Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Transporturi


Index » business » Transporturi
Regimul vamal in Uniunea Europeana


Regimul vamal in Uniunea Europeana


Regimul vamal in Uniunea Europeana

Regimul vamal:

  • indica pe de o parte, daca si unde vor fi platite taxele vamale si conditii marfa va fi supusa controlului vamal.
  • cuprinde totalitatea normelor care se aplica in cadrul procedurii de vamuire, in functie de scopurile operatiunii comerciale sau de destinatia marfii.
  • Cadrul legal pentru stabilirea si acordarea regimului vamal si are la baza atat Tratatul de la Roma asupra Comunitatii Europene care reglementeaza comertul cu marfuri in cadrul Uniunii Europene si Tariful Vamal Comun fata de tarile terte cat si Codul vamal al Uniunii Europene.


Principalele caracteristici (elemente comune) ale regimurilor vamale in Uniunea Europeana sunt:

orice marfa face obiectul unei declaratii vamale ce corespunde regimului vamal respectiv(Documentul Administrativ Unic (DAU))- depusa birou vamal.

controlul documentelor insotitoare de catre autoritatea vamala

controlul fizic total sau partial, precum si prelevarea de probe

transportul marfurilor pana la locul de efectuare a controlului vamal se realizeaza pe riscul si cheltuiala declarantului vamal, care are dreptul de a asista la controlul fizic si prelevarea de probe

Tipuri de regim vamal in Uniunea Europeana

1. DEFINITIVE - vizeaza operatiunile de import si de export in si din UE; De la 01.01.1993 aceste regimuri se aplica numai schimburilor comerciale dintre UE si tarile terte, spatiul european fiind teritoriu vamal unic, ca urmare a crearii Uniunii vamale.

a. Regimul vamal la exportul din UE

Acesta cuprinde totalitatea marfurilor expediate in strainatate pe baze contractuale si destinate sa ramana permanent in afara teritoriului vamal comunitar, cu exceptia marfurilor care:

sunt trimise temporar in strainatate

fac obiectul unei activitati de perfectionare pasiva

sunt interzise la exportul din UE:

- marfuri prohibitive

- marfuri restrictionate in cadrul politicii comerciale comune

Caracteristicile exportului de marfuri din UE:

- nu se percep taxe vamale, singura conditie pentru acordarea liberului de vama fiind ca marfurile sa paraseasca teritoriul vamal in aceeasi stare in care acestea se aflau in momentul inregistrarii declaratiei vamale, care se completeaza doar in scop statistic

- la exportul de marfuri din UE nu se aplica TVA

- exportatorul este obligat sa depuna un DAU de export la biroul vamal pe raza caruia se afla sediul acestuia sau la locul de ambalare sau incarcare a marfurilor pentru a fi exportate;

- la controlul marfurilor la frontiera se verifica numarul, seria si integritatea sigiliilor aplicate pe documentul vamal de export

b. Regimul vamal la importul in UE

1. Principalul regim in UE este importul definitiv. Acesta consta in intrarea pe teritoriul vamal al UE a marfurilor straine, in vederea introducerii lor in circuitul economic, dupa efectuarea formalitatilor vamale si plata taxelor vamale la bugetul comunitar.

Caracteristicile importului de marfuri in UE:

- importul de marfuri este liberalizat

- anumite categorii de marfuri sunt supuse unor restrictii cantitative sau supuse regimului de control in conformitate cu angajamentele asumate

- lista marfurilor supuse regimului unor licente se stabileste periodic pe baza hotararilor autoritatilor comunitare

- reglementarile europene privind vamuirea marfurilor se inscriu in principiile generale definite de GATT (OMC), de unde rezulta si principiul reciprocitatii concesiilor comerciale

Activitatile autoritatii vamale:

Dupa verificarea marfurilor cu datele din documentele de evidenta executa:

- vamuirea marfurilor

o marfa importata este supusa impozitarii prin taxe vamale si TVA si altor impozite indirecte

Taxele vamale, exprimate in procente, se aplica valorii in vama a marfurilor (valoarea CIF la frontiera UE), exprimate in euro, la data inregistrarii declaratiei vamale

Tipuri de regim vamal la importul de marfuri in UE

Acestea rezulta din faptul ca "piata unica" prezinta frontiere fiscale, iar fiecare stat isi gestioneaza autonom TVA.

Punerea marfurilor in libera practica - marfa importata este eliberata de obligatii tarifare si poate circula in spatiul tarilor membre UE (situatie similara cu marfurile schimbate de firme din interiorul UE)

Taxele vamale se percep la intrarea marfurilor in spatiul Comunitar, iar TVA la intrarea pe piata unui stat membru, ca un impozit national pe consum. Cand importul marfurilor nu este supus consumului intern, importatorul achita numai taxele vamale (operatiuni de reexport in alt stat comunitar )

Punerea marfurilor in consum - plata taxelor vamale europene si a taxelor nationale (parafiscale si indirecte)

Achizitionarea marfurilor de persoane fizice

Sunt exceptate de la plata taxelor vamale bunurile din:

magazinele de tip " duty- free"

pentru consum personal

care fac obiectul unor conventii de impunere vamala in diferite domenii

UE, etc.)

2. SUSPENSIVE - operatiuni cu titlu temporar care au ca efect suspendarea platii taxelor vamale catre organele comunitare la solicitarea scrisa a titularului operatiunii de comert exterior pe o perioada determinata.

Acesta se considera incheiat atunci cand marfurile primesc alt regim vamal.

Se acorda cu precadere pentru:

exceptiile de restrangere a teritoriului vamal al UE (zone libere, porturi libere, antrepozite vamale)

operatiuni speciale (reexport, distrugere, abandonare)

Obligatiile autoritatii vamale la acordarea regimului vamal suspensiv:

- decurg din factori de risc (posibilitatea substituirii bunurilor, a sustragerii, disparitiei, transformarii si punerii in consum fraudulos a acestora)

controlul fizic al bunurilor

solicitarea de garantii vamale

- fizice - pentru identificarea ulterioara a marfii (esantioane, mostre, inregistrarea numarului de serie, sigilarea autovehiculelor de transport)

- financiare - pentru a acoperi nivelul taxelor vamale si a altor taxe, sau chiar a penalitatilor

Dupa efectuarea acestor operatiuni, marfurile sunt considerate a fi supuse sub supraveghere vamala.

Aprobarea cererii de acord a regimului vamal suspensiv se da numai in cazul cand se poate asigura supravegherea si controlul acestuia

Acordarea regimului vamal suspensiv se face prin emiterea unei autorizatii de catre birourile vamale ale UE, pe baza declaratiei vamale si a documentelor necesare identificarii marfii

Daca marfurile primesc alta destinatie vamala fara solicitarea altui regim vamal birourile vamale incaseaza din oficiu taxele vamale pe baza unui act constatator, iar operatiunea se scoate din evidenta biroului vamal al UE

a. Regimul de tranzit consta in transportul marfurilor straine de la un birou vamal al UE la alt birou vamal al UE fara ca acestea sa fie supuse platii taxelor sau masurilor de politica comerciala comuna.

Caracteristici:

Se considera incheiat cand marfa si documentele insotitoare ajung la biroul vamal de destinatie;

titularul regimului de tranzit este obligat sa prezinte marfurile intacte, sigilate, in termenul stabilit de autoritatea vamala;

in cazul in care tranzitul se realizeaza sub acoperirea Conventiei Internationale TIR sau a Conventiei Internationale pentru admitere temporara ( Conventia ATA) in locul declaratiei vamale se prezinta carnetul TIR, respectiv ATA;

operatiunea de vamuire consta in controlul exterior al mijloacelor de transport si in verificarea concordantei documentelor de tranzit vamal cu cele insotitoare ale transportului

Tipuri de tranzit:

T1 - tranzit comunitar extern (pentru bunurile de origine terta) - se refera la transportul marfurilor venite dintr-o tara terta, intre 2 birouri vamale ale UE;

T2 - tranzit comunitar intern ( pentru bunurile produse in comunitate) - acesta acopera transportul marfurilor comunitare intre 2 birouri vamale ale UE. El a fost extins si tarilor AELS si grupului Visegrad, sub numele de tranzit comun.

Tranzitul comunitar intern se aplica atat transportului rutier, cat si celui maritim sau aerian.

b. Regimul de depozit vamal in UE se utilizeaza atunci cand exista un decalaj in timp intre circulatia marfurilor si comercializarea acestora. El se aplica atat la import cat si la export.

Caracteristici dupa tipul operatiunilor de comert exterior:

Depozitul vamal la import

Beneficiar = toate firmele ce realizeaza operatiuni de import;

Avantaje: - dispun de stocuri;

- perceperea taxelor vamale si aplicarea masurilor de politica comerciala sunt suspendate pana in momentul "punerii in consum" a marfurilor;

- in cazul reexportului, nu sunt percepute taxe vamale;

Aplicare: - sunt admise toate marfurile, cu unele exceptii ( marfuri ce atenteaza asupra sanatatii fizice sau morale);

- aplicarea masurilor fiscale si comerciale se face in ziua " punerii in consum" a marfurilor;

Formalitati si constrangeri:

- declaratie de intrare (DAU) si garantie, in cazul depozitelor private;

- declaratie speciala in cazul cesionarii marfurilor;

- transformarea marfurilor este interzisa;

- operatiuni in vederea conservarii marfurilor sunt permise;

- durata depozitarii nelimitata (cu exceptia depozitului de tip B);

Aprobare: - "punere in consum";

- reexport;

- atribuirea unui alt regim economic (regim de tranzit);

Depozitul vamal la export

- Beneficiar: - doar exportatorii reali;

- Avantaje: - organizarea livrarii marfurilor;

- suspendarea taxelor fiscale;

- depozitarea marfurilor in tara exportatorului cu economii asupra cheltuielilor in strainatate;

Aplicare: - toate marfurile cu exceptia celor aflate sub influenta PAC;

Formalitati si constrangeri:

- declaratie de intrare ( DAU );

- nu este necesara garantie;

Aprobare: - exportul marfurilor in termen de maximum doi ani

Tipuri de depozit vamal:

- public: orice persoana juridica poate depozita marfa

- este identificat dupa litere (de tip A,B,F );

- este denumit si antrepozit real;

- este o forma rigida, mai rar intalnita;

- are dubla supraveghere (autoritatea vamala si administratorul);

- costurile sunt mai ridicate (includ si serviciul administratorului);

- este recomandat firmelor care nu au experienta in comertul international;

privat: titularul operatiunii este singurul care depoziteaza marfa la sediul sau cu respectarea prevederilor legale;

- este identificat dupa litere (de tip C,D,E);

- este utilizat frecvent de firmele mari;

- aprobarea se acorda in functie de reputatia firmei, natura marfii;

- aproape toate marfurile pot fi stocate;

Caracteristici generale:

Autoritatea vamala poate cere detinatorului de antrepozit sa constituie o garantie care sa asigure plata taxelor vamale pentru marfurile nevamuite (10% din valoarea taxelor vamale pentru marfurile terte si 5% din valoarea TVA pentru marfurile comunitare);

Inscrierea in evidenta operativa a marfurilor aflate in antrepozit se face imediat ce marfurile au fost introduse in depozit;

Operatorul poate opta intre antrepozitul public si cel privat;

Exportatorul nu depune nici o garantie;

Durata antrepozitului este maxim 2 ani;

Autoritatea vamala poate permite transferul marfurilor dintr-un depozit vamal in altul;

c. Regimuri de admitere temporara

Admiterea temporara la import - se aplica marfurilor importate in UE pentru o durata limitata, in vederea utilizarii pentru activitati comerciale determinate  (participare la targuri, expozitii, teste, demonstratii, etc.), apoi avand loc un reexport. Ele beneficiaza de suspendarea totala sau partiala a taxelor vamale prevazute pentru un regim vamal definitiv.

Mostrele sau esantioanele - in clasificarea vamala sunt produse sau articole destinate prospectarii comerciale (dar nu difuzarii publicitare) provenind din strainatate.

conditia de admitere temporara - sa fie importate intr-un singur exemplar cu exceptia materialelor consumabile destinate unei demonstratii;

sunt mostre de valoare neglijabila (admise bona fidae - sub simpla declaratie verbala) si cele cu valoare (presupun utilizarea unor metode de identificare si depunerea unei garantii financiare);

Ambalajele - urmeaza, in principiu, regimul marfurilor; Ele sunt reglementate de Conventia vamala a UE din 6 octombrie 1960:

- prin ambalaje se intelege: recipiente, altele decat containerele si suporturile folosite sau cele ce urmeaza a fi folosite pentru impachetarea sau fixarea materialelor, cu exceptia materialelor de ambalaj importate in vrac;

- regimul de admitere temporara este atribuit ambalajelor importate pline ce urmeaza sa fie reexportate goale sau pline si celor importate pline ce urmeaza a fi reexportate pline;

- ambalajele trebuie sa prezinte elemente necesare identificarii la reexport;

- termenul de reexport: 6 luni pentru ambalajele reexportate pline si 3 luni pentru cele goale;

Regimul de retur - se aplica marfurilor care au fost exportate temporar din UE si sunt reimportate intr-un anumit termen, fara a suferi modificari cu exceptie uzurii normale.

- se refera la produsele trimise la expozitii si targuri internationale sau pentru diverse probe si incercari; La import ele sunt scutite de plata taxelor daca nu au suferit prelucrari in strainatate;

- operatiunile de export temporar iau sfarsit prin:

- reimportul marfurilor trimise temporar sau exportul definitiv al acestora;

- emiterea unui act constatator din oficiu pentru marfurile care nu au fost inapoiate din considerente economice sau in situatia in care nu se respecta termenul stabilit;

Regimul ATA - admission temporarie ( fr.), temporary admission (engl.) este rezultatul Conventiei Internationale de la Bruxelles din 1961 (tarile membre UE, AELS si alte 37 tari) prin care se accepta in UE importurile temporare, cu scutire de taxe, precum si exporturile temporare cu scutire de taxe, precum si exporturile temporare, libere de taxe la reimport.

- produsele la care se aplica acest regim sunt mostre si alte materiale pentru demonstratii;

- carnetul ATA este folosit in cazul unui export temporar, tranzit si import temporar;

- se elibereaza si se intrerupe valabilitatea de catre Camera de comert si industrie din tara exportatorului;

- titularul sau un reprezentant va prezenta carnetul biroului vamal car verifica marfa si valabilitatea carnetului;

- exportul marfurilor poate avea loc imediat sau mai tarziu;

- la iesire, biroul vamal va stabili termenul in care se face reimportul (nu mai mult de 1 an); titularul carnetului trebuie sa respecte termenul stabilit, in caz contrar, va plati taxele vamale si amenda;

- carnetul ATA si marfurile trebuie prezentate la fiecare punct vamal de intrare si iesire din tarile vizitate;

d. Regimuri de perfectionare( lohn) in UE consta in supunerea pe teritoriul vamal al UE la una sau mai multe operatiuni de transformare sau prelucrare a:

- marfurilor non-comunitare destinate reexportului sub forma de produse compensatorii fara plata taxelor vamale;

- marfurilor puse in libera practica, din care o parte vor fi reexportate in afara UE; In acest caz, taxele vamale se platesc pentru produsele compensate importate in UE;

Operatiuni de perfectionare:

prelucrarea marfurilor, inclusiv montajul, asamblarea sau adaptarea lor la alte marfuri;

transformarea marfurilor;

repararea marfurilor, inclusiv remontarea in forma initiala;

utilizarea unor marfuri care nu se regasesc in produsele compensatoare, dar ajuta la producerea lor;

"

Calculul taxelor vamale pe baza ratei de randament

Sunt intalnite 4 posibilitati:

1. Un singur fel de produse obtinute dintr-un singur fel de materie prima:

Marfa straina A - Produs X: rata de randament 80%

100 kg 80 kg

Taxa vamala se aplica la 80% din cantitatea de marfa importata, cand bunurile rezultate importate fac obiectul regimului vamal de import definitiv.

2. Mai multe produse obtinute dintr-un singur fel de materie prima

Marfa straina A - Produs X - Produs Y: rate de randament 60%/30%

100kg 60kg 30kg

Taxa vamala se aplica la 60% si respectiv 30% din cantitatea de marfa importata, evidentiata separat pentru fiecare produs, cand bunurile rezultate importate fac obiectul regimului vamal de import definitiv.

3. Un singur fel de produse obtinute din mai multe materii prime

Marfa straina A - Marfa straina B - Produs X: rate de randament 20%/40%

100kg 50 kg 20 kg

Taxa vamala se aplica la 20% din cantitatea de Marfa A si la 40% din cantitatea de Marfa B, cand bunurile rezultate importate fac obiectul regimului vamal de import definitiv.

4. Mai multe produse obtinute din mai multe materii prime

Marfa straina A - Marfa straina B - Produs X - Produs Y:

X/A= 40% X/B= 20% Y/A= 50% Y/B= 25%

A= 90 % B= 45%

Taxa vamala se aplica la 90% din cantitatea de Marfa A si la 45% din cantitatea de marfa B, cand bunurile rezultate importate fac obiectul regimului vamal de import definitiv.

Regimuri vamale pentru calcularea taxelor

Regimul suspensiv - materiile prime, materialele importate tranziteaza teritoriul national, fiind exonerate de la plata taxelor vamale. Se acorda pentru o perioada determinata de timp care acopera un ciclu de productie.

Regimul de rambursare - importatorul plateste taxele vamale, dar dupa prelucrare poate solicita rambursarea platii;

Regimul de draw-back - un regim vamal special, instituit cu scop fiscal: se restituie total sau partial taxele vamale de import cu conditia ca acestea sa fie reexportate in aceeasi stare, incorporate in alte marfuri sau transformate in alte produse.

taxele vamale se restituie dupa ce se face dovada exportului

- daca cererile de restituire sunt depuse dupa acordarea "liberului de vama", nu se mai restituie taxele;

Regimul de perfectionare pasiva in UE - permite exportul temporar de marfuri comunitare in afara UE in vederea supunerii acestora la actiuni de transfer sau de prelucrare si, ulterior, a importului produselor rezultate cu exonerarea totala sau partiala de taxe vamale de import. La import, produsele rezultate nu sunt supuse la valoarea lor integrala, ci numai la diferenta de valoare corespunzatoare prelucrarii in strainatate.

- Impozitarea diferentiata consta in deducerea din taxele calculate pentru produsele finite rezultate a marimii taxelor care s-ar fi achitat in cazul materiei prime (exportata din UE pentru prelucrare), daca ele ar fi fost importate din tara terta unde se realizeaza operatiunea de perfectionare pasiva.

- Perfectionarea triunghiulara - caz particular d perfectionare pasiva in care produsul este reimportat si pus in libera practica intr-o alta tara a UE decat cea in care s-a produs exportul temporar pentru perfectionare.

e. Regimul de transformare sub control vamal in UE - permite prelucrarea sau utilizarea marfurilor non-comunitare pe teritoriul vamal al UE fara plata taxelor vamale de import si fara aplicarea masurilor de politica comerciala, pentru a fi supuse unor operatiuni care le transforma felul sau starea initiala, rezultand produse transformate, care se introduc in circuitul economic cu plata taxelor vamale de import.

Operatiuni de transformare:

transformarea in mostre ce vor fi prezentate in aceeasi stare sau sub forma de colectie;

reducerea la starea de deseuri, resturi sau distrugerea marfurilor;

denaturarea marfurilor;

recuperarea de parti sau elemente din marfuri;

manipulari uzuale care pot fi efectuate in antrepozite sau zone libere;

Aprobarea se da de autoritatea vamala la cerere pentru o perioada de maxim 2 ani cu posibilitate de prelungire in cazuri justificate.

Titularul autorizatiei este obligat sa ceara alt regim pe masura ce marfurile sunt transformate in alte produse.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate