Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
Planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in unitate


Planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in unitate


PLANIFICAREA ACTIVITATII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR IN UNITATE

Descriere

Unitatea cuprinde competentele necesare cadrului tehnic cu atributii PSI privind stabilirea resurselor necesare pentru desfasurarea activitatilor de aparare impotriva incendiilor si esalonarea etapelor acestora

ELEMENTE DE COMPETENTA

CRITERII DE REALIZARE1. Stabileste resursele necesare desfasurarii activitatii de aparare impotriva incendiilor

1.1. Resursele sunt stabilite in corelatie cu nivelul riscului/categoria predominanta a pericolului de incendiu din obiectiv.

1.2. Stabilirea resurselor necesare se realizeaza in functie de caracteristicile obiectivului in care se desfasoara activitatea.

1.3. Resursele necesare se stabilesc pe baza evaluarii capacitatii de aparare impotriva incendiilor a obiectivului.

2. Esaloneaza etapele activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in unitate

2.1. Esalonarea etapelor activitatii de PSI este efectuata in functie de prioritatile in solutionarea problemelor care afecteaza gradul de protectie la foc.

2.2. Etapele activitatii de PSI sunt esalonate in corelatie cu posibilitatile de solutionare tehnica a masurilor de aparare impotriva incendiilor.

2.3. Esalonarea etapelor activitatii de PSI se realizeaza in functie de posibilitatile de asigurare a resurselor necesare acesteia.

3. Aloca resursele necesare realizarii fiecarei etape

3.1. Resursele necesare sunt alocate in functie de complexitatea activitatii desfasurate.

3.2. Alocarea resurselor se efectueaza in corelatie cu evolutia situatiei operative in obiectiv.

3.3. Resursele necesare sunt alocate in functie de nivelul de pregatire si experienta personalului cu atributii PSI

GAMA DE VARIABILE

Resurse necesare: umane, materiale, financiare, timp.

Activitati de aparare impotriva incendiilor: controlul respectarii normelor, instruirea personalului, asistenta tehnica de specialitate, dotarea si intretinerea mijloacelor tehnice PSI.

Caracteristicile obiectivului:

- tipul obiectivului: spatii comerciale cu/fara aglomerari de persoane, spatii de cazare si alimentatie publica, unitati spitalicesti, obiective culturale, obiective industriale (chimice, energetice, de industrializare a lemnului,etc.) etc.;

- marimea obiectivului: suprafata obiectiv, suprafata construita;

- complexitatea obiectivului: categorie de importanta, ponderea obiectivelor cu grad ridicat de pericol/nivel ridicat de risc de incendiu, tehnologii aplicate, regim de inaltime, numar de persoane.

Nivelul riscului de incendiu: densitatea sarcinii termice, frecventa surselor de aprindere, gradul de instruire a salariatilor.

Categoria pericolului de incendiu: ponderea obiectivelor din categoria A, B, C pericol de incendiu.

Capacitatea de aparare impotriva incendiilor: realizarea constructiei in comformitate cu prevederile regulamentare din domeniul sigurantei la foc, asigurarea masurilor de preintampinare a propagarii incendiilor, asigurarea cailor de acces si interventie, dotarea si echiparea constructiilor cu instalatii de PSI, dotarea cu mijloace mobile de interventie si modul de realizare a acesteia, gradul de instruire a personalului si fortelor specializate de interventie, etc.

Probleme care afecteaza gradul de protectie la foc: existenta unor stari de pericol (avarii tehnice, scurgeri de produse inflamabile, etc.); incalcari deosebite ale normelor PSI; neasigurarea mijloacelor tehnice de protectie la foc necesare; neasigurarea nivelurilor criteriilor de performanta privind siguranta la foc; manifestarea nepermisa si frecventa a unor surse de initiere a incendiilor, gradul de cunoastere si respectare de catre salariati a regulilor si masurilor PSI.

Situatia operativa in obiectiv: numar de incendii inregistrate, cauzele si imprejurarile care au condus la producerea incendiilor, modul de respectare a regulilor si masurilor de PSI de catre salariati, modul de dotare, intretinere si exploatare a mijloacelor tehnice de PSI, preocuparea factorilor de decizie pentru organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, etc.

GHID PENTRU EVALUARE

Cunostinte:

- continutul activitatilor de aparare impotriva incendiilor

- cunostinte tehnice generale

- resursele alocate pentru desfasurarea activitatii PSI la nivelul unitatii

- prevederile actelor normative din domeniul apararii impotriva incendiilor

- categoriile de prioritati privind solutionarea problemelor

- situatia operativa din obiectiv

- situatia angajarii personalului

- cunostinte specifice profilului de activitate

- tehnici de comunicare

Evaluarea va urmari:

- capacitatea de stabilire a resurselor necesare desfasurarii activitatilor de aparare impotriva incendiilor in functie de caracteristicile obiectivului si nivelul riscului/categoria predominanta a pericolului de incendiu din obiectiv

- modul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor a obiectivului

- capacitatea de determinare a prioritatilor in solutionarea problemelor care afecteaza gradul de protectie la foc si de esalonare a etapelor activitatii PSI in functie de acestea

- capacitatea de alocare a resurselor necesare realizarii fiecarei etape a activitatii de aparare impotriva incendiilor in functie de evolutia situatiei operative in obiectiv si nivelul de pregatire si experienta personalului cu atributii PSI

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate