Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
PLAN PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


PLAN PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


PLAN PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

1. INFORMATII GENERALE

2. MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI

Organizarea de santier va avea in vedere urmatoarele:amplasarea organizarii de santier in conformitate cu proiectul si avizele autoritatilor;

asigurarea cailor de acces;

delimitarea fizica a organizarii de santier;

realizarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, apa, gaze, canalizare, comunicatii de voce si date;

realizarea zonei de locuit: baraci, sali de dus, WC, dormitoare, infirmerie dotate cu apa curenta, electricitate, incalzire (componenta va fi in conformitate cu necesitatile santierului si legislatia aplicabila);

asigurarea unui iluminat general, in aer liber si in cladiri, cu un nivel de iluminare conform cu normele aplicabile;

dotarea cu mijloace PSI;

prezentarea informatiilor privitoare la santier prin:

montarea panoului general de santier (in conformitate cu cerintele legale)

montarea unui panou ce indica lucrarile specifice din santierul de constructii si EIP necesar

afisarea de instructiuni generale cu privire la "Disciplina in santierul de constructii" (Regulament de ordine interioara)

afisarea unui Plan de circulatie in santier si in proximitatea santierului cu indicarea acceselor;

afisarea unui Plan de actiune in situatii de urgenta (incendiu, calamitati naturale);

afisarea Graficului de executie a lucrarilor.

si actualizarea lor ori de cate ori este necesar.

materialele, echipamentele si in general, orice elemente care, la o deplasare oarecare, pot afecta securitatea si sanatatea lucratorilor trebuie fixate pe mijlocul de transport intr-un mod adecvat si sigur;

asezarea materialelor in stiva sau vrac se va face in asa fel incat sa nu prezinte pericol de surpare, daramare peste lucratori. Este interzis a se executa in imediata apropiere a stivelor sau depozitelor mari in vrac;

Instalatiile de distribuire a energiei electrice trebuie sa tina seama de puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei iar persoanele sa fie protejate corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin contact direct sau indirect;

Accesul pe orice suprafata de material (planseu sau acoperire goluri) care nu are o rezistenta suficienta este interzis;

Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie libere si sa conduca in modul cel mai direct intr-o zona de securitate;

In caz de pericol toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid in conditii de maxima siguranta pentru lucratori;

Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de siguranta, precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte;

Locurile de munca unde exista pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de stingerea incendiului conform normelor in vigoare prin grija executantiilor. Mijloacele de stins incendiu vor fi intretinute si verificate regulat prin grija detinatorului;

Acordarea primului ajutor se face prin grija executantului, in zona santierului trebuind sa existe cel putin un post de prim ajutor echipat corespunzator;

Caile de circulatie, inclusiv scarile, scarile fixe, cheiurile si rampele de incarcare trebuie sa fie calculate, amplasate, amenajate si facute accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea lor sa nu fie amenintati de nici un pericol;

Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proieminente, de gauri sau de planuri inclinate periculoase, ele trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase;

Lucratorii trebuie sa aibe la dispozitie pe santier apa potabila si , eventual, alta bautura corespunzatoare si nealcolica;

Lucratorii trebuie sa dispuna de facilitati pentru alua masa in conditii satisfacatoare;

Locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;

Utilajele, instalatiile si dispozitivele folosite trebuie tinute in permanenta stare de functionare, executandu-se asupra lor lucrarile de intretinere prevazute de norme, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic in vederea eliminarii defectelor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor. La terminarea programului utilajele vor fi oprite astfel incat sa nu impiedice circulatia si vor fi asigurate impotriva folosirii neautorizate de alte persoane (incuiate, decuplate de la tensiune, etc.);

Stocarea eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai in locurile special destinate pentru acestea.

3. IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA RISCURI

In procesul de munca principalele riscuri sunt urmatorii:

neutilizarea echipamentului individual de protectie si alte mijloace de protectie acordate angajatilor;

nerespectarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate specifice locului de munca, respectiv activitatii depuse de persoanele participante la procesul de munca;

utilizarea de echipamente tehnice necorespunzatoare din punct de vedere al prevederilor din norme si reglementari referitoare la securitatea si sanatatea muncii;

utilizarea de echipamente tehnice cu lipsa aparaturii de masura, control, semnalizare si protectie sau in conditiile neantretinerii acestora intr-o stare ireprosabila de functionare;

nerespectarea instructiunilor de expoatare a instalatiilor si echipamentelor tehnice, precum si tehnologiilor de lucru specifice.

Pentru montarea instalatiilor de canalizare vacumatice de pe acoperis a apelor pluviale, factorii

de risc pot fi:

Lucrari cu foc deschis, sudura sau taiere cu flacara oxiacetilenica.

Utilizarea masinilor si dispozitivelor de taiere cu disc.

Folosirea de schele provizorii la montare si circulatia in vecinatatea acestora.

Lucrari la inaltime.

Zonele cu sarcini ridicate in carligul instalatiilor de ridicat.

Suportii nereglati ai conductelor.

Podestrele si scarile cu urme de ulei sau motorina.

Punerea in functiune de la starea rece pana la atingerea parametrilor de regim.Lucrarile care se executa la montarea instalatiilor tehnologice, pot prezenta in principal urmatoarele pericole:

Balans la piese in timpul deplasarii.

Caderea de pe echipamente (de pe structura metalica) a persoanelor ce se ocupa de montaj.

Caderi de scule si materiale.

Lucrarile de topire si sudare pot prezenta urmatoarele riscuri:

cresterea sau deficienta in volumul de oxigen , datorate scurgerii de gaze din cilindrii, provocate la randul ei, de defectiuni mecanice;

explozii cauzate de incingerea cilindrilorceea ce duce la cresterea presiunii interne sau la slabirea cilindrului;

reactii chimice periculoase daca gazele intra in contact cu alte substante, de exemplu petrol cu oxigen sau cupru cu acetilena;

gazele se pot apride, cauzand incendii daca au loc scurgeri si daca cilindrii sunt inchisi in spatii neventilate;

risc de leziuni in urma manevrarii sau riscul de a fi lovit de cilindrii.

4. MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA

Principalele masuri de prevenire a factorilor de risc care trebuie luate sunt:

Toate operatiunile se vor face sub conducerea directa a responsabilului lucrarii.

Se vor prevedea avertizoare de pericol in zonele care prezinta pericol de accidentare.

Schelele provizorii vor fi bine fixate si marcate pentru sarcinile admisibile.

Platfomele si scarile vor fi mentinute in stare curata.

Se vor face instructaje cu muncitorii astfel ca fiecare sa-si cunoasca locul si obligatiile cei revin in timpul lucrarii.

Pentru stingerea incendiilor de natura electrica se vor utiliza numai stingatoarele cu praf si bioxid de carbon si cele cu zapada carbonica.

Dotarile si echipamentele pentru interventii in caz de incendiu vor fi verificate si capabile in orice moment sa poate fi utilizate.

Inaintea inceperii lucrului este obligatorie verificarea de catre lucrator a integritatii echipamentului individual de protectie.

4.1. Masuri tehnice si organizatorice:

Masurile de prevenire a incendiilor luate in considerare la faza de proiectare si care trebuie realizate la transport, depozitare, montaj, expoatare, intretinere si reparatii sunt:

Spatiile de exploatare, intretinere si reparatii vor fi dotate cu instalatii sanitare si toate dotarile PSI conform legii.

Lucrarile se vor efecua numai de catre persoane calificate si instruite in ceea ce priveste prescriptiile tehnice de montaj a acestora si norme de prevenire a incendiilor.

Este interzisa depozitarea in centrala termica a unor utilaje sau materiale care nu au legatura cu montajul si expoatarea acesteia.

In perioada de montaj, beneficiarul are obligatia de a asigura securitatea obiectivelor invecinate impotriva incendiilor si de a dota locurile de munca cu materiale si echipamente de stins incendiul.

Se vor lua masurile impuse de normele lucrarilor cu foc deschis, sudura electrica si taierea cu flacara.

Executia lucrarilor din prezentul proiect se va face astfel incat sa nu se blocheze caile de acces pentru interventie in caz de incendiu.

Accesul in zonele de lucru la inaltime se face numai pe scarile de acces si podestele confectionate si montate.

Pentru lucrarile la nivelele superioare se vor utiliza numai muncitori peste 18 ani, bine instruiti.

In timpul efectuarii lucrarilor la inaltime asigurarea cu ajutorul centurilor de siguranta este obligatorie; legarea se va face numai cu elemente sigure si fixe ale instalatiei sau constructiei care nu sunt afectate de procesul tehnologic in curs de desfasurare.

Admiterea la lucrul pe platforme se va face numai dupa verificarea si prelucrarea acestora de catre responsabilul de lucrare; in efectuarea lucrarilor de montare sau de demontare la nivelurile superioare, sculele si materialele marunte se vor pastra numai in cutii sau ladite speciale. Lasarea acestora la voia intamplarii precum si aruncarea deseurilor de materiale sau altor materiale de la inaltime sunt strict interzise.

Scelele provizorii vor fi bine fixate si marcate pentru sarcinile admisibile.

Platfomele si scarile vor fi mentinute in stare curata neadmitandu-se depozitarea pe ele a obiectelor de orice fel.

Se vor prevedea avertizoare de pericol in zonele care prezinta posibilitatea de accidentare.

Personalul care lucreaza la inaltime va fi asigurat cu centuri de siguranta si verificat inainte de inceperea lucrarii daca este apt pentru astfel de lucrari.

Se vor folosi obligatoriu castile de protectie si intreg echipamentul corespunzator lucrarilor prestate (ochelari, manusi, sorturi, etc.).

Se vor lua masurile impuse de normele lucrarilor cu foc deschis si taierea cu flacara.

Sudorii vor trebui autorizati conform PT ISCIR in vigoare.

Executantul va pune la dispozitia sudorilor si echipei de montaj intregul echipament de protectie din fondurile acestuia.

Beneficiarul va urmari ca executantul sa predea locul de munca curat inclusiv spatiile in care in timpul montajului sau depozitat provizoriu materiale.

Se va interzice accesul persoanelor straine in zonele de montaj sau exploatare.

Spatiile de depozitare, de montare, vor fi iluminate incalzite, ventilate si dotate PSI conform legii.

Beneficiarul lucrarii este obligat sa asigure insusirea temeinica de catre intregul personal a masurilor de prevenire a accidentelor de munca si imbolavirilor profesionale si sa asigure respectarea constienta a masurilor respective.

In fiecare loc de munca se vor afisa instructiuni cu prevederile care trebuie respectate pentru evitarea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, precum si interdictiile privind efectuarea unor manevre sau utilizarea unor metode necorespunzatoare de lucru. In acest scop beneficiarul va organiza o activitate permanenta de propaganda vizuala, auditiva si audiovizuala a securitatii muncii la nivelul centralei si locurilor de munca.

4.2. Masuri SSM la executia lucrarilor in instalatii electrice:

Se interzice executarea lucrarilor pe timp nefavorabil (vant, ploaie, descarcari electrice) in statia exterioara.

Se va realiza conectarea la instalatiile de legare la pamant a elementelor care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot capata potentiale periculoase. Se vor verifica valorile rezistentelor prizelor de legare la pamant si eventual imbunatatirea acestora (unde este cazul).

Personalul executant trebuie sa fie permanent supravegheat de seful de lucrare si seful de echipa si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa posede calificarea profesionala necesara;

- sa fie instruit si verificat din punct de vedere al NP-SSM;

- sa fie sanatos fizic si psihic si sa nu aiba infirmitati care i-ar putea stanjeni activitatea sau ar putea conduce la accidente la locul de munca .

In vederea executarii lucrarilor cu scoaterea unei parti din instalatie de sub tensiune si realizarea zonei protejate, trebuie luate urmatoarele masuri:- intreruperea tensiunii si separarea vizibila a partii de instalatie

- blocarea in pozitia deschis a dispozitivelor de actionare ale aparatelor de comutatie prin care s-a facut separarea vizibila

- identificarea instalatiei sau partii din instalatie la care se va lucra

- verificarea lipsei tensiunii

- legarea partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit

- delimitarea materiala a zonei de lucru cu paravane, benzi, indicatoare de securitate etc., evidentiindu-se clar instalatiile la care se lucreaza fata de cele la care nu se lucreaza

- asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica.

Instalatiile electrice din incinta santierului se vor executa in baza unor proiecte de executie, autorizat, respectandu-se prevederile reglementarilor in vigoare.

Toate instalatiile electrice izolate aparent vor fi amplasate la o inaltime de minim 2.5 m deasupra solului si in locuri ferite de pericolul deteriorarii mecanice.

Este interzisa utilizarea conductoarelor neizolate in zone unde acestea pot fi atinse de obiecte sau de utilaje in curs de montare.

In toate cazurile, intrerupatoarele de actionare vor fi protejate cu carcase corespunzatoare contra deteriorarilor mecanice si a actiunii interperiilor.

Este interzisa montarea intrerupatoarelor pe conductori electrici mobili de tipul cordoanelor, snururilor etc.

Dozele de legatura vor fi montate in locuri protejate cu carcase corespunzatoare contra deteriorarii mecanice.

Tablourile electrice de distributie vor fi de constructie standardizate si izolate corespunzator, in functie de locul de montaj.

Este interzis accesul la tablourile electrice a persoanelor necalificate sau neautorizate.

Este obligatorie montarea unui intrerupator general actionat din exteriorul tabloului de distributie.

Este interzisa legarea directa in tabloul de distributie a diferitelor utilaje sau lampi portative.

Legarea utilajelor la instalatiile electrice monofazice sau trifazice se va efectua prin prize de racord prevazute cu protectie corespunzatoare de legare la nulul de protectie sau priza de pamant.

Este interzisa inadirea conductoarelor electrice neizolate corespunzatoar.

Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere, toate partile metalice ale instalatiilor si utilajelor electrice aflate sub tensiune, se vor lega obligatoriu la instalatiile de protectie.

Masuri preventive pentru eliminarea pericolului sau de protectie impotriva riscurilor:

toate dispozitivele electrice portabile, echipamente de iluminat si motorizate trebuie sa aiba sub 2 cai putere, operate la un voltaj de 220;

daca se folosesc transformatoare, acestea trebuie conectate la o sursa de lectricitate;

orice interferenta a echipamentului, defectiune a cablurilor si firelor electrice trebuie verificata si remediata;

lucrarile care tin de lectricitate pot fi executate de orice electrician autorizat;

trebuie folosite cabluri blindate si protectii E.L.C.B. , unde este cazul;

se vor utiliza doze corespunzatoare pentru toate conexiunile la utilajele electrice;

conectarea la prize trebuie facuta corect , astfel incat dispozitivul de prindere al cablului sa il mentina ferm in priza si sa nu poata iesi;

daca exista fire lectrice suspendate, unde exista pericolul ca acestea sa fie agatate sau atinse ( scari, schele, etc.), sursa electrica trebuie deconectata, sau trebuie luate masuri preventive pentru ca aceste fire sa nu se atinga;

tineti cont de faptul ca electyricitatea se poate extinde pe o distanta impresionanta si poate cauza leziuni grave sau fatalitati , chiar daca nu exista un contact fizic cu cablurile electrice;

Delimitarea zonei de protectie se face prin ingradiri demontabile cu indicatoare de avertizare si interzicere a accesului.

In timpul executarii lucrarilor, autoscarile, autotelescoapele si alte utilaje sau dispozitive vor fi amplasate astfel ca in timpul manevrarii acestora sa nu se depaseasca limitele zonei de protectie.

Toate utilajele care pot veni in contact cu o sursa de tensiune periculoasa vor fi legate la pamant (priza stalpului sau priza artificiala realizata cu tarusi) prin intermediul unui conductor de cupru flexibil neizolat (min. 16 mm²).

Masurarea gabaritelor si sagetilor aflate sub tensiune este permisa numai la sol si numai cu aparate speciale construite in acest scop. Este interzisa masurarea gabaritelor si sagetilor cu ajutorul prajinilor, franghiilor sau ruletelor.

La scoaterea conductoarelor de circuite secundare din cleme, se verifica lipsa de tensiune cu indicatorul de joasa tensiune sau cu voltmetrul.

Lucratorii vor fi dotati cu mijloace de protectie individuala (cizme si manusi electroizolante) pentru evitarea electrocutarii, si casca de protectie.

Orice fel de legatura cu instalatia de legare la pamant existenta se va executa folosindu-se mijloace individuale de protectie a muncii (manusi si cizme de cauciuc pentru instalatii de inalta tensiune).

Cunoasterea si respectarea normelor de mai sus este obligatorie pentru intreg personalul angrenat in activitatea de constructii montaj, exploatare.

Masurile de securitatea muncii pentru perioada de executie se stabilesc de catre unitatea de executie.

Responsabilitatea aplicarii si respectarii legislatiei privind securitatea si santatea in munca revine , sub-contractorilor  si fiecarui lucrator, potrivit functiei pe care o detine, in conformitate cu prevederile HG 300/2006.

Personalul cu functii de conducere (sef de echipa) raspunde de asigurarea dotarii, controlului si instruirii personalului in subordine.

4.3. Masuri specifice pentru lucrarile de taiere sau sudare.

Masuri preventive impotriva pericolelor:

aparatele de sudura, taiere, lipit sau alte dispozitive cu flama trebuie manevrat doar de personal instruit , pe deplin constient de masurile preventive pe care trebuie sa le ia;

este nevoie de permise de munca in cazul lucrarilor care implica topirea, taierea, sudarea sau recoacerea materialelor;

trebuie respectate conditiile corespunzatoare de depozitate a echipamentelor cu cilindri, in conformitate cu standardele in vigoare;

o persoana abilitata va desfasura un program de intretinere si testare a tuturor echipamentelor si instalatiilor , si va pastra o evidenta a acestora;

prin respectarea conditiilor de lucru adecvate , prin punerea la dispozitia lucratorilor a stingatoarelor si a echipamentelor de aparare impotriva incendiilor , se i-au masuri impotriva incendiilor si a exploxiilor;

se vor pune la dispozitie foi speciale cu informatii privind pericolele si riscurile la locul de munca , indicand masuri preventive pentru utilizarea gazelor.

5. AMENAJAREA SI ORGANIZAREA SANTIERULUI

Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si identificabile in mod clar.

Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta bautura corespunzatoare si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile pe care le ocupa, cat si in vecinatatea posturilor de lucru.

Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si, daca este cazul, sa dispuna de facilitati pentru a-si pregati masa in conditii corespunzatoare.

Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai direct posibil intr-o zona de securitate.

In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de securitate maxima pentru lucratori.

Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se determina in functie de utilizare, de echipament si de dimensiunile santierului si ale incaperilor, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente.

Caile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 92/58/CEE.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie amplasate in locuri corespunzatoare.

Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte.

Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminare de siguranta, de intensitate suficienta in caz de pana de curent.

Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte de lucru si daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.

Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune.

Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare si sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce imbracamintea de lucru, daca este cazul, precum si vestimentatia si efectele personale si sa le poata pastra incuiate.

In anumite situatii, cum ar fi existenta substantelor periculoase, a umiditatii, a murdariei,

imbracamintea de lucru trebuie sa poata fi tinuta separat de vestimentatia si efectele personale.

Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati si femei sau o utilizare separata a acestora.

Daca nu sunt necesare vestiare fiecare lucrator trebuie sa dispuna de un loc unde sa-si puna imbracamintea si efectele personale sub cheie.

Atunci cand tipul de activitate sau cerintele de curatenie impun acest lucru, lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie dusuri corespunzatoare in numar suficient.

Trebuie prevazute sali de dusuri, separate pentru barbati si femei, sau o utilizare separata a acestora.

Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de incapatoare, astfel incat sa permita fiecarui lucrator sa isi faca toaleta, fara sa fie deranjat si in conditii de igiena corespunzatoare.

Dusurile trebuie prevazute cu apa curenta, rece si calda.

Atunci cand dusurile nu sunt necesare trebuie sa fie prevazut un numar suficient de chiuvete cu apa curenta calda, daca este necesar. Acestea trebuie sa fie amplasate in apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor.Trebuie prevazute chiuvete separate pentru barbati si pentru femei sau o utilizare separata a acestora atunci cand acest lucru este necesar din motive de decenta.

Daca incaperile cu dusuri sau cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste incaperi trebuie sa comunice intre ele.

In apropierea posturilor de lucru, a incaperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor de dusuri lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de WC-uri si de chiuvete, utilitati care sa asigure nepoluarea mediului inconjurator, de regula ecologice.

Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci cand securitatea ori sanatatea lor o impun, in special datorita tipului activitatii, numarului mare de lucratori sau distantei fata de santier.

Incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de mari si prevazute cu un numar de mese si de scaune corespunzator numarului de lucratori.

Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitie personalului pentru ca acesta sa le poata folosi in timpul intreruperii lucrului.

Incaperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar in cazuri exceptionale trebuie sa fie dotate cu echipamente sanitare in numar suficient, cu o sala de mese si cu o sala de destindere.

In incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa se ia masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor impotriva disconfortului produs de fumul de tutun.

6. MASURI DE COORDONARE

Cai si zone de acces

Se va avea in vedere respectarea gabaritelor de transport prevazute prin proiect, fata de instalatiile electrice aflate sub tensiune.

Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe si rampele de incarcare, trebuie sa fie calculate, plasate si amenajate, precum si accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea acestor cai de circulatie sa nu fie expusi riscului de a fi loviti de autovehicule sau electrocutare.

Caile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au loc operatiile de incarcare sau descarcare trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul potential de utilizatori si de tipul de activitate.

Daca sunt utilizate mijloace de transport pe caile de circulatie, o distanta de securitate suficienta sau mijloace de protectie adecvate trebuie prevazute pentru ceilalti utilizatori ai locului.

Caile de circulatie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute.

Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta suficienta fata de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil. Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii sa patrunda in zonele periculoase.

Manipulare materiale, utilaje de ridicat, utilaje

Se vor prevede instructiuni specifice SSM pentru manipularea elementelor metalice lungi si echipamentelor de ridicat.

Toate scarile si schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabusirea sau deplasarea lor accidentala.

Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si utilizate astfel incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.

Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta, astfel:

a) inainte de utilizarea lor;

b) la intervale periodice;

c) dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pamant ori in alte circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea.

Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute.

Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatiei lor.

Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.

Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie:

a) bine proiectate si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii sunt destinate;

b) corect instalate si utilizate;

c) intretinute in stare buna de functionare;

d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in vigoare;

e) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare.

Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata in mod vizibil valoarea sarcinii maxime.

Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate.

Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buna de functionare;

c) utilizate in mod corect.

Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesara.

Trebuie luate masuri preventive pentru a se evita caderea in excavatii sau in apa a vehiculelor si a masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor.

Cand este necesar, masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii in cazul rasturnarii masinii si al caderii de obiecte.

Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, trebuie sa fie:

a) bine proiectate si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buna de functionare;

c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare.

Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si controlului periodic.

Delimitare zone de depozitare

Zonele de depozitare ale substantelor periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil. Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a impiedica lucratorii sa patrunda in zonele de depozitare ale substantelor periculoase fara autorizare.

7. OBLIGATII CE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA

Pe santier va exista un plan al retelelor existente, electrice, de apa, gaze, comunicatii, supraterane sau subterane, a caror amplasare poate interfera cu lucrarile prevazute prin proiect.

In cadrul masurilor tehnice de securitate a muncii, in conformitate cu art. 48 din  IPSM-IEE/2007, separarea electrica este in responsabilitatea Autoritatii Contractante, urmand ca identificarea partii din instalatie la care se va lucra, verificarea lipsei tensiunii si legarea la pamant, delimitarea materiala a zonei de lucru si alte masuri tehnice de securitate a muncii, sa fie realizate de subantreprenor.

8. MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERII SANTIERULUI IN ORDINE SI IN STARE DE CURATENIE

Subantreprenorul va asigura prin personalul propriu sau printr-o firma specializata paza organizarii proprii de santier, inclusiv paza echipamentelor si materialelor depozitate in afara organizarii de santier.

Pentru lucrarile care se vor executa in incinta instalatiilor Autoritatii Contractante, paza si ordinea vor fi asigurate de personalul specializat al acestuia.

Subantreprenorul va pastra curatenia in vecinatatea zonelor pentru organizarea de santier, precum si la locul de desfasurare al lucrarilor de executie. In cursul executiei, subantreprenorul va asigura eliberarea santierului de toate obstacolele, deseurile si materialele care nu mai sunt necesare, vor curata si indeparta reziduurile rezultate din lucrarile temporare si utilajele care nu mai sunt necesare pentru continuarea lucrarilor. Dupa terminarea lucrarilor aferente fiecarei etape, subantreprenorul va inlatura toate materialele rezultate din demolari si demontari.

9. INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA PERSOANELOR

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment.

De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop.

Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.

Trebuie prevazute una sau mai multe incaperi de prim ajutor, in functie de dimensiunile santierului sau de tipurile de activitati.

Incaperile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale indispensabile primului ajutor si trebuie sa permita accesul cu brancarde.

Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 92/58/CEE.

Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer.

Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile.

Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numarul de telefon ale serviciului de urgenta.

10. MODALITATI DE COLABORARE INTRE ACTORI IN DOMENIUL SSM

Principalii actori in domeniul SSM pe durata executarii lucrarii sunt:

- Contractantul/antreprenorul/sub-antreprenorul

- coordonatorul in materie de SSM pe durata realizarii lucrarii

- dirigintele de santier

Autoritatea Contractanta

Modalitatile de colaborare intre actorii in domeniul SSM vor fi in conformitate cu  clauzele contractuale si cu cele precizate in HG 300/2006.

AVIZATPolitica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate