Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
TEMELE PENTRU PROIECTELE DE ABSOLVIRE A SCOLII POSTLICEALE - SERVICII - TEHNICIAN PROTECTIA MUNCII, PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR


TEMELE PENTRU PROIECTELE DE ABSOLVIRE A SCOLII POSTLICEALE - SERVICII - TEHNICIAN PROTECTIA MUNCII, PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR


TEMELE PENTRU PROIECTELE DE ABSOLVIRE A SCOLII POSTLICEALE

DOMENIUL: SERVICII

CALIFICAREA PROFESIONALA: TEHNICIAN PROTECTIA MUNCII, PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Nr. crt.

TemaElev

Obs.

Organizarea activitatii de prevenire si protectie la nivelul intreprinderilor

Cap. 1 Argument

Definirea notiunii de securitate si sanatate in munca

Necesitatea organizarii activitatii de prevenire si protectie

Cap. 2 Prevederi legislative privind organizarea activitatii de prevenire si protectie

Sistemul legislativ din Romania

Reglementari juridice privind activitatea de prevenire si protectie

Modalitati de asigurare ale activitatii de prevenire si protectie

Cap. 3 Organizarea activitatii de prevenire si protectie la nivelul societatii

Prezentarea societatii

Lucratorul desemnat la nivelul societatii

Atributii si raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Activitati de prevenire si protectie asigurate la nivelul societatii

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Asigurarea necesarului de documente de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Necesiatea intocmirii documentatiei privind activitatea in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Principii generale de prevenire

Cap. 2 Documente necesare  pentru desfasurarea activitatii de prevenire si protectie

Prezentarea societatii

Identificarea documentelor necesare pentru desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor

Modalitati de intocmire a documentelor de instruire

Cap. 3 Intocmirea documentelor de informare si instruire

Prezentarea locului de munca si a sistemului de munca

Tematica pentru instruirea introductiv generala la angajare

Tematica pentru instruirea la locul de munca

Tematica pentru instruirea periodica

Tematica pentru instruirea suplimentara

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Asigurarea participarii, informarii si consultarii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Reglementari juridice privind participarea, informare si consultarea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Cap. 2 Organizarea si functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca

Prezentarea societatii

Constituirea Comitetului de securitate si sanatate in munca

Atributiile Comitetului de securitate si sanatate in munca

Cap. 3 Documente privind activitatea Comitetului de securitate si sanatate in munca

Regulamentul propriu de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca

Functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca

Raportul anual al angajatorului privind starea securitatii si sanatatii in munca

Cap. 4 Bibliogafie

Cap. 5 Anexe

Asigurarea supravegherii starii de sanatate a lucratorilor la locul de munca

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Reglementari juridice privind supravegherea starii de sanatate a lucratorilor

Cap. 2 Servicii medicale profilactice

Examenul medical la angajarea in munca

Examenul medical de adaptare

Examenul medical periodic

Examenul medical la reluarea activitatii

Promovarea sanatatii la locul de munca

Cap. 3 Asigurarea supravegherii starii de sanatate prin servicii medicale de medicina muncii

Prezentarea locului de munca si a sistemului de munca

Fisa de identificare a factorilor de risc profesional

Fisa de aptitudine

Masuri de acordare a primului ajutor in caz de accident

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Asigurarea echipamenului individual de protectie

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Necesitatea utilizarii echipamentului individual de protectie

Clasificare

Cap. 2 Reglementari juridice privind echipamentul individual de protectie

Obligatiile angajatorului

Obligatiile lucratorului

Cap. 3 Alegerea echipamentului individual de protectie

Prezentarea locului de munca si istemului de munca

Identificarea riscurilor in vederea selectionarii echipamentului individual de protectie

Intocmirea listei interne de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie

Informare, consultarea lucratorilor

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Identificarea zonelor cu risc ridicat si specific si a situatiilor de pericol grav si iminent

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Necesitatea identificarii zonelor cu risc ridicat si specific

Cap. 2 Reglementari juridice privind identificarea zonelor cu risc ridicat si specific

Obligatii ale angajatorului

Prevederi pentru lucratori

Consecinte ale necunoasterii prevederilor legale

Cap. 3 Masuri de securitate la constatarea starii de pericol grav si iminent

Prezentarea societatii si a sistemului de munca

Masuri de securitate la constatarea starii de pericol grav si iminent

Masuri de securitate privind zonele cu risc ridicat si specific

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Analiza riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala la locul de munca

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Necesitatea identificarii riscurilor la locul de munca

Reglementari juridiceCap. 2 Elementele sistemului de munca

Factori de risc proprii executantului

Factori de risc proprii sarcinii de munca

Factori de risc proprii mijloacelor de productie

Factori de risc proprii mediului de munca

Relatia factor de risc - cauza in producerea unui accident

Cap. 3 Identificarea riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala la locul de munca

Prezentarea societatii si a sistemului de munca

Identificarea riscurilor la locul de munca

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Intocmirea planului de prevenire si protectie

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Necesitatea intocmirii planului de prevenire si protectie

Reglementari juridice

Cap. 2 Masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale

Clasificarea masurilor de prevenire

Masuri organizatorice

Masuri tehnice

Protectie integrata

Etape in intocmirea planului de prevenire si protectie

Cap. 3 Intocmirea planului de prevenire si protectie

Prezentarea societatii si a sistemului de munca

Intocmirea planului de prevenire si protectie

Consultarea lucratorilor la intocmirea planului de prevenire si protectie

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Semnalizarea riscurilor de securitate si/sau sanatate la locul de munca

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Reglementari juridice privind semnalizarea riscurilor

Cap. 2 Tipuri de semnalizari de securitate si/sau sanatate la locul de munca

Modalitati de semnalizare

Informarea si instruirea lucratorilor

Consultarea si participarea lucratorilor

Modalitati de semnalizare

Combinarea semnalizarilor

Cap. 3 Stabilirea zonelor care necesita semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca

Prezentarea societatii si a sistemului de munca

Identificarea si localizarea zonelor care necesita semnalizare

Stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea acestora

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Asigurarea securitatii si sanatatii in munca pentru grupurile sensibile la riscuri

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Reglementari juridice privind grupurile sensibile la riscuri

Cap. 2 Protectia grupurilor sensibile la riscuri

Protectia tinerilor

Protectia maternitatii la locul de munca

Cap. 3 Protectia grupurilor sensibile la riscuri

Prezentarea societatii

Identificarea grupurilor sensibile la riscuri

Masuri de protectie pentru grupurile sensibile la riscuri

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Monitorizarea activitatii de prevenire si protectie la utilizarea substantelor chimice

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Reglementari juridice

Cap. 2 Documente necesare pentru instruirea lucratorilor la utilizarea substantelor chimice.

Identificarea substantelor chimice utilizate

Fisele tehnice de securitate pentru substantele chimice utilizate

Documente pentru instruirea personalului

Cap. 3 Intocmirea documentelor de informare si instruire

Prezentarea locului de munca si a sistemului de munca

Substantele chimice utilizate in procesul de productie

Tematici de instruire

Instructiuni proprii de securitatea muncii

Masuri specifice de prevenire; masuri de acordare a primului ajutor

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Monitorizarea activitatii de prevenire si protectie la manipularea manuala a maselor

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Reglementari juridice

Cap. 2 Caracteristici ale activitatii de manipulare manuala a maselor.

Caracteristici ale maselor

Efortul fizic

Caracteristici ale mediului de munca

Cerinte ale activitatii

Cap. 3 Masuri de prevenire a accidentelor de munca si/sau a imbolnavirilor profesionale la manipularea manuala a maselor

Prezentarea locului de munca si a sistemului de munca

Identificarea factorilor de risc specifici

Evaluarea riscurilor la manipularea manuala a maselor

Instructiuni proprii de securitatea muncii

Masuri specifice de prevenire

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Monitorizarea activitatii de prevenire si protectie la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Reglementari juridice

Cap. 2 Caracteristici ale activitati la utilizarea echipamentelor cu ecrane de vizualizare

Cerinte minime de securitate si sanatate pentru echipamentele de munca

Cerinte minime de securitatea si sanatate pentru mediul de munca

Protectia ochilor si a vederii

Cap. 3 Intocmirea documentelor de informare si instruire

Prezentarea locului de munca si a sistemului de munca

Identificarea si evaluarea riscurilor specifice

Masuri specifice de prevenire si protectie
Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Monitorizarea activitatii de prevenire si protectie in perioadele cu temperaturi extreme

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Reglementari juridice

Cap. 2 Caracteristici ale activitati desfasurate in perioadele cu temperaturi extreme

Cerinte minime de securitate pentru perioadele cu temperaturi extreme scazute

Cerinte minime de securitate pentru perioadele cu temperaturi extreme ridicate

Asigurarea supravegherii starii de sanatate

Cap. 3 Intocmirea documentelor de informare si instruire

Prezentarea locului de munca si a sistemului de munca

Identificarea si evaluarea riscurilor specifice

Masuri specifice de prevenire si protectie

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul intreprinderilor

Cap. 1 Argument

Definirea notiunii de aparare impotriva incendiilor

Necesitatea organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor

Cap. 2 Prevederi legislative privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

Sistemul legislativ din Romania

Reglementari juridice privind activitatea de prevenire si stingerea incendiilor

Modalitati de asigurare ale activitatii de prevenire si stingerea incendiilor

Cap. 3 Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii

Prezentarea societatii

Cadrul tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor

Atributii si raspunderi in domeniul aparare impotriva incendiilor

Activitati de aparare impotriva incendiilor

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Asigurarea necesarului de documente de instruire a lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Necesiatea intocmirii documentatiei privind activitatea de aparare impotriva incendiilor

Principii generale de aparare impotriva incendiilor

Cap. 2 Documente necesare  pentru desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

Prezentarea societatii

Baza materiala si documentara necesara in vederea desfasurarii si verificarii instructajelor

Modalitati de intocmire a documentelor de instruire

Cap. 3 Intocmirea documentelor de informare si instruire

Prezentarea locului de munca si a sistemului de munca

Tematica instructajului introductiv general;

Tematica instructajului specific locului de munca;

Tematica instructajului periodic;

Tematica instructajului pe schimb, acolo unde situatia o impune;

Tematica instructajului special pentru lucrari periculoase;

Tematica instructajului la recalificarea profesionala;

Tematica instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor la locul de munca

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Necesitatea utilizarii mijloacelor de prevenire a incendiilor

Clasificare

Cap. 2 Reglementari juridice privind masurile si mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor

Obligatiile angajatorului

Obligatiile lucratorului

Cap. 3 Masuri si mijloace de prevenire a incendiilor

Prezentarea locului de munca si sistemului de munca

Identificarea riscurilor

Intocmirea listei cu mijloace de interventie

Informare, consultarea lucratorilor

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Intocmirea planului de interventie in caz de incendiu

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Necesitatea intocmirii planului de interventie in caz de incendiu

Reglementari juridice

Cap. 2 Masuri de prevenire a incendiilor

Clasificarea masurilor de prevenire

Masuri organizatorice

Masuri tehnice

Etape in intocmirea planului de interventie in caz de incendiu

Cap. 3 Intocmirea planului de prevenire si protectie

Prezentarea societatii si a sistemului de munca

Intocmirea planului de interventie in caz de incendiu

Instruirea lucratorilor pentru interventia in caz de incendiu

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Monitorizarea activitatii in domeniul situatiilor de urgenta

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Necesitatea activitatii in domeniul situatiilor de urgenta

Reglementari juridice

Cap. 2 Activitati desfasurate pentru protectia civila

Identificarea activitatilor de protectie civila

Documente necesare in activitatea de protectie civila

Instruirea personalului pentru protectie civila

Masuri si de prevenire

Cap. 3 Intocmirea planului de evacuare in situatii de urgenta

Prezentarea societatii si a activitatii

Intocmirea documentatiei necesare planului de evacuare in situatii de urgenta

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 AnexeAnaliza riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala la locul de munca

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Necesitatea identificarii riscurilor la locul de munca

Reglementari juridice

Cap. 2 Elementele sistemului de munca

Factori de risc proprii executantului

Factori de risc proprii sarcinii de munca

Factori de risc proprii mijloacelor de productie

Factori de risc proprii mediului de munca

Relatia factor de risc - cauza in producerea unui accident

Cap. 3 Identificarea riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala la locul de munca

Prezentarea societatii si a sistemului de munca

Identificarea riscurilor la locul de munca

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Monitorizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la utilizarea substantelor chimice

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Reglementari juridice

Cap. 2 Documente necesare pentru instruirea lucratorilor la utilizarea substantelor chimice.

Identificarea substantelor chimice utilizate

Fisele tehnice de securitate pentru substantele chimice utilizate

Documente pentru instruirea personalului

Cap. 3 Intocmirea documentelor de informare si instruire

Prezentarea locului de munca si a sistemului de munca

Substantele chimice utilizate in procesul de productie

Tematici de instruire

Instructiuni proprii de securitatea muncii

Masuri specifice de prevenire;

Masuri de acordare a primului ajutor

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Monitorizarea activitatii de aparare impotriva  incendiilor si a activitatii de securitate si sanatate in munca la executarea lucrarilor cu foc deschis

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Reglementari juridice

Cap. 2 Documente necesare pentru executarea lucrarilor cu foc deschis

Permisul de lucru cu foc

Masuri generale de aparare impotriva incendiilor

Masuri generale de securitate a muncii

Documente pentru instruirea personalului

Cap. 3 Intocmirea documentelor de informare si instruire

Prezentarea locului de munca si a sistemului de munca

Intocmirea permisului de lucru cu foc

Masuri specifice de prevenire

Instructiuni proprii de securitatea muncii

Masuri de acordare a primului ajutor

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Asigurarea cerintelor minime de securitate la locul de munca

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Reglementari juridice

Cap. 2 Cerinte minime pentru locul de munca

Cladiri

Cai de acces, de circulatie si de evacuare

Detectarea si prevenirea incendiilor

Iluminatul la locul de munca

Identificarea mijloacelor de interventie la locul de munca

Cap. 3 Organizarea locului de munca

Prezentarea locului de munca si a sistemului de munca

Semnalizarea riscurilor la locul de munca

Asigurarea mijloacelor de interventie la locul de munca

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Controlul privind respectarea normelor de securitatea muncii si a normelor de aparare impotriva incendiilor

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Reglementari juridice

Cap. 2 Elemente ale conceptului de control

Rolul controlului intern

Obiective in efectuarea controlului intern privind respectarea normelor de securitate a muncii

Obiective in efectuarea controului intern privind respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor

Documente necesare in efectuarea controlului intern

Cap. 3 Controlul intern

Prezentarea societatii

Planificarea controlului intern

Realizarea controlului intern privind respectarea normelor de securitate a muncii

Realizarea controlului intern privind respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 Anexe

Evidente si raportari privind activitatea de securitate si sanatate si de aparare impotriva incendiilor la nivelul intreprinderii

Cap. 1 Argument

Termeni si expresii

Reglementari juridice

Cap. 2 Documente necesare privind activitatea de securitate si sanatate in munca si de aparare impotriva incendiilor

Evidente privind activitatea de securitate si sanatate in munca

Evidente privind activitatea de aparare impotriva incendiilor

Raportari privind activitatea de securitate si sanatate in munca

Raportari privind activitatea de aparare impotriva incendiilor

Cap. 3 Intocmirea documentelor necesare privind activitatea de securitate si sanatate in munca si de aparare impotriva incendiilor la nivelul intreprinderii

Prezentarea societatii

Realizarea evidentelor privind activitatea de securitate si sanatate in munca

Realizarea evidentelor privind activitatea de aparare impotriva incendiilor

Realizarea raportarilor privind activitatea de securitate si sanatate in munca

Realizarea raportarilor privind activitatea de aparare impotriva incendiilor

Cap. 4 Bibliografie

Cap. 5 AnexePolitica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate