Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
Organizarea de santier - blocuri identice S+P+4E


Organizarea de santier - blocuri identice S+P+4E


TEMA PROIECTULUI

Se va proiecta organizarea de santier aferenta unui obiectiv de investitie alcatuit din blocuri identice S+P+4E, parcurgand urmatoarele aspecte:

l.Intocmirea documentatiei economice2.Planificarea lucrarilor prin Metoda in lant si procedeul MPM. Sistemul de programare va fi insotit de graficul calendaristic si de graficul fortei de munca.

3. Aprovizionarea cu materiale si dimensionarea depozitelor aferente.

4.Determinarea populatiei santierului si a structurii sale cat si dimensionarea dotarilor social administrative aferente.

5.Intocmirea planului de organizare la nivel de obiect de constructie, de obiectiv de investitie.

6.Dimensionarea dotarilor aferente unei baze de productie auxiliare si intocmirea planului de organizare al acesteia.

Proiectul va cuprinde:

A.PIESE SCRISE

Tema proiecului

Memoriu justificativ

Antemasuratori pe stadii fizice

Liste cu consumurile de resurse

Deviz analitic pe un stadiu fizic

Determinarea ritmului de executie al lucrarilor si al formatiilor de muncitori

Planificarea lucrarilor prin Metoda in lant insotita de grafic calendaristic si de graficul fortei de munca

Planificarea lucrarilor prin procedeul MPM pentru un bloc, inclusiv graficul
calendaristic si graficul fortei de munca

Grafic retea condensat pentru un bloc

Grafic retea integrat pentru patru blocuri in conditii de resurse disponibile limita

Grafic retea desfasurat pentru blocul 3

Grafice diferentiale si integrate de consum, aprovizionare si stoc

Dimensionare depozitelor de BCA

Stabilirea populatiei santierului. Alegerea dotarilor social administrative aferente

Dimensionarea unitatilor de productie auxiliare aferente unei baze de productie

B.PIESE DESENATE

1 .Plan de organizare santier la nivel de obiect de constructie (scara 1:200)

2.Plan de organizare santier la nivel de obiectiv de investitie (scara 1:500)

3.Plan de organizare al bazei de productie auxiliara (scara 1:1000) 4.Detaliu atelier fasonat otel beton (scara 1:1000)

5.Detalii dotari

MEMORIU JUSTIFICATIV

Proiectul de organizare al lucrarilor de constructii - montaj reprezinta un ansamblu de piese scrise si desenate care stabileste volumul de lucrari pe stadii fizice si activitati, metodele de executie, coordonarea diferitelor categorii de lucrari si programarea in timp si pe cantitati a tuturor mijloacelor necesare pentru realizarea obiectivelor la parametrii proiectati.

Obiectivele organizarii lucrarilor de constructii - montaj sint:

scurtarea duratei de executie

reducerea costurilor

asigurarea calitatii lucrarilor

ridicarea productivitatii muncii

folosirea utilajelor si mijloacelor de transport la capacitatea fixata prin planul ethnic. Pentru realizarea acestor obiective proiectul de organizare trebuie sa asigure:

1. Industrializarea Iucrarilor prin introducerea celor mai noi procese tehnologice.

2. Folosirea unui inalt grad de mecanizare si prefabricare.

3. Corelarea termenelor de predare finale si intermediare cu folosirea continua si cit mai uniforma a mijloacelor de productie.

4. Determinarea necesarului si elaborarea planului aprovizionarii cu resurse (materiale semifabricate si prefabricate, utilaje si forta de munca).

Dimensionarea retelei de alimentare cu apa, energie electrica, termica, gaze, abur, aer comprimat, canalizare.

6. Alegerea solunilor cele mai economice la stabilirea obiectiveior de organizare.

Prin proiectul de organizare trebuie sa se limiteze lucrarile provizorii din cadrul santierului la minimul necesar (dumuri de acces, racorduri si retele provizorii de alimentare, spatii si obiecte de depozitare, obiecte social - administrative).

Proiectul trebuie sa urmareasca organizarea unor baze definitive de productie continind stalpi de betoane si montare, poligoane de prefabricate, ateliere de productie si reparatii care sa deserveasca si santierele din zona si sa fie utilizate si dupa terminarea obiectivului pentru alte lucrari. Alegerea amplasamenrului bazei de productie, solutia constructive si organizatorica a componentelor se vor face pe baza unor studii tehnico - economice din care sa rezulte eficienta solutiei propuse.

Proiectul de organizare a lucrarilor de constructii se intocmeste in doua faze:

> Proiect de organizare - faza I : face parte din documentatia elaborata de proiectantul lucrarilor de baza

> Proiect de organizare - faza II se intocmeste de executant

Proiectul de organizare reprezinta o documentane tehnico - economica ce contine un ansamblu de piese scrise si desenate care se refera la rezolvarea problemelor organizatorice din cadrul santierului.Trateaza conceptia de ansamblu a organizarii de santier tinand cont de specificul, natura, volumul si durata lucrarilor.

Proiectu de organizare trebuie realizat astfel incit sa nu se prelungeasca termenele de punere in functiune a obiectivului de investitie, sa asigure conditii optime de munca si viata personalului si sa se asigure calitatea lucrarilor.

Elaborarea proiectului de organizare se face pe baza unei documentatii:

Aprobarea investitiei

Contractul de antrepriza

Documentatia tehnica a obiectivului

Lista cantitatilor de lucrari

Raportul de constatare pe teren

antemasuratoare

01. terasamente

Decaparea stratiilui vegetal

01.01.TsC. 18.A1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, in teren categoria I (pamant vegetal)

U.M. 100 m3

NTi-2.21 ore utilaj /U.M.

01.02.TsC.22 A1 - Spor la consumurile specifice de ore utilaj din art. TSC. 18 pentru transportul pamantului pe fiecare 10m in plus, peste distanta prevazuta, pentru transportul cu buldozere de 65-80 CP al pamantului provenind din teren categoria I. (se considera 3 serii)

U.M. 100 m3

NTi-1.33 ore utilaj /U.M.

Sapatura terenului de fundare

01.03.TsC.04 G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala cu descarcare in autovehicul, categoria III.

U.M.-100m3

Nti= l,95ore/U.M.

01.04.TsC. 04 C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala cu descarcare in depozit, teren categoria III.

U.M.-100m

NTi = 1.40ore/U.M.

01.06.TsE 01 D1- Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor , cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare.

U.M.-mp

Nti = 14.04 ore/U.M.

01.06.TsA.02G1-Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in teren foarte tare pana la 1,50 m adancime.

U.M.-mc

Nti -2,80 om ore/mc

01.07.TsD.02 B1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozerul pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm.

U.M.= 100 m3

NTi =0.90 ore - utilaj/U.M.

01.08.TsD.05 Bl - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecSrui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant coeziv.

U.M.= 100 m3

NTi = 10.88 ore - utilaj /U.M.

O1.O7.TsD.O1 Dl - Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime printr-o aruncare pana la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamantul provenind din teren foarte tare.

U.M.= 1 m3

NTi = 0.57 om - ore / U.M.

01.08.TsD.04 D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la , inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand grosimea stratului de 20 cm, in pamant coeziv.

U.M. = 1 m3

NTi = 0.66 ore / U.M.

01.11.TRA.01.A 15 - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, la distanta de 15 km.

U.M.= 1 tona

02. LUCRARI DE FUNDATII

02.01.CA 01 B Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 m3, precum si in ziduri de sprijin.

U.M.-mc

NTi - 3.05 om - ore / mc

02.02.CB 10 B Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje, simple cu forme regulate, inclusiv sprijinirile din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm.

U.M.- mp

NTi -l,00 om - ore / mp

02.03.CC 01 C Montarea armaturilor din otel-beton tip OB 37 si PC52 in fundatii continue si radiere (placi).

U.M.-kg

NTi - 0,020 om - ore / kg02.04.CA 02 D Turnarea betonului armat B150 in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime peste 30 cm

U.M.-mc   

Nti 335 om - ore / mc ; cs = 1,008 mc/mc

02.05.CZ 01 02 A Preparare beton marca B50 cu balast, cu granulatia pana la 31 mm, preparat cu ciment F25 in instalatii centralizate.

U.M.- mc

NTi - 0,085 om - ore / mc

02.06.CZ 01 05 C Preparare beton marca B 150 cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 31 mm (pt. beton simplu sau armat in placi, grinzi, diafragme, scari, elemente cu sectiuni mici la constructii cu 2-3 niveie si deschideri sub 5 m), preparat cu ciment M 30 in instalatii centralizate.

U.M.-mc

NTi - 0,085 om - ore/mc

02.07.CZ 03 01 A Confectionarea armaturilor din otel-beton pentru beton armat In fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continue si radiere. In ateliere centralizate OB 37, F=6-8 mm

U.M. - kg

NTi - 0,033 ore/kg

02.08.CZ 03 01 E Confectionarea armaturilor din otel-beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continue si radiere, In ateliere centralizate PC52, F= 10-16mm

U.M. - kg

NTi-0,025 ore/kg

02.09.TRA 06A 08 Transportul rutier al betonului cu autobetoniera la distanta de 8 km.

U.M.-tona

02.10.TRA 04 A 08 Transportul rutier al armaturii fasonate cu platforma cu remorca cu trailer cu capacitatea de pana la 20 t la distanta de 8 km.

U.M.-tona

03.REALIZARE SUBSOL

03.01.CB.12 1 - Cofraje pentru beton armat in pereti si diafragme, inclusiv sprijinirile, din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, cu plansee din beton monolit.

U.M.= 1 m2

NT, = 0.88 ore / m2

03.02.CB.23 B - Cofraje-rama din tabla neagra, pentru crearea golurilor in pereti de beton cu latimea ramelor peste 15 cm, exclusiv ghermelele.

U.M.= 1 m2

NTi = 0.45 om - ore / m2

03.03.CC.02A1-Montarea armaturilor din otel-beton, tip OB 37 in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante, cu distantieri din mase plastice, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 8mm inclusiv, in pereti si diafragme.

U.M.= 1 kg

NTi = 0.048 ore / kg

03.04.CC.02 B1- Montarea armaturilor din otel-beton, tip PC52 in elemente de constructie exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante, cu distantieri din mase plastice, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana de 10-12 mm inclusiv, in pereti si diafragme.

U.M. = 1 kg

NTi = 0.041 ore/kg

03.05.CA.02 G-Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante, marca B200 la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in pereti si diafragme cu grosimea pana la 30 cm inclusiv.

U.M. = 1 m3

NTi = 4.04 ore/m3

03.06.CB.44 A - Sustineri cu popi metalici extensibili de inventar folosite pentru montarea placilor prefabricate cu si fara bucla, a predalelor de planseu, la turnarea planseelor monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate, cu popi metalici extensibili tip PE3100R.

U.M. = 1 buc.

NTi = 0.44 ore / buc.

03.07.CB.45 B - Susfineri din grinzi metalice extensibile de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 daN/m2 la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, grinzile rezemand pe popi metalici extensibili.

U.M. = 1 buc.

NTi =2.31 ore/buc.

03.08.CB.13 1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi, exclusiv sustinerile, din panouri refolosibile cu placaj de 8 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi.

U.M. = 1 m2

NTi = 0.85 ore/m2

03.09.CC.02 C - Montarea armaturilor din otel-beton, tip OB 37 si PC52 in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante, cu distantieri din mase plastice, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 mm inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 mm inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste).

U.M. = 1 kg

NTi = 0.033 ore/kg

03.10.CA.02 J - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante, marca B200 la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea placii mai mare de 10 cm.

U.M. = 1 m3

NTi = 3.54 ore/m3

03.11.CZ.01.06 A - Preparare beton marca B200 pentru betoane obisnuite cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru beton armat in elemente cu sectiunea redusa sau armaturi foarte dese si in piloti Franki, preparat cu ciment M30, in instalatii centralizate.

U.M. = 1 m3

NTi = 0.085 ore/m3

03.12.CZ.03.02 A - Confectionarea armaturilor din otel-beton, pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante, fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37, F=6-8 mm.

U.M. = 1 kg

NTi = 0.036 ore/kg

03.13.CZ.03.02 E - Confectionarea armaturilor din otel-beton, pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante, fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate OB37 F=10-16 mm.

U.M. = l kg   

NTi = 0.020 ore/kg

03.14.TRA.06.A 08 - Transportul rutier al betonului B200 cu autobetoniera la distanta de 8 km.

U.M. = 1 tona

03.15.TRA.04.A 08 - Transportul rutier al armaturii fasonate cu, autoremorcher cu remorca trailer cu capacitatea de pana la 20 tone la distanta de 8 km.

U.M. = 1 tona

03.16.CG.32 C - Umpluturi in straturi compactate, executate cu piatra sparta si nisip, compactate cu mijloace manuale ( pentru ruperea capilaritatii )

U.M. = 1 m3 (dupa compactare)

NTi = 0.92om - ore / m3

03.17.CG.18 B - Pardoseli din beton, tumate pe loc, marca B100, in grosime de 10 cm, in camp continuu, cu scliviseala de 2 mm, executata direct pe betonul proaspat turnat.

U.M. = I m2

NTi = 0.69 om - ore / m2

Csi = 0.l008 m3 Bl00 / 1 m2 pardoseala

03.19.CZ.01.04 A - Preparare beton marca B100 cu balast, cu granulatia pana la 31 mm, preparat cu ciment F25, in instala^ii centralizate.

U.M.= 1 m3

NTi = 0.085 ore / m3

03.21.TRA.06.A 08 - Transportui rutier al betonului B100 cu autobetoniera la distanta de 8 km.

U.M. = 1 tona

04. REALIZARE SUPRASTRUCTURA

04.01.CB.12 1 - Cofraje pentru beton armat in pereti si diafragme, inclusiv sprijinirile, din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, cu plansee din beton monolit. .

U.M. = 1 m2

NTi = 0.88 ore / m2

04.02.CB.23 D - Cofraje-rama din tabla neagra, pentru crearea golurilor in peretii de beton cu latimea ramelor peste 15 cm, cu ghermelele necesare montarii tamplariei.

U.M.= 1 m2

NTi = 0.53 ore/m2

04.03.CC.02 A - Montarea armaturilor din otel-beton, tip OB 37 In elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante, cu distantieri din mase plastice, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 8 mm inclusiv, in pereti si diafragme.

U.M. = 1 kg

NTi = 0.048 ore / kg

04.04.CC.02 B - Montarea armaturilor din otel-beton, tip PC52 in elemente de constructie, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante, cu distantieri din mase plastice, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana de 10-12 mm inclusiv, in pereti si diafragme.

U.M. = 1 kg

NTi = 0.041 ore / kg

04.05.CA.02 G - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusive cele executate in cofraje glisante, marca B200 la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusive in pereti si diafragme cu grosimea pana la 30 cm inclusiv.

U.M. = 1 m3NTi = 4.04 ore / m3

04. REALIZARE SUPRASTRUCTURA

04.01.CB.12 1 - Cofraje pentru beton armat in pereti si diafragme, inclusiv sprijinirile, din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, cu plansee din beton monolit.

U.M. = 1 m2

NTi =0.88 ore/m2

04.02.CB.23 D - Cofraje-rama din tabla neagra, pentru crearea golurilor in pereti de beton cu inaltimea ramelor peste 15 cm, cu ghermelele necesare montarii tamplariei.

U.M. = 1 m2

NTi = 0.53 ore / m2

04.03.CC.02 A - Montarea annaturilor din otel-beton, tip OB 37 in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante, cu distantieri din mase plastice, la conslructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 8 mm inclusiv, in pereti si diafragme.

U.M. = I kg

NTi = 0.048 ore/kg

04.04.CC.02 B - Montarea armaturilor din otel-beton, tip PC52 in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante, cu distantieri din mase plastice, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana de 10-12 mm inclusiv, in pereti si diafragme.

U.M. = 1 kg

NTi = 0.041 ore / kg

04.05.CA.02 G - Tumarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante, marca B200 la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in pereti si diafragme cu grosimea pana la 30 cm inclusiv.

U.M.= 1 m3

NTi = 4.04 ore / m3

04.06.CB.44 A - Sustineri cu popi metalici extensibili de inventar folosite pentru montarca placilor prefabricate cu si fara bucla, a predalelor de planseu, la turnarea planseelor monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate, cu popi metalici extensibili tip PE3100R.

U.M. = 1 buc.

NTi = 0.44 ore / buc.

04.07.CB.45 B - Sustineri din grinzi metalice extensibile de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 daN/m2 la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, grinzile rezemand pe popi metalici extensibili.

U.M. = 1 buc.

NTi = 231 ore/buc.

04.08.CB.13 1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi, exclusiv sustinerile, din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm grosime la constructii avand inallimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi.

U.M. = 1 m2

NTi = 0.85 ore / m2

04.09.CC.02 C - Montarea armaturilor din otel-beton, tip OB 37 si PC52 de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante, cu distantieri din mase plastice, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 mm inclusiv, inclusiv in grinzi si stalpi, pana la 10mm inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste).

U.M.= 1 kg

NTi = 0.033 ore/kg

04.10.CA.02 J - Tumarea betonului armat in elementele constructor, exclusiv cele executate in cofraje glisante, marca B200 la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm

U.M.= 1 m3

NTi = 3.54 ore / m3

04.11.CZ.01.06 A - Preparare beton marca B200 pentru betoane obisnuite cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru beton armat in elemente cu sectiunea redusa sau armaturi foarte dese si in piloti Franki, preparat cu ciment M30, in instalatii centralizate.

U.M. = 1 m3

NTi= 0.085 ore / m3

04.12.CZ.03.02. A - Confectionarea armaturilor din otel-beton, pentru beton armat in elemente de constructie turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante, fasonarca barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37, F=6-8 mm.

U.M. = 1 kg

NTi = 0.036 ore / kg

04.13.CZ.03.02.F - Confectionarea armaturilor din otel-beton, pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante, fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la construtii obisnuite.in ateliere centralizate, PC52, F=1 0-16 mm.

U.M. = 1 kg

NTi = 0.020 ore / kg

04.14.TRA.06.A 08 - Transportul rutier al betonului B200 cu autobetoniera la distanta de 8 km.

U.M. = 1 tona

04.15.TRA.04.A 08-Transportul rutier al armaturii fasonate cu autoremorcher cu remorca trailer cu capacitatea de pana la 20 t la distanta de 8 km.

U.M. = 1 tona

05. INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI (ZIDARII)

05.01.CD.07 C-Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat de 30 cm grosime (prin asimilare - 24 cm), executata cu mortar marca M25, in ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu blocuri GBN.

U.M. = 1 m3

NTi = 3.20 ore/m3

05.02.CP.15 A - Montarea fasiilor de pereti din beton celular autoclavizat de 60 cm latime si 7.5 cm grosime.

U.M.= 1 m2

NTi = 1.05 ore / m2

CSI = 0.0011 m3 M100 T / 1 m2

05.03.CP.15 B - Montarea fasiilor de pereti din beton celular autoclavizat de 60 cm latime si 10 cm grosime.

U.M. = 1 m2

NTi= 1.15 ore/m2

CSI = 0.0015 m3 M100 T / 1 m2

05.04.CP.15 C - Montarea fasiilor de pereti din beton celular autoclavizat de 60 cm latime si 12.5 cm grosime.

U.M. = 1 m2

NTi = 1 20 om - ore / m2

Cs. = 0.0018 m3 M100 T / 1 m2

05.05.CZ.02.09 D - Mortar de ciment pentru tencuieli M100-T preparat cu ciment M 30, in instalatii specializate, fara adaos de var.

U.M. = 1 m3

NTi = 0.52 ore / m3

05.06.CZ.02.02 C - Mortar de ciment pentru zidarii M25Z preparat cu ciment M-30 in instalatii specializate, fara adaos de var.

U.M. = 1 m3

NTi =    ore / m3

05.07.TRA.06.A 08 - Transportul rutier al mortarului cu autocamionul la distanja de 8 km.

U.M. = 1 tona

06. TAMPLARII

06.01.CK.01 A - Ferestre de lemn simple, duble sau cuplate, cu deschidere obisnuitE sau interioare, cu unul sau mai multe canaturi, cu sau fara supralumina, la constructii de locuinte, social-culturale, industriale etc. inclusiv izolatia hidrofuga si termica, montata pe ghermelele existente, la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv, pentru ferestre cu suprafata tocului pana la 1.00 m inclusiv (nu sunt cuprinse glaifurile).

U.M.= 1 m2

NTi = 2.69 om - ore / m2

06.02.CK.01 B - Ferestre de lemn simple, duble sau cuplate, cu deschidere obisnuita sau interioara, cu unul sau mai multe canaturi, cu sau fara supralumina, la constructii de locuinte, social-culturale, industriale etc. inclusiv izolatia hidrofuga si termica, montata pe ghermelele existente, la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv, pentru ferestre cu suprafafa tocului intre 1.00 si 2.50 m inclusiv(nu sunt cuprinse glafurile).

U.M.= 1 m2

NTi= 1.25 om - ore / m2

06.03.CK.04 A - Usi de lemn pentru balcoane (exterioare), duble sau cu foile cuplate, cu deschidere obisnuita sau interioara intr-un canat sau doua, executate din cherestea la constructii de locuinte, social-culturale inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente usi intr-un canat la constructii cu inaltimea pana la 35 m.

U.M.= 1 m2

NTi = 1.48 ore/m2

06.04.CK.03. F - Usi de lemn interioare sau exterioare simple, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montata pe ghermele existente interioare tip CIL finisate la producator intr-un canat, pe toc si captuseala (nu sunt cuprinse captuselile mai late de 19 cm).

U.M.= 1 m2

NTi= 1,48 ore/m2

06.05.CK.09 B - Glafuri, pervazuri, baghete din lemn pentru ferestre sau usi, pervazuri sau baghete pana la 20 mm grosime si 100 mm latime montate la usi sau ferestre.

U.M.= 1 ml

NTi = 0.07 ore / ml06.07CM.02 B - Geamuri trase simple, prelucrate (mate, givrate, muslin), slefuite trase simple de 23 mm grosime, montate cu chit si cuie la ochiuri peste 0.25 m2.

U.M. = 1 m2

NTi = 0.45 ore/m2

07. TENCUIELI INTERIOARE

07.01.CF.01 C - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafetele de beton, zidarie de blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre.

U.M.= 1 m2

NTi=1.12ore/m2   

Csi = 0.018 m3 MIO-T / m2

07.02.CF.03 A - Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre.

U.M. = 1 m2

NTi = 1.03 ore/m2

Csi = 0.020 m3 M25-TI / m2

07.03.CF.10 C - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton, glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pastaa de ipsos.

U.M. = 1 m2

NTi = 0.38 ore/m2

07.04.CZ.02.06 A - Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M10-T preparat cu ciment F25 si var pasts, in instalatii centralizate.

U.M. = 1 m3

NTi = 0.52 ore/m3

07.05.CZ.02.07 A - Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M25-T preparat cu ciment F25 si var pasta, in instalatii centralizate.

U.M. = 1 m3

NTi = 0.52 ore/m3

07.06.TRA.06.A 08 - Transportul rutier al mortarului cu automalaxorul la distanfla de 8 km.

U.M. = 1 tona

08. PARDOSELI

08.01.CG.01 D - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita.

U.M. = 1 m2

NTi = 0.46 ore/m2

Csi = 0.031 m3M100-T/m2

08.02.CG.03 E - Pardoseli din materiale plastice inclusiv pervazurile, curajate si ceruite, cu covor din policlorura de vinil (PVC) pe suport textil lipit cu prenandez, in incaperi cu suprafete pana la 20 m2, cu pervaz din lemn.

U.M.= 1 m2

NTi = 0.73 om - ore/m2

08.03.CG.06 D - Pardoseli din mozaic turnate pe loc, fara coloranti, inclusiv stratul suport de circa 3 cm grosime cu mortar de ciment marca M100-T inclusiv frecarea si spalarea, executate simplu, in camp continuu in grosime de 1.5 cm, fara bordura,cu piatra de mozaic din marmura in incaperi cu suprafete peste 5 m2.

U.M. = 1 m2

NTi = 2.23 om - ore/m2

08.04.CG.07 B - Plinte si scafe din mozaic, turnate pe loc, fara coloranti, inclusiv stratul suport cu mortar de ciment marca M100-T, inclusiv frecarea si spalarea, plinte orizontale de 10 cm inaltime, la pereti, executate cu piatra de mozaic din marmura.

U.M. = 1 ml

NTi= 1.20 om - ore / ml

08.05.CZ.02.09 A - Mortar de ciraent pentru tencuieli M100-T preparat cu ciment M30. in instalatii centralizate, fara adios de var.

U.M. = I m3

NTi = 0.52 ore/m3

CSi = 0.031 m3 M100-T / m2

08.06.TRA.06.A 08 - Transportul rutier al mortarului cu autobetoniera la distanfa de S km.

U.M. = 1 tona

09.FINISAJE INTERIOARE DE SUPRAFATA

09.01.CN.02 B-Zugraveli interioare la pereti sI tavane, executate in culori de apa, cu huma, in trei straturi.

U.M. = lm2

NTi = 0.31 ore/m2 .

09.02.CN.09 F - Vopsitorii pe tamplarie de lemn, executate cu email alchidic, in doua straturi.

U.M.= 1 m2

NTi = 0.95 ore / m2

09.03.CI.06 A - Placaj din faianTa la pereTi si stalpi, inclusiv placarea glafurilor executat cu placi de aceeasi culoare Si acelaSi format, fixate cu mortar de ciment marca M100-T cu adaos de var pasta de circa 2 cm grosime, la incaperi cu suprafafa mai mica de 10 m2.

U.M. = 1 m2

NTi = 2.72 ore/m2

10.FINISAJE EXTERIOARE

10.01.CB.48 - Schela metalica autoridicatoare pentru lucrari la fatade cu schela autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=17 m, Hmax =31.00 m).

U.M.= lm2

NTi = 02% ore/m2

10.02.CF.08 A-Tencuieli exterioare speciale in similipiatra (piatra artificiala) la fatade, socluri etc. lucrate manual, cu grundul din mortar de ciment marca MI00-T, cu adaos de var, driscuit din gros, in grosime medie de 1.5 cm, iar stratul vizibil cu mortar de ciment marca M100-T, confectionat cu piatra de mozaic din calcar (praf de piatra) in loc de nisip frecate, in camp continuu, cu grosimea stratului superior de 0.5 - 0.8 cm.

U.M.= 1 m2

NTi = 2,21 ore/m2

Csi = O.017m3 M100-T / m2

10.03.CZ.02.09 - Mortar de ciment pentru tencuieli MI00-T preparat cu ciment M30, in instalatii centrazizate, fara adaos de var.

U.M. = 1 m3   

NTi = 0.52 ore / m3

10.04.TRA.06. A 08 - Transportul rutier al mortarului cu autobetoniera la distanta de 8 km.

U.M. = 1 tonaPolitica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate