Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
Impiegat de miscare - Obligatii si raspunderi generale ale personalului


Impiegat de miscare - Obligatii si raspunderi generale ale personalului


Impiegat de miscare.

1. I.D.M. dispozitor in statie intermediara.

1.1. Obligatii si raspunderi generale ale personaluluiIntregul personal este obligat sa respecte cu strictete disciplina de serviciu, indeplinind intregral si la timp sarcinile ce-i revin.

La prezentarea unui superior, salariatul de serviciu se recomanda si raporteaza pe scurt situatia de la postul sau. Prezenta unui superior nu scuteste salariatul de raspunderea indeplinirii obligatiilor de serviciu. Dispozitiile verbale sau scrise primite de la superior se executa integral si la timp, cu exceptia celor care pun in pericol siguranta circulatiei, integritatea personalului, a calatorilor si a bunurilor incredintate la transport. Pentru indeplinirea unei astfel de dispozitii executantul poarta raspunderea impreuna cu superiorul care a dat dispozitia.

Personalul de serviciu in legatura cu circulatia trenurilor este obligat, in caz de pericol, sa ramana la postul sau, pentru a lua masuri de inlaturare a acestuia. In cazuri exceptionale, tot personalul este dator sa stea la dispozitia sefilor ierarhici si, la cererea acestora, sa se prezinte fara intarziere la serviciu.

Este interzis personalului de miscare liber de serviciu sau a celui care apartine altor ramuri sa se amestece in executarea serviciului de miscare, precum si amestecul in executarea sarcinilor intre personalul de serviciu, in afara cazurilor exceptionale cand, prin interventia acestora, s-ar evita un pericol.

In timpul serviciului, personalul de miscare este obligat sa poarte uniforma, echipamentul de protectie, sa aiba o tinuta decenta si o comportare corecta fata de calatori, de ceilalti beneficiari de transport si fata de sefii ierarhici.

Este interzis personalului sa se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice, sa introduca, sa pastreze sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii, sa fumeze in timpul cat se afla in relatiile cu publicul calator sau cu sefii ierarhici.

Este interzis personalului cu sarcini directe in legatura cu siguranta circulatiei trenurilor sa asculte sau sa vizioneze in timpul serviciului programme de radio, de televiziune sau similare lor.

In timpul serviciului, personalul nu are voie sa doarma, sa fie in pozitie favorabila somnului sau sa aiba alte preocupari in afara sarcinilor profesionale.

1.2. Predarea-primirea serviciului

Prin prezentarea la serviciu se intelege sosirea personalului la locul de munca pentru efectuarea serviciului conform programului.

La prezentarea la serviciu, personalul se verifica daca este odihnit, in stare normala, in tinuta regulamentara si cu rechizitele complete.

Se interzice salariatilor sa presteze serviciul in locul altor salariati, la solicitarea acestora, fara aprobarea scrisa anticipata, a sefului de unitate.

Verificarea salariatilor la intrarea in serviciu se face de catre seful unitatii sau ajutoarele sale, iar in lipsa acestora din unitate, de inlocuitorul caruia i s-a predat conducerea unitatii.

Seful unitatii va inlocui salariatii inapti pentru executarea serviciului.

Personalul constatat intr-una din urmatoarele situatii: sub influenta bauturilor alcoolice, obosit, bolnav, fara echipament de protectie sau in tinuta necorespunzatoare nu va fi admis la serviciu si se va instiinta seful de unitate sau inlocuitorul sau, iar pe sectiile cu conducerea centralizata a circulatiei trenurilor, operatorul de circulatie, care va dispune masuri necesare.

Predarea-primirea serviciului de miscare intre salariati se face, in scris, cu toate precizarile necesare pentru contiunuarea fara neajunsuri a serviciului si se semneaza atat de predator, cat si de primitor, notandu-se ora.

Predatorul ramane raspunzator de omisiunile facute, de informatiile gresite, nelamurite sau incomplete pe care le-a inscris si de urmarile ce decurg din acestea. Primitorul trebuie sa consulte toate evidentele, de la postul respectiv, in legatura cu circulatia trenurilor, efectuarea manevrelor, starea instalatiilor, si ramane raspunzator de executarea, in continuare a serviciului, pana la predarea lui.

Conducatorul unitatii sau inlocuitorul sau, este obligat ca dimineata si seara sa asiste la schimbul personalului.

Se interzice predarea serviciului salariatilor care nu sunt in stare normala.

1.3. Atributiile I.D.M.

Circulatia trenurilor se face la distante separate de punct de sectionare, la intervale de timp.

Punctele de sectionare sunt: statiile, haltele de miscare in linie curenta, semnale de parcurs din statie, semnalele luminoase de trecere ale BLA.

Haltele de miscare sunt puncte de sectionare care au cel putin 2 linii pentru incrucisari si trecere inainte de trenuri.

Pe liniile duble, semnalele de intrare ale liniilor normale delimiteaza incinta statiei pentru ambele linii, daca nu exista semnale de intrare, pentru circulatia de pe linie falsa.

Fiecare tren trebuie sa circule dupa un mers dinainte stabilit. Mersul trenului se stabileste prin graficul de circulatie si e prevazut in livretul de mers.

Circulatia timpurie a trenurilor se face pe baza dispozitiei operatorului de circulatie in care se indica circulatia timpurie si ora plecarii reale a trenului.

Impiegatul de miscare dupa primirea dispozitiei operatorului (indica circulatia timpurie si ora plecarii reale a trenului), trebuie sa avizeze posturile de macaze si bariera din incinta statiei, precum si la posturile de bariera din linie curenta.

Avizarea circulatiei trenurilor se face de:

operatorul de circulatie, catre punctele de sectionare;

impiegatul de miscare, catre posturile de macazuri si bariera din statie si in linie curenta.

Avizarea circulatiei trenurilor la aceste ore se face obligatorie chiar daca nu circula tren in plus sau in minus, prin formula "circulatie normala".

Pe sectiile de circulatie electrificate, unde sunt prevazute mijloace de remorcare electrice si diesel in cazul sistemului de remorcare din diesel in electrica, operatorul de circulatie va aviza pe IDM de pe sectia sa, precum si pe operatorii de circulatie vecine, odata cu avizarea circulatiei.

Rangul trenurilor:

Dupa importanta in circulatiei, fiecarui tren i se atribuie un rang, astfel:

a)    peste orice rang, trenurile de serviciu pune in circulatie pentru restabilirea circulatie;

b)      in ordinea rangului:

rangul I - trenul pentru care conducerea cailor ferate dispune sa circule in acest rang;

rangul II - trenuri intercity, rapide si exprese de calatori;

rangul III - trenuri accelerate de calatori;

rangul IV - tren de persoane;

rangul V - trenuri internationale sau regionale, mixte, accelerate de marfa, tren de mesagerie, containere si mesagerie, coletarie, cu afectari speciale (perisabile, vietati, vagoane straine incarcate si goale, vagoane la import export);

rangul VI - trenuri interregionale sau regionale, directe de marfa, sau vagoane izolate, trenuri locale de marfa;

rangul VII - trenuri convoaie in complexe feroviare, trenuri convoaie pentru liniile industriale, tren de serviciu.

Pentru trenuri care se pun in circulatia pe baza ordinelor speciale, rangul se stabileste odata cu punerea in circulatie.

1.4. Atributiile I.D.M. dispozitor

Participa la apelul personalului si semneaza condica de prezenta .Are regim de munca in tura de 12 / 24 ore cu drept la repaus saptamanal. Raspunde si dispune asupra circulatiei oricarui vehicul de cale ferata pe liniile statiei Simeria (inclusiv ramificatia Delta). In legatura cu aceasta atributie, are in subordine tot personalul de miscare din tura sa.

2. Inainte de luarea serviciului in primire se prezinta la apelul personalului unde ia la cunostinta programului de lucru pentru tura sa;

3. La intrarea in serviciu face revizia instalatiilor de la cabina turn verificand existenta plumbilor prevazuti in instructia de manipulare a instalatiilor. Dupa ce a primit de la posturile exterioare si IDM localist de la cabina turn, rezultatul reviziilor instalatiilor, in caz ca exista anumite nereguli sau mentiuni le va inscrie in registru de revizie al instalatiilor sigurantei circulatiei, avizand daca este cazul organele interesate.

4. In cazurile in care din diferite motive, pe una sau mai multe linii curente vecine cu statia Simeria se circula pe baza de cale libera, IDM dispozitor va proceda conform prevederilor Instructiei de Manipulare a Instalatiei CED si BLA si a prevederilor PTE, iar in ceea ce priveste luarea la cunostinta a caii libere la expedieri sau acordarii caii libere la primiri, respectiv transmiterea reavizelor de sosire, va proceda cu IDM localist, conform prevederilor din instr. 100 art.35 pct.6 si 7.

5. IDM dispozitor deserveste instalatia CED in conditii normale precum si in caz de deranjamente, conform prevederilor Instructiei de Manipulare a Instalatiei CED, BLA si PTE. La executarea parcurselor de primire-expediere, precum si de manevra va tine seama de prevederile instructiilor de serviciu si a planului tehnic de exploatare, asigurand circulatia trenurilor si executarea manevrelor in depline conditii de siguranta, in masura in care acestea nu sunt asigurate prin instalatia CED.

Raspunde de executarea la timp a parcurselor pentru expedierea regulata a tuturor trenurilor de marfa si calatori, precum si de executarea din timp a parcurselor de manevra.

7. In caz de deranjamente ale instalatiilor SCB si TTR, avizeaza imediat organele de specialitate, consemnand in scris, deranjamentul in registrul de siguranta circulatiei.

8. Nu va permite accesul in statie a personalului de manevra al liniilor industriale si de garaj CF, pana ce nu i se va comunica rezultatul verificarii, conform prevederilor din fisa nr.3 Va permite accesul in statie a agentilor economici cu vagoane pentru expediere numai in timpul normal de lucru a compartimentului de marfa.

9. In toate cazurile de defectare a instalatiilor CED (partial sau total) sau de BLA, va executa in continuare serviciul de miscare numai dupa ce s-a edificat pe deplin cum trebuie sa procedeze pentru siguranta circulatiei si a manevrei, avizand totodata si pe seful statiei.

10. Va tine o stransa si permanenta legatura cu IDM localist cabina turn, in ceea ce priveste primirea-expedierea trenurilor, anuntarea circulatiei la posturile de bariera din linia curenta si executarea dispozitiilor RC. Acesta din urma le ia la cunostinta sun semnatura de la IDM localist cabina turn.

11. Pe timp de iarna, in executarea serviciului va respecta si prevederile din ,, Planul de prevenirea si combaterea inzapezirilor ".

12. Avizeaza la timp biroul de informatii cu privire la circulatia trenurilor care intra-ies sau trec pe liniile statiei.

13.Tine legatura permanenta cu IDM localist si IDM peron, in ceea ce priveste situatia restrictiilor de viteza, informandu-se reciproc. Semneaza de luare la cunostinta, la IDM-localist trun pentru orice restrictie neprevazuta, primita de acesta.

14. La primirea, expedierea, trecerea trenurilor si executarea manevrelor, respecta regulile din instructiile de serviciu si PTE, cu privire la simultaneitatea primirii-expedierii trenurilor si cu manevre cu acces la aceste parcurse si continuitatea lor chiar daca instalatia CED permite si alte parcurse de circulatie sau manevra, mai putin restrictive. Se interzice primirea simultana a 2 trenuri de orice fel din directii opuse pe aceiasi linie, chiar daca instalatia permite (liniile 1, 2, 4, 5).

15. Tine evidenta intrarii-iesirii locomotivelor in si din Depou pentru trenurile in circulatie. Evidentiaza cu ora introducerea locomotivelor pe garniturile trenurilor la formare, cu respectarea programului de preincalzire a lor pe timp de iarna. Comunica partidei de manevra prin statia RTF sau prin intermediul IDM peron, trimiterea unui manevrant in vederea introducerii locomotivei pe tren.

1 Efectueaza manevrele date prin avizare la biroul de miscare. Pentru manevrele ce urmeaza a se efectua la schimb, va face mentiuni in predarea serviciului de neefectuarea lor.

17. Are in paza si supraveghere tot inventarul incaperii unde isi defasoara activitatea. Este obligat ca pe intreaga perioada de desfasurare a programului de lucru in raza sa de activitate din incinta statiei, cand observa producerea de actiuni de natura sustragerilor, descompletarilor si distrugerea de bunuri, instalatii, utilaje, masini sau materiale apartinand subunitatilor proprii sau altor subunitati feroviare este obligat sa anunte de urgenta folosind mijloacele de comunicare existente sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, organele politiei Transporturi feroviare sau dupa caz cel mai apropiat post de politie local. De asemenea va aviza seful statiei, iar pana la sosirea acestuia in unitate, in baza constatarilor facute in scris in RRI de catre organele constatatoare, va aviza in scris operatorul RC.

18. La terminarea turei de serviciu, inscrie in registrul de predarea serviciului, catre IDM dispozitor primitor, aratand clar situatia liniilor, a circulatiei si manevrelor precum si alte observatii.

19. Pe linie de protectia muncii este obligat ca sa execute serviciul numai cu respectarea regulilor de protectia muncii. Pentru ceilalti angajati are obligatia de a executa serviciul deasemenea numai cu respectarea regulilor de protectia muncii si a prevederilor din instr. de serviciu, PTE si ordinele in vigoare, in ceea ce priveste primirea-expedierea trenurilor si executarea manevrelor. Avizeaza pe seful statiei de toate neregulile sau abaterile, pe linie de protectia muncii, constatate de el. Raspunde de activitatea subalternilor si luarea masurilor de protectia muncii, in limita posibilitatilor ce le are prin natura functiei si amplasarea locului sau de munca.

1.5. Ordinul de circulatie

Ordinul de circulatie este un formular tipizat si inseriat, prin care se aduc, in scris, la cunostiinta mecanicului de locomotiva sau conducatorilor altor mijloace si utilaje, atunci cand este cazul, conditii in legatura cu circulatia trenurilor, executarea manevrelor si alte activitati.

In ordinul de circulatie se inscriu urmatoarele:

restrictiile de viteza necuprinse in "buletinul de avizare a restrictiilor" (BAR);

restrictiile de viteza modificate fata de BAR;

pozitia kilometrica a santierelor mobile, pentru restrictiile de viteza cuprinse in BAR;

conditiile de circulatie, de manevra sau mentiuni rezultate din cazurile prevazute in anexa VI (cazurile in care se inmaneaza mecanicului ordin de circulatie);

alte conditii si mentiuni in legatura cu circulatia si manevra.

Ordinul de circulatie se intocmeste in doua exemplare prin copiere cu indigo, din care unicatul se inmaneaza mecanicului de locomotiva, conducatorilor altor mijloace si utilaje, cu semnatura de primire pe duplicat care va ramane la carnet. Completarea se face citet si fara modificari sau corecturi, va purta stampila statiei emitente, precum si semnatura intocmitorului.

Ordinul de circulatie se intocmeste de catre:

impiegatul de miscare care cere si obtine "cale libera";

impiegatul de miscare dispozitor pe sectii inzestrate cu bloc de linie automat;

impiegatul de miscare exterior - expeditor sau alt agent al statiei, din ordinul impiegatului de miscare dispozitor sau al impiegatului de miscare localist;

agentul autorizat de pe sectiile cu conducere centralizata, din ordinul scris al operatorului de circulatie;

seful de tren, in cazurile stabilite de instructie.

In ordinul de circulatie se inscriu toate conditiile de circulatie ale trenului ce trebuie aduse la cunostinta mecanicului, conducatorilor altor mijloace si utilaje pana la prima statie in care trenul are oprire. Pentru trenurile de marfa si similare lor, restrictiile de viteza se inscriu pe intreaga distanta de avizare. Statiile cap de sectie care avizeaza restrictiile de viteza catre mecanicii acestor trenuri se stabilesc pentru fiecare tren in livretele de mers.

Cazurile in care se inmaneaza ordin de circulatie mecanicului sunt:

locomotivei nelegate la tren, care impinge trenul pana la un punct din linie curenta cu inapoierein statia de unde a fost atasata;

la depasirea limitei statiei, la manevra;

la depasirea semnalelor luminoase la care arde o lumina rosie, precum si a semnalelor de manevra defecte, la manevra;

la stationarea cu locomotiva trenului peste marcile de siguranta;

la defectarea inductorilor;

cand un post de bariera nu se prezinta la telefon in vederea anuntarii trenului;

in cazul defectarii barierei;

cand se ataseaza locomotiva impingatoare legata sau nelegata la tren sau intercalata;

in cazul cand se schimba locomotiva trenului sau numarul de tren;

cand un tren urmeaza sa se opreasca in linie curenta unde mersul nu prevede oprire;

cand se expediaza trenul cu material rulant sau cu incarcatura care depaseste gabaritul;

cand trebuie detasata locomotiva de dubla tractiune pe podurile slabite;

cand temperatura scade sub -15 grade C in cazul trenurilor care circula pe linii cu pante mari (peste 10 mm/m);

cand in compunerea trenului sunt vagoane incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibililor, radioactive, clor lichid, gaze lichefiate sau gazolina;

cand trenul circula cu agent la urma;

cand pe linia de primire exista o restrictie mai mica de 20 km/h;

in cazul depasirii semnalului de iesire pana la marca de siguranta a liniei;

suprimarea opririi trenurilor pe sectii fara BLA;

expedierea trenurilor in toate cazurile cand locomotiva se afla dincolo de semnalul de iesire;

in cazul schimbarii sistemului de circulatie;

la expedierea trenului pe linie falsa;

la indrumarea trenului pe linie curenta inchisa;

la avizarea restrictiilor de viteza;

la avizarea despre defectarea semaforului de intrare in pozitia de liber;

la depasirea semnalului luminos de iesire in pozitia de oprire;

la defectarea semnalului prevestitor, repetitor;

in cazul cand indicatorul de linie este stins;

cand in compunerea trenului se afla vagoane defecte pentru care organul de specialitate a stabilit limitare de viteza;

la punerea pe linie si circulatia vehiculelor cu si fara motor.

Se va aviza mecanicul si atunci cand siguranta circulatiei impune sa se ia masuri despre care personalul de locomotiva trebuie sa ia cunostinta. 

1. Organizarea circulatiei trenurilor

1.1. Reglementari privind linia curenta si expedierea trenurilor.

Linia curenta este portiunea de linie cuprinsa intre semnalele de intrare a doua statii consecutive.

Ocuparea liniei curente de catre un tren se face numai in baza ordinului de plecare.

IDM da ordinul de plecare la trenuri de calatori si mixte prin semnalul "pornirea trenului" si indicatia de liber de semnalul de iesire, acolo unde exista, cand nu exista semnal de iesire de la linie, IDM da semnalul "pornirea trenului" de langa locomotiva trenului care se expediaza.

Semnalul de pornire se da dintr-un loc vizibil, astfel ca el sa poata fi perceput in mod direct de catre personalul de locomotiva care conduce trenul si confirmat printr-un "semnal"  dat cu fluierul locomotivei.

Ordinul de plecare la celelalte trenuri se da prin:

indicatia de liber a semnalului de iesire, in statie cu semnal de iesire sau de parcurs la fiecare linie;

indicatia de liber a semnalului luminos de iesire de grup si a indicatorului de linie;

indicatia de liber a semnalului luminos de iesire de grup, fara indicator de linie sau cu indicator de linie stins si semnalul "pornirea trenului" dat de IDM de langa locomotiva trenului, ce se expediaza;

indicatia de liber a semaforului de iesire de grup: "pornirea trenului" dat de IDM, de langa locomotiva trenului ce se expediaza, cand nu exista semnal de iesire.

Ordinul de plecare la trenurile de marfa si similare lor se poate transmite mecanicului de catre IDM si printr-un agent.

Ordinul de expediere se poate da si inaintea executarii comenzii in bloc in statiile cu semnal de iesire de grup, neinzestrate cu indicator de linie, care se pune pe liber numai la comanda data prin bloc de catre IDM dispozitor.

Mecanicul pune trenul in miscare numai dupa primirea ordinului de circulatie si a indicatiei de liber a semnalului de iesire, daca exista.

1.2. Circulatia trenurilor dupa sistemul blocului de linie automat (BLA)

Pe sectiile inzestrate cu bloc de linie automat circulatia se face la intervale de sector de bloc.

Primirea trenurilor

In vederea primirii trenului impiegatul de miscare este obligat:

sa inregistreze avizul de plecare al trenului;

sa dea ordin de retragerea si oprirea manevrei;

sa inchida, respectiv sa dea ordin de inchiderea barierelor din incinta statiei;

sa verifice pe luminoschema daca linia si parcursul de primire sunt libere;

sa execute parcursul de intrare in bloc, respectiv sa puna semnalul de intrare pe liber si sa controleze pe luminoschema executarea corecta a parcursului;

sa intampine si sa defileze trenurile;

sa controleze pe teren, oprirea efectiva a trenului si pe luminoschema gararea completa;

sa inregistreze ora gararii trenului si sa o raporteze operatorului RC.

Expedierea trenurilor.

La circulatia trenurilor dupa sistemul blocului de linie automat trenul se expediaza fara consimtamantul prealabil al impiegatului de miscare dispozitor din statia vecina, numai dupa eliberarea primului sector de bloc si indicatia de liber a semnalului luminos de iesire.

La expedierea unui tren, impiegatul de miscare este obligat:

sa se convinga ca linia curenta pana la statia vecina, nu este ocupata de drezine motor sau de vehicule cu si fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele;

sa verifice daca a primit reaviz de sosire pentru trenurile nesemnalizate instructional;

sa retraga si sa opreasca manevrele;

sa inchida, respectiv sa dea ordin de inchiderea barierelor din incinta statiei;

sa anunte trenurile la posturile de bariera din linie curenta;

sa execute parcursul de iesire si sa controleze pe luminoschema daca aceasta corespunde pentru trenul, linia si directia comandata si daca semnalul de iesire si de parcurs, unde exista, este pe liber;

sa expedieze trenul;

sa asiste la plecarea sau trecerea trenului;

sa verifice pe luminoschema iesirea completa a trenului;

sa transmita statiei vecine avizul de plecare;

sa raporteze operatorului de circulatie ora plecarii trenului.

1.3. Circulatia trenurilor pe linie curenta.

Atunci cand doua sau mai multe semnale luminoase la trecere in linie curenta indica o lumina rosie, dau indicatia dubioasa sau sunt stinsa, precum si la intreruperea functionarii BLA, circulatia trenurilor se face pe baza de cale libera (sistemul intelegerii telefonice), atat pe cale simpla cat si pe cale dubla.

Avizarea mecanicului trenului prin ordin de circulatie se face de catre statiile care delimiteaza distanta si care nu functioneaza semnalele luminoase de trecere ale B.L.A.

In ordinul de circulatie inmanat mecanicului, se mentioneaza ca circulatia trenurilor se face pe baza intelegerii telefonice (cale libera) ca trenul trece fara sa opreasca in fata semnalelor de trecere cu lumina rosie, cu indicatii dubioase, sau stinse cu exceptia semnalelor de trecere care fac functia de semnale de avarie la trecere de nivel. Pentru primul tren se va indica si viteza de cel mult 20 [km/h], BLA poate fi declarat defect si scos din functie atunci numai de personalul de centralizare si telecomanda.

1.4. Circulatia trenurilor dupa sistemul intelegerii telefonice.

Circulatia trenurilor dupa sistemul intelegerii telefonice se face la intervale de puncte de sectionare pe baza de cale libera.

Primirea trenurilor se face dupa acordarea caii libere statiei vecine si inregistrarea ei in Registrul de Cai Libere si Comenzi Miscare, astfel I.D.M. este obligat:

Sa inregistreze avizul de plecare;

Sa dea ordin de retragere si oprire a manevrelor;

Sa urmareasca sau sa ia parte efectiv la verificarea liniilor;

Sa dea dispozitie de inchidere a barierei;

Sa dea comanda de intrare a trenului, respectiv sa execute parcursul de intrare in bloc si sa controleze pe luminoschema executarea corecta a parcursului;

Sa puna personal semnalul de intrare pe liber sau sa autorizeze revizorul de ace, respectiv acarul pentru punerea semnalului de intrare pe liber;

Sa intampine trenul si sa asiste la gararea lui;

Sa se convinga daca trenul s-a garat complet;

Sa transmita statiei vecine reavizul de sosire;

Sa raporteze operatorului de circulatie ora si linia sosirii pe care este garat trenul.

Expedierea trenurilor se face de catre I.D.M. dispozitor astfel:

Sa dea ordin de retragere si oprirea manevrelor, precum si verificarea parcursului de expediere;

Sa se convinga ca linia curenta pana la punctul de sectionare vecin este libera si nu este ocupata cu trenuri;

Sa ceara si sa obtina cale libera de la statia vecina spre care se expediaza trenul si sa o inregistreze in Registrul de Cai Libere si Comenzi Miscare;

Sa dea dispozitie de inchidere a barierei;

Sa anunte trenul la posturile de bariera din linie curenta;

Sa dea comanda de iesire a trenului, respectiv sa execute parcursul de iesire in bloc si sa controleze pe luminoschema executarea curenta a parcursului;

Sa dea personal semnalul de pornire a trenului, respectiv sa transmita ordinul de plecare a trenului conform reglementarilor in vigoare;

Sa defileze trenul la plecare;

Sa transmita statiei vecine avizul de plecare;

Sa raporteze operatorului de circulatie ora si linia plecarii trenului.

Cand circulatia se face pe baza intelegerii telefonice, I.D.M. din statii trebuie sa ceara si sa acorde cale libera cu ajutorul urmatoarelor 3 formule principale:

Cand I.D.M. din statia expeditoare cere cale libera:

" Din . . numarul . . ora . . liber trenul numarul . . "

Atunci I.D.M. din statia primitoare raspunde cu :

" Din . . numarul . . ora . . primesc tren numarul . . Semnatura . . "

Daca la cererea caii libere trenul nu poate fi primit din motive justificate, I.D.M. al statiei primitoare raspunde imediat cu:

" Cale ocupata. Semnatura . . "

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate