Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
Norme de protectia muncii si p.s.i.


Norme de protectia muncii si p.s.i.


NORME DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.I.

Protectia muncii constituie un ansamblu de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai buneconditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, ingritatii corporale si sanatatii salariatilor sa a altor persoane participante la procesul de munca.

Normele de protectia muncii stabilite prin lege reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor perticipantilor la procesul de munca.Activitatea de protectie a muncii asigura aplicarea criteriilor ergonomice pentru inbunatatirea conditiilor de munca si pentru reducerea efortului fizic, precum si masuri adecvate pentru munca femeilor sa a tinerilor.

Prevederile legii se aplica tuturor persoanelor juridice si fizice la care activitatea se desfasoara cu personal angajat pe baza de contract individual de munca sau in alte conditii prevazute de lege.

Normele privind prevenirea si stingerea incendiilor sunt obligatorii pentru toate activitatile din economia nationala, indiferent de forma de proprietate: agenti economici din sectorul public, privat si cooperatist, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei, autoritatile si institutiile publice. (Norme Generale de prevenire si Stingere a Incendiilor)

Echipamentele tehnice electrice trebuie sa fie proiectate, montate, intretinute si exploatate in asa fel incat sa fie prevenite electrocutarile, incendiile si exploziile. Proiectantul este obligat sa stabilesca zonele cu atmostfera potential explosiva in vederea alegerii echipamentelor tehnice cu grad corespunzator de protectie. Beneficiarul este obligat sa solicite proiectantului efectuarea zonarii.

Verificarea mijloacelor si a echipamentelor tehnice electrice de protectie inainte de utilizare, de punerea in functiune si periodic (in exploatare), trebuie facuta conform prevederilor normelor specifice.

In locurile cu pericol de incendiu sau explozie trebuie sa fie luate masuri de protectie impotriva descarcarilor electrice datorate electricitatii statice (prin legare la pamant a elementelor metalice , instalarea de dispozitive de neutralizare sau de eliminare a particulelor electrizante etc.).

Protectia la suprasarcina si la curent maxim trebuie sa fie astfel realizata, incat in cazul aparitiei unui defect care poate pune in pericol personalul, sa deconecteze in timp normat instalatia sau echipamentul electric respectiv. Sigurantele fuzibile deteriorate trebuie inlocuite numai cu sigurante originale si calibrate, conform indicatiilor proiectantului.

Este interzis ca in exploatarea, intretinerea si repunerea in functiune a unei instalatii sau a unui echipament electric, sa se aduca modificari fata de proiect. In cazuri speciale, se pot efectua modificari numai cu acordul proiectantului.

Receptionarea si punerea in functiune a unei instalatii sau a unui echipament electric trebuie facute numai dupa ce s-a constatat ca s-au respectat normele de securitate a muncii.

La exploatarea echipamentelor electrice trebuie sa existe urmatoarele documente:

instructiuni de exploatare;

instructiuni de protectie impotriva pericolului de electrocutare;

instructiuni de interventie si acordare a primului ajutor in caz de electrocutare;

programul de verificari periodice ale echipamentelor electrice si ale mijloacelor de protectie impotriva pericolului de electrocutare.

Instalatiile electrice in faza de experimentare trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute in standarde si norme specifice pentru protectia impotriva electrocutarii sau a accidentelor tehnice. Este interzisa folosirea instalatiilor sau a echipamentelor improvizate sau necorespunzatoare.

Receptionarea si punerea in functiune a unei instalatii sau a unui echipament electric trebuie facute numai dupa ce s-a constatat ca s-au respectat normele de securitate a muncii.

Masurile care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii sunt urmatoarele:

inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare (protectie prin carcasare);

folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;

alimentarea la tensiune redusa de protectie;

executarea interventilor la instalatiile electrice (depanari, reparari, racordari etc.) trebuie sa se faca numai de personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru lucrul respectiv;

executarea interventilor in baza unei autorizatii de lucru, a sarcinilor de serviciu sau a unui proces-verbal;

Pentru evitarea accidentelor, masurile de protectie care pot fi aplicate sunt urmatoarel:

folosirea tensiunilor foarte joase de securitate TFJS;

legarea la pamant;

izolarea suplimentara de protectie;

deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase;

folosirea mijloacelor de protectie electroizolante.

Carcasele si invelisurile exterioare ale instalatiilor si echipamentelor electrice trebuie sa fie rezistente la solicitarile fizice si chimice in mediul in care functioneaza.

Instalatiile sau locurile unde exista sau se exploateaza echipamente electrice trebuie sa fie dotate, in functie de lucrarile si conditiile de exploatare, cu urmatoarele categorii de mijloace de protectie:

  • mijloace de protectie care au drept scop protejarea omului prin izolarea acestuia fata de  elementele aflate sub tensiune sau fata de pamant;
  • indicatoare mobile de tensiune, cu ajutorul carora se verifica prezenta sau lipsa tensiunii;

Intretinerea, reglarea, depanarea, repararea si prima punere sub tensiune a echipamentelor electrice trebuie facuta numai de personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru aceste operatii la echipamentele respective.

La nivelul fiecarei unitati patrimoniale se constituie o comosie de prevenire si stingere a incendiilor care are urmatoarele atributii:

  • organizeaza, indruma si controleaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;
  • asigura inlaturarea imediata a cauzelor care pot genera incendiu;
  • organizeaza si instruieste echipele de interventie pentru stingerea incendiilor
  • asigura asistenta si intretinerea in buna stare de utilizare a instalatiilor, utilajelor, aparaturii si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor;
  • asigura cunoasterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor;
  • organizeaza evacuarea persoanelor si bunurilor materiale in caz de incendiu;

Angajatii vor fi instruiti in manuirea mijloacelor de stingere a incendiilor pentru a interveni rapid si corect ori de cate ori situatia o cere, si este obligat:

sa cunoasca, sa aplice intocmai si permanent normele de prevenire si stingere a incendiilor;

sa intretina in stare perfecta de functiune toate mijloacele de stingere si sa nu le foloseasca decat pentru scopul indicat;

sa mentina libere, curate si in buna stare, caile de acces, culoarele, scarile etc.;

sa cunoasca bine caile de evacuare;

sa dea imediat alarma si sa anunte unitatile de pompieri;

sa cunoasca unde sunt mijloacele de stingere si sa intervina imediat si eficient la stingerea incendiilor.

CONCLUZII SI PROPUNERI

Dupa cum reiese din lucrarea realizata, sunt considerate mijloace fixe acele bunuri care indeplinesc cumulativ doua conditii: o valoare mai mare decat prevederile legale in vigoare (acum 15.000.000 lei) si o durata de functionare mai mare de un an. Aceasta regula rigida de incadrare a bunurilor in patrimoniul unitatii, este buna in cazul unei economii solide, unde inflatia este mica, insa in cazul unei economiei noastre, unde inflatia este mare si cresterea economica mica, a limita valoarea minima a mijloacelor fixe poate fi o cale de infranare a investitiilor economice, deoarece o recuperare a valorii investitiei pe perioade foarte mari de timp nu este convenabila pentru investitori si pentru agenti economici. La stabilirea duratei de amortizare ar trebui sa se ia in calcul si uzura morala, care este foarte mare.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate