Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
Instructaj P.S.I.


Instructaj P.S.I.


Instructaj P.S.I.

a)    Instructajul lunar.

Nr.Crt

Luna

Tematica

Bibliografie

Durata

in ore

Ianuarie

a) - Tematica generala : 1. Legea 307/2006;

- Cap.I. art. 1 la 5, Dispozitii generale.

- Cap. II. Art. 6 la art. 12, Obligatii generale privind apararea impotriva incendiilor.

Cap.II.din Ordinul M.A.I. 163/2007, Norme gener. de ap. imp. inc. art. 21 pana la art. 36 , Organizarea activitatii de aparare imp. incendiilor la locul de munca

Legea 307/2006

Ordinul M.A.I. 163/2007

b) - Tematici specifice : instructiuni pentru utilizarea gazelor naturale; anexa 17 alin.1- 4 din Extras Normativul I.6 - 1998

Extras I.6 - 1998

c) - Activitate practica : Modul de utilizare a mijloacelor de prima interventie din dotarea locului de munca (hidranti, stingatoare portabile si cand este cazul instalatii speciale de P.S.I.).

Instructiunile de folosire a tehnicii respective

Februarie

a) - Tematica generala: 1. Cap.I. si II. din Ordinul

M.A.I. 163/2007, Norme gen.de ap. impotriva inc.

- Dispozitii generale art. 1 la 4

- Organiz. si desfasurarea activit. de aparare impotriva incendiilor, art. 5 la 6, art. 8 la 9, art. 10, art. 17 la 19.

2. Cap. I.si II. din Ordinul M.A.I. 712/2005.

- Scopul si domeniile de aplicare, art. 1 la art. 5

- Cerinte specifice si categ. de instructaje, art. 6 la art. 9

Ordinul M.A.I. 163/2007

Ordinul M.A.I. 712/2005

b) - Tematici specifice : instructiuni pentru proiectarea si executarea instalatiilor electr. cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c. Extras din I.7 - 1998

Extras I.7 - 1998

c) - Activitate practica : echiparea si utilizarea unui hidrant de incendiu interior

Instructiunile de folosire a tehnicii respective

Martie

a) - Tematica generala: 1. Legea 307/2006;

- Cap. II. art. 19, art. 21 la 22, Obligatiile administratorilor, conducatorilor institutiilor ,utilizat.cu privire la apararea impotriva incendiilor.

Cap. II. din Ordinul M.A.I. 712/2005

- atr. 10 la 44, Instructajul introductiv general, specific locului de munca, periodic, de schimb, special pt. lucr. Periculoase, la recalif. Profesionala, pt. persoane din afara agentului economic sau a institutiei

Ordinul M.A.I. 786/2005

Legea 307/2006

Ordinul M.A.I. 712/2005

Ordinul M.A.I. 786/2005

b) - Tematica specifica: instalatii electrice de forta si iluminat specifice locului de munca.

Norme P.S.I. departamentale specifice

c) - Activitate practica: echiparea si utilizarea unui hidrant de incendiu exterior.

Instructiunile de folosire a tehnicii respective

Aprilie

a)  - Tematica generala: 1. Legea 307/2006;

- Cap. III. art. 28 la 30, Exercitarea autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Cap. III. din Ordinul M.A.I. 163/2007

art. 37 la 49, Norme generale de aparare impotriva incendiilor la proiectarea si exploatarea constructiilor instalatiilor si amenajarilor.

Legea 307/2006

Ordinul M.A.I. 163/2007

b) - Tematica specifica : Instructiuni privind proiectarea, executarea instalatiilor de ventilare si climatizare Extras I.5 - 1998.

Extras I.5 - 1998

c) - Activitate practica: modul corect de alarmare in caz de incendiu (sarcini pe functii sau persoane).

Ordinul M.A.I. 163/2007

Mai

a)   - Tematica generala : 1. Cap. III. si IV din Ordinul M.A.I. 712/2005

- art. 45 la 50, Inregistr. si confirmarea instructajului.

- art.51 la 57, Organizarea activitatii de instruire.

Cap. III. din Ordinul M.A.I. 163/2007

art. 50 la 70, Norme generale de aparare impotriva incendiilor la proiectarea si exploatarea constructiilor instalatiilor si amenajarilor.

Ordinul M.A.I. 712/2005

Ordinul M.A.I. 163/2007

b) - Tematica specifica : reguli si masuri P.S.I. la instalatiile de incalzire specifice locului de munca.

Norme P.S.I. departamentale specifice

c) - Activitate practica: Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca, Anexa 1 din Ordinul M.A.I. 163/2007

Ordinul M.A.I. 163/2007

Iunie

a) - Tematica generala : 1. Cap. III. din Ordinul M.A.I. 163/2007

art. 71 la 79, Norme generale de aparare impotriva incendiilor la proiectarea si exploatarea constructiilor instalatiilor si amenajarilor, Evacuarea utilizatorilor si securitatea fortelor de interventie.

Ordinul M.A.I. 163/2007

b) Tematica specifica: Norme privind protectia constructiilor impotriva trasnetului, Extras I-20/1994

c) - Activitate practica: Planul de evacuare a persoanelor si bunurilor, Anexa nr. 2 din Ordinul M.A.I. 163/2007

Ordinul M.A.I. 163/2007

Iulie

a) - Tematica generala: 1. Legea 307/2006;

art. 19 din Legea 307/2006,

- Cap. IV.si V. art. 31, Serviciile de urgenta voluntare si private, art. 44, Raspunderea juridica.

Cap. V. art. 58 la art. 65 din Ordinul M.A.I. 712/2005 - Cerinte privind materialele necesare pt. instruirea in domeniul Situatiilor de Urgenta, Dispozitii finale.

Legea 307/2006

Ordinul M.A.I.712/2005

b) - Tematica specifica: Standard privind iluminatul de siguranta in industrie, Instalatii electrice pentru iluminat de siguranta, conditii de exploatare si de functionare Extras din SR 12294/1993

Extras SR 12294/1993

August

a) - Tematica generala: 1. Cap. IV. din Ordinul M.A.I. 163/2007

- art. 80 la art. 93 din OMAI 163/2007, Norme generale de aparare impotriva incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si a amenajarilor.

Ordinul M.A.I.163/2007

b) Tematica specifica: mijloace de protejare a oamenilor in caz de incendiu (a corpului, a capului, a cailor respiratorii, maini si picioare).

c) Activitate practica: modul de utilizare a mijloacelor enumerate la litera b.

Septembrie

a) - Tematica generala: 1. Cap. IV. din Ordinul M.A.I. 163/2007

- art. 97 la 106, Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis.

- art. 107 la art. 115, Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea cailor de acces.

Ordinul M.A.I.163/2007

b) - Tematica specifica: Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare, Extras I.9 - 1996

Extras I.9 - 1996

c) Activitate practica: instructaj privind primul

ajutor cu accent pe arsuri si intoxicatii cu fum

Octombrie

a) - Tematica generala: 1. Cap. V. din Ordinul M.A.I. 163/2007

- art. 123 la 143, Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.

-art. 87, Colectarea deseurilor, reziduurilor combustibile si a ambalajelor si distrugerea lor.

Ordinul M.A.I.163/2007

b) Tematica specifica: Normativ pentru proiectarea si executare a instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri, Extras I.18/2 - 02

Extras I.18/2 - 02

c) Activitate practica: enumerare, masuri concrete la spatiul utilizat. Anexa 5 si 6 din Ordinul M.A.I.

Ordinul M.A.I.163/2007

Noiembrie

a) - Tematica generala: 1. art. 14 pana la art. 63 din DGPSI - 004.

- Masuri generale de prevenire a incendiilor determinate de electricitatea statica .

- Solutii pentru dispersia electricitatii statice

- D.G. PSI - 004

b) - Tematica specifica: Cap. IV. din Ordinul M.A.I. 163/2007

art. 95 la art. 96, Norme generale de aparare impotriva incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si a amenajarilor, referitor la perioadele caniculare sau secetoase si inainte de inceperea sezonului rece

Ordinul M.A.I.163/2007

c) - Activitate practica: cunoastere concreta a fortelor de interventie in caz de incendiu la locul de munca. Cine conduce stingerea incendiilor, modalitati de cooperare.

- Plan de interventie

Decembrie

Test tip grila: minim 10 intrebari, obligatoriu raspuns corect la 70% din intrebari. La nevoie se repeta testul in termen de 3 zile.

b) pentru instructajul la 3 luni (trimestrial

Nr.

crt

Trimestrul

Tematica

Bibliografia

Durata in ore

I

Martie

a) - Tematica generala : 1. Legea 307/2006;

- Cap. I. art. 1 la 5, Dispozitii generale.

- Cap. II. Art. 6 la 12, Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

2. Ordinul M.A.I 163/2007;

- Cap. I. art. 1 la 4, Dispozitii generale.

- Cap. II. art. 5 la 6, 8 la 9, 10, 17 la 19, 21 la36, Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor.

3. D.G. PSI - 004/2001

- Cap. I. art. 1 la 3, Dispozitii generale.

- Cap. II. art. 4 la 8, Formarea si acumularea incarcarilor electrostatice.

- Cap. III. art. 9 la 13, Riscuri si pericole de explozie si/sau incendiu determinate de electricitatea statica.

- Cap. IV. art. 14 la 52, Masuri generale de prevenire a incendiilor determinate de electricitatea statica.

Legea

Ordinul M.A.I 163/2007

D.G. PSI - 004/2001

b) - Tematici specifice : instructiuni pentru utiliz. gazelor naturale; anexa 17 alin.1- 4 din Extras Normativul I.6 - 1998

Normativul I.6 - 1998

c) - Activitate practica Modul de utilizare a mijloacelor de prima interventie din dotarea locului de munca (hidranti, stingatoare portabile si cand este cazul instalatii speciale PSI).

Instructiunile de folosire a tehnicii respective

II

Iunie

a) - Tematica generala: 1. Ordinul M.A.I. 712/2005;

- Cap. I. art. 1 la 5, Scopul si domeniul de aplicare.

- Cap. II. art. 6 la 8, Cerinte specifice si categorii de instructaje.

Ordinul M.A.I 163/2007;

- Cap. III. art. 37 la 79, Norme generale de aparare impotriva incendiilor la proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor.

Ordinul M.A.I. 712/2005

Ordinul M.A.I 163/2007

b) - Tematica specifica: modul corect de alarmare in caz de incendiu (sarcini pe functii sau persoane).

c) - Activitate practica Exercitiu de evacuare a locului de munca.

III

Septembrie

a)   - Tematica generala : 1. Legea 307/2006;

- Cap. III. art. 28 la 30, Exercitare autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor.

- Cap. IV. art. 31, Serviciile de urgenta voluntare si private.

- Cap. V. art. 44, Raspunderea juridica.

2. Ordinul M.A.I 163/2007;

- Cap. IV. art. 80 la 115, Norme generale de aparare impotriva incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor.

3. D.G. PSI - 004/2001

- Cap. V. art. 53 la 67, 69 la 71, 87 la 94, Unele masuri specifice de prevenire a incendiilor determinate de electricitatea statica.

Legea

Ordinul M.A.I 163/2007

D.G. PSI - 004/2001

b)   - Tematica specifica:

- mijloace de protejare a oamenilor in caz de incendiu (a corpului, a capului, a cailor respiratorii, a maini si picioare);

c) - Activitate practica: modul de utilizare a mijloacelor enumerate la litera b.

IV

Decembrie

a) - Tematica generala: 1. Ordinul M.A.I. 712/2005;

- Cap. III. art. 45 la 50, Inregistrarea si confirmarea instructajului.

- Cap. IV. art. 51 la 57, Organizarea activitatii de instruire.

- Cap. V. art. 58, Cerinte privind materialele necesare instruirii tn domeniul situatiilor de urgenta.

Ordinul M.A.I 163/2007;

- Cap. V. art. 123 la 143, Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.

- Cap. VI. art. 144 la 147, Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune in caz de incendiu.

- Cap. VII. art. 148 la 153, Controlul respectarii normelor de aparare impotriva incendiilor.

Ordinul M.A.I. 712/2005

Ordinul M.A.I. 163/2007

b) - Test tip grila: minim 10 intrebari, obligatoriu raspuns corect la 70% din intrebari. La nevoie se repeta testul in termen de 3 zile.

c)    Pentru instructajul la 6 luni (semestrial)

Nr.

Crt.crt

Semestrul

Tematica

Bibliografia

Durata in ore ore

I

Iunie

a) - Tematica generala Legea

- Cap. I. art. 1 la 5, Dispozitii generale.

- Cap. II. Art. 6 la 12, Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

- Cap. III. art. 28 la 30, Exercitare autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor.

- Cap. IV. art. 31, Serviciile de urgenta voluntare si private.

- Cap. V. art. 44, Raspunderea juridica.

2. Ordinul M.A.I 163/2007;

- Cap. I. art. 1 la 4, Dispozitii generale.

- Cap. II. art. 5 la 6, 8 la 9, 10, 17 la 19, 21 la36, Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor.

- Cap. III. art. 37 la 79, Norme generale de aparare impotriva incendiilor la proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor.

Legea

Ordinul M.A.I 163/2007

b) - Tematici specifice: : instructiuni pentru utiliz. gazelor naturale; Extras Normativul I.6 - 1998

- Instalatii electrice de forta si iluminat specifice locului de munca.

Normativul I.6-1998

c) - Modul de utilizare a mijloacelor de prima interventie din dotarea locului de munca (hidranti, stingatoare portabile si cand este cazul instalatii speciale PSI).

Instructiuni de folosire a tehnicii respective


II

Decembrie

a) - Tematica generala 1. Ordinul M.A.I 163/2007;

- Cap. IV. art. 80 la 115, Norme generale de aparare impotriva incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor.

- Cap. V. art. 123 la 143, Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.

- Cap. VI. art. 144 la 147, Planificarea si executarea exerc. privind modul de actiune in caz de incendiu.

- Cap. VII. art. 148 la 153, Controlul respectarii normelor de aparare impotriva incendiilor.

2. Ordinul M.A.I. 712/2005;

- Cap. I. art. 1 la 5, Scopul si domeniul de aplicare.

- Cap. II. art. 6 la 8, Cerinte specifice si categorii de instructaje.

- Cap. III. art. 45 la 50, Inregistrarea si confirmarea instructajului.

- Cap. IV. art. 51 la 57, Organiz. Activit. de instruire

- Cap. V. art. 58, Cerinte privind materialele necesare instruirii in domeniul situatiilor de urgenta.

Test tip grila: minim 10 intrebari, obligatoriu raspuns corect la 70% din intrebari. La nevoie se repeta testul in termen de 3 zile.

Ordinul M.A.I 163/2007

Ordinul M.A.I. 712/2005

b) - Test tip grila: minim 10 intrebari, obligatoriu raspuns corect la 70% din intrebari. La nevoie se repeta testul in termen de 3 zile.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate