Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» PLAN DE AFACERI (model)


PLAN DE AFACERI (model)
PLAN DE AFACERI (model)

<maxim 20 de pagini, inclusiv eventualele anexe>

A.     Informatii Administrative

Data infiintarii intreprinderii
An, luna

Numar de angajati

Introduceti numarul de angajati din cel mai recent stat de plata

Bilantul Contabil inregistrat la administratia financiara

Introduceti data inregistrarii la administratia financiara a bilantului contabil aferent ultimului an fiscal (31.12.2003)

Cifra de afaceri

Introduceti cifra de afaceri din bilantul contabil la 31.12.2003

Profitul net

Introduceti profitul net din bilantul contabil la 31.12.2003

Procentul din capitalul social detinut de actionari persoane fizice sau juridice straine

Procentul de capital social detinut de intreprinderi care au mai mult de 249 de angajati

Asociati / actionari

Persoane fizice

Adresa completa, nr. telefon

Actiuni (%)

Persoane juridice

Adresa completa, tel., nr. inregistrare, cod fiscal

Numar angajati

Actiuni (%)

Total 100%

A.     DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE A SOCIETatII

Istoricul intreprinderii:

Scurta prezentare a evolutiei intreprinderii, evolutia activitatii.

2. Domeniul principal de activitate (Cod CAEN); Produsele/Serviciile (sortimente, calitate, cantitate, evolutie in timp etc.)

Descrierea sumara a activitatii curente (daca este cazul se pot aduce detalii intr-o anexa la acest Plan). In cazul activitatii de turism se va descrie modul in care se realizeaza sejurul (se vor descrie pachetele turistice/sejururile si modul cum acestea se realizeaza)

3. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului :

Mijloace fixe

mii lei

Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix (pe grupe conform HG 964/1998 cu modificarile ulterioare)

Valoarea ramasa la data ultimului bilant contabil

Total

Terenuri

Nr.crt

Localitate

Suprafata totala

(mp)

Din care ocupata

(mp)

Valoarea contabila (mii lei)

Serie certificat

Nr certificat

Data emiterii

N

Total

Piata

a) Principalii clienti:

Nr. crt.

Client

(Nume si adresa)

Valoare tranzactiilor pe anul 2004

( mii lei)

Pondere %

n

Total

b) politica de desfacere, canale de distributie;

c) Concurenta

Descrieti concurentii si principalele informatii detinute despre acestia. ce va diferentiaza de acestia?

5. Numar de angajati pe categorii ( productiv, administrativ, auxiliar etc.)

Conducerea societatii

Functia actuala

Numele si

Prenumele

Studii

Experienta profesionala

(cu precizarea functiei, a responsabilitatilor si a perioadei)

Personalul

Numar total de salariati:

Structura numerica de personal (de anexat organigrama):

conducerea societatii:

personal direct productiv:

calificari (precizati care)

personal indirect productiv:

A.     PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITA sprijin FINANCIAR NERAMBURSABIL

1. Descrierea proiectului

Tipul investitiei (bifati optiunile care vi se potrivesc)

Modernizare/Reabilitare

Dotare

Construire structura de agrement

serviciile care se vor realiza prin acest Subprogram (tipuri de servicii, pachete turistice, caracteristici, preturi),

caracteristici principale ale activelor corporale care vor fi reabilitate/modernizate/construite prin proiect,

amplasament,

capacitati preconizate (suprafata teren, arie construita, arie desfasurata, volum construit), sistem constructiv,

vechime,

dotare cu utilitati (alimentare cu apa, canalizare, gaze, curent electric),

descrierea principalelor etape ale lucrarilor (reabilitare/modernizare/construire), precum si detalierea costurilor conform devizului estimativ; instalatii si amenajari interioare si exterioare,

descrierea dotarilor ce se vor achizitiona prin proiect (utilaje, instalatii, echipamente), tara de origine a bunurilor achizitionate; valoare estimata (lei),

descrierea accesului la infrastructura de baza si a infrastructurii specifice pentru proiect (drumuri acces, captarea apei, statii de energie sau de apa, instalatii de foc, observatoare, ghiduri);

2. Suma investitiei:

Total ........lei, din care:

Contributia din fonduri publice ........lei

Contributia in numerar a solicitantului ........lei

3. Structura si numarul personalului necesar a fi angajat, inclusiv estimarea numarului de personal specializat care va fi angajat.

Descrierea detaliata a activitatilor

Cuprinde titlul si o descriere detaliata a fiecarei activitati care va fi desfasurata pentru obtinerea rezultatelor. In acest sens, descrierea detaliata a activitatilor nu trebuie confundata cu planul de actiune ( vezi pct.5)

Activitatile trebuie sa raspunda la obiectivele specifice ale proiectului, sa fie clar identificate si detaliate, sa fie coerente si corelate intre ele si sa conduca la obtinerea rezultatelor

Activitatile trebuie sa fie realiste si realizabile cu resursele proiectului.

5. Durata si planul de actiune

Durata proiectului va fi de ___ luni.

Nota: Planul de actiune nu trebuie sa contina date precise, ci sa mentioneze simplu 'luna 1', 'luna 2', etc. Se recomanda ca solicitantii sa prevada o rezerva de timp in planul de actiune, ca o precautie. Planul de actiune nu trebuie sa includa descrierea detaliata a activitatilor, ci numai titlul (va rugam sa va asigurati ca titlurile activitatilor sunt aceleasi cu cele prevazute la punctul 4). Toate lunile care nu au prevazute activitati trebuie mentionate in planul de actiune impreuna cu perioadele corespunzatoare.

Planul de actiune pentru perioada de executie a proiectului trebuie sa fie suficient de detaliat pentru a ilustra pregatirea si implementarea fiecarei activitati.

Planul de actiune trebuie elaborat dupa urmatorul format:

Activitatea

Luna 1

Exemplu

exemplu

Pregatirea activitatii 1 (titlul)

Realizarea activitatii 1 (titlul)

Pregatirea activitatii 2 (titlul)

Etc.

Toate activitatile trebuie implementate in perioada de executie a proiectului, maximum 20 luni.. Durata proiectului si a fazelor sale trebuie sa fie realiste.

Planul de actiune trebuie sa fie realist, complet, clar si coerent cu informatiile furnizate la punctul 4, iar activitatile sale trebuie sa urmeze o secventa logica.

6. Rezultate asteptate

Efecte directe

Maxim 1 pagina. Fiti precisi si incercati sa cuantificati rezultatele cat de mult posibil.

Performante si indicatori: (indicatori de impact concreti si masurabili: contributia beneficiarului, numarul locurilor de munca nou create, cost mediu pe loc de munca creat, rezultate financiare etc.)

In afara de performante si indicatori, Prezentati rezultatele fizice ale proiectului ( numar de metri patrati modernizati, numar de turisti care vor beneficia de servicii, numarul de pachete turistice realizate si modul cum acestea vor fi promovate-site, bennere, pliante etc.)

6.2. Efecte multiplicatoare

Maximum 1 pagina. Descrieti posibilitatile de reluare si extindere ale rezultatelor proiectului.

Identificati in mod clar toate acele elemente ale proiectului care pot fi reluate si extinse dupa finalizarea proiectului.

Aratati cum este justificat potentialul de multiplicare prin nevoile si cererile sectorului turistic din zona tinta selectata.

PIATA potentiala SI PROMOVAREA SERVICIILOR

(realizate in urma implementarii proiectului)

7.1 Principalii clienti potentiali*

Numele

Serviciul sau pachetul turistic

% din vanzari

- estimare

Valoarea anuala, (lei)

- estimare -

7.2 Principalii furnizori si sau antreprenori (cel putin 3) de pe piata pentru fiecare dintre utilajele, instalatiile, echipamentele sau lucrarile pentru care se solicita finantare prin Subprogram. (Precizati spre care furnizori va indreptati atentia si de ce - daca aveti deja o optiune).

7.3 Date privind concurenta

(Cate intreprinderi ofera servicii identice, similare sau inlocuitoare pe piata pe care activati? Enumerati principalii dumneavoastra competitori si o scurta descriere privind volumul si marimea acestora). Ce va diferentiaza de concurenti; enumerati puncte tari, puncte slabe ale afacerii dumneavoastra in comparatie cu concurenta

7.4 Cum se va organiza desfacerea serviciilor. (Cum veti livra serviciile. Va veti ocupa dumneavoastra de clienti sau veti apela la agentii de turism?)

7.5 Actiuni de promovare a vanzarilor.(Cum vor alfa clientii despre serviciile dumneavoastra, ce buget veti aloca pentru promovarea serviciilor, ce metode de reclama veti folosi?)

7.6 Nivelul pretului (Descrieti strategia dumneavoastra de preturi pentru fiecare serviciu, nivelul pretului in comparatie cu concurenta, cu produsele inlocuitoare si cu calitatea acestora)

PLANUL DE FINANTARE AL AFACERII SI PROIECTIILE FINANCIARE PENTRU URMATORII 5 ANI DUPA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

(Ce cheltuieli de productie estimati? Dar profitul? Rata profitabilitatii = 100xProfit/ cheltuieli de productie =? Sursele de finantare ale investitiei de unde se asigura?)

D)    9. ipoteze si Riscuri majore

Care sunt ipotezele principale pe care le-ati folosit in elaborarea proiectului dv. de investitii?

Care sunt riscurile majore pe care le anticipati in cadrul afacerii/investitiei dv.?

(descrieti riscurile de piata, financiare si legislative)

Ce puteti face pentru a minimiza primele trei riscuri dintre cele mai serioase?

D)    10. Altele

Va rugam sa adaugati/anexati orice alte elemente pe care le considerati relevante pentru a evidentia faptul ca ati analizat in detaliu problemele generate de implementarea acestui proiect, inclusiv eficienta lui economica.Tabel

(Tabelul este orientativ; se accepta imbunatatiri.)

Situatia actuala si previzionata a veniturilor

Indicator

Fara proiect

(se va completa numai de catre cei care au activat in domeniul turismului inainte de proiect)

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Numar de servicii oferite:

1. Servicii de cazare

2. Servicii de alimentatie publica

3. Servicii balneare

4. Servicii tratament

5. Servicii agrement

6. Alte servicii

Tarifele serviciilor oferite:1. Servicii de cazare

2. Servicii de alimentatie publica

3. Servicii balneare

4. Servicii tratament

5. Servicii agrement

6. Alte servicii

Fara proiect

(se va completa numai de catre cei care au activat in domeniul turismului inainte de proiect)

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

1. VENITURI TOTALE din care:

1.1. Venituri din servicii de cazare

1.2. Venituri din servicii de alimentatie publica

1.3. Venituri din servicii de balneare si tratament

1.4. Venituri din alte servicii

2. COSTURI DIRECTE

2.1. Forta de munca si alte costuri asociate

2.2. Materii prime si materiale

2.3. Combustibili, utilitati

2.4. Alte costuri directe

3. AMORTIZARE (a investitiei)

4. COSTURI INDIRECTE

4.1. Forta de munca indirecta

4.2. Alte costuri

5. PROFIT BRUT

6. Impozit pe profit (25%)

7. PROFIT NET (5 - 6)

8. INVESTITIE:

Fluxul de numerar previzionat

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Activitatea curenta

A

Numerar din:

Activitatea curentaAltele

Dobanzi

B

Iesiri de numerar din:

Materii prime

Costuri directe de personal

Distributie

Costuri indirecte de personal

Marketing si dezvoltare

Costuri indirecte

Dobanzi

Impozite

Altele

C=A-B

Numerar net din activitatea curenta

D=E-F

Activitati investitionale

E

Vanzare de active fixe

F

Numerar utilizat pentru realizarea investitiei (costul investitiei)

G

Activitati financiare (vanzari - cumparari de titluri financiare)

H

Schimbari in datorii: cresterea(+), descresterea (-), (credite, furnizori)

I

Schimbari in capitalul social: cresterea(+), descresterea (-),

J

Finantarea nerambursabila

K

Alte intrari (+)/iesiri(-) de numerar

L=C+D+G+H+I+J+K

Schimbari nete in numerar

M

Numerar la inceputul perioadei

N=L+M

Numerar la sfarsitul perioadei

*) pentru fiecare produs


Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate