Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
» INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA PENTRU SUDAREA SI TAIEREA METALELOR


INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA PENTRU SUDAREA SI TAIEREA METALELOR


INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA PENTRU SUDAREA SI TAIEREA METALELOR

Organizarea locului de munca

Art.1 Lucrarile de sudura se executa numai cu aprobarea conducatorului procesului de productie, dupa cunoasterea documentatiei tehnice in legatura cu respectivele lucrari si dupa efectuarea instructajului cu privire la modul de exploatare a echipamentului si la securitatea muncii

Art.2 Inainte de inceperea lucrului, persoana insarcinata cu supravegherea operatiilor va verfica daca au fost luate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor.Art.3 La locurile de munca permanente se vor afisa in mod obligatoriu instructiunile de folosire ale utilajului si indicatoare de securitate, iar sudorii vor avea la dispozitie scaune reglabile in inaltime (daca este cazul), dispozitive de fixare, rotire si inclinare a pieselor de sudat, dispozitive pentru aprinderea arzatoarelor, dispozitive pentru agtarea arzatorului sau a portelectrodului etc., pentru a se putea asigura o pozitie cat mai comoda de lucru.

Art.4 Locurile de munca in care se executa lucrarile de sudare pot fi permanente sau temporare, fixe sau mobile. Locurile de munca fixe se organizeaza in incaperi special dotate sau in spatii deschise. Locurile de munca mobile se organizeaza la efectuarea lucrarilor temporare de constructii - montaj si alte lucrari cu caracter temporar.

Art.5 Zona de lucru va fi ingradita paravane sau pereti netezi, care vor fi prevazuti cu tablite avertizoare.

Art.6 La efectuarea lucrarilor de sudare intr-o incapere in care se desfasoara si alte activitati vor fi luate masuri care sa excluda posibilitatea de actiune a factorilor periculosi si nocivi asupra lucratorilor.

Art.7 La locurile de munca unde exista pericolul de cadere de la inaltime, inceperea lucrului este permisa numai dupa atestarea scrisa ca sudorul este apt din punct de vedere medical a lucra la inaltime si numai dupa emiterea permisului de lucru de catre conducatorul locului de munca prin care atesta ca sunt indeplinite conditiile de sanatate si securitate in munca pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate. 

Art.8 Cand lucrarile de sudare se executa la inaltimi mai mari de 1 m, se vor folosi schele rezistente, asigurate impotriva incendiilor

Art.9 Sudorii si ajutoarele lor vor purta centuri de siguranta pentru prevenirea caderii de la inaltime, asigurate cu franghia de elementele fixe ale constructiei navei

Art.10 Este interzisa stationarea si trecerea oricarei persoane in zona de lucru care va fi semnalizata prin tablite avertizoare.

Art.11 In locurile de munca unde exista pericolul de intoxicare cu diverse gaze sau asfixiere, inceperea lucrarilor este permisa numai dupa ventilatia fortata a spatiului si verificarea prin probe a atmosferei din spatiul respectiv.

Amplasarea echipamentelor de munca

Art.14 Furtunurile din circuitele de alimentare cu aer comprimat, cu agenti hidraulici, cu acetilena, gaze combustibile, apa si cablurile de alimentare cu energie electrica vor fi protejate impotriva actiunilor mecanice si termice.

Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

Art.15 Locurile in care urmeaza a se executa lucrari de sudare sau taiere se vor curati de materiale inflamabile

Art.16 In cazul in care se sudeaza sau se taie piese acoperite cu vopsea, care prin ardere produc gaze nocive, inaintea inceperii operatiei respective, stratul de vopsea se va indeparta pe o latime de cel putin 100 mm de fiecare parte a taieturii sau cusaturii.

Art.17 Se interzice sudarea instalatiilor aflate sub tensiune si recipientelor aflate sub presiune.

Art.18 Pentru evitarea rasturnarii si deplasarii pieselor in timpul executarii lucrarilor de sudare si taiere se vor folosi suporturi rezistente, din materiale necombustibile. Folosirea butoaielor cu material inflamabil sau cu resturi de material inflamabil inclusiv deseuri sau a altor recipiente pline sau goale pentru sustinerea pieselor in timpul lucrului nu este permisa.

Art.20 In spatiile si incaperile in care se prelucreaza sau se depoziteaza substante usor inflamabile sau unde exista pericol de explozie, executarea lucrarilor de sudare si taiere a metalelor nu este permisa decat in cazul in care a fost inlaturata in prealabil orice posibilitate de pericol de incendiu sau de explozie.

Art.21 Lucrarile de sudare la care poate sa apara pericolul de incendiu sau explozie vor fi executate numai dupa ce a fost emis permisul de lucru cu foc deschis si au fost luate toate masurile pentru prevenirea acestora in baza unui program intocmit de conducatorul locului de munca, aprobat de conducatorul tehnic al lucrarii si avizat de seful serviciului de sanatate si securiate in munca al beneficiarului. In acest program se vor inscrie toate detaliile privind operatiile ce se vor executa si masurile de securitate si sanatate in munca. Programul devine dispozitie de lucru si va fi semnat de luare la cunostinta de persoanele care efectueaza lucrarile si de cei care au sarcina desupraveghere si control. Masurile de securitate si sanatate a muncii care se impun a fi luate in astfel decazuri sunt:

a)      Sudorii, pe langa calificarea profesionala, vor fi autorizati special pentru aceste lucrari de catre conducerea unitatii sau de conducerea beneficiarului in functie de conventiile pe linie de sanatate si securitate in munca si PSI incheiate, in baza verificarii cunostintelor asupra modului de lucru si a masurilor de tehnica securitatii.

b)      Locul de munca va fi supravegheat in tot timpul desfasurarii lucrarilor

c)      Se va preveni formarea de amestecuri explozive de gaze, vapori sau pulberi in spatiul de lucru prin masuri adecvate

d)      Se va asigura un grad de securitate sporita in apropierea locului de munca (raza de actiune si amanuntele vor fi stabilite de conducatorul locului de munca) prin oprirea aparatelor care contin lichide, gaze sau pulberi usor inflamabile. Se vor etansa perfect toate recipientele sub presiune care contin substante usor inflamabile prin izolarea si montarea de flanse oarbe. Se vor introduce gaze protectoare impotriva focului (bioxid de carbon sau azot) in recipientele ce contin sau au continut substante usor inflamabile.

e)      Se interzice accesul persoanelor a caror prezenta nu este absolut necesara la locul de munca

f)        Va fi pregatita o echipa de interventie pe linie de P.S.I. precum si dispozitivele de stingere necesare

g)      Se va indeparta intreaga aparatura de sudare din incaperi, dupa terminarea lucrului.

Art.22 Combaterea incendiului aparut in cadrul sau in apropierea unei instalatii electrice de sudare aflata sub tensiune va incepe numai dupa ce instalatia respectiva a fost deconectata si s-a primit confirmarea verbala a efectuarii acestei deconectari de catre un lucrator specialist.

Art.23 In cazul in care scanteile sau stropii de metal topit improscati pot produce incendii sau explozii in incaperile aflate deasupra, langa sau dedesubtul locului de munca, se vor lua masuri de izolare corespunzatoare a acestor incaperi prin etansare, acoperirea deschiderilor din ziduri, respectandu-se prevederile normelor P.S.I. in vigoare.

Art.24 Dupa terminarea lucrului se vor supraveghea prin salariati nominalizati incaperile unde se efectueaza lucrari de sudare, timp de cel putin 8 ore, pentru a preantampina eventualele declansari de incendiu provocate de stropii de metal topit improscati.

Protectia impotriva electocutarii

Art.25 Echipamentul electric al instalatiilor pentru sudare va respecta cerintele minime de protectie din standardele si directivele europene in vigoare de conditii generale ale echipamentului electric pentru masinile industriale.

Art.26 Partile active accesibile, cu exceptia circuitelor de sudare, vor fi complet acoperite cu o izolatie care sa reziste la eforturi mecanice, electrice si termice la care poate fi solicitata in timpul functionarii si care sa le protejeze impotriva atingerilor accidentale.

Art.27 Pentru protectia impotriva electrocutarii la atingerea electrodului sau a altei parti a circuitului de sudare, instalatiile de sudare in curent alternativ vor fi prevazute cu un dispozitiv care sa intrerupa functionarea in gol a instalatiei.

Art.28 Este strict interzis a se atinge electrodul sub tensiune. Schimbarea electrodului se va face numai cu utilizarea manusilor de sudor, care vor fi complet uscate.

Art.29 Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa, datorata tensiunii de alimentare, se va asigura legarea la nul, drept protectie principala, suplimentara prin legare la pamant, sau prin legare la pamant, drept protectie principala, suplimentata de utilizarea unui dispozitiv pentru protectia automata la curentii de defect (PACD).

Art.30 Legarea la pamant sau la conducatorul de nul se va executa in conformitate cu cerintele minime de protectie din standardele si directivele europene in vigoare.

Art.31 Instalatiile de sudare vor fi prevazute cu cel putin doua conductoare de protectie: unul cuprins in cablul de alimentare legat la borna de protectie aflata langa bornele de alimentare si al doilea prin care se leaga vizibil la borna de legare la pamant, protectie aflata in exterior pe carcasa si marcata vizibil cu simbolul grafic.

Art.33 Fixarea bornelor de alimentare va fi asigurata astfel incat sa nu se desfaca sau sa nu se roteasca atunci cand mijloacele de prindere sunt stranse asu destranse in mod repetat. Verificarea fixarii se va face prin 10 strangeri si destrangeri ale unui conducator cu sectiunea maxima si cu sectiunea minima specificata pentru borna respectiva.

Art.34 Folosirea cablurilor de alimentare a circuitului de sudare cu izolatia deteriorata este strict interzisa. Starea izolatiei si a legaturilor la priza de pamant se va verifica de fiecare data, inainte de inceperea lucrului.

Art.35 Reparatiile, reglajele sau simpla deschidere a dulapului de comanda se vor face numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica, de catre electricienii de intretinere instruiti si autorizati corespunzator.

Art.36 Pentru comanda de la distanta a surselor pentru sudare se vor utiliza tensiuni reduse.

Art.37 Se interzice pe timp de ploaie executarea lucrarilor de sudare sub cerul liber, fara acoperis.

Art.38 Pentru mentinerea in conditii corespunzatoare a echipamentelor de sudare se vor efectua verificarile instalatii astfel:

instalarea circuitului de sudare se va efectua conform prescriptiilor din documentatiile tehnice

izolatia cablurilor, portelectrozilor, capetelor pentru sudare si dispozitivele de conectare nu va fi deteriorata, iar curentul admisibil in cabluri va corespunde curentului utilizat

clemele de contact vor fi fixate in mod sigur si conexiunile vor corect executate. Se va verifica in special daca cablul de retur este corect si direct racordat de la borna corespunzatoare a echipamentului pentru sudare la piesa de sudat sau la suportul acesteia, cat mai aproape de locul unde se efectueaza lucrarea.

Art.39 Se interzice sudorilor si ajutorilor lor sa efectueze interventii pentru depanarea unor defectiuni de natura electrica sau mecanica. Elementele recunoscute a fi defecte vor fi reparate sau inlocuite de o persoana desemnata in acest scop.

Art.40 Periodic, in exploatare se vor efectua urmatoarele verificari:

  1. verificari zilnice ( executate de personalul care participa la operatia de sudare) - inainte de punerea sub tensiune a instalatiei

verificarea vizuala a imposibilitatii atingerii pieselor aflate sub tensiune, verificarea integritatii cablurilor, atat a celui de alimentare, cat si a celui de sudare, verificarea izolatiei portelectrodului , verificarea instalatiei si integritatii fisei cablului de alimentare

verificarea legarii bornei de masa a circuitului de sudare, la masa de sudare sau la piesa de sudat

verificarea existentei suportului izolant pentru portelectrod , in care portelectrodul va fi asezat in toate perioadele in care nu se sudeaza, cand instalatiile de sudare este sau nu nu sub tensiune

verificarea integritatii echipamentului individual de protectie

verificarea auditiva sau vizuala a dispozitivelor pentru intreruperea functionarii in gol a instalatiei de sudare.

  1. verificarea saptamanala (efectuata de electricianul de intretinere);

verificarea legaturilor vizibile la pamant a instalatiei electrice, precum si a tabloului electric din care este alimentata instalatia

verificarea existentei sigurantelor fuzibile originale si calibrate corespunzator

verificarea functionarii dispozitivului de intrerupere automata a functionarii in gol a instalatiei de sudare

verificarea vizuala a gradului de protectie al instalatiei

verificarea existentei contactului de protectie al instalatiei

verificarea integritatii cablurilor, existentei capacelor de borne si a aparatoarelor instalatiei

  1. verificari lunare (executate de electricianul de intretinere)

verificarea continuitatii electrice a conductorului de protectie prin cablul de alimentare si a eficacitatii contactului de protectie al fisei cablului

verificarea strangerii a bornelor de protectieverificarea rezistentei de izolatie dintre bornele de legare la retea si bornele circuitului de sudare

  1. verificari semestriale ( efectuate de serviciul specializat al unitatii)

verificarea eficacitatii protectiei utilizate impotriva pericolului de electrocutare datorat tensiunii de alimentare de la retea

verificarea utilizarii aceleiasi protectii la instalatiile de sudare cu cea folosita in toate celelalte echipamente electrice din unitatea respectiva, pentru inlaturarea pericolului de electrocutare prin atingere directa

verificarea izolatiei portelectrodului

verificarea protectiei impotriva electrocutarii prin atingere indirecta

Art.41 La receptie, dupa fiecare reparatie sau modificare, in cazul in care instalatia nu corespunde la una din probe, este strict interzisa punerea instalatiei sub tensiune.

Art.43 La toate locurile de munca se vor lua masuri pentru ca in incapere sa nu fie depasite concentratiile maxime admise stabilite pentru gaze, vapori si pulberi nocive, conform cerintelelor minime de protectie din standardele si directivele europene in vigoare.

Art.44 In cazul in care instalatiile de ventilatie nu functioneaza normal, nu se pot efectua lucrari de sudare si taiere a metalelor.

Art.45 Iluminatul natural si artificial al locurilor de munca va corespunde valorilor stabilite prin cerintele minime de protectie din standardele si directivele europene in vigoare.

Art.46 Pentru iluminatul cu lampi portative se vor utiliza lampi electrice in buna stare, alimentate la tensiunea de maxim 24 V.

Sudarea prin topire

Prescriptii generale

Art.47 Operatiile de sudare prin topire vor corespunde prescriptiilor de instalare a echipamentelor electrice si vor prevedea mecanizarea si automatizarea operatiilor intr-o masura cat mai mare. Astfel, se vor lua masuri de localizare si diminuare a factorilor nocivi si periculosi.

Art.48 Imbracamintea de protectie va fi tratata ignifug purtata in asa fel incat sa nu prezinte zone in care sa fie retinuti stropi de metal topit improscati in timpul lucrului.

Organizarea locului de munca

Art.49 La lucrarile de sudare si taiere a metalelor prin topire, executate in apropierea instalatiilor electrice, locurile de munca vor fi protejete cu ecrane sau paravane, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea de atingere accidentala a partilor aflate sub tensiune. Daca lucrurile se executa chiar asupra unei parti componente a instalatiei electrice, aceasta va fi scoasa de sub tensiune, va fi semnalizata si asigurata, pana la sfarsitul lucrului.

Art.50 Pentru protejarea lucratorilor care lucreaza in vecinatatea locului de sudare (exceptand sudorul si ajutoarele acestuia), se vor izola locurile de munca ale sudorilor prin panouri fixe sau transportabile, din lemn ignifugat, tabla sau alte materiale opace, neiflamabile, avand inaltimea de cel putin 2m.

Instalatii si echipamente electrice de sudare

Art.51 Carcasele echipamentelor de sudare, meselor de sudare si piesele metalice care se sudeaza vor fi legate la prize de pamant corespunzatoare, la conductorul de nul sau la un declansator de curent de defect.

Sudarea cu arc electric

Art.52 In vederea diminuarii la minim a pericolelor datorate tensiunii de mers in gol, care apare in mod obligatoriu pe electrod, se vor lua masuri de prevenire a acestora. Astfel, insatalarea echipamentelor de sudare cu arc electric se va face in asa fel sa se reduca riscurile de socuri electrice care s-ar putea datora unor tensiuni mai mari decat tensiunea de mers in gol.

Art.53 Se vor lua masuri pentru reducerea pericolelor de contact accidental a circuitului de sudare cu conductorul de protectie sau cu pamantul

Art.54 Daca piesa de sudat este in mod intentionat racordata la conductorul de protectie sau la pamant, legatura va fi facuta cat mai direct, cu ajutorul unui cablu avand sectiunea egala cu cea a cablului de retur. Se vor lua masuri de evitare a curentilor vagabonzi de sudare. Nu se va efectua in mod intentionat conectarea de legare pamant al retelei de alimentare a sursei pentru sudare sau cel al aparatului electric de conectare asociat sursei.

Art.55 Pentru a evita contactele electice intre circuitul de sudare si elementele conductoare straine de instalatie, situate in zona de lucru si pe care este posibil sa fie pus un portelectrod sau un cap pentru sudare sau pe care s-ar putea amorsa un arc electric, se vor folosi mijloace de protectie ale acestora cum ar fi: ecrane izolante, distantatoare etc.

Art.56 In cazul in care nu se pot aplica masurile de mai sus se vor stabili legaturi echidistante cu ajutorul unor cabluri izolate, avand sectiunea corespunzatoare, intre piesa de sudat si elementele conductoare straine de instalatia de sudare

Art.57 Este interzis ca circuitul de sudare sa vina in contact cu buteliile de gaz protector, aflate in apropierea piesei de sudat

Art.58 La legatura electrica intre echipamentul de sudare si piesa de sudat este strict interzisa utilizarea unor elemente conductoare straine de izolatie (sine, tevi, schele etc.) daca acestea nu reprezinta piesa de sudat insasi.

Art.59 Se vor lua toate masurile pentru reducerea pericolelor de contact accidental al circuitului de sudare cu conductorul de protectie sau cu pamantul.

Art.60 Daca piesele pentru sudat sunt amplasate pe o masa de sudare, cablurile de retur si de legaturi echipotentiale vor fi racordate la masa.

Art.61 In cazul in care doi sau multi sudori lucreaza aproape unii de altii in mod deosebit, pe aceeasi piesa, vor fi luate masuri speciale si in ce priveste racordarea surselor pentru sudare la reteaua de alimentare si la piesa de sudat, in scopul eliminarii tensiunii de mers in gol, ce poate sa apara intre doi portelectrozi sau intre doua capete pentru sudare.

Art.62 Daca una sau mai multe surse pentru sudare interconectate sunt scoase de sub tensiune, ele vor fi deconectate atat de la reteaua de alimentare cat si de la circuitul de sudare común pentru inlaturarea pericolelor datorate tensiunilor de retur.

Art.63 Interconectarea mai multor surse pentru sudare se va face numai de catre un expert calificat in acest sens cu experienta mínimum un an in domeniu.

Art.64 Daca se efectueaza lucrari de intretinere sau reparare, echipamentul de sudare va fi decuplat atat de partea de alimentare cat si de partea de utilizare. Derogari de la aceasta conditie se vor face numai de catre un expert calificat in acest sens cu experienta mínimum un an in domeniu.

Art.65 Orice racordare in circuitul de sudare va fi efectuata inainte de punerea sub tensiune a sursei pentru sudare.

Art.66 Daca sudorul isi intrerupe lucrul sau isi paraseste postul de lucru, sursa pentru sudare sau circuitul de sudare se va scoate de sub tensiune astfel incat instalatia sa nu poata fi pusa in mod accidental in functiune de la portelectrod sau de la capul de sudare.

Art.67 In cazul utilizarii unui aparat trifazat ce deserveste mai multe posturi de sudare sau in cazul mai multor surse pentru aceeasi piesa de sudat sau pentru piese interconectate, sudorii vor lucra suficient de departe unii de altii si vor fi instruiti sa nu atinga niciodata simultan doi portelectrozi sau doua capete pentru sudare.

Echipamente

Arzatorul de sudare

Art.69 Sunt interzise reparatiile arzatoarelor de sudura de catre persoane nespecializate si neautorizate.

Art.70 Racordarea arzatoarelor se va face numai prin intermediul unui dispozitiv contra intoarcerii flacarii, de tipul supapa hidraulica sau alte dispozitive.

Art.71 Deplasarea sudorului cu arzatorul aprins, in afara zonei de lucru, urcarea pe scari sau schele sunt interzise.

Art.72 Este interzisa pastrarea arzatoarelor racordate la sursa de gaz, in sertare sau dulapuri.

Repartizarea sarcinii de munca

Art.73 Inainte de inceperea lucrului se va verifica functionarea si etaneitatea arzatorului, respectiv a aparatului de sudat.

Art.74 In timpul intreruperii lucrului, arzatorul se va stinge si se va agata pe un suport. Este interzisa agatarea arzatorului (chiar stins) de recipientele buteliei sau de corpurile goale in interior. Arzatorul aprins nu se va lasa din mana nici un moment.

Art.75 La intreruperile de lunga durata, in afara de inchiderea robinetelor de la arzator, se vor inchide si robinetele cu ventil ale recipientelor butelie, precum si robinetul generatorului de acetilena sau de corpurile goale in interior. Arzatorul aprins nu se va lasa din mana nici un moment.

Art.76 La intreruperile de lunga durata, in afara de inchiderea robinetelor de la arzator, se vor inchide si robinetele cu ventil ale recipientilor butelie sau cel de la punctul de distributie, daca alimentarea se face prin conducte.

Art.77 Daca becul arzatorului se incalzeste excesiv in timpul lucrului, se va inchide robinetul pentru acetilena si se va introduce aparatul intr-un vas cu apa rece, curata, lasand robinetul pentru oxigen putiin deschis.

Art.78 In cazul astuparii duzelor arzatorului, in urma intoarcerilor de flacara la stingerea accidentala a flacarii, sau in cazul altor deranjamente se va inchide imediat robinetul arzatorului. Daca defectiunea nu poate fi inlaturata, prin simpla curatire a duzei arzatorului cu ajutorul unei sarme din alama moale si a becului de la capatul tijei sau a duzei, arzatorul va fi scos din uz si anuntat imediat seful de echipa.

Art.80 La fiecare soc produs de intoarcerea flacarii, se vor inchide imediat robinetele pentru acetilena si oxigen ale arzatorului. Inainte de reluarea lucrului se va raci arzatorul in apa rece, curata fara urme de ulei si se vor controla si purja-furtunurile. Nu este admisa aprinderea flacarii inainte de a se verifica nivelul apei in supapele hidraulice de siguranta.

Art.81 Arzatoarele de sudare vor fi prevazute cu cate un element de inchidere, pentru admisia gazului combustibil si pentru oxigen. La manevrarea ambelor robinete se va evita patrunderea unui gaz in circutul celuilalt si invers. Robinetele vor fi fixate in manerul arzatorului.

Art.82 La aprinderea arzatorului se va deschide cu 1/4 de tura robinetul pentru oxigen, apoi cel pentru acetilena (respectiv gazul combustibil), aprinzand imediat amestecul. Flacara de lucru se regleaza apoi cu ajutorul celor doua robinete ale arzatorului. Stingerea se face inchizand mai intai robinetul pentru acetilena iar dupa stingerea flacarii, se inchide si robinetul pentru oxigen.

Art.83 La aprinderea aparatelor de taiat se va deschide cu 1/4 tura robinetul pentru oxigen, de incalzire, apoi robinetul pentru acetilena, aprinzandu-se imediat amestecul rezultat. Reglarea flacarii, respectiv a jetului de oxigen pentru taiere se va face in functie de grosimea materialului de taiat.

Art.84 La stingere se va inchide mai intai robinetul pentru oxigenul de taiere, apoi cel pentru acetilena si la urma cel pentru oxigenul de incalzire.

Furtunurile de cauciuc

Art.86 Pentru lucrarile de sudare si taiere cu gaze se vor folosi numai furtunurile produse special in acest scop conform cerintelelor minime de protectie din standardele si directivele europene in vigoare. Se interzice folosirea furtunurilor pentru oxigen la acetilena si invers, folosindu-se pentru identificarea lor culori conventionale diferite conform cerintelelor minime de protectie din standardele si directivele europene in vigoare.

Art.87 Se interzice ca in timpul lucrului furtunurile sa fie tinute sub brat sau sa fie incolacite pe picioare.

Art.88 Se interzice folosirea furtunurilor murdare de ulei sau grasime. Nu se admite sa se racordeze la furtun derivatii pentru alimentarea mai multor arzatoare.

Art.89 Inainte de punerea in functiune, furtunurile vor fi purjate, probate sub tensiune si trecute printr-un vas cu apa pentru a se asigura ca nu prezinta pori sau crapaturi. Numai furtunurile pentru oxigen vor fi suflate cu oxigen.

Art.90 Folosirea furtunurilor defecte, precum si infasurarea acestora cu banda izolatoare sau alte materiale nu sunt admise.locurile defecte se vor inlatura, iar portiunile separate se vor imbina cu nipluri duble. Lungimea tronsonului de furtun va fi de minimum 5m. Nu se admite folosirea pentru imbinare a unor tevi netede.

Art.91 Furtunurile de cauciuc pentru combustibilii lichizi (petrol lampant, benzina), intrbuintate la taierea cu oxigen a metalelor, vor fi din material rezistent la produsele petroliere.

Art.92 Fixarea capetelor furtunurilor in aparatele respective se va face numai prin coliere metalice, bine stranse, pentru a nu se desprinde sau a nu se produce scapari de gaze. Controlul etanseitatii la furtunurile pentru acetilena se va face cu apa si sapun.

Art.93 La supapele hidraulice de siguranta furtunurile se racordeaza cat mai strans fara a se fixa coliere. La montare, furtunurile nu vor fi deformate, rasucite sau indoite, ele vor fi astfel plasate incat sa fie ferite de scantei, stropiri de metal topit, de contactul cu piese grele sau incalzite. Trecerea peste ele este interzisa.

Art.94 Se interzice racordarea la reteaua de acetilena sau gaz a furtunurilor apartinand mai multor posturi de sudare prin intermediul interpozitiilor de genul asa numitelor "furci".

Supape hidraulice de siguranta

Art.96 Se interzice sa se alimenteze de la o supapa hidraulica de siguranta mai mult de un singur arzator de sudare,daca aceste supape nu sunt costruite pentru alimentarea mai multor arzatoare.

Art.98 La folosirea gazului metan din retea, pentru lucrari de taiere in amestec cu oxigen sau aer comprimat, fiecare post de racordare va fi prevazut cu un dispozitiv de siguranta omologat, de preferinta o supapa hidraulica care sa impiedice patrunderea aerului sau a oxigenului in conducta de gaz.

Reductoare de presiune

Art.99 Reductoarele vor fi ferite de lovituri. Dupa o intrebuintare mai indelungata, membrana de cauciuc a reductorului va fi inlocuita. Urmele de grasimi se vor indeparta numai cu alcool, tetracolura de carbon sau sau cu dicloretan. Este interzis a apuca recipientele de reductor, pentru a fi ridicate sau transportate.

Art.100 Inainte de montarea reductoarelor de presiune, robinetul cu ventil al recipientului butelie va fi suflat cu o mica cantitate de gaz sub presiune. La executarea acestor operatiuni nu se va sta in dreptul jetului de gaz.

Art.101 Incercarea etanseitatii robinetelor gazelor se face numai cu apa si sapun.

Art.102 Strangerea piulitei de racordare a reductorului de presiune se face numai cu robinetul cu ventil inchis.

Art.103 Demontarea si repararea reductoarelor de presiune va fi efectuata numai de persoane special instruite pentru aceste lucrari.

Art.104 Daca se constata ca reductorul de presiune este inghetat, dezghetarea lui se va face numai prin aplicarea de carpe curate, inmuiate in apa fierbinte.

Art.105 In cazul unei intreruperi mai indelungate a lucrului, reductoarele de presiune vor fi pastrate sub cheie in locuri uscate, ferite de praf, in care nu exista posibilitatea venirii lor in contact cu ulei sau substante grase.

Art.106 Supapele de siguranta ale reductoarelor de presiune vor avea orificiile de evacuare orientate vertical, in sus. Surubul arcului de reglare a presiunii va fi orientat vertical in sus sau in jos. Capacele arcurilor vor fi prevazute cu gauri de evacuare a presiunii, orientate in sus sau in jos. Racordurile si niplurile pentru furtun vor fi orientate oblic in jos, in directia opusa recipientelor butelie. Folosirea racordurilor de furtun indoite este interzisa.

Art.107 Reductorul de presiune folosit in instalatie va avea resortul de reglaj slabit complet.

Art.108 Se interzice folosirea alternativa a reductoarelor de presiune pentru gaze diferite.

Art.109 Reductoarele de presiune vor fi verificate inainte de utilizare. Ele vor fi perfect etanse. Folosirea nu este permisa daca:

prezinta urme de ulei sau grasimi

au garnituri de etansare defecte

au filetul piulitei olandez de racordare defect

au manometrul de presiune defect sau lipsa

Art.110 Manometrele sa aiba sigiliul intact, poanson de verificare metrologica pe sigiliu, pentru anul in curs. Se vor folosi numai manometre de constructie speciala care au inscriptia pe cadran "OXIGEN", respectiv "ACETILENA ".

Art.111 Presiunile maxime admise vor fi marcate cu o linie rosie pe cadranul manometrului.

Recipiente si butelii

Art.112 Recipientele butelie, folosite pentru gaze comprimate, vor fi verificate dupa cerintele minime de protectie din standardele si directivele europene in vigoare.

Art.113 Recipientele butelie pentru oxigen se folosesc si in pozitia culcata cu conditia ca robinetul cu ventil sa se gaseasca cu cel putin 40 cm mai sus

Art.114 Recipientele butelie pentru acetilena se folosesc numai in pozitia verticala.

Art.115 Nu se admite exploatarea recipientelor butelie la care:

a expirat termenul reviziei

lipsesc inscriptionarile si poansonarile reglementate

se constata defectiuni la robinetul cu ventil

se constata deteriorari vizibile pe corp ( fisuri, urme de lovituri sau coroziune pronuntata )

lipsesc suporturile de baza sau sunt montate stramb sau deteriorate

lipsesc capacele de protectie si inelele de cauciuc trase pe corp

Intocmit

Serviciu Extern SSM

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate