Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Transporturi


Index » business » Transporturi
Transportul feroviar


Transportul feroviar


Transportul feroviar

Conventia privind transporturile feroviare internationale (COTIF) - "Reguli uniforme privind contractul de transport international de marfuri"(aceste reguli au intrat in vigoare la 1 mai 1985 - revizuite in 1991) - CIM

Regulamentul privind folosirea reciproca a vagoanelor de marfa in trafic international RIV (Reglementa Internationale Vehicoli)

Conditiile pentru admiterea marfurilor in transportul feroviar international: 1. predatorul sa se conformeze regulilor uniforme CIM, dispozitiilor complementare si tarifelor;
 2. sa fie posibil de realizat cu mijloace de transport normale;
 3. sa nu fie impiedicat de fapte pe care nu le poate impiedica calea ferata.

Marfuri excluse la transportul international feroviar:

 1. obiectele al caror transport este destinat postelor
 2. obiectele imposibil de transportat datorita greutatii si dimensiunilor;
 3. materiale si obiecte periculoase excluse conform regulamentului RID;
 4. obiecte al caror transport este interzis pe teritoriul unei tari de parcurs.

Contractul de transport feroviar - Scrisoarea de trasura internationala tip CIM.

Se incheie intre predator si statia de predare a caii ferate din tara de expeditie, care actioneaza ca reprezentant unic a tuturor cailor ferate participante la transportul in cauza.

Contractul de transport se considera incheiat in momentul in care calea ferata a preluat marfa la transport, confirmata prin aplicarea stampilei pe scrisoarea de trasura internationala tip CIM.

Scrisoarea de trasura se intocmeste pe fiecare vagon in parte sau pe fiecare expeditie de coletarie (max 5000kg - volum mai mic decat al unui vagon) - in situatia in care este vorba de o marfa omogena si de un singur predator si un singur destinatar se poate elibera o singura scrisoare de trasura.

Se tipareste in doua sau trei limbi - una trebuie sa fie aleasa din limbile de lucru ale organizatiei.

O scrisoare de trasura trebuie sa contina:

 1. numele si adresa predatorului;
 2. denumirea statiei de predare;
 3. denumirea marfii;
 4. numele si adresa destinatarului;
 5. greutatea marfii;
 6. numarul coletelor si descrierea ambalajului pentru expeditiile de coletarie;
 7. numarul vagonului, tara de inmatriculare - pentru cele particulare;
 8. enumerarea documentelor cerute de organele vamale si de alte autoritati - anexate sau tinute la dispozitia caii ferate

Scrisoarea de trasura COTIF/CIM cuprinde:

 1. originalul care insoteste transportul pe tot parcursul si se elibereaza destinatarului odata cu marfa.
 2. foaia de expeditie - este oprita in statia de destinatie si este folosita la decontarea cheltuielilor de transport intre caile ferate - este eliberata intr-un numar egal cu numarul cailor ferate participante la transport.
 3. avizul si adeverinta de primire care insotesc marfa pana la destinatar pentru confirmarea primirii marfii.
 4. duplicatul - ramane la predator - face dovada expedierii marfii - serveste la incasarea contravalorii marfii.
 5. matca scrisorii de trasura - ramane in statia de frontiera.
 6. certificatul scrisorii de trasura - insoteste transportul pana la frontiera.
 7. copia scrisorii de trasura - care ramane la statia de expediere.

Termenele de executare a contractului de trasport - se calculeaza din momentul predarii marfii la transport in statia de predare pana in momentul punerii la dispozitie in statia de destinatie.

In conformitate cu COTIF/CIM se stabilesc urmatoarele termene de executare a transporturilor:

 1. termenul de executare incepe sa curga la ora 0,00 a zilei care urmeaza celei de primire a marfii la transport.
 2. exceptie in unele cazuri zilele de duminica si sarbatorile legale.
 3. termenul de executare a contractului se suspenda pe timpul retinerii marfii pentru clarificarea unor aspecte de ordin vamal si intreruperii traficului feroviar din culpa altor institutii, inclusiv pentru descarcarea supragreutatii marfii.

Plata taxelor de transport

Predatorul care ia in intregime sau partial taxele in sarcina sa trebuie sa indice aceasta in scrisoarea de trasura, folosind una din mentiunile:

 1. "Franco taxe de transport" - daca ia in sarcina sa numai taxele de transport. "Franco taxe de transport, inclusiv" - daca ia in sarcina sa si alte taxe(taxele vamale). "Franco taxe de transport pana la X". "Franco taxe de transport, inclusiv. pana la X".
 2. "Franco orice taxa" - taxe de transport, taxe accesorii, taxe vamale.
 3. "Franco pentru." - ia in sarcina sa o suma determinata - exprimata in moneda tarii de predare, daca dispozitiile tarifare nu prevad altfel.

decontarea cu predatorul se face in cel mult 30 de zile de la expirarea termenului de executare al contractului.

Avantajele expeditiilor de mic tonaj in traficul feroviar:

Expeditia de mic tonaj - partida de marfa destinata unui corespondent extern, care nu poate ocupa in intregime un mijloc de transport - coletarie; transportul cu vagoane de grupaj (vagon colectiv), organizate de Romtrans S.A.  = incarcarea marfurilor a maxim 3 destinatari cu o singura scrisoare de trasura internationala, firmele exportatoare primesc un "certificat de expeditie" - folosibil la banca. (la traficul maritim - o greutate mai mica de 20t).

reducerea cheltuielilor de transport

scurtarea timpului de intrare in circuitul economic

Tarife utilizate:

 1. tarife locale (nivelul taxelor de transport pentru diferite categorii de marfuri in interiorul tarii);
 2. tarife internationale: de tranzit, directe, comune, speciale, oficiale, refractionale(reducere).

Transporturi aeriene

Conventiile internationale care reglementeaza traficul aerian:

a)        CONVENTIA pentru unificarea unor reguli privind transportul aerian international - VARSOVIA 12 octombrie 1929.

b)        PROTOCOL incheiat la Haga la 12 septembrie 1955, privind modificarea Conventiei pentru unificarea unor reguli relative la transportul aerian interntional, semnat la Varsovia la 12 octombrie 1929.

c)        CONVENTIE complementara la Conventia de la Varsovia, pentru unificarea unor reguli privind transportul aerian international efectuat de alta persoana decat transportatorul contractual, incheiata la 18 septembrie 1961 - Guadalajara, Mexic

Principalele forme de cooperare in transportul aerian international:

Cooperarea imbraca diferite forme de contract, iar in domeniul transporturilor aeriene aceste forme de cooperare au la baza recomandarile IATA.

CONRACTUL INTERLINE

Contractul interline reprezinta o forma de cooperare prin care doi transportatori aerieni isi recunosc reciproc formele de transport in baza carora companiile pot imbarca la bordul navei pasageri, bagaje si marfuri. Contractul interline reprezinta o facilitate pentru fiecare companie aeriana. Contractul interline se aplica nu numai intre membrii IATA, ci de catre toate companiile aeriene.

Contractul elaborat de IATA cuprinde 3 parti:

in prima parte sunt prezentati partenerii si sunt inscrise angajamentele partenerilor de a recunoaste reciproc documentele de transport si modul de rezolvare a reclamatiilor , procedurilor de arbitraj;

in partea a doua sunt cuprinse comisioanele pe care transportatorulle acorda companiei care realizeaza vanzarea prestatiilor si emiterea documentelor (biletul de calatorie , scrisoarea de trasura). Nivelul acestor comisioane este mai ridicat pentru vanzarile din zona Europei, Asiei si Americii de Nord.

in partea a treia sunt cuprinse termenele de inaintare a facturilor pentru transporturilor executate , in baza documentelor de transport emise de cele doua parti contractante , modul de deconectare reciproca a soldurilor , moneda de plata si procedura de corectare a diferentelor de curs valutar.

CONTRACTUL DE REPREZENTANTA PENTRU VANZARI GENERALE

Contractul  de reprezentanta pentu vanzarile generale se incheie intre doua companii aeriene care se angajeaza sa se reprezinte reciproc pe piata celeilalte parti ca reprezentant general de vanzari , de regula cu autoritatile de stat, de efectuarea de reclama in conditiile respectarii instructiunilor si regulilor care reglementeaza tarifele privind prestatiile effectuate.

Deosebirea de contractul interline consta in faptul ca agentul general poate transfera total sau partial obligatiile sale, inclusiv dreptul de vanzare de prestatiile catre alte companii sau persoane care devin un fel de subagenti.

CONTRACTUL DE OPERARE IN POOL

Se incheie in cazul in care partenerii opereaza pe aceeasi ruta.Prin acest contract se stabileste partajarea echitabila a traficului si un system unic de lucru, preturile sau reducerile de tarife publicate similare , capacitatea aeronavelor care urmeza sa fie folosite. In acest mod traficul dintre cele doua tari este dirijat catre cursele partenerilor in pool.

CONTRACTUL DE HANDLING

Prin acest contract companiile aeriene isi asigura serviciile necesare la sol. In cadrul contractului sunt prevazute serviciile ce urmeaza sa fie prestate, tarifele utilizate si raspunerea intre transportatori si agentul de handling.Contractul de handling este reciproc, deoarece fiecare companie aeriana figureaza reciproc ca agent de handling. Daca acest tip de contract nu ar exista , atunci plata serviciilor ar fi efectuata in numerar, dupa prestare sau in avans.

Destinatia  exemplarelor AWB (scrisoarea de transport aerian - Air Waybill):

Scrisoarea de transport aerian se intocmeste in 3 exemplare originale:

primul exemplar poarta mentiunea "Pentru transportator" (for issuing carrier) si este semnat de expeditor si ramane la transportator;

al doilea exemplar poarta mentiunea "Pentru destinatar" (for consignee) si este semnat de expeditor si de transportator , insoteste marfa pana la destinatie si se preda destinatarului.

al treilea exemplar poarta mentiunea "Pentru expeditor" (for shipper) si este semnat de transportator dupa ce acesta a primit marfa si ramane la expeditor pentru a fi negociat.

Scrisoarea de transport aerian se intocmeste pe langa cele trei exemplare originale si in mai multe copii care sunt folosite pentru:

a confirma primirea de catre destinatar; recipisa de primire;

copii necesare pentru compania de transport aerian si pentru agentii sai;

pentru indeplinirea formalitatilor vamale;

pentru realizarea unor decontari pentru prestari;

Principalele mentiuni pe care trebuie sa cuprinda o scrisoare de transport aerian:

a)          punctual de plecare si punctual de destinatie;

b)          greutatea, volumul, numarul si dimensiunea coletelor; felul ambalajului; marcajul; starea marfii predata la transport;

c)          numele si adresa destinatarului si daca este cazul numele si adresa agentului destinatarului care va prelua marfa pe aeroportul de destinatie;

d)          numele si adresa expeditorului;

e)          mentiuni in legatura cu modul de plata de taxelor de transport si a taxelor accesorii;

f)            documentele anexate la scrisoarea de transport aerian necesare indeplinirii formalitatilor vamale, fiscale, fitosanitare sau de alta natura;

g)          mentiunea ca transportul este supus prevederilor Conventiei de la Varsovia.

Conditiile in care poate avea loc modificarea contractului de transport aerian:

Expeditorul are dreptul :

sa retraga marfa de la transport pe aeroportul de plecare, in timpul calatoriei sau la destinatie;

sa dispuna predarea marfii unei alte persoane decat celei mentionate in contractul de transportul aerian.

Pentru ca transportatorul sa execute aceste dispozitii ulterioare incheierii contractului, expeditorul trebuie sa se oblige sa plateasca eventualele costuri suplimentare, in cazul in care executarea ordinelor nu este posibila, transportatorul este obligat sa-l avizeze pe expeditor.

Destinatarul are dreptul:

sa modifice contractul dupa sosirea marfii la locul de destinatie;

sa solicite eliberarea marfii unei alte persoane;

sa solicite continuarea transportului pana in alta localitate cu suportarea tuturor cheltuielilor suplimentare.

In cazul in care destinatarul refuza primirea marfii sau nu poate fi gasit, transportatorul trebuie sa avizeze pe expeditor pentru ca acesta sa dispuna asupra marfii.

Daca marfa este pierduta si acest fapt este recunoscut de transportator sau daca au trecut 7 zile de la data cand marfa trebuia sa ajunga la destinatie, destinatarul este autorizat sa-si valorifice drepturile ce decurg din contractul de transport.

Scrisoarea de transport aerian in trafic consolidat:

Traficul consolidat reprezinta gruparea mai multor expeditii pe un aeroport de plecare pentru un singur aeroport de destinatie si un singur destinatar. Gruparea expeditiilor se realizeaza de catre casa de expeditii care colecteaza expeditiile de la mai multi expeditori si intocmeste o singura scrisoare de transport aerian inscriind ca destinatar o casa de expeditii corespondenta care primeste marfa.

Avantajul pentru companiile aeriene : gruparea marfurilor duce la o economie de forta de munca.

Avantajul pentru destinatari: casa de expeditie realizeaza transportul pana la domiciliul destinatarului si intocmeste formalitatile de import.

Scrisoarea de transport aerian consolidat poate aparea sub doua forme:

a)          MAWB- MASTER AIR WAY BILL

b)          HAWB - HOUSE AIR WAY BILL

Scrisoarea de transport aerian consolidat este insotita de un Manifest de Consolidare.

Casa de expeditie consolidatoare intocmeste pentru fiecare expeditie o scrisoare de transport aerian consolidat in care sunt trecute intreprinderea exportatoare si numele si adresa cumparatorului.

Casa de expeditie destinatara :

preia de la compania aeriana marfurile in conformitata cu documentele intocmite

efectueaza gruparea de destinatie si va asigura transportul de la aeroport pana la domiciliul fiecarui cumparator.

Pretul de transport perceput de casa de expeditii consolidatoare de la exportator este mai mic decat cel pe care l-ar fi platit exportatorul companiei aeriene in cazul efectuarii unui transport direct.

Casa de expeditie destinatara primeste pentru activitatea de grupare un comision de la casa de expeditii consolidatoare .Taxele de transport si de distributie se percep de la casa de expeditii consolidatoare sau de la cumparator in functie de conditia de livrare.

Consolidarea prin reexpedierereprezinta o consolidare efectuata intr-un alt aeroport decat in cel de plecare, se poate realiza cu o companie aeriana sau cu un grup de expeditori.

Principalele elemente care influenteaza tarifele aeriene:

greutatea marfurilor incarcate la o singura expeditie.

La marfurile generale greutatea minima de taxare 45 de kilograme, urmand scari de 100, 300, 1000, 5000 de kilograme.

La cantitati mai mari exista o degresivitate foarte mare, astfel ca pentru aceeasi marfa pretul pe kilogram la cantitati mari poate fi a 25-a parte din pretul la cantitati de 45 kilograme.

cubajul marfurilor transportate.

distanta si relatia de transport.

Pretul creste in functie de distanta, si este diferit in functie de companiile de transport.

felul marfurilor. Tarifele se refera la marfurile generale.

Pentru marfurile speciale tarifele:

- pot fi cu 30%-70% mai mici decat tarifele aplicate le marfurile generale aceste fiind tarife preferentiale pentru a incuraja transportu aerian.

- se negociaza.

Pentru marfurile care necesita o ingrijire speciala (medicamente, produse perisabile, animale vii, opere de arta) tarifele sunt mai ridicate decat tarifele aplcate marfurilor generale.

felul de ambalare. Tarifele prevazute se refera la ambalarea clasica in colete, lazi, saci.

La transportul de marfuri in containere si palete tarifele sunt mult mai reduse.Costurile de handling sunt mult mai reduse , iar stationarea aeronavei sub operatiunea de incarcare/ descarcare este mult mai mica.

modalitatea de angajare a transportului. Tarifele se refera mai ales la transporturile care se efectueaza cu cursele normale de pasageri.

Daca exista un volum mare de marfuri se foloseste toata capacitatea aeronavei, pretul stabilindu-se pe cursa charter, el depinzand de distanta, felul marfii, cubaj, si de posibilitatea folosirii aeronaveila cursa de retur.

Pretul de transport se stabileste:

pe de o parte intre compania aeriana si grupul de exportatori pe cursa

pe de alta parte intre grupul de expeditori si exportatori.

Cursele de charter si elementele care stau la baza calcularii tarifelor acestor tipuri de curse

Def: sunt transporturile aeriene la care transportatorul nu efectueaza vanzarea capacitatii "en detaille" catre beneficiari. In cazul curselor regulate transportatorul vinde la public, direct sau prin agenti, locuri individuale sau expeditii de marfuri individuale.

Presupu vanzarea intregii capacitati de transport catre un afretor (charterer) sau unui numar limitat de afretori (charters).

In functie de acest fapt cursele aeriene charter pot fi definite ce:

1. curse charter propriu-zise (full charter)

2. curse charter consolidate (split charter)

Elementele care stau la baza calcularii tarifelor:

costurile directe de operare a navei

costurile efective suplimentare pe ruta respectiva care pot fi: petrol, taxe de navigatie, taxe de aterizare, taxe aeroportuare, diurne, cazari echipaje

Transporturile rutiere

Conventia de la Geneva (15 mai 1956)

Scrisoarea de trasura tip C.M.R.

Contractul de transport tip CMR - se cosidera incheiat atunci cand marfa a fost incarcata in autocamion, iar conducatorul auto a semnat scrisoarea de trasura de preluare a marfii.

CMR - 5-7 exemplare semnate atat de predator cat si de caraus.

1 exemplar expeditorul, unul insoteste marfa, unul ramane la transportator

Elementele pe care trebuie sa le contina CMR:

numele si adresa expeditorului

locul si data intocmirii scrisorii de trasura

numele si adresa transportatorului

locul si data primirii marfii pentru transport

locul prevazut pentru eliberarea marfii

numele si adresa destinatarului

denumirea marfii, felul ambalajului, denumirea general cunoscuta - pentru marfurile periculoase

numarul coletelor, marcajele

cantitatea

instructiuni privind formalitatile vamale

mentiunea ca transportul este supus regimului stabilit prin CMR

termenul de efectuare

valoarea declarata a marfii

instructiunile expeditorului cu privire la conservare si manipulare

documentele privitoare la raspunderea transportatorului cu privire la racirea mf

mentiunea expresa de interzicere a transbordarii marfii.

Factorii care influenteaza pretul:

pentru transporturile interne exista tarife de transport publicate. Pentru cele externe nu exista tarife publicate - se formeaza in functie de cerere si oferta.

 1. distanta de transport
 2. tipul de autocamion folosit
 3. specificul soselelor
 4. felul marfii
 5. posibilitatea folosirii camionului si in cursa de retur
 6. nivelul de pret al combustibilului in tarile de parcurs
 7. garantarea sau nu a duratei transportului
 8. nivelul taxelor / posibilitatea de a beneficia de autorizatii de transport cu scutire de plata a taxelor de drumuri
 9. autorizatiile de transport
 10. sezon si clima

Principalele prevederi ale conventiei TIR (elaborata in 1975 de catre Comisia Economica pentru Europa - ONU)

Daca se foloseste carnetul TIR:

- avantaje de ordin vamal - tranzit fara a fi supuse controlului vamal

- nu trebuie sa depuna acea garantie vamala in valuta

Prevederile conventiei AERT - privind regimul de lucru al echipajelor autovehicolelor:

 1. perioada de conducere: conducerea continua max 4 ore / 8 ore pe zi / 48 ore pe saptamana
 2. pauzele de conducere: la 4 ore de conducere continua 1 ora pauza
 3. perioada de odihna zilnica: odihna zilnica min 11 ore consecutive in timp de 48 de ore
 4. perioadele saptamanale de odihna: la 7 zile - 24 de ore de odihna
 5. evidenta programului de lucru: inregistrarea pe diagrama tahografului si pe carnetul de evidenta al timpului zilnic de munca si de odihna.

Prevederile conventiei ADR - transportul produselor chimice cu mijloace auto

- statele membre interzic transportul pe teritoriul lor a unor anumite marfuri periculoase - si permit transportul altor marfuri periculoase.

Acordul cu privire la transporturile internationale de marfuri perisabile si instalatiile speciale pentru aceste transporturi ATP

controlul instalatiilor de catre autoritatile competente din tara unde sunt inregistrate si inmatriculate (periodic din 6 in 6 luni) - eliberarea unui atestat.

Fiecare autovehicul rutier trebuie sa aiba la bord un atestat sau o copie

Prevederile ATP se extind la toate mijloacele de transport rutier, feroviar si maritim - atunci cand atunci cand transporturile sunt continuate pe cale terestra si parcursul maritim nu depaseste 150km.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate