Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIND ACTIVITATEA LUCRATOR GESTIONAR IN UNITATEA S.C. INSTAL S.R.L.


INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIND ACTIVITATEA LUCRATOR GESTIONAR IN UNITATEA S.C. INSTAL S.R.L.


SE APROBA

ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNI PROPRII

DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIND ACTIVITATEA LUCRATOR GESTIONAR IN UNITATEA S.C. INSTAL S.R.L.

Activitatea LUCRATOR GESTIONAR implica riscuri de accidentare sau imbolnavire profesionala.Pentru buna desfasurare a activitatii, trebuiesc asigurate masuri organizatorice corespunzatoare si/sau sa se foloseasca mijloace adecvate.

Pentru ca activitatea sa se desfasoare in conditii de siguranta si cu un grad de risc cat mai mic, se vor avea in vedere urmatoarele :

a)       se vor evalua in prealabil, mijloacele de productie,mediul de munca,sarcina de munca modul de implicare al executantului in procesul tehnologic.

b)       se vor dispune si urmarii realizarea masurilor corespunzatoare in scopul evitarii si/sau reducerii riscurilor de accidentare sau afectare a sanatatii lund in considerare elementele evaluate la punctul a);

In timpul desfasurarii activitatii,lucratorii sunt supusi unor factori de risc,mecanic,termic,electric,chimic ;sunt solicitati fizic si psihic,pot actiona gresit sau omite.

Instructiunea are ca scop instruirea personalului in vederea cunoasterii riscurilor si masurilor de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale pentru operatiile efectuate de LUCRATORUL GESTIONAR

Instructiunea se aplica la toate locurile de munca din cadrul firmei unde se executa operatiunile descrise mai sus.

Pentru o mai buna intelegere a instructiunii se pune la dispozitie o lista cu definitii si prescurtari :

I.P.S.S.M. Instructiune proprie de securitate si sanatatea muncii-Document care reglementeaza realizarea prevederilor legislative in vigoare.

S.S.M. Securitate si Sanatatea Muncii-ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca,apararea vietii,integritatii fizice si psihice,sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca.

E.M. Echipament de munca-orice masina,aparat,unealta sau instalatie folosita in munca.

E.I.P. Echipament individual de protectie-orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a fi protejat impotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol sanatatea si securitatea la locul de munca,precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv.

Loc de Munca Locul destinat sa cuprinda postul de lucru,situat in cladirile intreprinderii si/sau unitatii,inclusiv orice alt loc din aria intreprinderiisi/sau unitatii

la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii.

Lucrator Persoana angajata de catre un angajator,potrivit legii,inclusiv studentii,elevii in perioada efectuarii stagiului de practica,precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca,cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice.

Accident de munca Vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala,care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin trei zile calendaristice,invaliditate sau deces.

Avarie eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin defectarea si deteriorarea acestora.

Boli profesionale afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici si biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca.

Eveniment Accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului,produs in timpul procesului de munca ori indatoririlor de serviciu,situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu,ori de circulatie in conditiile in care au fost implicate persoane angajate,incidentul periculos,precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legate de profesiune.

Indicator de securitate mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la securitatea muncii.

Pericol grav si iminent de accidentare situatia concreta,reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment

Prevenirea Ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele procesului de munca in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale.

Protectie ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca.

Manipularea manuala a (materialelor)maselor Operatiile de transport/sustinere a unei mase de unul sau mai multi lucratori,inclusiv ridicarea,asezarea,impingerea,tragerea,purtarea sau deplasarea unei mase care datorita caracteristicilor acesteia sau conditiilor ergonomice necorespunzatoare,prezinta riscuri pentru lucratori,in special afectiuni dorsolombare.

Noxa (sinomin: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

Risc profesional risc in procesul de munca.

ITM accident care produce incapacitate temporara de munca - accident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical

INV accident care produce invaliditate - accident care produce invaliditate confirmata prin decizie de incadrare intr-un grad de invaliditate, emisa de organele medicale in drept;

D accident mortal - accident in urma caruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau dupa un interval de timp, in baza unui act medico-legal;

Mijloacele de productie folosite in aceasta activitate sunt :

Ventilator

Tv TELETECH

Casa de marcat ELTRADE

Rafturi de sticla rafturi metalice

Radio

Calorifer HALOGEN

De aceste mijloace de productie lucratorii se folosesc pentru buna desfasurare a activitatii magazinului firmei

In timpul programului LUCRATORUL GESTIONAR va avea in vedere respectarea urmatoarelor prevederi :

Instructiunile pentru LUCRATOR GESTIONAR cuprind masuri de prevenire a accidentarii si imbolnavirii profesionale, luand in considerare pericolele specifice acestor activitati in corelatie cu cerintele desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate.

Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare in munca sau imbolnavire profesionala, existente in cadrul lucrarilor, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca

Instructiunile pentru LUCRATOR GESTIONAR se aplica cumulativ cu legislatia in vigoare

Prezentele instructiuni se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a introducerii de tehnologii noi sau ori de cate ori este cazul.

Angajarea personalului se face numai pe baza unui examen si aviz medical.

Examenul medical in vederea incadrarii in munca se efectueaza obligatoriu urmatoarelor categorii de persoane:

- care urmeaza sa fie angajate;

- care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 12 luni calendaristice;

- care sunt transferate sau detasate in alte locuri de munca sau activitati ce nu pot fi ocupate, decat cu indeplinirea cerintelor legale de ordin sanitar.

Examenul medical in vederea angajarii, periodicitatea controalelor medicale, tipul investigatiilor clinice si de laborator se efectueaza conform normelor tehnice si instructiunilor elaborate de Ministerul Sanatatii

Repartizarea personalului pentru postul : LUCRATOR GESTIONAR se va face tinand cont de:

a) calificarea profesionala;

b) modul de insusire a prevederilor normelor specifice de securitate a muncii;

c) experienta si aptitudini conforme cerintelor necesare exercitarii meseriei.

In cazul tehnologiilor complexe, a unor conditii de munca deosebite sau care se pot

modifica in timp, se vor repartiza numai lucratori cu cunostinte si aptitudini

deosebite si care nu au incalcat anterior disciplina tehnologica sau prevederile

normelor S.S.M..

Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor se va face in conformitate cu prevederile legale

Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele in vigoare.

Persoana juridica care acorda echipament individual de protectie este obligata:

(1) sa doteze lucratorii cu echipament individual de protectie adecvat naturii activitatii pe care acestia o desfasoara;

(2) sa intretina echipamentul individual de protectie in conditii perfecte de utilizare si siguranta prin pastrare, curatare, reparare si verificare corespunzatoare.

12. Lucratorul care executa operatii specifice este obligat:

(1) sa poarte echipamentul individual de protectie cu care a fost dotat;

(2) sa nu foloseasca echipamentul individual de protectie in alte scopuri decat cel

pentru care i s-a acordat;

(3) in cazul schimbarii specificului activitatii sa solicite echipament individual de

protectie adecvat

13.In incaperile cu pericol de incendiu si explozie se pot efectua lucrari numai in conditiile impuse de normele PSI in vigoare.

14.Este interzis accesul in incaperile cu pericol de explozie a tuturor persoanelor straine. Pe usile acestor incaperi se vor monta tablite cu inscriptia 'PERICOL DE EXPLOZIE'.

15. Este interzisa pastrarea in incaperile de lucru, cu exceptia celor special amenajate a: rezervoarelor, bidoanelor cu combustibili lichizi,uleiuri si a cutiilor cu,vopsele, diluanti - Pericol de incendiu !

16. In toate situatiile in care exista riscul de producere a incendiilor sau exploziilor se vor lua masurile de prevenire adecvate in conformitate cu normele PSI in vigoare.

17. Inainte de inceperea lucrului conducatorul locului de munca este obligat sa ia toate

masurile necesare asigurarii conditiilor normale si sigure privind securitatea

muncii pentru lucratorii care efectueaza activitati specifice.

(1) Inainte de inceperea lucrului conducatorul locului de munca este obligat sa se asigure:

a) daca tuturor lucratorilor li s-a facut instruirea S.S.M. specific meseriei si activitatii ce urmeaza sa presteze

b) daca printre personalul care urmeaza sa inceapa activitatea exista persoane bolnave, obosite sau sub influenta bauturilor alcoolice;

c) daca toti lucratorii sunt dotati cu echipament individual de protectie corespunzator activitatilor ce le au de executat;

d) daca mijloacele de munca ce urmeaza a fi folosite sunt in buna stare.

(2) Existenta unor situatii neconforme cu punctele a, b, c, d, atrage automat obligativitatea neacceptarii la lucru a persoanei respective.

18.Lucratorul va executa numai sarcinile incredintate de conducatorul locului de munca si numai acelea pentru care este calificat si autorizat.

19.Lucratorul trebuie instruit asupra modului de comportare in caz de atac in scop de jaf.

20.Lucratorul trebuie sa anunte imediat organele in drept in cazul producerii unui astfel de eveniment

21.Toate locurile de munca unde exista pericolul de intoxicare, sufocare, electrocutare, cadere de la inaltime etc., vor fi marcate cu tablite avertizoare, iar spatiul respectiv va fi izolat si imprejmuit fata de zona inconjuratoare prin bariere, balustrade etc

22.Toate suprafetele pe care se circula vor fi in permanenta mentinute in stare de curatenie, indepartandu-se orice urma de noroi,apa sau grasimi care ar putea provoca caderea prin alunecare a lucratorilor.

Pericolul va fi semnalizat!

23.Locurile de munca vor fi astfel amenajate incat sa asigure circulatia lucratorilor si clientilor in deplina siguranta.

24. Locurile de munca vor fi iluminate corespunzator in conformitate cu legislatia in vigoare si dupa caz vor fi ventilate, in vederea eliminarii riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala datorat gazelor nocive sau explozive ce se pot produce in timpul lucrului sau din alte cauze.

25.Suprafetele de circulatie si zonele in care se afla aparatele de inregistrare a diversilor parametri vor fi iluminate, pentru a fi oricand posibila distingerea clara a inscriptiilor de pe cadranele aparatelor de masura si control, culorile conventionale ale conductelor si cablurilor, capacele si chepengurile, scarile de acces, tablitele avertizoare etc.

26.Lampile electrice folosite pentru iluminatul locurilor de munca vor fi mentinute curate

27.Se vor asigura cai de acces usoare la produsele destinate comercializarii;

28.Se va asigura iluminatul pentru caile de acces, pentru spatiile de depozitare a

produselor destinate magazinului;

29.Depozitarea marfii se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare,

incendii si explozii

30.Depozitarea marfii se va face in asa fel incat sa fie exclusa posibilitatea caderii acesteia

31.Se interzice blocarea locurilor de munca cu ambalaje

32.Se vor semnaliza pericolele de impiedicare pentru ca lucratorul sa nu alunece sau

sa se dezechilibreze

33.Se va asigura un acces facil la marfurile depozitate iar acolo unde este

cazul se vor folosi scari speciale pentru aceste situatii

34.Se interzice depozitarea produselor,ambalajelor chiar si pentru un interval scurt de

timp pe caile de accces si circulatie a personalului si a clientilor;

35.La stivuirea materialelor in incaperi, greutatea marfii nu va depasi sarcina maxi

ma admisa a planseului si/sau pardoselii

36.La stivuire sau prezentarea spre vanzare se va urmari ergonomia spatiului respectiv

37.Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajelor, stivele fiind constituite din materiale cu aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni.

38.Se interzice construirea stivelor din materiale si/sau ambalaje cu forme geometrice diferite.

39.In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii, lazi, sau alte tipuri de ambalaje cu forme geometrice regulate, cand suprapunerea se face direct pe ambalaje, baza stivei trebuie sa reziste presiuni exercitate de materialele situate deasupra, sa nu prezinte deformari sau deteriorari, iar inaltimea de stivuire va fi determinata de rezistenta mecanica a ambalajelor, stabilita prin standarde sau norme interne de fabricatie.

40.Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei.

41.Pentru descarcarea si manipularea marfii se recomanda folosirea carucioarelor

42.Se interzice blocarea spatiilor de vanzare sau depozitare si a locurilor de munca cu marfa. Se vor controla ambalajele pentru a nu avea corpuri ascutite care ar putea provoca ranirea lucratorilor.

43.Se interzice folosirea lazilor in alte scopuri pentru inlocuirea bancilor, scarilor

44.Se va evita ridicarea de sarcini care sunt grele si instabile,ridicarea intr-o pozitie incomoda ;

45.Lucratorii vor fi instruiti asupra pericolelor cauzate de pardoselile netede sau cu

multa apa(in urma spalarii),evitandu-se astfel accidentarea acestora sau a clientilor.

In timpul desfasurarii activitatii lucratorul va purta incaltaminte cu talpa antiderapanta

46.Pentru evitarea alunecarii pe zapada sau gheata,lucratorul va proceda la inlaturarea zapezii de pe caile de acces precum si la imprastierea de material antiderapant

47.Aparatele electrice vor fi legate la o priza de pamant pentru evitarea electrocutarii

48.Instalatia electrica de iluminat si de alimentare a instalatiilor va fi impamantata si certificata prin buletinul de masurare acordat de firma abilitata pentru masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de impamantare;

49.Se va opri accesul in zonele cu potential de electrocutare prin,carcasari,ingradiri ,incuieri

50.Se interzice manevrarea aparatelor si instalatiilor electrice cu mana uda.

51.Se interzice repararea oricaror aparate electrice de catre personal, aceasta operatie facandu - se numai de catre electricieni autorizati.

52.Se va verifica periodic starea instalatiilor electrice

53.Conductorii electrici si cablurile trebuie sa respecte urmatoarele conditii :

a)               sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;

b)              sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale si previzibile ale utilizatorilor, inclusiv in cazul unei reamenajari a incaperii;

c)               sa asigure accesul usor iar intretinerea sa se efectueze fara intreruperea activitatii;

d)              cablajul trebuie sa corespunda intregului domeniu de reglare aplanurilor de lucru.

Conductorii electrici nu vor traversa caile de acces fara a fi protejati impotriva deteriorarilor mecanice.

54.Este interzisa schimbarea de catre orice persoana a sigurantelor instalatiei electrice. Aceasta se va face numai de catre electricienii de intretinere.

55.Este interzis a se folosi instalatii electrice provizorii, conductori de lumina cu tuburi de protectie strivite, legaturi desfacute, intrerupatoare sparte. In aceste cazuri va fi anuntat imediat electricianul de intretinere.

56.Toate tablourile electrice vor fi incuiate.

57.Este interzis a se scoate stecherul din priza, tragandu-se direct de cordonul electric.

58.Este interzis introducerea stecherului in prize defecte.

59.Cablul de alimentare cu curent electric se va desfasura pe toata lungimea lui pentru a preveni incalzirea acestuia - Pericol de Incendiu

60.Cordoanele electrice prelungitoare sunt periculoase putand provoca accidente prin electrocutare cand se aseaza pe el piciorul unui scaun sau a unei mese metalice, deoarece izolatia poate fi deteriorata atunci cand suporta o sarcina dura.

61.Trebuie sa se evite bararea trecerilor cu cordoane electrice sau telefonice.

62.Trebuie semnalata orice uzura sau defect care apare la cordonul electric. Acesta va putea fi reutilizat numai dupa ce a fost reparat sau inlocuit de catre electricianul de serviciu.

63.Este interzis sa se tina sau sa se atinga cu mana un obiect metalic (teava sau radiatorul caloriferului, etc) in timp ce cu cealalta mana se introduce stecherul in priza.

64.Este interzis a se pune in functiune o masina inainte de a fi cunoscut sistemul de functionare al acestuia.

65.Inainte de conectarea unei masini la o priza electrica trebuie controlata pentru a fi in pozitia "deconectat".

66.Este interzis sa se introduca conductoare electrice direct in priza, fara se se foloseasca stecherul, aceste improvizatii putand duce la accidente grave prin electrocutare.

67.Nu se va pune niciodata in functiune o masina careia i s-a scos carcasa.

68.Este interzis sa se usuce orice obiect pe conductele de gaz, calorifer, pe soba sau calorifer electric.

69.Se va evita contactul cu suprafete taietoare,intepatoare,alunecoase.

70. In caz de spargere accidentala a sticlelor,cestilor de cafea,paharelor,scrumiere-

lor,rafturilor din sticla,gemurilor,lucratorul va proceda la indepartarea cu atentie a deseurilor din sticla.

71.Usile si sertarele mobilierului trebuie inchise imediat dupa folosire pentru evitarea lovirii sau impiedicarii accidentale

72. Nu vor fi amplasate langa aparatele ce produc caldura materiale inflamabile,iar lucratorii nu vor sta in imediata apropiere a acestora pentru a nu suferi arsuri.

73.In caz unui eventual incendiu se va proceda la stingerea focului se va aerisi iar personalul si clientii vor fi evacuati.

74.Materialele inflamabile :ambalaje de carton si P.V.C.vor fi indepartate

excluzand aprinderea accidentala a acestora

75.Se vor lua masuri pentru prevenirea posibilelor contaminari cu microbi,virusi, bacterii,ciuperci,datorate contactului cu bani de hartie sau monede,in acest sens lucratorul va avea la dispozitie,recipienti cu dezinfectanti(alccol sanitar,solutie de cloramina,apa oxigenata orosept,orolin,etc.)

76.De asemenea lucratorul este obligat sa procedeze la spalarea pe maini ori de cate ori foloseste grupul social sau intra in contact cu obiecte sau suprafete murdare

77.Se va urmari in permanenta ca iluminatul mixt(natural,artificial) sa fie adecvat spatiilor de munca.

78.Se va avea in vedere pozitionarea lucratorului incat sa nu-i fie periclitata sanatatea datorita usilor sau geamurilor deschise

79.Se va avea in vedere pozitionarea lucratorului incat sa nu-i fie periclitata sanatatea datorita curentilor de aer artificial datorati aerului conditionat,sau ventilatoarelor,turbosuflantelor

80.Filtrele aerului conditionat trebuie schimbate conform cartii tehnice,pentru a preintampina raspandirea de virusi si microbi in incaperile societatii

81.Lucratorii trebuie sa cunoasca continutul planului de interventie in caz de calamitati natural,a planului de actiune in cazul unui pericol grav si iminent

82.De asemenea lucratorii trebuie sa cunoasca momentele si conditiile in care se intrerupe lucrul in caz de declansare a unei calamitati naturale

83.Instalatiile de sonorizare-amplificare vor fi folosite la un nivel de zgomot acceptabil atat pentru lucrator cat si pentru clienti

84.Lucratorii vor fi instruiti pentru identificarea comportamentelor inacceptabile si

cunoasterea modalitatilor de rezolvare a situatilor dificile cu clientii

85.Se vor evita starile conflictuale datorate subordonarii duble

86.Se va evita utilizarea unui limbaj necorespunzator,in relatiile cu angajatii,

colegii de serviciu,clientii

87.Pozitiile vicioase(ortostatismul prelungit)se vor evita prin luarea de pauze.

88.De asemenea se va evita acest lucru prin angajarea unui numar suficient de lucratori

89.Se va proceda la predarea incasarilor persoanelor responsabile pentru ca lucratorul

sa nu fie expus pericolului de a fi atacat si jefuit,punandu-i-se integritatea corporala sau chiar viata in pericol.Se va folosi eventual un seif pentru pastrarea incasarilor si a valorilor

90.Personalul care executa operatiile de vanzare va beneficia si va folosi

echipamentul prevazut in prevederile legislatiei in vigoare privind activitatiile de vanzare

91.personalul angajat pentru comercializarea produselor este responsabil de

respectarea prevederilor Legii 307 /2006 - privind prevenirea si stingerea incendiilor, si va urmarii ca perioada de valabilitate a incarcaturii extinctoarelor sa nu fie depasita si va

fi instruit asupra modului in care se folosesc extinctoarele;

92.In cazul de pericol de incendiu personalul si clientii vor fi evacuati din incinta unitatii

93.Ambalajele imbinate cu cuie, vor fi manuite numai cu manusi de protectie

Lucratorii trebuie sa coopereze cu angajatorul si / sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;

95. Lucratorii trebuie sa coopereze cu angajatorului si / sau angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca;

96. Lucratorii trebuie sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat;

Lucratorii trebuie sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de munca;

Lucratorii trebuie sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorului locului de munca;.

99.Lucratorii trebuie sa isi insuseasca si sa respecte normele de Protectie a Mediului;

100.Lucratorii trebuie sa isi insuseasca si sa respecte normele de Securitate si Sanatate in Munca si masurile de aplicare a acestora;

101.Lucratorii raspund pentru respectarea normelor de igiena si de tehnica securitatii muncii;

102.Lucratorii trebuie sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, atat persoana proprie cat si a clientilor;

103.Salariatii trebuie sa sa aduca la cunostinta conducatorilor orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

104.Salariatii trebuie sa sa utilizeze corect echipamentele tehnice din dotare;

105.Salariatii trebuie sa aduca de indata la cunostinta conducerii a accidentelor de munca suferite de persoana proprie si de alte persoane participante la procesul de munca;

Aceleasi reguli vor fi respectate si in cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de munca si invers;

Lucratorii trebuie sa acordarea relatii solicitate de organele de control; si de cercetare in domeniul SSM.;

108.Se interzice pastrarea, distribuirea sau vanzarea de substante sau medicamente al caror efect pot produce dereglari comportamentale, in incinta societatii;

109.Lucratorii se vor prezenta la inceperea programului de lucru,odihniti si intr-o stare psiho-fizica adecvata;

110.Lucratorii vor mentine in permanenta ordinea si curatenia;

111.Se va acorda atentie la urcarea si coborarea scarilor de acces in unitate

Pericolul va fi semnalizat!

112.Locul de munca trebuie dotat cu trusa medicala de prim ajutor care va fi utilizata de lucrator ori de cate ori situatia o impune;

113.Instructiunile proprii vor fi puse la dispozitia tuturor lucratorilor

Instruirea introductiv generala se va efectua timp de opt ore

Instruirea la locul de munca se va efectua timp de opt ore

Instruirea suplimentara se va efectua timp de opt ore conform Lg.319/2006

Instruirea periodica a lucratorului se va face la un interval de sase luni timp de doua ore

INTOCMIT,

POPESCU ION FLORIAN,

Prezentele instructiuni se revad periodic si se modifica ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, a schimbarilor intervenite in tehnologia folosita si a particularitatilor metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punct de vedere al securitatii muncii.

Nr. Crt.

Capitolul

Continutul modificarii

Autorul revizuirii

Semnatura

Data

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate