Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
» ANALIZA SISTEMULUI PSIHOSOCIOTEHNIC din cadrul S.C. “ D&D “ S.R.L. Bucuresti - Analiza psihologica a unui accident de munca


ANALIZA SISTEMULUI PSIHOSOCIOTEHNIC din cadrul S.C. “ D&D “ S.R.L. Bucuresti - Analiza psihologica a unui accident de munca
UNIVERSITATEA TEHNICA “ GHEORGHE ASACHI “

Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

specializarea : SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

ANALIZA SISTEMULUI PSIHOSOCIOTEHNIC

din cadrul S.C. “ D&D “ S.R.L. Bucuresti
Analiza psihologica a unui accident de munca

Capitolul 1

Prezentarea societatii S.C. “ D&D “ S.R.L. Bucuresti

S.C.  “ D&D ” S.R.L. , cu sediul in Bucuresti , str. Bicaz , nr. 35, inmatriculata la registrul comertului cu nr. J 40 / 3567 / 2000 , are codul de inregistrare fiscala R-12963568. Societatea este agent economic cu capital privat, avand ca obiect principal de activitate: “cablaje pentru telecomunicatii ” corespunzand codului C.A.E.N.:FA - 45 - 453 – 4531. Are un numar 82 de salariati.

Din anul 2002 S.C. “ D&D “ S.R.L. Bucuresti a inceput derularea unor contracte de productie   pentru piata Europei de Vest , in special Italia si Franta . Produsele sunt executate conform comenzilor primite de la partenerul extern , acestuia revenindu-i sarcina de promovare si comercializare a lor .

Conducerea operativa este asigurata de catre directorul general care are in subordine urmatoarele compartimente :

compartimentul de productie ;

compartimentul de marketing ;

compartimentul financiar contabil ;

compartimentul de resurse umane ;

compartimentul de protectia muncii ;

oficiul juridic .

Activitatea unitatii se desfasoara in doua schimburi .

Prinipalele sectii din cadrul acestei societati comerciale sunt :

sectia de cablaje ;

sectia de imbinare  ;

sectia de ambalare, unde se dasfasoara inclusiv activitatea de CTC .

Pe langa acestea , in incinta unitatii mai exista : birourile TESA , o magazie de materie prima , o magazie de accesorii , o magazie de produse finite , un atelier mecanic , un cabinet medical , un cabinet de protectia muncii , o centrala termica , vestiare , sala de mese , precum si grupuri sanitare .

Analiza sistemului

Pentru a respecta prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, in cadrul analizei s-au folosit nume si date fictive .

Studierea documetelor

Din analiza documentelor puse la dipozitie de conducerea unitatii s-au obtinut date despre :

personal : informatii cu privire la varsta , situatie scolara si profesionala, starea civila, vechimea in munca, meserie etc. ;

tehnica : informatii cu privire la sistemul de comunicare operativa si supraveghere interioara, date despre echipamentele de munca utilizate etc .

Cunoasterea activitatii

Un aport deosebit in cunoasterea unitatii l-au avut compartimetul de resurse umane si serviciul de prevenire si preventie care ne-a furnizat detalii despre : procesul tehnologic de productie , gradul de automatizare , structura si pregatirea personalului , comunicare , mediu psihosocial , etc .

Ancheta si observare

Observarea unitatii s-a desfasurat pe parcursul a doua saptamani , iar ancheta s-a realizat prin discutii purtate cu angajatii atat la locurile lor de munca, cat la cabinetul de protectia muncii . Rezultatele anchetei sunt confidentiale .

Analiza miscarilor si a produselor activitatii

Aceasta metoda s-a realizat prin observarea descrisa mai sus , prin cercetarea cresterii economice , discutii cu clientii , prin observarea tehnologiei si a numarului de operatii suplimetare , etc .

Metoda biografica

S-a realizat prin intermediul interviurilor si prin studierea documentelor .

Metodele psihologiei muncii

Au fost analizate erorile in munca si comunicare , deciziile eronate , schemele de organizare , procesele de munca si legaturile formate , calitatea instructajelor si a documentatiei tehnice , cunoasterea regulamentului intern , etc .

Concluziile anchetei

Din analiza documentelor puse la dispozitie de conducerea unitatii , precum si din discutiile cu salariatii s-a ajuns la urmatoarele concluzii :

din punct de vedere al varstei salariatii sunt impartiti dupa cum urmeaza :

▪ 20 – 30 ani - 51 salariati , reprezentand 26 %

▪ 30 – 40 ani - 60 salariati , reprezentand 56 %

▪ 40 – 50 ani - 28 salariati , reprezentand 17 %

▪ 50 – 60 ani - 4 salariati , reprezentand 1 %

Observam ca forta de munca din aceasta unitate este o forta de munca tanara .

pregatirea profesionala – personalul este de inalta calificare :

▪ 20 necalificati – 6 %

▪ 100 studii medii – 70 %

▪ 23 studii superioare – 16 %

diferenta sat – oras : avand in vedere faptul ca salariatii nascuti in mediul rural s-au format si pregatit in mediul urban , putem aprecia ca aceasta diferenta este nesemnificativa .

▪ salariati nascuti in oras – 177 , reprezentand 76 %

▪ salariati nascuti la sat – 56 , reprezentand 24 %

Rezultatele in munca pot fi apreciate ca fiind bune ( s-a avut in vedere vechimea unitatii , dezvoltarea acesteia si rezultatle globale ) . Din cei 233 de angajati :

▪ salariati cu viitor cert in unitate : 85,98 %

▪ salariati cu viitor incert in unitate : 4,02%

▪ salariati indrumati pentru cresterea rezultatelor : 10%

Dintre salariatii cu viitor cert :

- toti au capacitate maxima de munca : 100%

- au rezultate profesionale foarte bune : 83%

- au rezultate bune : 17%

Studii

- cu studii superioare : 10,86%

- cu studii medii : 89,14%

Calificarea anagajatilor cu viitor cert

- calificati 100%

Avem asadar de-a face cu o forta de munca calificata corespunzator .

Mediul familial

- provin din familii organizate : 97,23%

- provin din familii dezorganizate : 2,77%

- casatoriti : 90,14%

- necasatoriti : 7,51%

- divortati : 2,35%

Relatii familiale

- bune : 85,24%

- medii : 14,76%

Observam ca mediul familial este favorabil desfasurarii activitatii in conditii normale.

Relatiile de munca se pot aprecia ca sunt :

- bune : 96.51%

- medii : 3,49%

Putem considera ca in cadrul unitatii exista un mediu de munca bun .

2) Salariatii cu viitor incert in societate

Capacitatea de munca

Pentru a se stabili capacitatea de munca a acestor angajati s-a avut in vedere starea fizica si psihica a acestora si s-a ajuns la urmatoarea concluzie :

- cu capacitate maxima : 0%

- cu capacitatea medie : 100%

- cu capacitate redusa : 0%

Rezultate in munca

- rezultate slabe : 80%

- rezultate foarte slabe : 20%

Calificare

- necalificati : 80%

- calificati : 20%

Studii

- studii medii : 25%

- maxim 10 clase : 75%

Mediul familial

- provin in familii organizate : 50%

- provin din familii dezorganizate : 50%

- casatoriti :60%

- necasatoriti : 30%

- divortati : 10%

Relatii familiale

- bune : 30%

- medii : 50%

- rele: 20%

Relatii de munca

- relatii bune : 25%

- relatii medii : 75%

- relatii rele : 0%

In cadrul unitatii au fost identificati noua salariati cu viitor incert repartizati dupa cum urmeaza : doi desfasoara activitatea de manipulare a tesaturilor din magazia de materie prima in atelierul de croit si a reperelor croite in sectia de imbinare pe masini de cusut , sase isi desfasoara activitatea in cadrul serviciului administrativ avand ca sarcina de serviciu in primul rand mentinerea curateniei atat in interiorul cat si in exteriorul unitatii , iar unul lucreaza in sectia de ambalat a produselor finite . Toti acestia pot influenta imbunatatirea rezultatelor firmei cu conditia de a-si imbunatati rezultatele , printr- o mai buna organizare si implicit prin eliminarea timpilor morti . In cazul in care acesti salariati nu-si pot imbunatati performantele este recomandata unitatea sa renunte la serviciile lor si sa angajeze alte persoane sau de exemplu o firma specializata de curatenie .

3) Salariati indrumati pentru cresterea rezultatelor

Aceasta categorie de salariati este structurata dupa cum urmeaza :

Capacitate de munca

- cu capacitate medie : 30%

- cu capacitate mare : 70%

Rezultate in munca

- rezultate bune : 70%

- rezultate satisfacatoare : 30%

Calificare

- necalificati ; 18%

- calificati : 82%

Mediul familial

- provin din familii organizate : 85%

- provin din familii dezorganizate : 15%

- casatoriti : 31%

- necasatoriti : 69%

- divortati : 0%

Relatii familiale

- bune : 36%

- medii : 64%

- rele : 0%

Relatii de munca

- relatii bune : 25%

- relatii medii : 50%

- relatii rele : 25%

Cea mai mare parte a salariatilor indrumati pentru cresterea rezultatelor este alcatuita din tineri absolventi pe care unitatea ii formeaza la locul de munca si carora le este acordata o etentie sporita . Desi acestia au un bagaj bogat de cunostinte , le lipsesete experienta lucrului in echipa , se adapteaza destul de greu la programul de lucru de 8 ore si manifesta un oarecare dezinteres la locul de munca . Toate acestia fiind depasite ei pot contribui cu succes la cresterea rezultatelor firmei .

De mentionat faptul ca unitatea a fost dotata cu echipamente tehnice noi , performante de a caror intretinere se ocupa numai persoane calificate in acest domeniu . Utilizatorii acestor utilaje sunt instruiti permanent conform cartilor tehnice , iar activitatea de productie a fost organizata astfel incat sa se reduca cat mai mult posibil timpii morti . De asemenea s-au intocmit instructiuni proprii de lucru si de protectia muncii care sunt afisate la locurile de munca si care au fost prelucrate slariatilor in cadrul instructajelor periodice .

Unitatea are in dotare grupuri sanitare , dusuri , sala de masa , vestiare , corespunzatoare numarului de angajati si pune la dispozitia acestora echipamente individuale de protectie corespunzatoare factorilor de risc existenti la locurile de munca .

Capitolul 2

ANALIZA DIN PUNCT DE VEDERE AL PSIHOLOGIEI UNUI

ACCIDENT DE MUNCA

2.1. Introducere

Prin esenta sa , protectia muncii are un caracter preventiv , menirea ei fiind preintampinarea producerii accidentelor de munca si / sau a imbolnavirilor profesionale .

Securitatea muncii este inainte de toate problema managementului de securitate dar cuprinde toate activitatile unitatii , precum si pe toti salariatii , indiferent de scara lor ierarhica necesitand o participare activa a fiecaruia in prevenirea si combaterea riscurilor , toti trebuind sa aiba acelasi tel - imbunatatirea permanenta a conditiilor de munca , oricare salariat trebuind sa se simta responsabil pe tot fluxul tehnologic si sa constientizeze rolul sau in aplicarea programului de actiuni privind securitatea si sanatatea in munca .

Tema acestui proiect o constituie un accident de munca produs pe pe raza municipiului Giurgiu , unde Societatea Comerciala „ D&D ” S.R.L. Bucuresti , in calitate de executant , desfasura activitatea de instalare cablu cu fibra optica , conform contractului nr. 342 din 03.12.2006, incheiat cu S.C. „SONTEC’’ S.R.L. Bucuresti in calitate de antreprenor general .
PROCES VERBAL DE CERCETARE

Cap. 1. Data incheierii procesului verbal

Prezentul proces verbal a fost incheiat in data de 18 ianuarie 2007 , la sediul S.C. D&D S.R.L. Bucuresti.

Cap. 2. Numele persoanelor si in ce calitate efectueaza cercetarea evenimentului

Cercetarea a fost efectuata in baza deciziei nr. 17/11.01.2007 a directorului SC D&D SRL Bucuresti, de catre Marian Gute-presedinte , Victor Popa-membru si Dan Stoian- membru , in temeiul art.116 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006.

Cap. 3. Perioada de timp si locul in care s-a efectuat cercetarea

Cercetarea s-a efectuat in perioada 11 – 18 ianuarie 2007 la sediul S.C. D&D S.R.L. Bucuresti, precum si la locul producerii acestuia, pe raza municipiului Giurgiu.

Cap. 4. Obiectul cercetarii

Obiectul cercetarii il constituie stabilirea imprejurarilor si a cauzelor care au condos la producerea evenimentului, a reglementarilor legale inculcate, a raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare si, respective, pentru determinarea caracterului accidentului.

Cap. 5. Data si ora producerii evenimentului

Accidentul suferit de Ion Pascu a avut loc in ziua de 11.01.2007, in jurul orei 11.40 pe raza municipiului Giurgiu.

Cap. 6. Locul producerii evenimentului

Accidentul suferit de Ion PASCU a avut loc in ziua de 11.01.2007, in jurul orei 11.40 , pe raza Municipiului Giurgiu , in timpul efectuarii unei operatii de instalare de cablu cu fibra optica conform contractului nr. 342 din 03.12.2006 incheiat intre S.C. “D&D” S.R.L.Bucuresti in calitate de executant si S.C. “ SONTEC ” S.R.L. Bucuresti, in calitate de antreprenor general al lucrarii .

Cap.7. Datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele

reprezentantului sau legal

Accidentul suferit de numitul Ion PASCU a avut loc la in cadrul activitatii desfasurate de catre S.C “ D&D ” S.R.L. , cu sediul in Bucuresti , str. Bicaz , nr. 35, inmatriculata la registrul comertului sub nr. J 40 / 3567 / 2000 , avand codul de inregistrare fiscala R-12963568 . Societatea este agent economic cu capital privat, avand ca obiect principal de activitate : “cablaje pentru telecomunicatii ”, care corespunde codului C.A.E.N.: FA - 45 - 453 - 4531.

Reprezentantul legal este directorul SC D&D SRL, ing. Soare Ion.

Societatea a fost autorizata din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca cu certificatul nr. 245568/2001.

Cap. 8. Datele de identificare a accidentatului

Nume si prenume: Ion Pascu

Cetatenia : romana

Varsta: 23 ani;

Starea civila: necasatorit,

Nr. Copii minori;

Domiciliul: Bucuresti,. Str. Frunzei nr. 8, sect. 3

Locul de munca: S.C.“ D&D” S.R.L.

Profesia de baza: electromecanic retele cablu

Ocupatia in momentul accidentului: electromecanic retele cablu

Vechimea in munca: 2 ani si 8 luni ;

Vechimea in meserie: 2 ani si 8 luni;

Vechimea la locul de munca : 2 ani si 8 luni.

Data efectuarii ultimului instructaj: SSM 06/01/2007.

Cap. 9. Descrierea detaliata a locului, echipamentului de munca, a imprejurarilor si a modului in care s-a produs evenimentul

In urma constatarilor facute cu ocazia reconstituirii evenimentului, din declaratiile accidentatului , ale martorilor precum si din verificarea actelor si documentelor puse la dispozitie de unitate, consideram ca accidentul suferit de Ion PASCU a avut loc in urmatoarele imprejurari :

Acesta s-a produs pe raza municipiului Giurgiu , unde Societatea Comerciala „ D&D ” S.R.L. Bucuresti , in calitate de executant , desfasura activitatea de instalare cablu cu fibra optica , conform contractului nr. 342 din 03.12.2006 incheiat cu S.C. „SONTEC’’ S.R.L. Bucuresti in calitate de antreprenor general .

In ziua de 11.01.2007 , in jurul orei 11,40 , lucratorul Ion PASCU, angajat cu contractul individual de munca pe durata nedeterminata nr. 513937 / 2004 la S.C. ‘’D&D’’ S.R.L., efectua activitatea de instalare cablu cu fibra optica pe unul din stalpii de beton de joasa tensiune . Pentru aceasta operatie era folosita o scara din aluminiu culisanta, formata din trei tronsoane de aprox. 7,5 m lungime .

La baza scarii , care se afla sprijinita pe stalpul de beton de joasa tensiune, se afla muncitorul George Iulian, avand sarcina de sustinerea a acesteia .

Dupa finalizarea lucrarii la stalpul respectiv , Ion PASCU a inceput coborarea pe scara, in vederea deplasarii echipei la stalpul urmator. Ajungand la penultima treapta a scarii, muncitorul a alunecat si a cazut pe piciorul stang, suferind o fractura .

Imediat, accidentatul a fost transportat la Spitalul Judetean Giurgiu unde i s-a acordat asistenta medicala de specialitate. La solicitarea sa, Ion PASCU a fost transferat la Spitalul de Urgenta Floreasca, unde a fost internat si operat.

Cod imprejurare : 30 . 01 – Caderea accidentatului la acelasi nivel.Cap. 10. Urmarile evenimentului si/sau urmarile suferite de persoanele accidentate

Lucratorul Ion Pascu a fost internat la Spitalul de Urgenta Floreasca si din fisa de internare nr. 134/11-01-07 rezulta urmatorul diagnostic:

„Fractura pilon tibial stang, cominutiva cu deplasare”.

Cap. 11. Cauza producerii evenimentului

Cauza producerii accidentului suferit de numitul Ion PASCU la data de 11 ianuarie 2007 o constituie neatentia victimei in timpul executarii sarcinilor de serviciu. Prin aceasta s-au incalcat prevederile art.22 si art. 23 lit.c) din Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006

“Art. 22. - Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.”

Art.23 lit.c) “ sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;”

Cod cauza : 33 . 16 – Caderi prin alunecare.

Cap. 12. Alte cauze care au concurat la producerea evenimentului

Starea de ordine si disciplina, atat la nivelul persoanei juridice implicate in eveniment, cat si la nivelul participantilor , persoane fizice, se considera necorespunzatoare , in sensul ca nu s-a stabilit si nu s-a controlat in suficienta masura cunoasterea si aplicarea de catre toti salariatii si participantii la procesul de munca a masurilor tehnice si organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, incalcandu-se prevederile art.13 lit.f din Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006:

   “Art. 13. - In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligatii:

   f) sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe; “

Cap. 13. Alte constatari facute cu ocazia cercetarii evenimentului

Instruirea periodica din punct de vedere a securitatii si sanatatii in munca nu s-a facut cu respectarea intocmai a prevederilor legale in vigoare, la intervalul stabilit prin instructiuni proprii, pe baza tematicilor stabilite de angajator. Deasemenea nu a fost realizata de catre conducatorul locului de munca. S-au incalcat astfel prevederile art.96 alin.1 si ale art.97 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 :

” Art. 96. - (1) Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.

   Art. 97. - Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.”

Cap. 14. Persoanele raspunzatoare de incalcarea reglementarilor legale

1. Ion Pascu, electromecanic retele cablu, angajat al SC D&D SRL Bucuresti, victima accidentului produs in data de 11.01.2007 se face raspunzator de cele mentionate la cap.11, in sensul ca, datorita neatentiei la coborarea scarii nu a respectat obligatia de aplicare a reglementarilor in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca.

2. Taran Aurel, director de productie, se face raspunzator de cele mentionate la cap.12 in sensul ca nu a luat masurile corespunzatoare pentru instaurarea ordinei si disciplinei la nivelul societatii.

3.Culcea Nicusor, sef de echipa din care face parte victima se face raspunzator de cele mentionate la cap.13 in sensul ca nu a efectuat corespunzator instruirea lucratorilor din subordinea sa.

Cap. 15. Sanctiunile contraventionale aplicate

Pentru cele mentionate la capitolul 14 pct.2 se sanctioneaza administrativ directorul de productie, ing Taran Aurel cu diminuarea veniturilor salariale, pe o perioada de 3 luni, cu 10 %.

Pentru cele mentionate la capitolul 14 pct.3 se sanctioneaza administrativ ms.Culcea Nicusor- seful de echipa, coducatorul locului de munca, cu mustrare scrisa.

Cap.16. Propuneri pentru cercetare penala.

Nu este cazul.

Cap.17. Caracterul accidentului.

In conformitate cu art. 5 lit.g si art.31 lit.a, din Legea 319/2006, evenimentul produs in data de 09/01/2007, este accident de munca soldat cu incapacitate temporara de munca.

Cap.18. Angajatorul care inregistreaza accidental de munca

Evenimentul produs in data de 11/01/2007, se inregistreaza de catre S.C. D&D S.R.L. Bucuresti.

Cap.19. Masuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare si persoanele responsabile pentru realizarea acestora.

1. Intarirea ordinei si disciplinei tehnologice , administrative si in domeniul protectiei muncii , prin urmarirea permanenta a activitatii personalului de executie si sanctionarea ferma a abaterilor ce contravin normelor si reglementarilor in vigoare in domeniul protectiei Muncii;

Raspunde : conducerea S.C. D&D S.R.L. Bucuresti

2. Imbunatatirea modului si metodelor de efectuare a instruirii intregului personal din cadrul societatii cu respectarea stricta a actelor normative reglementatoare;

Raspund : Director de productie

Sef serviciului de prevenire si protectie

3. Verificarea cu strictete a modului de insusire a tematicii prelucrate ;

Raspunde:Director de productie

4. Stabilirea si aprobarea planului de prevenire si protectie pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor ;

Raspund:Sef serviciului de prevenire si protectie

Director General

5 Prelucrarea prezentului proces verbal de cercetare cu intreg personalul societatii in cadrul instructajului periodic din luna februarie 2007, consemnand aceasta in fisele individuale de instructaj, privind protectia muncii. 

Raspund: Sef serviciului de prevenire si protectie

Director de productie

Cap.20. Termenul de raportare la ITM privind realizarea masurilor

Conducerea S.C D&D S.R.L. , in baza prezentului proces verbal de cercetare va dispune intocmirea unui program pentru ducerea la indeplinire a masurilor stabilite din care un exemplar va fi prezentat la I.T.M. Bucuresti pentru monitorizare .

Rapunde: Director general

Termen; 15 zile de la avizarea PV cercetare.

Cap.21. Numarul de exemplare in care s-a incheiat PV cercetare si repartizarea acestora

1 exemplar- ITM Bucuresti

1 exemplar-SC D&D S.R.L. Bucuresti

1 exemplar asigurator CNPAS

Cap 22. Numele si semnatura persoanelor care au efectuat cercetarea
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate