Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» EXERCITIU PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTELOR


EXERCITIU PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTELOR
EXERCITIU PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTELOR

1. ANALIZA PROBLEMEI

  1. Precizati domeniul ales: Dezvoltare localaIdentificati problema reala, raspunzand la urmatoarele intrebari:

CARE este problema pe care incercati sa o rezolvati?

Activitatea Politiei Comunitare raspunde necesitatii solutionarii problemelor privind respectarea legalitatii in urmatoarele domenii: urbanism si disciplina in constructii, protectia mediului si igienizare, inspectie comerciala, ordine si siguranta publica si siguranta trafic rutier.

DE CE este aceasta o problema? (cauze)

Aceasta problema provine datorita lipsei de educatie a unor cetateni care nu vor sa respecte unele reglementari ale comunitatii.Dar si lipsa unei infrastructurii dezvoltate care sa poata puna in aplicare eficientizarea activitatii de catre Politia Comunitara.

UNDE si CAND se manifesta aceasta problema? (periodicitate)

In cadrul Politiei Comunitare din Primaria Cluj-Napoca, pe parcursul anului 2009.

PENTRU CINE este o problema? (cine sunt cei afectati de problema, de exemplu, grupul tinta si alte grupuri afectate)

Beneficiarii directi sunt direct functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Comunitare din Primaria Cluj-Napoca. Beneficiarii indirecti sunt cetatenii Municipiului Cluj-Napoca.

CE SE VA INTAMPLA daca nu rezolvam aceasta problema? (consecinte si impact)

Lipsa eficientizarii din cauza lipsei unei tehnologii

Crearea unui climat haotic si nesigur pentru locuitorii municipiului

Lipsa de incredere a cetasenilor in Politia Comunitara

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

Titlul proiectului:

POLITIA COMUNITARA - DEZVOLTARE SI MODERNIZARE

Justificarea proiectului

Organizarea cursurilor de perfectionarea vizeaza imbunatatirea activitatii politistilor comunitari si prin achizitionarea dotarilor tehnice necesare pentru eficientizarea acesteia se realizeaza o adaptare continua si necesara a Politiei Comunitare din Municipiul Cluj-Napoca la realitatile societatii romanesti in conditiile integrarii Romaniei in Uniunea Europeana.

Un alt rezultat ar fi crearea unui climat de siguranta pentru locuitorii municipiului din punct de vedere urbanistic, al protectiei mediului, al activitatilor comerciale, al ordinii publice, al sigurantei traficului rutier.

De asemenea implementarea proiectului vizeaza imbunatatirea relatiilor de informare si consiliere intre cetateni si Politia Comunitara, cu scopul cresterii increderii cetatenilor in Politia Comunitara deoarece s-a observat ca prin actiunile tematice ale Politiei Comunitare si prin actiunile de consiliere a cetatenilor se reduc numarul contraventiilor in domeniile urbanistic, protectiei mediului, in domeniul comercial, scad fenomenele antisociale si se asigura o mai mare siguranta a traficului rutier.

Beneficiarii directi ai programului sunt personalul Politiei Comunitare din Municipiul Cluj-Napoca in numar de 159 si beneficiarii indirecti sunt cetatenii Municipiului Cluj-Napoca, in numar de peste 300.000.

Pentru realizarea obiectivelor proiectului este necesara formarea personalului Politiei Comunitare si dotarea acestora cu echipamente tehnice moderne.

Situatia actuala: in momentul de fata Politia Comunitara din Cluj-Napoca are dotari insuficiente pentru realizarea tuturor atributiilor si activitatilor specifice, cum ar fi: pH-metru - pentru determinarea poluarii apelor, calorimetru, termo-reactor, aparatura pentru masurarea nivelului de zgomot si vibratii - pentru actiuni de verificare a nivelului maxim de zgomot admis, camere video - pentru a se inregistra actiunile produse de contravenienti, binoclu pentru monitorizarea de la distanta a anumitor zone, casti pentru statiile de emisie receptie - mai ales in zonele aglomerate unde comunicarea se face greu, distomatul - pentru masurarea distantelor cu ocazia verificarilor cladirilor aflate in constructie, reportofon - pentru inregistrarea vocala a unor cazuri de conflict care pot aparea cu ocazia verificarilor..

Rezumatul proiectului (maxim 15 randuri)

Actualul proiect isi propune dezvoltarea, in cadrul Primariei Cluj-Napoca, a Politiei Comunitare individual sau in parteneriat.

Proiectul propune, de asemenea eficientizarea activitatii Politiei Comunitare prin cresterea nivelului de calificare a personalului din cadrul Politiei Comunitare si dotarea cu echipamente tehnice moderne specifice si echipamente IT. Aceasta se va realiza prin organizarea de cursuri sustinute de specialisti din tara si strainatate si prin achizitionarea dotarilor necesare. Astfel vor fi puse la dispozitia autoritatii administratiei publice locale, noi instrumente, proceduri si mecanisme de evaluare care sa conduca la imbunatatirea activitatii Politiei Comunitare.

Beneficiarii directi sunt direct functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Comunitare din Primaria Cluj-Napoca. Beneficiarii indirecti sunt cetatenii Municipiului Cluj-Napoca.

Obiectivele proiectului (generale si specifice)

Obiectivele sunt:

Organizarea unor cursuri de pregatire, profesionala si perfectionarea personalui Politiei Comunitare prin insusirea unor concepte teoretice de baza referitoare in domeniile: control urbanism si disciplina in contructii, control protectia mediului, inspectie comerciala, siguranta si ordine publica, siguranta trafic rutier.Aceasta activitate urmeaza sa fie subcontractata de catre o institutie de specialitate.

Facilitarea participarii angajatilor atat la cursurile organizate in cadrul primariei, cat si la alte cursuri organizate de furnizori de pregatire profesionala in contextul aderarii tarii noastre la UE.

Analiza si evaluarea metodelor si instrumentelor de lucru existente

Introducerea unor metode si instrumente de management moderne pentru eficientizarea activitatii serviciului de Politie Comunitara

Dezvoltarea infrastructurii prin dotarea serviciului cu mijloace tehnologice moderne si cu echipamente tehnice moderne specifice si echipamente IT: calculatoare, telefoane PDA, reportofon, camere video, aparatura pentru determinarea poluantilor, respectiv sonometru performant, PH-metru, calorimetru, mijloc pentru deplasarea rapida in situatii de urgenta si in zone greu accesibile (microbuz special dotat), binoclu, casti pentru statiile de emisie-receptie mai ales in zonele aglomerate unde comunicarea se face greu.

Implementarea unui sistem de monitorizare a activitatilor desfasurate in cadrul serviciului si a rezultatelor obtinute.

Imbunatatirea relatiilor de informare si consiliere a cetatenilor cu scopul cresterii increderii acestora in Politia Comunitara

Grupul tinta (Cine face parte din grupurile tinta ale proiectului?)

Beneficiarii directi ai programului sunt personalul Politiei Comunitare din Municipiul Cluj-Napoca in numar de 159 si beneficiarii indirecti sunt cetatenii Municipiului Cluj-Napoca, in numar de peste 300.000.

Resursele proiectului

Umane

Echipa de proiect (va rugam sa aveti in vedere si urmatoarele cerinte: Care sunt persoanele implicate in acest proiect si ce responsabilitati au fiecare?)

Echipa de proiect va fi formata din coordonatorul proiectului, asistentul de proiect, contabilul si evaluatorul proiectului.

Procedurile de evaluare interna vor fi prin urmare:

Evaluarea ex-ante

Evaluarea concomitenta sau monitorizarea

Analiza ex-post

Analiza de impact

Analiza cost-beneficiu

Analiza cost-eficienta

Materiale si financiare:

80.000<EUR>

Partenerii

Parteneriatul este o relatie de substanta intre doua sau mai multe organizatii, ce presupune impartirea responsabilitatilor in derularea proiectului finantat de catre Autoritatea Contractanta. Pentru a se asigura ca proiectul se deruleaza in bune conditii, Autoritatea Contractanta solicita tuturor partenerilor (inclusiv solicitantului principal care semneaza contractul) sa recunoasca aceasta, consimtind la principiile de buna practica a parteneriatului

Potentiali parteneri

Eventuale contributii

Responsabil pentru intalnirea cu potentiali parteneri

Filiala Cluj a Asociatiei Pro Democratia

APD Cluj a fost implicata in identificarea nevoilor, dezvoltarea activitatilor precum si in stabilirea metodologiei.

Intalniri cu cetatenii, agentii economici, asociatiile de proprietari in cartierele municipiului

rezolvarea competenta si numai in spirtul legii in vederea eliminarii situatiilor de revenire a cetatenilor cu aceeasi sesizare

cresterea transparentei departamentului prin mediatizare - pliante, site primarie etc.

actiuni educative in comun cu cetatenii: ecologizarea anumitor zone

dezbateri publice privind cunosterea legislatiei

actiuni de constientizare a cetatenilor privind respectarea legii

3. ACTIVITatILE PROIECTULUI

Descrierea activitatilor si a metodologiei de realizare

(va rugam sa prezentati activitatile si modul lor de realizare si responsabilii de realizarea fiecarei activitati)

Componenta "POLITIA COMUNITARA - DEZVOLTARE SI MODERNIZARE" vizeaza urmatoarele activitati prioritare:

Activitatea 1: Selectarea furnizorilor de cursuri de formare profesionala pentru organizarea cursurilor de specializare si stabilirea tematicii acestora.

Activitatea 2 : Organizarea in 3 grupe de cate 20 persoane a personalului din cadrul Politiei Comunitare care vor participa la cursurile de specializare si perfectionare.

Activitatea 3: Organizarea propriu-zisa a cursurilor de specializare si perfectionare pentru grupele formate.

Activitatea 4: Modernizarea serviciilor Politiei Comunitare prin achizitionarea si dotarea cu echipamente tehnice moderne specifice si echipamente IT pentru comunicare eficienta, deplasare rapida in teren, determinare eficienta a poluantilor si care sa asigure un acces rapid si eficient la bazele de date (baza de date cu procesele verbale de constatare a contraventei, baza de date cu circuitul documentelor, baza de date cu masinile abandonate, baza de date cu agentii economici identificati, baza de date cu actiunile tematice desfasurate, baza de date cu imobilele aflate in diferite faze de constructie, baza de date a autovehiculelor inmatriculate, etc.), precum si la informatiile necesare de pe Internet (date despre persoanele juridice)

Activitatea 5: Imbunatatirea relatiilor de informare si consiliere intre cetateni si Politia Comunitara prin:

intalniri cu cetatenii, agentii economici, asociatiile de proprietari in cartierele municipiului

rezolvarea competenta si numai in spritul legii in vederea eliminarii situatiilor de revenire a cetatenilor cu aceeasi sesizare

cresterea transparentei departamentului prin mediatizare - pliante, site primarie etc.

actiuni educative in comun cu cetatenii: ecologizarea anumitor zone

dezbateri publice privind cunosterea legislatiei

actiuni de constientizare a cetatenilor privind respectarea legii

actiuni de crestere a responsabilitatii si simtului civic

Asociatia Pro Democratia are experienta in lucrul direct cu cetatenii mai ales prin intermediul Comitetelor Consultative de Cartier, dar si al altor tipuri de intalniri publice. Folosind prevederile Legii transperentei nr. 52/2003 vom contribui la deschiderea institutiei Primariei fata de nevoile cetateanului, trecand de la etapa de simpla infromare pana la incurajarea si sustinerea partiparii cetateanului in procesul de luare a deciziei publice.

Activitatea 6: Evaluarea rezultatelor cursurilor si a intalnirilor cu cetatenii. Pe baza rezultatelor obtinute se va edita un ghid al politistului comunitar care va putea fi utilizat si de alte organizatii

Metodologia

Pentru proiectul "POLITIA COMUNITARA - DEZVOLTARE SI MODERNIZARE" vor fi utilizate urmatoarele metode in functie de specificul fiecarei activitati:

-Analiza nevoilor, perfectionarea vizeaza imbunatatirea activitatii politistilor comunitari pentru eficientizarea acesteia printr-o adaptare continua si necesara a Politiei Comunitare din Municipiul Cluj-Napoca la realitatile societatii romanesti in conditiile integrarii Romaniei in Uniunea Europeana pentru activitatile 2, 3 , 4 si 5.

-Evaluarea ex-ante pentru evitarea costurilor suplimentare atrase de implementarea proiectului pentru activitatea 1 si 4.

-Evaluarea concomitenta si monitorizarea activitatii Politiei Comunitare necesare pentru implementare pentru activitatea 6.

-Analiza ex-post pentru dezvoltarea unei capacitati de evaluare a rezultatelor pentru activitatile 3,4 si 5.

-Analiza de impact pentru evaluarea efectelor nete ale programului in vederea implementarii acestuia pentru activitatea 6.

-Analiza cost-beneficiu pentru a determina eficienta economica, pentru a se evita cheltuielile inutile si pentru a determina gradul in care diferite nivele ale investitiilor produc diferite nivele ale beneficiilor pentru activitatile 1 si 4.

-Analiza cost-eficienta a programului pentru aprecierea eficacitatii unor variante alternative de interventie pentru activitatea 3.

Anul 1Semestrul 1

Semestrul 2

Activitate

L 1

Organizatia

care implementeaza proiectul

Activitatea 1 Selectarea furnizorilor de cursuri

Primaria municipiului Cluj-Napoca

Activitatea 2 Organizarea in grupe a participantoilor

Activitatea de executie 3 Realizarea efectiva a cursurilor de specializare si perfectionare

Institutia de specialitate subcontractanta

Activitatea de executie 4 achizitionare echipamente pentru Politia ComunitaraPrimaria municipiului Cluj-Napoca

Activitatea 5 Imbunatatirea relatiilor de informare si consiliere a cetatenilor

Primaria municipiului Cluj-Napoca

Activitatea 6 Evaluarea rezultatelor proiectului

Primaria municipiului Cluj-Napoca

Sustenabilitatea proiectului (cum vedeti continuarea proiectului dupa incheierea finantarii?)

Pe termen lung, organizarea, formarea personalului specializat si dotarea pentru Politia Comunitara a Municipiului Cluj-Napoca se va regasi intr-o eficientizare vizibila si cuantificabila a activitatilor desfasurate prin scaderea fenomenului contraventional, prin educarea si constientizarea cetateanului in spiritul respectarii legislatiei in domeniile urbanistic, protectia mediului, activitatilor comerciale, ordinii si sigurantei publice si a disciplinei rutiere. De asemenea, se asteapta ca persoanalul participant la cursurile de specializare si perfectionare sa transmita cunostintele acumulate si angajatilor care nu au participat la aceste perfectionari, acest lucru avand ca impact schimbarea mentalitatii acestora conducand implicit la schimbarea culturii organizationale.

Activitatea Politiei Comunitare se va imbunatati prin introducerea de noi metode si instrumente de lucru, care prin propunerea de proiecte legislative specifice se vor putea regasi la nivel national.

4. EVALUAREA PROIECTULUI

Precizati rezultatele pe care estimati sa le obtineti pe parcursul implementarii proiectului:

Impactul preconizat este crearea de capacitate in cadrul Politiei Comunitare din Primaria municipiului Cluj-Napoca in termeni de infrastructura si personal specializat.

Dupa implementarea proiectului, activitatile finantate vor fi sustinute din bugetul local.

La nivel structural, activitatea serviciilor din cadrul Politiei Comunitare va determina imbunatatirea procesului de luare a deciziilor factorilor de conducere si imbunatatirea actiunilor desfasurate de personalul de executie.

Pe termen scurt implentarea proiectului va conduce la cresterea gradului de calificare al personalului si la modernizarea dotarilor.

Definiti impactul, pe care estimati sa-l obtineti la sfarsitul proiectului, asupra grupului tinta.

Impactul preconizat este crearea de capacitate in cadrul Politiei Comunitare in termeni de infrastructura si personal specializat. Organizarea, formarea personalului specializat si dotarea cu echipamente specializate pentru Politia Comunitara a Municipiului Cluj-Napoca se va regasi intr-o eficientizare vizibila si cuantificabila a proiectului. Aceasta va produce cresterea nivelului de satisfactie a cetatenilor fata de activitatea Politiei Comunitare. La aceasta va contribui si monitorizarea, verificarea si cuantificarea indeaproape a rezultatelor serviciilor din cadrul Politiei Comunitare. Analizele cost-beneficiu si cost-eficienta vor determina impactul activitatii Politiei Comunitare asupra grupurilor tinta si luarea la timp a masurilor necesare pentru contracarea efectelor nedorite si negative.

Monitorizarea si evaluarea activitatii Politiei Comunitare vor contribui la asigurarea unei coerente crescute a proiectului.

Cursurile pentru perfectionarea personalului din cadrul Politiei Comunitare vor conduce la dezvoltarea capacitatii de management si de negociere a personalului cu functie de conducere, dar si a personalului de executie. De asemenea prin cursurile de pregatire personalul va dobandi cunostinte legate de practicile de interventie pentru politistul comunitar, masuri ce se impun a fi luate in cazul savarsirii faptelor infractionale, inclusiv a celor stradale, referitoare la regimul juridic al contraventiilor, stimularea atitudinii civice a cetatenilor, in vederea prevenirii si combaterii faptelor antisociale, disciplina rutiera si sistematizarea circulatiei.

Identificati posibile beneficii suplimentare (efecte multiplicatoare, posibilitatea replicarii si a extinderii rezultatelor proiectului)

Administratia publica locala, in curs de aliniere la standardele europene nu poate fi conceputa fara o activitate eficienta a Politiei Comunitare prin modernizarea acesteia, prin cresterea gradului de calificare a personalului si adoptarea unor noi instrumente si metode lucru. Succesul acesteia este cuantificabil prin numarul de procese verbale de contraventie, prin scaderea fenomenului contraventional si a actelor antisociale, prin identificarea in cadrul actiunilor tematice a problemelor vizand domeniul urbanistic, al protectiei mediului, activitatilor comerciale, ordinii publice si a sigurantei traficului rutier.

Succesul acestui proiect atrage dupa sine posibilitatea aplicarii sale si de catre alte Politii Comunitare din tara, Primaria Cluj-Napoca devenind astfel furnizor de expertiza.
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate