Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
Elaborarea documentelor specifice activitatii psi


Elaborarea documentelor specifice activitatii psi
ELABORAREA DOCUMENTELOR SPECIFICE ACTIVITATII PSI

Descriere

Unitatea cuprinde competentele necesare cadrului tehnic cu atributii PSI pentru culegerea si structurarea datelor necesare elaborarii documentelor specifice activitatii PSI si redactarea acestora.

ELEMENTE DE COMPETENTA

CRITERII DE REALIZARE

1. Culege datele necesare elaborarii documentelor
1.1. Datele sunt culese prin metode specifice in corelatie cu tipul de document redactat.

1.2. Datele necesare elaborarii documentelor specifice activitatii PSI sunt culese prin apelarea unor surse autorizate.

1.3. Datele culese sunt complete, detaliate, reale, relevante in raport cu scopul propus.

1.4. Culegerea datelor necesare elaborarii documentelor specifice PSI este efectuata cu operativitate in scopul prevenirii permanente a producerii incendiilor.

2. Structureaza datele necesare elaborarii documentelor specifice activitatii PSI

2.1. Structurarea datelor se realizeaza in functie de natura responsabilitatilor de indeplinit.

2.2. Datele necesare sunt structurate in functie de tipul documentului redactat.

2.3. Structurarea datelor necesare elaborarii documentelor specifice activitatii PSI este efectuata in conformitate cu scopul urmarit.

3. Redacteaza documentele specifice activitatii PSI

3.1. Redactarea documentelor specifice activitatii PSI se realizeaza intr-un limbaj specializat, clar, corect, concis, la obiect.

Documentele caracteristice activitatii PSI sunt redactate cu utilizarea unor suporturi specifice in corelatie cu resursele unitatii.

3.3. Redactarea documentelor specifice este efectuata cu operativitate in scopul asigurarii unei activitati fluente de PSI.

4. Reactualizeaza si completeaza documentele specifice activitatii de P.S.I.

4.1. Reactualizarea si completarea documentelor se realizeaza in functie de schimbarile inregistrate de evolutia situatiei operative din obiectiv.

4.2. Reactualizarea si completarea documentelor este determinata de modificarea sau aparitia unor noi reglementari in domeniul apararii impotriva incendiilor.

4.3. Reactualizarea si completarea documentelor se realizeaza in timp util pentru asigurarea fluentei activitatii de aparare impotriva incendiilor.

GAMA DE VARIABILE

Documente specifice activitatii PSI: proiecte ale dispozitiilor scrise privind modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor; proiecte ale dispozitiilor scrise privind responsabilitatile in domeniul apararii impotriva incendiilor; planul de control; documente de control (note de control, procese-verbale de control); proiecte pentru cereri de eliberare avize/autorizatii PSI; referate de conformitate privind documentatiile tehnice de executie investitii; listele cu substantele periculoase; planul de dotare si completare cu mijloace tehnice PSI; planuri de interventie, structuri cadru, proceduri de instruire, instructiuni de aparare impotriva incendiilor, documente de evidenta; planul de asigurare financiara; planuri tematice de instruire; studii de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor; referate de analiza a stadiului apararii impotriva incendiilor, etc.
Date necesare elaborarii documentelor: persoane desemnate pentru punerea in aplicare, prevenirea, controlul si supravegherea masurilor de aparare; modalitati de realizare a interventiei de stingere; resurse necesare pentru instruirea salariatilor, asigurarea mijloacelor tehnice de PSI, asigurarea mijloacelor financiare; numarul si complexitatea obiectivelor de controlat, timp alocat controlului, prevederile legale specifice domeniului, masuri de siguranta la foc specifice investitiilor realizate; prevederile legale privind clasificarea substantelor periculoase; concluzii rezultate din scenariile de siguranta la foc; evolutia situatiei operative inregistrata in obiective, concluziile controalelor periodice executate in unitate.

Metode specifice de culegere a datelor: observare directa, analiza bazei de date, studiul actelor normative specifice.

Scopuri urmarite: depistarea starilor de pericol, depistarea cauzelor potentiale de incendiu, a incalcarilor normelor specifice; stabilirea masurilor de PSI, stabilirea responsabilitatilor de P.S.I., asigurarea desfasurarii unei activitati organizate si fluente, cunoasterea operativa a unor situatii necorespunzatoare.

Surse autorizate: acte normative cu putere de lege, reglementari tehnice cu caracter republican, norme si dispozitii generale, norme specifice domeniului de activitate.

Tipuri de responsabilitati de indeplinit: indrumare, control supraveghere, constatare a indeplinirii masurilor de aparare impotriva incendiilor.

Suporturi utilizate: hartie, formulare tipizate, dischete, CD, etc.

GHID PENTRU EVALUARE

Cunostinte:

- modul de organizare a activitatii PSI in unitate

- cunostinte tehnice generale

- cunostinte tehnice specifice remurii de activitate

- normele specifice de PSI

- actele normative cu putere de lege din domeniul apararii impotriva incendiilor

- normele si dispozitiile generale din domeniu

- reglementarile tehnice cu caracter republican

- proceduri de cercetare si stabilire a cauzei si imprejurarilor producerii incendiilor

- tehnici de comunicare

Evaluarea va urmari:

- capacitatea de culegere prin metode specifice a datelor necesare elaborarii documentelor PSI prin apelarea unor surse autorizate

- capacitatea de structurare a datelor necesare elaborarii documentelor specifice activitatii PSI in functie de natura responsabilitatilor de indeplinit, scopul urmarit si in corelatie cu tipul documentului redactat

- capacitatea de redactare operativa a documentelor specifice activitatii PSI cu utilizarea unui limbaj specializat, clar, corect, la obiect
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate