Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
Norme de protectia a muncii in ateliere de montaj


Norme de protectia a muncii in ateliere de montaj


Norme de protectia a muncii in ateliere de montaj

In atelierele de montaj si intretinere se iau o serie de masuri in scopul protectiei impotriva accidentarilor si pentru evitarea deteriorarii organelor de masini.

Printre aceste masuri putem enumera :

temperatura din interiorul atelierului trebuie sa fie optima pentru desfasurarea activitatii(temperatura ridicata micsoreaza atentia si perceptia,iar cea scazuta micsoreaza mobilitatea lucratorilor) ;masuri de mecanizare si automatizare in special a operatiilor grele risc crescut de accidentari ;

curatarea aerului de gaze praf si aburi prin ventilatie ;

atelierele de reparatii si intretinere trebuie sa fie bine iluminate atat ziua cat si noaptea ;

protejarea instalatiilor electrice impotriva electrocutarii si legarea aparatelor si instalatiilor la pamant ;

verificarea inainte de utilizare a instalatiilor de ridicat(cabluri,lanturi,scripeti) ;

ancorarea masinilor si a instalatiilor in timpul transportului ;

evitarea stationarii muncitorului in raza de actiune a macaralelor ;

mecanismele de ridicat si transportat sa fie manevrate numai de personalul calificat in acest scop ;

respectarea regulilor prescrise pentru personalul care manevreaza substantele necesare spalarii pieselor(manusi,masti de gaze,interzicerea folosirii flacarii deschise ,departarea de locurile de sudare) ;

verificarea starii utilajelor si a dispozitivelor folosite ;

indepartarea aschiilor de pe masnii;

respectarea regulilor de depozitare a pieselor.

Echipamentul individual de protectie reprezinta totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant in procesul de munca si constituie un element foarte important in protejarea impotriva factorilor de risc.

Echipamentul se scorda obligatoriu si gratuit tuturor salariatilor,precum si altor categorii participand la procesul muncii,in conformitate cu Normativa cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie elaborat de Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si a Familiei si aprobat prin Ordin nr.225/1995.Pe baza acestuia angajatorul este obligat sa intocmeasca lista interna de dotare cu EIP (Echipament Individual de Protectie)adecvat executari sarcinilor de munca in conditii de securitate.

Alegerea echipamentului individual de protectie face in functie de riscuri alegandu-se tipul,aplicanduse anumitestandarde si folosind anumite marcaje.

Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale se face prin introducerea pe piata si doar pentru utilizarea acelor echipamente individuale de protectie care mentin sanatatea si care asigura securitatea utilizatorilor fara a afecta sanatatea sau securitatea altor persoane animale domestice ori bunuri atunci cand sunt intretinute adecvat si utilizate conform scopului prevazut.

Utilizarea EIP este permisa daca :

este conform reglementarilor techice aplicabile ;

este corespunzator riscurilor pe care le prevede fara a induce el insusi un risc suplimentar ;

raspunde conditiilor existente la locul de munca

tine seama de cerintele ergonomice si de sanatatea ale angajatorului ;

este adaptat conformatiei purtatorului.

In cazul dereglarii sau degradarii normale a acestuia respectiv al piederii calitatii de protectie se acorda obligatoriu un nou echipament.

Degradarea sau pierderea lui,inainte de termenul de utilizare prevazut din vina purtatorului,atrage raspunderea acestuia prejudiciu cauzat,potrivit legii (art.13,Legea nr.90/1996,republicata)

Reguli generale de protectia muncii si PSI pentru elevi,in activitatile din laborator

1.Hainele folosite in timpul lucrarilor practice sa fie simple sa nu contina materiale volante care sa poata incurca efectuarea lucrarii.In timpul lucrarilor practice efectuate manual este dorit sa nu se poarte inel proeminent.Parul lung trebuie sa fie legat.Purtarea halatlui alb in timpul lucrarilor practice este obligatorie.

2.In laborator nu se abmite decat comportamentul civilizat,atentia fiind indreptata asupra a caror functionare este bine cunoscuta.De asemenea este interzisa folosirea altor instalatii decat cele destinate lucrarilor din ziua respectiva.In toate cazurile cand prevederile lucarii practice o cers au atunci cand apar orice fel de complicatii in timpul lucrarii,trebuie consultat profesorul.

3.Trebuie pastrata ordinea la punctul de lucru.Dupa fiecare etapa a experimentului trebuie sa se faca ordine.Timpul folosirii instrumentelor ascutite,a obiectelor de sticla etc,este necesara o atentie deosebita.

4.In timpul luracrilor practice se folosesc rareori substante corozive.In cazul cand acestea ajung pe piele sau mucoase trebuie imediat inlaturate cu o carpa moale si apoi spalate cu apa din abundenta.

5.Robinetele de gaz vor fi manipulate doar de catre profesor.

6.Sa nu se blocheze usile de iesire si nici caile de acces dintre mesele de laborator,deoarece,in cazul unui incendiu,s-ar ingreuna evacuarea.In laborator trebuie adus numai achipamentul necesar.Nu trebuie depozitate genti pe mese,pentru ca ingreuneaza munca si pot fi distruse.

7.Conform regurilor de protectia a muncii,este obligatorie anuntarea imediata a profesorului de orice accident produs in timpul lucrarii de laborator.

8.In cazul unui incendiu,trebuie anuntat imediat profesorul.

9.Primul ajutor poate fi acordat de catre asistent,respectiv de medicul cabinetului scolar.

Acte normative

Actele normative care reglementeaza activitatea de Protectie a Muncii si P.S.I. sunt :

-Legea Protectiei Muncii nr.90/1996 ;

-Norme Generale de Protectia Muncii -editia 2002 ;

-Norme Specifice de Protectia Muncii.

Aceste legi contin norme cu caracter general,aplicabile in toate sferele de activitate.

Din Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006,publicata in M.Of. din 14.07.2006 , reproducem in cele ce urmeaza cateva articole,deosebit de importante in activitatile practice desfasurate de catre elevi,in laborator.

Capitolul 1 - Dispozitii generale

Art.1

Protectia muncii constituie un ansamblu de activitati institionalizate,avand cas cop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca,apararea vietii,integritatii corporale si sanatatii salariatilor si altor persoane participante la procesul de munca.

Normele de protectie a muncii stabilite prin prezenta lege reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca .

Activitatea de protectie a muncii asigura aplicarea criterilor ergonomice pentru imbunatatirea conditiilor de munca adecvate pentru munca femeilor si a tinerilor.

Art.3 Normele de protectie a muncii se aplica salariatilor,membrilor cooperatori,persoanelor angajate cu conventii civile,cu exceptia celor care au drept obiect activitati casnice,precum si ucenicilor,elevilor si studentilor in perioada efectuarii practice profesionale .

Art.13

In sensul prezentei legi,echipamentul individual de protectie reprezinta mijloacele cu care este dotat fiecare participant in procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc.

Echipamentul individual de protectie se acorda,obligatoriu si gratuit,salariatilor,precum si altor categorii de persoane care desfasoara activitati la persoanele juridice sau fizice prevazute la art.2,potrivit criteriilor stabilite in Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie,elaborat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

In cazul degradarii echipamentului individual de protectie,respectiv al pierderii calitatilor de protectie,se acorda obligatoriu un nou echipament.

Degradarea sau pierderea echipamentului individual de protectie inainte de termenul de utilizare prevazut,din vina purtatorului,atrage raspunderea acestuia pentru prejudiciu cauzat,potrivit legii.

Art .14

) In sensul prezentei legi,echipamentul individual de lucru reprezinta mijloacele pe care persoanele juridice si fizice le acorda unui salariat in vederea utilizarii lor in timpul procesului de munca pentru a le proteja imbracamintea si incaltamintea.

(2)Echipamentul individual de lucru se acorda de catre persoane juridice in conditiile negociate prin contracte colective de munca.

(3)Cheltuielile necesare pentru achizitionarea echipamentului individual de lucru sunt suportate in proportie de 50% de la capitolul ''Alte cheltuieli de exploatare'' ale persoanelor juridice sau din sumele prevazute cu aceasta destinatie in buget pentru unitatile finantate de la bugetul de stat ,respectiv din bugetele locale,iar diferenta se suporta de catre beneficiari.

Capitolul VI - Raspunderea juridica

Art.34 Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii atrage raspunderea disciplinara,administrativa,materiala,civila sau penala ,dupa caz ,potrivi legii.

Art.39 Neluarea vreunei dintre masurile prevazute de dispozitile legale referitoare la protectia muncii,de catre persoana care are indatorirea de a lua aceste masuri la locul de munca ,daca prin acestea se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala,constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate