Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Transporturi


Index » business » Transporturi
Intrebari T.M.P.


Intrebari T.M.P.


Intrebari T.M.P.

 1. Sunt considerate marfuri periculoase marfurile :

a)     care prin traversarea zonelor cu temperaturi si conditii climatice diferite pot afecta starea lor

b)     care pot cauz avarii celorlalte marfuri de la bord

c)     care pun in pericol viata echipajului sau pot afecta in mod nefavorabil mediul inconjuratord)     care aduc prejudicii navei insasi

 1. Substanta exploziva este:

a)     o substanta sau un amestec de substante realizate cu scopul de a produce efectul prin incalzire, lumina, sunet, fum sau o combinare a acestora ca urmare a propriilor reactiicimice exotermice

b)     este o substanta solida sau lichida sau un amestec capabil de o reactie chimica capabila sa produca gaze la o asemenea temperatura, presiune si viteza ce pot s afaca distrugeri

c)     substante pirotehnice care nu dezvolta gaze

d)     substante care prezinta un risc mic in eventualitatea unei detonatii pe timpul transportului

 1. Un spatiu de container reprezinta o distanta de cel putin:

a)     1m

b)     6m in plan diametral si cel putin 2.5 in plan transversal

c)     6.5 m in plan diametram sic el putin 3 in plan transversal

d)     6m in plan diametral si sic el putin 2.45 in plan transversal

 1. Carei clase apartin lichidele inflamabile miscibile?

a)     3

b)     4

c)     6

d)     8

 1. Care marfuri nu apartin clasei 2?

a)     gaze inflamabile

b)     agenti oxidanti

c)     lichide corozive inflamabile

d)     lichide toxice inflamabile

 1. Categoriile de stivuire pentru substante explosive sunt in numar de :

a)     11

b)     8

c)     15

d)     9

 1. Conditiile de separare si segregare sunt:

a)     gradul de risc

b)     conditiile existente la nava

c)     departe de, separate de

d)     separate printr-un compartiment complet sau magazine, separat longitudinal printr-un compartiment complet sau magazie de interventie

 1. Testele la care se supun pe ambalajele sunt determinate de:

a)     gradul de risc al m.p

b)    starea fizica a m.p

c)     natura m.p,gradul de risc si si normele de siguranta a vietii umane si mediului inconjurator.

d)     ambalajele m.p

 1. Cum este indicata categoria de stivuire pentru marfurile apartinand clasei 1?

a)     prin majuscule

b)     prin numere de la 1 la 10

c)     prin semne conventionale

d)     prin numere de la 1 la 15

 1. Pe timpul operatiunilor de incarcare - descarcare mp se interzice:

a)     buncherarea navei

b)    reparatiile intr-un compartiment cu marfuri periculoase

c)     fumatul pe nava in locurile desemnate de comandantul naveisi autoritatea competenta

d)    accesul in zona cu lampi neprotejate

1.Fisele individuala ale unei clase de marfuri periculoase contineau:

a)numarul current si denumirea tehnica corecta,formula chimica;

b)material prima din care a fost realizata marfa;

c)ambalajul si grupa de ambalare,propietatile si caracteristicile fizice si chimice

2.Gazele sunt depozitate si transportate in una din cele patru stari:

a)comprimate,lichefiate la presiune ridicata;

b)lichefiate prin cresterea presiunii;

c)lichefiate prin refrigerare,dizolvate in solutie;

3.In prevederile codului IMDG lichidele care nu sustin combustia sunt considerate acelea:

a)care au trecut testul de combustibilitate;

b)punctual de ardere potrivit ISO2592 este mai mare de 100C;

c)acestea sunt solutii miscibile cu un continut de apa mai mare de 90%;

4.Care sunt grupele de materiale radioactive(RAM) existente in sistemul de control al transporturilor:

a)forma speciala,cu acticvitate specific redusa,alta forma;

b)obiect contaminat la suprafata,fisionabile;

c)matertiale sensibile;

5.Care document trebuie inmanat comandantului sau ofiterului responsabil, neconditionat, inaintea inceperii incarcarii marfii?

a)Safety Check List? b)Dangerous Goods Document ?

c)Emergency Schedule ?

Ce sunt marfurile periculoase

a) substante ce pun in pericol viata umana;

b) substante ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei, celorlalte marfuri, mediului marin sau pot afecta starea de sanatate a echipajului;

c)substante ce produc poluare mediului marin;

7. Pentru o substanta caruia i se recomanda Grupul de ambalare I,se alege ambalajul care este marcat cu literele

a)Z

b)Y

c)X

8.Poluantii marini vor fi etichetati in conformitate cu prevederile de la AnexaIII la MARPOL-73/78 avand o culoare care:

a)va contrasta cu cea a coletului,in general in alb si negru;

b)va fi aceiasi cu ce a coletului, in general in alb si negru;

c)va fi stabilita in fiecare caz in parte de catre personalul navigant;

9.Cand se intentioneaza intocmirea planului de stivuire a marfurilor periculoase se au in vedere:

a)actiunile in caz de pericol pe care le pot determina aceste marfuri;

b)importanta sau valoare marfii;

c)recomandarile trecute pe fisa individuala;

10.Peroxizi organici sunt substante instabile termic si se caracterizeaza prin:

a)     predispozitie la descompunere exploziva,ardere rapida;

b)     sensibilitate la frictiune si impact;

c)     vatameaza tesuturile moi,reactioneaza periculos cu alte substante

d)     Care document reglementeaza pe plan international manipularea si transportul marfurilor periculoase la bordul navelor maritime?

a.     SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as ammended in 1995?

b.     IMDG Code?

c.      MARPOL 73/78: International Convention for the prevention of Pollution from Ships?

e)     Care este utilitatea etichetarii ambalajelor care adapostesc marfurile periculoase?

a.     Ofera informatii despre riscurile subsidiare ale marfurilor din ambalajul respectiv.

b.     Ofera informatii despre tara in care a fost confectionat ambalajul.

c.      Ofera informatii despre riscul primordial al marfii din acel ambalaj.

f)      Din care clasa fac parte substantele care chiar daca nu sunt combustibile, pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte marfuri?

a.     

b.    

c.     

g)     Care este riscul primordial al substantelor apartinand claselor si diviziunilor 2.1, 3, 4.3?

a.      Combustibilitatea?

b.     Inflamabilitatea?

c.      Toxicitatea?

h)     Pentru identificare marfurilor periculoase se utilizeaza:

a.      Numerical Index and General Index vol.1 IMDG Code?

b.     Dangerous Goods List - DGL - vol.2 IMDG Code?

c.      Proper Shipping Name and UN Number?

i)      Din care clasa fac parte substantele adapostite intr-un ambalaj pe care este aplicat eticheta de forma patrata avand culoare verde?

a.    

b.    

c.     

j)      Care poate fi semnificatia unei etichete de forma dreptunghiulara inscriptionata cu negru pe fond alb?

a.      Retine atentia in legatura cu riscurile subsidiare ale marfurilor ambalate in pachetul respectiv?

b.     Atentioneaza despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta?

c.      Usureaza identificarea, prin "UN No.", inscris pe eticheta, a coletelor ce trebuie recuperate din mare?

k)     Cum se va stivui o marfa careia i se recomanda in DGL, "stowage category C"?

a.     ON DECK ONLY

b.     ON/UNDER DECK

c.      UNDER DECK ONLY

l)      Care document trebuie inmanat Comandantului sau ofiterului responsabil neconditionat, inaintea inceperii incarcarii marfii?

a.      Emergency schedule?

b.     Safety check list?

c.      Dangerous Goods Document?

m)   Ce este, din punctul de vedere al IMDG Code, containerul inchis?

a.      Containerul incuiat si sigilat de catre vamesi

b.     Containerul incarcat in magazii inchise cu capace metalice, sub punte

c.      Container metalic, inchis

n)     Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel?

a.      Emergency procedure

b.     Ship's plans and documents

c.      Safety management manual

o)     O substanta careia i se recomanda "Packing group III" se allege ambalajul care este marcat cu literele:

a.     Y

b.     Z

c.      X

p)     Care sunt valorile maxime pentru "marfuri periculoase in cantitati limitate"?

a.      Pentru substantele solide, maxim 6 kg per recipient?

b.     Pentru substantele lichide, maxim 5 litri per recipient?

c.      20 kg, greutatea bruta per colet avand marfuri lichide?

q)     Substantele corespunzatoare clasei 5. diviziunea 5.2 sunt:

a.      Agenti oxidanti.

b.     Peroxizi organici.

c.      Substante corozive.

r)      Explozivii din clasa 1. diviziunea 1.1 sunt:

a.     Substante sau articole care prezinta riscul de explozie in masa.

b.     Substante sau articole care prezinta un risc nesemnificativ.

c.      Substante sau articole care prezinta riscul de expulzare, fara risc de explozie in masa.

s)     Substantele inflamabile apartin:

a.    

b.    

c.     

t)      O solutie esteconsiderata POLUANT MARIN cand:

a.     Contine 10% sau mai mult dintr-un poluant marin.

b.     Contine cel putin 1% dintr-un poluant marin puternic.

c.      Contine cel putin doua substante marine in compozitie.

u)     Grupul I de ambalare se foloseste:

a.     Pentru marfurile cu pericol mare.

b.     Pentru marfurile cu pericol mediu.

c.      Pentru marfurile cu pericol mic.

v)     Raportarea evenimentelor care implica m.p se face :

a.      conform procedurilor generale cuprinse in Codul IMDG

b.     conform procedurilor descris in vol. supliment al Codului IMDG capitolul 3

c.      conform instructiunilor fabricantilor si armatorului

w)   Temperatura de control reprezinta:

a.     Temperatura maxima la care anumite substante pot fi transportate in siguranta pentru o perioada mai lunga de timp.

b.     Temperatura la care se aplica masurile de siguranta.

c.      Cea mai joasa temperatura la care descompunerea auto-accelerata poate surveni in cazul unei substante.

 1. Standardele de siguranta pentru transportul pe mare de marfuri in vrac sunt continute in:
  1. IMDG Code?
  2. B.C. Code?
  3. STCW Code?
 2. Carei clase ii apartin substantele care in contact cu apa se incing spontan si se autoaprind?

Prin cantitate limitata a m.p se intelege :

a.      cantitatea maxima totala de m.p ce poate fi incarcata pe o nava functie de tonajul acesteia

b.     cantitatea maxima de substanta admisa intr-o unitate de ambalare primara

c.      cantitatea maxima de m.p admisa intr-un C.T.U

 1. Cum sunt clasificate marfurile periculoase?
  1. Avandu-se drept criteriu riscul primordial?
  2. Avandu-se drept temei regula 2 din SOLAS cap.7?
  3. Avadu-se in vedere cerintele STCW Code?
 2. Pentru o substanta careia i se recomanda "Packing group I" se alege ambalajul care este marcat cu literele:
  1. Y?
  2. Z?
  3. X?
 3. Din care clasa fac parte substantele adapostite intr-un ambalaj pe care este aplicat eticheta de forma patrata avand culoare rosie?
 4. O eticheta de forma triunghiulara, aplicata pe un ambalaj continand marfuri periculoase poate reprezenta:
  1. Avertizarea riscului subsidiar de "poluant maritim"?
  2. Atentionarea ca in ambalajul respectiv exista marfuri care impun un regim termic controlat?
  3. Informarea asupra temperaturii critice sau de control inscrisa pe eticheta?
 5. Cum se va stivui o marfa careia i se recomanda in DGL, "stowage category A"?
  1. ON DECK ONLY
  2. ON/UNDER DECK
  3. UNDER DECK ONLY

Ce se intelege prin risc subsidiar al marfurilor periculoase ?

a.      un risc suplimentar adaugat riscului principal

b.     un risc suplimentar, complementar riscului principal dupa care s-a facut clasificarea marfurilor periculoase.

c.      un risc semnificativ, potential nedefinit clar

Ce sunt marfurile periculoase?

  1. substante ce pun in pericol viata umana
  2. substante ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei, celorlalte marfuri, mediului marin sau afecta starea de sanatate a echipajului
  3. substante ce produc imbolnavirea oamenilor si poluarea mediului
 1. What is the meaning of the abreviation "MFAG"?
  1. Marine Female Assitance Guide
  2. Marine Fire Auxiliary Guards
  3. Medical First Aid Guide
 2. Dupa riscul principal substantele / m.p se impart :
  1. in grupe de rise major, mediu, minor
  2. in poluanti marini, poluanti marini severi si substante neutre
  3. in clase si diviziuni

Individualizarea, caracterizarea d.p.d.v al proprietatilor fizico-chimice a m.p se face in D.G.L coloana

a.      nr.2

  1. nr.l6
  2. nr.17

Clasa 3 cuprinde :

a.      lichide ce se autoaprind spontan la o anumita temperatura

  1. lichide care la o temperatura mai mica de 61 grade C emit vapori ce sunt inflamabili
  2. solide ce ard si/sau intretin arderea cand sunt initiate
 1. Substantele corespunzatoare clasei 5. diviziunea 5.2 sunt:
  1. Agenti oxidanti.
  2. Peroxizi organici.
  3. Substante corozive.
 2. Substantele toxice apartin:
 3. Criteriile / conditiile de separare / segregare a m.p sunt:
  1. departe de, separat de, separat printr-un compartiment complet sau magazie, separat longitudinal printr-un compartiment complet sau magazie de interventie
  2. gradul de risc si gradul de compatibilitate
  3. riscul evident, semnificativ si conditiile existente la nava
 4. Grupul III de ambalare se foloseste:
  1. Pentru marfurile cu pericol mare.
  2. Pentru marfurile cu pericol mediu.
  3. Pentru marfurile cu pericol mic.
 5. Conditiile de transport ale m.p in containere I.B.C este reglementat in IMDG Code pentru :
  1. transportul pe mare a marfurilor containerizate
  2. transportul rutier, pe cale ferata, pe mare si pe orice cale navigabila de transport
  3. fiecare tip de transport este reglementat separat in coduri specifice : codul rutier, feroviar, maritim,etc

Ghidul medical de prim ajutor este :

a.      lucrare dedicata echipajului de pe nave in general

b.     lucrare dedicata interventiilor in cazul accidentelor implicand m.p

c.      lucrare de medicina pentru neinitiati

1. Din punct de vedere al stivuirii marfurilor periculoase, IMO a impartit flota mondiala in 2 tipuri.Precizati care din variante sunt cele 2 tipuri:

a)nave ptr.transportul de marfuri si acele nave ptr. Transportul de pasageri, nu mai multi de 25 de pasageri sau nu mai mult de 1 pasager la fiecare 3m din lungimea maxima a navei

b) nave ptr.transportul de marfuri si acele nave ptr. Transportul de pasageri, nu mai multi de 25 de pasageri sau nu mai mult de 1 pasager la fiecare 5 m din lungimea maxima a navei

c)nave tip pasagere care depasesc limitele de la tipul 1

d) nave ptr.transportul de marfuri si acele nave ptr. Transportul de pasageri, nu mai multi de 25 de pasageri sau nu mai mult de 1 pasager la fiecare 4 m din lungimea maxima a navei

R: a,c

Principalul agent de combatere a incendiilor, eficient pentru cele mai multe m.p. este :

a) C02
b) apa
c) gazul inert

R:b

Care din urmatoarele sunt considerate riscuri specifice?

a. asfixiere

b. explozie ,incendiu

c. otravire, intoxicare

d. toate de mai sus

R : d

Termenul "corrosive to most metals" insemna ca:

a. orice metal de la bord poate fi atacat de substanta respective

b. singurul metal care nu poate fi atacat e fierul

c. nu prezinta pericol de corodare

d. singurele metale ce nu pot fi atacate sunt fierul si otelul

R: a

Grupul de lichide cu punct de aprindere scazut contine lichide cu punctual de aprindere:

a. mai jos de -18oC

b. mai mare de -18oC

c. mai jos de 18oC

d. mai mare de -18oC

R : a

6. Peroxizii organici apartin diviziunii:

a)     4.1;

b)     4.2;

c)     5.1;

d)    5.2.

R : d

7. Grupul de ambalare II, din cadrul substantelor si preparatelor clasei 8, apartinand gradului de risc pe care-l au pentru transport sunt:

a)     substante si preparate foarte periculoase;

b)     substante si preparate periculoase;

c)     substante si preparate cu pericol mediu;

d)    substante si preparate cu pericol minor

R : c

8. Un spatiu de container reprezinta o distanta de cel putin:

e)     1m

f)      6m in plan diametral si cel putin 2.5 in plan transversal

g)     6.5 m in plan diametram sic el putin 3 in plan transversal

h)    6m in plan diametral si sic el putin 2.45 in plan transversal

R : d

Care document reglementeaza, pe plan international, manipularea si transportul de m.p la bordul navelor maritime?

a). SOLAS : International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as ammended in 1995;

b). IMDG Code;

c). MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships;

R : b

Sunt considerate substante inflamabile urmat. substante:

a)substantele oxidante

b)peroxizi organici

c)substantelesolide usor combustibile

d)explozibili desensibilizati

R: c,d

1.Marfurile periculoase sunt clasificate dupa urmatoarele creterii:

a)cauza producerii pericolului

b)marimea riscului

c)caracteristica riscului principal

d)in functie de firma producatoare a materialului periculos

R:b,c

2.Sunt considerate marfuri periculoase acele marfuri care:

a)pot afecta starea de sanatate si pun in pericol viate echipajului

b)pot adduce prejudicii navei insasi

c)pot afecta in mod nefavorabil medium inconjurator

d)pot cauza avarii celorlalte marfuri

R:a,b,c,d

4.Din punct de vedere al stivuirii marfurilor periculoase, IMO a impartit flota mondiala in 2 tipuri.Precizati care din variante sunt cele 2 tipuri:

a)nave ptr.transportul de marfuri si acele nave ptr. Transportul de pasageri, nu mai multi de 25 de pasageri sau nu mai mult de 1 pasager la fiecare 3m din lungimea maxima a navei

b) nave ptr.transportul de marfuri si acele nave ptr. Transportul de pasageri, nu mai multi de 25 de pasageri sau nu mai mult de 1 pasager la fiecare 5 m din lungimea maxima a navei

c)nave tip pasagere care depasesc limitele de la tipul 1

d) nave ptr.transportul de marfuri si acele nave ptr. Transportul de pasageri, nu mai multi de 25 de pasageri sau nu mai mult de 1 pasager la fiecare 4 m din lungimea maxima a navei

R:a,c

5.In clasa de marfuri periculoase ,,Subst. oxidantesi peroxizi organici'' intra unmatoarele substante:

a)oxidante

b)toxice otravitoare

c)infectioase

d)peroxizi organici

R:a,d

6.Sunt considerate substante inflamabile urmat. substante:

a)substantele oxidante

b)peroxizi organici

c)substantelesolide usor combustibile

d)explozibili desensibilizati

R:c,d

7.Indicati care sunt cele 3 grupe ale lichidelor inflamabile:

a)gr.1 Puncu de aprindere scazut de -160 C, gr.2 Punct de aprindere intermediar (-160 C-+250 C), gr3.Punct de aprindere ridicat (270 C-590 C)

b) gr.1 Puncu de aprindere scazut de -180 C, gr.2 Punct de aprindere intermediar (-180 C-+230 C), gr3.Punct de aprindere ridicat (270 C-610 C)

c) gr.1 Puncu de aprindere scazut de -220 C, gr.2 Punct de aprindere intermediar (-220 C-+230 C), gr3.Punct de aprindere ridicat (270 C-610 C)

d) gr.1 Puncu de aprindere scazut de -240 C, gr.2 Punct de aprindere intermediar (-240 C-+230 C), gr3.Punct de aprindere ridicat (270 C-610 C)

R:b

8.Care document reglementeaza, pe plan international, manipularea si transportul de m.p la bordul navelor maritime?

a). SOLAS : International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as ammended in 1995;

b). IMDG Code;

c). MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships;

R:b

Principalul agent de combatere a incendiilor, eficient pentru cele mai multe m.p. este :

a) C02
b) apa
c) gazul inert

R:b

10. Pentru o substanta careia i se recomanda nPacking group III' se alege ambalajul care este marcat cu literele:

a) Y ?

b) Z?

c) X ?

R:c

Standardele de siguranta, pentru transporturile pe mare, de marfuri in vrac, sunt continute in :  a).STCW Code?

b). IMDG Code?

c). B.C. Code

R:c

12. Care document trebuie inmanat comandantului sau ofiterului responsabil, neconditionat, inaintea inceperii incarcarii marfii?

a.) Safety Check List ?

b). Dangerous Goods Document ?

c). Emergency Schedule ?

 1. Sunt considerate marfuri periculoase acele marfuri care prin natura lor pot:

a)      cuza avarii celorlalte marfuri de la bord, aduce prejudicii navei, afecta starea de sanatate sau influenta in mod nefavorabil mediul inconjurator;

b)      produce o stare de discomfort echipajului, aduce prejudicii navei, echipajului si mediului inconjurator;

c)      afecta executarea in siguranta a calatoriei.

 1. Codul IMDG este:

a)      o culegere de legi si regulamente in domeniul manipularii si transportul marfurilor periculoase pe mare;

b)      o ganizatie maritima internationala care se ocupa de transportul marfurilor periculoase;

c)      o lista cu principalele marfuri periculoase.

 1. Codul IMDG a fost intocmit si editat pentru prima data in anul:

a)      1960;

b)      1965;

c)      1991.

 1. Conform codului IMDG, gazele: comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune apartin clasei:

a)      6;

b)      9;

c)      2.

 1. Conform clasificarii din codul IMDG realizata pe baza caracteristicilor riscului principal, marfurile periculoase au fost impartite in:

a)      7 clase;

b)      9 clase;

c)      11 clase.

 1. Clasa I - Explozivi contine:

a)      6 diviziuni;

b)      3 diviziuni;

c)      7 diviziuni.

 1. Ambalajele ce adapostesc marfuri periculoase cu grad de risc mediu apartin grupului de ambalare:

a)      I;

b)      II;

c)      III.

 1. Pentru identificarea marfurilor periculoase este necesar a fi cunoscute:

a)      denumirea tehnica corecta a substantei;

b)      denumirea comerciala a substantei;

c)      denumirea militara a substantei.

 1. Metoda de marcare a coletelor ce contin marfuri periculoase va fi aceea care sa permita ca informatia oferita sa poata fi identificabila, in conditii de submersie in apa de mare, cel putin:

a)      1 luna;

b)      6 luni;

c)      3 luni.

 1. Cea mai utilizata dintre etichetele aplicate pe ambalaje ce adapostesc marfuri periculoase are forma:

a)      de hexagon cu latura de 250mm;

b)      de patrat cu latura de 100mm, pozitionata cu una dintre diagonale in plan orizontal;

c)      de romb cu latura de 300mm.

 1. Inainte de a fi oferite la transport, ambalajele ce contin marfuri periculoase, vor fi supuse unor teste de performanta astfel:

a)      de cadere, stivuire, etanseitate, presiune hidraulica, plutire;

b)      de stivuire, cadere, etanseitate, presiune hidraulica si desfacerea doagelor;

c)      de rezistenta la foc, cadere, etanseitate, plutire si presiune hidraulica.

 1. Prin expresia "SEPARAT DE ." folosita la stivuirea marfurilor periculoase se intelege:

a)      in cazul stivuirii sub punte - dispunerea coletelor incompatibile se va face in compartimente diferite, sau in cazul stivuirii pe punte - o separare de minimum 3m intre colete;

b)      o separare eficienta, astfel incat substantele incompatibile sa nu poata interactiona periculos in cazul unui accident si sa asigure o separare orizontala de minimum 3m intre colete;

c)      o separare completa (in plan orizontal sau vertical) printr-un compartiment etans.


 1. La primirea unei liste de incarcare ce cuprinde marfuri periculoase, comandantul navei trebuie sa se asigure ca in documentatia de la bord, exista publicatiile:

a)      codul IMDG cu amendamentele actualizate si Masuri de Urgenta pentru navele care transporta marfuri periculoase, brosura, in cuprinsul careia sunt fisele de securitate;

b)      Ghidul Medical de Prim Ajutor, pentru accidente ce implica marfuri periculoase;

c)      a) si b).

 1. Fisa de securitate pentru marfuri periculoase din codul IMDG contine:

a)      2 sectiuni;

b)      7 sectiuni;

c)      5 sectiuni.

 1. Pentru asigurarea unei actiuni eficiente impotriva incendiilor la bordul navelor ce transporta marfuri periculoase se impune:

a)      organizarea unui punct de prim ajutor medical;

b)      instruirea echipajului pentru utilizarea echipamentului special de combatere a incendiilor si efectuarea exercitiilor de antrenament privind modul de actionare in caz de incendiu;

c)      stabilirea de responsabilitati concrete pe fiecare mrembru din echipaj pentru evacuarea persoanelor de la locul incendiului.

 1. Cerintele generale la incarcarea si transportul marfuri periculoase in vederea separarii diferitelor clase de substante periculoase sunt prezentate in:

a)      Ghidul Medical de Prim Ajutor;

b)      Tabla de segregare a marfurilor periculoase;

c)      Fisa de securitate.

 1. Codul Marfurilor Solide transportate in vrac, avand proprietati chimice periculoase este:

a)      un ghid adresat administratiilor, armatorilor, incarcatorilor si comandantilor de nave, a standardelor ce trebuie aplicate in siguranta transportului pe mare de marfuri solide in vrac;

b)      un tabel cu marfuri solide in vrac reprezentative si indicatii speciale la manipulare;

c)      o culegere de fise cu masurile ce trebuie luate la transportul marfurilor periculoase solide in vrac.

 1. Toate documentele pentru transport similare cu cele pentru marfuri conventionale, dar se refera la marfuri periculoase, vor fi special marcate cu:

a)      inscrisul "MARFURI PERICULOASE";

b)      o dunga rosie in diagonala (stanga sus - dreapta jos);

c)      un triunghi echilateral de culoare verde.

 1. Clasei 3 din codul IMDG ii apartin:

a)      explozivii;

b)      lichide inflamabile;

c)      substante corozive.

 1. Principalul agent de combatere a incendiilor, eficient pentru marea majoritate a marfurilor periculoase este:

a)      CO2;

b)      apa;

c)      gazul inert.

Care-i clase I.M.O. apartin gazele netoxice neinflamabile:

a)     2.1

b)    2.2

c)     3

d)     4.1

2. Caru-i tip de riscuri de marfuri periculoase apartine umiditatea:

a)     riscuri comune;

b)     riscuri specifice;

c)     riscuri asociate;

d)     riscuri compuse.

 1. Ce este substanta pirotehnica:

a)     o substanta solida sau lichida, sau un amestec, capabila de reactie chimica in stare sa produca gaze la asemenea temperature, presiune si viteza ce pot sa faca distrugeri in imprejurimi;

b)     acea explozie care afecteaza aproape intreaga incarcatura in mod instantaneu;

c)     este un articol care contine una sau mai mute substante explosive;

d)    este o substanta sau un amestec de substante realizate cu scopul de a produce efectul prin incalzire, luminca, sunet, sau o combinatie a acestora, ca reactie al propriilor reactii chimice exotermice, fara detonatie.

 1. Cum defineste codul I.M.D.G. gazul:

a)     o substanta care are presiunea vaporilor mai mare de 300 KPa, temperature ambianta de 50 C, sau este complet in stare gazoasa la temperatura de 20 C, la presiunea atmosferica

b)     o substanta care are presiunea vaporilor mai mare de 310 KPa, temperature ambianta de 60 C, sau este complet in stare gazoasa la temperature de 25 C, la presiunea atmosferica;

c)     o substanta care are presiunea vaporilor mai mare de 290 KPa, temperature ambianta de 40 C, sau este complet in stare gazoasa la temperature de 15 C, la presiunea atmosferica;

d)     o substanta care are presiunea vaporilor mai mare de 280 KPa, temperature ambianta de 30 C, sau este complet in stare gazoasa la temperature de 10 C, la presiunea atmosferica;

 1. In functie de starea de agregare fizica, conditia de transport a gazelor poate fi:

a)     gaz comprimat;

b)    gaz lichefiat;

c)     gaz lichefiat nerefrigerat;

d)    gaz dizolvat in solutie.

 1. Grupul de lichide cu punctual de aprindere scazut le contine pe acelea cu punctul de aprindere mai jos de:

a)     -16 C;

b)    -18 C;

c)     -20 C;

d)     -22 C.

 1. Peroxizii organici apartin diviziunii:

e)     4.1;

f)      4.2;

g)     5.1;

h)    5.2.

 1. Materialele radioactive apartin :

a)     clasei 5;

b)     clasei 6;

c)     clasei 7;

d)     clasei 8.

 1. Grupul de ambalare II, din cadrul substantelor si preparatelor clasei 8, apartinand gradului de risc pe care-l au pentru transport sunt:

e)     substante si preparate foarte periculoase;

f)      substante si preparate periculoase;

g)     substante si preparate cu pericol mediu

h)     substante si preparate cu pericol minor.

 1. Conform I.M.D.G. Code, ambalajul trebuie sa aiba marcaj vizibil si clar din care sa reiasa:

a)     simbolul de ambalare al ONU si codul ambalajului;

b)    o litera semnificand grupul de ambalare si greutatea bruta a coletului;

c)     densitatea relative, cu o zecimala, cand este mai mare de 1.2 t/m3 si starea marfii;

d)    data fabricatiei, codul rutier international al tarii de confectionare si marcare, codul alfa-numeric international de inregistrare al confectionerului de ambalaj.

Care poate fi semnificatia unei etichete de forma dreptunghiulara, inscriptionata cu negru pe fond alb ?

a). retine atentia in legatura cu riscuri subsidiare ale marfurilor ambalate in pachetul respectiv;

b atentioneaza despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta;

c) usureaza identificarea, prin UN No, inscris pe eticheta, a coletelor ce trebuie recuperate din mare;

Ce sunt marfurile periculoase ?

.a) substante ce pun in pericol viata umana;

.b) substante ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei, celorlalte marfuri, mediului marin sau pot afecta starea de sanatate a echipajului;

.c) substante ce produc poluarea mediului marin;

Codul IMDG este :

a) culegere de legi si regulamente in domeniul manipularii si transportului marfurilor periculoase pe mare

b) o organizatie maritima internationala care se ocupa de transportul marfurilor .periculoase.

c) o lista cu principalele marfurilor periculoase.

Principalul agent de combatere a incendiilor, eficient pentru cele mai multe marfuri periculoase este :

a) C02
b) apa
c) gazul inert

5.Care este utilitatea marcajelor aplicate pe ambalajele marfurilor periculoase ?

a) ofera informatii despre riscurile subsidiare ale marfii adapostite in ambalaj?

b) ofera garantie ca ambalajul este corespunzator gradului de risc al marfii adapostite ?

c) ofera toate informatiile necesare carausului, despre ambalajul respectiv ?

Ce se considera, din punctul de vedere al Codului IMDG, container inchis ?

a). acel container incarcat intr-un spatiu inchis in magazii cu capace metalice, sub punte ?

b acel container metalic, inchis?

c). acel container incuiat si sigilat de catre vamesi ?

Care este utilitatea etichetarii ambalajelor care adapostesc marfuri periculoase ?

a). ofera informatii despre riscul primordial al marfii din acel ambalaj ?

b). ofera informatii despre riscurile subsidiare ale marfurilor adapostite in ambalajul respectiv ?

c). ofera informatii despre tara in care a fost confectionat ambalajul?

Care document trebuie inmanat comandantului sau ofiterului responsabil, neconditionat, inaintea inceperii incarcarii marfii?

a. Safety Check List ?

b. Dangerous Goods Document ?

c. Emergency Schedule

9. O eticheta de forma triunghiulara, aplicata pe un ambalaj continand marfuri periculoase, poate reprezenta:

a avertizarea riscului subsidiar de "poluant marin' ?

b atentionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista marfuri care impun regim termic controlat ?

c. informarea asupra temperaturii critice, inscrisa pe eticheta?

10. In marcajul ambalajelor, litera'Y' semnifica a) grupul de impachetare III ;

b) grupul de impachetare I, II, III.

c) grupul de impachetare II, III.

1.Care documente reglementeaza ,pe plan international , manipularea si transportul de marfuri periculoase la bordul navelor maritime ?

a)SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea , 1974, as amended in 1995?

b)IMDG Code?

c)MARPOL 73/78:International Convention for the Prevention of Pollution from Ships?

2.Care este riscul specific ,primordial,alsubstantelor apartinand claselor si diviziunilor : 2.1; 3.2 ; 4.3?

a)combustibilitatea

b)inflamabilitatea

c)toxicitatea

3.Ce se considera , dpdv al Codului IMDG, container inchis ?

a)acel container incuiat si sigilat de catre vamesi

b)acel container incarcat intr-un spatiu inchis in magazii cu capace metalice ,sub punte

c)acel container metallic , inchis

4.Care document trebuie inmanat comandantului sau ofiterului responsabil ,neconditionat ,inaintea inceperii incarcarii marfii?

a)Emergency Schedule

b)Safety Check List

c)Dangerous Goods Document

5. Pentru o substanta careie i se recomanda "Packing group III" se allege ambalajul care este marcat cu literele :

a)Y

b)Z

c)X

6.Standardele de siguranta ,pentru transporturile pe mare , de marfuri in vrac , sunt continute in :

a) STCW Code

b) IMDG Code

c)B.C Code

7.Care sunt valorile maxime pentru "marfuri periculoase in cantitati limitate "?

a)maxim 5 l/recipient , pentru substante lichide

b)maxim 6 kg /recipient , pt substante solide

c) 30 kg, greutatea bruta /coletul cu recipiente avand marfuri periculoase , lichide

8 Din care clasa fac parte substantele adapostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma patrata avand culoarea albastra ?

a)2

b)4.3

c)5.2

9.Din care clasa fac parte substantele care chiar daca nu sunt combustibile , pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte marfuri?

a)3.3

b)4.1

c)5.1

10.Care este semnificatia abrevierii "MFAG"?

a)Marine Fire Auxiliary Guards

b)Medical First Aid Guide

c)Marine Female Assistance Guide

1.Care din urmatoarele sunt considerate riscuri asociate?

a. praf,umitate,fumigare

b. explozie ,incendiu

c. otravire, intoxicare

d. iradiere,explozie,oxidare

2.Care din urmatoarele sunt considerate riscuri specifice?

a. asfixiere

b. explozie ,incendiu

c. otravire, intoxicare

d. toate de mai sus

3.La explozivii cu effect redus:

a. nu se produce detonatia

b. are loc detonatia

c. are loc detonatia,urmata de flacara albastra

d. are loc detonatia,urmata de flacara galbena

4.Grupul de lichide cu punct de aprindere scazut contine lichide cu punctual de aprindere:

a. mai jos de -18oC

b. mai mare de -18oC

c. mai jos de 18oC

d. mai mare de -18oC

5.Cate grupe de materiale radioactive (RAM) exista in sistemul de control al transporturilor:

a. 5

b. 6

c. 3

d. 2

6.Substantele si preparatele foarte periculoase, din clasa 8, apartin:

a. grupului de ambalare 2

b. grupului de ambalare 1

c. grupului de ambalare 3

d. grupului de ambalare 4

7.Ambalajul marfurilor periculoase trebuie sa aiba marcaj vizibil si clar din care trebuie sa reiasa:

a. simbolul de ambalare al ONU

b. codul ambalajului

c. o litera semnificand grupul de ambalare

d. toate de mai sus

8.Stivuirea marfurilor periculoase se face conform recomandarilor continute in:

a. IMO

b. UTM

c. Dangerous Goods List

d. toate de mai sus

9.Codul IMDG defineste doua feluri de substante susceptibile de aprindere spontana:

a. substante piroforice si substante oxidante

b. substante care se autoincing si substante oxidante

c. substante piroforice si substante care se autoincing

d. substante oxidante si peroxizi organici

10.Termenul "corrosive to most metals" insemna ca:

a. orice metal de la bord poate fi atacat de substanta respective

b. singurul metal care nu poate fi atacat e fierul

c. nu prezinta pericol de corodare

d. singurele metale ce nu pot fi atacate sunt fierul si otelul

 1. Care document reglementeaza pe plan international manipularea si transportul marfurilor periculoase la bordul navelor maritime?
  1. SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as ammended in 1995?
  2. IMDG Code?
  3. MARPOL 73/78: International Convention for the prevention of Pollution from Ships?
 2. Care este utilitatea etichetarii ambalajelor care adapostesc marfurile periculoase?
  1. Ofera informatii despre riscurile subsidiare ale marfurilor din ambalajul respectiv.
  2. Ofera informatii despre tara in care a fost confectionat ambalajul.
  3. Ofera informatii despre riscul primordial al marfii din acel ambalaj.
 3. Care este utilitatea marcajelor aplicate pe ambalajele marfurilor periculoase?
  1. Ofera garantie ca ambalajul este corespunzator gradului de risc al marfii adapostite.
  2. Ofera toate informatiile necesare carausului despre ambalajul respectiv.
  3. Ofera informatii despre natura si riscurile marfii ambalate.
 4. Standardele de siguranta pentru transportul pe mare de marfuri in vrac sunt continute in:
  1. IMDG Code?
  2. B.C. Code?
  3. STCW Code?
 5. Carei clase ii apartin substantele care in contact cu apa se incing spontan si se autoaprind?
 6. Din care clasa fac parte substantele care chiar daca nu sunt combustibile, pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte marfuri?
 7. Care este riscul specific, primordial al substantelor apartinand claselor si diviziunilor 2.1, 3.2, 4.3?
  1. Combustibilitatea?
  2. Inflamabilitatea?
  3. Toxicitatea?
 8. Cum sunt clasificate marfurile periculoase?
  1. Avandu-se drept criteriu riscul primordial?
  2. Avandu-se drept temei regula 2 din SOLAS cap.7?
  3. Avadu-se in vedere cerintele STCW Code?
 9. Pentru identificare marfurilor periculoase se utilizeaza:
  1. Numerical Index and General Index vol.1 IMDG Code?
  2. Dangerous Goods List - DGL - vol.2 IMDG Code?
  3. Proper Shipping Name and UN Number?
 10. Pentru o substanta careia i se recomanda "Packing group II" se alege ambalajul care este marcat cu literele:
  1. Y?
  2. Z?
  3. X?
 1. Din care clasa fac parte substantele adapostite intr-un ambalaj pe care este aplicat eticheta de forma patrata avand culoare verde?
 2. Care poate fi semnificatia unei etichete de forma dreptunghiulara inscriptionata cu negru pe fond alb?
  1. Retine atentia in legatura cu riscurile subsidiare ale marfurilor ambalate in pachetul respectiv?
  2. Atentioneaza despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta?
  3. Usureaza identificarea, prin "UN No.", inscris pe eticheta, a coletelor ce trebuie recuperate din mare?
 3. O eticheta de forma dreptunghiulara, aplicata pe un ambalaj continand marfuri periculoase poate reprezenta:
  1. Avertizarea riscului subsidiar de "poluant maritim"?
  2. Atentionarea ca in ambalajul respectiv exista marfuri care impun un regim termic controlat?
  3. Informarea asupra temperaturii critice sau de control inscrisa pe eticheta?
 4. Cum se va stivui o marfa careia i se recomanda in DGL, "stowage category C"?
  1. ON DECK ONLY
  2. ON/UNDER DECK
  3. UNDER DECK ONLY
 5. Care document trebuie inmanat Comandantului sau ofiterului responsabil neconditionat, inaintea inceperii incarcarii marfii?
  1. Emergency schedule?
  2. Safety check list?
  3. Dangerous Goods Document?
 6. Ce este, din punctul de vedere al IMDG Code, containerul inchis?
  1. Containerul incuiat si sigilat de catre vamesi
  2. Containerul incarcat in magazii inchise cu capace metalice, sub punte
  3. Container metalic, inchis
 7. What is the meaning of th abreviation "EmS"?
  1. Emergency Scene
  2. Emergency Schedule
  3. Energetic Schedule
 8. What is the meaning of the abreviation "MFAG"?
  1. Marine Female Assitance Guide
  2. Marine Fire Auxiliary Guards
  3. Medical First Aid Guide
 9. Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel?
  1. Emergency procedure
  2. Ship's plans and documents
  3. Safety management manual
 10. O substanta careia i se recomanda "Packing group III" se allege ambalajul care este marcat cu literele:
  1. Y
  2. Z
  3. X
 11. Care sunt valorile maxime pentru "marfuri periculoase in cantitati limitate"?
  1. Pentru substantele solide, maxim 6 kg per recipient?
  2. Pentru substantele lichide, maxim 5 litri per recipient?
  3. 20 kg, greutatea bruta per colet avand marfuri lichide?
 12. Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel?
  1. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code)?
  2. Ship's plans and documents?
  3. Safety Management Manual?
 13. Explozivii din clasa 1. diviziunea 1.1 sunt:
  1. Substante sau articole care prezinta riscul de explozie in masa.
  2. Substante sau articole care prezinta un risc nesemnificativ.
  3. Substante sau articole care prezinta riscul de expulzare, fara risc de explozie in masa.
 14. Substantele corespunzatoare clasei 5. diviziunea 5.2 sunt:
  1. Agenti oxidanti.
  2. Peroxizi organici.
  3. Substante corozive.
 15. Substantele inflamabile apartin:
 16. O solutie esteconsiderata POLUANT MARIN cand:
  1. Contine 10% sau mai mult dintr-un poluant marin.
  2. Contine cel putin 1% dintr-un poluant marin puternic.
  3. Contine cel putin doua substante marine in compozitie.
 17. Grupul III de impachetare se foloseste:
  1. Pentru marfurile cu pericol mare.
  2. Pentru marfurile cu pericol mediu.
  3. Pentru marfurile cu pericol mic.
 18. Se considera marfa periculoasa si se declara ca atare orice substanta cu activitate specifica mai mare de:
  1. mCr/gr.
  2. mCr/cm2.
  3. 0.02 Cr/gr.

Ce sunt marfurile periculoase?

a). substante ce pun in pericol viata umana

b). substante ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei, celorlalte marfuri, mediului marin sau afecta starea de sanatate a echipajului

c). substante ce produc imbolnavirea oamenilor si poluarea mediului

Prin cantitate limitata a marfurilor periculoase se intelege :

a). cantitatea maxima totala de marfuri periculoase ce poate fi incarcata pe o nava functie de tonajul acesteia

b). cantitatea maxima de substanta admisa intr-o unitate de ambalare primara

c). cantitatea maxima de marfuri periculoase admisa intr-un C.T.U

Clasa 1 (explozivi) cuprinde un numar de :

a) . 3 diviziuni

b).2

c).

Clasa 3 (lichide inflamabile) cuprinde :

a). lichide ce se autoaprind spontan la o anumita temperatura

b). lichide care la o temperatura mai mica de 61 grade C emit vapori ce sunt inflamabili

c). lichide ce ard si/sau intretin arderea cand sunt initiate

Testele la care se supun ambalajele sunt determinate de :

a). gradul de risc al m.p

b)   . normele de siguranta a vietii umane si mediului inconjurator

c) . natura m.p .

Standardele de siguranta, pentru transporturile pe mare, de marfuri in vrac, sunt continute in

a). IMDG;

b). Nps Code;

c). STCW Code;

. O solutie este considerate POLUANT MARIN cand:

a) contine 10% sau mai mult dintr-un poluant marin;

b)   contine cel putin 1% dintr-un poluant marin puternic;

c)   contine cel putin doua substante poluant marine in compozitie.

8. Temperatura de control reprezinta:

a) temperatura maxima la care anumite substante pot fi transportate in siguranta pentru o perioada mai lunga de timp:

b)  temperatura la care se aplica masurile de siguranta;

c)   cea mai joasa temperatura la care descompunerea auto-accelerata poate surveni in cazul uneisubstante.

Cum se va stivui o marfa careia i se recomanda, in DGL, stowage category C ?

a). "on/under deck'

b). "under deck only'
c). "
on deck only'

Care este utilitatea marcajelor aplicate pe ambalajele marfurilor periculoase ?

a. ofera garantie ca ambalajul este corespunzator gradului de risc al marfii adapostite

b. ofera toate informatiile necesare carausului, despre ambalajul respectiv

c. ofera informatii despre natura si riscurile marfii ce o adaposteste

1. Stivuirea marfurilor periculoase se face conform recomandarilor continute in:

a.      IMO;

b.     UTM;

c.      Dangerous Goods List (DGL);

d.     toate de mai sus.

2. Cum defineste codul I.M.D.G. gazul:

a.      substanta care are presiunea vaporilor mai mare de 300 KPa, temperature ambianta de 50 C, sau este complet in stare gazoasa la temperatura de 20 C, la presiunea atmosferica

b.     substanta care are presiunea vaporilor mai mare de 310 KPa, temperature ambianta de 60 C, sau este complet in stare gazoasa la temperature de 25 C, la presiunea atmosferica;

c.      substanta care are presiunea vaporilor mai mare de 290 KPa, temperature ambianta de 40 C, sau este complet in stare gazoasa la temperature de 15 C, la presiunea atmosferica;

d.     substanta care are presiunea vaporilor mai mare de 280 KPa, temperature ambianta de 30 C, sau este complet in stare gazoasa la temperature de 10 C, la presiunea atmosferica.

3. Conform IMDG Code, ambalajul trebuie sa aibe marcajul vizibil si clar, din care sa reiasa:

a.     simbolul de ambalare al ONU si codul ambalajului;

b.     litera semnificand grupul de ambalare si greutatea bruta a coletului;

c.      densitatea relativa, cu o zecimala, cand este mai mare de 1.2 t/m3 si starea marfii;

d.     data fabricatiei, codul rutier international al tarii de confectionare si marcare, codul alfa-numeric international de inregistrare al confectionerului de ambalaj.

4. Din punct de vedere al stivuirii marfurilor periculoase, IMO a impartit flota mondiala in 2 tipuri. Precizati care din variante sunt cele 2 tipuri:

a.     nave pentru transportul de marfuri si acele nave pentru transportul de pasageri, nu mai multi de 25 de pasageri sau nu mai mult de 1 pasager la fiecare 3 metri din lungimea maxima a navei;

b.     nave ptr.transportul de marfuri si acele nave ptr. Transportul de pasageri, nu mai multi de 25 de pasageri sau nu mai mult de 1 pasager la fiecare 5 m din lungimea maxima a navei;

c.      nave tip pasagere care depasesc limitele de la tipul 1;

d.     nave ptr.transportul de marfuri si acele nave ptr. Transportul de pasageri, nu mai multi de 25 de pasageri sau nu mai mult de 1 pasager la fiecare 4 m din lungimea maxima a navei.

5. Sunt considerate substante inflamabile, urmatoarele substante:

a.      substantele oxidante;

b.     bperoxizi organici;

c.      substantelesolide usor combustibile;

d.     explozibili desensibilizati.

6. Care document trebuie inmanat comandantului sau ofiterului responsabil, neconditionat, inaintea inceperii incarcarii marfii?

a.      Safety Check List;

b.     Dangerous Goods Document;

c.      Emergency Schedule;

d.     Stowage and segregation List.

Ca urmare a specificului deosebit al transportului maritim, pregatirea navei pentru transportul de marfuri periculoase trebuie sa cuprinda:
a.     curatenia, uscarea si ventilatia;

b.     peretii despartitori trebuie sa fi etansi la lichide si rezistenti la foc;

c.      ventilatia trebuie sa fie eficace si permanent in stare de functionare;

d.     coloanele de ventilatie trebuie sa fie prevazute cu filtre impotriva scanteilor.

8. Ce cerinte generale de ambalare trebuie sa cuprinda fisa individuala:

a.      substantele care emana vapori foarte toxici trebuie ambalate in recipienti de tipul ermetic sigilati

b.     recipientii nu trebuie sa fie cel putin de tipul efectiv inchis;

c.      recipientii sa reziste presiunilor interne a vaporilor, in cazul lichidelor cu punctul de fierbere scazut

d.     recipientii trebuie sa fie complet umpluti, pastrand un spatiu liber pentru expansiunea vaporilor.

9. Conditiile de separare si segregare sunt:

a.      gradul de risc;

b.     conditiile existente la nava;

c.      departe de, separate de;

d.     separate printr-un compartiment complet sau magazine, separat longitudinal printr-un compartiment complet sau magazie de interventie.

10. Codul IMDG este:

a.      ganizatie maritima internationala care se ocupa de transportul marfurilor periculoase;

b.     lista cu principalele marfuri periculoase;

c.      culegere de legi si regulamente in domeniul manipularii si transportului marfurilor periculoase pe nave;

d.     document care prevede riscurile substantelor chimice.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate