Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Definirea Valorii-la-Risc (VaR)


Definirea Valorii-la-Risc (VaR)


Definirea Valorii-la-Risc (VaR)

Riscul este incertitudinea cu privire la veniturile viitoare. VaR masoara cat ar putea sa piarda o firma/business intr-o anumita perioada de timp. VaR poate fi aplicat unei singure linii de activitate (business), poate fi folosit pentru comparatii intre mai multe linii de activitate si poate fi folosit pentru agregarea mai multor linii de activitate.

Folosirea unor scenarii de criza este foarte utila pentru a adresa punctele slabe legate de utilizarea VaR, deoarece acestea se axeaza conditii de criza care pot fi in afara intervalului de incredere.

Gestiunea riscurilor reprezinta totalitatea unor anumite metode, procedee si masuri cuajutorul carora se efectueaza evidentierea, evaluarea si, in caz de necesitate, calculul influentei

factorilor asupra riscului examinat cu scopul reducerii pierderii si/sau majorarii profitului

intreprinderii.

Activitatea de gestiune a riscurilor trebuie sa fie confirmata prin documente de reglementare si de dispozitie corespunzatoare, care determina in fiecare caz concret periodicitatea examinarii riscului, modul de reflectare, pastrare si utilizare repetata a rezultatelor monitoringului si analizei riscurilor, ordinea de inaintare conducerii intreprinderii a recomandarilor de optimizare a riscurilor si a controlului executarii lor.

De regula, gestionarea riscurilor la intreprindere trebuie sa se efectueze in baza

urmatoarelor principii substantiale:

complexitatea:

oportunitatea;

continuitatea;

functionarea;

legitatea;

rationalitatea economica (criteriul "eficienta - efort").

Insusi sistemul de gestiune a riscului, ca proces, presupune efectuarea unui sir de actiuni,

care influenteaza in mod hotaritor asupra riscului

Evaluarea riscurilor este in strinsa legatura cu identificarea riscurilor pe domenii de

activitate. Aceasta semnificatie este conditionata, in primul rind, de faptul ca de identificarea

corecta a riscurilor depinde ulterior eficienta intregului proces de gestiune a lor. In cazul actiunilor incorecte efectuate la etapa data, toate eforturile ulterioare vor fi deja neeficiente si, cu

cit mai tirziu se va depista greseala, cu atit mai mare va fi pierderea pe care o va suporta intreprinderea. La aceasta etapa trebuie sa se determine si sa se clasifice cu exactitate acele tipuri de risc, cu care se confrunta sau se va confrunta intreprinderea. Acest lucru este necesar pentru acumularea ulterioara a informatiei corespunzatoare si aplicarea unor sau altor metode de evaluare a riscului examinat.

Etapa urmatoare - acumularea si prelucrarea informatiei necesare pentru evaluarea riscurilor - este una din etapele importante ale procesului de gestiune a riscurilor. De cantitatea si calitatea informatiei obtinute depinde direct eficienta evaluarii riscurilor - atit cantitativa, cit si

calitativa. Evaluarea exacta a riscului este imposibila fara utilizarea unei informatii calitative. In cazul cind informatia initiala se denatureaza si se efectuaeaza calcule conform acestei informatii, agentul economic suporta pierderi din cauza ca rezultatele obtinute sunt incorecte, timpul este pierdut si pentru rectificarea

acestora vor fi necesare resurse suplimentare de prelucrare a rezultatelor.

Urmatoarea etapa este consacrata evaluarii riscului. Este important a face distinctie intre

evaluarea calitativa si cantitativa a riscurilor. Analiza calitativa presupune evidentierea surselor de formare a riscului, etapelor si lucrarilor la indeplinirea carora apare riscul (stabilirea zonelor potentiale ale riscului, schimbarea riscului in dinamica, evidentierea tuturor momentelor negative si pozitive referitoare la realizarea deciziei ce contine un risc).

Evaluarea cantitativa permite a determina probabilitatea matematica a aparitiei riscurilor

identificate, suma pierderilor (sau profitului) ca urmare a actiunilor in situatia de risc, si gradul de influenta a unui sistem de factori asupra situatiei de risc, a pregati planul optim de comportare

a conducerii intreprinderii in situatia de risc si a obtine alta informatie cu caracter cantitativ referitor la riscurile evaluate.

Anume criteriile specificate influenteaza in mod direct asupra calitatii indeplinirii deciziei

ulterioare in domeniul gestionarii riscului. Pe parcursul evaluarii riscurilor examinate, anume acestor criterii trebuie sa se acorde o atentie deosebita. In baza rezultatelor obtinute in cadrul etapei de evaluare a riscurilor, se recurge la urmatoarea si posibil cea mai importanta etapa a procesului de gestiune a riscurilor de antreprenor - alegerea metodelor si tehnicilor de optimizare a riscurilor. Conform rezultatelor evaluarii cantitative si calitative a riscurilor, se ia decizia privind aplicarea unei sau altei metode de optimizare a riscurilor. De mentionat ca asupra alegerii metodelor de optimizare a riscurilor influenteaza nu numai rezultatele etapei de evaluare, ci si un sir de factori suplimentari, cum ar fi: existenta mijloacelor pentru efectuarea unor sau altor actiuni de gestiune a riscurilor, limitarile de timp etc.

Trebuie de mentionat ca, daca decizia privind renuntarea la risc este adoptata nemijlocit la etapa de optimizare a riscului, intreprinderea va suporta anumite pierderi, deoarece in cazul dat

au fost efectuate anumite cheltuieli si, deci, va trebui sa renunte la avantajul si recompense posibila referitoare la recurgerea la situatia de risc. In conditiile cind influenta riscului poate avea

consecinte nefavorabile pentru activitatea desfasurata, cel mai bine astfel de situatii trebuie prevazute la etapa de evidentiere a riscului propriu-zis.

Un sistem bine organizat de gestiune a riscurilor la intreprindere permite a evidentia situatiile potential posibile legate de desfasurarea evenimentelor, obtine caracteristicile pierderilor posibile (prejudiciului) sau ale posibilitatilor ratate ca urmare a unei desfasurari nefavorabile a evenimentelor, a lua in considerare la adoptarea deciziilor eforturile organizatorice semnificative, consumurile de timp si cheltuielile legate de evaluarea riscului, influenta rationala asupra nivelului acestuia si de reducerea lui pina la o valoare admisibila.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate