Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» la managementul calitatii totale


la managementul calitatii totale


 

Catedra: TEHNOLOGIA MATERIALELOR SI SUDAREProiect la managementul calitatii totale

- semestrul I -

Managementul calitatii totale ca model de baza si eficient pentru managementul resurselor si gestionarea situatiilor speciale ce pot aparea la unitatea de invatamant preuniversitar COLEGIUL DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI".

Cuprins

Definirea temei

Analiza situatiei existente

Istoric

Diagnostic calitate

Pozitia pe piata

Certificare sau acreditare

Cum functioneaza sistemul calitatii

Resurse umane

Stabilirea parametrilor de performanta, metode de masurare/monitorizare a parametrilor de performanta

Propuneri de imbunatatire

Dezvoltarea organizatiei

Dezvoltarea resurselor umane

Perspectiva organizatiei din punct de vedere al integrarii NATO si UE.

Definirea temei

Sa se analizeze rezultatele modului de implementare, de mentinere si/sau imbunatatire a sistemului de management al calitatii sau a oricarei forme de organizare bazate pe un sistem al calitatii in functie de situatia existenta la organizatia supusa chestionarii pentru prezentul proiect.

Analiza situatiei existente

2.1. Istoric

COLEGIUL DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI" este o scoala cu traditie in unul dintre domeniile importante ale economiei nationale - comunicatiile.

Infiintata in anul 1942 in Bucuresti ca scoala Medie Tehnica de Telecomunicatii cu durata de 4 ani, scoala avea ca scop principal pregatirea tehnicienilor pentru unitatile de posta si telecomunicatii.

In anul 1966 prin legea nr.2, ia fiinta Liceul de Posta si Telecomunicatii cu durata de 5 ani, care a functionat in localul Postei Centrale. Iar in anul 1970 se transforma in Grupul Scolar de Posta si Telecomunicatii, functionand in sediul actual din strada Romancierilor nr.1, sectorul 6.

Prin Ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr.4565/19.09.2000, s-a aprobat ca din anul scolar 2000-2001 sa functionam sub denumirea COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI".

Scoala functioneaza in prezent cu 131 de clase in formele de invatamant:

liceu zi (Filiera tehnologica, profil tehnic, specializarea Telecomunicatii; Filiera tehnologica, profil economic, specializarea Posta; Filiera teoretica, specializarea matematica-informatica);

liceu seral (Filiera tehnologica, profil tehnic, specializarea Telecomunicatii);

liceu - cu frecventa redusa (matematica-fizica);

scoala postliceala (Tehnicieni telecomunicatii, Electronisti echipamente de telecomunicatii, Diriginti de posta, Operatori economici de posta),

scoala profesionala (Electronist retele de telecomunicatii);

scoala de ucenici (Jonctori de cabluri de telecomunicatii).

In plus, liceul COLEGIUL DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI" functioneaza cu clase bilingve de engleza, franceza si germana, in specialitate, fiind unul din cele 5 licee din Bucuresti care are avizul de a functiona cu astfel de clase. Mentionam ca elevii acestor clase bilingve sustin si un examen de atestat la limbi straine de regula cu reprezentantii Serviciilor culturale ale Ambasadelor.

In conformitate cu solicitarea MEC - DIRECTIA GENERALA INTEGRARE EUROPEANA SI RELATII INTERNATIONALE / SERVICIUL ROMANII DE PRETUTINDENI nr. 36619/2002 si solicitarile ISMB nr. 10908/14.09.2001 si 10909/14.09.2001, in cadrul COLEGIUL DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI" 19 tineri de origine romana, bursieri (14 din Albania si 5 din Turkmenistan) au fost cuprinsi intr-un program pregatitor de invatare a limbii romane si aprofundarea cunostintelor din gimnaziu (planul de invatamant pentru un an pregatitor - nr. inregistrare MEC 40240/22.09.1998) si ulterior, incepand cu anul scolar 2002-2003 studii complete liceale.

In etapa actuala a reformei economiei nationale, societatea are nevoie si de tehnicieni sau muncitori buni. Numarul mare de tineri care se indreapta catre scoala noastra reflecta legatura directa intre cerere si oferta pe piata muncii.

In perspectiva reformei invatamantului vocational am optat pentru restructurarea si modernizarea strategiei de pregatire, pentru modernizarea dotarilor si pentru alinierea la strategiile de pregatire europeana. Reforma invatamantului profesional si tehnic din Romania are, ca obiectiv principal, realizarea unei formari profesionale care sa corespunda standardelor de pregatire din tarile Comunitatii Europene. Numarul cadrelor calificate devine mai putin important decat capacitatea acestora de a produce bunuri si servicii de calitate superioara.

Pentru a analiza situatia existenta la COLEGIUL DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI" am trecut la efectuarea a unui tip de analiza numita analiza de tip SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats).

ANALIZA SWOT LA NIVELUL UNITATII DE INVATAMANT

P

U

C

T

E

T

A

R

I

1. Calitatea resursei umane

numar mare de profesori metodisti: 8

de cultura generala: 2;

de specialitate: 6

numar mare de profesori autori de programe scolare in programul de reforma (ultimii 5 ani): 15;

numar profesori autori de manuale/ auxiliare curriculare: 10;

numar profesori formatori nationali/ regionali: 20;

numar de profesori care au participat la cursuri de perfectionare sau postuniversitare (ultimii 5 ani): 83;

2. Spatii de invatamant suficiente si corespunzator dotate (echipamente, utilaje, aparate pentru instruirea teoretica si practica).

sali de clasa: 67 (dintre care 6 echipate multimedia);

laboratoare/cabinete: 19;

puncte de documentare pentru clasele bilingve (franceza, engleza, germana): 3

ateliere: 12;

o sala de sedinte;

cabinet metodic;

club;

o sala de sport;

o biblioteca (35.000 de volume);

numar de calculatoare - generatie Pentium: 52 bucati;

conectare la INTERNET: 4.

3. Posibilitati de cazare si masa

cantina: 1 (bucatarie, sala de mese de: 500 de locuri);

spalatorie: ;

camine: 2 ( camin fete, camin baieti);

terenuri de sport: 3;

o sala de sedinte;

cabinet metodic;

club;

cabinet medical

centrala termica proprie

4. Experienta in derularea de programe de formare continua si evaluare

5. Acces la standardele ocupationale de interese pentru domeniul vizat de formare si experienta in elaborarea instrumentelor de evaluare.

6. Existenta unui climat favorabil in scoala pentru implicarea in activitati diverse care sa contribuie la sporirea prestigiului scolii si diversificarea surselor de venituri extrabugetare.

1. Lipsa de organizare a sistemului de obtinere o informatiei referitoare la nevoia de formare.

2. Deficiente de comunicare cu MMPS si MEC in vederea activitatilor pentru formarea continua a adultilor si de reconversie profesionala.

3. Reticente din partea formabililor (cadre didactice) in cadrul procesului de formare interna datorate lipsei de motivatie.

4. Resurse financiare reduse pentru a oferi recompense materiale atractive cadrelor didactice de valoare.

P

U

N

C

T

E

S

L

A

B

E

O

P

O

R

T

U

N

I

T

A

T

I

1. Contracte ferme incheiate cu parteneri sociali de mare importanta in economia romaneasca:

ROMTELECOM;

RADIOCOMUNICATII;

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA;

ISAF S.A.;

S.C. DUAL TELECOM,

prin care se prevede si:

organizarea de programe pentru formarea continua a adultilor;

consultanta de specialitate;

furnizarea resursei umane adecvat pregatite de catre scoala, pentru completarea locurilor ivite in cadrul firmei;

sprijin din punct de vedere tehnic prin asistenta la aplicarea programelor scolare de specialitate;

sprijin din punct de vedere material pentru alinierea bazei materiale la cerintele noului Curriculum si la realitatile tehnice ale partenerilor economici.

2. Existenta unor intalniri periodice cu reprezentantii comunitatii locale: membrii in organele alese de conducere de la nivel local, parinti, oameni de afaceri, reprezentanti ai bisericii si ai organizatiilor culturale etc. privind cresterea adecvarii ofertei educationale la specificul comunitar.

3. Parteneriate cu universitatile DEPERTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC care vizeaza: formarea initiala a cadrelor didactice si in domeniul identificarii necesarului de formare a cadrelor didactice pentru dezvoltarea profesionala.

4. Tendintele alinierii evaluarii profesionale la standardele internationale, in vederea recunoasterii reciproce a competentelor.

1. Divergentele de opinii intre MEC si MMPS in privinta recunoasterii modului de formare si certificare a adultilor.

2. Legislatia care nu este suficient de ferma in conditionarea sigurantei postului de frecventare a unor cursuri de formare.

3. Existenta unor concurenti care ofera aceleasi servicii in cadrul comunitatii.

4. Atragerea formatorilor de valoare in alte domenii de activitate, mai atractive din punct de vedere financiar.

A

M

E

N

I

N

T

A

R

I

2.2.1. Pozitia pe piata

Intr-un top al liceelor intocmit si publicat de MEC (Ministerul Educatiei si Cercetarii) la mijlocul anului curent cu ocazia examenului de capacitate si a admiterii computerizate la licee, COLEGIUL DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI" se situa in primele 10 institutii de invatamant liceal din Municipiul Bucuresti si pe un bine meritat loc intai la categoria liceelor cu profil tehnologic din capitala.

Un alt lucru important de mentionat este acela ca COLEGIUL DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI" este unul dintre cele 5 licee din Bucuresti care are avizul de a functiona cu clase bilingve de engleza, franceza si germana.

Acest lucru a fost posibil numai dupa o implicare mai activa si mai concreta a conducerii institutiei de invatamant care prin intermediul unor programe de dezvoltare derulate prin intermediul PHARE sa-si puna la punct un sistem mai eficient de management si de gestionare eficienta si rationala a resurselor primite de la minister, precum si a celor provenite din surse extrabugetare. Un alt atu al actualei conduceri a fost acela de a reimprospata relatiile cu partenerul traditional ROMTELECOM precum si atragerea de alti noi parteneri de sponsorizare si colaborare in vederea imbunatatirii sistemului de invatamant si a bazei tehnico-stiintifice pentru desfasurarea procesului de invatamant, in vederea obtinerii unor specialisti mai buni atat de necesari in dezvoltarea continua a domeniului telecomunicatii.

2.2.2. Certificare sau acreditare

Istoric pornind, incepand din anul 1966 prin legea nr.2 din acelasi an ia fiinta Liceul de Posta si Telecomunicatii cu durata de 5 ani. Implicit aceasta lege acorda liceul autorizarea de functionare si acreditarea necesara pentru a forma profesionisti in domeniul comunicatiilor avand in vedere ca era un liceu unic din punct de vedere al specializarii comunicatiilor.

Anul trecut (2001) COLEGIUL DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI" a devenit centru de formare - formatori specializat si atestat printr-o certificare data de PMU. Acest lucru fiind posibil in cea mai mare masura programului PHARE - VET RO 9405, cand scoala a organizat o serie de peste 20 de cursuri de formare, la care au participat profesori din program sau au fost solicitati ca lectori pentru scolile de demonstratie, profesorii scolii specializati ca formatori in cadrul programului.

De asemenea liceul este autorizat si acreditat de catre minister in vederea sustinerii si de cursuri cu clase bilingve. Important este ca elevii acestor clase sustin la final un examen de atestat la limbi straine, de regula, cu reprezentantii Serviciilor Culturale ale Ambasadelor, prin care li se va elibera un certificat de vorbitor de limba straina (engleza, franceza sau germana), recunoscut la noi in tara.

2.2.3. Cum functioneaza sistemul calitatii

Pentru a evalua modul cum functioneaza sistemul calitatii am efectuat o analiza de tip P.E.S.T. (Politic Economic Social Tehnologic).

ANALIZA P.E.S.T. LA NIVELUL UNITATII DE INVATAMANT

Analiza contextului POLITIC

La nivel national exista preocupari de apropiere a modului de formare si evaluare de cerintele pietei muncii.

EXEMPLE:

proiectul desfasurat de MEC in colaborare cu COSA "Implementarea sistemului de evaluare si certificare a competentelor profesionale bazat pe standarde ocupationale in scoli profesionale si postliceale din reteaua MEC".

programul MEC - COSA Formarea si evaluarea competentelor profesionale pe baza standardelor ocupationale pentru personalul didactic si managerial din sistemul educational

In cadrul programului PHARE - VET RO 9405, scoala  a organizat o serie de peste 20 de cursuri de formare, la care au participat profesori din program sau au fost solicitati ca lectori pentru scolile de demonstratie, profesorii scolii specializati ca formatori in cadrul programului. Scoala a devenit un centru de formare - formatori specializati si atestat de PMU.

Primaria / comunitatea locala manifesta un interes deosebit pentru colaborarea cu unitatea de invatamant, domeniul prioritar al formarii reprezentand un ridicat grad de interes pentru membrii comunitatii.

Organizarea de intalniri periodice cu reprezentantii comunitatii locale: membrii in organele alese de conducere de la nivel local, parinti, oameni de afaceri, reprezentanti ai bisericii si ai organizatiilor culturale etc. privind cresterea adecvarii ofertei educationale la specificul comunitar si cresterea importantei scolii ca focar de civilizatie;

Organizarea diferitelor forme de reconversie profesionala;

Organizarea de cursuri / forme de pregatire pentru satisfacerea nevoilor si la cererea comunitatii locale.

Strategia instruirii in cadrul COLEGIUL DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI" vizeaza, in primul rand, latura comportamentala - legata de activitati practice, pe cea atitudinala si motivationala, latura informationala fiind pusa in valoare in context operational practic.

Prin intreaga organizare a procesului de invatamant in COLEGIUL DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI" sau urmarit sporirea flexibilitatii acestuia, in acord cu procesul general de reforma a invatamantului romanesc, astfel incat sa se asigure mobilitatea ocupationala si gradul de adaptabilitate a personalului de specialitate la evolutia tehnica si tehnologica.

Exista experienta in proiectarea programelor de formare in vederea reconversiei profesionale. La solicitarea firmei de telecomunicatii DUAL TELECOM si apoi in parteneriat cu AGIR - SOCIETATE INGINERILOR DIN TELECOMUNICATII, pe baza Caietului de sarcini pentru cursul de calificare in meseria: JONCTORI DE TELECOMUNICATII COD C.O.R. 724.408 s-a elaborat curriculum in dezvoltarea locala.

Exista experienta in proiectarea programelor de formare in concordanta cu cerintele partenerilor economici, pe baza standardelor ocupationale elaborate in cadrul DIRECTIEI DE TELECOMUNICATII BUCURESTI - cu sediul in Calea Victoriei nr.37, sector 1 in colaborare cu CSOE (COSA).

Analiza contextului ECONOMIC

COLEGIUL DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI" este o scoala de traditie in unul dintre domeniile importante ale economiei nationale - comunicatiile, domeniu aflat intr-o continua dezvoltare.

Aparitia firmelor particulare in domeniu prin disparitia monopolului de stat va influenta solicitarea de forta de munca adecvat pregatita. Modernizarea echipamentelor partenerilor economici traditionali pentru a face fata concurentei, va implica un necesar de formare pentru personalul deja angajat. Centrele de instruire si documentare din domeniu nu au capacitatea necesara pentru a absorbi tot personalul, cu necesar de dezvoltare profesionala, intr-un timp scurt.

Domeniile vizate de formare sunt atractive prin castigurile mari care pot fi obtinute de catre cei angajati in domeniul comunicatiilor.

Analiza contextului SOCIAL

Unitatea de invatamant este interesata si considera ca prioritate Includerea sociala: incurajarea accesului egal la pregatire si orientare a persoanelor dezavantajate pe piata muncii si lupta impotriva discriminarii. Un grup de 6 cadre didactice au participat la proiectul "Special pedagogical approach to increase the motivation, the ability to learn the basic knowledge of young disadvantaged people"

Proiect Leonardo da Vinci, Nr. de inregistrare: RO/1999/PL-83715/I,1,2,c; Corpul DG 22-B

Scopul si localizarea proiectului

Sa imbunatateasca abilitatile si competentele oamenilor, in special ale tinerilor, in pregatirea profesionala initiala, la toate nivelele, in vederea facilitarii integrarii si reintegrarii pe piata muncii;

Sa promoveze si sa revigoreze contributia pregatirii profesionale la procesul inovator, in vederea imbunatatirii competentelor si de asemenea in vederea unor noi posibilitati de angajare.

Proiectul vine sa preintampine urmatoarele nevoi ale grupurilor tinta: nevoile profesorilor implicati in educatia tinerilor dezavantajati, nevoile parintilor, a tinerilor dezavantajati, nevoilor societatii in general.

In conformitate cu solicitarea MEC - DIRECTIA GENERALA INTEGRARE EUROPEANA SI RELATII INTERNATIONALE / SERVICIUL ROMANI DE PRETUTINDENI Nr. 36619/2002 si solicitarile ISMB Nr. 10908/14.09.2001 si 10909/14.09.2001, in cadrul COLEGIUL DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI", 19 tineri de origine romana, bursieri (14 din Albania si 5 din Turkmenistan) au fost cuprinsi intr-un program pregatitor de invatare a limbii romane si aprofundarea cunostintelor din gimnaziu (Planul de invatamant pentru an pregatitor - Nr. inregistrare MEC 40240/22.09.1998) si ulterior, incepand cu anul scolar 2002 - 2003, studii complete liceale.

Stabilirea legaturilor formale cu organele de politie, pompieri si corpul gardienilor publici in vederea asigurarii pazei si sigurantei elevilor si pentru prevenirea delincventei juvenile.

Colaborare cu Biserica:

Organizarea de cursuri pentru elevii saraci din cartier;

Organizarea de excursii si festivitati cu tematica specifica;

Sprijin in organizarea orelor de Dirigentie cu tematica specifica si in desfasurarea orelor de religie.

Existenta unor parteneriate cu:

AGIR - SOCIETATEA INGINERILOR DIN TELECOMUNICATII - sub egida MINISTERULUI MUNCII - parteneriat pentru CONVERSIA PROFESIONALA IN OCUPATII DIN COMUNICATII;

INCD EcoInd - INSTITUTUL NATIONAL C-D PENTRU ECOLOGIA INDUSTRIALA - asigurarea conditiilor specifice instruirii; asigurarea spatiilor si a logisticii de catre unitatea de invatamant;

Sindicatul ROMTELECOM - furnizarea de date statistice privind ocuparea fortei de munca pregatite in cadrul Colegiului.

Colaborare cu DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC - UPB in domeniul identificarii necesarului de formare a cadrelor didactice pentru dezvoltarea profesionala.

Au fost reconsiderate, din punct de vedere a utilitatii pe piata fortei de munca, unele capacitati care pareau a fi, traditional, apartinatoare "culturii generale": capacitatea de a comunica in scris si oral, numeratia, dexteritati manuale si mentale, capacitatea de a coopera cu altii, capacitatea si obisnuinta muncii sustinute, capacitatea de invatare independenta (asimilarea tehnicilor de munca intelectuala necesare instruirii pe durata intregii vieti).

S-a incercat gasirea unui echilibru intre abilitatile sociale si dezvoltarea de atitudini, pe de o parte si cunostintele generale sau specifice diferitelor domenii ocupationale pe de alta parte. Pregatirea pentru viata profesionala activa a devenit una dintre prioritatile scolii.

Strategia formarii profesionale tine seama de cele trei componente ale formarii:

Competentele profesionale - stabilite prin standarde de pregatire profesionala (pentru a asigura satisfacerea exigentelor partenerilor economici si sociali);

Competente tehnice - pentru a asigura integrarea competentelor sociale in cunostintele tehnice generale de specialitate;

Competente polifunctionale - prin care se asigura capacitatea de a interveni in activitati conexe cu activitatea de baza: de control, de intretinere, de organizare.

Analiza contextului TEHNOLOGIC

Obiectivele care au fost avute in vedere, considerand resursele materiale drept suportul tuturor activitatilor din unitatea scolara:

Calitatea demersului didactic este in stransa legatura cu asigurarea bazei materiale corespunzatoare;

Cabinetele scolare dotate corespunzator tendintelor moderne care vizeaza o mai mare independenta de instruire a elevilor, acestia devenind factori activi in propria formare;

Accesul la tehnologii noi in domeniul instruirii;

Localul scolii:

conditia functionarii corecte a intregii activitati;

ambientul scolar impune calitatea demersului didactic.

Informatizarea intregii activitati din unitatea scolara;

Modernizarea activitatii de predare - invatare;

Aplicarea unor strategii didactice corespunzatoare fiecarei discipline si adaptarea lor in functie de colectivul de elevi;

Motivarea elevilor in activitatea de preluare a informatiei si de aplicare ei;

Centrarea pe elev a activitatii;

Folosirea eficienta a mijloacelor de invatamant (informatizarea procesului de instruire);

Introducerea experimentului si a aplicatiei practice acolo unde este necesar, folosind dotarea adecvata din scoala sau din teren, la partenerul economic;

Participarea activa la implementarea reformei in invatamant prin cunoastere a proiectelor si programelor si prin metodologii de aplicare adecvate.

Au fost identificate resursele necesare pentru a procura sculele, instrumentele, materialele si aparatele de masura si control necesare pentru a asigura pregatirea elevilor, in conformitate cu cerintele Standardului Ocupational si cele ale Standardului de Pregatire Profesionala pentru meseriile care sunt vizate de domeniile prioritare de formare. Pentru a permite instruirea corespunzatoare si a elevilor de liceu, in conformitate cu cerintele noului Curriculum si competentele vizate de catre acesta, pentru a permite familiarizarea viitorilor absolventi cu realitatile viitorului loc de munca, au fost achizitionate noi echipamente.

Pentru a sustine o instruire moderna, au fost identificate resurse financiare si au fost echipate 5 sali de clasa ca sali multimedia.

Nu a fost neglijata nici Formarea continua a adultilor. Pentru cursurile de reconversie profesionala sau pentru formarea cadrelor didactice s-a echipat corespunzator o sala multimedia, dedicata acestor programe de formare.

O atentie speciala in cadrul COLEGIUL DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI" s-a acordat asigurarii bazei materiale, mijloacelor de instruire, ca suport pentru curriculum, din care sa se faciliteze trecerea de la un invatamant centrat pe profesori la un invatamant centrat pe elevi.

S-a avut in vedere ca doar astfel mediul de pregatire initiala va fi capabil sa furnizeze muncitori capabili sa inteleaga evolutia tehnologica, sa se adapteze la noile structuri tehnologice, la schimbarile care au loc in mediul socio-economic si sa permita mobilitatea si flexibilitatea pe piata muncii (sa asigure conditiile pentru reconversie profesionala, atunci cand cerintele pietii se modifica).

In concordanta cu continutul curriculum-ului s-au proiectat laboratoarele, cabinetele si atelierele scoala, s-au elaborat materialele didactice necesare, s-au procurat echipamentele de instruire, manuale si tehnologii didactice de utilizare a acestora.

Pentru a asigura puternicul caracter formativ al invatamantului, procesul de invatamant a fost axat, de regula, pe lucrari practice (de laborator si de atelier). Elevii au la dispozitie documentatia, materialele si echipamentele necesare executarii directe a lucrarilor, sporind autonomia si responsabilitatea fiecarui elev in parte.

Laboratoarele de specialitate (de Centrale Telefonice, de Centrale de institutie, de Centrale telegrafice digitale, de Echipamente de transmisiuni, de Electronica analogica, de Electronica digitala, de Masuri Electrice si Electronice, de Fundamente ale electrotehnicii si masurarii, de Masuri speciale in telecomunicatii, de Bazele telecomunicatiilor, de Exploatare Postala, Oficiul Postal Scoala etc.) sunt dotate corespunzator pentru procesul didactic.

De asemenea, cele 5 laboratoare de informatica (doua conectate la INTERNET), permit elevilor o pregatire adecvata. Dotarea actuala cu calculatoare s-a realizat prin participarea la diverse programe PHARE - VET RO 9405, SOROS, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI sau prin eforturi financiare proprii si contributii ale partenerilor economici.

Au fost dotate cele 3 Centre de documentare pentru clasele bilingve (ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA) cu video, televizoare color, radiocasetofoane.

In plus, pachetele de software pentru invatarea si aprofundarea limbilor straine ofera o abordare integrala a celor patru deprinderi de baza - Listening, Reading, Speaking, Writing - si a problemelor de gramatica.

Posibilitatea folosirii CD-ROM-lor inscriptionate cu un bogat material didactic extrem de atractiv (multiple enciclopedii, harti, teste etc.) a crescut interesul elevilor pentru limba si civilizatia straina, ajutand profesorul la motivarea elevilor.

CATEGORII DE CLIENTI

Cadre didactice:

ingineri profesori;

maistri instructori;

alte categorii de cadre didactice.

Scoala este un centru de formare - formatori specializat si atestat de PMU.

Persoane dezavantajate social in vederea facilitarii integrarii si reintegrarii pe piata muncii.

Derularea unor proiecte care vin sa preintampine urmatoarele nevoi ale grupurilor tinta: nevoile profesorilor implicati in educatia tinerilor dezavantajati, nevoile parintilor, a tinerilor dezavantajati, nevoilor societatii in general.

Adulti aflati in exercitarea unei profesii Evaluarea de competenta (Evaluarea consta in analiza dovezilor de competenta produse de un candidat in timp in prezenta sau nu a evaluatorului).

Profesori ai scolii au participat la Proiectul desfasurat de MEC in colaborare cu COSA "Implementarea sistemului de evaluare si certificare a competentelor profesionale bazat pe standarde ocupationale in scoli profesionale si postliceale din reteaua MEC".

Directorii scolii au participat la programul MEC - COSA "Formarea si evaluarea competentelor profesionale pe baza standardelor ocupationale pentru personalul didactic si managerial din sistemul educational".

Firme de telecomunicatii - programe de formare continua sau de reconversie profesionala

Exista deja experienta in domeniu . La solicitarea firmei de telecomunicatii DUAL TELECOM si apoi in parteneriat cu AGIR - SOCIETATE INGINERILOR DIN TELECOMUNICATII, pe baza Caietului de sarcini pentru cursul de calificare in meseria: JONCTORI DE TELECOMUNICATII COD C.O.R. 724.408 s-a elaborat curriculum care viza formarea continua a adultilor. Exista experienta in proiectarea programelor de formare in concordanta cu cerintele partenerilor economici, pe baza standardelor ocupationale elaborate in cadrul DIRECTIEI DE TELECOMUNICATII BUCURESTI - cu sediul in Calea Victoriei nr.37, sector 1 in colaborare cu CSOE (COSA).

Comunitatea locala

Unitatea de invatamant colaboreaza strans cu membrii comunitatii locale prin:

Organizarea de intalniri periodice cu reprezentantii comunitatii locale: membrii in organele alese de conducere de la nivel local, parinti, oameni de afaceri, reprezentanti ai bisericii si ai organizatiilor culturale etc. privind cresterea adecvarii ofertei educationale la specificul comunitar si cresterea importantei scolii ca focar de civilizatie;

Organizarea diferitelor forme de reconversie profesionala;

Organizarea de cursuri / forme de pregatire pentru satisfacerea nevoilor si la cererea comunitatii locale.

CONCURENTI

  1. Centrele de instruire si documentare ale partenerilor economici traditionali
  2. Alti furnizori de pachet de formare in domeniul comunicatiilor
  3. Alte centre de formare continua a cadrelor didactice
  4. Firmele din domeniul comunicatiilor care isi evalueaza singure competenta personalului angajat sau la angajare, fara a apela la standardele ocupationale si instrumentele de evaluare asociate existente in domeniu.

SCOPURILE SCHIMBARII

Desi personalul actual conform datelor prezentate este corespunzator, ramane in atentia asigurarea cu personal de calitate a unitatii scolare; acest lucru este necesar pentru asigurarea tuturor activitatilor solicitate de un Colegiu Tehnic de anvergura in capitala; exista tendinta de migrare a profesorilor de limbi straine si a inginerilor catre firme sau alte locuri de munca mai bine platite. Identificarea factorilor si a mecanismelor care motiveaza in mod prioritar fiecare individ in cadrul unei organizatii permite elaborarea unor strategii specifice orientate catre imbunatatirea performantei individuale.

Se va sprijini pregatirea continua (educatie permanenta) a personalului;

Se vor cauta solutii pentru motivarea personalului prin activitati de invatamant suplimentare aducatoare de venituri (cursuri, participari la programe de reconversie profesionala, plan de productie etc.)

2.2.4. Resurse umane

COLEGIUL DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI" functioneaza cu un personal format din :

3 directori (si un Director Educativ)

180 personal didactic (titulari suplinitori, plata cu ora, cumul si didactic auxiliar)

81 TESA

repartizat dupa cum urmeaza:

numar total cadre didactice: 160

numar cadre didactice titulare: 76

profesori de cultura generala: 82

profesori discipline tehnice/de specialitate: 40

maistri instructori: 38

cadre didactice cu examen de definitivat: 47

cadre didactice cu gradul al II-lea: 26

cadre didactice cu gradul I: 52

cadre didactice cu doctorat: 3

numar profesori metodisti: 8, din care:

de cultura generala: 2

de specialitate: 6

numar profesori autori de programe scolare in programul de reforma (ultimii 5 ani): 15

numar profesori autori de manuale auxiliare curriculare: 10

numar profesori formatori nationali/regionali: 20

numar de profesori care au participat la cursuri de perfectionare sau postuniversitare (ultimii 5 ani): 83

2.3. Stabilirea parametrilor de performanta, metode de masurare/monitorizare a parametrilor de performanta

PRINCIPIILE PE BAZA CARORA TREBUIE FACUTA ANALIZA DOVEZILOR DE COMPETENTA

Nr. crt.

PRINCIPIU

DESCRIERE

VALIDITATE

Metoda de evaluare furnizeaza informatii direct legate de subiectul evaluarii

AUTENTICITATE

Informatia provine din munca proprie a persoanei evaluate

VALABILITATE

Dovezile colectate sunt suficient de recente pentru a decide ca persoana evaluata este acum competenta

CALITATE

Cunostintele si aptitudinile demonstrate corespund nivelului prevazut de standard / natura si importanta activitatii ?

TRANSFERABILITATE

Poate persoana evaluata sa aplice cunostintele si aptitudini intr-o gama diversa de contexte

SUFICIENTA

Dovezile colectate demonstreaza intreaga competenta

FEED-BACK-UL pe care il va furniza evaluatorul va prezenta in detaliu lipsurile identificate si modalitatile prin care persoana evaluata se poate instrui pentru a face fata cerintelor standardelor

Evaluarea, mai ales cea a adultilor aflati in exercitarea unei profesiuni, este o problema foarte delicata. Ea nu trebuie sa se bazeze pe instrumente unice, fiind preferabila constituirea unui portofoliu, cat mai complex, din care nu trebuie sa lipseasca:

modele de autoevaluare (pe diferite dimensiuni);

declaratii de intentii referitoare la finalitatile dezvoltarii profesionale si personale;

diferite fise de apreciere;

ghiduri pentru observatie in timpul activitatilor;

forme de urmarire a interactiunilor si a comunicarii;

modele de rapoarte scrise;

rapoarte din partea altor persoane.

Evaluarea resurselor umane implica estimarea performantelor individuale, in scopul ameliorarii lor. Obiectivele specifice catre care este orientata estimarea performantei pot fi:

salarizare / recompense, promovare, transfer;

formare si dezvoltare individuala.

Scopul evaluarii poate fi:

in vederea recunoasterii competentelor obtinute printr-un program de formare;

pentru recunoasterea competentelor curente.

Evaluarea se poate referi la:

o unitate de competenta;

mai multe unitati de competenta.

Unitatile de competenta ale ocupatiei, care sunt vizate in evaluarea unui profesor/filiera vocational - tehnologic, sunt:

U1 - comunicarea cadru didactic-elev;

U2 - comunicarea intre cadre didactice;

U3 - mentinerea relatiei familie-unitate scolara;

U4 - implicarea familiei in activitatile formativ-educative;

U5 - coordonarea activitatilor extrascolare;

U6 - programarea activitatii de invatare;

U7 - elaborarea proiectului didactic;

U8 - utilizarea de materiale didactice;

U9 - elaborarea temelor transdisciplinare;

U10 - dezvoltarea de curriculum optional;

U11 - evaluarea parametrilor psihopedagogici;

U12 - elaborarea instrumentelor de evaluare;

U13 - evaluarea nivelului pregatirii teoretice si practice a elevului;

U14 - dezvoltarea profesionala;

U15 - dezvoltarea comportamentului social;

U16 - organizarea activitatilor de invatare;

U17 - coordonarea activitatilor extracurriculare;

U18 - organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte;

CONTROLUL SI EVALUAREA CONSTRUCTIVA A PERSONALULUI

Orice program trebuie sa duca la dezvoltarea unor anumite competente concrete, necesare in realizarea finalitatilor personale si organizationale.

Pentru ca evaluarea sa aiba consistenta, este necesara stabilirea chiar prin proiectare a tipurilor de efecte urmarite si pe aceasta baza, a unor criterii de evaluare. Se va stabili astfel raportul dintre performantele obtinute si cele preconizate. In acest scop, evaluatorul trebuie sa planifice si sa organizeze activitatea de evaluare, tinand cont de normele de eficienta in domeniu.

Probele si tehnicile de evaluare, selectate ca relevante, vor fi adaptate domeniului. Elementele componente ale probei de evaluare vor fi insotite de descrierea nivelului calitativ la care trebuie realizata activitatea descrisa.

Persoanele evaluate vor fi informate despre tipul de probe de evaluare alese si datele concrete care vor fi colectate in vederea evaluarii, vor primi explicatii despre strategia de evaluare adoptata, metodologia de aplicare a probelor, combinarea si esalonarea acestora.

Evaluarea traditionala urmareste evaluarea cunostintelor si deprinderilor separat si, de cele mai multe ori in afara contextului de munca. Evaluarile traditionale surprind performanta candidatului la un moment dat, dinainte stabilit.

Evaluarea de competenta se focalizeaza pe capacitatea candidatului de a desfasura activitati in contextul muncii, utilizand deprinderi si cunostinte specifice. Evaluarea consta in analiza dovezilor de competenta produse de un candidat in timp, in prezenta sau nu a evaluatorului.

Rolul evaluatorului este de a ajuta persoana evaluata sa produca dovezi de competenta, nu doar sa judece aceste dovezi.

ETAPELE DEMERSULUI EVALUATIV

DEMARAREA ACTIUNII

URMARIREA SI MASURAREA PERFORMANTEI

COMPARAREA SI MASURAREA VARIATIEI INTRE:


SCOPUL SAU COMPORTAMENTUL DORIT PERFORMANTA OBTINUTA


ACTIUNEA CORECTIVA


REVIZUIREA IMBUNATATIREA

OBIECTIVELOR PERFORMANTELOR

(daca performanta este mai mare decat (daca performanta este mai mica decat

asteptarile) asteptarile)

Evaluarea constructiva a resurselor umane se transforma in esenta functiei manageriale de control.

Trecerea de la un control de tip represiv (care urmareste mai ales pedepsirea celui care nu realizeaza finalitatile organizatiei si nu se supune normelor existente) la unul participativ si co-evolutiv.

OBSERVATII

Autoevaluarea (pe diferite dimensiuni) si declaratiile de intentii referitoare la finalitatile dezvoltarii profesionale si personale (asteptarile individuale in raport cu performanta personala si cu recompensa care poate fi obtinuta prin aceasta performanta, obiective personale, elaborate in mod constient), au o importanta semnificativa in cadrul mecanismelor motivationale.

Prin identificarea factorilor si a mecanismelor care motiveaza in mod prioritar fiecare individ in cadrul unei organizatii permite elaborarea unor strategii specifice orientate catre imbunatatirea performantei individuale.

Formarea/evaluarea resurselor umane implica elaborarea si aplicarea unor strategii specifice destinate educarii, cresterii, dezvoltarii personalului, respectand simultan cerintele organizatiei si aspiratiile/nevoile individuale.

Esenta strategiei consta in implicarea activa a individului in procesul sau de educare, crestere, dezvoltare (identificarea nevoilor, constientizarea potentialului personal, autoeducatia).

In programele de evaluare este preferabila exploatarea fenomenului profetii realizabile . In majoritatea cazurilor, cu cat asteptarea relativa la o situatie sau la o persoana este mai mare, cu atat performantele sunt mai mari. Daca celor implicati in programul de formare le vom cere performante foarte bune (corelate la posibilitatile existente) si vom gasi nota necesara sa-i motivam pentru a le atinge, rezultatele obtinute vor fi cel putin medii.

Trebuie gasita modalitatea prin care sa se obtina:

potentarea increderii in sine, a autodezvoltarii;

favorizarea autocontrolului si autoconducerii;

favorizarea intelegerii criteriilor de reusita si de acceptare a ideilor si a performantelor;

inlaturarea barierelor de comunicare;

diversitatea posibilitatilor de alegere si incurajarea inovatiilor;

abordarea constructiva a greselii, care nu mai este considerata un factor negativ care se cere preventiv si sanctionat atunci cand apare, ci un pas firesc in procesul invatarii;

REZULTATELE EVALUARII CONSTRUCTIVE A RESURSELOR UMANE

Programe concrete, initiate dupa caz si posibilitati, la nivel local, regional sau central pentru:

Dezvoltarea profesionala si personala a celui evaluat, pe baza nevoilor dovedite si a intereselor declarate;

Dezvoltarea resurselor si a oportunitatilor educationale oferite de catre scoala.

Motivatie superioara si performante imbunatatite ale evaluatorului, ale evaluatului si bineinteles ale educabililor;

Dezvoltarea organizationala a scolii, a relatiilor cu mediul comunitar si optimizarea manageriala.

Propuneri de imbunatatire

3.1. Dezvoltarea organizatiei

Dezvoltarea organizatiei are la baza 3 componente principale referitoare la durata in timp in care se va desfasura:

dezvoltare pe termen scurt (maxim 1 an);

dezvoltare pe termen mediu (maxim 3 ani);

dezvoltarea pe termen lung (maxim 5 ani).

Nr. crt.

Obiective propuse

Modul de solutionare al obiectivelor

Indicatori pentru evaluarea indeplinirii obiectivelor

Cand se va face evaluarea

DEZVOLTAREA ORGANIZATIEI PE TERMEN SCURT

Mentinerea procesului de invatamant la parametrii optimi si asigurarea resurselor pentru toate celelalte activitati conexe.

Solutionarea acestuia presupune asigurarea necesarului de cadre didactice specializate, de materialele necesare instruirii elevilor precum si a resurselor de hrana necesare pentru masa elevilor cazati in camine si nu in ultimul rand modernizarea si reutilarea grupurilor sanitare din camine si restaurarea holurilor.

          rezultatele scolare ale elevilor pe anul de studiu;

         discutii la orele de dirigentie referitor la procesul de invatare si la conditiile de cazare si masa pentru cei din provincie, eventual elaborarea unor chestionare cu aceste tematici.

O data la doua saptamani si lunar situatia constata se va prezenta in Consiliu Profesoral.

Atragerea de noi parteneri de colaborare, precum si de noi sponsori pentru institutie.

Initierea unor contacte cu principalii operatori de telefonie mobila din Romania in vederea unor posibile contracte de colaborare pe termen lung.

     documentatia scrisa a celor care au avut aceste contacte;

     raport cu analiza contac-telor avute si recomandari privind gradul de interes a companiilor contactate.

O data la doua saptamani si lunar situatia constata se va prezenta in Consiliu Profesoral.

Lipsa de organizare a sistemului de obtinere o informatiei referitoare la nevoia de formare.

Reorganizarea sistemului de obtinere a informatiei referitor la nevoia de formare in scopul obtinerii unei eficientizari si a unei adaptari mai usoare la cerintele in continua dezvoltare si diversificare a pietei. Acest lucru se poate face prin studii de piata amanuntite referitoare la cererea de formare si specializarile cerute. In acest sens se va delega o persoana care se va ocupa cu obtinerea si analiza informatiilor.

     modul de implicare si de lucru a persoanei numite;

     analiza informatiilor si a analizelor efectuate de catre cel numit.

     analiza propunerilor inaintate catre conducerea institutiei.

O data la doua saptamani si lunar situatia constata se va prezenta in Consiliu Profesoral.

Deficiente de comunicare cu MMSS si MEC in vederea activitatilor pentru formarea continua a adultilor si de reconversie profesionala.

Deficientele de comunicare cu ministerele de resort, Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) precum si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS, fost MMPS), au avut un efect negativ pana in prezent in ceea ce priveste activitatile pentru formarea continua a adultilor si de reconversie profesionala. In acest sens o schimbare de abordare, usor materializabila printr-o schimbare de strategie in negocierile cu reprezentantii ministerelor ar putea conduce la rezultate mai bune avand in vedere ca resursele necesare sunt disponibile prin intermediul programelor europene de dezvoltare derulate sau in curs de derulare.

     analiza modul de implicare al echipei de negociatori ai liceului in rezolvarea problemei;

     analiza rezultatelor obtinute de catre acestia in urma negocierilor;

     modul in care acestia au intocmit si inaintat propunerile de modificare a cadrului legislativ;

O data la doua saptamani

DEZVOLTAREA ORGANIZATIEI PE TERMEN MEDIU

Incheierea de contracte de colaborare cu unul dintre operatorii de telefonie mobila din Romania.

Unul dintre principalele repere in dezvoltarea organizatiei este analiza in Consiliul Profesional a contactelor avute cu operatorii de telefonie existenti pe piata, a ofertelor prezentate, a disponibilitatii acestora de a incepe, sustine si sprijini atat din punct de vedere financiar cat si logistic un potential contract un unitatea de invatamant. Dupa stabilirea companiei cu care se va coopera in viitor, se va negocia si semna contractul de colaborare al carui scop sa fie infiintarea unei sectii cu profil specific de telefonie mobila in care participatiile celor doua parti sa fie astfel: liceul sa furnizeze specialisti foarte bine pregatiti in domeniu, iar compania sa furnizeze o parte din resursele financiare precum si logistica necesara formarii viitorilor specialisti.

     analiza numarului de oferte primite de la companii;

     analiza capabilitatii acestora de a face fata la cerintele liceului si de a mentine o colaborare cat mai indelungata;

     analiza contractului incheiat;

O data la 3 luni, iar situatia existenta si eventualele situatii speciale se vor discuta in Consiliul Profesoral, iar acesta se va reuni si la alta data decat cea uzuala, daca este imperios necesar.

Rezolvarea deficientelor de comunicare cu MMSS si MEC in vederea activitatilor pentru formarea a adultilor si de reconversie profesionala.

Medierea in scopul rezolvarii divergentelor dintre MEC si MMSS in privinta recunoasterii modului de formare si certificare a adultilor. Dupa inlaturarea acestui obstacol sa se incerce punerea la punct a unui cadru legal adecvat si coerent sustinut de toate partile interesate.

     analiza proiectului legislativ pentru a se vedea daca sunt respectate si incluse cerintele institutiei referitoare, in principal, la formarea continua a adultilor;

     analiza modului in care proiectul legislativ face fata cerintelor explicite ale liceului.

Lunar

Garantarea posturilor de lucru ale personalului care frecventeaza cursuri de formare.

Un alt punct important este ca impreuna cu organele abilitate sa se modifice legislatia actuala care are lagune majore in special prin faptul ca nu este suficient de ferma in conditionarea sigurantei postului de frecventarea unor cursuri de formare.

     analiza propunerilor inaintate pentru modificarea legislatiei;

     analiza rezultatelor in negocierilor avute cu cei abilitati.

Lunar, cu mentiunea faptului ca fiind o problema mai delicata eventualele probleme ridicate vor fi discutate in C.P.

Recompensarea cadrelor didactice de valoare.

Incercarea de a obtine fonduri extrabugetare pentru a oferi recompense materiale atractive cadrelor didactice de valoare pentru activitatile prestate in beneficiul scolii in afara orelor lor de program si care au ca scop imbunatatirea modului de desfasurare a procesului de invatamant.

     valoarea fondurilor obtinute pentru realizarea obiectivului propus;

     analiza faptului daca s-au creat noi contacte in vederea viitoarelor necesitati financiare.

Semestrial

DEZVOLTAREA ORGANIZATIEI PE TERMEN LUNG

Imbunatatirea continua a procesului de invatamant.

Mentinerea si dezvoltarea realizarilor avute pana in prezent, initierea de programe noi si atractive in vederea imbunatatirii continue a procesului de invatamant, atragerea de noi parteneri de colaborare care sa sprijine unitatea de invatamant in demersurile sale.

     analiza numarului de programe propuse;

     numarul de programe deja implementate;

     analiza modului cum acestea au imbunatatit procesul de invatamant.

Anual la incheierea anului scolar.

Relatia cu concurenta.

Prin rezultatele sale obtinute si prin dezvoltarea continua COLEGIUL DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI" trebuie sa fie capabil sa devanseze net principalii concurenti care ofera acelasi tip de servicii in cadrul comunitatii si cu care a fost intr-o continua intrecere pentru atragerea de elevi.

     topul liceelor editat anual de catre M.E.C.;

     analiza numarului de candidati care au avut ca prima optiune pentru liceu acest liceu;

     ultima medie de admitere la acest liceu;

Anual la inceperea anului scolar.

Relatiile cu comunitatea locala.

Mentinerea si imbunatatirea parteneriatelor cu comunitatea locala si Biserica in special pentru sprijinirea in continuare a programului de ajutor a elevilor cu resurse financiare precare pentru a-si continua studiile, precum si a celorlalte programe si crearea de alte noi programe in functie de situatiile existente la un moment dat.

     numarul programelor derulate cu partenerii locali de colaborare;

     numarul proiectelor de colaborare initiate de atat de scoala cat si de partenerii;

     analiza modului de derulare a acestor programe, precum si de gestionare a resurselor.

La 6 luni, eventualele probleme aparute se vor discuta in Consiliul Profesoral.

Diversificarea serviciilor oferite.

Diversificarea si imbunatatirea serviciilor prestate avand in vedere continua schimbare a cerintelor pietei aflata intr-o continua dezvoltare. Modul de realizare concreta a acestui obiectiv este cercetarea continua a cerintelor de pe piata si al evolutiei pietei.

     Numarului de propuneri de imbunatatire;

     Analiza veridicitatii acestora si a modului posibil de implementare.

Anual, la incheierea anului scolar.

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Motivarea si continua instruire a personalului.

Dezvoltarea resurselor umane este unul dintre factorii determinanti in special in dezvoltarea organizatiei, deoarece un personal inalt calificat si bine motivat poate conduce la o dezvoltare apreciabila a procesului de invatamant in unitatea scolara si nu numai. Un mare castig pentru organizatie l-ar reprezenta reusita in motivarea personalului. Aceasta motivare nu trebuie sa vizeze numai imbunatatirea procesului de invatamant, ci si invingerea reticentelor acestora in ceea ce priveste procesul de formare interna in cadrul institutiei. Motivandu-i, in special din punct de vedere financiar, formatorii (cadre didactice) nu vor mai dori sa migreze spre alte domenii de activitate mai atractive financiar, dar se va putea astfel si atragerea de personal nou si foarte bine calificat. Se poate considera, deci, ca pe termen lung una dintre principalele preocupari ale liceului sa fie considerata problema referitoare la personal, adica motivarea personalului, formarea continua a acestuia, mentinerea actualului personal precum si atragerea de noi cadre didactice de valoare. Daca aceste impedimente sunt rezolvate intr-un timp cat mai scurt, dezvoltarea organizatiei ar trebui sa decurga mult mai usor si mai rapid tinand cont de faptul ca personalul va fi unul calificat si interesat de propriul prestigiu precum si de prestigiul institutiei in care isi desfasoara activitatea.

     numarul de cadre didactice care au parasit institutia;

     numarul de cadre didactice nou venite in institutie;

     motivatiile avute de cadrele didactice la parasirea institutiei;

     numarul de cadre didactice care au dat examene de grad;

     numarul cadrelor didactice care au fost solicitate de catre minister la elaborarea de manuale sau programe analitice;

     numarul de cadre didactice care au fost solicitate pentru posturi de conducere in minister sau in inspectoratul scolar;

     numarul de cadre didactice care au scris carti sau manuale in domeniul in care activeaza.

Anual, la inceperea anului scolar.

Perspectiva organizatiei din punct de vedere al   integrarii NATO si UE

Avand in vedere invitarea Romaniei sa adere la NATO de anul acesta perspectiva organizatiei se va referi la perspectiva din punct de vedere al devenirii Romaniei membru cu drepturi depline, cu certitudine, din 2004.

Astfel liceul datorita specificului pe care il are va trebui sa inceapa demersuri pe cai oficiale pentru furnizarea de specialisti in telecomunicatii (in special in ceea ce priveste construirea, intretinerea si dezvoltarea sistemelor de comunicatii) la bazele militare romanesti care vor deveni baze militare ale NATO, precum si a viitoarelor baze care se vor construi.

Oportunitatea care s-a ivit incepand de acest an nu trebuie deloc neglijata si va trebui exploatata la maximum. Pentru acest lucru va trebui sa se intervina pe langa Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale precum si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei pentru o certificare si recunoastere comuna a celor doua ministere a diplomelor absolventilor COLEGIULUI DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI". In al doilea rand trebuie intervenit pe langa Ministerul Apararii Nationale pentru a prezenta oferta educationala a liceului in vederea cooptarii de personal care a absolvit aceasta unitate de invatamant, specializat pentru dezvoltarea viitoarelor baze militare ale NATO.

Perspectiva aderarii la Uniunea Europeana este mult mai indepartata fiind posibila abia incepand din anul 2007.

In aceasta situatie timpul necesar institutiei pentru elaborarea si implementarea programelor de dezvoltare si armonizare cu cerintele euroatlantice este relativ mai mare intrand in categoria dezvoltarii pe termen lung.

Referitor la aceasta problema sunt mai multe lucruri ce trebuiesc realizate cat mai rapid pentru ca COLEGIUL DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI" sa se poata prezenta cat mai bine in eventualele parteneriate cu institutii similare din tarile U.E.

Un lucru important este imbunatatirea si definitivarea ofertei educationale a institutie in vederea punerii la punct impreuna cu alte institutii de invatamant de profil din vestul Europei a unor programe de schimb de elevi, precum si programe de schimb de experienta intre cadrele didactice cu durate de 1-2 ani.

Elaborarea de programe de colaborare cu caracter tehnologic in ceea ce priveste furnizarea de echipament si tehnologie de telecomunicatii de ultima generatie.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate