Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
Mentenanta tehnicii de b.a.t.


Mentenanta tehnicii de b.a.t.


MENTENANTA TEHNICII DE B.A.T.

SEDINTA Nr. 11:Norme specifice de securitate si sanatate in munca, protectia mediului si prevenire si stingere a incendiilor in cadrul procesului de mentenanta a tehnicii de B.A.T

OBIECTIVE OPERATIONALE:

sa cunoasca normele specifice de securitate si sanatate in munca, protectie a mediului si prevenire si stingere a incendiilor in cadrul procesului de mentenanta a tehnicii de B.A.T.;sa-si formeze deprinderi practice privind organizarea, conducerea si executarea activitatilor pe linia securitatii si sanatatii in munca, protectie a mediului si prevenire si stingere a incendiilor in cadrul procesului de mentenanta a tehnicii de B.A.T.;;

sa-si formeze deprinderi practice privind intocmirea documentelor pe linia securitatii si sanatatii in munca si prevenire si stingere a incendiilor in cadrul procesului de mentenanta a tehnicii de B.A.T.;

1. Particularitati privind normele specifice de securitate si sanatate in munca, protectia  mediului si prevenire si stingere a incendiilor in cadrul procesului de mentenanta a tehnicii de B.A.T.

1.1. Norme specifice de securitate si sanatate in munca

In scopul prevenirii accidentelor de munca pe timpul desfasurarii activitatilor in parcurile de tehnica militara se vor lua urmatoarele masuri:

a) la punctul de control tehnic se va asigura documentatia necesara pentru instruirea personalului care participa nemijlocit la executarea lucrarilor de mentenanta a autovehiculelor;

b) locurile de munca in care exista pericol de accidentare a personalului se vor dota cu aparatori si dispozitive de protectie;

c) sculele, dispozitivele si utilajele din ateliere vor fi mentinute in stare de functionare.

La fiecare utilaj se vor afisa instructiuni de folosire si reguli de securitate si sanatate in munca.

Regulile care trebuie respectate in diferite situatii sunt:

a) manipularea carburantilor la statia de alimentare se va executa astfel incat sa asigure securitatea personalului pe timpul alimentarii autovehiculului;

b) dispozitivele electrice de pornire a motoarelor pe timp rece, vor fi manipulate numai de persoane instruite in acest scop, cu respectarea stricta a regulilor de protectia muncii; inainte de intrebuintare dispozitivele vor fi verificate pentru a se evita pericolul de electrocutare. Pe timpul folosirii si pastrarii se vor lua masuri de protejare impotriva intemperiilor;

c) la statia de curatire si spalare se vor asigura haine si incaltaminte de protectie, panouri contra apei, mentinerea rampelor si a electropompelor in buna stare, acoperirea cu gratare a bazinelor de decantare a apei;

d) in incaperile in care se executa controlul, inspectiile si intretinerile tehnice,  precum si testarea/diagnosticarea tehnicii se vor amenaja santuri pentru control si de lucru pentru autovehicule, care pe timpul cat nu se folosesc vor fi acoperite. In aceste incaperi se vor monta transformatoare si prize electrice de 12 si 24 V pentru lucrul cu lampa portativa. Se interzice folosirea de mijloace defecte sau improvizate pentru suspendarea autovehiculelor;

e) tablourile de distributie si intrerupatoarele de curent electric se vor monta pe peretii cladirilor in exterior in cutii speciale, conform instructiunilor;

f) manipularea lichidului antigel se va face in deplina securitate si numai in incinta atelierului;

g) statia de incarcat baterii de acumulatoare se izoleaza de celelalte incaperi prin pereti  fara usi si ferestre, asigurandu-se ventilatie fortata, rastele, utilaje pentru manipularea in siguranta a electrolitului, manusi, sorturi si incaltaminte din cauciuc. Grupul energetic si distribuitoarele de energie electrica se instaleaza astfel incat sa se previna exploziile;

h) in remizele inchise se vor asigura mijloacele necesare pentru evacuarea fumului pe timpul functionarii motoarelor;

i) manevra autovehiculelor in incinta remizelor si soproanelor se va face numai cu aprobarea persoanei care conduce activitatea in cadrul sectorului subunitatii, sub supravegherea directa a acesteia si numai dupa ce se constata ca nu se gasesc persoane sub autovehicule sau in apropierea lor;

j) deplasarea autovehiculelor in incinta unitatilor militare se executa cu viteza de maxim 10 km/h iar remorcarea numai cu bare rigide si in buna stare;

k) se interzice incercarea franelor, cu autovehiculul in mers in interiorul remizelor/garajelor, pe platourile de parcare cat si in incinta unitatilor militare, cu exceptia locurilor special amenajate.

Cu militarii care participa la executarea lucrarilor de mentenanta la autovehicule, cu cei care indeplinesc serviciul de permanenta pe parcul cu tehnica militara sau sunt numiti sefi de autovehicule se vor face instructaje privind suspendarea autovehiculelor pe cricuri/instalatii de ridicat, demontarea, montarea si umflarea pneurilor, alimentarea cu carburanti, lubrifianti si lichide speciale, precum si de intrebuintare a preincalzitoarelor. Se vor lua masuri pentru prevenirea asfixierii personalului cu gaze de esapament in remize, cabinele autovehiculelor sau in alte incaperi.

1.2. Norme specifice de protectie a mediului

Pe timpul utilizarii autovehiculelor in teren se vor lua masuri pentru: a preveni deplasarea in afara itinerarelor recunoscute si aprobate; instalarea parcurilor auto de campanie in locuri cu vegetatie si materiale usor inflamabile; deversarea resturilor menajere si a produselor petroliere la suprafata solului, in mare, lacuri, fluviu, rauri, fantani sau in apropierea acestora.

Deplasarea mijloacelor tehnice si a coloanelor organizate prin fondul forestier, culturi, plantatii sau la fortarea cursurilor de apa si debarcarilor desantului maritim/fluvial, se va executa pe drumurile si caile de acces existente in zona, putandu-se efectua unele amenajari necesare care nu implica defrisari de vegetatie forestiera si degradari ale fondului funciar.

Circulatia autovehiculelor in afara drumurilor prevazute la alin.1 este interzisa.

Tehnica intrebuintata va fi prevazuta, in toate situatiile, cu mijloace de protectie adecvate pentru reducerea gradului de poluare a mediului inconjurator.

Alimentarea cu combustibil a autovehiculelor se face la statiile de alimentare, iar daca acest lucru nu este posibil, operatiunea se va executa evitandu-se scurgerile de combustibili la suprafata solului, cu luarea masurilor impotriva infiltratiilor in sol sau scurgerilor in apele curgatoare sau statatoare din vecinatate. Verificarea etanseitatii rezervoarelor de carburanti-lubrifianti de la autovehicule se va face permanent.

Pe timpul executarii lucrarilor de mentenanta, deseurile si reziduurile combustibile provenite de la autovehiculele si utilajele in reparatie se colecteaza in vase acoperite si se evacueaza pentru a fi valorificate sau distruse prin ardere in locuri si spatii special amenajate.

Se interzice arderea materialelor din care sa rezulte substante toxice care polueaza aerul.

Pentru orice lucrare de mentenanta se va insusi si respecta algoritmul de lucru din cadrul lucrarilor practice, activitatile desfasurandu-se sub continua indrumare si supraveghere a cadrelor de specialitate. De asemenea, se stabileste modul de gestionare a deseurilor, reziduurilor si ambalajelor.

In structurile de mentenanta se vor respecta intocmai prevederile legislatiei si reglementarilor de specialitate in domeniul mediului. De asemenea se vor diminua cantitatile de emisii poluante si gradul de poluare a apei si solului prin reducerea la maxim a functionarii in gol a motoarelor. Se va realiza si asigura functionarea corespunzatoare a statiilor de tratare si epurare a apelor reziduale.

1.3. Norme specifice de prevenire si stingere a incendiilor

Dispunerea autovehiculelor pe locurile de parcare se face astfel incat sa ramana intervale intre acestea, culoare pentru scoaterea rapida in caz de incendii. Intervalele dintre autovehicule pe locurile de parcare sunt prevazute in normativele in vigoare.

Drumurile din interiorul unitatilor militare si, in general, orice cale de acces necesara circulatiei obisnuite, interioare si exterioare, se vor intretine, astfel incat sa permita in caz de incendiu urmatoarele:

a) evacuarea nestingherita si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor materiale;

b) accesul usor, circulatia si interventia personalului de interventie si a masinilor de pompieri, in orice anotimp, atat ziua cat si noaptea, spre fiecare constructie sau depozit din incinta.

Se interzice blocarea cailor de acces, total sau partial, definitiv sau temporar, cu materiale, autovehicule, ori in alt mod.

Se interzice folosirea focului deschis/fumatul in locurile sau in spatiile in care se prelucreaza, utilizeaza, depoziteaza, vehiculeaza sau manevreaza materiale combustibile ori care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu sau de explozie, cum sunt:

a) atelierele de vopsitorie, prelucrare a lemnului, acoperiri metalice, intretinere si reparatie auto, vulcanizare, tapiterie, croitorie etc.;

b) incaperile in care se incarca baterii de acumulatoare;

c) mijloacele de transport pentru materiale si substante combustibile sau care prezinta pericol de incendiu sau explozie, mijloacele de transport in comun;

d) garajele si platformele de parcare;

e) alte spatii stabilite.

Lampile de benzina sau alte surse de foc deschis pentru procesul tehnologic se pot folosi numai in locuri special amenajate.

Stabilirea locurilor pentru fumat este obligatorie in fiecare unitate militara si se face de catre comandant/sef, prin comisia tehnica sau prin persoanele desemnate.

Locurile pentru fumat se prevad cu scrumiere, vase cu apa, nisip sau pamant si se marcheaza cu inscriptia "Loc pentru fumat".

In atelierele de intretinere se vor introduce numai autovehiculele si utilajele corespunzatoare posturilor de lucru prevazute prin documentatia tehnica cu respectarea urmatoarelor reguli:

a) intre autovehicule si utilaje sa existe spatii minime impuse de procesul si fluxul tehnologic;

b) sa se asigure evacuarea rapida a autovehiculelor si utilajelor in caz de inceput de incendiu;c) la autovehiculele ce se introduc in ateliere, rezervoarele se vor goli de combustibil, iar legaturile electrice se vor deconecta.

Degresarea, curatarea si spalarea pieselor se va face in bai special amenajate folosindu-se de regula solutii neinflamabile. Spalarea cu solutii inflamabile se va executa numai in incaperi separate si amenajate corespunzator pentru aceasta activitate.

Lucrarile de sudura la autovehiculele si utilajele in reparatie se vor executa numai dupa inlaturarea scurgerilor de lichide combustibile, curatirea pieselor si a zonelor de lucru. Sudarea rezervorului de combustibil se va face dupa spalarea cu apa calda.

La motoarele aflate in rodaj, instalatiile de alimentare cu carburanti vor fi etanse, legatura intre conductele de alimentare si motor va fi elastica, iar tevile de esapament se vor izola fata de materialele si substantele combustibile si se vor scoate in afara incaperilor.

Pentru prevenirea izbucnirii incendiilor in parcul cu tehnica militara, se interzice:

a) alimentarea autovehiculelor pe locurile de parcare, precum si pastrarea in parc a celor care au scurgeri de carburanti din rezervoare sau pe la conducte;

b) pastrarea carburantilor, lubrifiantilor si ambalajelor goale in locurile de dispunere a autovehiculelor;

c) spalarea hainelor, prelatelor sau huselor imbibate cu ulei;

d) parcarea cisternelor pentru carburanti in remize si soproane;

e) folosirea preincalzitoarelor care prezinta defectiuni sau a altor mijloace cu flacara neprotejata pentru incalzirea motoarelor;

f) iluminarea remizelor cu felinare sau cu flacara deschisa;

g) executarea lucrarilor de sudura in incaperile destinate pentru parcarea autovehiculelor;

h) blocarea culoarelor si usilor de la remize in care sunt parcate autovehicule. Usile remizelor nu se vor incuia cu lacate, ci cu zavoare, si se vor sigila cu plastilina.

Pentru scoaterea rapida a autovehiculelor in caz de incendiu, zilnic se numesc tractoare/autovehicule de serviciu, prevazute cu cabluri si personal tehnic necesar. Acestea vor fi parcate langa punctul de control tehnic, pregatite permanent sa intervina la ordinul subofiterului de serviciu pe parcul cu tehnica militara.

Autovehiculul care a luat foc nu se tracteaza, ci se iau masuri pentru stingerea acestuia si pentru tractarea tehnicii din imediata apropiere.

2. Activitati desfasurate de catre comandantul grupei mentenanta pe linia securitatii si sanatatii in munca pentru personalul din subordine

2.1. Efectuarea instruirii la locul de munca

Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.

Instruirea la locul de munca se face intregului personal, inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul unitatii/formatiunii militare

Instruirea la locul de munca se efectueaza de catre conducatorul direct al activitatii sau locului de munca.

Durata instruirii la locul de munca la toate compartimentele este de 8 ore.

Instruirea la locul de munca se efectuzeza pe baza tematicilor intocmite de catre compartimentul de securitate si sanatate in munca al unitatii, aprobate de catre comandantul unitatii si a suporturilor de prezentare elaborate de catre conducatorul locului de munca/activitatii, avizate de compartimentul de securitate si sanatate in munca al unitatii si aprobate de catre comandantul unitatii.

Instruirea la locul de munca va cuprinde urmatoarele:

a) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice activitatii sau locului de munca;

b) prevederile normelor specifice de securitate si sanatate in munca si ale regulamentelor, instructiunilor, ordinelor si dispozitiunilor specifice locului de munca;

c) demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura.

Tematicile si suporturile de prezentare se pastreaza la persoanele care efectueaza instruirea.

Tematicile si suporturile de prezentare se pastreaza sub forma "Documentarul pentru efectuarea instruirii de securitate si sanatate in munca la compartimentul/subunitatea___________".

Admiterea definitiva la lucru a persoanei instruite se va face numai dupa ce seful ierarhic superior celui care a efectuat instruirea a verificat daca persoana supusa instruirii si-a insusit cunostintele de securitate si sanatate in munca si a semnat in fisa individuala de instruire a acestuia.

Instruirea la locul de munca se va desfasura dupa urmatorul program:

1. Verificarea documentelor personalului..20 min

-fisa individuala de instruire;

-documentele personale de calificare profesionala;

2. Prezentarea locului de munca . . . . . . .. . .10 min

3. Prezentarea materialelor din"Documentarul pentru efectuarea instruirii de securitate si

sanatate in munca la compartimentul/subunitatea_____".120 min

4. Demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura..30 min

5. Lucrul efectiv la utilajul, instalatia, locul de munca al angajatului, sub

supravegherea permanenta a conducatorului locului de munca ..240 min

6. Verificarea cunostintelor insusite de catre conducatorul locului de munca30 min

7. Verificarea persoanelor supuse instruirii de catre seful ierarhic superior celui care

a facut instuirea . . . . . ..10 min

Completarea si semnarea fiselor individuale de instruire.20 min

Instruirea la locul de munca se va consemna, in mod obligatoriu in fisa individuala de instruire, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.

2.2. Efectuarea instruirii periodice

Instruirea periodica se face intregului personal prevazut la art. 24 si are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Instruirea periodica va cuprinde informatii privind:

- riscurile de accidentare si imbolnaviri profesionale specifice fiearei activitati care se 

desfasoara intr-un anumit domeniu de activitate;

- prevederile normelor specifice de securitate si sanatate in munca si ale instructiunilor 

proprii;

- consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca, specifice domeniului respectiv de activitate;

- noutati aparute in domeniu de la ultima instruire periodica;

Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul direct al activitatii sau locului de munca.

Durata instruirii periodice la toate compartimentele este de 2 ore si va cuprinde obligatoriu demonstratii practice privind activitatile care se desfasoara.

Instruirea periodica se sfectueaza in prima zi lucratoare a fiecarei luni.

Admiterea la lucru se face dupa ce seful ierarhic superior celui care a facut instruirea a verificat ca persoana supusa instruirii si-a insusit cunostintele de securitate si sanatate in munca.

Instruirea periodica se va desfasura dupa urmatorul program:

1. Verificarea fiselor de instruire individuala..10 min

2. Prezentarea materialelor din"Documentarul pentru efectuarea instruirii de securitate si

sanatate in munca la compartimentul/subunitatea_____"30 min

3. Demonstratii practice privind activitatile care se executa in domeniul respectiv

de activitate 40 min

4. Prezentarea noutatilor aparute de la ultima instruire periodica.20 min

5. Verificarea persoanelor supuse instruirii de catre seful ierarhic superior celui care

a facut instuirea . . . . . ..10 min

Completarea si semnarea fiselor individuale de instruire.10 min

Instruirea periodica se va consemna, in mod obligatoriu in fisa individuala de instruire, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii

Instruirea periodica se efectuzeza pe baza tematicilor intocmite de catre compartimentul de securitate si sanatate in munca al unitatii, aprobate de catre comandantul unitatii si a suporturilor de prezentare elaborate de catre conducatorul locului de munca/activitatii, avizate de compartimentul de securitate si sanatate in munca al unitatii si aprobate de catre comandantul unitatii

Tematicile si suporturile de prezentare se pastreaza la persoanele care efectueaza instruirea.
Tematicile si suporturile de prezentare se pastreaza sub forma "Documentarul pentru efectuarea instruirii de securitate si sanatate in munca la compartimentul/subunitatea___________".

Fisele individuale de instruire se vor pastra la conducatorul direct al locului de munca/activitatii.

Inainte de desfasurarea instructiei de specialitate in cazarma sau in teren (aplicatii, trageri de lupta, trecerea tehnicii la exploatarea de sezon, folosirea explozivilor reali etc.), comandantii de subunitati efectueaza instruirea militarilor din subordine referitor la cunoasterea regulilor si masurilor de siguranta prevazute in regulamentele, instructiunile, ordinele si dispozitiile specifice fiecarei categorii de activitati si arme; instruirea se consemneaza in carnetul comandantului de subunitate.

Pentru activitatile ocazionale, nelegate de activitatea de instructie, precum si in situatia unor misiuni externe cu exceptia participarii in teatrele de operatii, comandantii de subunitati intocmesc fise colective de instruire, cu valabilitate de cel mult 30 de zile.

UNITATEA MILITARA __________________ NESECRET

Exemplar unic

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA

privind securitatea si sanatatea in munca

intocmita azi________________

Subsemnatul __________ ______ ____ ___________________avand functia de __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________________ am procedat la instruirea unui numar de ___ persoane conform tabelului nominal, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru activitatea de_________________ _______ ______ ____________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________________care se va desfasura in ziua/zilele __________ ______ ____ _____ _______ ______ ________

In cadrul instruirii s-au prelucrat urmatoarele materiale:

Prezenta fisa de instructaj se pastreaza la __________ ______ ____ __________

TABEL NOMINAL

cu persoanele participante la instruire

Subsemnatii am fost instruiti si am luat la cunostinta de materialele prelucrate si consemnate in fisa de instruire privind securitatea si sanatatea in munca si ne obligam sa le respectam intocmai.

Nr.

crt.

Grad

Nume si prenume

SemnaturaVERIFICAT Semnatura celui care

______ a efectuat instruirea

_____ _______ ______ _______ _________________

3. Activitati desfasurate de catre comandantul grupei mentenanta pe linia prevenirii si stingerii incendiilor pentru personalul din subordine

3.1. Efectuarea instruirii la locul de munca

Instructajul la locul de munca se face dupa instructajul introductiv general, timp de 8 ore si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor de p.s.i. specifice locului de munca unde a fost repartizata persoana respectiva.

Instructajul la locul de munca se face intregului personal care a efectuat instructajul introductiv general, precum si personalului transferat de la un loc de munca la altul in cadrul aceleiasi unitati, in grupuri de maxim 30 de persoane.

Instructajul la locul de munca se efectueaza de catre conducatorul direct al activitatii sau locului de munca respectiv.

Instructajul la locul de munca va viza urmatoarele probleme:

- caracteristicile fizico-chimice si clasele de periculozitate a substantelor si materialelor utilizate 

la locul de munca;

- cauze potentiale si riscuri privind producerea de incendii sau explozii, masuri de prevenire;

- descrierea, functionarea si modul de urmarire a functionarii instalatiilor;

- dotarea cu materiale si mijloace tehnice de P.S.I. a locului de munca si modul de intrebuintare

a acestora;

- arcinile specifice de P.S.I. ce revin personalului la locul de munca;

Persoanele care efectueaza instructajul la locul de munca, precum si durata acestuia se stabilesc prin ordin de zi pe unitate.

Instructajul la locul de munca se face pe baza de material scris, aprobat de seful ierarhic superior celui care-l efectueaza.

Admiterea definitiva la lucru a persoanei respective se face numai dupa ce seful ierarhic, superior celui care a efectuat instructajul la locul de munca, a verificat si a semnat in fisa individuala de instructa ca persoana supusa instructajului si-a insusit cunostintele de protectia muncii.

Materialele prelucrate si testele cu rezultatele obtinute vor fi indosariate si puse la dispozitia Comisiei Tehnice de P.S.I. pe unitate sau a altor comisii, cu ocazia controalelor.

3.2. Efectuarea instruirii periodice

Instructajul periodic se face intregului personal si are drept scop aprofundarea normelor de p.s.i.

Instructajul periodic se executa de catre sefii nemijlociti ai  personalului unitatii timp de 2 ore.

Periodicitatea efectuarii instructajului periodic este:

- personalul muncitor sau cu functii de executie-lunar;

- personalul care deserveste instalatii, masini, aparate-trimestrial;

- cursantii, elevii, militarii in termen-trimestrial;

- celelalte categorii de personal-semestrial.

Intervalul de timp la care se efectueaza instructajul periodic, precum si durata acestuia se stabilesc prin ordin de zi pe unitate.

Instructajul periodic se mai executa obligatoriu in urmatoarele situatii:

- cand persoana, cu atributii de executie, a lipsit mai mult de 30 zile calendaristice de la

locul de munca;

- cand se aduc modificari procesului tehnologic;

- cand apar modificari ale legislatiei specifice;

- la reluarea activitatii dupa producerea unui eveniment negativ.

Instructajul periodic va viza urmatoarele probleme:

- actele normative care reglementeaza activitatea;

- obligatiile generale si specifice care revin personalului;

- riscul de incendiu, cauze potentiale, norme, reguli si masuri P.S.I.;

- descrierea, functionarea, intretinerea si exploatarea materialelor si mijloacelor tehnice de p.s.i.;

- actiunea personalului in cadrul echipelor de interventie in caz de incendiu;

- alte probleme care se considera necesare;

Instructajul periodic se face pe baza documentarului pentru instructajul la locul de munca. Acest instructaj se completeaa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice conform "Planului de evacuare in caz de incendiu a bunurilor materiale".

Dupa efectuarea instructajului periodic, fisa individuala de instructaj se semneaza de cel instruit si de cel care a efectuat instructajul, confirmand pe baza examinarii persoanei respective ca acesta si-a insusit materialul predat.

Verificarea instructajului periodic se face prin sondaj de catre seful ierarhic celui care efectueaza instructajul si de Comisia Tehnica de P.S.I. pe unitate, care semneaza, cel putin o data pe an, fisele individuale de instructaj ale persoanelor verificate, confirmand ca instructajul a fost insusit in mod corespunzator.

Instructajele de p.s.i. (introductiv general, la locul de munca si periodic) se vor consemna, in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate