Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Transporturi


Index » business » Transporturi
TRANSPORTURILE FEROVIARE


TRANSPORTURILE FEROVIARE


TRANSPORTURILE FEROVIARE

Notiuni introductive

Transportul feroviar poate fi definit ca fiind orice deplasare de persoane sau bunuri realizata cu vehicule feroviare de catre operatori de transport pe infrastructura feroviara.

Drepturile, obligatiile si raspunderile administratorului si gestionarilor infrastructurii feroviare, ale operatorilor de transport feroviar si ale beneficiarilor transporturilor efectuate de Caile Ferate din Romania sunt stabilite prin Regulamentul de Transport pe Caile Ferate din Romania, aprobat prin OG nr. 7/2005.

Prin infrastructura feroviara se intelege ansamblul elementelor necesare circulatiei si manevrei materialului rulant, cladirile statiilor de cale ferata, cu facilitatile aferente, precum si cladirile si facilitatile destinate desfasurarii transportului feroviar.In activitatea de transport feroviar, in afara contractului de transport opereaza si alte categorii de contracte si anume: contractul de concesiune care are ca obiect infrastructura publica sau privata a statului, contractele de acces pe infrastructura feroviara potrivit carora compania nationala care administreaza infrastructura feroviara inchiriaza parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile publice catre alte persoane juridice in vederea administrarii acesteia pentru organizarea transporturilor publice de marfuri si persoane, contracte de activitate care se incheie cu administratorul infrastructurii si care vizeaza modul de intretinere a infrastructurii si proiectele de imbunatatire si extindere a acesteia, contracte de prestari servicii avand ca obiect organizarea si conducerea contabilitatii, intocmirea bilantului contabil, a declaratiilor fiscale, a controlului financiar de gestiune, a prestarii de servicii necontencioase.

Transportul feroviar de calatori si bagaje

Sunt admisi la transport calatorii care poseda legitimatii de calatorie valabile la trenul, ruta si clasa aleasa pentru calatorie.

In tren si in statie nu se admit sau pot fi evacuate persoanele care prin comportare deranjeaza pe ceilalti calatori sau care produc vatamari materialului rulant, aceste persoane neavand dreptul la restituirea contravalorii calatoriei; persoanele care din cauza de boala ii incomodeaza pe ceilalti calatori in afara de cazul in care calatoresc cu plata rezervarii intregului compartiment; persoanele care insulta sau agreseaza personalul operatorului de transport feroviar.

Calatorii sunt transportati cu trenuri prevazute in mersul trenurilor de calatori, publicat si afisat in statii si cu trenuri suplimentare. Operatorul de transport feroviar trebuie sa aduca la cunostinta publicului suspendarea sau anularea circulatiei trenurilor prin mass - media si prin afisare in statii. Intarzierea trenurilor se aduce la cunostinta publicului de catre administratorii-gestionarii de infrastructura prin afisare in statii si/sau prin instalatiile de avizare ori prin informarea verbala a personalului de tren.

Cand din cauza intarzierii trenului calatorul nu prinde trenul de legatura prevazut pentru continuarea calatoriei pentru care poseda legitimatie de calatorie, operatorul de transport feroviar este obligat sa il transporte cu bagajele sau fara a percepe noi tarife cu primul tren de acelasi rang sau de rang inferior, pe aceeasi ruta sau pe alta ruta astfel incat acesta sa ajunga la destinatie cu intarzierea cea mai mica.

In cazul suspendarii circulatiei unui tren daca acest fapt nu a fost cunoscut inainte de plecarea din statia de pornire, iar calatorul nu doreste sa continue calatoria cu alte trenuri sau pe alte rute, operatorul de transport feroviar este obligat sa il aduca inapoi la statia de plecare cu primul tren in circulatie, fara plata, restituindu-se tarifele platite pentru distanta neefectuata.

Calatorul poate amana calatoria daca prezinta legitimatia pentru viza de amanare in termen.

Calatorul trebuie sa verifice pe loc la primirea legitimatiei de calatorie daca aceasta corespunde cererii sale. El poate ocupa un loc in tren, respectand clasa si serviciile asigurate prin legitimatia sa de calatorie. La trenurile cu regim de rezervare a locurilor, calatorul poate ocupa numai locurile inscrise in legitimatia de calatorie.

Copii pana la varsta de 5 ani impliniti, pentru care nu se cere un loc separat se transporta gratuit fara legitimatie de calatorie. Copii pana la varsta de 10 ani impliniti platesc 50% din tariful de transport si din suplimentul de tren avand drept la loc separat. La trenurile cu locuri rezervate platesc si tariful integral al tichetului.

Calatorul care nu prezinta in tren o legitimatie de calatorie valabila este obligat sa plateasca tariful de taxare in tren. In cazul in care refuza plata tarifului de taxare in tren este considerat contravenient si tratat potrivit legii. Calatorii contravenienti care nu pot fi legitimati pentru intocmirea procesului verbal de contraventie se predau organelor de ordine publica in prima statie de pe traseu unde exista pentru identificare si sanctionare.

Legitimatia de calatorie da dreptul, de regula, la o singura intrerupere a calatoriei care trebuie sa se incadreze in minimum 24 de ore de la plecarea trenului cu care a sosit calatorului sau de la plecarea primului tren de legatura de acelasi rang.

In incinta statiilor, agentiilor si in trenuri, calatorii trebuie sa respecte anumite reguli, fiindu-le interzise urmatoarele fapte: calatoria pe acoperisul vagoanelor, pe scari, pe tampoane, intre vagoane, urcarea si calatoria in trenuri de marfa, fumatul in vagoane, sali de asteptare, holuri, cu exceptia locurilor in care fumatul este permis, urcarea sau coborarea din vehicule in miscare, aruncarea obiectelor pe ferestre, deteriorarea vagoanelor, cladirilor sau instalatiilor, neeliberarea locului ocupat in vagon care nu corespunde cu cel prevazut in legitimatia de calatorie, exercitarea comertului in trenuri, lipirea de afise in trenuri, traversarea liniilor prin alte locuri decat cele special amenajate, apelarea la mila calatorilor sau practicarea de jocuri de noroc, tulburarea linistii calatorilor, scandal in trenuri, actionarea semnalului de alarma in mod nejustificat, transportul in vagoanele de calatori a obiectelor si a substantelor inflamabile, explozibile, radioactive, otravitoare si rau mirositoare.

In legatura cu bagajele de mana calatorul poate dispune pentru acestea doar de spatiul situat deasupra locului pe care il ocupa, masa totala a bagajelor de mana admisa pentru fiecare loc ocupat fiind de 30 Kg.

In vagoanele de calatori nu pot fi introduse vietati, iar supravegherea obiectelor pe care calatorul le ia cu el in vagon revine acestuia.

Operatorul de transport feroviar raspunde de paguba care rezulta din decesul, ranirea sau orice alta vatamare a integritatii fizice ori mintale a calatorului provocata printr-un accident in legatura cu exploatarea feroviara produs in timpul cat calatorul se afla in vehicule sau in spatii aferente operatorului, respectiv cand intra sau iese din acestea.

In cazul decesului calatorul este indreptatit la plata de daune interese, totalul acestora fiind fixat pentru fiecare calator la o limita maxima in lei a echivalentului de 75.000 Euro.

Orice actiune in raspundere, cu orice titlu ar fi, nu poate fi exercitata impotriva operatorului de transport feroviar decat daca au fost formulate reclamatii administrative, adresate in scris in termen de 3 luni in cazul platii sau restituirii tarifului de transport.

Orice actiune intemeiata pe raspunderea operatorului de transport feroviar in caz de deces sau ranire a calatorului este stinsa daca cel indreptatit nu semnaleaza in scris pretentiile in termen de 6 luni de la momentul luarii la cunostinta despre producerea accidentului.

Actiunile pentru daunele interese intemeiate pe raspunderea operatorului de transport feroviar in caz de deces si de ranire a calatorilor se prescriu in terme de 3 ani socotiti din ziua urmatoare celei in care s-a produs accidentul.

Celelalte actiuni care izvorasc din contractul de transport sunt prescrise dupa trecerea unui an.

Transportul feroviar de marfuri

Operatorul de transport feroviar poate accepta la transport orice marfuri al caror transport nu este interzis prin dispozitiile legale. Transportul va fi solicitat prin comanda scrisa, adresata operatorului de transport feroviar. Comanda trebuie sa contina cel putin urmatoarele indicatii: statia de expediere, statia de destinatie, felul marfii, cantitatea, data si locul unde are loc incarcarea, tipul mijloacelor de transport, rechizitele de incarcare necesare.

Acceptarea comenzii de catre operatorul de transport feroviar se confirma prin semnatura si stampila sau prin mijloace electronice.

Denumirea contractului de transport de marfuri pe calea ferata este scrisoarea de trasura care se incheie in forma scrisa si se intocmeste obligatoriu de CFR marfa.

Scrisoarea de trasura este formata din cinci file numerotate in felul urmator: prima fila o constituie "exemplarul de serviciu" care insoteste marfa pana la statia de destinatie; fila 2 poarta denumirea de "copie" si se pastreaza in arhiva la statia de expeditie, fila 3 se numeste "aviz si adeverinta de primire" care insoteste transportul pana la statia de destinatie si se pastreaza in arhiva statiei de destinatie; fila 4 poarta denumirea de "duplicat" care se preda expeditorului dupa incheierea contractului de transport, fila 5 o constituie "unicatul" care insoteste transportul pana la destinatie si se preda destinatarului la eliberarea marfii.

Mentiunile obligatorii din scrisoarea de trasura sunt urmatoarele:

o       locul si data intocmirii scrisorii de trasura

o       numele si adresa expeditorului

o       statia de destinatie potrivit nomenclatorului statiilor de cale ferata din tarif

o       identificarea destinatarului

o       denumirea marfii si identificarea ei prin caracteristici de calitate si greutate

o       documentele insotitoare ale incarcaturii cum ar fi documentele fiscale, sanitare sau administrative

o       modalitatea de plata a tarifelor de transport

o       numarul mijlocului de transport

o       masa bruta a marfii.

Raspunderea pentru exactitatea si identitatea marfurilor ce se expediaza in raport cu datele inscrise in actele de livrare si in scrisoarea de trasura, precum si pentru integritatea marfurilor incarcate de el in mijloacele de transport revine expeditorului.

Contractul de transport reprezinta intelegerea dintre operatorul de transport feroviar si client prin care primul se angajeaza sa transporte marfa, cu titlu oneros, la locul de destinatie si sa o predea destinatarului.

Contractul de transport se considera incheiat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

o       operatorul de transport feroviar a primit marfa incarcata in mijlocul de transport

o       operatorul de transport feroviar a aplicat stampila cu data pe toate exemplarele scrisorii de trasura

o       inexactitatile din scrisoarea de trasura sau pierderea acesteia nu afecteaza existenta si nici valabilitatea contractului de transport.

Prestatia de transport (tarifele de transport, tarifele accesorii, tarifele vamale si alte tarife survenite din momentul incheierii contractului de transport pana la livrare) este platita de catre expeditor daca nu exista o conventie contrara intre expeditor si operatorul de transport feroviar.

Daca pretul de transport nu poate fi stabilit exact in momentul predarii marfii la transport, operatorul de transport feroviar are dreptul sa pretinda drept garantie depunerea unei sume reprezentand aproximativ aceste cheltuieli. Decontarea cu expeditorul se va face dupa eliberarea expeditiei in statia de destinatie.

Expeditorului ii revin o serie de obligatii privind ambalarea marfii. Cand natura marfii cere ca ea sa fie ambalata expeditorul trebuie sa o protejeze astfel ca ea sa fie ferita de pierderea totala sau partiala, precum si de avarii in timpul transportului si sa nu poata pricinui pagube, persoanelor, mediului, instalatiilor caii ferate ori celorlalte marfuri.

Ambalajul se considera suficient in cazul in care se apreciaza ca el protejeaza marfa de la predarea ei la transport pana la eliberarea ei destinatarului de riscurile inerente la transport si de consecintele lor.

Operatorul de transport poate sa refuze expeditia in situatia in care apreciaza ca ambalajul nu este corespunzator.

In legatura cu lipsa, insuficienta sau defectuozitatea ambalajului se fac mentiuni in scrisoarea de trasura.

Expeditorul trebuie sa aplice sigilii proprii la toate sistemele de inchidere deschidere, care permit accesul in interiorul vagoanelor acoperite, containerelor, box paletelor cu capac, mijloacelor acoperite cu prelata. Pentru expeditiile insotite nu este obligatorie sigilarea.

Operatorul de transport feroviar aplica sigiliile sale ori de cate ori considera ca este in interesul sau sa execute sigilarea.

Expeditorul trebuie sa anexeze la scrisoarea de trasura documentele necesare pentru indeplinirea formalitatilor vamale, fiscale, de politie, sanitar veterinare, fito-sanitare sau reglementate de alte autoritati administrative care trebuie indeplinite inainte de eliberarea marfii.

Operatorul de transport feroviar nu este obligat sa verifice daca documentele solicitate sunt suficiente sau exacte.

Termenul de executare a contractului de transport feroviar incepe sa curga de la 00.00 a zilei urmatoare celei de primire a marfii la transport si insumeaza termenul de expediere care este de 24 de ore, termenul de transport pentru fiecare fractiune indivizibila de 400 Km care este de 48 de ore, precum si termenul suplimentar de 24 de ore care se aplica o sigura data, pentru trecerea de pe liniile principale pe cele secundare sau inguste si invers.

Termenul de executare a contractului de transport se suspenda sambata, duminica si in zilele de sarbatori legale, atunci cand operatorul de transport feroviar nu lucreaza in aceste zile, daca acest fapt a fost facut public.

Prin eliberarea expeditiei la destinatie se intelege indeplinirea cumulativa a urmatoarelor: predarea marfii incarcate in mijlocul de transport, plata creantelor ce decurg din transport, remiterea scrisorii de trasura destinatarului.

Dupa sosirea in statia de destinatie, destinatarul poate cere operatorului de transport feroviar sa ii remita scrisoarea de trasura si sa ii elibereze expeditia.

Cand o pierdere partiala sau o avarie este descoperita ori presupusa de operatorul de transport feroviar sau cand ea este sustinuta cu probe de cel indreptatit care o invoca, trebuie sa se intocmeasca fara intarziere si, daca este posibil, in prezenta celui indreptatit, un proces verbal in care se constata starea marfii, masa si, pe cat posibil, marirea pagubei, cauza acesteia si momentul cand s-a produs. O copie a acestui proces verbal trebuie sa fie inmanata gratuit celui indreptatit. Cand cel indreptatit nu accepta constatarile din procesul verbal el poate cere ca starea si masa marfii, precum si cauza si valoarea pagubei sa fie constatate de un expert sau specialist numit de parti sau de un expert desemnat pe cale judiciara.

Cel indreptatit poate, fara sa faca nici o dovada, sa considere marfa ca pierduta cand expeditia nu a fost eliberata destinatarului sau nu a fost pusa la dispozitia lui in 30 de zile care urmeaza termenului de executare a contractului de transport.

Expeditorul poate sa modifice contractul de transport prin dispozitii ulterioare indicand: retragerea marfii la statia de expediere, oprirea marfii in parcurs, amanarea eliberarii marfii, eliberarea marfii unei alte persoane decat destinatarul inscris in scrisoarea de trasura, eliberarea marfii la o alta statie decat statia de destinatie inscrisa in scrisoarea de trasura, inapoierea marfii la statia de expediere.

Si destinatarul poate proceda la modificarea contractului de transport cand expeditorul nu a luat in sarcina sa tarifele aferente transportului si nu a facut in scrisoarea de trasura mentiunea "destinatar neautorizat sa dea dispozitii ulterioare" indicand : oprirea marfii in parcurs, amanarea eliberarii marfii, eliberarea marfii in statia de destinatie unei alte persoane decat destinatarul inscris in scrisoarea de trasura, modul de indeplinire a formalitatilor vamale sau ale altor autoritati administrative.

Operatorul de transport feroviar poate fi impiedicat la transport ori de cate ori nu mai este posibila inceperea sau continuarea transportului pe itinerariul prevazut (ex. in caz de inundatii, inzapeziri, alte fenomene naturale, deraieri, greve).

Daca destinatarul refuza primirea expeditiei, nu poate fi gasit, nu ridica scrisoarea de trasura sau expeditia nu poate fi eliberata din alte cauze (sechestru, hotarari judecatoresti) in termen de 120 de ore de la data avizarii se considera impiedicare la eliberare.

In caz de impiedicare la eliberare operatorul de transport feroviar trebuie sa il instiinteze pe expeditor, fara intarziere, pentru a-i cere instructiuni.

Operatorul de transport feroviar este raspunzator de paguba care rezulta din pierderea totala sau partiala si din avarierea marfii survenita din momentul incheierii contractului de transport si pana la eliberarea expeditiei, precum si pentru paguba care rezulta din depasirea termenului de executare a contractului de transport.

Operatorul de transport feroviar nu raspunde pentru lipsurile cantitative pana la proba contrara daca mijlocul de transport inscris a ajuns la destinatie fara urme de violare, sustragere, scurgere, avariere si cu sigiliile intacte, iar marfurile incarcate in mijlocul de transport deschis au semnele sau marcajele intacte.

Sarcina probei ca avarierea marfii s-a produs in timpul transportului si din culpa operatorului de transport feroviar revine celui care reclama.

Operatorul de transport in caz de pierdere totala sau partiala a marfii trebuie sa plateasca, excluzand alte daune interes, o despagubire calculata dupa factura sau dupa pretul curent al marfii, iar in lipsa acestora dupa pretul marfurilor de aceeasi natura si calitate, la locul si la data la care marfa a fost primita la transport.

Reclamatiile administrative rezultate din contractul de transport de marfuri sunt obligatorii si trebuie adresate operatorului de transport feroviar, in scris, in termen de 3 luni de la data incheierii contractului de transport, reclamatia depunandu-se separat pentru fiecare expeditie.

Reclamantul este obligat sa depuna odata cu reclamatia si exemplarul corespunzator din scrisoarea de trasura si celelalte acte doveditoare necesare pentru a justifica temeinicia reclamatiei, inclusiv cele de constatare a pagubei, in original sau in copii legalizate. Proba valorii, de regula, se face cu factura de cumparare.

Actiunea juridica impotriva operatorului de transport feroviar, care se naste din contractul de transport, apartine persoanei care poseda scrisoarea de trasura sau care, in lipsa acesteia, dovedeste dreptul sau in alt mod.

Acceptarea fara obiectiuni a marfii de catre cel indreptatit, stinge orice drept la actiune izvorat din contractul de transport impotriva operatorului de transport feroviar, in caz de pierdere partiala, de avariere a marfii sau de depasire a termenului de executare a contractului de transport. Actiunea izvorata din contractul de transport se prescrie in termen de 1 an.

Transportul feroviar de marfuri in trafic international

Aceasta categorie de transporturi prezinta trasaturi specifice datorita opozitiei care se constata intre suveranitatea teritoriala a fiecarui stat si necesitatile comertului international.

Ideea libertatii circulatiei marfurilor dincolo de hotarele statului suveran au determinat statele, intre altele, sa-si coordoneze infrastructurile indeosebi ecartamentul liniilor de cale ferata. Exceptie fac si astazi statele care au apartinut fostei URSS.

In domeniul transportului feroviar de marfuri in trafic international a fost adoptata Conventia de la Berna, cunoscuta prin initialele C.O.T.I.F., Conventie pe care Romania a ratificat-o in anul 1983. Aceasta Conventie cuprinde reguli privitoare la modul de calcul al costului transportului si al despagubirilor, privitoare la decontarile in raporturile care se stabilesc intre carausi.

In transporturile de marfuri in trafic international pe calea ferata documentul de transport il constituie scrisoarea de trasura directa, care trebuie tiparita in trei limbi, cuprinsul acesteia fiind in mare masura acelasi cu cel al scrisorii de trasura pentru traficul feroviar intern de marfuri.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate