Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
Igiena si securitatea muncii


Igiena si securitatea muncii


IGIENA SI SECURITATEA MUNCII

DEFINITIA TERMENILOR UTILIZATI

Securitatea si sanatatea in munca (SSM) reprezinta capacitatea fiecarui angajat de a recunoaste toate pericolele de accidentare si/sau, de imbolnavire profesionala si a factorilor de risc generatori, la care poate fi expus in timpul desfasurarii fiecarei activitati din cadrul fiecarui proces de munca, destinat indeplinirii de sarcini de munca atribuite.

Reprezinta un normativ care se bazeaza pe principii de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale si are drept scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc privind accidentarea si/sau imbolnavirea profesionala, factori existenti in sistemul de munca, proprii fiecarei componente a acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca), informarea, consultarea si participarea angajatilor cat si a reprezentantilor acestora.Prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) reprezinta totalitatea masurilor si activitatilor ce se desfasoara pentru prevenirea si stingerea incendiilor, precum si atributiile personalului angajat de a participa la realizarea acestora.

Accident de munca - vatamarea violenta a unei persoane precum si intoxicarea profesionala acuta, care au loc in timpul procesului de munca si a indeplinirii sarcinilor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces.

Loc de munca - zona delimitata in spatiu, in functie de sarcina de munca, inzestrata cu mijloace de munca (utilaje, scule, mijloace de transport, mobilier etc.) si obiecte ale muncii necesare in procesul de productie (materii prime, semifabricate), spatiu organizat in vederea realizarii unei operatii, sau pentru indeplinirea unei functii, de catre unul sau mai multi executanti, cu pregatirea si indemanarea necesara, in conditii tehnice, organizatorice si de protectie a muncii, precizate.

Principiile protectiei angajatilor, conform reglementarilor legale in acest domeniu:

- asigurarea unui mediu de munca normal;

- asigurarea si intretinerea unei infrastructuri si cladiri adecvate, normale din punct de vedere functional;

- folosirea angajatilor capabili si responsabili pentru aplicarea corecta a sistemului Managementului Securitatii si Sanatatii in Munca;

- colaborarea permanenta cu propriii angajati, furnizori, clienti, organele guvernamentale, societatea civila, pentru imbunatatirea continua a standardelor proprii;

- executia de produse, care sa poata fi folosite in siguranta de catre clienti.

Functiile structurii organizatorice din societate si responsabilitatile, privind realizarea masurilor de protectie in fiecare domeniu.

Angajatul are responsabilitate in aplicarea masurilor de protectie in fiecare domeniu.

Responsabilitatile legale ale oricarui angajat, indiferent de pozitia pe care o ocupa (executant, conducator) sunt prevazute de:

- Legea 319/2006

- Norme generale de protectie a muncii - editia 2002, art. 12;

- Contractul colectiv de munca in vigoare;

- Regulamentul de ordine interioara in vigoare.

SSMM SI SU LA LOCUL DE MUNCA

1. Identificarea factorilor de risc, de accidentare sau de imbolnavire profesionala, a propriei persoane si a celorlalti participanti in procesul de munca, specifici ocupatiei din fiecare activitate si de la fiecare tip de loc de munca din societate:

Pentru identificarea celor mai adecvate masuri de eliminare a pericolelor si a factorilor de risc, sau mentinerea sub o forma rezonabila, se va tine cont de elementul sistemului de munca (executant - sarcina de munca - mijloc de productie - mediu de munca) precum si de gravitatea consecintelor posibile.

Preocuparea pentru identificarea tuturor factorilor de risc, de accidentare/imbolnaviri profesionale, trebuie sa fie permanenta, astfel incat:

- la executarea operatiilor destinate amenajarii mijloacelor de protectie colectiva (schele), a cailor de acces, de circulatie si de evacuare, la si de la nave, sau parti componente importante ale acestora (sectii, bloc-sectii de nava);

- atat inainte, cat si in timpul aplicarii unui proces de verificare, atunci cand exista elemente noi pentru executanti;

- la utilizarea echipamentelor de protectie colectiva (schele, ingradiri ale puntilor, gurilor de vizita sau instalatii de ventilatie etc.), a cailor de acces, de circulatie si de evacuare, la si de la nave, sau parti componente ale acestora (sectii, bloc-sectii de nava).

- in timpul activitatii impuse de catre orice sarcina de munca, cat si pe baza cunostintelor adecvate in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, cunostinte dobandite la instructaje, orice angajat trebuie:

- sa identifice fiecare pericol la care poate fi expus;

- sa identifice consecintele in cazul unei accidentari sau imbolnaviri profesionale, posibile atat pentru propria persoana, cat si pentru ceilalti participanti la procesul de munca din zona respectiva;

- sa identifice masurile tehnice si organizatorice, necesare tinerii sub control a fiecarui pericol identificat;

- sa aplice corect si complet, fiecare dintre masuri fara sa omita niciuna;

2. Identificarea factorilor de risc de incendiu din fiecare activitate si de la fiecare loc de munca, din cadrul societatii:

Pentru identificarea factorilor de risc de incendiu, persoanele angajate in munca, trebuie:

- sa cunoasca si sa aplice prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor, la locul de munca;

- sa nu blocheze caile de acces (drumuri, culoare, scari de acces, etc.), cu materiale ce ar putea impiedica interventia pentru stingerea si evacuarea materialelor, in caz de incendiu;

- sa cunoasca sistemul de alarma, locul unde se afla amplasate mijloacele de stingere ale unui incendiu, dar si cum trebuie sa se actioneze in caz de incendiu;

- sa anunte imediat conducatorul locului de munca si pompierii, orice stadiu de inceput al unui incendiu, sau existenta unor imprejurari, de natura sa provoace un incendiu;

- sa participe la stingerea incendiului, la evacuarea persoanelor si a bunurilor materiale puse in pericol;

- sa mentina in stare buna de functionare mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, aflate in dotarea locului de munca.

Descrierea sau punerea in aplicare, reala sau simulata, a masurilor prevazute de norme si organizate de societate, pentru fiecare risc, in scopul prevenirii accidentelor, imbolnavirilor profesionale sau incendiului:

Principalele masuri organizate de societate, in scopul prevenirii accidentelor, imbolnavirilor profesionale sau incendiului, sunt:

- fiecare angajat sa fie apt pentru meseria sau functia sa, tinandu-se cont de conditiile la care va fi expus si de locul de munca unde va trebui sa-si desfasoare activitatea;

- niciun angajat sa nu prezinte afectiuni, care sa puna in pericol securitatea si sanatatea celorlalti angajati, din cadrul aceluiasi loc de munca;

- fiecare angajat sa fie capabil sa recunoasca toate pericolele de accidentare sau de imbolnavire profesionala, cat si a factorilor de risc ce le pot genera, la care poate fi expus in timpul desfasurarii fiecarei activitati din cadrul fiecarui proces de munca destinat indeplinirii sarcinii de munca atribuite;

- fiecare angajat sa cunoasca temeinic continutul fiecarei masuri tehnice de protectie, de salvare si de prim ajutor asigurata de societate si sa reactioneze atunci cand oricare dintre masuri nu functioneaza;

- fiecare angajat sa aplice corect masurile adecvate si sa participe activ la imbunatatirea lor.

4. Descrierea sistemului organizat de societate pentru acordarea primului ajutor si a initiativelor in caz de accidentare (se vor efectua si exercitii practice):

Primul ajutor sanitar, reprezinta totalitatea masurilor care se iau imediat, pentru salvarea unei victime si consta in: oprirea hemoragiilor, pansarea ranilor si a arsurilor, imobilizarea fracturilor etc. cat si transportarea celui vatamat, in timpul cel mai scurt, la spital.

Primul ajutor, in caz de accidentare, trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs accidentul, de catre orice persoana care este pregatita in acest sens.

In scopul asigurarii primului ajutor la locul de munca, cel care acorda primul ajutor, nu inlocuieste medicul, dar, prin masurile pe care le aplica, el trebuie sa reuseasca sa evite:

- inrautatirea starii accidentatului;

- aparitia unor complicatii;

- producerea decesului victimei.

La organizarea si acordarea primului ajutor, participa:

- martorul accidentului sau prima persoana anuntata;

- salvatorul;

- medicul societatii;

- asistenta medicala, infirmiera;

- serviciul de Protectie a Muncii (comitetul de securitate si sanatate in munca);

- pompierii societatii;

- conducerea unitatii (maistru, sef atelier, sef sectie)

FORMELE DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC

F1 - Prindere, antrenare - datorate polizoarelor, rolelor cu sarma de la aparatele semiautomate de sudura, etc.

F2 - Lovire de catre mijloacele de transport auto si/sau prin incinta santierului si pe caile de acces din hala.

F3 - Spargerea furtunurilor de gaze (aer comprimat, oxigen, acetilena)

F4 - Autodeclansarea accidentala a polizoarelor datorate defectarii sigurantelor de la sistemul de pornire.

F5 - Caderea pieselor de pe masa de sudare

F6 - Rostogolire de piese de forma cilindrica neasigurate impotriva deplasarii necontrolate.

F7 - Proiectarea de :

- particule la operatia de polizare

- brocuri de sudura de la operatia de sudare

- zgura la operatia de batere a zgurei cu matagonul.

F8 - Alunecare de piese, subansamble, materiale depozitate fara asigurarea stabilitatii.

F9 - Cadere libera de materiale, scule de la cotele superioare in timpul operatiei de intretinere.

F10 - Contact cu suprafete sau contururi periculoase (intepatoare, taioase, alunecoase, abrazive, adezive).

F11 - Contact cu suprafete sau contururi periculoase (intepatoare, taioase, alunecoase, abrazive, corodate, adezive, span).

F12 - Lucru in vecinatatea unor recipiente sub presiune (acumulatoare hidraulice, pneumatice etc) ce intra sub incidenta prescriptiilor ISCIR.

F13 - Vibratii datorate polizoarelor din dotare.

F14 - Balansul maselor mari in faza de transport cu mijloacele de ridicat.

F15 - Suprafete alunecoase in zona de lucru. (in special iarna).

F16 - Temperatura ridicata a obiectelor, suprafetelor pieselor sudate.

F17 - Temperatura coborata a unor suprafete metalice atinse in anotimpul rece.

F18 - Flacari, flame - aparute ca urmare a operatiei de sudare sau la utilizarea aparatului oxiacetilenic.

F19 - Electrocutare prin atingere directa - cai de curent neprotejate, neizolate, tablouri electrice neasigurate, legaturi electrice improvizate etc.

F20 - Electrocutare prin atingere indirecta si aparitia tensiunii de pas - functionarea de echipamente tehnice electrice in mediu umed fara ca acestea sa fie destinate acestui scop, instalatii de punere la pamant deteriorate.

F21 - Lucrul cu substante toxice, inflamabile - uleiuri, unsori, spray curatare pistolet de sudura.

F22 - Lucrul cu substante explozibile - oxigen, acetilena.

F23 - Temperatura ridicata a aerului vara datorita operatiei de sudare;

F24 - Temperatura scazuta a aerului in anotimpul rece - iarna;

F25 - Curenti de aer - usi deschise;

F26 - Nivel ridicat de zgomot - conform buletinelor de determinari anexate - peste nivelul maxim admisibil

F27 - Nivel scazut de iluminare - noaptea, etc.

F28 - Contrast intre materialul incandescent si fondul general de iluminare al incintei - suprasolicitare a vederii;

F29 - Radiatii ultraviolete provenite de la arcul electric;

F30 - Calamitati naturale - surprindere de catre seism;

F31 - Pulberi pneumoconiogene prezente in atmosfera locului de munca datorita pulberilor in suspensie (ZnO, pulberi SiO2 etc.)

F32 - Gaze, vapori toxici (conform buletinelor de determinari - CO)

F33 - Pulberi in suspensie in aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi: oxigen, acetilena.

F34 - Blocarea prin depozitare a materialelor pe caile de access.

F35 - Depozitarea tevilor peste limita superioara admisa.

F36 - Utilizarea de scule improvizare.

F37 - Efort dinamic - manilulare manuala mase mari.

F38 - Efort static -pozitie ortostatica in timpul sudarii.

F39 - Decizii dificile in scurt timp - la remedierea situatiilor de tip "incident" sau "avarie".

F40 - Executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca sau de o alta maniera decat prevederile tehnice de lucru.

F41 - Reglarera parametrilor de lucru in afara domeniilor prescrise de tehnologia de lucru.

F42 - Nesincronizari cu alti executanti - in timpul manipularii manuale a pieselor sau la manevrara cu podul rulant.

F43 - Pozitionarea gresita a pieselor pe bancul de lucru.

F44 - Utilizarea gresita a mijloacelor de protectie - ventilator portabil, EIP.

F45 - Pornirea din greseala a echipamentelor.

F46 - Ridicarea semifabricatului cu ajutorul rangii in loc de macara.

F47 - Ghidarea pieselor grele cu mana.

F48 - Traversarea pe caile de acces neamenajate.

F49 - Deplasari, stationari in zone periculoase - pe caile de acces auto, sub sarcina mijloacelor de ridicat etc.

F50 - Cadere de la acelasi nivel prin dezechilibrare, prin alunecare, impiedicare - suprafete de deplasare incarcate cu pulberi, alunecoase, cu scurgeri, pardoseli denivelate, limitatori de cursa etc.

F51 - Comunicatii accidentogene cu cei care asigura coordonarea generala.

F52 - Omiterea efectuarii de operatii care-i asigura securitatea proprie.

F53 - Neutilizarea E.I.P., E.I.M. si a celorlalte mijloace de protectie din dotare.

MANIPULAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA BUTELIILOR CU GAZE TEHNICE

In manipularea, transportul si depozitarea buteliilor de gaze se vor respecta integral cerintele prescriptiilor tehnice ISCIR.

A)   MANIPULAREA

Buteliile de gaze pot fi manipulate:

a)     individual, prin rostogolire in pozitie verticala (butelia nu va fi inclinata cu mai mult de 15 fata de pozitia verticala.

b)     cate doua, cu ajutorul unui carucior special confectionat in acest scop.

In cazul in care buteliile sunt in baterii sau se transporta in boxpaleti, atunci se va folosi pentru manipulare in mod obligatoriu un motostivuitor sau un alt mijloc adecvat de manipulare.

Incarcarea (descarcarea) buteliilor individuale in (din) mijlocul de transport se va face in mod obligatoriu de catre doua persoane.

B)    TRANSPORTUL

Buteliile cu gaze combustibile nu se vor transporta impreuna cu butelii continand alte gaze comprimate si numai in bene deschise pentru a nu permite acumularea de gaze in eventualitatea unor scapari.

Nu se va fuma pe toata durata manipularii, transportului sau utilizarii buteliilor cu gaze combustibile.

Daca nu sunt in baterii sau transportate in boxpaleti, buteliile se vor transporta numai in pozitie orizontala. In acest caz este obligatoriu ca buteliile sa aiba capacul de protectie complet insurubat sau garda de protectie fixata.

Buteliile de CO2 se vor transporta in pozitie verticala cu o inclinare de maxim 15

Buteliile vor fi fixate ferm pentru a impiedica deplasarea lor accidentala, cu ventilele spre partea dreapta a sensului de deplasare al autovehicolului.

Autovehicolul care transporta butelii cu gaze va avea toate autorizarile si verificarile tehnice la zi conform legislatiei rutiere in vigoare.

Luati urmatoarele masuri urgente in caz de:

a) accident:

opriti motorul;

nu fumati, nu produceti scantei si nu folositi flacari deschise;

semnalizati pericolul pe sosea;

indepartati curiosii;

anuntati Pompierii, Politia si destinatarul incarcaturii.

b) scurgeri:

daca scurgerea nu s-a aprins;

daca scurgerea nu poate fi oprita incercati sa scoateti butelia din incarcatura, permitandu-i sa se goleasca singura in aer liber;

daca scurgerea provine de la un ventil, asigurati-va ca acestea sunt complet inchise.

daca este o scurgere care s-a aprins:

incercati sa inchideti ventilul, daca acesta este cauza scurgerii;

folositi stingatorul de incendiu.

C)   DEPOZITAREA SI UTILIZAREA

Se vor respecta prescriptiile ISCIR.

Nu scoateti din spatiul amenajat pentru depozitare un numar mai mare de butelii decat cel necesar posturilor de lucru.

Pe durata utilizarii buteliile vor fi asezate numai in pozitie verticala bine amarate.

Verificati etanseitatea corecta intre butelie si reductorul de presiune.

In cazul proceselor oxigaz folositi in mod obligatoriu opritoarele de flacara atat la buteliile de acetilena, cat si la buteliile de oxigen.

Nu folositi buteliile de oxigen in locuri unde se lucreaza cu uleiuri sau grasimi.

PERICOL DE EXPLOZIE !

Verificati etanseitatea furtunurilor inainte de a face racordarea acestora la butelii.

PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARII LA SUDARE
SUDAREA MANUALA CU ARC ELECTRIC

Echipamentul electric al instalatiilor pentru sudare va respecta masurile de securitate generale din standardele de conditii generale ale echipamentului electric pentru masinile industriale.

(1) Partile active ale echipamentului pentru sudare se vor afla in interiorul unor carcase. Deschiderea carcaselor (usilor, capacelor etc.) se va face numai prin utilizarea unor chei, scule speciale prin interblocari mecanice si/sau electrice intre usile de acces si intrerupatorul principal, sau, in cazul deschiderii usii, sa se deconecteze intrerupatorul principal.

(2) Gradul minim de protectie care va fi de minimum IP 2X.

Partile active accesibile, cu exceptia circuitelor de sudare, vor fi complet acoperite cu o izolatie care sa reziste la eforturi mecanice, electrice si termice la care poate fi solicitata in timpul functionarii si care sa le protejeze impotriva atingerilor accidentale.

Pentru protectia impotriva electrocutarii la atingerea electrodului sau a altei parti a circuitului de sudare, instalatiile de sudare in curent alternativ vor fi prevazute cu un dispozitiv care sa intrerupa functionarea in gol a instalatiei.

Este strict interzis a se atinge electrodul aflat sub tensiune. Schimbarea electrodului se va face numai cu utilizarea manusilor de sudor, care vor fi complet uscate.

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta, datorata tensiunii de alimentare, se va asigura legarea la nul, drept protectie principala, suplimentata prin legarea la pamant, sau prin legarea la pamant, drept protectie principala, suplimentata de utilizarea unui dispozitiv pentru protectia automata la curentii de defect.

Legarea la pamant sau la conductorul de nul se va executa in conformitate cu prescriptiile in vigoare, conform.

Instalatiile de sudare vor fi prevazute cu cel putin doua conductoare de protectie: unul cuprins in cablul de alimentare legat la borna de protectie aflata langa bornele de alimentare si al doilea prin care se leaga vizibil la borna de legare la pamant, protectie aflata in exterior pe carcasa si marcata vizibil cu simbolul grafic conform.

Circuitul de sudare al instalatiei de sudare va fi separat galvanic de circuitul de alimentare de la retea. Izolatia dintre cele doua circuite va rezista la o tensiune de incercare de 4000V ef - 50 Hz, aplicata timp de 1 minut intre bornele de legare la retea si bornele de sudare.

Rezistenta de izolatie intre circuitul de alimentare de la retea si circuitul de sudare va fi de minimum 2 MΩ, masurarea facandu-se cu un megohmetru.

Fixarea bornelor de alimentare va fi asigurata astfel incat sa nu se desfaca sau sa nu se roteasca atunci cand mijloacele de prindere sunt stranse sau destranse in mod repetat. Verificarea fixarii se va face prin 10 strangeri si destrangeri ale unui conductor cu sectiunea maxima si cu sectiunea minima specificata pentru borna respectiva.

Folosirea cablurilor de alimentare a circuitului de sudare cu izolatia deteriorata este strict interzisa. Starea izolatiei si a legaturilor la priza de pamant se va verifica inainte de inceperea lucrului.

Reparatiile reglajele sau simpla deschidere a dulapului de comanda se vor face numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica, de catre electricienii de intretinere instruiti si autorizati corespunzator.

Pentru comanda la distanta a surselor pentru sudare si a echipamentelor pentru sudare se vor utiliza tensiuni reduse.

Se interzice pe timp de ploaie executarea lucrarilor de sudare sub cerul liber, fara acoperis.

In timpul pauzelor de lucru portelectrodul va fi asezat sau agatat de un suport izolat astfel incat sa nu atinga piesa sau suportul acesteia, care sunt legate la sursa de alimentare a circuitului de sudare.

Se interzice categoric tinerea portelectrodului sub brat, pentru a preveni scurgerile curentului electric prin corp.

Conductorii electrici, mobili folositi la racordarea la retea si cablurile pentru alimentarea circuitului de sudare vor fi feriti impotriva deteriorarii in timpul exploatarii si al transportului si in mod special impotriva contactului cu stropi de metal topit, precum si a trecerii peste ei cu mijloacele de transport. Cablurile mobile vor fi usoare si foarte flexibile, pastrandu-se in colaci cand nu se executa operatia de sudare.

La cablurile de alimentare a circuitului de sudare cu izolatia deteriorata, in cazul in care cablurile respective nu vor putea fi inlocuite imediat, zonele deteriorate vor fi reparate imediat, prin indepartarea zonei deteriorate si realizarea unei imbinari in portiunea respectiva. Izolarea cu banda izolatoare a zonei reparate, nu este suficienta si in consecinta este obligatorie folosirea bucselor de protectie din material izolant, care sa acopere in intregime zona reparata. Starea izolatiei cablurilor de alimentare a circuitului de sudare se va verifica inainte de inceperea lucrului (schimbului).

(1) Inainte de operatia de imbinare a cablurilor pentru alimentarea circuitului de sudare, echipamentul de sudare va fi deconectatde la retea;

(2) Zonele de imbinare ale cablului pentru alimentarea circuitului de sudare vor asigura o buna conductibilitate, securitate fata de solicitarile mecanice si o izolare perfectain special in zona de imbinare;

(3) Imbinarea cablurilor pentru alimentarea circuitului de sudare sau taiere se va realiza prin lipire la cald, prin sudare sau mufe de conexiuni izolate.

Cablul de masa va fi racordat direct la piesa, fiind interzisa utilizarea unor improvizatii. Racordarea se va realiza numai cu cleme de strangere, borna cu surub, bine stranse, cu poli magnetici, cu conditia ca suprafetele de contact sa fie netede si curate.

(1) In cazul in care portelectrozii si capetele pentru sudare nu sunt utilizati, vor fi astfel amplasati incat sa fie izolati. Electrodul va fi scos din portelectrod;

(2) Posturile fixe pentru sudarea manuala cu arc electric vor fi prevazute cu un suport electroizolant pentru fiecare portelectrod, pe care sa se aseze portelectrodul in perioadele de pauza. Este strict interzisa aruncarea la intamplare a portelectrodului chiar daca nu este sub tensiune, indiferent de caracterul fix sau mobil al postului de sudare;

(3) La sudarea manuala cu electrozi inveliti, sudorii vor purta in mod obligatoriu manusi si in timpul inlocuirii electrozilor.

La utilizarea generatoarelor de curent continuu si a transformatoarelor folosite la sudare acu arc electric se vor respecta conditiile impuse in prescriptiile de electrosecuritate.

Racordarea la retea, executarea legaturilor fixe, inclusiv montarea pieselor, se va face numai de catre electricieni calificati in astfel de lucrari, care vor respecta toate prescriptiile in vigoare referitoare la instalatiile electrice.

(1) Daca legarea la retea a unui echipament de sudare se realizeaza fara fisa si priza se va prevedea la locul de racordare un intreruptor cu ajutorul caruia sa se scoata de sub tensiune concomitent toti conductorii de alimentare;

(2) Daca legarea la retea se face prin prize cu capace metalice, capacele vor fi legate la centrura (priza) de impamantare.

La echipamentele de sudare care nu sunt racordate prin fisa, conductorii de racordare la retea se vor fixa cu papuci si vor fi astfel dispusi incat sa se excluda posibilitatea deteriorarii izolatiei lor, din cauza frecarii lor de aparatorile de borne.

In cazurile in care urmeaza sa se execute lucrari de receptie sau de curatire a echipamentelor de sudare sau cand se schimba locul lor de amplasare, acestea vor fi scoase de sub tensiune, prin deconectarea de la retea.

(1) Nu se vor utiliza decat echipamentele de sudare omologate care vor indeplini conditiile de electrosecuritate;

(2) Echipamentele de sudare, generatoarele si transformatoarele de sudare vor fi prevazute cu dispozitive speciale, care sa permita schimbarea nepericuloasa a electrozilor pentru sudare. Totodata vor fi protejate impotriva atingerii accidentale, prin legarea lor la prizede pamant sau la conductorul de nul.

Este interzisa sudarea concomitenta pe aceeasi piesa cu doua instalatii de sudare manuala cu arc electric de curent continuu cu polaritati opuse.

LUCRARI DE SUDURA IN MEDIU PROTECTOR DE ARGON SI TAIEREA CU PLASMA

Atingerea sau lasarea din mana a echipamentului pentru sudare folosit la sudarea in mediu protector de argon, atat timp cat acesta se afla sub tensiunea de mers in gol, este interzisa. Intreruperea automata a circuitului are loc cateva secunde de la stingerea arcului electric. Instalatia va semnaliza intreaga perioada de timp in care se afla sub tensiunea de mers in gol.

Dupa pornirea instalatiei nu se permite accesul la partile componente ale acesteia.

La sudarea in mediu protector de argon si taierea cu plasma, furtunul de alimentare cu apa de racire a echipamentului pentru sudare va fi etans si bine racordat. Iesirea apei din capul pentru sudare va fi controlabila iar in cazul opririi apei de racire, se va intrerupe imediat sudarea/taierea si se va remedia defectiunea.

Pentru instalatia de incalzire electrica a gazului se vor folosi tensiuni de maxim 24V.

a.      Pentru prevenirea arsurilor, instalatia va fi prevazuta cu aparatori.

b.     Nu se admit modificari, descompletari sau improvizatii.

LUCRARI DE SUDURA LA NAVA

Pe calele de montaj si pe danele de armare, convertizoarele de sudura vor fi montate centralizat, dotate cu tablouri electrice de alimentare.

Agregatele de sudura electrice trebuie sa fie amplasate, de regula, pe mal si sa fie protejate impotriva stropirii si a atingerii partilor aflate normal sub tensiune.

Transformatoarele de sudare trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv care sa intrerupa functionarea de mers in gol sau sa reduca tensiunea pe clestele de sudare la o valoare sub 24 V in maximum 10 secunde de la intreruperea arcului electric.

Se interzice a se utiliza pentru sudare conductoarele pentru legare la pamant a corpului metalic al navelor.

Pentru efectuarea sudarii, corpul metalic al navei va fi legat la borna de masa a agregatului de sudura printr-un cablu de sudura cu diametru corespunzator curentului de sudura.

Sudorul trebuie sa aiba in dotare o cutie suport din material electroizolant in care sa aseze clestele portelectrod in momentele in care nu sudeaza.

In cazul in care distanta de la agregatul de sudura la locul de sudura este mai mare de 70 metri, se admite plasarea agregatelor de sudura pe puntea navelor. In acest caz agregatele de sudura trebuie sa fie montate intr-un container metalic.

Borna de protectie de pe agregatele de sudura trebuie sa fie conectata la constructia metalica a navei.

Borna de protectie din cutia de borne a agregatului trebuie sa fie legata, prin conductorul de protectie continut obligatoriu in cablul de alimentare, la borna de nul a tabloului, in cazul retelelor cu neutrul legat la pamant sau la baza de legare la pamant a tabloului, in cazul retelelor cu neutrul izolat.

VERIFICAREA PROTECTIEI IMPOTRIVA ELECTROCUTARII

Pentru mentinerea in conditii corespunzatoare a echipamentelor de sudare se vor efectua verificarile instalatiei astfel:

a.      instalarea circuitului de sudare se va efectua conform prescriptiilor din documentatiile tehnice.

b.     izolatia cablurilor, portelectrozilor, capetelor pentru sudare si dispozitivelor de conectare nu va fi deteriorata, iar curentul admisibil in cabluri va corespunde curentului utilizat.

c.      clemele de contact vor fi fixate in mod sigur si conexiunile vor fi corect executate. Se va verifica in special daca cablul de retur este corect si direct racordat de la borna corespunzatoare a echipamentului pentru sudare la piesa de sudat sau la suportul acesteia, cat mai aproape de locul unde se efectueaza lucrarea.

d.     se interzice sudorilor si ajutorilor lor sa efectueze interventii pentru depanarea unor defectiuni de natura electrica sau mecanica. Elementele recunoscute a fi defecte vor fi reparate sau inlocuite de catre electricianul de intretinere.

Periodic, in exploatare se vor efectua urmatoarele verificari:

a.      Verificari zilnice (executate de personalul care participa la operatia de sudare), inainte de punerea sub tensiune a instalatiei;

i. verificarea vizuala a imposibilitatii atingerii pieselor aflate sub tensiune, verificarea integritatii cablurilor, atat a celui de alimentare, cat si acelui de sudare, verifiicarea izolatiei portelectrodului, verficarea instalatiei si integritatii fisei cablului de alimentare;

ii. verificarea legarii bornei de masa circuitului de sudare, la masa de sudare sau la piesa de sudat.

iii. verificarea existentei suportului izolant pentru portelectrod, cand instalatia de sudare este sau nu sub tensiune;

iv. verificarea integritatii echipamentului individual d protectie;

v. verificarea auditiva sau vizuala a dispozitivului pentru intreruperea functionarii in gol a instalatiei de sudare.

b.     Verificari saptamanale efectuate de electricianul de intretinere:

i. verificarea legaturilor vizibile la pamant a instalatiei electrice, precum si a tabloului din care este alimentata instalatia;

ii. verificarea existentei sigurantei fuzibile originale si calibrate corespunzator;

iii. verificarea functionarii dispozitivului de intrerupere automata a functionarii in gol a instalatiei de sudare;

iv. verificarea vizuala a gradului de protectie al instalatiei;

v. verificarea existentei contactului de protectie la fisa de alimentare a instalatiei;

vi. verificarea integritatii cablurilor, existentei capacelor de borne si a aparatorilor instalatiei;

c.      Verificari lunare executate de electricianul de intretinere.

i. verificarea continuitatii electrice a conductorului de protectie din cablu de alimentare si a eficientei contactului de protectie a fisei cablului.

ii. verificarea strngerii bornelor de protectie;

iii. verificarea rezistentei de izolatie dintre bornele de legare la retea si bornele circuitului de sudare;

d.     Verificari semestriale efectuate de Sectia de intretinere:

i. verificarea eficacitatii protectiei utilizate impotriva pericolului de electrocutare datorat tensiunii de alimentare de la retea;

ii. verificarea utilizarii aceleiasi protectii la instalatiile de sudare cu cea folosita in toate celelalte echipamente electrice din santier, pentru inlaturarea pericolului de electrocutare prin atingere directa;

iii. verificarea izolatiei port electrodului;

iv. verificarea protectiei impotriva electrocutarii prin atingere indirecta.

La receptie, dupa fiecare reparatie sau modificare, in cazul in care instalatia nu corespunde la una din probe, este strict interzisa punerea instalatiei sub tensiune.

La receptie sau dupa fiecare reparatie sau modificare, se vor executa urmatoarele verificari:

a.      a valorii tensiunii care apare la functionarea in gol intre electrod si masa;

b.     a timpului de deconectare la functionarea in gol;

c.      a rezistentei de izolatie intre circuitul de alimenare de la retea si circuitul de sudare cu megohmetrul si aplicarea unei tensiuni de incercare (verificarea rigiditatii dielectrice);

d.     a gradului de protectie de minimum IP 2x .

e.      a existentei celor doua borne de protectie, una vizibila in exterior si a doua langa bornele de racordare la retea;

f.      a izolatiei portelectrodului prin masurarea cu megohmetrul si aplicarea unei tensiuni de incercare (verificarea rigiditatii dielectrice).

PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR SI A EXPLOZIILOR LA SUDARE

(1) Locurile de munca in care urmeaza a se executa lucrari de sudare sau taiere se vor curati de materiale inflamabile;

(2) In cazul in care se sudeaza sau se taie piese acoperite cu vopsea, care prin ardere produc gaze nocive, inaintea inceperii operatiei respective, stratul de vopsea se va indeparta pe o latime de cel putin 100 mm de fiecare parte a taieturii sau cusaturii.

Se interzice sudarea instalatiilor aflate sub tensiune si a recipientelor aflate sub presiune.

Pentru evitarea rasturnarii si deplasarii pieselor in timpul executarii lucrarilor de sudare si taiere se vor folosi suporturi rezistente, din materiale necombustibile. Folosirea butoaielor sau a altor recipiente pline sau goale pentru sustinerea pieselor in timpul lucrului nu este permisa.

La executarea lucrarilor de sudare si taiere a metalelor in apropierea elementelor de constructie combustibile se vor lua masuri pentru prevenirea incendiilor, prin acoperirea acestora cu tabla sau alte materiale ignifugate si pregatirea unor vase cu apa, stingatoare cu praf inert si bioxid de carbon si cu spuma carbonica, pentru stingerea unui eventual inceput de incendiu. Locul de munca si zonele invecinate periculoase vor ramane sub supraveghere atenta pana cand temperatura coboara in toate punctele la valorile mediului ambiant.

In spatiile si incaperile in care se prelucreaza sau se depoziteaza substante usor inflamabile sau unde exista pericol de explozie, executarea lucrarilor de sudare si taiere a metalelor nu este permisa decat in cazul in care a fost inlaturata in prealabil orice posibilitate de pericol de incendiu sau explozie.

Lucrarile de sudare la cere poate sa apara pericolul de incendiu sau explozie vor fi executate numai dupa ce au fost luate toate masurile pentru prevenirea acestora si se vor face in baza unui program intocmit de conducatorul locului de munca, aprobat de Directorul tehnic si vizat de Seful serviciului SSMM. In acest program se vor inscrie toate detaliile privind operatiile ce se vor executa si masurile de securitate a muncii. Programul devine dispozitie de lucru si va fi semnat de luare la cunostinta de persoanele care efectueaza lucrarile si de cei care au sarcina de supraveghere si control. Masurile de securitate a muncii care se impuna fi luate in astfel de cazuri sunt:

Sudorii, pe langa calificarea profesionala, vor fi autorizati special pentru aceste lucrari de catre conducerea unitatii, in baza verificarii cunostintelor asupra modului de lucru si a masurilor de tehnica securitatii muncii;

Locul de munca va fi supravegheat in tot timpul desfasurarii lucrarilor;

Se va preveni formarea de amestecuri explozive de gaze, vapori sau pulberi in spatiul de lucru prin masuri adecvate;

Se va asigura un grad de securitate sporita in apropierea locului de munca (raza de actiune si amanuntelevor fi stabilite de conducatorul procesului tehnologic) prin oprirea aparatelor care contin lichide, gaze sau pulberi usor inflamabile. Se vor etansa perfect toate recipientele sub presiune care contin substante usor inflamabile prin izolarea si montarea de flanse oarbe. Se vor introduce gaze protectoare impotriva focului (bioxid de carbon sau azot) in recipientele ce contin sau au continut substante usor inflamabile;

Se interzice accesul persoanelor a caror prezenta nu este absolut necesara la locul de munca;

Va fi pregatita o echipa din cadrul serviciului PSI precum si dispozitivele de stingere necesare;

Se va indeparta intreaga aparatura de sudare din incaperi, dupa terminarea lucrului.

Combaterea incendiului aparut in cadrul sau in a propierea unei instalatii electrice de sudare aflata sub tensiune se va incepe numai dupa ce instalatia respectiva a fost deconectata si s-a primit confirmarea orala a efectuarii acestei deconectari de catre un lucrator specialist.

(1) In cazul in care scanteiele sau stropii de metal topit improscati pot produce incendii sau explozii in incaperile aflate deasupra, langa sau dedesubtul locului de munca, se vor lua masuri de izolare corespunzatoare a acestor incaperi prin etansare, acoperirea deschiderilor din ziduri, respectandu-se prevederile normelor PSI in vigoare;

(2) Dupa terminarea lucrului, se vor supraveghea prin salariat nominalizati incaperile unde se efectueaza lucrari de sudare, timp de cel putin 8 ore, pentru a preintampina eventualele declansari de incendiu provocate de stropii de metal topit improscati.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate