Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
Norme de Protectia Muncii, Prevenirea si Stingerea Incendiilor


Norme de Protectia Muncii, Prevenirea si Stingerea Incendiilor


Norme de Protectia Muncii,

Prevenirea si Stingerea Incendiilor

Legea Protectiei MunciiLegea Protectiei Muncii, are ca scop prevenirea accidentelor ce pot aparea in cadrul unui sector de activitate. Aceasta lege este acum adoptata la o noua organizare a economiei, ceea ce face ca si modul de aplicare a acesteia sa fie diferit. Astfel, s-a trecut de la o responsabilitate impusa departamentelor si ministerelor la o responsabilitate a persoanelor juridice si fizice. Legislatia in domeniu a fost structurata dupa cum urmeaza:

Legislatia primara, care stabileste cadrul general, principiile si regulile de baza;

Legislatia secundara, care stabileste masurile de prevenire si regulile de procedura in domeniul respectiv;

Legislatia tertiala, care cuprinde instructiuni proprii de securitate a muncii, standardele de firma si profesionale;

Asadar, Legea Protectiei Muncii instituie - sub forma normelor de protectia muncii, un sistem unitar de masuri si reguli aplicate tuturor participantilor la procesul de munca.

Persoanele juridice si fizice sunt obligate sa elaboreze instructiuni proprii de aplicare a Normelor de Protectia Muncii (NPM). In vederea asigurarii conditiilor de protectia muncii, precum si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, conducerea are urmatoarele obligatii:

Sa adopte din faza de cercetare, proiectare si executie a tuturor spatiilor si instalatiilor, normele in vigoare;

Sa solicite autorizare de functionare, din punctul de vedere al protectiei muncii;

Sa stabileasca masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protectia muncii;

Sa stabileasca pentru salariati, atributiile si raspunderile ce le revin acestora;

Sa elaboreze reguli proprii pentru aplicarea NPM;

Sa asigure cunoasterea si controlul NPM, de catre personalul specializat in acest domeniu;

Sa asigure materiale informationale;

Sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca;

Sa asigure, pe cheltuiala unitatii, instruirea si perfectionarea salariatilor;

Sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor;

Sa angajeze numai personal apt din punct de vedere medical;

Sa tina evidenta locurilor de munca cu probleme deosebite;

Sa asigure functionarea in bune conditii a echipamentelor de protectie;

Sa prezinte documente si sa dea relatii inspectorilor de protectia muncii;

Sa desemneze, la solicitarile inspectorilor de protectia muncii, cine sa participe la inspectii si la efectuarea cercetarilor accidentelor de munca;

Sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident de munca.

Organizarea compartimentului de protectia muncii este axata pe doua ramuri, adica ramura activitatii de protectie si ramura organizatorica a acestei activitati. Astfel:

Structura activitatii de protectie a muncii se va stabili la fiecare unitate, in functie de:

dimensiunile unitatii;

volumul activitatilor;

numarul de personal;

gradul dotarilor tehnice;

nivelul de risc al conditiilor de munca;

modul de organizare teritoriala a activitatii.

Structura organizatorica a activitatii de protectia muncii, se stabileste astfel:

la nivelul tuturor persoanelor juridice cu un numar de lucratori mai mare de 50, se va organiza un compartiment de protectia muncii;

la un numar de personal mai mic de 50, se vor desemna 1-2 persoane cu atributii de protectia muncii.

Formarea si instruirea in domeniul protectiei muncii reprezinta ansamblul de activitati organizate, prin care se stabilesc forme de cunostiinte si forme profesionale. Astfel, instructajul de protectia muncii cuprinde:

Instructajul introductiv general, care se realizeaza la incadrarea in munca si are ca scop cunoasterea specificului activitatii respective;

Instructajul la locul de munca, care cuprinde prezentarea riscurilor si masurile de prevenire specifice locului de munca;

Instructajul periodic, care se realizeaza intregului personal si are rolul de a completa si aprofunda cunostintele referitoare la NPM.

Norme specifice de protectia muncii pentru calea ferata

Notiuni generale

Normele specifice de protectia muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala, in depline conditii de securitate. Aceste norme specifice, fac parte dintr-un sistem unitar al reglementarilor privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca, care consta din :

Norme generale de protectia muncii - cuprind prevederi de protectia muncii general valabile pentru orice activitate;

Norme specifice de protectia muncii - cuprind prevederi de securitate a muncii, specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati.

Elementele care interactioneaza in cazul unui proces de munca sunt urmatoarele:

Executantul - angajatul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;

Sarcina de munca - totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de protectie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

Mijloacele de protectie - totalitatea mijloacelor de munca si a obiectelor muncii care se utilizeaza in procesul de munca;

Mediul de munca - ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Angajatii care efectueaza activitati legate de transportul feroviar, precum si de repararea materialului rulant, trebuie sa aiba pregatirea profesionala si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare locului de munca respectiv, astfel incat sa asigure desfasurarea normala a proceselor tehnologice.

Conducatorul locului de munca este obligat sa constate - inainte de preluarea efectiva a serviciului, daca salariatii din subordine se prezinta in stare fizica normala, odihniti, echipati conform reglementarilor interne, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor de serviciu. Angajatii care nu indeplinesc aceste conditii, nu vor fi admisi la lucru. Totodata, personalul care preda serviciul, are obligatia sa comunice verbal si in scris celui care preia serviciul (si/sau conductorului locului de munca), toate deficientele constatate sau despre care a fost informat in timpul serviciului sau.

Astfel, in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, angajatii au urmatoarele indatoriri:

Sa-si insuseasca si sa respecte NPM;

Sa-si desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;

Sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca, sau oricarui sef ierarhic superior, incalcarile NPM savarsite de catre alti salariati;

Sa instiinteze conducatorul locului de munca imediat ce s-a produs un eveniment;

Sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea conducatorului acestuia;

Sa evite jocul si glumele in timpul programului de lucru, trecerea peste obstacole, fuga, urcarea/coborarea scarilor prin sarirea treptelor, etc.;

Sa nu se culce, sa nu se aseze sau sa circule pe sina de cale ferata sub taluzurile sapaturilor sau pe langa stivele de materiale, etc.Serviciul la macazuri

In timpul lucrului la schimbatoarele de cale, vor fi respectate urmatoarele prevederi:

Curatarea si executarea diferitelor lucrari la schimbatoarele de cale centralizate sau necentralizate, se vor face numai in pauzele de circulatie si manevra din zona respectiva, cu urmarirea miscarilor vehiculelor feroviare si de pe liniile alaturate;

Curatarea schimbatoarelor de cale se realizeaza numai dupa obtinerea incuviintarii IDM dispozitor, care va stabili si perioada de timp in care acestea pot fi curatate;

Schimbatoarele de cale centralizate vor fi curatate si unse numai cu ajutorul mijloacelor de curatat si uns cu coada lunga. Este interzisa interventia directa cu mana;

La posturile de macazuri deservite de un singur agent - la parasirea cabinei, salariatul este obligat sa incuie usa pentru a preveni manipularea macazurilor de catre persoane straine;

Curatarea macazelor CED va incepe numai dupa introducerea intre ac si contraac a unei pene speciale de protectie.

Totodata, in timpul manevrarii schimbatoarelor de cale, agentul manipulant trebuie sa respecte si urmatoarele:

Instructiile de manipulare a instalatiilor;

Sa nu se lase parghia contragreutatii aparatului de manevrat in pozitie verticala sau incomplet manevrata;

Sa ocupe - cu deosebita atentie, locul fixat pentru circulatia sau manevrarea vehiculelor pe liniile pe care le deserveste, fiind totodata deosebit de atent si la liniile vecine daca se executa miscari simultane;

Sa observe daca vehiculele - la trecerea peste macazuri, respecta conditiile de siguranta (incarcatura deplasata, usi rupte, etc.), iar in caz de nereguli va da semnale de oprire a vehiculului, si/sau avizare personalului interesat.

Serviciul la manevra

Piata de manevra trebuie amenajata, delimitata, iluminata si intretinuta in asa fel incat sa se asigure desfasurarea normala a activitatii, fara accidente de munca si/sau imbolnaviri profesionale, indiferent de perioada de timp (zi sau noapte), anotimp, conditii atmosferice, etc., in care aceasta se desfasoara.

Inainte de inceperea manevrei, conducatorul acesteia are urmatoarele obligatii:

Sa aduca la cunostiinta personalului de manevra si de locomotiva programul de manevra, modul de executare a manevrei, existenta unor conditii speciale privind manevrarea materialului rulant, etc.;

Sa verifice personal, sau prin manevrantii din subordine, daca pe liniile pe care urmeaza sa se manevreze sunt conditii pentru executarea normala a acesteia, astfel incat sa nu fie periclitata integritatea corporala proprie, a salariatilor din subordine sau a altor angajati, care isi desfasoara activitatea in acea zona;

Sa instiinteze personalul care lucreaza la liniile vecine despre executarea manevrarii materialului rulant;

Sa verifice daca materialul rulant, cu care se executa manevra, respecta conditiile de siguranta circulatiei (SC).

Totodata, in timpul executarii serviciului la manevra sau la circulatia trenurilor, se interzice personalului de manevra:

Darea semnalelor de manevra din interiorul firelor caii;

Postarea si darea semnalelor de manevra, in timpul deplasarii convoiului, de pe scarile de colt ale materialului rulant;

Manevrarea vagoanelor defecte fara a avea stabilite (de catre organele de specialitate de la atelierele reparatoare, sau reviziile de vagoane), conditiile in care manevra se poate realiza;

Urcarea pe tampoane pentru a da semnale;

Stationarea pe platformele locomotivelor diesel-hidraulice;

Urcarea si coborarea pe si de pe scarile vagoanelor in timpul mersului convoiului.

Serviciul in statiile tehnice si in triaje

In statiile tehnice inzestrate cu instalatii de triere, pentru verificarea eficientei franelor de mana cu care urmeaza sa se opreasca vagoanele (prevazute a fi oprite cu frana de mana la linia de triere), se admite urcarea/coborarea agentilor pe si de pe scarile vagoanelor aflate in mers, numai cu respectarea urmatoarelor conditii:

Operatia se va face numai in zona de dezlegare a vagoanelor, delimitata si iluminata conform normativelor;

Este admisa numai in timpul descompunerii efective a convoiului;

Este interzisa in timpul impingerii convoaielor pana la locul dezlegarii;

Operatia se poate executa numai de agenti apti si instruiti sa urce si sa coboare din mers, care vor fi nominalizati in scris in fiecare tura;

Operatia se va face numai pe partea unde se afla agentul care efectueaza dezlegarea vagoanelor;

In aceasta zona se admite descarcarea aerului din instalatia de frana automata a vagoanelor prin actionarea valvei automate.

Este permisa dezlegarea din mers a vagoanelor numai in timpul impingerii pentru descompunerea convoiului. Aceasta operatie se va face numai in statiile unde conditiile si amenajarile terenului permit executarea operatiei cu ajutorul unei parghii (manele) confectionate din lemn de esenta tare si fara fisuri.

In triaje, intre liniile grupei de triere, pot fi amenajate cabine sau refugii pentru adapostirea personalului si servitul mesei, numai daca acestea (prin amplasarea lor) respecta gabaritul de libera trecere, asigura vizibilitatea perfecta in grupa si nu impiedica desfasurarea normala a activitatii. Se interzice cu desavarsire construirea acestora din materiale combustibile.

In timpul folosirii sabotilor de mana se interzice folosirea unui singur agent pentru franarea  vagoanelor cu ajutorul sabotilor de mana la mai mult de 2 linii alaturate. Totodata, cele 2 linii atribuite unui agent pot fi nealaturate, daca pe liniile dintre acestea nu sunt triate vagoane, iar starea lor de umplere cu vagoane permite plasarea sigura a agentului.

Serviciul in exploatarea comerciala

La luarea in primire a vagoanelor in statiile electrificate se vor respecta urmatoarele masuri:

Se interzice urcarea angajatilor pe scarile laterale sau pe acoperisul vagonului, in zona caii ferate electrificate;

Verificarea vagoanelor la partea superioara se face numai pe linii neelectrificate, care sunt special desemnate prin Planul Tehnic de Exploatare (PTE).

Inainte de trecerea peste liniile c.f., conducatorul utilajului de transport va opri, se va asigura ca pe linia care urmeaza sa o traverseze nu se afla material rulant in miscare spre acel loc, si numai apoi va traversa sub supravegherea agentului care gestioneaza marfa. Totodata, in timpul manipularii marfurilor (in magazii, pe cheiuri, pe rampe, etc.), vor fi respectate si urmatoareale:

Circulatia utilajelor se va face cu viteza redusa;

Nu este permisa urcarea lucratorilor pe stive/incarcaturi care nu prezinta stabilitate;

Nu este permisa urcarea lucratorilor pe mijloacele de mecanizare, cu exceptia celor care conduc mijloacele respective.

1.3. Activitatea de protectia muncii

1.3.1. Coordonarea si controlul activitatilor de protectie a muncii

Inspectorii de protectia muncii sunt autorizati:

sa exercite controlul la persoane juridice si fizice privind modul in care se respecta legislatia muncii;

sa aiba acces liber si permanent si fara instiintare prealabila in sediul persoanei juridice si in orice alt loc de munca organizat de aceasta;

sa solicite conducerii persoanei juridice, precum si persoanei fizice documentele si informatiile necesare realizarii controlului sau efectuarii cercetarii accidentelor de munca;

sa aplice sanctiuni potrivit legii in situatia in care constata incalcari ale prevederilor actelor normative in domeniul protectiei muncii.

1.3.2. Accidentele de munca si bolile profesionale

Prin accident de munca se intelege vatamarea violenta a organismului si intoxicatia acuta profesionala care are loc in cadrul procesului de munca.

Accidentul de munca se clasifica in:

a)      accident care produce incapacitatea temporara de munca de cel putin 3 zile;

b)      accident care produce invaliditate;

c)      accident mortal;

d)     accident colectiv cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza.

Accidentul care produce invaliditatea, accidentul mortal si accidentul colectiv vor fi comunicate de indata de catre conducerea persoanei juridice de persoana fizica inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii si organelor de urmarire penale competente.

Inregistrarea accidentului de munca se face in baza procesului de cercetare de catre persoana juridica precum si de persoana fizica la care s-a produs accidentul. In caz de deces al persoanei accidentate in munca, unitatea medico-legala competenta este obligata sa inainteze inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii in termen de 7 zile de la data decesului o copie de pe raportul de constatare medico-legal. Inregistrarea bolilor profesionale se face in baza procesului verbal de cercetare care va cuprinde elementele prezentate in articolele precedente.1.3.3. Raspunderea juridica

Nerespectarea de catre orice persoana a NPM daca prin aceasta se creeaza un pericol iminent, o producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala constituie o infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amneda.

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre inspectorii de protectie a muncii din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor juridice si fizice.

Formularea plangerilor impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei se face in termen de 15 zile de la data comunicarii la judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.

Accidentul de munca de circulatie reprezinta accidentul survenit in timpul circulatiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, daca persoana vatamata se afla in indeplinirea indatoririlor de serviciu.

Accidentul de munca de traseu reprezinta accidentul survenit pe traseul normal pe care lucratorul il parcurge intre locul sau de munca si:

domiciliu si invers;

locul unde isi ia sursele in mod normal (daca accidentul s-a produs in timpul de lucru renumerat);

locul unde isi incaseaza salariul in mod normal.

Accidentul usor reprezinta evenimentul survenit in conditiile prevaute din NPM, dar are drept consecinta leziuni superficiale. Caracterul accidentului rezulta in urma cercetarilor.

Comunicarea defineste caile si mijloacele de instiintare privind producerea unui eveniment.Este supus comunicarii:

orice eveniment imediat dupa declansarea/producerea acestuia;

orice boala profesionala precum si cazurile suspecte de boala profesionala.

Comunicare operativa defineste instiintarea imediata a organelor competente asupra producerii unui eveniment.

Declararea reprezinta procedura prin care se transmit informatii referitoare la accidentele de munca si bolile profesionale inregistrate, de la persoana juridica/fizica la inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii, cu dublu scop: reparatie/despagubire si statistica.

Evenimentul se refera la:

orice accident care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului produs pe teritoriul persoanei fizice sau juridice in timpul indeplinirii unor sarcini de serviciu;

situatiile cu persoane date disparute;

accidentul de traseu sau de circulatie in conditiile in care in accident au fost implicati persoane angajate la o persoana juridica sau o persoana fizica;

bolile profesionale care figureaza pe lista nationala sau corespund definitiei date pentru aceste boli;

orice caz suspect de boala profesionala;

bolile legate e profesiune.

Evidenta defineste procedura prin care se stabilesc mijloacele si modalitatile de pastrare a informatiilor referitoare la evenimentele si la bolile profesionale inregistrate.

1.3.4. Accidente de munca si incidente periculoase

Definitia si clasificarea accidentului de munca

Accidentul de munca reprezinta vatamarea violenta a organismului uman, intoxicatie acuta profesionala care are loc in timpul procesului de munca si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate ori deces.

Accidentele de munca, in raport cu urmarile produse se clasifica astfel:

accidente care produc incapacitate temporara de munca;

accidente care produc invaliditate;

accident mortal;

accident colectiv.

Comunicarea evenimentelor

Orice eveniment produs pe teritoriul persoanei juridice sau fizice va fi comunicat deindata de catre orice persoana care are cunostinta de producerea acestora. Accidentul urmat de incapacitatea temporara de munca va fi comunicat in maxim 48 ore de la data producerii, prin orice mijloace de catre conducatorul persoanei juridice sau fizice la care s-a produs accidentul, la ISTPM din judetul pe teritoriul caruia a avut loc accidentul, precum si celui din judetul pe teritoriul caruia isi are sediul persoana juridica unde era angajata victima.

Comunicarea operativa a accidentului va cuprinde urmatoarele informatii:

denumire persoana juridica sau fizica la care s-a produs accidentul;

adresa si numarul de telefon ale acestuia;

locul unde s-a produs accidentul;

data si ora la care s-a produs accidentul sau data si ora la care a decedat accidentatul;

datele personale ale victimei;

imprejurarile care se cunosc si datele prezumtive;

consecintele accidentului;

numele si functia persoanei care comunica accidentul;

data comunicarii.

Accidentul mortal, persoanele date disparute, accidentul colectiv, incidentul periculos vor fi communicate deindata la MMPS-PrM de catre ISTPM din judetul pe teritoriul caruia a avut loc evenimentul, indiferent ca intrunesc sau nu conditiile unui accident de munca. Unitatea sanitara care acorda asistenta medicala de urgenta se va pronunta in scris cu privire la diagnosticul provizoriu in cazurile de vatamare grava in termen de 3 zile de la solicitarea organelor care efectueaza cercetarea accidentului. Se vor recolta probe de laborator pentru determinarea consumului de alcool si/sau droguri urmand sa comunice rezultatul determinarilor in termen de 5 zile.

Organizarea si desfasurarea activitatii de PSI si de dotare cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor in unitati

Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor intr-o unitate consta in:

- constituirea comisiei tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, stabilirea obligatiilor ce revin membrilor acesteia si a modului de lucru, intocmirea planului de aprobare impotriva incendiilor;

- constituirea, incadrarea de personal si dotarea cu materiale a formatiei civile de pompieri, intocmirea programului de instruire;

- incadrarea cadrelor tehnice special destinate pentru controlul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

- stabilirea atributiilor si raspunderilor privind prevenirea si stingerea incendiilor;

- organizarea activitatii instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor;

- organizarea activitatii de dotare a unitatii, masini, trenuri, nave, instalatii, utilaje cu substante stingatoare pentru PSI;

- construirea comandamentelor operative unice de interventie in porturile maritime si fluviale;

- organizarea controlului sistematic al respectarii normelor, al realizarii masurilor si al indeplinirii obligatiilor ce revin personalului muncitor privind prevenirea incendiilor.

Comisiile sau subcomisiile tehnice au urmatoarea componenta:

- presedinte - conducatorul zilnic (director adj., inginer sef);- membri - sefii serviciilor functionale, conducatorii unitatilor subordonate, conducatorii sectoarelor de activitate, organul ajutator al protectiei muncii;

- secretar - cadrul tehnic special incadrat pentru indrumarea si controlul activitatii PSI.

Comisia tehnica, impreuna cu sefii de compartimente si celelalte cadre, coordoneaza si asigura instruirea intregului personal incadrat in munca. In acest scop:

- stabileste atiunile si materialele instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor;

- intocmeste tematica si graficul de instruire a intregului personal;

- asigura instruirea si testarea trimestriala a personalului ce lucreaza cu foc deschis;

- organizeaza instruirea personalului incadrat in munca

intocmeste tematica de instruire privind PSI;

- stabileste si propune temele PSI;

- asigura instruirea pe linie PSI a personalului manipulant;

- elaboreaza materiale pentru instruirea unitara a personalului;

- verifica periodic continutul si calitatea intregii activitati a personalului.

Obligatiile generale ale persoanelor incadrate in munca

- cunoasterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor generale pentru unitate si a celor specifice locului de munca, aregulilor de prevenire si stingere a incendiilor prevazute in instructiunile de lucru si a modului de functionare si utilizare a instalatiilor, aparatelor, etc.;

- participarea la instructajele si actiunile instructiv-educative si la exercitiile si aplicatiile de stingere a incendiilor si de evacuare a persoanelor si bunurilor;

- respectarea in unitate a regulilor stabilite privind fumatul si a celor referitoare la executarea unor lucrari sau folosirea unor mijloace care pot provoca incendii;

- anuntarea imediata a sefilor ierarhici despre existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii;

- indeplinirea sarcinilor privind supravegherea permanenta a instalatiilor si utilajelor de la locul de munca ce pot produce incendii, explozii, avarii, etc.;

- verificarea obligatorie a locurilor de munca inaintea inceperii programului de lucru, precum si inlaturarea unor eventuale pericole si cauze de incendiu, mentinerea permanenta a curateniei;

- intretinerea in buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor de la locul de munca si neutilizarea acestora in alte scopuri;

- respectarea regulilor de ordine interioara si de disciplina a muncii;

- anuntarea imediata a sefilor ierarhici si a pompierilor despre incendiile izbucnite, participarea, potrivit organizarii activitatii PSI, la stingerea incendiilor si la evacuarea persoanelor si a bunurilor, precum si la inlaturarea urmarilor incendiilor, calamitatiilor naturale, catastrofelor.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate