Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» FORMAREA SI EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE IN ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


FORMAREA SI EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE IN ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


FORMAREA SI EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE IN ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

1. ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Administratia finantelor publice municipala este unitatea fiscala, teritoriala, organizata la nivel de municipiu, subordonata directorului general , prin care se realizeaza in plan territorial atributiile Directiei Generale a Finantelor Publice.

Pentru aducerea la indeplinire a atributiilor ce-I revin. Administratia finantelor publice municipale are urmatoarea structura organizatorica:-sef administratie;

- sef administratie adjunct a valorilor statului;

- sef administratie adjunct trezorerie;

- sef. administratie adjunt inspectie fiscala.

Activitatea dse administrare a veniturilor statului este coordonata de seful administratiei si se realizeaza prin urmatoarele compartimente:

Serviciul de gestiune registru contribuabili si declaratii fiscale; in componenta acestuia se organizeaza un compartiment de gestiune dosare fiscale;

Serviciul de colectare, executare silita persoane fizice si juridice;

Biroul asistenta contribuabili persoane fizice si juridice, care include si un compartiment de aplicare acorduri fiscale internationale;

Compartiment bilanturi

Compartiment control fiscal persoane fizice.

Activitatea de trezorie si contabilitate publica este coordonata de seful de administratie adjunct care are in subordine urmatoarele compartimente:

Serviciul contabilitatea trezoreriei statului in care functioneaza compartimentul incasarea si evidenta veniturilor bugetare;

Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor publice in care functioneaza un compartiment casierie-tezaur, vanzare si gestiune a titlurilor de stat si certificatelor de trezorerie;

Serviciile independente functoneaza sub directa coordonare a directorului Administratiei finantelor publice municipale;

Serviciul tehnologia informatiei care include doua compartimente:compartimentul administrare baza de date si compartimentul exploatare echipamente si comunicatii;

Compartimentul juridic.

2. ATRIBUTIILE PRINCIPALE ALE ADMINISTRATIEI FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA:

Ø      Organizeaza si executa activitatea de constatare si stabilire a tuturor categoriilor de impozite sit axe datorate bugetului de stat de persoane fizice si juridice;

Ø      Organizeaza si exercita activitatea de urmarire si incasare a veniturilor bugetului de stat si aplica masurile de executare silita potrivit legii;

Ø      Organizeaza si executa controlul respectarii reglementarilor legale privind calcularea, evidenta si varsarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, potrivit competentelor stabilite;

Ø      Organizeaza activitatea de evidenta analitica pe platitori;

Ø      Organizeaza activitatea de primire si inregistrare a cererilor privind acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetuli statului, potrivit reglementarilor legale in vigoare;

Ø      Conduce evidenta veniturilor bugetului de stat si asigura organizarea sistemului informational privind obligatiile fiscale si material impozabila, precum si prelucrarea automata a datelor in vederea solutionarii si simplificarii sistemului de evidenta fiscala;

Ø      Intocmeste si prezinta conducerii Directiei generale a finantelor publice situatiile statistice, contabile si rapoarte de analiza, prevazute de actele normative;

Ø      Organizeaza activitatea de trezorerie privind incasarea veniturilor si efectuarea platilor din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de sta, bugetele locale, precum si mijloacelor extrabugetare si fondurilor cu destinatie speciala;

Ø      Reprezinta in justitie interesele proprii in litigiile pentru care actele normative ii confera calitate procesuala;

Ø      Organizeaza activitatea de primire a declaratiilor de impozite sit axe si asigura formarea si gestionarea dosarelor fiscale;

Ø      Verifica datele declarate de catre persoanele fizice is juridice nerezidente privind impozitul platit in Romania pentru veniturile realizate in tara noastra, in vederea intocmirii si eliberarii certificatului prin care se atesta impozitul platit la bugetul de stat;

Ø      Verifica datele declarate de catre rezidentii romani, persoane fizice si juridice, in vederea intocmirii si eliberarii certificatului de rezidenta fiscala;

Ø      Asigura preluarea, verificarea si centralizarea, potrivit normelor legale, a bilanturilor contabile si a altor situatii de raportare, intocmite si prezentate de catre agentii economici si organizatiile obstesti si efectueaza controlul respectarii prevederilor legale privind conducerea evidentei contabile si respectarea termenelor de raportare;

Ø      Intocmeste informari periodice privind situatia economico-financiara a agentilor economici din raza d eactivitate;

Ø      Organizeaza si acorda aistenta de specialitate contribuabililor, pe linie de im pozite sit axe, conducerea evidentelor contabile si depunerea raportarilor periodice.

In indeplinirea atributiilor lor, Administratiile finantelor publice municipale au dreptul:

a) sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege in competenta lor;

b) sa emita documente de incasare din conturile agentilor economici pentru achitarea obligatiilor la bugetul de stat sis a ia masuri de executare silita impotriva acestora;

c) sa aprobe, in conditiile prevazute de lege, inlesniri la plata, restituirea de impozite, taxe si alte varsaminte la buget precum sis a solutioneze, in termen, cererile depuse de contribuabili.

3. METODOLOGIA DE EVALUARE A FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL ADMINISTRATIEI FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

In urma evaluarii performantelor profesionale individuale, functionarului public I se acorda unul dintre urmatoarele calificative: "foarte bine", " bine" , "satisfacator',

"nesatisfacator".

Calificativele obtinute la evaluarea profesionala sunt avute in vedere la:

a)      avansarea in trepte de salarizare;

b)      promovarea intr-o functie publica superioara;

c)      eliberarea din functia publica.

In cadrul procesului de evaluare a performantelor profesionale ale functionarilor publici se stabilesc cerinte de formare profesionala a functionarilor publici.

Functionarii publici care obtin calificativul <<foarte bine>> la evaluarea performantelor profesionale individuale in ultimul an, si care au urmat cel putin o forma de perfectionare prodesionala in ultimul an, pot participa la concursul organizat pentru promovarea rapida in functia publica.

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2006 s-a facut in conformitate cu Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor-Agentia Nationala a Functionarilor Publici nr. 9055 din 4 octombrie 2006, publicat in Monitorul Oficial nr. 851 din 17 octombrie 2006.

Art. 1 al Ordinului mentionat mai sus prevede ca: pentru anul 2006, calificativele acordate in urma evaluarii performantelor profesionale ale functionarilor publici se stabilesc pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:

a)      intre 1,oo - 1,50 -nesatisfacator;

b)      intre 1,51 - 2,50 - satisfacator;

c)      intre 2,51 - 3,50 - bine;

d)      intre 3,51 - 5,00 - foarte bine.

Conform art.2 al aceluiasi Ordin, criteriile de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2007 sunt:

I.Criterii de performanta pentru functionarii publici de executie:

Nr.

Crt.

Definirea criteriului pentru functionarii

publici din clasa I

Definirea criteriului pentru functionarii publici din clasa II

Definirea criteriului pentru functionarii publici din clasa III

1.Adapatbilitatea

Capacitatea de a indeplini activitatile pe care le presupune realizarea atributiilor corespunzatoare functiei publice, a atributiilor delegate, precum si a activitatilor sau lucrarilor cu character neplanificat.

Capacitatea de a indeplini activitatile pe care le presupune realizarea atributiilor corespunzatoare functiei publice, a atributiilor delegate, capacitatea de a desfasura activitati intr-un context reglementat.

Capacitatea de a indeplini actvitatile pe care le presupune realizarea atributiilor delegate, capacitatea de a desfasura activitati intr-un context reglementat.

2.Asumarea responsabilitatilor

Capacitatea de a accepta erorile sau, dupa caz, deficientele propriei activitati, de a raspunde pentru acestea; capacitatea de a invata din greseli si de a nu le mai repeat.

Capacitatea de a accepta erorile sau, dupa caz, deficientele propriei activitati, de a raspunde pentru acestea; capacitatea de a invata din greseli si de a nu le mai repeat

Capacitatea de a accepta erorile sau, dupa caz, deficientele propriei activitati, de a raspunde pentru acestea; capacitatea de a invata din greseli si de a nu le mai repeta.

3.Capacitatea de a rezolva problemele

Capacitatea de a depasi obstacolele sau dificultatile intervenite in activitatea curenta, prin identificarea solutiilor adecvate de rezolvare si asumarea riscului.

Capacitatea de a depasi obstacolele sau dificultatile intervenite in activitatea curenta, prin identificarea solutiilor adecvate de rezol -vare si asumarea riscului

Capacitatea de a depasi obstacolele sau dificultatile intervenite in activitatea curenta, prin solicitarea solutiilor adecvate de rezolvare.

Capacitatea de implementare

Capacitatea de a pune eficient in practica solutiile proprii sip e cele dispuse pentru desfasurarea activitatilor in mod corespunzator, in scopul realizarii obiectivelor.

Capacitatea de a pune eficient in practica solutiile proprii sip e cele dispuse pentru desfasurarea activitatilor in mod corespunzator, in scopul realizarii obiectivelor.

Capacitatea de a pune in practica solutiile proprii sip e cele dispuse pentru desfasurarea activitatilor in mod corespunzator, in scopul realizarii obiectivelor.

5.Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite

Angajament in realizarea obiectivelor; dorinta permanenta de perfectionare profesionala, de imbunatatire a activitatii curente; aptitudinea de a pune in practica cunostintele si deprinderile dobandite.

Angajament in realizarea obiectivelor; dorinta permanenta de perfectionare profesionala, de imbunatatire a activitatii curente; aptitudinea de a pune in practica cunostintele si deprinderile dobandite.

Angajament in realizarea obiectivelor; dorinta permanenta de perfectionare profesionala, de imbunatatire a activitatii curente; aptitudinea de a pune in practica cunostintele si deprinderile dobandite.

6. Capacitatea de analiza si sinteza

Capacitatea de a interpreta un volum mare de informatii, de a identifica si de a valorifica constantele si elementele noi, de selecta aspectele esentiale pentru domeniul analizat.

Capacitatea de a interpreta un volum mare de informatii, de a identifica si de a valorifica constantele si elementele noi, de a selecta aspectele esentiale pentru domeniul analizat.

7. Creativitate si spirit de analiza

Atitudine active in solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor prin crearea unor moduri alternative de rezolvare a problemelor curente; atitudine pozitiva fata de idei noi; inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate.

Atitudine active in solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor prin crearea unor moduri alternative de rezolvare a problemelor curente; atitudine pozitiva fata de idei noi; inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate.

Atitudine active in solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor prin crearea unor moduri alternative de rezolvare a problemelor curente; atitudine pozitiva fata de idei noi; spirit inventiv.

8. Capacitate de planificare si de a actiona strategic

Capacitatea de a previziona cerintele, oportunitatile si posibilele riscuri si consecintele acestora; capacitatea de a anticipa solutii si de a organiza timpul propriu sau, dupa caz, al celorlalti, pentru indeplinirea eficienta a atributiilor de serviciu.

Capacitatea de a previziona cerintele, oportunitatile si posibilele riscurisi consecintele acestora; capacitatea de a anticipa solutii si de a organiza timpul propriu, pentru indeplinirea eficienta a atributiilor de serviciu.

Capacitatea de a organiza timpul prpriu pentru indeplinirea eficienta a atributiilor de serviciu

9.Capacitatea de a comunica

Aptitudinea de a transmite si recepta cu usurinta informatiile, in scris si verbal.

Aptitudinea de a transmite si recepta cu usurinta informatiile, in scris si verbal.

Aptitudinea de a transmite si recepta cu usurinta informatiile, in scris si verbal.

Capacitatea de a lucra independent

Capacitatea de a desfasura activitati pentru indeplinirea atributiilor de serviciu fara a solicita coordonare, cu exceptia cazurilor in care activitatile implica luarea unor decizii care depasesc limitele de competenta.

Capacitatea de a lucra in echipa

Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-si adduce contributia prin participare efectiva, de a transmite si de a influenta idei, pentru realizarea obiectivelor acesteia.

Competenta in redactare

Capacitatea de a se exprima in scris fluent, clar si concis, de a utilize correct vocabularul si de a folosi limbajul corespunzator exigentelor care trebuie sa caracterizeze documentele elaborate.

Capacitatea de a se exprima in scris fluent, clar si concis, de a utilizeze corect vocabularul si de a folosi limbajul corespunzator exigentelor care trebuie sa caracterizeze documentele elaborate.

Capacitatea de a se exprima in scris fluent, clar si concis, de a utilizeze corect vocabularul si de a folosi limbajul corespunzator exigentelor care trebuie sacaracterizeze documentele elaborate.

Capacitatea de consiliere

Capacitatea de a oferi sprijin informational, cu argumentare solida, justificata corespunzator si prezentata in mod adecvat atunci cand este solicitat.

Capacitatea de indrumare

Capacitatea de a oferi informatia adecvata desfasurarii unei anumite activitati si de a oferi sprijin in valorificarea acesteia.

Capacitatea de a oferi informatia adecvata desfasurarii unei anumite activitati si de a oferi sprijin in valorificarea acesteia.

15. Abilitati in utilizarea calculatoarelor si a altor echipamente informatice.

Aptitidinea de a utilize calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utilize sisteme specifice postului, abilitatea de a utilize alte tipuri de echipamente de birou: faxuri, copiatoare, proiectoare.

Aptitudinea de a utilize calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utilize sisteme specifice postului, abilitatea de a utilize alte tipuri de echipamente de birou:copiatoare, faxuri, proiectoare.

Aptitudinea de a utilize calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utilize sisteme specifice postului, abilitatea de a utilize alte tipuri de echipamente de birou:copiatoare, faxuri, proiectoare.

16.Respectul fata de lege si loialitatea fata de interesele institutiei

Cunoasterea si aplicarea consecventa a regulamentelor specifice activitatii curente, precum si sutinerea institutiei si a obiectivelor ei prin promovarea politicilor, strategiilor si a unei imagini favorabile.

Cunoasterea si aplicarea consecventa a regulamentelor specifice activitatii curente, precum si sutinerea institutiei si a obiectivelor ei prin promovarea politicilor, strategiilor si a unei imagini favorabile.

Cunoasterea si aplicarea consecventa a regulamentelor specifice activitatii curente, precum si sustinerea institutiei si a obiectivelor ei.

17. Conduita in timpul serviciului

Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor si realizarea obiectivelor, in relatiile cu functionarii publici, cetatenii, precum si ceilalti beneficiari ai serviciilor prestate de functionarii publici.

Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor si realizarea obiectivelor, in relatiile cu functionarii publici, cetatenii, precum si ceilalti beneficiari ai serviciilor prestate de functionarii publici.

Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor si realizarea obiectivelor, in relatiile cu functionarii publici, cetatenii, precum si ceilalti beneficiari ai serviciilor prestate de functionarii publici.

II. Criterii de performanta pentru functionarii publici de conducere

Nr.

Crt.

Criterii de performanta

Definirea criteriului

1.

Capacitatea de a organiza

Capacitatea de a identifica activitatile care trebuie desfasurate de structura condusa,d delimitarea lor in atributii, stabilirea pe baza acestra a obiectivelor; repartizarea echilibrata si echitabila a atributiilor si a obiectivelor in functie de nivelul, categoria, clasa si gradul functionarului public.

2.

Capacitatea de a conduce

Abilitatea de a crea o viziune realista, de a transpune in practica si de a o sustine; abilitatea de a planifica si administra activitatea unei echipe formate din personalitati diferite, cu nivel diferit al capacitatii de a colabora la indeplinirea unei atributii; capacitatea de a adapta stilul de conducere la situatii diferite, precum si de a actiona pentru gestionarea si rezolvarea conflictelor.

3.

Capacitatea de coordonare

Armonizarea deciziilor si actiunilor personalului, precum si a activitatilor din cadrul unui compartiment, in vederea realizarii obiectivelor acestuia.

Capacitatea de control

Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor in solutii realiste. Depistarea deficientelor si luarea masurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora.

5.

Capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate

Capacitatea de a motive si de a incuraja dezvoltarea performantelor personalului prin: cunoasterea aspiratiilor colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare si a unei atitudini de incredere; aptitudinea de a asculta si de a lua in considerare diferite opinii, precum si de a oferi sprijin pentru obtinerea unor rezultate positive pentru colectiv; recunoasterea meritelor si cultivarea performantelor.

6.

Competenta decizionala

Capacitatea de a lua hotarari rapid, cu simt de raspundere si conform competentei legale, cu privire la desfasurarea activitatii structurii conduse.

7.

Capacitatea de a delega

Capacitatea de a transfera atributii personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal si al competentelor proprii, in scopul realizarii la timp si in mod corespunzator a obiectivelor structurii conduse.

8.

Abilitati in gestionarea resurselor umane

Capacitatea de aplanifica si de administra efficient activitatea personalului subordonat, asigurand sprijinul si motivarea corespunzatoare.

9.

Capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului

Cunoasterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusive prin capacitatea de a crea, de a implementa si de a mentine politici de personal eficiente, in scopul motivarii acestuia.

10.

Competenta in gestionarea resurselor locale

Capacitatea de a utilize resursele materiale si financiare allocate.

11.

Abilitati in domeniul instruirii

Capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si de forma propuneri privind tematica si formele concrete de realizare a instruirii.

12.

Abilitati de mediere si negociere

Capacitatea de a organiza si de a conduce o intalnire, precum si de a orienta catre o solutie comun acceptata, tinand seama de pozitiile diferite ale partilor; capacitatea de a planifica si de desfasura interviuri.

13.

Obiectivitate in apreciere

Corectitudinea in luarea deciziilor; impartialitate in evaluarea personalului din subordine si in modul de acordare a recompenselor pentru rezultatele deosebite in activitate.

1

Criteriile de performanta pentru functionarii publici de executie din clasa I, prevazute la pct. I.1, I.2, I.6, I.7, I.8, I.9, I.10, I.11, I.13, I.14, I.15, I.16, I.17 se aplica si la evaluarea performantelor functionarilor publici de conducere.

REZULTATELE EVALUARII PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE PENTRU PERIOADA 01.12.2006-01.12.2007:

Total personal existent (toti functionarii publici): 240, din care

Anexa 1.

MODEL PENTRU FISA POSTULUI

AUTORITATEA: ADMINISTRATIA FINATELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL: salarizare, resurse umane

APROB,

SEF ADMINISTRATIE

FISA POSTULUI

Nr. 3052

Denumirea postului: REFERENT

Nivelul postului: SUPERIOR

Functia publica corespunzatoare categoriei: REFERENT SUPERIOR GRADUL III

TREAPTA 1

Scopul principal al postului*): lucrari de salarizare si evidenta a personalului din cadrul

Institutiei

Identificarea functiei publice

Denumire REFERENT

Clasa: C

Gradul professional**) III

Vechimea in specialitatea necesara***): 5 ani

Conditii specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate: STUDII MEDII ECONOMICE

Perfectionari (specializari): NU ESTE CAZUL

Cunostinte de operare/programare pe calculator (necessitate si nivel): operare nivel avansat

Limbi straine****) (necessitate si grad de cunoastere): Nu este cazul

Abilitati, calitati si aptitudini necesare:

*) Se vor indica necesitatea existentei postului si contributia pe care acesta o are in cadrul

Autoritatii sau institutiei publice.

**) Daca este cazul.

***) Sestabileste pe baza prevederilor legale.

****) Si limba minoritatilor nationale, acolo unde este cazul.

Cerintele specifice (de exemplu: calatorii, frecvente, delegari, detasari): Nu este cazul

Competenta manageriala (cunostinte de managemet, calitati si aptitudini manageriale) Nu este

Cazul

Atributii*)

verifica pontajele intocmite si prezentate de catre sefii de serviciu si de birouri in vederea intocmirii statelor de plata;

calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare concediile medicale acordate salariatilor din cadrul institutiei;

intocmeste statele de plata privind drepturile salariale pentru salariatii din subordine, inconformitate cu prevederile legale din domeniu;

intocmeste statele de plata pentru acordarea stimulentelor acordate salariatilor din subordine;

raspunde de intocmirea in conformitate cu prevederile legale in vigoare a statelor de plata privind acordarea primelor de concediu de odihna pentru salariatii institutiei;

conduce registrul privind evidenta concediilor medicale ale salariatilor institutiei;

conduce registrul de evidenta a concediilor pentru studii ale salariatilor institutiei;

conduce registrul privind evidenta stampilelor si sigiliilor din cadrul institutiei;

conduce registrul privind evidenta personalului din cadrul institutiei;

intocmeste deciziile privind majorarea salariilor pentru angajatii institutiei si le prezinta pentru avizare si semnare consilierului juridic si sefului de administratie;

raspunde de intocmirea, completarea si pastrarea dosarului professional pentru functionarii publici din cadrul institutiei;

intocmeste si depune la institutiile ablitate dosarele privind pensionarea la limita de varsta, pensionare anticipate si respective pentru pensionarea de boala a salariatilor institutiei;

intocmeste lunar anexele 1.1 si 1.2. privind contributia salariatilor si angajatorului la fondul pentru somaj;

intocmeste lunar situatiile privind contributia angajatilor si ale angajatorului la fondul pentru sanatate;

intocmeste si elibereaza in conformitate cu prevederile legale, avand drept de semnatura a doua, adeverintele de salariu solicitate de catre salariatii institutiei;

intocmeste lunar si asigura transmiterea in termen a situatiei privind evidenta personalului din cadrul Trezoreriei municipiului Cluj-Napoca si a fondului de salarii afferent acestora;

arhiveaza si asigura predarea la arhiva a dosarelor care facobiectul de activitate;

respecta circuitul documentelor din cadrul institutiei;

respecta regulamentul de ordine interioara;

indeplineste orice alte atributii de serviciu stabilite de catre seful de serviciu sau de catre conducerea institutiei;

Limite de competenta**): In conformitate cu deciziile sefului de serviciu si ale conducerii institutiei

Delegarea de atributii: Nu este cazul

Sfera relationala:

Intern:

Relatii ierarhice:

- subordonat fata de: seful de serviciu

- superior pentru: Nu este cazul

Relatii functionale: Cu celelalte compartimente din cadrul institutiei

Relatii de control: Nu este cazul

Relatii de reprezentare: Conform deciziilor safului de serviciu si ale conducerii

institutiei

Extern:

a)      cu autoritati si institutii publice: Nu este cazul

b)      cu organizatii internationale: Nu este cazul

c)      cu persoane juridice private: Nu este cazul

Intocmit de ***);

Numele si prenumele:

Functia publica de conducere: Sef serviciu

Semnatura.......... ..... ...... ..

Data intocmirii: 01.05.2005

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului:

Numele si prenumele:

Semnatura.......... ..... ...... .

Data: 01.05.2005

Avizat de****):

Numele si prenumele: Mihut Stefan Doru

Functia publica de conducere: Sef administratie adjunct

Semnatura.......... ..... ...... .

Data: 01.05.2004

*) Se stabilesc pe baza activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publica in:

concordanta cu specificul functiei publice. Gradul de complexitate si dificultate va creste

treptat in functie de gradul professional, pentru functiile publice de executie, sau de nivelul

competentei manageriale, pentru functiile publice de conducere si pentru functiile publice

corespunzatoare categoriei inaltilor functionary publici.

**) Reprezinta libertatea decizionala de care beneficiaza titularul pentur indeplinirea atributiilor care ii revin.

***) Se intocmeste de conducatorul compertimentului in care isi desfasoara activitatea titularul postului.

****) Se avizeaza de sueriorul conducatorului compertimentului.

Anexa nr. 2

MODELUL RAPORTULUI DE EVALUARE

RAPORT DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale a

functionarului public de conducere

Numele si prenumele:

Functia publica: SEF DE IROU

Gradul de salarizare: CONSILIER SUPERIOR GRADUL I TREAPTA 2

Data ultimei promovari: 01.12.2007

Perioada evaluate: de la 01.12.2006 la 01.12.2007

Studii: SUPERIOARE ECONOMICE DE LUNGA DURATA

Programe de instruire*): MASTERAT IN ADMINISTRATIA PUBLICA

*) Urmate in perioada evaluate

Nr.

Crt.

Obiective

% din timp

Termen de

realizare

Realizat

Pondere

Notare

1.

Imbunatatirea relatiilor cu agentii economici persoane fizice si juridice;

40

Permanent

90%

4,00

2.

Propuneri pentru imbunatatirea informarii agentilor economici persoane fizice si juridice cu privire la modificarile legislative fiscale;

40

Permanent

90%

4,00

3.

Propuneri pentru imbunatatirea activitatii biroului din subordine;

20

Permanent

90%

4,00

Nota pentru indeplinirea obiectivelor: 4,00

Nr.

Crt.

Criteriile de performanta

Note

Comentarii

1.

Capacitatea de a organiza

4

-

2.

Capacitatea de a conduce

5

-

3.

Capacitatea de coordonare

4

-

Capacitatea de control

5

-

5.

Capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate

4

-

6.

Competenta decizionala

4

-

7.

Capacitatea de a delega

5

-

8.

Abilitati in gestionarea resurselor umane

5

-

9.

Capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului

4

-

10.

Competenta in gestionarea resurselor umane

5

-

11.

Abilitati in domeniul instruirii

4

-

12.

Abilitati de mediere si negociere

5

-

13.

Obiectivitate in apreciere

4

-

1

Adaptabilitate

5

-

15.

Asumarea de responsabilitati

5

-

16.

Capacitatea de a rezolva problemele

4

-

17.

Capacitatea de analiza si sinteza

4

-

18.

Creativitate si spirit de initiative

4

-

19.

Capacitatea de planificare si de a actiona strategic

4

-

20.

Capacitatea de a comunica

5

-

21.

Capacitatea de a lucra independent

5

-

22.

Capacitatea de a lucra in echipa

5

-

23.

Capacitatea de consiliere

4

-

2

Capacitatea de indrumare

4

-

25.

Abilitati in utilizarea calculatoarelor si a altor echipamente informatice

5

-

26.

Respectul fata de lege si loialitate fata de interesele institutiei

5

-

27.

Conduita in timpul serviciului

5

-

Nota pentru indeplinirea criteriilor de performanta: 4,51

Calificativ final al evaluarii: FOARTE BINE

Referat*)

*) Se completeaza de evaluator

Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se face evaluarea:

Nr.

Crt.

Obiective

%

din timp

Termen de realizare

1.

Propuneri pentru imbunatatirea relatiei agenti economici-institutie financiara;

50

Permanent

2.

Propuneri pentru imbunatatirea activitatii biroului de asistenta contribuabili persoane fizice si juridice;

40

Permanent

3.

Instruirea profesionala a salariatilor din subordine prin sedinte de lucru saptamanale

10

Permanent

Program de instruire recomandate a fi urmate:

Comentariile functionarului public evaluat: Nu am comentarii

Semnatura functionarului public evaluat.................

Dta: 10.12.2007

Semnatura evaluatorului......................

Numele si prenumele

Functia publica: Sef administratie adjunct

Data: 10.12.2007

Comentariile persoanei care contrasemneaza: Nu am comentarii

Semnatura............................

Numele si prenumele:

Functia publica:Sef administratie

Data: 12.12.2007

Anexa nr.3

MODELUL RAPORTULUI DE EVALUARE

RAPORT DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale a

functionarului public de executie

Numele si prenumele: BESA DANIELA

Functia publica: CONSILIER

Gradul de salarizare: SUPERIOR CLASA I TREAPTA 2

Data ultimei promovari: 01.06.2007

Perioada evaluate: de la 01.12.2006 la 01.12.2007

Studii: SUPERIOARE ECONOMICE DE LUNGA DURATA

Programe de instruire*): MASTERAT IN ADMINISTRATIA PUBLICA

Nr.

Crt.

Obiective

%din timp

Termen de realizare

Realizat Pondere

%

Notare

1.

Propuneri pentru imbunatatirea procentului de depunere a declaratiilor de venit global;

30

Permanent

40

4

2.

Propuneri pentru imbunatatirea procentului de depunere de catre agentii economici persoane juridice a declaratiilor privind obligatiile fata de bugetul consolidate al statului;

30

Permanent

40

4

3.

Imbunatatirea relatiei cu agentii economici persoane fizice si persoane juridice;

40

Permanent

40

4

Nota pentru indeplinirea obiectivelor: 4,00

Nr.

Crt.

Criteriile de performanta

Note

Comentarii

1.

Adaptabilitate

5

-

2.

Asumarea responsabilitatii

4

-

3.

Capacitatea de a rezolva problemele

4

-

Capacitatea de implementare

4

-

5.

Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite

4

-

6.

Capacitatea de analiza si sinteza*

3

-

7.

Creativitate si spirit de initiative

4

-

8.

Capacitatea de planificare si de a actiona strategic

3

-

9.

Capacitatea de a comunica

5

-

10.

Capacitatea de a lucra independent**

5

-

11.

Capacitatea de a lucra in echipa

5

-

12.

Competenta in redactare

4

-

13.

Capacitatea de consiliere**

4

-

1

Capacitatea de indrumare**

4

-

15.

Abilitati in utilizarea calculatoarelor si a altor echipamente informatice

5

-

16.

Respectul fata de lege si loialitatea fata de interesele institutiei

5

-

17.

Conduita in timpul serviciului

5

-

*se utilizeaza doar pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor

publici cu studii superioare de lunga durata si cu studii superioare de scurta durata

**se utilizeaza doar pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale

functionarilor publici cu studii superioare

Nota entru indeplinirea criteriilor de performanta: b4,29

Nota finala a evaluarii: 4,15

Calificativ final al evaluarii; FOARTE BINE

Referat*)

*) Se completeaza de evaluator

Obiective pentru urmatoare aperioada pentru care se face evaluarea:

Nr.

Crt.

Obiective

%

din timp

Termen de realizare

1.

Imbunatatirea cunoasterii prevederilor legale din domeniul de activitate;

40

Permanent

2.

Propuneri privind imbunatatirea relatiilor cu agentii economici persoane fizice si juridice;

40

Permanent

3.

Propuneri pentru imbunatatirea activitatii serviciului din care face parte

20

Permanent

Program de instruire recomandat a fi urmat:

Comentariile functionarului public evaluat: Nu am comentarii

Senatura functionarului public evaluat....................

Data: 05.12.2007

Semnatura evaluatorului...........................

Numele si prenumele:

Functia publica: SEF SERVICIU

Data: 05.12.2007

Comentariile persoanei care contrasemneaza: Nu am comentarii

Semnatura...................

Numele si prenumele:

Functia publica: Sef administratie

Data

Anexa nr.4

MODELUL REFERATULUI INDRUMATOR

Autoritatea/institutia publica: ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

REFERAT

Numele si prenumele functionarului public debutanta:

Functia publica: INSPECTOR

Compartimentul: SERVICIUL SALARIZARE, RESURSE UMANE

Perioada de stagiu: de la 01.08.2006 la 01.08.2007

Data completarii 01.08.2007

Concluzii: Salariatul popa Ovidiu a dat dovada de seriozitate si disciplina in munca, fiind compatibil cu calitatea de functionar public;

Recomandari: Se recomanda avansarea salariatului in gradul professional imediat superior;

Numele si prenumele indrumatorului:

Functia publica: Sef serviciu

Semnatura....................

Anexa nr.5

MODELUL RAPORTULUI DE STAGIU

Autoritatea/institutia publica: ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI DEJ

RAPORT DE STAGIU

Numele si prenumele functionarului public debutant:

Functia publica(debutant): INSPECTOR

Perioada de stagiu: de la 01.08.2006 la 01.08.2007

Atributiile de serviciu*);

verifica pontajele intocmite si prezentate de catre sefii de serviciu si de birouri in vederea intocmirii statului de plata;

calculeaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare concediile medicale acordate salariatilor din cadrul institutiei;

intocmeste statul de plata privind drepturile salariale pentru salariatii din subordine, in conformitate cu prevederile legale din domeniu;

intocmeste statul de plata pentru acordarea stimulentelor acordate salariatilor din subordine;

raspunde de intocmirea in conformitate cu prevederile legale in vigoare a statelor de plata privind acordarea primelor de de concediu de odinhna pentru salariatii institutiei;

tine evidenta la zi a carnetelor de munca pentru salariatii din cadrul institutiei;

conduce registrul privind evidenta concediilor de odihna pentru salariatii institutiei;

conduce registrul privind evidenta concediilor medicale ale salariatilor institutiei;

conduce registrul de evidenta a concediilor pentru studii ale salariatilor institutiei;

conduce registrul privind evidenta stampilelor si sigiliilor din cadrul institutiei

conduce registrul privind evidenta personalului din cadrul institutiei;

intocmeste deciziile privind majorarea salariilor pentru angajatii institutiei si le prezinta pentru avizare si semnare consilierului juridic si sefului de administratie;

raspunde de intocmirea, completarea si pastrarea dosarului professionalpentru functionarii publici din cadrul institutiei;

intocmeste si depune la institutiile abilitate dosarele privind pensionarea la limita de varsta, pensionare anticipate si respective pentru pensionare de boala a salariatilor institutiei;

intocmeste lunar anexele 1.1 si 1.2 privind contributia salariatilor si angajatorului la bugetul asigurarilor sociale de stat;

intocmeste lunar anexe 1 si 2 privind contributia saariatilor si angajatorului la fondul de somaj;

intocmeste lunar situatiile privind contributia angajatilor si ale angajatorului la fondul pentru sanatate;

intocmeste si elibereaza in conformitate cu prevederile legale, avand drept de semnatura a doua, adeverintele de salariu solicitate de catre salariatii institutiei;

intocmeste lunar si asigura tranmiterea in termen a situatiei privind evidenta personalului din cadrul Trezoreriei municipiului Cluj-Napoca si a fondului de salarii aferent acestora;

arhiveaza si asigura predarea la arhiva a dosarelor care fac obiectul de activitate;

respecta circuitul documentelor din cadrul institutiei;

respecta regulamentul de ordine interioara;

indeplineste orice alte atributii de serviciu stabilite de catre seful de serviciu sau de catre conducerea institutiei;

*) Se vor trece atributiile prevazute in fisa postului

*) Se vor preciza atributiile stabilite de seful ierarhic sau alte persoane cu functii de conducere

*) Se vor indica doar cele urmate pe parcursul perioadei de stagiu.

*) Se vor indica, daca este cazul, articolele sau lucrarile publice, comunicari stiintifice etc.

Data intocmirii: 01.08.2007

Semnatura...............

Anexa nr. 6

MODELUL RAPORTULUI DE EVALUARE A ACTIVITATII

FUNCTIONARULUI PUBLIC DEBUTANT

Autoritatea/institutia publica: ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

RAPORT DE EVALUARE A PERIOADEI DE STAGIU

Numele si prenumele functionarului public debutant:

Functia publica: INSPECTOR

Compartimentul CONTROL FISCAL PERSOANE FIZICE

Perioada de stagiu: de la 01.08.2006 la 01.08.2007

Data evaluarii: 01.08.2007

Nr.

Crt.

Criterii de evaluare

Nota

1.

Cunoasterea reglementarilor specifice domeniului de activitate

5

2.

Cunoasterea specificului administratiei publice

5

3.

Capacitatea de indeplinire a atributiilor de serviciu

5

Adaptabilitatea si flexibilitatea in indeplinirea atributiilor

4

5.

Rationament

4

6.

Comunicare

5

7.

Capacitatea de a lucra in echipa

5

8.

Conduita in timpul serviciului

5

Calificativ de evaluare: FOARTE BINE

Propuneri: Propun avansarea in gradul profesional imediat superior

Recomandari: de a urmari si de a-si insusi permanent noile aparitii legislative din domeniul de activitate

Numele si prenumele evaluatorului: Bodea Alinb

Functia publica: Sef serviciu

Data intocmirii: 01.08.2007

Semnatura.....................

Anexa nr. 7

FISA DE EVALUARE

Marca:

Numele si prenumele: RUS VASILE

Functia: REFERENT

Directia: GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUN. CLUJ-NAPOCA

Serviciul (biroul): ADMINISTRATIV

Rezultatul evaluarii: FOARTE BINE

Perioada de evaluare: 01.12.2006-01.12.2007

Criterii de evaluare

Autoevaluarea

Evaluarea conducatorului compertimentului

Evaluarea comp. de gestiune a resurselor umane sau o persoana desemnata de conducatorul unitatii

Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic conducatorului de compartiment

Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala, inmultit cu ponderea criteriului

0

1

2

3

4

5

1.Gradul de indeplinire a standardelor de performanta

* pondere=55%

2.Asumarea responsabilitati

*pondere=25%

3. Adecvarea la complexitatea muncii

*pondere=10%

Initiativa si creativitate

*pondere=10%

4

5

4

4

5

5

4

4

5

5

4

4

4

5

4

4

2,20

1,25

0,40

0,40

Punctaj total=

4,25

Conducatorul compartimentului Seful ierarhic conducatorului

compartimentului

Nume si prenume: Nume si prenume:

Functia publica de conducere: Functia publica de conducere:

SEF ADMINISTRATIE SEF SERVICIU

Semnatura......... Semnatura........

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate