si voluntare. In conditiile legii se pot constitui si alte structuri de urgenta publice sau private.

Serviciile de urgenta profesioniste au urmatoarele atributii principale:

a) organizeaza si desfasoara activitati specifice de prevenire a situatiilor de urgenta;

b) participa la identificarea, inregistrarea si evaluarea tipurilor de risc si a factorilor determinanti ai acestora si intocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele de competenta, pe care le supun aprobarii prefectilor;

c) exercita coordonarea, indrumarea si controlul tehnic de specialitate al activitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta;

d) acorda asistenta tehnica de specialitate privind gestionarea situatiilor de urgenta;

e) monitorizeaza prin centrele operationale evolutia situatiilor de urgenta si informeaza operativ prefectii si Inspectoratul General;

f) planifica, organizeaza si desfasoara pregatirea pentru raspuns, in cazul situatiilor de urgenta, a subunitatilor de interventie din subordine;

g) fac propuneri comitetelor pentru situatii de urgenta si Inspectoratului General privind gestionarea si managementul situatiilor de urgenta;

h) urmaresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie si de cooperare specifice tipurilor de riscuri;

i) asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmaresc mentinerea legaturilor de comunicatii intre centrele operationale si operative implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta si cu dispeceratele proprii serviciilor si fortelor care intervin in acest scop;

j) centralizeaza solicitarile de resurse necesare pentru indeplinirea functiilor de sprijin pe timpul situatiilor de urgenta si le inainteaza organismelor si organelor abilitate;

k) gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta din zonele de competenta;

l) indeplinesc orice alte atributii si sarcini privind gestionarea situatiilor de urgenta, prevazute de lege sau stabilite de organismele si organele abilitate.

CONCLUZII

Ca intreaga societate romaneasca, si protectia civila este cuprinsa in amplu proces de adaptare si modernizare, de reproiectare sub aspect structural, de remodelare a misiunilor si responsabilitatilor, in cadrul caruia dezvoltarea conceptual - normativa adecvata noilor conditii si integrarea acesteia in conceptiile si practicile internationale constituie un obiectiv prioritar.

Masurile si actiunile specifice procesului de restructurare si modernizare a protectiei civile, fortele destinate sa le coordoneze si sa le efectueze, sunt cuprinse si integrate armonios intr-un sistem de management al situatiilor de urgenta, sistem menit sa garanteze siguranta cetatenilor, avutiei si mediului ambiant la un nivel superior, in concordanta cu conceptiile actuale si de perspectiva pe plan european si mondial.

Masurile si activitatile desfasurate au un profund caracter umanitar si vizeaza garantarea, si pe aceasta cale, a drepturilor fundamentale ale oamenilor la existenta si activitate in conditii de siguranta sporita, vizeaza raspunsuri adecvate la pericolele si provocarile prezente si viitoare la adresa comunitatilor umane si rezultatelor activitatii acestora.

Principalele preocupari privind modernizarea sistemului protectiei civile in Romania sunt:

realizarea unei capacitati de raspuns credibile;

restructurare si modernizare;

parteneriat operational intensificat;

- integrare graduala prin realizarea interoperabilitatii cu structuri similare din tari membre NATO.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate