Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
Organizarea activitatii referitoare la securitate si sanatate in munca


Organizarea activitatii referitoare la securitate si sanatate in munca


Organizarea activitatii referitoare la securitate si sanatate in munca

1. Principiile si criterii de organizare

La nivel national:

- principiul implementarii de sus in jos, ceea ce impune existenta unui sistem de control si sanctiune corespunzator ;

utilizarea parghiilor economico-financiare;existenta unui sistem de acte normative;

integrarea securitatii si sanatatii in munca in productie;

educarea populatiei active in sensul unui comportament normal, neriscant, de munca;

sustinerea activitatii de cercetare stiintifica in domeniu.

La nivelul unitatilor si /sau intreprinderilor:

integrarea in productie;

separarea functiilor si competentelor , astfel incat sa nu apara suprapuneri, cumul de functii etc;

obligatia de a asigura securitatea muncii revine angajatorului;

obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu afecteaza principiul responsabilitatii angajatorului;

angajatorul are obligatia de a lua toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru realizarea securitatii si sanatatii lucratorilor;

volumul activitatilor desfasurate (numar personal, volum productie, etc.) ;

nivelul de risc al activitatilor (dependent de natura, complexitatea si dotarea tehnica a activitatii, modul de organizare teritoriala a acesteia).

La nivel national elemente ale structurii organizatorice ale securitatii si sanatatii in munca sunt:

- Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;

- Inspectia Muncii;

- inspectortale teritoriale de munca;

- casele teritoriale de pensii.

La nivelul unitatilor si/sau intreprinderilor elemente ale structurii organizatorice ale securitatii si sanatatii in munca sunt:

servicii de prevenire si protectie;

servicii medicale de medicina muncii ;

reprezentii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca ;

lucratori desemnati de angajator, pentru a se ocupa de activitati de protectie si de prevenire a riscurilor profesionale;

comitetul de securitate si sanatate in munca.

La implementarea masurilor tehnice si organizatorice angajatorul trebuie sa respecte urmatoarele principii de prevenire:

  • evitarea riscurilor;
  • evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
  • combaterea riscurilor la sursa;
  • adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, si de productie, in vederea reducerii monotoniei muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;
  • adaptarea la progresul tehnic ;
  • inlocuirea pericolelor prin nonpericole sau pericole mai mici;
  • dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzatoare si coerente, care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii si a conditiilor de munca, relatiile sociale si influenta factorilor de mediu;
  • prioritatea masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala;
  • prevederea de instructiuni corespunzatoare pentru lucratori;
  • protejarea grupurilor expuse la riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala.

2. Servicii de prevenire si protectie

Organizarea activitatii de prevenire si protectie se poate face in urmatoarele moduri :

- prin asumarea de catre angajator a atributiilor specifice in domeniu;

- prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori;

- prin servicii interne de prevenire;

- prin apelarea la servicii externe;

- sau prin combinarea modurilor de mai sus.

Atributii ale Servicii de prevenire si protectie

- asigura evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca;

- controleaza toate locurile de munca, in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnaviri lor profesionale;

- verifica daca noxele se incadreaza in limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca;

- asigura instruirea si informarea personalului in probleme de securitate si sanatate in munca prin formele de instructaj si prin cursurile de perfectionare;

- participa la cercetarea accidentelor de munca si tine evidenta acestora;

- colaboreaza cu serviciul medical pentru cunoasterea la zi a situatiei imbolnaviri lor profesionale.

3. Organizarea serviciului medical de medicina a muncii

Asigurarea supravegherii starii de sanatate este in responsabilitatea angajatorului, care poate organiza:

seviciul de medicina a muncii la nivel de intreprindere ;

sau poate contracta serviciile unor structuri medicale exterioare.

Atributiile structurilor de medicina a muncii sunt urmatoarele:

- participa la evaluarea riscurilor de imbolnavire profesionala;

- monitorizeaza starea de sanatate a angajatilor prin: examene de angajare, examene medicale de adaptare, controale medicale periodice, examene medicale la reluarea activitatii;

- indruma activitatea de reconversie profesionala, reorientarea profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala si activitatea de reabilitare profesionala.

4. Reprezentantii lucratorilor

cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, sunt alesi (conform celor stabilite prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare) de catre si dintre lucratorii din intreprindere si/sau unitate, sa ii reprezinte pe acestia in ceea ce priveste problemele referitoare la protectia securitatii si sanatatii lucratorilor.

5. Organizarea si functionarea comitetelor de securitate

si sanatate in munca

Comitetele de securitate si sanatate in munca se constituie in unitatile care au un numar de cel putin 50 de lucratori si au ca obiectiv :

- informarea lucratorilor ;

- consultarea lucratorilor;

- participarea lucratorilor la luarea deciziilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Componenta comitetului de securitate si sanatate in munca :

reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor (50 %);

angajator sau reprezentantul sau legal si/sau reprezentantii sai si medicul de medicina muncii

Atributii ale Comitetului de securitate si sanatate in munca

- analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate in munca;

- urmareste realizarea planului de prevenire si protectie;

- analizeaza cererile formulate de catre lucratori privind conditiile de munca;

- analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate