Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
Controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor


Controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor


CONTROLUL MODULUI DE RESPECTARE A MASURILOR DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

Descriere

Unitatea cuprinde competentele necesare cadrului tehnic cu atributii PSI privind verificarea respectarii regulilor si masurilor de PSI pe timpul executarii investitiilor si exploatarii obiectivelor, urmarirea existentei si starii de functionare a mijloacelor tehnice PSI, verificarea insusirii de catre salariati a normelor specifice de PSI si intocmirea documentelor de control.

ELEMENTE DE COMPETENTA

CRITERII DE REALIZARE1. Verifica respectarea regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor pe timpul executarii investitiilor si exploatarii obiectivelor

1.1. Verificarile se realizeaza pe baza prevederilor actelor normative din domeniul PSI.

1.2. Controlul se refera la toate obiectivele din limitele de proprietate ale unitatii.

1.3. Verificarea respectarii regulilor si masurilor de PSI se realizeaza urmarindu-se existenta/starea fizica si de functionare a tuturor sistemelor de protectie la foc.

2. Urmareste existenta si starea de functionare a mijloacelor tehnice PSI

2.1. Dotarea, intretinerea si exploatarea mijloacelor tehnice PSI sunt urmarite pe baza reglementarilor specifice din domeniu.

2.2. Urmarirea se realizeaza prin verificarea caracteristicilor tuturor mijloacelor tehnice PSI din dotare in functie de specificul locului de munca.

2.3. Verificarea existentei si starii de functionare a mijloacelor tehnice PSI se realizeaza prin utilizarea unor metode specifice.

3. Verifica insusirea de catre salariati a normelor specifice de PSI

3.1. Verificarea se realizeaza urmarindu-se insusirea de catre salariati a modului de actiune in situatii de incendiu in corelatie cu specificul locului de munca.

3.2.Modul de insusire de catre salariati a normelor specifice de PSI este verificat prin compararea cunostintelor asimilate cu continutul planurilor tematice aprobate.

3.3. Verificarea insusirii de catre salariati a normelor specifice PSI se realizeaza prin aplicarea unor metode specifice referindu-se la toate tipurile de cunostinte asimilate in domeniul PSI

4. Verifica indeplinirea obligatiilor ce revin persoanelor care au stabilite atributii de P.S.I.

4.1. Verificarile se realizeaza pe baza sarcinilor p.s.i. inscrise in fisele posturilor

4.2. Verificarile se realizeaza pe baza documentelor justificative prezentate

4.3. Verificarile se raporteaza la cerintele actelor normative din domeniul p.s.i.

5. Intocmeste documentele de control

5.1. Documentele de control sunt intocmite cu includerea tuturor aspectelor stabilite prin tematica aprobata.

5.2. Datele cuprinse in documentele de control sunt relevante si conforme cu realitatea.

5.3. Documentele de control se elaboreaza cu includerea obligatorie a masurilor tehnice si organizatorice de inlaturare a deficientelor constatate.

GAMA DE VARIABILE

Tipuri de obiective de pe teritoriul unitatii: uzine, sectii, instalatii tehnologice, cladiri sociale si/sau administrative, depozite, centrale termice, gospodarii de apa, etc.

Sisteme de protectie la foc: impamantari, paratraznete, AMC-uri, armaturi de siguranta, masuri constructive, etc.

Specificul locului de munca: birouri, ateliere, statii, instalatii, etc.

Metode specifice de verificare a mijloacelor tehnice PSI: observare directa, cantarire, masurare, simulare, analiza documentelor justificative privind asigurarea caracteristicilor tehnico-tactice ale mijloacelor tehnice PSI.

Mod de actiune in situatii de incendiu: alarmare, alertare forte, operatii tehnologice, evacuare/salvare, interventie pentru stingere.

Metode specifice de verificare a instruirii salariatilor: studiul documentelor care atesta efectuarea instructajelor periodice, interviuri, aplicatii practice, etc.

Tipuri de cunostinte: teoretice, practice.

Mijloace tehnice de PSI:

- sisteme/instalatii de semnalizare, limitare si stingere a incendiilor (care echipeaza constructiile);

- masini/utilaje din dotarea serviciilor de pompieri;

- substante de stingere, echipamente si accesorii pentru protectia personalului de interventie.

Documente de control: note de control, procese verbale de control.

Reglementari: O.G.R. nr.60/1997 aprobata prin Legea 212/1997; H.G.R. nr.571/1998; O.M.I. nr.775/1998; normative tehnice republicane, prescriptii tehnice, dispozitii generale de p.s.i.

GHID PENTRU EVALUARE

Cunostinte:

- continutul activitatilor PSI

- cunostinte tehnice generale

- cunostinte specifice profilului de activitate

- tipurile de mijloace tehnice PSI

- caracteristicile tehnice si functionale ale mijloacelor PSI

- prevederile actelor normative care reglementeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor

- scopul activitatii PSI

- tehnici de comunicare

- tipurile de documente care se intocmesc in urma unui control

Evaluarea va urmari:

- capacitatea de verificare a respectarii regulilor si masurilor de PSI pe timpul executarii investitiilor si exploatarii obiectivelor in conformitate cu prevederile actelor normative din domeniu, avandu-se in vedere toate obiectivele din limitele de proprietate ale unitatii si starea tuturor sistemelor de protectie la foc din unitate;

- capacitatea de aplicare a metodelor specifice de urmarire a existentei si starii de functionare a mijloacelor tehnice PSI si de verificare a caracteristicilor acestora in corelatie cu specificul locului de munca;

- capacitatea de verificare a insusirii de catre salariati a tuturor tipurilor de cunostinte referitoare la domeniul PSI in corelatie cu specificul locului de munca;

- capacitatea de intocmire a documentelor de control cu includerea tuturor aspectelor stabilite prin tematica aprobata si asigurarea unor date relevante conforme cu realitatea;

- capacitatea de includere in documentele de control a masurilor tehnice si organizatorice de inlaturare a deficientelor constatate.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate