Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
INSTRUCTAJ DE PROTECTIA MUNCII SI PSI


INSTRUCTAJ DE PROTECTIA MUNCII SI PSI


I. INSTRUCTAJ DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

Sucursala Timisoara

Instructajul de protectia muncii se efectueaza tuturor persoanelor care depun o activitate cu caracter direct productiv, de manipulare si transport, de intretinere, de reparatii si altele asemanatoare, precum si celor care prin natura obligatiilor profesionale conduc aceste activitati sau au acces liber in sectiile, sectoarele, incintele unde se desfasoara aceste activitati.Instructajul se efectueaza si persoanelor care lucreaza sau au acces liber in laboratoarele unde exista pericol de accidentare, in statiile pilot, atelierele anexa, statiile experimentale, atelierele de prototipuri si alte unitati similare.

Instructajul de protectia muncii se prelucreaza urmatoarelor persoane:

Noilor incadrati in munca;

Celor transferati dintr-o unitate in alta;

Celor veniti in unitate ca detasati;

Ucenicilor, elevilor si studentilor la efectuarea practicii profesionale.

Instructajul introductiv general

Instructajul introductiv general pentru personalul din ramura comerciala se face de catre o persoana numita prin decizie scrisa, pentru intreg personalul statiei. Scopul instructajului introductiv general este ca incadratii in unitati sa cunoasca specificul unitatii, principalele prevederi ale actelor normative care reglementeaza desfasurarea activitatii de protectia muncii, principalele masuri generale de protectia muncii care trebuie respectate in cadrul procesului tehnologic sau de munca.

Durata instructajului introductiv general va fi de cel putin 8 h, iar in situatia unor conditii de munca deosebite va fi de cel putin 2 zile. Dupa efectuarea instructajului introductiv general, persoanele respective vor fi supuse unei verificari a cunostintelor si va fi consemnata in fisa individuala de instructaj, mentionandu-se ca persoana respectiva poate fi repartizata in sector pentru a i se face instructajul la locul de munca.

Instructajul la locul de munca

Se efectueaza la locul in care a fost repartizata persoana nou incadrata in unitate, de catre conducatorul desemnata sa conduca procesul de munca unde isi va desfasura activitatea.

Durata instructajului la locul de munca variaza in functie de conditiile in care se desfasoara munca, fiind de cel putin 8 h. Efectuarea si insusirea instructajului la locul de munca este verificata de seful ierarhic al celui care a facut instructajul.

Instructajul la locul de munca se efectueaza la locul de munca de catre conducatorul respectiv in ramura comerciala, procedandu-se astfel:

Seful de statie coordonator pentru seful de statie adjunct si ingineri, la intervale de 6 luni.

Seful de statie adjunct pentru instructori si tehnicieni, la intervale de 6 luni;

Instructor si sefi tura pentru personalul calificat si necalificat din subordine, la intervale de 3 luni.

Instructajul periodic

Se efectueaza in mod obligatoriu si in urmatoarele cazuri:

Cand persoana a suferit un accident de munca;

Cand persoana a lipsit din productie mai mult de 40 de zile consecutiv;

Cand s-a modificat procesul tehnologic;

Cand au aparut modificari ale normelor de protectia muncii.

Instructajul zilnic

Se efectueaza inainte de inceputul lucrului, conducatorul direct al locului de munca il va face pentru toti oamenii din formatia sa.

In scopul intaririi ordinii si disciplinei, imbunatatirii sigurantei circulatiei si calitatii prestatiilor efectuate, la nivelul Ministerului Transporturilor s-au luat o serie de masuri concretizate in cazul urmatoarelor fapte:

Tainuirea si neavizarea instructionala a evenimentelor de cale ferata;

Neefectuarea probelor de frana prevazuta in instructii si in reglementarile de servici la trenuri si convoaie;

Neconsemnarea, neavizarea sau neremedierea cu vinovatie a deranjamentelor de la instalatia de siguranta circulatiei;

Executarea de improvizatii la instalatiile electrice si mecanice care pot avea drept consecinte evenimente de cale ferata, incendii sau accidente de munca;

Neefectuarea probelor de buna functionare cu incalcarea reglementarilor specifice la instalatiile electronice si electrice aferente materialului rulant sau SCB - urilor dupa ce s-a intervenit la acestea;

Neprogramarea sau neefectuarea lucrarilor programate de remediere a defectelor de cale de gradul trei sau mai mare;

Nesemnalizarea portiunilor de linie inchisa sau slabita;

Prezentarea la serviciu sau prestarea serviciului sub influenta bauturilor alcoolice, precum si consumul bauturilor alcoolice in timpul serviciului;

Parasirea locului de munca sau a unitatii in timpul programului stabilit fara aprobarea sefului ierarhic;

Absenta nemotivata de la serviciu mai mult de trei zile consecutiv sau cinci zile pe an;

Transmiterea de date fictive;

Dispozitii Generale

Normele de Protectia Muncii in transportul feroviar au drept scop sa conduca la continua imbunatatire a conditiilor de munca, la prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale, prin aplicarea de procedee tehnice moderne de organizare a muncii.

La intrarea in serviciu, verificarea prezentei si a starii personalului muncitor se va face de catre seful statiei sau inlocuitorul sau, respectiv seful de tura de la comanda personalului, pentru personalul de drum privind:

starea intregului personal muncitor, din punct de vedere al sanatatii a disciplinei si consumului de alcool ;

starea tinutei pentru ca imbracamintea si incaltamintea sa nu-l impiedice in timpul serviciului;

existenta rechizitelor de serviciu .

Verificarea respectarii masurilor de protectie a muncii se va face :

in permanenta de catre conducatorii directi ai locurilor de munca ;

zilnic de catre colectivul de conducere al statiei cu ocazia controlului zilnic pe baza de program intocmit de seful statiei;

periodic de catre organul de control si cu sarcini de control cu ocazia controlului in unitate;

Fiecare sef de statie va evidentia abaterile de la NPM depistate la oamenii muncii din unitatea respectiva mentionand data constatarii, abaterea depistata, numele si functia persoanei vinovate, modul de tratare si functia constatatorului. Lunar cu ocazia analizelor de planse se va mentiona si modul cum s-a desfasurat activitatea de prevenire a accidentelor de munca, a conducatorilor locurilor de munca si a celor care au sarcini de instruire indrumare si control.

Conducatorii locurilor de munca cat si membrii colectivelor de conducere largite care nu au desfasurat o activitate corespunzatoare de prevenire a accidentelor de munca, vor fi  trasi la raspundere in cazul in care activitatea lor este necorespunzatoare.

Drumurile de acces de la cabina la macazuri si la statie trebuie sa fie practicabile inclusiv pe timp de iarna, cand vor fi prevazute cu nisip sau zgura, iar zona macazurilor va fi iluminata potrivit necesitatilor de exploatare locale in conformitate cu regulamentele in vigoare.

Cabinele care au usa spre linii si sunt situate la o distanta mai mica de 6 m masurati de la axa liniei celei mai apropiate, vor fi prevazute cu balustrada de protectie in fata usii care sa impiedice accesul direct la linii.

La curatarea SC vor fi respectate urmatoarele prevederi :

curatarea SC simple si a liniilor laterale de la macazurile transversarilor - jonctiunii, precum si a contrasinelor se va face in toate cazurile din exteriorul liniei;

curatarea limbilor interioare ale transversarilor jonctiunii, precum si a inimilor de incrucisare de la toate tipurile de SC se vor face din interiorul liniei cu deosebita atentie la miscarea vehiculelor din zona;

nu se va incepe curatarea SC centralizate sau necentralizate pana cand nu s-a obtinut incuviintarea personala a IDM dispozitor direct sau prin intermediul agentului care le manipuleaza, IDM dispozitor va stabili in cat timp pot fi curatate macazurile; SC vor fi curatate numai cu ajutorul mijloacelor de curatare fiind interzisa introducerea directa a mainii, piciorului sau altor obiecte;

la posturi de macazuri centralizate electrodinamic deservite de un singur agent, acesta va incepe curatarea numai dupa ce a incuiat usa cabinei de centralizare pentru a preveni manipularea accidentala a persoanelor straine;

curatarea macazurilor va incepe numai dupa ce s-a introdus intre ac si contra ac, pana de protectie specifica.

Indatoririle administratiei

Conducatorii tuturor unitatilor Departamentului Cailor ferate sunt obligati sa stabileasca odata cu masurile de realizare a planului de productie si masuri corespunzatoare in vederea asigurarii celor mai bune conditii de munca, prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale. In acest scop conducatorii de unitati la toate nivelurile au urmatoarele indatoriri:

Sa asigure si sa verifice permanent aplicarea NPM la constructia si exploatarea obiectivelor in care se desfasoara o activitate economica, sociala, sau culturala; la introducerea de substante sau procese tehnologice noi; la amplasarea utilajelor si instalatiilor, la prevenirea si intretinerea utilajelor, instalatiilor, sculelor;

Sa introduca in procesul de productie sau dupa caz sa confectioneze aparate, dispozitive, echipamente, si materiale de protectia muncii la nivelul cerintelor moderne si sa ia masuri pentru generalizarea celor mai eficiente dispozitive si instalatii, la prepararea si intretinerea utilajelor, instalatiilor, sculelor;

Sa contribuie la elaborarea studiilor si proiectelor NPM, iar consiliile tehnico-stiintifice si tehnico-economice, sunt obligate sa verifice proiectele din punct de vedere al respectarii NPM;

Sa reglementeze, sa urmareasca, sa organizeze, sa asigure efectuarea in bune conditii a reviziilor periodice si a materialului rulant, masinilor, instalatiilor, uneltelor  si instalatiilor sub presiune;

Sa asigure controlul periodic potrivit reglementarilor din STAS - uri, al legaturilor la pamant in timpul exploatarii la utilaje si instalatii cel putin de doua ori pe an (iarna si vara );

Sa intocmeasca Planul de Masuri pentru Protectia Muncii si sa urmareasca la termenele stabilite a lucrarilor masurilor prevazute in plan;

Sa organizeze Instructajul de Protectia Muncii si sa urmareasca la termenele stabilite, sa verifice insusirea Instructajului la muncitori;

Sa asigure echipamentul de protectia muncii precum si alimentatia pentru cresterea rezistentei organismului;

Sa asigure si sa verifice starea mastilor de protectie asigurand respectarea normelor de igiena a muncii privind iluminatul, incalzirea, ventilatia;

Sa asigure verificarea la inceperea programului de lucru, daca oamenii muncii se prezinta odihniti si in stare normala cu tinuta ingrijita si daca au asupra lor echipamentul de protectie;

Sa asigure inlaturarea prin masuri si mijloace tehnice corespunzatoare a nocivitatii, sau altor conditii daunatoare sanatatii;

Sa desfasoare activitatea de prevenire a accidentelor de munca, depistand si tratand cu exigenta toate abaterile de la NPM ;

Sa asigure impreuna cu organele sanitare competente controlul medical la angajarea personalului si controlul medical periodic.

Protectia muncii constituie un ansamblu de activitati institutionalizate, avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii integritatii corporale si sanatatii salariatilor si a altor persoane participante la locul de munca.

Normele de protectie a muncii sunt stabilite prin legea nr.90/1996 si reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca.

Prevederile prezentei legi se aplica tuturor persoanelor juridice si fizice la care activitatea se desfasoara cu personal angajat pe baza de contract individual de munca sau in alte conditii prevazute de lege.

Normele de protectia muncii se aplica salariatilor , membrilor cooperatori, persoanelor angajate cu conventii civile, cu exceptia celor care au drept activitatii casnice, precum si ucenicilor, elevilor si studentilor in perioada efectuarii practicii profesionale.

In functie de natura, complexitatea si riscurile specifice activitatii desfasurate precum si numarul salariatilor, persoanele juridice vor stabilii personalul cu atributii in domeniul protectiei muncii sau dupa caz vor asigura compartimente de protectia muncii.

La elaborarea acestor norme s-a tinut seama de prevederile normelor generale de protectia muncii, care au fost dezvoltate potrivit specificului activitatii de cale ferata.

La inceperea programului de lucru, salariatii trebuie sa se prezinte in stare normala, suficient de odihniti, corect imbracati pentru a indeplini in mod corespunzator sarcinile ce le  revin.

Salariatii sunt obligati sa participe cu regularitate la instructajele ce se fac de catre conducatorii proceselor de munca si sa-si insuseasca normele de protectia muncii corespunzatoare activitatii pe care o desfasoara.

In scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirii profesionale, salariatii sunt obligati sa-si insuseasca, sa respecte si sa aplice intocmai normele, reglementarile si instructiunile de protectia muncii specifice functiei indeplinite si operatiunilor executate la locul de munca respectiv.

Salariatii noi angajati au urmatoarele indatoriri:

Sa nu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice in incinta unitatii sau la locurile de munca, nerespectarea acestor prevederi constituie pericol iminent de accidente si se sanctioneaza conform legii;

Sa verifice inainte de inceperea lucrului daca instalatiile, masinile, utilajele, sculele si rechizitele pe care le vor folosi sunt in buna stare, nu le vor folosi pe acelea care nu prezinta siguranta in timpul lucrului;

Sa mentina in permanenta curatenia la locul de munca si in incaperile in care isi desfasoara activitatea, sa se ingrijeasca de buna functionare a instalatiilor, masinilor, utilajelor, rechizitelor precum si a sculelor pe care le folosesc;

Sa aduca la cunostinta sefilor ierarhici defectele la instalatii, masini, utilaje sau scule sa fie luate masuri pentru inlaturarea lor;

Sa foloseasca efectiv si corect in timpul lucrului echipamentul de lucru prevazut in normative specifice locului de munca respectiv si activitatii pe care o desfasoara;

Sa execute intocmai tehnologia de lucru si instructiile la locul de munca;

Sa evite jocul si glumele in timpul programului de lucru;

Sa evite fuga, urcarea sau coborarea scarilor mai multe trepte deodata si peste eventualele  obstacole;

Sa urmareasca modul cum sunt respectate NPM de catre colegii de munca iar in caz de abateri sa atraga atentia celui in cauza si sa sesizeze pe conducatorul procesului de munca;

Sa instiinteze imediat pe conducatorul procesului de munca si acesta pe conducatorul unitatii despre accidentele de munca produse.

Prin accident de munca se intelege vatamarea organismului, precum si intoxicarea acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului de munca in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate sau deces.

Este  de asemenea accident de munca:

a)      Accidentul suferit de elevi, studenti si ucenici in timpul efectuarii practici profesionale;

b)      Accidentul suferit de cei care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv in cadrul unor activitati culturale, in timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini;

c)      Accidentul suferit de orice persoana ca urmare a unei actiuni intreprinse din propria initiativa, pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public sau pentru salvarea de vieti omenesti;

d)     Accidentul suferit in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers;

e)      Accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, dar se produce la sediul persoanei juridice sau fizice, ori in alt loc de munca organizat de acestea in timpul programului de munca.

Accidentul de munca se clasifica in raport cu urmarile produse si numarul persoanelor accidentate in:

a)      accident care produce incapacitatea temporara de munca de cel putin 3 zile;

b)      accident care produce invaliditatea;

c)      accident mortal;

d)     accident colectiv cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza.

Accidentul de munca va fi comunicat de indata conducerii persoanei juridice sau fizice, de catre conducatorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea accidentului.

Accidentul cu invaliditate, mortal sau colective vor fi comunicate de indata de catre persoana juridica si de catre persoana fizica inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii si organelor de urmarire penala competente, potrivit legii.

Inregistrarea accidentului de munca se face in baza procesului verbal de cercetare, de catre persoana juridica sau fizica la care s-a produs accidentul.

In sensul prezentei legi, bolile profesionale sunt afectiunile care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii cauzate de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului.

Norme de Protectia Muncii privind Modul de Lucru in Zona Caii Ferate Electrificate

Salariatii tuturor unitatilor CFR, care lucreaza in zona caii ferate electrificate, trebuie sa fie instruiti, examinati si autorizati pentru aceste conditii de lucru, precum si asupra masurilor de protectie a muncii specifice ramurilor si locurilor de munca respective.

Circulatia publicului si a personalului CFR, in statii si in halte, in afara de cazul celor care sunt in serviciu, se va face numai prin locurile stabilite, iar in linie curenta numai in afara zonei CFR si in nici un caz nu se vor atinge stalpii liniei de contact. Traversarea liniei curenta de catre persoane se va face numai la trecerile la nivel sau prin trecerile denivelate existente. In statii si in alte locuri de acces ale publicului vor fi marcate prin placarde vizibile atat ziua cat si noaptea.

Se interzice prinderea de suporturile retelei de contact si de reteaua de contact a lozincilor, placardelor, tablourilor, iar steagurile desfasurate trebuie sa aiba o distanta de cel putin 5 m fata de elementele liniei de contact aflate sub tensiune.

In cazul cand conductorul liniei de contact s-a rupt sau atinge solul sau alte instalatii (sine, coloana de manevra, coloana de convorbire, stalpi, semnale) este interzisa apropierea la o distanta mai mica de 10 m de la locul respectiv a oricarei persoane, inclusiv a celui care constata defectiunea.

Materialele lungi sau voluminoase care depasesc lungimea de 4 m si inaltimea deasupra sinei de 2,4 m, sau lungimea de peste 10 m, oricare ar fi inaltimea deasupra sinei, trebuie sa fie legate printr-o legatura metalica de sasiul vagonului. Aceasta legare se realizeaza printr-o sarma de otel sau de cupru cu diametrul de cel putin 5 mm, care trebuie bine fixata de piesa metalica a sasiului vagonului.

Se interzice:

Stationarea locomotivelor cu abur cu cosul sub izolatoarele retelei de contact;

Manipularea materialelor, utilajelor si a obiectelor de orice fel, daca nu este asigurata distanta de 1,5 m fata de elementele liniei de contact, aflata sub tensiune a celui care manipuleaza direct sau prin intermediul obiectelor sau al uneltelor;

Stingerea cu apa sau cu solutii lichide a obiectelor incendiate din apropierea liniei de contact daca nu se asigura o distanta de cel putin 7 m intre jetul folosit pentru stingerea incendiului si linia de contact. Nu pot fi folosite in aceste cazuri decat stingatoarele cu bioxid de carbon.

In cazul depozitarii materialelor metalice voluminoase la o distanta mai mica de 5 m fata de linia de contact vor fi luate masuri de protectie prin legarea lor la sine sau la prize de pamant.

Se mai interzice apropierea oamenilor cu corpul sau prin intermediul oricarui obiect la o distanta mai mica de 1,5 m  fata de elementele liniei de contact aflate sub tensiune.

In principiu nu este permisa trecerea peste liniile caii ferate exceptie constituind faptul cand aceasta trecere intra in obligatiile de serviciu.

Trecerile peste linie trebuie sa se faca cu atentie numai peste locurile marcate si perpendicular peste axa caii, dupa asigurarea in prealabil ca nu exista vagoane, locomotive sau alte vehicule in miscare.

Trecerea peste linii nu trebuie sa se faca prin fata trenurilor, a locomotivelor si a altor vehicule care se apropie.

Trecerea pe la capetele vehiculelor de cale ferata in statie se face la o distanta de minim 5 m de acestea.

Trecerea peste liniile ocupate cu vagoane trebuie sa se faca numai prin gheretele de frana, fiind interzis:

Sa se treaca pe sub vagoane;

Sa se treaca printre tampoanele materialului rulant care actioneaza daca nu au intre ele o distanta de cel putin 10 m;

Sa se treaca peste tampoane sau peste aparate de cuplare;

Se interzice apropierea cu flacari, foc, tigari aprinse, cu material incandescent de vagoane cu semne distincte din care rezulta ca sunt incarcate cu marfuri periculoase din categoria substantelor explozive sau inflamabile precum si de depozitele de marfuri care ar putea produce explozii sau incendii.

Echipamentul individual de protectie reprezinta mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentari si imbolnavire profesionala . Scopul acordarii este prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale in cazurile in care au fost epuizate atat cat este rezonabil posibil, orice alte mijloace tehnice si organizatorice de protectia muncii sau cand nu pot fi avute asemenea mijloace. Echipamentul individual de protectie se acorda gratuit intregului personal expus riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pe baza "Normativului - cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie".

Personalul lucrator precum si celelalte categorii de persoane care beneficiaza de echipament individual de protectie sunt obligate sa aiba cunostinte privind modul de utilizare al acestuia, sa-l utilizeze doar in scopul pentru care a fost atribuit, sa-l prezinte la verificarile periodice prevazute, sa solicite inlocuirea sau completarea sa cand nu mai asigura indeplinirea functiei de protectie.

Echipamentul individual de protectie se acorda de catre persoanele juridice in scopul protejarii imbracamintei, incaltamintei persoanelor angajate in timpul procesului de munca .

NORME P.S.I.

Personalul de la miscare va urmarii, respecta si aplica reglementarile prevazute de servicii:

a)      La intrarea in serviciu a personalului se va atrage atentia asupra conditiilor favorabile pentru izbucnirea de incendii;

b)      Se vor stabilii prin sarcinile PTE reglementarile privind prevenirea si stingerea incendiilor;

c)      In scopul prevenirii de incendii manipularea marfurilor se face de personalul autorizat.

Manevrarea, dirijarea provizorie a vagoanelor cu marfuri periculoase, se va face cu atentie deosebita, se va interzice fumatul sau folosirea lampilor cu flacara deschisa precum si a scanteilor.

La formarea trenurilor se va avea in vedere ca garniturile sa fie compuse doar din vagoane ce indeplinesc conditiile stabilite in instructie.

Vagoanele incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibilelor a caror frana nu trebuie actionata, franele se vor izola.

La verificarea vagoanelor cisterna pentru produse inflamabile se vor folosii doar lanterne electrice.

In timpul circulatiei trenurilor, personalul de miscare va respecta si asigura aplicarea prevederilor instructiilor; cand se observa un inceput de incendiu in tren se vor lua masuri de oprire a trenului si stingere a incendiului cu mijloace din dotare.

Pentru anuntarea incendiilor pe unitate se vor instala mijloace de semnalizare care sa asigure mobilizarea intregului personal.

Personalul incadrat va fi instruit pentru cunoasterea mijloacelor de alarmare si semnalizare in caz de incendiu.

Pentru orice inceput de incendiu concomitent cu declansarea alarmei se va anunta si prima formatie de pompieri.

Se interzice ca posturile telefonice pentru anuntul in caz de incendiu sa fie inchise si incuiate.

Toate instalatiile fixe semifixe sau mobile pentru stingerea incendiilor, cu apa, spuma, abur, CO2 vor fi intretinute in buna stare de functionare.

Este interzisa utilizarea in alte scopuri a instalatiilor, utilizarea mijloacelor si materialelor pentru PSI.

Furtunurile flexibile vor fi in perfecta stare cu o lungime de maxim 20 m.

Fumatul este interzis in locurile din apropierea surselor de incendiu.

II. STATIA TIMISOARA NORD

1. ASISTENT LA COMPARTIMENTUL TEHNIC PENTRU: ORGANIZARE; INDICATORI DE PLAN; APROVIZIONARE TEHNICO- MATERIALA; ACTIVITATE COMERCIALA

Indicatori de plan

Activitatea CFR Marfa se analizeaza cantitativ, calitativ, din punct de vedere al rentabilitatii si productivitatii muncii.

Metodologia de colectare, evidentiere, transmitere si calcul al indicatorilor calitativi, cantitativi de rentabilitate sunt defalcati pe sectoare de activitate: miscare, comercial, tractiune, vagoane. Indicatorii se analizeaza zilnic, decadic, lunar si sunt prezentati in anexe. Acestea se vor prelucra cu tot personalul care are in atributiile de serviciu colectarea, prelucrarea si transmiterea datelor ce stau la baza calculului indicatorilor cantitativi, de rentabilitate si productivitate ai CFR Marfa. Modul de colectare, evidentiere transmitere, calcul si analiza al indicatorilor, se aplica incepand cu data de 01.08.1999.

Indicatori cantitativi, calitativi, de rentabilitate si de productivitate specifici CFR Marfa

A.    Generalitati

Activitatea de transport pe calea ferata poate fi caracterizata din punct de vedere al volumului prestatiei de transport (tone, tone netekm, trenkm, etc) cat si sub aspect calitativ (tonaj/tren, incarcare statica, etc).

Acesti indicatori care constituie o expresie numerica de definire a modului de utilizare a capacitatii de transport, de incarcare, a combustibilului si energiei se planifica si se urmaresc pe perioade de prestabilitate (zi, decada, luna, trimestru, an).

In afara indicatorilor care fac obiectul normelor metodologice de statistica interna si internationala, in cadrul ramurilor (miscare, tractiune, vagoane) se mai urmaresc in baza unor metodologii interne o serie de indicatori, utilizati in special, in cazul analizelor tehnico-economice de detaliu.

Indicatori de cantitate

Miscare si comercial

Tone incarcate (marfuri expediate) reprezinta volumul total al marfurilor incarcate, in vagoane romanesti sau straine, provenind de la expeditori (predatori) din trafic intern sau intrate in tara prin statiile de frontiera (cu sau fara transbordare). Volumul tonelor expediate se calculeaza pe baza greutatii marfurilor, inscrisa in documentele de transport respectiv in contul de expeditie. Transbordarea sau transvazarea marfurilor, datorita unor defectiuni tehnice ale vagoanelor sau incarcarii necorespunzatoare, nu se iau in considerare.

Parcursul marfurilor reprezinta volumul activitatii in transportul de marfuri, exprimat in tone nete km.

Osii incarcate reprezinta numarul total de osii, corespunzator vagoanelor in care s-au incarcat marfurile. Se evidentiaza zilnic si se analizeaza lunar la nivel de regulator, sucursala, retea.

Parcul de vagoane reprezinta totalitatea vagoanelor aflate la un moment dat pe reteaua CFR. In raport cu starea si pozitia lui pe retea se imparte in parc inventar si parc general.

Vagoane descarcate (osii descarcate) reprezinta numarul total de vagoane exprimat in vagoane conventionale pe doua osii, descarcate sau repredate in statiile de cale ferata sau pe liniile industriale sau de garaj CFR (vagoanele predate incarcate cailor ferate straine se considera vagoane descarcate). Acest indicator se evidentiaza si se analizeaza zilnic, decadal, lunar, de statii, regulatoare, sucursale si central.

Parcursul de exploatare brut pe calea ferata, exprimat in tone brute km se evidentiaza zilnic si se analizeaza lunar la nivel de regulator, sucursala, central.

Parcursul trenurilor cuprinde totalitatea distantelor parcurse de trenuri Trkm. Se evidentiaza si se analizeaza zilnic, decadal si lunar la nivel de regulator, sucursala si retea.

Osii km incarcate reprezinta volumul total de osii circulate in stare incarcate, in traficul de marfuri. Se evidentiaza si se analizeaza zilnic, decadal si lunar la nivel de regulator, sucursala central.

Osii km goale reprezinta volumul total de osii circulate in stare goala, in traficul de marfuri. Se evidentiaza si se analizeaza zilnic, decadal si lunar la nivel de regulator, sucursala, central. Acest indicator se urmareste si in cadrul statisticii circulatiei trenurilor.

Vagoane

Osii conventionale revizuite reprezinta totalitatea osiilor revizuite cu ocazia verificarii trenurilor la sosire (in statiile de descompunere), tranzit (in statiile in care este prevazut acest tip de revizie), compunere (in statiile de formare a trenului).

Osii conventionale reparate zilnic reprezinta totalitatea reparatiilor (de tip defect accidental, reparatii curente, revizii intermediare a franei, revizia rularii, etc) transformate pe baza coeficientilor de transformare stabiliti. Se analizeaza zilnic, decadal, lunar la nivel de revizie, sucursala, central.

Tractiune

Tren kilometri - tr.km reprezinta suma kilometrilor efectuati de locomotiva pentru remorcare tren pe o anumita sectie de remorcare, intr-un interval de timp. Calcularea, analiza si transmiterea acestui indicator se face zilnic, decadal si lunar.

Tone brute kilometri - t.br.km reprezinta produsul dintre tonajul brut si kilometri parcursi de locomotiva de la statia de indrumare si pana la statia de descompunere a trenului. Stabilirea, transmiterea si analiza acestui indicator se face zilnic, decadal si lunar.

Tone echivalente reprezinta suma dintre tone brute kilometri remorcate si cele rezultate din transformarea orelor de manevra speciala si manevra intermediara efectuate. Stabilirea si transmiterea acestui indicator se face ca si la tone brute km iar analiza se face lunar.

B.     Indicatori de calitate

Miscare si comercial

Incarcatura statica (pe osie sau pe vagon) sarcina statica reprezinta numarul de tone de marfa, ce revin in medie pe osia incarcata sau pe un vagon conventional pe doua osii incarcate. Se calculeaza si se analizeaza lunar la nivel de sucursala si central.

Greutatea medie a trenurilor de marfa reprezinta greutatea neta sau bruta a trenurilor de marfa, se calculeaza si se analizeaza lunar pe baza datelor operative, evidentiate zilnic in informarea operativa privind circulatia trenurilor, la nivel de sucursala si retea.

Tonajul brut pe tren pentru trenurile formate de statiile tehnice si de triaj reflecta preocuparea pentru economia de combustibil, de personal, reducerea taxei pe infrastructura pe baza unei analize corecte privind incadrarea in termenul de executare a contractului de transport. Indicatorul se calculeaza si se analizeaza zilnic, decadic si lunar.

Rulajul vagonului de marfa reprezinta timpul mediu, exprimat in zile intre doua incarcari succesive ale vagonului de marfa. Acest indicator se calculeaza si se analizeaza lunar.

Procentul de ajunse la descarcare reprezinta gradul de sosire la descarcare al vagoanelor, din totalul parcului local incarcat aflat pe regulator pentru descarcare. Se calculeaza, urmareste si analizeaza zilnic la nivel static, regulator, sucursala, retea.

Procentul de punere la descarcare reprezinta gradul de punere la descarcare al vagoanelor, din totalul vagoanelor ajunse pe regulator pentru descarcare. Se calculeaza, urmareste si analizeaza zilnic la nivel de statie, regulator, sucursala, retea.

Tractiune

Parcursul mediu zilnic (PMZ) - reprezinta numarul total de tr.km dintr-o zi raportat la numarul de locomotive din parcul activ (Pa) utilizate pentru producerea acestor kilometrii. Calcularea, analiza si transmiterea acestui indicator se face zilnic, decadal si lunar.

Consumul specific reprezinta cantitatea de combustibil sau energie electrica raportata la unitatea de prestatie. Determinarea, transmiterea si analiza acestui indicator se face zilnic, decadal si lunar.

Productivitatea locomotivelor exprima gradul de utilizare al locomotivelor din parcul activ pentru un interval de timp dat. Calcularea, anularea si transmiterea acestui indicator se face decadal si lunar.

Calitatea reparatiilor reprezinta raportul dintre km echivalati si numarul de defectari. Calcularea, analiza si transmiterea acestui indicator se face lunar.

Vagoane

procentul de defectare al vagoanelor. Se analizeaza lunar la nivel central.

Alti indicatori de calitate:

Coeficientul de parcurs gol reprezinta procentual cat din parcursul total al vagoanelor il reprezinta parcursul efectuat de vagoanele goale. Parcursul gol al vagoanelor este neproductiv si o sursa de cheltuieli de regie pentru CFR Marfa. Poate fi redus printr-o organizare corespunzatoare a repartitiei vagoanelor la incarcare.

Distanta medie de transport a marfii se defineste prin raportul dintre tone km si tone expediate.

Incarcatura dimanica a vagonului incarcat determina incarcarea medie a vagonului pe intregul sau parcurs.

Acesti trei indicatori de calitate se analizeaza lunar la nivel de sucursala si central.

Indicatori de rentabilitate si productivitate:

Rentabilitatea pe salariat al CFR Marfa - se analizeaza lunar la nivel central.

Productivitatea pe salariat al CFR Marfa - se analizeaza lunar la nivel de sucursala si central.

Productivitate pe salariat al sectorului de vagoane - se analizeaza lunar la nivel de sucursala si central.

Productivitate pe salariat al sectorului de tractiune - se analizeaza lunar la nivel de sucursala si central.

Productivitate pe salariat al sectorului de miscare - pentru statii de triaj si statii tehnice si pentru statii intermediare.

Rentabilitate pe serie de vagon - se analizeaza lunar la nivel central.

Rentabilitatea pe clase tarifare - se analizeaza lunar la nivel central.

Aprovizionare tehnico-materiala

Se realizeaza in cadrul biroului aprovizionare tehnico-materiala si cuprinde urmatoarele activitati:

prospecteaza piata interna pentru a stabili furnizorii cei mai competitivi din punct de vedere tehnic si economic pentru materiile si produsele aprovizionate;

urmareste pe piata interna evolutia preturilor la produsele pentru aprovizionare;

raspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confectionarea, folosirea si evidenta stampilelor si sigiliilor in cadrul centralului societatii;

comunica periodic compartimentelor interesate ale sucursalei lista utilajelor si produselor scoase din productia curenta a furnizorilor precum si a celor nou introduse;

efectueaza investigatii si verifica in exploatare elementele tehnice ale pieselor de schimb aprovizionate in scopul imbunatatirii nomenclatoarelor si achizitionarea unor noi produse;

colaboreaza la elaborarea programelor informatice in probleme de aprovizionare;

participa la actiunea de incheiere a contractelor economice de aprovizionare a produselor descentralizate;

urmareste permanent modul de realizare cantitativa si valorica a contractelor economice conform limitelor de competente acordate;

tine evidenta cantitatilor de produse solicitate si contractate;

urmareste modul de efectuare a receptiei cantitative si calitative a produselor care se aprovizioneaza prin subunitatile sale;

coordoneaza si urmareste activitatea de recuperare, reciclare si valorificare a materialelor refolosibile;

aplica instructiunile pentru determinarea necesarului de materii, materiale si piese de schimb pentru materialul rulant, utilaje, echipamente si materiale de uz general din nomenclatorul produselor cu aprovizionare centralizata prin Baza Chitila;

urmareste stocul de rezerva al pieselor de schimb care asigura mentinerea in stare de functionare a utilajelor si materialului rulant pana la scoaterea lor din uz;

analizeaza si face propuneri de imbunatatire a necesarului da aprovizionat;

analizeaza stocurile supranormative si propune valorificarea acestora precum si casarea si declasarea elementelor materiale conform prevederilor legale;

intocmeste evidenta statistica in domeniul aprovizionarii;

colaboreaza cu serviciul analize bugetare in legatura cu stabilirea si urmarirea elementelor de buget;

colaboreaza cu serviciul analize bugetare la negocierea preturilor;

colaboreaza cu compartimentul financiar in legatura cu evidenta cheltuielilor angajate prin contracte sau comenzi incheiate;

transmite comenzile pentru imprimate;

urmareste comenzile tiparite si urmareste expedierea in retea;

centralizeaza necesarul pentru principalele materii prime, combustibili, lubrifianti, materiale si produse necesare;

gestioneaza gospodarirea materiilor prime, combustibililor, lubrifiantilor, materialelor;

stabileste necesarul de materii prime, materiale, combustibili si lubrifianti pentru materialul rulant, auto, utilaje si echipamente;

pastreaza etalonul instructiilor specifice domeniului de activitate si gireaza instructiile repartizate de conducerea societatii in conformitate cu activitatea proprie;

verifica asigurarea calitatii in activitatea de conceptie, executie si exploatare din domeniul de activitate al serviciului;

arhiveaza in ordine cronologica actele emise.

2. ASISTENT LA CASA DE BILETE

03.09.2007 - 07.09.2007

Atributii

executa serviciul in tura 12/24 sau zilnic de 8 ore in functie de ghiseul la care lucreaza

se aprovizioneaza din timp cu legitimatii de calatorie, imprimate cu regim special si imprimate de vanzare necesare executarii serviciului

infiinteaza la inceputul lunii toate evidentele de casa cerute de instructie

tine toate evidentele, registrele si conturile de gestiune la zi si in ordine iar pentru imprimatele cu regim special inscrierea in conturi o va face in ordinea numerica crescatoare a chitantelor, biletelor, legitimatiilor si imprimatelor emise

inainteaza la termenele stabilite CCL-ul si conturile de gestiune cu anexele respective

face toate modificarile la zi si in tarife, indicatoare kilometrice regulamente, conventii si instructii de serviciu privind tariful local si international

sa se prezinte la statie in timp util ori de cate ori apar modificari de tarife cand este avizata

aplica toate ordinele publicate in foile oficiale, buletine comerciale sau alte ordine privind activitatea de casa

inregistreaza zilnic in conturi si in CCL toate sumele incasate si efectueaza varsamintele la termenele stabilite prin grafic incheind zilnic situatia casei

trateaza la termen convolutele de diferenta de pontare si tarifare

la finele lunii face incheierea de luna a tuturor conturilor de gestiune precum si contul statistic cu darea de seama in termenul stabilit intocmind recapitulatii generale la pozitiile din conturile cu care se lucreaza

respecta instructia 140 privind rezervarea locurilor pentru trenurile cu regim de rezervare

declara la intrarea in serviciu in momentul semnarii condicii de prezenta sumele proprii pe care le are asupra sa

nu are voie sa tina in casele de fier, in ternioane, dulapuri sau sertare sume care nu apartin gestiunii de casa

nu permite accesul persoanelor straine in incaperile caselor de bilete, iar usa de acces in timpul functionarii va fi incuiata pe dinauntru

sa puna in functie si sa anuleze sistemele de alarma existente la casele de bilete si depozitele de bilete astfel incat sa se asigure integritatea deplina a valorilor existente si sa se pastreze secret codurile de functionare ale alarmelor

sa poarte uniforme corespunzatoare, ecuson si sa aiba comportare civilizata cu publicul calator conform ordinului 9/1994

sa respecte NPM articolele 10-13, 18-32, 46-66

sa respecte normele PSI art. 16, 22-27, 539-586

sa execute orice alte sarcini pe care le primeste de la conducerea statiei

preia incasarile de la partidele de tren apartinand comenzii Timisoara in timpul cat nu exista program la casieria comenzii si le preda conform instructiei de casa nr. 60

la finele fiecarui an are obligatia sa-si predea evidentele de casa la arhiva statiei cu proces verbal de predare-primire

la intrarea si iesirea din serviciu verifica si raspunde de integritatea sistemelor de asigurare a ternionului si depozitului personal

va mentiona in registrul pentru declararea banilor personali orice modificare a sumei pe care o are asupra sa, totodata in timpul serviciului notand si ora cand survine aceasta

respecta graficul de preluare a diagramelor de locuri de la operatorii R, plan intocmit de casierele verificatoare

convoluteaza diagramele cu locurile primite si vandute precum si cele neutilizate pastrandu-le 3 luni

are atributii de paza la locul de munca

Legitimatiile de calatorie pe CF trebuie sa contina in mod obligatoriu:

Seria, numarul si timbrul sec al CFR;

Parcursul;

Clasa;

Tariful;

Datele de valabilitate (anul, luna, ziua, timpul);

Gestiunea caselor de bilete se tine cu ajutorul conturilor de gestiune. Biletele intra in gestiune pe baza bonului de cerere cu care se comanda biletele de carton (cele din ternion). Acest bon de cerere se intocmeste in 5 exemplare (primul ramane la casa, restul de 4 se trimit la tipografie). Dupa tiparire, bonurile 3, 4, 5 se utilizeaza pentru tinerea evidentei in partida dubla. Dupa sosirea comenzii, gestionarul incarca contul, iar Serviciul Verificarea Veniturilor are obligatia sa verifice daca datele corespund (bonul de cerere cu comanda primita). Restul biletelor se comanda cu bon de comanda FC 13 (bilete bianco, chitante diverse incasari, scrisori de trasura, buletine de mesagerie, bilete CIV dus-intors (bilete internationale).

Biletele internationale se intocmesc in doua exemplare. Titlul de rezervare care reprezinta locul propriu-zis al calatorului se intocmeste in 4 exemplare. Chitanta diverse incasari se intocmeste in 3 exemplare. Se utilizeaza pentru incasarea diverselor taxe ce trebuie platite de catre calatori pentru permise, autorizatii, etc.

ASISTENT LA COMPARTIMENTUL PERSONAL

Atributii de serviciu ale inspectorului de personal

tine evidenta ordinelor in legatura cu problemele de personal si le prelucreaza salariatilor unitatii;

urmareste recuperarea pagubelor produse de personalul care paraseste locul de munca fara nota de lichidare;

tine legatura cu Oficiul Fortelor de Munca in scopul aprovizionarii statiei cu carnete de munca si suplimente;

tine evidenta cartilor de munca pe care le completeaza la zi si arhiveaza dosarele personale ale salariatilor;

elibereaza diverse adeverinte solicitate de persoane plecate din unitate;

intocmeste dosarele de pensionare cu respectarea tuturor solicitarilor Oficiului de Pensii cu care colaboreaza;

intocmeste formalitatile de acordare a sporului de vechime cu respectarea prevederilor CCM;

inregistreaza certificatele medicale si le completeaza cu datele necesare pentru achitarea drepturilor banesti pe timpul concediilor medicale;

tine evidenta CM si elibereaza adeverinte salariatilor care solicita nr. de zile de CM efectuat in ultimele 12 luni;

tine evidenta sanctiunilor aplicate salariatilor statiei si le raporteaza superiorilor la solicitarea acestora;

raporteaza situatia vacantelor si de intrari-iesiri pentru personalul Statiei Timisoara Nord si unitatile arondate;

tine statutul de functii si schema de normare nominala efectuand modificarile survenite prin schimbari de functii sau mutari de personal si raporteaza superiorilor la solicitarea acestora;

tine evidenta intreruperilor de activitate conform Decret 120/1990;

tine evidenta militara si colaboreaza cu Centrul Militar;

verifica si semneaza borderourile pentru legitimatii de calatorie gratuita pentru salariati si membrii de familie;

executa si alte lucrari ocazionale la solicitarea conducerii statiei sau a Sucursalei;

Biroul Instruire Personal

Perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din SNTFM are ca scop:

dezvoltarea deprinderilor necesare exercitarii functiei sau meseriei

prevenirea aparitiei si eliminarea unor sisteme gresite de lucru

adaptarea personalului la conditiile impuse de introducerea tehnicilor si tehnologiilor noi.

Activitatea de perfectionare in cadrul subunitatilor se efectueaza de catre conducatorul unitatii, instructor sau alte persoane desemnate de conducerea subunitatii sau a forului competent imediat superior, dupa caz.

Activitatile de perfectionare pot fi colective sau individuale. Activitatile de instruire colectiva se desfasoara pe grupe de cel putin 30 de participanti.

Perfectionarea pregatirii profesionale are la baza studiul individual si constituie obligatie de serviciu.

"Scoala personalului" este o forma de perfectionare a pregatirii profesionale, teoretice si practice a salariatilor, organizata in subunitatile S.N.T.F.M.

Instruirea teoretica se realizeaza prin cursuri cu prezenta obligatorie a salariatilor, constituind obligatie de serviciu si se desfasoara in timpul sau in afara programului normal de lucru, conform dispozitiilor directiilor generale coordonatoare cu respectarea prevederilor din contractul colectiv de munca in vigoare.

Instruirea practica se desfasoara la locul de munca in timpul orelor de program, individual cu fiecare salariat sau in grupe mici si va urmari formarea deprinderilor corecte de lucru sau corectarea celor gresite.

Programul de perfectionare "scoala personalului" se organizeaza si se desfasoara avand ca document de baza: tematici cadru, planuri tematice anuale si planuri de lectie.

Tematicile cadru se intocmesc pe functii sau pe grupe de functii de directiile din SNTFM  impreuna cu regionalele si Centrul de Perfectionare si Documentare CF si vor fi avizate de DGCCTF.

Tematicile cadru vor cuprinde urmatoarele:

reglementari prevazute in instructii de serviciu, ordine si dispozitii;

reglementari specifice proceselor de munca, in cadrul functiei respective;

noutati tehnice si tehnologice din specialitatea functiei;

legislatie, protectia muncii, probleme sociale, patrimoniu.

Planurile tematice anuale se intocmesc de catre inspectorii din subunitatile de baza (centre de instruire) prin adaptarea prevederilor tematicii cadru la conditiile concrete din subunitati pentru functii cu activitate asemanatoare.

Planul de lectie cuprinde: teme din planul tematic anual, teme suplimentare introduse ulterior intocmirii acestui plan, durata sedintei, bibliografia, metode si mijloace de instruire, indicatii asupra studiului individual al cursantilor pt sedinta urmatoare.

In cadrul instruirii teoretice se vor desfasura urmatoarele activitati:

verificarea curenta si aprecierea cunostiintelor din tematica sedintei de instruire;

reimprospatarea si aprofundarea unor probleme insuficient retinute de cursanti;

prezentarea dupa caz a temelor sociale, juridice si economice de catre specialistii in domeniu;

prezentarea sau dezbaterea temelor prevazute in planul de lectie;

analiza cauzelor evenimentelor caracteristice (accidentelor) produse in perioada anterioara pe retea si a neregulilor din subunitatea proprie, pe baza materialelor primite de la organele ierarhice superioare;

recomandari cu privire la studiul individual ce urmeaza a fi efectuat de cursanti.

Instruirea practica a personalului se desfasoara la locul de munca al acestuia si poate fi:

instruirea practica de serviciu;

instruirea practica in vederea autorizarii la manipularea instalatiilor

practica de acomodare.

Documentele referitoare la organizarea si desfasurarea " Scolii personalului" sunt: tematicile cadru, planuri tematice anuale, planuri de lectii, catalogul "Scolii personalului", caietul de evidenta a instruirii practice, programele de instruire practica si autorizarea la instalatii si procesele verbale pt. practica de acomodare.

Documentele mentionate se pastreaza o perioada de 5 ani de la data intocmirii lor.

III. CENTRUL COMERCIAL PRODUCTIE TIMISOARA

ASISTENT LA COMPARTIMENTUL INDICATORI DE PLAN

Indicatori de plan

Activitatea CFR Marfa se analizeaza cantitativ, calitativ, din punct de vedere al rentabilitatii si productivitatii muncii.

Metodologia de colectare, evidentiere, transmitere si calcul al indicatorilor calitativi, cantitativi de rentabilitate sunt defalcati pe sectoare de activitate: miscare, comercial, tractiune, vagoane. Indicatorii se analizeaza zilnic, decadic, lunar si sunt prezentati in anexe. Acestea se vor prelucra cu tot personalul care are in atributiile de serviciu colectarea, prelucrarea si transmiterea datelor ce stau la baza calculului indicatorilor cantitativi, de rentabilitate si productivitate ai CFR Marfa. Modul de colectare, evidentiere transmitere, calcul si analiza al indicatorilor, se aplica incepand cu data de 01.08.1999.

Generalitati

Activitatea de transport pe calea ferata poate fi caracterizata din punct de vedere al volumului prestatiei de transport (tone, tone netekm, trenkm, etc) cat si sub aspect calitativ (tonaj/tren, incarcare statica, etc).

Acesti indicatori care constituie o expresie numerica de definire a modului de utilizare a capacitatii de transport, de incarcare, a combustibilului si energiei se planifica si se urmaresc pe perioade de prestabilitate (zi, decada, luna, trimestru, an).

In afara indicatorilor care fac obiectul normelor metodologice de statistica interna si internationala, in cadrul ramurilor (miscare, tractiune, vagoane) se mai urmaresc in baza unor metodologii interne o serie de indicatori, utilizati in special, in cazul analizelor tehnico-economice de detaliu.

Indicatori de cantitate

Miscare si comercial

Tone incarcate (marfuri expediate) reprezinta volumul total al marfurilor incarcate, in vagoane romanesti sau straine, provenind de la expeditori (predatori) din trafic intern sau intrate in tara prin statiile de frontiera (cu sau fara transbordare). Volumul tonelor expediate se calculeaza pe baza greutatii marfurilor, inscrisa in documentele de transport respectiv in contul de expeditie. Transbordarea sau transvazarea marfurilor, datorita unor defectiuni tehnice ale vagoanelor sau incarcarii necorespunzatoare, nu se iau in considerare.

Parcursul marfurilor reprezinta volumul activitatii in transportul de marfuri, exprimat in tone nete km.

Osii incarcate reprezinta numarul total de osii, corespunzator vagoanelor in care s-au incarcat marfurile. Se evidentiaza zilnic si se analizeaza lunar la nivel de regulator, sucursala, retea.

Parcul de vagoane reprezinta totalitatea vagoanelor aflate la un moment dat pe reteaua CFR. In raport cu starea si pozitia lui pe retea se imparte in parc inventar si parc general.

Vagoane descarcate (osii descarcate) reprezinta numarul total de vagoane exprimat in vagoane conventionale pe doua osii, descarcate sau repredate in statiile de cale ferata sau pe liniile industriale sau de garaj CFR (vagoanele predate incarcate cailor ferate straine se considera vagoane descarcate). Acest indicator se evidentiaza si se analizeaza zilnic, decadal, lunar, de statii, regulatoare, sucursale si central.

Parcursul de exploatare brut pe calea ferata, exprimat in tone brute km se evidentiaza zilnic si se analizeaza lunar la nivel de regulator, sucursala, central.

Parcursul trenurilor cuprinde totalitatea distantelor parcurse de trenuri Trkm. Se evidentiaza si se analizeaza zilnic, decadal si lunar la nivel de regulator, sucursala si retea.

Osii km incarcate reprezinta volumul total de osii circulate in stare incarcate, in traficul de marfuri. Se evidentiaza si se analizeaza zilnic, decadal si lunar la nivel de regulator, sucursala central.

Osii km goale reprezinta volumul total de osii circulate in stare goala, in traficul de marfuri. Se evidentiaza si se analizeaza zilnic, decadal si lunar la nivel de regulator, sucursala, central. Acest indicator se urmareste si in cadrul statisticii circulatiei trenurilor.

Vagoane

Osii conventionale revizuite reprezinta totalitatea osiilor revizuite cu ocazia verificarii trenurilor la sosire (in statiile de descompunere), tranzit (in statiile in care este prevazut acest tip de revizie), compunele (in statiile de formare a trenului).

Osii conventionale reparate zilnic reprezinta totalitatea reparatiilor (de tip defect accidental, reparatii curente, revizii intermediare a franei, revizia rularii, etc) transformate pe baza coeficientilor de transformare stabiliti. Se analizeaza zilnic, decadal, lunar la nivel de revizie, sucursala, central.

Tractiune

Tren kilometri - tr.km reprezinta suma kilometrilor efectuati de locomotiva pentru remorcare tren pe o anumita sectie de remorcare, intr-un interval de timp. Calcularea, analiza si transmiterea acestui indicator se face zilnic, decadal si lunar.

Tone brute kilometri - t.br.km reprezinta produsul dintre tonajul brut si kilometri parcursi de locomotiva de la statia de indrumare si pana la statia de descompunere a trenului. Stabilirea, transmiterea si analiza acestui indicator se face zilnic, decadal si lunar.

Tone echivalente reprezinta suma dintre tone brute kilometri remorcate si cele rezultate din transformarea orelor de manevra speciala si manevra intermediara efectuate. Stabilirea si transmiterea acestui indicator se face ca si la tone brute km iar analiza se face lunar.

Indicatori de calitate

Miscare si comercial

Incarcatura statica (pe osie sau pe vagon) sarcina statica reprezinta numarul de tone de marfa, ce revin in medie pe osia incarcata sau pe un vagon conventional pe doua osii incarcate. Se calculeaza si se analizeaza lunar la nivel de sucursala si central.

Greutatea medie a trenurilor de marfa reprezinta greutatea neta sau bruta a trenurilor de marfa, se calculeaza si se analizeaza lunar pe baza datelor operative, evidentiate zilnic in informarea operativa privind circulatia trenurilor, la nivel de sucursala si retea.

Tonajul brut pe tren pentru trenurile formate de statiile tehnice si de triaj reflecta preocuparea pentru economia de combustibil, de personal, reducerea taxei pe infrastructura pe baza unei analize corecte privind incadrarea in termenul de executare a contractului de transport. Indicatorul se calculeaza si se analizeaza zilnic, decadic si lunar.

Rulajul vagonului de marfa reprezinta timpul mediu, exprimat in zile intre doua incarcari succesive ale vagonului de marfa. Acest indicator se calculeaza si se analizeaza lunar.

Procentul de ajunse la descarcare reprezinta gradul de sosire la descarcare al vagoanelor, din totalul parcului local incarcat aflat pe regulator pentru descarcare. Se calculeaza, urmareste si analizeaza zilnic la nivel static, regulator, sucursala, retea.

Procentul de punere la descarcare reprezinta gradul de punere la descarcare al vagoanelor, din totalul vagoanelor ajunse pe regulator pentru descarcare. Se calculeaza, urmareste si analizeaza zilnic la nivel de statie, regulator, sucursala, retea.

Tractiune

Parcursul mediu zilnic (PMZ) - reprezinta numarul total de tr.km dintr-o zi raportat la numarul de locomotive din parcul activ (Pa) utilizate pentru producerea acestor kilometrii. Calcularea, analiza si transmiterea acestui indicator se face zilnic, decadal si lunar.

Consumul specific reprezinta cantitatea de combustibil sau energie electrica raportata la unitatea de prestatie. Determinarea, transmiterea si analiza acestui indicator se face zilnic, decadal si lunar.

Productivitatea locomotivelor exprima gradul de utilizare al locomotivelor din parcul activ pentru un interval de timp dat. Calcularea, anularea si transmiterea acestui indicator se face decadal si lunar.

Calitatea reparatiilor reprezinta raportul dintre km echivalati si numarul de defectari. Calcularea, analiza si transmiterea acestui indicator se face lunar.

IV. SUCURSALA TIMISOARA

SERVICIUL FINANCIAR - ASISTENT

Serviciul Financiar

Generalitati

Serviciul Financiar este condus de un sef de serviciu  subordonat Directorului General Adjunct Economic si asigura indeplinirea programelor stabilite in domeniul financiar de catre Directia Generala Financiara Costuri (DGFC) din cadrul SNTFM si de catre consiliul de coordonare, in vederea unei mai bune gospodariri a resurselor materiale si umane pentru asigurarea unei activitati de transport feroviar in conditii cat mai rentabile. In exercitarea atributiilor ce ii revin, conlucreaza cu Serviciul Buget, Dari de seama, Preturi, Metodologie din DGFC, SNTFM, cu organele locale de specialitate din Ministerul Finantelor.

Serviciul Financiar raspunde de programarea financiara, urmarirea rezultatelor financiare si obligatiilor fiscale, finantarea salariilor, a activitatii de exploatare, a investitiilor, a RK, urmarirea acoperirii cu fonduri financiare a necesarului de plati, relatii cu teritoriul, pensia alimentara, diverse plati prin dispozitia de plata.

Serviciul financiar are urmatoarele atributii si raspunde de urmatoarele domenii:

Programul financiar si urmarirea rezultatelor financiare ;

Finantarea salariilor, calculul salariilor ;

Finantarea investitiilor si a reparatiilor capitale ;

Relatii financiare cu tertii, compensari ;

Realizarea costurilor ;

Casieria centrala a sucursalei.

In cadrul acestui serviciu avem:

A.    Biroul ordonantare plati;

B.     Compartimentul calcul salarii.

A.    Biroul Ordonantare Plati

Intocmeste situatia salariilor, pe baza datelor primite de la agentiile SMF si efectueaza alimentarile de cont propriu subunitatilor;

Efectueaza plati pentru ajutoarele sociale acordate salariatilor din cadrul societatii comerciale pe baza hotararilor comisiei paritare si ale consiliilor de administratie ale fiecarei societati comerciale feroviare in limita disponibilului bancar de asistenta sociala;

Asigura verificarea periodica a comisiei;

Intocmeste formele legale pentru varsamintele centralizate de amortizare impozite si taxe pentru societatile comerciale feroviare;

Verifica zilnic extrasele de cont ale societatii;

Intocmeste zilnic situatia operativa a CEC-urilor barate si a extrasului bancar de CEC-uri barate pentru societate;

Efectueaza plati pentru furnizorii si prestatorii de servicii, pe baza acestora si in limita disponibilului din conturile fiecarei societati comerciale feroviare;

Emite facturi pentru DCCCV din SMF privind incasarea contravalorii prestatiilor de import-export sau tranzit, in lei si valuta, conform conventiilor incheiate, intocmeste si transmite lunar nota de realizari privind prestatiile la Serviciul Decontari cu alte cai ferate straine;

Solicita fiecarui beneficiar sa stabileasca si sa comunice la SMF plafoanele valorice pentru care SMF poate efectua plati si aproba cheltuieli in numele lor, inclusiv in caz de nerespectare a respectivelor plafoane.

B. Compartimentul Calcul Salarii:

Calculeaza si tine evidenta drepturilor banesti, a retinerilor legale din salariu si a datoriilor pentru fiecare salariat din centralul societatii, filialelor acestora, unitatilor exterioare, direct subordonate, intocmeste formule necesare pentru plata la termenele stabilite, a drepturilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale;

Intocmeste documentatia necesara pentru scoaterea din banca a drepturilor banesti pentru salariati, asigura ridicarea acestora de la banci si plata cuvenita fiecarui salariat;

Pentru munca prestata fiecare salariat are dreptul la un salariu care se stabileste pe baza de negociere , prin contractul individual de munca , cu respectarea prevederilor contractului colectiv de munca.

Salariul cuprinde:

salariul de baza care se stabileste in raport cu pregatirea, competenta, raspunderea si complexitatea sarcinilor functionale;

sporuri la salariul de baza;

adaosuri;

premii pentru obtinerea unor rezultate deosebite.

Confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatelor.

Plata salarilor se face chenzinal, pe baza statelor de salarii.

La intocmirea statelor de plata se porneste de la salariul de baza corespunzator clasei de salarizare corespunzatoare. La salariul de baza se aduna sporurile, primele, premii si se obtine salariul brut.

Prin aplicarea asupra salariului brut a procentelor de retinere ( 1% somaj aplicat asupra salariului de baza, 6,5% sanatate angajat, 9,5% CAS angajat ) si scaderea acestor retineri impreuna cu contributia la sindicat, deducerea personala de baza si a altor deduceri din salariul brut se obtine venitul impozabil.

Asupra venitului impozabil se aplica cota de impunere potrivit grilei de impozitare a veniturilor lunare stabilita de Ministerul Finantelor si se  obtine impozitul pe veniturile din salarii. Acest impozit se scade din salariul brut fara retineri si se obtine salariul net.

Lunar se intocmeste Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat si se transmite la Directiile Generala ale Finantelor Publice corespunzatoare. Declaratia se depune in format electronic impreuna cu doua declaratii scrise pe hartie format A4.

Tot lunar se intocmesc Notele de contabilitate care stau la baza obtinerii fiselor de cont.

Anual, salariatii CFR au dreptul la un concediu platit de minim 28 zile lucratoare. In primul an de activitate durata concediului deodihna va fi proportionala cu timpul efectiv lucrat in cadrul societatii.

Pe durata concediului de odihna , salariatii au dreptul la o indemnizatie formata din salariul de baza la data plecarii in concediu , corespunzator numarului de zile de concediu, majorata cu procentul mediu al celorlalte venituri salariale realizate pe o perioada de trei luni inaintea plecarii in concediu.

La stabilirea masurilor privind conditiile de munca , obligatiile administratiei sunt considerate indeplinite daca aceasta a realizat din fondurile destinate acestui scop , conform programului aprobat, la locul de munca urmatoarele:

conditiile de mediu in limitele admise;

amenajarea anexelor sociale;

eliminarea sau reducerea poluarii rezultate din procesul propriu de productie;

igienizarea zilnica a spatiilor;

acordarea echipamentelor de protectie si de lucru si asigurarea acestuia .

In cazul personalului pensionat la cerere , disponibilizat sau care a decedat, nu se va recupera contravaloarea echipamentului de protectie.

In ce priveste echipamentul de lucru, in cazurile anterior mentionate se va suporta numai contravaloarea ratelor neachitate.

V. DEPOUL CARANSEBES

1.ASISTENT LA COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

Este condus de un sef de serviciu care este subordonat Directiei Sucursalei, Directorului General Economic. Serviciului contabilitate ii sunt subordonate subunitatile din cadrul sucursalei cu si fara contabilitate proprie precum si magazia regionalei. Colaboreaza cu Directia Generala Finante - Contabilitate (DGCF) Bucuresti, cu Directia Finantelor Publice, cu diferite banci, agenti economici, societati comerciale.

Organizarea si Functionarea Serviciului Contabilitate

Contabilitatea reprezinta o activitate practica specializata in evidenta, calculul, analiza si controlul situatiei patrimoniului si rezultatelor obtinute. Contabilitatea trebuie sa fie organizata astfel incat sa asigure:

Inregistrarea cronologica si sistematica a datelor, publicarea, stocarea datelor cu privire la situatia si miscarea patrimoniului precum si rezultatele obtinute;

Controlul gestionar de fond al operatiilor patrimoniale efectuate, verificarea exactitatii si realitatii datelor conturilor, calculul costurilor si rezultatelor obtinute;

Furnizarea informatiilor necesare stabilirii patrimoniale subunitatii, executiei bugetului public, intocmirea balantelor financiare si al bilantului general al subunitatii;

Urmarirea debitelor din pagube materiale.

Serviciul Contabilitate are in structura sa urmatoarele componente:

Biroul Contabilitate, Costuri Materiale, Mijloace Fixe ;

Biroul Contabilitate debitori, creditori si decontari ;

Compartimentul contabilitate generala si secretariat.

In cadrul acestui serviciu avem :

A.    Biroul Stocuri ;

B.     Biroul Imobilizari.

A.    Biroul Stocuri are urmatoarele atributii:

Organizeaza contabilitatea stocurilor precum si a conturilor furnizorilor pentru stocuri si asigura cunoasterea in orice moment a valorii stocurilor si obligatiilor catre furnizori pentru fiecare unitate teritoriala beneficiara;

Verifica documentele primare de la subunitatile de baza ale subunitatilor teritoriale beneficiare si complecteaza aceste rubrici aferente conturilor contabile precum si celelalte campuri libere;

Intocmeste situatiile contabile pe baza documentelor primare care se transmit Serviciului Informatica pentru elaborarea balantelor de verificare precum si balantele analitice de stocuri pentru fiecare subunitate fara contabilitate proprie;

Verifica soldul din balanta analitica primita de la serviciul informatica cu fisele de magazie pastrate de gestionari de la subunitati de baza ale subunitatilor beneficiare;

Intocmeste la sfarsitul fiecarei luni centralizatoare de intrari si iesiri si notele contabile corespunzatoare, in baza acestor centralizatoare, pentru fiecare subunitate teritoriala beneficiara ;

Asigura efectuarea pontajului privind operatiile de transfer valori materiale intre gestiunile beneficiarilor;

Intocmeste lunar la cererea subunitatilor teritoriale beneficiare situatia stocurilor precum si a datoriilor catre furnizorii de materiale;

Organizeaza de comun acord cu subunitatile teritoriale beneficiare arhivarea documentelor primite.

B.     Biroul Imobilizari

Intocmeste fisele de cont corespunzatoare conturilor de gestiune imobilizarilor corporale si necorporale si amortizarii acestora pentru fiecare subunitate de baza din subunitatile teritoriale beneficiare ale societatilor comerciale feroviare, pentru a cunoaste permanent valoarea mijloacelor fixe;

Asigura evidenta contabila a imobilizarilor diferentelor de contare, de taxare a gradului de neutilizare a mijloacelor fixe de baza si a celorlalte conturi din afara bilantului;

Verifica notele de receptie si procesele verbale de receptie ale subunitatilor de baza;

Intocmeste situatia miscarilor mijloacelor fixe si notele contabile pentru subunitatile teritoriale beneficiare;

Primeste, verifica si contabilizeaza documentele contabile primare de intrare - iesire a mijloacelor fixe;

Efectueaza lunar confruntarea intrarilor-iesirilor de mijloace fixe cu subunitatile de baza din cadrul fiecarei subunitati teritoriale beneficiare;

Verifica dosarele de casare a mijloacelor fixe;

Inregistreaza rezultatele inventarierii pe baza documentelor mentionate in procesul verbal de inventariere;

Coordoneaza activitatea subunitatilor de baza, care nu intocmesc balanta de verificare, in actiunea de inventariere a patrimoniului;

Asigura evidenta contabila a imobilizarilor, diferentelor de contare, de taxare a gradului de neutilizare a mijloacelor fixe de baza si a celorlalte conturi din afara bilantului.

2.ASISTENT LA COMPARTIMENTUL FINANCIAR

Atributii

tine evidenta operativa a conturilor curente si a contului colector deschise in numele Depoului

intocmeste zilnic situatia operativa a creantelor prin centralizarea datelor primite de la centrele comerciale

analizeaza si ia masuri pentru incasarea de la agentii economici sumele privind tarifele de transport in trafic intern si extern, prin conturile curente

intocmeste cererile de finantare cu sumele privind salariile

asigura intocmirea notelor contabile privind disponibilul banesc aflat in conturile bancare, in lei si valuta, ale Depoului

primeste zilnic, cu note de creditare, sumele incasate in contul Sucursalei de la clienti

asigura alimentarea cu disponibil a carnetelor de cec pe baza rapoartelor aprobate de conducerea Sucursalei

verifica exactitatea si legalitatea operatiunilor de casa in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare

prelucreaza filele din Registrul de casa, obtinand nota contabila pentru Depou

asigura permanent corespondenta cu unitatile bancare

intocmeste zilnic registrul de casa, stabilind soldul numerarului aflat la casierie, cu respectarea dispozitiilor in legale in vigoare

organizeaza si executa controlul financiar preventiv asupra documentelor specifice pe care le gestioneaza

raspunde de asigurarea confidentialitatii lucrarilor si a informatiilor de care ia cunostiinta in legatura cu activitatea unitatii

respecta si isi insuseste toate ordinele privind normele protectiei muncii, PSI si de protectia mediului specifice

arhiveaza in ordine cronologica actele emise in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

VI. REVIZIA DE VAGOANE RONAT TRIAJ

1. ASISTENT LA COMPARTIMENTUL TEHNIC PENTRU: ORGANIZARE, INDICATORI DE PLAN, APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALA, CONTABILITATE

07.01.2008 - 11.01.2008

Organizare

intocmeste ROF-ul Reviziei si il inainteaza in vederea aprobarii Sucursalei

asigura respectarea Regulamentului de organizare si functionare al unitatii, corelat cu Statulul CFR Marfa si ROF-ul propriu

propune spre aprobare la Sucursala transferul de posturi de la un compartiment functional la altul si transformarile de posturi cu incadrarea in numarul de posturi prevazut in organigrama cadru

aproba atributiile ce revin personalului aparatului propriu

aproba Regulamentul de Ordine Interioara propriu

aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al compartimentelor din cadrul unitatii.

Indicatori de plan

Activitatea CFR Marfa se analizeaza cantitativ, calitativ, din punct de vedere al rentabilitatii si productivitatii muncii.

Metodologia de colectare, evidentiere, transmitere si calcul al indicatorilor calitativi, cantitativi de rentabilitate sunt defalcati pe sectoare de activitate: miscare, comercial, tractiune, vagoane. Indicatorii se analizeaza zilnic, decadic, lunar si sunt prezentati in anexe. Acestea se vor prelucra cu tot personalul care are in atributiile de serviciu colectarea, prelucrarea si transmiterea datelor ce stau la baza calculului indicatorilor cantitativi, de rentabilitate si productivitate ai CFR Marfa. Modul de colectare, evidentiere transmitere, calcul si analiza al indicatorilor, se aplica incepand cu data de 01.08.1999.

Indicatori cantitativi, calitativi, de rentabilitate si de productivitate specifici CFR Marfa

Activitatea de transport pe calea ferata poate fi caracterizata din punct de vedere al volumului prestatiei de transport (tone, tone netekm, trenkm, etc) cat si sub aspect calitativ (tonaj/tren, incarcare statica, etc).

Acesti indicatori care constituie o expresie numerica de definire a modului de utilizare a capacitatii de transport, de incarcare, a combustibilului si energiei se planifica si se urmaresc pe perioade de prestabilitate (zi, decada, luna, trimestru, an).

In afara indicatorilor care fac obiectul normelor metodologice de statistica interna si internationala, in cadrul ramurilor (miscare, tractiune, vagoane) se mai urmaresc in baza unor metodologii interne o serie de indicatori, utilizati in special, in cazul analizelor tehnico-economice de detaliu.

Indicatori de cantitate

Miscare si comercial

Tone incarcate (marfuri expediate) reprezinta volumul total al marfurilor incarcate, in vagoane romanesti sau straine, provenind de la expeditori (predatori) din trafic intern sau intrate in tara prin statiile de frontiera (cu sau fara transbordare). Volumul tonelor expediate se calculeaza pe baza greutatii marfurilor, inscrisa in documentele de transport respectiv in contul de expeditie. Transbordarea sau transvazarea marfurilor, datorita unor defectiuni tehnice ale vagoanelor sau incarcarii necorespunzatoare, nu se iau in considerare.

Parcursul marfurilor reprezinta volumul activitatii in transportul de marfuri, exprimat in tone nete km.

Osii incarcate reprezinta numarul total de osii, corespunzator vagoanelor in care s-au incarcat marfurile. Se evidentiaza zilnic si se analizeaza lunar la nivel de regulator, sucursala, retea.

Parcul de vagoane reprezinta totalitatea vagoanelor aflate la un moment dat pe reteaua CFR. In raport cu starea si pozitia lui pe retea se imparte in parc inventar si parc general.

Vagoane descarcate (osii descarcate) reprezinta numarul total de vagoane exprimat in vagoane conventionale pe doua osii, descarcate sau repredate in statiile de cale ferata sau pe liniile industriale sau de garaj CFR (vagoanele predate incarcate cailor ferate straine se considera vagoane descarcate). Acest indicator se evidentiaza si se analizeaza zilnic, decadal, lunar, de statii, regulatoare, sucursale si central.

Parcursul de exploatare brut pe calea ferata, exprimat in tone brute km se evidentiaza zilnic si se analizeaza lunar la nivel de regulator, sucursala, central.

Parcursul trenurilor cuprinde totalitatea distantelor parcurse de trenuri Trkm. Se evidentiaza si se analizeaza zilnic, decadal si lunar la nivel de regulator, sucursala si retea.

Osii km incarcate reprezinta volumul total de osii circulate in stare incarcate, in traficul de marfuri. Se evidentiaza si se analizeaza zilnic, decadal si lunar la nivel de regulator, sucursala central.

Osii km goale reprezinta volumul total de osii circulate in stare goala, in traficul de marfuri. Se evidentiaza si se analizeaza zilnic, decadal si lunar la nivel de regulator, sucursala, central. Acest indicator se urmareste si in cadrul statisticii circulatiei trenurilor.

Vagoane

Osii conventionale revizuite reprezinta totalitatea osiilor revizuite cu ocazia verificarii trenurilor la sosire (in statiile de descompunere), tranzit (in statiile in care este prevazut acest tip de revizie), compunele (in statiile de formare a trenului).

Osii conventionale reparate zilnic reprezinta totalitatea reparatiilor (de tip defect accidental, reparatii curente, revizii intermediare a franei, revizia rularii, etc) transformate pe baza coeficientilor de transformare stabiliti. Se analizeaza zilnic, decadal, lunar la nivel de revizie, sucursala, central.

Tractiune

Tren kilometri - tr.km reprezinta suma kilometrilor efectuati de locomotiva pentru remorcare tren pe o anumita sectie de remorcare, intr-un interval de timp. Calcularea, analiza si transmiterea acestui indicator se face zilnic, decadal si lunar.

Tone brute kilometri - t.br.km reprezinta produsul dintre tonajul brut si kilometri parcursi de locomotiva de la statia de indrumare si pana la statia de descompunere a trenului. Stabilirea, transmiterea si analiza acestui indicator se face zilnic, decadal si lunar.

Tone echivalente reprezinta suma dintre tone brute kilometri remorcate si cele rezultate din transformarea orelor de manevra speciala si manevra intermediara efectuate. Stabilirea si transmiterea acestui indicator se face ca si la tone brute km iar analiza se face lunar.

Indicatori de calitate

Miscare si comercial

Incarcatura statica (pe osie sau pe vagon) sarcina statica reprezinta numarul de tone de marfa, ce revin in medie pe osia incarcata sau pe un vagon conventional pe doua osii incarcate. Se calculeaza si se analizeaza lunar la nivel de sucursala si central.

Greutatea medie a trenurilor de marfa reprezinta greutatea neta sau bruta a trenurilor de marfa, se calculeaza si se analizeaza lunar pe baza datelor operative, evidentiate zilnic in informarea operativa privind circulatia trenurilor, la nivel de sucursala si retea.

Tonajul brut pe tren pentru trenurile formate de statiile tehnice si de triaj reflecta preocuparea pentru economia de combustibil, de personal, reducerea taxei pe infrastructura pe baza unei analize corecte privind incadrarea in termenul de executare a contractului de transport. Indicatorul se calculeaza si se analizeaza zilnic, decadic si lunar.

Rulajul vagonului de marfa reprezinta timpul mediu, exprimat in zile intre doua incarcari succesive ale vagonului de marfa. Acest indicator se calculeaza si se analizeaza lunar.

Procentul de ajunse la descarcare reprezinta gradul de sosire la descarcare al vagoanelor, din totalul parcului local incarcat aflat pe regulator pentru descarcare. Se calculeaza, urmareste si analizeaza zilnic la nivel static, regulator, sucursala, retea.

Procentul de punere la descarcare reprezinta gradul de punere la descarcare al vagoanelor, din totalul vagoanelor ajunse pe regulator pentru descarcare. Se calculeaza, urmareste si analizeaza zilnic la nivel de statie, regulator, sucursala, retea.

Aprovizionare tehnico-materiala

Se realizeaza in cadrul biroului aprovizionare tehnico-materiala si cuprinde urmatoarele activitati:

prospecteaza piata interna pentru a stabili furnizorii cei mai competitivi din punct de vedere tehnic si economic pentru materiile si produsele aprovizionate;

urmareste pe piata interna evolutia preturilor la produsele pentru aprovizionare;

raspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confectionarea, folosirea si evidenta stampilelor si sigiliilor in cadrul centralului societatii;

comunica periodic compartimentelor interesate ale sucursalei lista utilajelor si produselor scoase din productia curenta a furnizorilor precum si a celor nou introduse;

efectueaza investigatii si verifica in exploatare elementele tehnice ale pieselor de schimb aprovizionate in scopul imbunatatirii nomenclatoarelor si achizitionarea unor noi produse;

colaboreaza la elaborarea programelor informatice in probleme de aprovizionare;

participa la actiunea de incheiere a contractelor economice de aprovizionare a produselor descentralizate;

urmareste permanent modul de realizare cantitativa si valorica a contractelor economice conform limitelor de competente acordate;

tine evidenta cantitatilor de produse solicitate si contractate;

urmareste modul de efectuare a receptiei cantitative si calitative a produselor care se aprovizioneaza prin subunitatile sale;

coordoneaza si urmareste activitatea de recuperare, reciclare si valorificare a materialelor refolosibile;

aplica instructiunile pentru determinarea necesarului de materii, materiale si piese de schimb pentru materialul rulant, utilaje, echipamente si materiale de uz general din nomenclatorul produselor cu aprovizionare centralizata prin Baza Chitila;

urmareste stocul de rezerva al pieselor de schimb care asigura mentinerea in stare de functionare a utilajelor si materialului rulant pana la scoaterea lor din uz;

analizeaza si face propuneri de imbunatatire a necesarului da aprovizionat;

analizeaza stocurile supranormative si propune valorificarea acestora precum si casarea si declasarea elementelor materiale conform prevederilor legale;

intocmeste evidenta statistica in domeniul aprovizionarii;

colaboreaza cu serviciul analize bugetare in legatura cu stabilirea si urmarirea elementelor de buget;

colaboreaza cu serviciul analize bugetare la negocierea preturilor;

colaboreaza cu compartimentul financiar in legatura cu evidenta cheltuielilor angajate prin contracte sau comenzi incheiate;

transmite comenzile pentru imprimate;

urmareste comenzile tiparite si urmareste expedierea in retea;

centralizeaza necesarul pentru principalele materii prime, combustibili, lubrifianti, materiale si produse necesare;

gestioneaza gospodarirea materiilor prime, combustibililor, lubrifiantilor, materialelor;

stabileste necesarul de materii prime, materiale, combustibili si lubrifianti pentru materialul rulant, auto, utilaje si echipamente;

pastreaza etalonul instructiilor specifice domeniului de activitate si gireaza instructiile repartizate de conducerea societatii in conformitate cu activitatea proprie;

verifica asigurarea calitatii in activitatea de conceptie, executie si exploatare din domeniul de activitate al serviciului;

arhiveaza in ordine cronologica actele emise.

VII. CENTRUL COMERCIAL VANZARI TIMISOARA

ASISTENT LA COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABILITATE

Serviciul Financiar

Generalitati

Serviciul Financiar este condus de un sef de serviciu  subordonat Directorului General Adjunct Economic si asigura indeplinirea programelor stabilite in domeniul financiar de catre Directia Generala Financiara Costuri (DGFC) din cadrul SNTFM si de catre consiliul de coordonare, in vederea unei mai bune gospodariri a resurselor materiale si umane pentru asigurarea unei activitati de transport feroviar in conditii cat mai rentabile. In exercitarea atributiilor ce ii revin, conlucreaza cu Serviciul Buget, Dari de seama, Preturi, Metodologie din DGFC, SNTFM, cu organele locale de specialitate din Ministerul Finantelor.

Serviciul Financiar raspunde de programarea financiara, urmarirea rezultatelor financiare si obligatiilor fiscale, finantarea salariilor, a activitatii de exploatare, a investitiilor, a RK, urmarirea acoperirii cu fonduri financiare a necesarului de plati, relatii cu teritoriul, pensia alimentara, diverse plati prin dispozitia de plata.

Serviciul financiar are urmatoarele atributii si raspunde de urmatoarele domenii:

Programul financiar si urmarirea rezultatelor financiare ;

Finantarea salariilor, calculul salariilor ;

Finantarea investitiilor si a reparatiilor capitale ;

Relatii financiare cu tertii, compensari ;

Realizarea costurilor ;

Casieria centrala a sucursalei.

Serviciul Contabilitate

Este condus de un sef de serviciu care este subordonat Directiei Sucursalei, Directorului General Economic. Serviciului contabilitate ii sunt subordonate subunitatile din cadrul sucursalei cu si fara contabilitate proprie precum si magazia regionalei. Colaboreaza cu Directia Generala Finante - Contabilitate (DGCF) Bucuresti, cu Directia Finantelor Publice, cu diferite banci, agenti economici, societati comerciale.

Contabilitatea reprezinta o activitate practica specializata in evidenta, calculul, analiza si controlul situatiei patrimoniului si rezultatelor obtinute. Contabilitatea trebuie sa fie organizata astfel incat sa asigure:

Inregistrarea cronologica si sistematica a datelor, publicarea, stocarea datelor cu privire la situatia si miscarea patrimoniului precum si rezultatele obtinute;

Controlul gestionar de fond al operatiilor patrimoniale efectuate, verificarea exactitatii si realitatii datelor conturilor, calculul costurilor si rezultatelor obtinute;

Furnizarea informatiilor necesare stabilirii patrimoniale subunitatii, executiei bugetului public, intocmirea balantelor financiare si al bilantului general al subunitatii;

Urmarirea debitelor din pagube materiale.

Atributii

tine evidenta operativa a conturilor curente si a contului colector deschise in numele Reviziei

intocmeste zilnic situatia operativa a creantelor prin centralizarea datelor primite de la centrele comerciale

analizeaza si ia masuri pentru incasarea de la agentii economici sumele privind tarifele de transport in trafic intern si extern, prin conturile curente

intocmeste cererile de finantare cu sumele privind salariile

asigura intocmirea notelor contabile privind disponibilul banesc aflat in conturile bancare, in lei si valuta, ale Reviziei

primeste zilnic, cu note de creditare, sumele incasate in contul Sucursalei de la clienti

asigura alimentarea cu disponibil a carnetelor de cec pe baza rapoartelor aprobate de conducerea Sucursalei

verifica exactitatea si legalitatea operatiunilor de casa in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare

prelucreaza filele din Registrul de casa, obtinand nota contabila pentru Depou

asigura permanent corespondenta cu unitatile bancare

intocmeste zilnic registrul de casa, stabilind soldul numerarului aflat la casierie, cu respectarea dispozitiilor in legale in vigoare

organizeaza si executa controlul financiar preventiv asupra documentelor specifice pe care le gestioneaza

raspunde de asigurarea confidentialitatii lucrarilor si a informatiilor de care ia cunostiinta in legatura cu activitatea unitatii

respecta si isi insuseste toate ordinele privind normele protectiei muncii, PSI si de protectia mediului specifice

arhiveaza in ordine cronologica actele emise in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

VIII. IRLU CARANSEBES

1. ASISTENT LA COMPARTIMENTUL TEHNIC PENTRU: ORGANIZARE, INDICATORI DE PLAN, APROVIZIONARE TEHNICO- MATERIALA

21.01.2008 - 25.01.2008

Organizare

intocmeste ROF-ul Reviziei si il inainteaza in vederea aprobarii Sucursalei

asigura respectarea Regulamentului de organizare si functionare al unitatii, corelat cu Statulul CFR Marfa si ROF-ul propriu

propune spre aprobare la Sucursala transferul de posturi de la un compartiment functional la altul si transformarile de posturi cu incadrarea in numarul de posturi prevazut in organigrama cadru

aproba atributiile ce revin personalului aparatului propriu

aproba Regulamentul de Ordine Interioara propriu

aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al compartimentelor din cadrul unitatii.

Indicatori de plan

Activitatea CFR Marfa se analizeaza cantitativ, calitativ, din punct de vedere al rentabilitatii si productivitatii muncii;

Metodologia de colectare, evidentiere, transmitere si calcul al indicatorilor calitativi, cantitativi de rentabilitate sunt   defalcati pe sectoare de activitate: miscare, comercial, tractiune, vagoane. Indicatorii se analizeaza zilnic, decadic, lunar si sunt prezentati in anexe. Acestea se vor prelucra cu tot personalul care are in atributiile de serviciu colectarea, prelucrarea si transmiterea datelor ce stau la baza calculului indicatorilor cantitativi, de rentabilitate si productivitate ai CFR Marfa. Modul de colectare, evidentiere transmitere, calcul si analiza al indicatorilor, se aplica incepand cu data de 01.08.1999.

Indicatori cantitativi, calitativi, de rentabilitate si de productivitate specifici CFR Marfa

Generalitati

Activitatea de transport pe calea ferata poate fi caracterizata din punct de vedere al volumului prestatiei de transport (tone, tone netekm, trenkm, etc) cat si sub aspect calitativ (tonaj/tren, incarcare statica, etc).

Acesti indicatori care constituie o expresie numerica de definire a modului de utilizare a capacitatii de transport, de incarcare, a combustibilului si energiei se planifica si se urmaresc pe perioade de prestabilitate (zi, decada, luna, trimestru, an).

In afara indicatorilor care fac obiectul normelor metodologice de statistica interna si internationala, in cadrul ramurilor (miscare, tractiune, vagoane) se mai urmaresc in baza unor metodologii interne o serie de indicatori, utilizati in special, in cazul analizelor tehnico-economice de detaliu.

Indicatori de cantitate

Miscare si comercial

Tone incarcate (marfuri expediate) reprezinta volumul total al marfurilor incarcate, in vagoane romanesti sau straine, provenind de la expeditori (predatori) din trafic intern sau intrate in tara prin statiile de frontiera (cu sau fara transbordare). Volumul tonelor expediate se calculeaza pe baza greutatii marfurilor, inscrisa in documentele de transport respectiv in contul de expeditie. Transbordarea sau transvazarea marfurilor, datorita unor defectiuni tehnice ale vagoanelor sau incarcarii necorespunzatoare, nu se iau in considerare.

Parcursul marfurilor reprezinta volumul activitatii in transportul de marfuri, exprimat in tone nete km.

Osii incarcate reprezinta numarul total de osii, corespunzator vagoanelor in care s-au incarcat marfurile. Se evidentiaza zilnic si se analizeaza lunar la nivel de regulator, sucursala, retea.

Parcul de vagoane reprezinta totalitatea vagoanelor aflate la un moment dat pe reteaua CFR. In raport cu starea si pozitia lui pe retea se imparte in parc inventar si parc general.

Vagoane descarcate (osii descarcate) reprezinta numarul total de vagoane exprimat in vagoane conventionale pe doua osii, descarcate sau repredate in statiile de cale ferata sau pe liniile industriale sau de garaj CFR (vagoanele predate incarcate cailor ferate straine se considera vagoane descarcate). Acest indicator se evidentiaza si se analizeaza zilnic, decadal, lunar, de statii, regulatoare, sucursale si central.

Parcursul de exploatare brut pe calea ferata, exprimat in tone brute km se evidentiaza zilnic si se analizeaza lunar la nivel de regulator, sucursala, central.

Parcursul trenurilor cuprinde totalitatea distantelor parcurse de trenuri Trkm. Se evidentiaza si se analizeaza zilnic, decadal si lunar la nivel de regulator, sucursala si retea.

Osii km incarcate reprezinta volumul total de osii circulate in stare incarcate, in traficul de marfuri. Se evidentiaza si se analizeaza zilnic, decadal si lunar la nivel de regulator, sucursala central.

Osii km goale reprezinta volumul total de osii circulate in stare goala, in traficul de marfuri. Se evidentiaza si se analizeaza zilnic, decadal si lunar la nivel de regulator, sucursala, central. Acest indicator se urmareste si in cadrul statisticii circulatiei trenurilor.

Vagoane

Osii conventionale revizuite reprezinta totalitatea osiilor revizuite cu ocazia verificarii trenurilor la sosire (in statiile de descompunere), tranzit (in statiile in care este prevazut acest tip de revizie), compunele (in statiile de formare a trenului).

Osii conventionale reparate zilnic reprezinta totalitatea reparatiilor (de tip defect accidental, reparatii curente, revizii intermediare a franei, revizia rularii, etc) transformate pe baza coeficientilor de transformare stabiliti. Se analizeaza zilnic, decadal, lunar la nivel de revizie, sucursala, central.

Tractiune

Tren kilometri - tr.km reprezinta suma kilometrilor efectuati de locomotiva pentru remorcare tren pe o anumita sectie de remorcare, intr-un interval de timp. Calcularea, analiza si transmiterea acestui indicator se face zilnic, decadal si lunar.

Tone brute kilometri - t.br.km reprezinta produsul dintre tonajul brut si kilometri parcursi de locomotiva de la statia de indrumare si pana la statia de descompunere a trenului. Stabilirea, transmiterea si analiza acestui indicator se face zilnic, decadal si lunar.

Tone echivalente reprezinta suma dintre tone brute kilometri remorcate si cele rezultate din transformarea orelor de manevra speciala si manevra intermediara efectuate. Stabilirea si transmiterea acestui indicator se face ca si la tone brute km iar analiza se face lunar.

Indicatori de calitate

Miscare si comercial

Incarcatura statica (pe osie sau pe vagon) sarcina statica reprezinta numarul de tone de marfa, ce revin in medie pe osia incarcata sau pe un vagon conventional pe doua osii incarcate. Se calculeaza si se analizeaza lunar la nivel de sucursala si central.

Greutatea medie a trenurilor de marfa reprezinta greutatea neta sau bruta a trenurilor de marfa, se calculeaza si se analizeaza lunar pe baza datelor operative, evidentiate zilnic in informarea operativa privind circulatia trenurilor, la nivel de sucursala si retea.

Tonajul brut pe tren pentru trenurile formate de statiile tehnice si de triaj reflecta preocuparea pentru economia de combustibil, de personal, reducerea taxei pe infrastructura pe baza unei analize corecte privind incadrarea in termenul de executare a contractului de transport. Indicatorul se calculeaza si se analizeaza zilnic, decadic si lunar.

Rulajul vagonului de marfa reprezinta timpul mediu, exprimat in zile intre doua incarcari succesive ale vagonului de marfa. Acest indicator se calculeaza si se analizeaza lunar.

Procentul de ajunse la descarcare reprezinta gradul de sosire la descarcare al vagoanelor, din totalul parcului local incarcat aflat pe regulator pentru descarcare. Se calculeaza, urmareste si analizeaza zilnic la nivel static, regulator, sucursala, retea.

Procentul de punere la descarcare reprezinta gradul de punere la descarcare al vagoanelor, din totalul vagoanelor ajunse pe regulator pentru descarcare. Se calculeaza, urmareste si analizeaza zilnic la nivel de statie, regulator, sucursala, retea.

Aprovizionare tehnico-materiala

Se realizeaza in cadrul biroului aprovizionare tehnico-materiala si cuprinde urmatoarele activitati:

prospecteaza piata interna pentru a stabili furnizorii cei mai competitivi din punct de vedere tehnic si economic pentru materiile si produsele aprovizionate;

urmareste pe piata interna evolutia preturilor la produsele pentru aprovizionare;

raspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confectionarea, folosirea si evidenta stampilelor si sigiliilor in cadrul centralului societatii;

comunica periodic compartimentelor interesate ale sucursalei lista utilajelor si produselor scoase din productia curenta a furnizorilor precum si a celor nou introduse;

efectueaza investigatii si verifica in exploatare elementele tehnice ale pieselor de schimb aprovizionate in scopul imbunatatirii nomenclatoarelor si achizitionarea unor noi produse;

colaboreaza la elaborarea programelor informatice in probleme de aprovizionare;

participa la actiunea de incheiere a contractelor economice de aprovizionare a produselor descentralizate;

urmareste permanent modul de realizare cantitativa si valorica a contractelor economice conform limitelor de competente acordate;

tine evidenta cantitatilor de produse solicitate si contractate;

urmareste modul de efectuare a receptiei cantitative si calitative a produselor care se aprovizioneaza prin subunitatile sale;

coordoneaza si urmareste activitatea de recuperare, reciclare si valorificare a materialelor refolosibile;

aplica instructiunile pentru determinarea necesarului de materii, materiale si piese de schimb pentru materialul rulant, utilaje, echipamente si materiale de uz general din nomenclatorul produselor cu aprovizionare centralizata prin Baza Chitila;

urmareste stocul de rezerva al pieselor de schimb care asigura mentinerea in stare de functionare a utilajelor si materialului rulant pana la scoaterea lor din uz;

analizeaza si face propuneri de imbunatatire a necesarului da aprovizionat;

analizeaza stocurile supranormative si propune valorificarea acestora precum si casarea si declasarea elementelor materiale conform prevederilor legale;

intocmeste evidenta statistica in domeniul aprovizionarii;

colaboreaza cu serviciul analize bugetare in legatura cu stabilirea si urmarirea elementelor de buget;

colaboreaza cu serviciul analize bugetare la negocierea preturilor;

colaboreaza cu compartimentul financiar in legatura cu evidenta cheltuielilor angajate prin contracte sau comenzi incheiate;

transmite comenzile pentru imprimate;

urmareste comenzile tiparite si urmareste expedierea in retea;

centralizeaza necesarul pentru principalele materii prime, combustibili, lubrifianti, materiale si produse necesare;

gestioneaza gospodarirea materiilor prime, combustibililor, lubrifiantilor, materialelor;

stabileste necesarul de materii prime, materiale, combustibili si lubrifianti pentru materialul rulant, auto, utilaje si echipamente;

pastreaza etalonul instructiilor specifice domeniului de activitate si gireaza instructiile repartizate de conducerea societatii in conformitate cu activitatea proprie;

verifica asigurarea calitatii in activitatea de conceptie, executie si exploatare din domeniul de activitate al serviciului;

arhiveaza in ordine cronologica actele emise.

2. ASISTENT LA COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABILITATE

28.01.2008 - 01.02.2008

Atributii

tine evidenta operativa a conturilor curente si a contului colector deschise in numele Reviziei

intocmeste zilnic situatia operativa a creantelor prin centralizarea datelor primite de la centrele comerciale

analizeaza si ia masuri pentru incasarea de la agentii economici sumele privind tarifele de transport in trafic intern si extern, prin conturile curente

intocmeste cererile de finantare cu sumele privind salariile

asigura intocmirea notelor contabile privind disponibilul banesc aflat in conturile bancare, in lei si valuta

primeste zilnic, cu note de creditare, sumele incasate in contul Sucursalei de la clienti

asigura alimentarea cu disponibil a carnetelor de cec pe baza rapoartelor aprobate de conducerea Sucursalei

verifica exactitatea si legalitatea operatiunilor de casa in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare

prelucreaza filele din Registrul de casa, obtinand nota contabila pentru Depou

asigura permanent corespondenta cu unitatile bancare

intocmeste zilnic registrul de casa, stabilind soldul numerarului aflat la casierie, cu respectarea dispozitiilor in legale in vigoare

organizeaza si executa controlul financiar preventiv asupra documentelor specifice pe care le gestioneaza

raspunde de asigurarea confidentialitatii lucrarilor si a informatiilor de care ia cunostiinta in legatura cu activitatea unitatii

respecta si isi insuseste toate ordinele privind normele protectiei muncii, PSI si de protectia mediului specifice

arhiveaza in ordine cronologica actele emise in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

3. ASISTENT LA COMPARTIMENTUL PERSONAL

04.02.2008 - 08.02.2008

Atributii de serviciu ale inspectorului de personal

tine evidenta ordinelor in legatura cu problemele de personal si le prelucreaza salariatilor unitatii;

urmareste recuperarea pagubelor produse de personalul care paraseste locul de munca fara nota de lichidare;

tine legatura cu Oficiul Fortelor de Munca in scopul aprovizionarii statiei cu carnete de munca si suplimente;

tine evidenta cartilor de munca pe care le completeaza la zi si arhiveaza dosarele personale ale salariatilor;

elibereaza diverse adeverinte solicitate de persoane plecate din unitate;

intocmeste dosarele de pensionare cu respectarea tuturor solicitarilor Oficiului de Pensii cu care colaboreaza;

intocmeste formalitatile de acordare a sporului de vechime cu respectarea prevederilor CCM;

inregistreaza certificatele medicale si le completeaza cu datele necesare pentru achitarea drepturilor banesti pe timpul concediilor medicale;

tine evidenta CM si elibereaza adeverinte salariatilor care solicita nr. de zile de CM efectuat in ultimele 12 luni;

tine evidenta sanctiunilor aplicate salariatilor statiei si le raporteaza superiorilor la solicitarea acestora;

raporteaza situatia vacantelor si de intrari-iesiri pentru personalul Statiei Timisoara Nord si unitatile arondate;

tine statutul de functii si schema de normare nominala efectuand modificarile survenite prin schimbari de functii sau mutari de personal si raporteaza superiorilor la solicitarea acestora;

tine evidenta intreruperilor de activitate conform Decret 120/1990;

tine evidenta militara si colaboreaza cu Centrul Militar;

verifica si semneaza borderourile pentru legitimatii de calatorie gratuita pentru salariati si membrii de familie;

executa si alte lucrari ocazionale la solicitarea conducerii statiei sau a Sucursalei.

Biroul Instruire Personal

Perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din SNTFM are ca scop:

dezvoltarea deprinderilor necesare exercitarii functiei sau meseriei

prevenirea aparitiei si eliminarea unor sisteme gresite de lucru

adaptarea personalului la conditiile impuse de introducerea tehnicilor si tehnologiilor noi

Activitatea de perfectionare in cadrul subunitatilor se efectueaza de catre conducatorul unitatii, instructor sau alte persoane desemnate de conducerea subunitatii sau a forului competent imediat superior, dupa caz.

Activitatile de perfectionare pot fi colective sau individuale. Activitatile de instruire colectiva se desfasoara pe grupe de cel putin 30 de participanti.

Perfectionarea pregatirii profesionale are la baza studiul individual si constituie obligatie de serviciu.

"Scoala personalului" este o forma de perfectionare a pregatirii profesionale, teoretice si practice a salariatilor, organizata in subunitatile SNTFM .

Instruirea teoretica se realizeaza prin cursuri cu prezenta obligatorie a salariatilor, constituind obligatie de serviciu si se desfasoara in timpul sau in afara programului normal de lucru, conform dispozitiilor directiilor generale coordonatoare cu respectarea prevederilor din contractul colectiv de munca in vigoare.

Instruirea practica se desfasoara la locul de munca in timpul orelor de program, individual cu fiecare salariat sau in grupe mici si va urmari formarea deprinderilor corecte de lucru sau corectarea celor gresite.

Programul de perfectionare "scoala personalului" se organizeaza si se desfasoara avand ca document de baza: tematici cadru, planuri tematice anuale si planuri de lectie.

Tematicile cadru se intocmesc pe functii sau pe grupe de functii de directiile din SNTFM  impreuna cu regionalele si Centrul de Perfectionare si Documentare CF si vor fi avizate de DGCCTF.

Tematicile cadru vor cuprinde urmatoarele:

reglementari prevazute in instructii de serviciu, ordine si dispozitii;

reglementari specifice proceselor de munca, in cadrul functiei respective;

noutati tehnice si tehnologice din specialitatea functiei;

legislatie, protectia muncii, probleme sociale, patrimoniu.

Planurile tematice anuale se intocmesc de catre inspectorii din subunitatile de baza (centre de instruire) prin adaptarea prevederilor tematicii cadru la conditiile concrete din subunitati pentru functii cu activitate asemanatoare.

Planul de lectie cuprinde: teme din planul tematic anual, teme suplimentare introduse ulterior intocmirii acestui plan, durata sedintei, bibliografia, metode si mijloace de instruire, indicatii asupra studiului individual al cursantilor pt sedinta urmatoare .

In cadrul instruirii teoretice se vor desfasura urmatoarele activitati:

verificarea curenta si aprecierea cunostiintelor din tematica sedintei de instruire;

reimprospatarea si aprofundarea unor probleme insuficient retinute de cursanti;

prezentarea dupa caz a temelor sociale, juridice si economice de catre specialistii in domeniu;

prezentarea sau dezbaterea temelor prevazute in planul de lectie;

analiza cauzelor evenimentelor caracteristice (accidentelor) produse in perioada anterioara pe retea si a neregulilor din subunitatea proprie, pe baza materialelor primite de la organele ierarhice superioare;

recomandari cu privire la studiul individual ce urmeaza a fi efectuat de cursanti.

Instruirea practica a personalului se desfasoara la locul de munca al acestuia si poate fi:

instruirea practica de serviciu;

instruirea practica in vederea autorizarii la manipularea instalatiilor

practica de acomodare.

Documentele referitoare la organizarea si desfasurarea " Scolii personalului" sunt: tematicile cadru, planuri tematice anuale, planuri de lectii, catalogul "Scolii personalului", caietul de evidenta a instruirii practice, programele de instruire practica si autorizarea la instalatii si procesele verbale pt. practica de acomodare .

Documentele mentionate se pastreaza o perioada de 5 ani de la data intocmirii lor.

IX.SUCURSALA TIMISOARA- ASISTENT LA BIROUL URMARIRE CONTRACTE, FACTURARI

URMARIRE CONTRACTE DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC, SCADENTARE, GARANTII

Atributii

Urmareste incadrarea cheltuielilor pentru prestatiile efectuate de societatiile desprinse din SNCFR in conformitate cu programul aprobat prin BVC

Urmareste incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli a cheltuielilor cu reparatiile (vagoane si locomotive), a cheltuielilor cu prestatiile efectuate de CFR IRLU si CFR IRV S.A., a cheltuielilor cu alte prestari de servicii

Verifica toate contractele ce urmeaza a fi incheiate cu furnizorii interni privind incadrarea in bugetul alocat

Urmareste incadrarea cheltuielilor pentru RK in planul de RK aprobat si conform programului aprobat prin BVC

Verifica, din punct de vedere financiar-contabil, toate devizele de lucrari intocmite conform contractelor sau conventiilor incheiate cu furnizorii, anexate la facturile de plata catre furnizori

Urmareste estimarea nivelului veniturilor din activitatea de baza si a veniturilor locale in colaborare cu Serviciul VV

Organizeaza si exercita control financiar preventiv in limitele competentelor acordate si in conformitate cu reglementarile legale si actele de decizie ale sucursalei

Verifica asigurarea calitatii in activitatea de conceptie, executie si exploatare din domeniul de activitate al serviciului.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate