Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
INSTRUCTIUNI INTERNE DE SECURITATE A MUNCII PENTRU PERSONALUL CU ATRIBUTII DE CONDUCERE A AUTOVEHICULELOR


INSTRUCTIUNI INTERNE DE SECURITATE A MUNCII PENTRU PERSONALUL CU ATRIBUTII DE CONDUCERE A AUTOVEHICULELOR


INSTRUCTIUNI INTERNE DE SECURITATE A MUNCII PENTRU PERSONALUL CU ATRIBUTII DE CONDUCERE A
AUTOVEHICULELOR

PREVEDERI COMUNE TUTUROR CATEGORIILOR DE AUTOVEHICULE

1. INCADRAREA PERSONALULUI

Conducerea autovehiculelor este permisa conducatorilor auto numai in conditiile prevazute de
Regulamentui privind circulatia pe drumurile publice si instructiunile si dispozitiile in vigoare emise
de Ministerul Transporturilor.

Conducatorilor auto carora li s-au suspendat permisele de conducere pentru abateri de la
regulamentui privind circulatia pe dmmurile publice, nu li se va permite sa conduca autovehicule
care transporta persoane sau marfuri in trafic interurban decit dupa efectuarea unui stagiu de
conducere (stabilit prin reglementarile in vigoare) pe alte tipuri de autovehicule, in transportui intern
de marfuri, stagiu care se va incheia cu o testare asupra cunostintelor profesionale.
Testarea va fi efectuata de catre seful formatiei de lucru.2. INSTRUIREA PERSONALULUI

Instructajul de protectia muncii se va face pe faze, in conformitate cu prevederile Normelor Generale

de protectie a muncii in vigoare.

Instructajul periodic se face lunar si la fiecare schimbare a tipului de autovehicul si/sau a incarcaturii

transportate.

Sefii locurilor de munca vor lua masuri pentru informarea conducatorilor auto asupra

particularitatilor de conducere a autovehiculelor in caz de polei, mizga, ceata, etc.

3. DOTAREA CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE

Conducatorii auto care transporta marfuri periculoase vor fi dotati de catre sefii formatiilor de lucru
cu echipament de protectie adecvat si vor fi obligati sa utilizeze echipamentui in conformitate cu
Acordul European privitor la transportui rutier international de marfuri periculoase si cu Normele
Specifice de securitate a muncii.

4. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA

Persoanele fizice sau juridice care utilizeaza in activitatea lor mijioace auto trebuie :

a) sa stabileasca traseele de acces la/de la drumurile publice, precum si traseele
interioare

b) sa asigure conditiile de parcare ale autovehiculelor

c) sa sigure conditiile de efectuare a lucrarilor de intretinere si exploatare auto

d) sa asigure amenajarea si intretinerea in stare de circulatie a drumurilor de acces, a
rampelor, a cheiurilor fixe, si a locurilor de incarcare-descarcare ale autovehiculelor

e) sa asigure decongestionarea drumurilor de acces si a spatiului de manevra pentru
intarea si iesirea la rampe sau la locurile de incarcare-descarcare ale autovehiculelor

f) sa asigure marcarea si semnalizarea locurilor sau a zonelor periculoase in care se
limiteaza viteza de circulatie a mijioacelor de transport

g) sa asigure iluminatui pe timp de noapte a cailor de acces, a spatiilor pentru

incarcarea-descarcarea si manevrarea autovehiculelor si a altor puncte de lucru

periculoase
h) sa asigure instruirea persoanelor care piloteaza autovehicule

5. CONDITIILE TEHNICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA
AUTOVEHICULELE

Pentru a asigura buna functionare a autovehiculelor in parcurs si pentru a evita defectiunile si
accidentele, autovehiculele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii tehnice :

a) dispozitivul de pornire automata sa fie in stare de functionare

b) volanul sa nu aibajoc mai mare de 15 grade

c) piesele mecanismului de directie sa nu prezinte defectiuni si uzuri

d) puntea fata si spate sa nu prezinte deformari sau alte defectiuni la elementele de fixare
de cadrul autovehiculului

e) elementele suspensiei sa nu prezinte defectiuni

f) rulmentii rotilor sa nu aiba jocuri care depasesc limitele stabilite in prescriptiile
tehnice de functionare

g) sistemul de alimentare al autovehiculelor sa nu aiba scurgeri de carburant sau fisuri,

fiind interzise orice fel de improvizatii
h) carburatorul(pompa de injectie) sa fie bine fixat si reglat pentru a evita orice scurgere

de combustibil
i) rezervorul de carburant sa fie prevazut cu capac bine fixat si asigurat pentru a nu se

deschide in timpul mersului, iar suporturile de sustinere si colierele de fixare ale

rezervorului sa nu prezinte fisuri
j) instalatia electrica a autovehiculului sa fie in perfecta stare; sunt interzise legaturile

improvizate, sigurantele necalibrate, cablurile neizolate, lipsa capacelor de protectie,

etc. care pot provoca scurtcircuite
k) bateria acumulatoare sa fie in buna stare, bine fixata, acoparita si amplasata in asa fel

incit bacurile sa nu se desprinda in timpul mersului
1) releele regulatoare de tensiune si de curent sa fie bine reglate si izolate fata de

exterior pentru a evita scurtcircuitele

m) sistemele de frinare sa fie reglate corect si sa fie in perfecta stare de functionare
n) compresorul de aer sa fie in buna stare de functionare , astfel incit sa asigure

presiunea si debitui corespunzator de aer, potrivit tipului anvelopei si autovehiculului
o) anvelopele sa fie de acelasi tip si de aceleasi dimensiuni si sa nu prezinte deformatii

de indica dezlipiri sau ruperi ale straturilor componente, iar presiunea sa fie cea

prescrisa de fabricant. Nu se vor folosi anvelope ale caror banda de rulare prezinta o

uzura peste limita prevazute de normativele tehnice. Este interzisa folosirea

anvelopelor resapare pe axa din fata
p) jantele si cercurile elastice nu trebuie sa prezinte deformatii ca urmare a uzurii si a

loviturilor. Jantele vor fi bine fixate cu piulite
q) teava de evacuare a gazelor arse va fi in buna stare, fara fisuri sau garnituri defecte si

va fi prevazuta cu amortizor de zgomot (toba de esapament)
r) parbrizul si celelalte geamuri ale autovehiculului sa fie in buna stare si curate. Se

interzice inlocuirea geamurilor cu alta calitate decit cea prescrisa de constructor, cu

materiale sau cu geamuri care nu sunt corect fixate. Parbrizul va fi prevazut cu

stergatoare in perfecta stare de functionare
s) la autobuze, caroseria sa nu permita patrunderea apei, iar pentru spargerea geamurilor

in caz de nevoie, autobuzele vor fi dotate cu ciocane speciale, amplasate in locuri

accesibile

Pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a parcului de autovehicule, persoanele fizice si
juridice care de tin autovehicule trebuie :

a) sa asigure si sa controleze efectuarea lucrarilor de intretinere a autovehiculelor in
conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a autovehiculului respectiv

b) sa organizeze baza tehnico-materiala necesara efectuarii in bune conditii a lucrarilor
de intretinere zilnica a percului de autovehicule

c) sa asigure conditii corespunzatoare de lucru

d) sa supravegheze operatiile de intretinere zilnica a autovehiculelor si remorcilor
urmarind executarea lor in conditii bune de catre conducatorii auto

e) sa asigure luarea masurilor de prevenire si de combatere a incendiilor la
autovehiculele si statiile de alimentare din incinta

f) sa verifice prin sondaj starea tehnica la plecarea si inapoierea din cursa, cit si pe
traseu a autovehiculelor, precum si a remorcilor si semiremorcilorg) sa organizeze depanarea autovehiculelor defecte pe trasee si sa asigure asistenta

tehnica a autovehiculelor care circula in tranzit
Se interzice plecarea in cursa a autovehiculelor care prezinta stare tehnica si estetica
necorespunzatoare sau care depasesc limitele admise ale nivelului de zgomot, sau concentratiile
maxime admise ale noxelor in gazele de evacuare.

Se interzice plecarea in cursa a autovehiculelor destinate transporturilor de persoane care nu sunt
amenajate in conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulatia pe drumurile publice si
ale prezentelor normative.

Conducatorii auto au obligatia ca pentru asigurarea conditiilor tehnice ale autovehiculelor sa verifice
inainte de plecare urmatoarele :

a) instalatia de alimentare cu carburanti, instalatia electrica, instalatia de evacuare a
gazelor arse, instalatia de incalzire, sistemul de directie si semnalizare, rulare si
frinare care trebuie sa fie in stare corespunzatoare si fara improvizatii

b) sa nu aiba atasate rezervoare suplimentare de combustibil in afara celor prevazute si
montate de uzina constructoare

c) existenta si integritatea fizica a oglinzilor retrovizoare

d) usile sa fie in buna stare de functionare

e) sa confirme, prin semnatura pe foaia de parcurs, ca autovehiculul corespunde din

punct de vedere tehnic

Este interzisa circulatia autovehiculelor cu remorci daca una din componentele sistemului de
imperechere este defecta sau deteriorata.

Este interzisa manevra de mers inapoi a autovehiculelor cu remorca, daca nu se blocheaza in
prealabil peridocul.
Persoanele fizice sau juridice trebuie sa asigure ca in inventarul autovehiculului sa se regaseasca :

a) lampa electrica portabila

b) dispozitivul de protectie impotriva saririi inelului de siguranta al jantei

c) dispozitiv suplimentar pentru fixarea cabinei dupa rabaterea ei

d) doua capre pentru suspendarea autovehiculului

e) stingator, iar in cazul autovehiculelor care transporta incarcaturi usor inflamabile
sau periculoase, cite 2 stingatoare si lada sau sac de nisip, o patura groasa si o
lopata pentru imprastiarea nisipului

f) in functie de natura transportului autovehiculul va fi dotat si cu alte mijioace in
scopul preintimpinarii accidentelor

g) pe timp de iarna autoveculele vor fi dotate in plus cu huse pentru acoperirea mastii

radiatorului, lanturi antiderapante, lopeti, nisip, sare, etc.
Mijioacele auto care transporta persoane vor fi intretinute in buna stare de functionare si de
curatenie, iar inainte de plecarea in cursa, conducatorul auto va verifica cele prevazute anterior
precum si :

a) starea geamurilor si a usilor, buna functionare si inchidere

b) starea parasolarului de protectie montat deasupra parbrizului

c) existenta si starea perdelelor de la geamuri si din spatele conducatorului auto

d) etanseitatea sistemului de evacuare a gazelor esapate

e) functioanrea pe timp friguros a sistemului de incalzire, astfel incit sa asigure incalzirea
corespunzatoare a salonului autobuzului, fund interzise once improvizatii

f) existenta oglinzilor retrovizoare, starea si amplasarea lor, astfel incit sa permita soferului

sa supravegheze de la locul sau usile de la urcare si coborire, precum si carosabilul din

spate

In afara de verificarile prezentate anterior, conducatorul auto de pe basculante va controla buna
functionare a dispozitivelor de inchidere a obloanelor precum si dispozitivul de siguranta impotriva
bascularii necomandate a benei.

Se interzice plecarea in cursa daca se constata ca dispozitivele nu sunt corespunzatoare.
Conducatorul auto al mijiocului de transport cu remorca sau semiremorca cu greutate maxima mai
mare de 750kgf, va controla existenta si buna functionare a :

a) instalatiei de frinare a remorcii sau semiremorcii actionata din cabina autovehiculului
tragator

b) lanturilor sau cablurilor pentru legarea suplimentara a remorcii de vehiculul tragator

c) dispozitivul care permite frinarea (imobilizarea) rotilor cind remorcile sau semiremorcile

sunt decuplate de autovehiculul tragator

Se interzice plecarea in cursa daca se constata ca dispozitivele de mai sus nu sunt corespunzatoare.
Conducatorilor auto Ie este interzis sa transporte in cabina mijiocului de transport un numar mai
mare de persoane decit eel stabilit prin constructia autoveculului si inscris in caertificatui de
inmatriculare.

Conducatorului auto ii este interzis sa foloseasca pentru pornirea motorului cu manivela, persoane
neinstruite in acest scop.

6. PARCAREA

Este interzisa parcarea autovehiculelor pe drumurile de trecere din garaj si din incinta unitatilor si

subunitatilor, precum sub liniile electrice aeriene.

Locurile de parcare devenite alunecoase prin scurgeri sau imprastieri de substante grase, lichide, etc.,

vor fi curatate si apoi presarate cu substante sau materiale aderente (nisip, zgura, cenusa).

In timpul iernii drumurile de acces, trotuarele, pasajele din parcare vor fi curatate de zapada sau

gheata, presarindu-se rumegus, zgura, nisip, sare, etc.

La parcarea autovehiculelor pe locuri destinate acestui scop, conducatorii auto vor lua urmatoarele

masuri :

a) vor asigura distanta de manevrare in siguranta dintre autovehicule si intre acestea si
constructii

b) vor opri motorul

c) vor frina autovehiculul

d) vor scoate cheile din contact

e) vor inchide si vor asigura prin incuiere usile cabinei

f) vor scoate de sub tensiune instalatia electrica a mijiocului de transport, actionind

intreruptorul general (daca este cazul)

Se interzice folosirea flacarii deschise sau a altor surse de foe pentru pornirea motorului.
Se interzice parasirea autovehiculului cu motorul in functiune.
La locul de parcare sunt interzise :

a) efectuarea probelor de frinare in mers ; acestea se vor efectua la standuri de incercare a
eficientei sistemului de frinare sau in zone special amenajate

b) alimentarea cu combustibili sau lubrefianti

c) aruncarea cirpelor imbibate cu produse petroliere

d) parcarea autovehiculelor incarcate cu materiale explozive sau usor inflamabile, cu rezervoare

de benzina fisurate sau sparte, cu busoane lipsa sau neetanse
Parcarea autovehiculelor destinate transportului de produse petroliere se va face separat fata de
celelalte vehicule. Este interzisa parcarea lor in apropierea statiilor de alimentare.
lesirea autovehiculelor din parcare si incintele agentilor economici in drumurile publice se face cu
fata. In cazul cind nu este posibil, iesirea pe drumurile publice se efectueaza numai prin pilotare.TRANSPORTUL CALATORILOR

Transporturile de calatori se vor efectua cu autobuze sau cu autocamioane special amenajate.

Persoanele fizice sau juridice vor lua masuri de popularizare a regulilor ce trebuie respectate de

calatori in locurile de imbarcare si in parcurs.

Urcarea, aranjarea, fixarea si coborirea bagajelor din portbagajul autobuzului se vor face numei de

catre conducatorul auto sau de catre personalul incadrat in acest scop.

Se interzice transportui marfurilor rau mirositoare, al buteliilor de aragaz. al bidoanelor, sticleor, etc,

ce contin materiale inflamabile, atit in interiorul autobuzelor cit si in portbagajul acestora.

Transportui vietatilor mici este admis numai in custi in portbagaj.

Autobuzele vor fi dotate cu cite doua stingatoare, amplasate linga usa din fata, respectiv din spate.

Se interzice pastarea suplimentara in salonul autobuzelor a anvelopelor de rezerva sau a oricaror

obiecte si bagaje care pot impiedica circulatia la urcarea sau coborirea calatorilor.

Este interzis ca in timpul circulatiei sau stationarii sa se ridice capacele interioare ale

compartimentului motor in scopul incalzirii spatiului afectat calatorilor.

Conducatorilor auto de autobuze Ie este interzis :

a) sa conduca sub influenta alcoolului

b) sa efectueze improvizatii la instalatia de alimentare cu combustibili sau electrica a
autobuzului

c) sa amplaseze pe platfbrma din fata scaune suplimentare, in afara de cele prevazute prin
constructie

d) sa amplaseze la bordul autobuzului becuri, fotografii, ilustrate, etc

e) sa gareze sau sa parcheze autobuzul in alte locuri decit cele destinate acestui scop si

mentionate pe foaia de parcurs
In timpul transportului de calatori conducatorilor auto Ie revin urmatoarele obligatii

a) sa supravegheze in permanenta ca urcarea si coborirea calatorilor sa se faca in ordine si in
condtii care sa evite accidentele

b) sa porneasca din statie numei dupa cobororea si urcarea calatorilor

c) sa nu porneasca si sa nu opreasca in statie cu usile deschise
In cazuri speciale, cind transportui de persoane se impune a fi executat de autocamioane, se vor lua
urmatoarele masuri :

a) caroseria va fi prevazuta cu banci fixate rigid de podea, a caror inaltime va fi cu 15 cm mai
mica decit inaltimea obloanelor

b) autocamionul va fi dotat cu scara mobila care se va fixa la urcare si coborire, in partea din
spate a autocamionului

c) caroseria autocamionului va fi prevazuta cu coviltir si prelata in stare buna
In foaia de parcurs a autocamionului destinat transportului de persoane se va mentiona - pe
raspunderea celui care incuviinteaza transportui - ca autovehiculul poate transporta persoane, fiind
pregatit in acest scop.

Obligatiile si raspunderle conducatorilor auto care executa transporturi de persoane cu autocamioane
sunt cele stabilite pentru conducatorii auto de pe autobuze.

Este interzis transportui in caroseria autocamioanelor amenajate, a unui numar de persoane mai mare

decit eel admis de Regulamentui privind circulatia pe drumurile publice pentru tipul si merca

respectivului autocamion.

Inainte de urcarea calatorilor, conduatorul auto va face cunoscut responsabilului de transport regulile

ce trebuie respectate la urcare, coborire si in parcurs.

Persoanele transportate sunt obligate sa respecte cu strictete regulile de transport, fund direct

raspunzatoare de nerespectarea lor.

TRANSPORTUL MARFURILOR

1. MASURI GENERALE DE SECURITATE A MUNCH PRIVIND MARFURILE
TRANSPORTATE.

Incarcarea autovehiculelor se va face in conformitate cu indicatiile date de fabrica constructoare.

La manevrarea, pozitionarea si fixarea autovehiculelor pentru incarcare-descarcare, conducatorii

auto vor respecta prevederile normelor de protectie a muncii specifice locurilor de munca respective

Conducatorii auto vor supraveghea ca incarcatura sa fie repartizata uniform pe platforma, precum si

respectarea tonajului si gabaritului.

Conducatorul autovehiculului va verifica la placarea in cursa si in parcurs modul cum a fost legata

incarcatura. Se interzice plecarea in cursa daca acesta constata ca incarcatura nu a fost legata

corespunzator.

Asezarea marfurilor in autovehicul se va face astfel incit sa fie asigurata stabilitatea lor in timpul

parcursului. Responsabilitatea asupra modului de asezare si de ancorare a incarcaturii revine unitatii

la care se face incarcarea. Conducatorul auto va refuza efectuarea transportului daca aceasta nu

indeplineste conditiile de tonaj si gabarit. In cazul incarcaturilor formate din lazi, butoaie, cutii sau

colete, se interzice sa se lase locuri goale intre acestea. La nevoie intre rinduri se vor pune chituci

sau sipci de lemn.

La transportui pieselor si materialelor cilindrice, cu volum si greutate mare, acestea se vor fixa de

catre expediter cujuguri care se fixeaza de platforma caroseriei. Cind exista spati pe platforma, se va

asigura incacatura contra deplasarii.

In caroserie se pot transporta impreuna cu incarcatura numai incarcatorii sau insotitorii marfurilor

prevazuti in foaia de parcurs, cu obligatia sa nu se calatoreasca in picioare, deasupra incarcaturii si sa

nu se fumeze. Pentru transportui lor se amenajeaza un spatiu prevazut cu banca fixata rigid de

platforma, in partea din spate a caroseriei.

Este interzis sa se transporte persoane pe partile laterale ale caroseriei, in piciaore in caroserie, pe

scari, precum si in remorci sau deasupra incarcaturii.

Este interzis sa se transporte in caroseria sau cabina autovehiculului persoane in stare de ebrietate.

Se interzice urcarea sau coborirea persoanelor in timpul mersului.

Se interzice accesul la locul de incarcare al autovehiculelor a persoanelor care nu au nici o atributie

la aceste operatii.

Incarcarea cu materiale a autovehiculelor va fi astfel facuta incit Conducatorul auto sa aibavizibilitatea necesara in mers si posibilitatea supravegherii parcursului.

La incarcarea autovehiculelor sau excavatoarelor se vor respecta urmatoarele masuri :

a) incarcarea se va face dinspre partile laterale ale autovehiculului sau dinspre partea din spate

b) incarcatura va fi asezata pe platforma cit mai incet posibil pentru a se evita socurile, avariile
sau accidentele

c) Conducatorul auto nu va permite stationarea de persoane pe platforma autovehiculului si pe
scari

d) Conducatorul autovehiculului va parasi cabina si se va indeparta de zona de actiune a
macaralei sau a excavatorului, prin exceptie la incarcarea cu excavatorul a autovehiculelor

prevazute cu aparatoare de cabina, se admite prezenta in cabina a conducatorului auto. In
cazul marfurilor care depasesc gabaritui, este interzisa prezenta conducatorului auto in
cabina, indiferent de mijioacele utilizate si de capacitatea autovehiculului

Conducatorul auto nu va efectua controlul tehnic sau repararea autovehiculului in timpul incarcarii
sau descarcarii acestuia.

Marfurile care ar putea sa se imprastie in timpul transportului trebuie sa fie ambalate si acoperite cu
prelata, iar caroseria autovehiculelor destinate unor astfel de transporturi nu trebuie sa permita
scurgerea marfii.

In functie de felul si dimensiunile marfii transportate, precum si de lungimea autovehiculelor in care
se transporta, pentru a se efectua toate manevrele cu usurinta si fara pericol de accidentare, la
locurile de incarcare-descarcare, beneficiarul transportatorului trebuie sa asigure spatiile
corespunzatoare.

2. MARFURI GRELE SI VOLUMINOASE

Autovehiculele si remorcile nu vor fi incarcate cu marfuri ce pot depasi gabaritui admis si greutatea
pe osie, prevazute de regulamentui pentru aplicarea decretului 328/1996
Daca incarcatura autovehiculelor depaseste gabaritui admis pentru circulatia pe drumurile publice
transportui se va efectua numei cu aprobarea MI si a Regiei Autonome a Drumurilor In aceasta
situatie transportui se va efectua in conditiile prevazute de regulamentui privind circulatia pe
drumurule publice.

Marfurile ambalate nu pot depasi inaltimea obloanelor, cu conditia de a fi asigurate prin legare
pentru a nu cadea pe parcurs.

Legarea marfurilor se va face asa fel incit ambalajul sa nu aiba muchii taioase care, in parcurs, sa
poata produce taierea legaturilor sau desfacerea acestora.
Operatiile de incarcare si descarcare a pieselor grele si voluminoase in si din autovehicule se vor
face cu ajutorul instalatiilor de ridicat.

Manipularea greutatilor mai man pe platforma autovehiculelor se va face cu dispozitive speciale de
ridicare omologate.

Caroseria autovehiculului in care se face incarcarea marfurilor grele trebuie sa fie neteda si
rezistenta.

Descarcarea marfurilor grele trebuie sa se faca pe suprafete nivelate si consolidate
La incarcarea si descarcarea marfurilor grele cu ajutorul planelor inclinate se vor folosi trolii. In
aceste cazuri lucratorii vor pastra o distanta corespunzatoare de marfurile ce se incarca-descarca.

3. OBIECTE CU LUNGIME MARE

Incarcatura de transportat nu va depasi capacitatea maxima a mijiocului de transport.

In cazul materialelor lungi, acestea nu trebuie sa atinga solul in timpul mersului.

Daca incarcatura depaseste in lungime partea din spate a caroseriei sau peridocului, aceasta va fi

semnalizata ziua cu stegulet rosu in spate si cu stegulete albe in partea din fata, iar noaptea cu lumina

rosie, care va fi fixata pe partea din spate a incarcaturii si lumini albe in fata.

Incarcarea sau descarcarea obiectelor cu lungime mare se va face pe plan inclinat, pe sine sau grinzi

care vor fi fixate la capatui inferior cu pene.

Tragerea obiectelor se va face cu odgoane ori cu trolii.

Deplasarea obiectelor pe planul inclinat se va face cu ajutorul rangilor.

Operatia de descarcare a obiectelor cu lungime mare din mijioacele de transport va incepe numai

dupa verificarea stabilitatii incarcaturii pe platforma. Descarcarea se va face incepind cu rindul

superior.

4. MARFURI AMBALATE SAU CU FORMA GEOMETRICE REGULATE

Incarcarea si descarcare marfurilor ambalate sau cu forma geometrice regulate in si din autovehicule
se vor face in trepte, incepind de la partea superioara a stivei la descarcare.

Manipularea marfurilor pe platforma autovehiculelor se va face numai dupa ce acestea au fost

verificate sa nu aiba cuie sau capete de balot iesite, care ar putea produce taieturi.

Lazile cu geamuri se vor incarca si descarca de pe autovehicule numai cu ajutorul instalatiilor de

ridicare.Se vor folosi numai autovehicule cu instalatii de ridicat.

Incarcarea si descarcarea butoaielor in si din autovehicule se va face prin rostogolire pe plan inclinat

sau prin folosirea obloanelor ridicatoare din dotarea autovehiculelor.

Marfurile incarcate pe europaleti trebuie sa fie bine fixate, in vederea preveniri deplasarii sau

rastumarii.

Paletii trebuie asezati in caroseria autovehiculului cu latura mica inspre cabina mijiocului de

transport.

Paletii de dimensuni mici vor fi stivuti in caroserie, intretesut.

5. MATERIALE IN VRAC

La incarcarea si descarcarea materialelor pulverulente in vrac, in si din autovehicule, se va evita

stationarea lucratorilor in zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrari in apropierea

locului respectiv.

Se interzice transportui in vrac al materialelor toxice.

Incarcarea se descarcarea bitumului in vrac si a produselor care contin bitum, a materialelor cu

actiune fotosensibila sau fotoalergizanta, precum si a acelora care au actiune cancerigena asupra

organismului, se vor face pe timpul noptii. In mod exceptional aceste operatii pot fi executate si in

zilele fara soare sau in spatii acoperite.

Se interzice incarcarea in autovehicule a cerealelor neaerisite.

In timpul operatiilor de incarcare mecanizata a materialelor in vrac cu ajutorul benzilor

transportoare, greiferelor, etc., lucratorii nu vor stationa in raza de actiune a acestora sau in zona de

propagare a prafului.

La incarcarea - descarcarea minereurilor, agregatelor de balastiera, cariera, etc.. Ie este interzis

lucratorilor sa se urce in caroseria sau bena autobasculantelor pentru a trage materialele in jos cu

diferite unelte.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate