Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» SITUATIILE FINANCIARE ALE ORGANIZATIILOR


SITUATIILE FINANCIARE ALE ORGANIZATIILOR


SITUATIILE FINANCIARE ALE ORGANIZATIILOR

Obiective

intelegerea situatiilor financiare ale organizatiei

distingerea diferentei dintre situatia patrimoniului, contul de profit sau situatia veniturilor si cheltuielilor si contul sau fluxul de numerarinsusirea componentelor situatiilor financiare si a limbajului specific

Cuvinte cheie

Bilant contabil, Activ, Pasiv, Cont de profit si pierderi, Venituri, Cheltuieli, Profit, Cont de numerar

1. Bilantul contabil

Proprietarii unei organizatii, indiferent daca sunt persoane fizice, persoane juridice, statul sau o combinatie dintre acestea, sunt interesate de a cunoaste din timp in timp care este situatia patrimoniala, care este valoarea organizatiei. Patrimoniul organizatiei se prezinta sub forma unui cantar cu doua talere : in stanga este ACTIVUL si in dreapta este PASIVUL. Prima parte a bilantului este ACTIVUL. Sa ne amintim din capitolul al doilea elementele de intrari in organizatie, sau resursele. Avem desigur o lista lunga, dar acum putem sa le grupam, dupa un alt criteriu, decit cele utilizate cand am analizat costurile. Criteriul este cel al lichiditatii, adica, cat de repede se pot transforma toate resursele in bani lichizi.

Prima grupa este cea a activelor imobilizate, adica acele bunuri achizitionate care sunt utilizate o perioada mai lunga de un an si se transforma mai greu in bani. Ele isi transfera o portiune din valoare asupra produselor sau serviciilor in timpul procesului de transformare sau procesare intr-o perioada de timp, care se numeste durata de viata utila., sub forma cotei de amortizare. Desigur ca ele pot fi vandute si transformate rapid in lichiditati, dar in general scopul achizitionarii lor nu este de revanzare, ci de utilizare in procesul muncii.

Activele imobilizate se impart in trei grupe: imobilizari necorporale, imobilizari corporale si imobilizari corporale si necorporale in curs. Obiectele cumparate reprezinta active imobilizate si pot fi grupate astfel:

v         active imobilizate necorporale: cheltuieli de constituire firma, brevetul de inventie, programele informatice;

v         active imobilizate corporale: grupa 1 : teren si constructii (cladiri si constructii finalizate); grupa 2: linii tehnologice; instalatii de comanda electronica pentru linii tehnologice, cantare si alte aparate de masura si control, calculatoarele electronice; autovehiculele; animale si plantatii; grupa 3: mobilier, centrale telefonice, aparate fax, aparate de copiat, alte obiecte de birotica

v     active corporale si necorporale in curs (de exemplu garajul nefinalizat).

A doua grupa este cea a activelor circulante. Se numesc asa pentru ca ele se consuma intr-o perioada mai mica de un an si se transforma mai repede in lichiditati. Cuprinde urmatoarele grupe, dupa viteza de transformare in bani:

- stocuri de: materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar (de exemplu: carne, condimente, detergenti, hartie si formulare, etc.); productia in curs de executie (de exemplu: carnea aflata in curs de prelucrare); produse finite (de exemplu : mezelurile, dar si carnea transata si vanduta ca atare); ambalaje

- creante: suma de bani datorata de clienti pentru marfa facturata, ridicata si neachitata

- numerar: banii din cont bancar si din casa

- cheltuieli realizate in avans : suma de bani achitata constructorului de garaj

Activele totale insumeaza activele imobilizate si activele circulante si reprezinta patrimoniul brut al organizatiei.

Partea a doua a bilantului contabil se numeste PASIV. Aici sunt reflectate sursele financiare care acopera elementele patrimoniale, cele de activ. Pasivul se grupeaza in: capitaluri si datorii. Mai este o grupa numita provizioane, dar nu toate organizatiile o folosesc si este mai bine sa intrebam despre ele contabilii.

- Capitaluri: capital subscris si varsat : sumele depuse in banca de asociati la infiintarea firmei. Poate fi si capital subscris nevarsat, dar oricum diferenta trebuie varsata intr-un timp limitat; prime de capital : daca o parte a capitalului (parti sociale, actiuni) se cesioneaza cu un pret mai mare sau mai mic diferenta se inregistraza in aceasta grupa; rezerve: aici se acumuleaza sumele prelevate pentru rezerve legale, rezerve statutare, rezerve din reevaluare si profitul reinvestit pentru a fi utilizat pentru dezvoltare (investitii). Rezervele din reevaluare sunt cele determinate din calcul, prin reevaluarea periodica (anuala sau conform precizarilor Ministerului Finantelor) a activelor imobilizate si stocurilor, deoarece ele sunt cuprinse in contabilitate la cost istoric, adica la data achizitionarii si intre timp valoarea lor de piata se modifica; rezultatul reportat si rezultatul exercitiului : acestea reprezinta profitul sau excedentul sau pierderea rezultate la finele perioadei financiare din intreaga activitate. Rezultatul reportat este cel din perioade anterioare, care fie era pierdere si trebuie recuperata, fie era profit si nu a fost repartizat. Rezultatul exercitiului este cel din perioada financiara curenta  (trimestru, semestru, an financiar) si care la finele anului financiar se repartizeaza sau se reporteaza pentru exercitiul urmator.

- Datorii: datorii financiare: datorii financiare pe termen mediu si lung, sau ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an : creditul bancar pe 3 ani pentru investitii; datorii financiare pe termen scurt, sau ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an : creditul bancar pentru achititia de materii prime, materiale; datorii comerciale curente: furnizorii; alte datorii curente: salarii, asigurari sociale, datorii fiscale, datorii la asociati, etc.; venituri in avans: suma facturata pentru marfa din luna viitoare.

Bilantul contabil include activele si pasivele organizatiei. Activele sunt elementele patrimoniale, iar pasivele sunt sursele de acoperire ale elementelor patrimoniale. Bilantul poate avea prezentarea pe orizontala sau pe verticala. In multe tari bilantul se utilizeaza in forma pe verticala. Noile reglementari, care armonizeaza contabilitatea financiara romaneasca la directivele europene si standardele internationale de contabilitate prevede forma pe verticala, mai complexa (detaliata) sau simplificata, in functie de marimea firmei. Bilantul arata deci patrimonial brut al organizatiei (total active din forma pe orizontala) si patrimonial net al organizatiei (capitaluri proprii din forma pe verticala, sau total active minus total datorii din forma pe orizontala). Patrimoniul net reflecta valoarea contabila a organizatiei, dar nu intotdeauna si valoarea reala.

Bilantul contabil nu reflecta valoarea curenta, pentru ca unele elemente sunt exprimate la cost istoric. De asemenea, multe elemente cu valoare financiara sunt omise din inregistrarile contabile, cum sunt : clientela, bunul renume, valoarea angajatilor care au acumulat cunostinte si experienta. Chiar daca valoarea a crescut de 50 de ori in 3 ani si adaugam o valoare estimata pentru renume, clientela, angajati, ceea ce se numeste good-will (spor de valoare), sa zicem de inca 20 de ori, firma nu se poate vinde la acest pret, ci numai la pretul convenit, prin realizarea echilibrului dintre cerere si oferta, adica la pretul de piata.

2. Situatia veniturilor si cheltuielilor

Situatia veniturilor sau contul de profit si pierdere, cuprinde : venituri, cheltuieli si rezultatul exercitiului (profit/ surplus sau pierdere), care se calculeaza din venituri minus cheltuieli.

In ceea ce priveste veniturile, cele din vanzarea produselor si serviciilor produse in cadrul organizatiei si din subventii  reprezinta cifra de afaceri. Alte venituri sunt: variatia stocurilor, productia imobilizata, etc. Acestea impreuna cu cifra de afaceri sunt venituri din exploatare.Veniturile rezulta si din activitatea financiara : dobanzi incasate, diferente de curs valutar, etc. si se numesc venituri financiare. Uneori, organizatia obtine venituri exceptionale sau extraordinare, cum ar fi compensatii pentru calamitati. In ceea ce priveste cheltuielile, cel mai important aspect este acela de a delimita costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate de costurile operationale din cadrul cheltuielilor pentru exploatare. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate cuprinde: costurile primare ale activitatii de baza si auxiliare si costurile indirecte de productie.

Costurile operationale, asa cum am discutat in capitolul al treilea, sunt costurile de vinzare, costurile de administratie, alte costuri indirecte. Apoi sunt cheltuielile financiare (dobinzile la credite, diferente de curs valutar, altele asemenea) si cheltuielile exceptionale sau extraordinare (pierderi in urma unor calamitati, exproprieri). Forma situatiei veniturilor si cheltuielilor sau contului de profit si pierderi este:

Cifra de afaceri minus costul bunurilor vandute = Marja bruta

Marja bruta minus Cheltuieli operationale (cheltuieli cu vinzare si distributie minus cheltuieli cu administratia minus amortizarea regie generala plus alte venituri de exploatare minus alte cheltuieli de exploatare) = Rezultatul operational (din exploatare) minus Elemente financiare (venituri financiare minus cheltuieli financiare) = Rezultatul curent, dupa elemente financiare

Rezultatul curent, dupa elemente financiare minus Elemente exceptionale (venituri exceptionale minus cheltuieli exceptionale) = Rezultatul brut (inainte de impozitare)

Rezultatul brut (inainte de impozitare) minus Impozit pe profit = Profit net dupa impozitare

Aceasta forma a situatiei veniturilor si cheltuielilor este utila managerilor pentru a avea controlul asupra veniturilor si costurilor. Contabilitatea utilizeaza o forma care grupeaza elementele de venituri si cheltuieli, prezentata simplificat astfel: Cifra de afaceri; Variatia stocurilor; Productia imobilizata; Alte venituri din exploatare; A. VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (1+2+3+4); Cheltuieli cu materii prime, materiale, alte cheltuieli materiale; Cheltuieli cu personalul; Amortizari si provizioane; Alte cheltuieli de exploatare; B. CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (5+6+7+8); C. REZULTATUL DIN EXPLOATARE (A-B); D. VENITURI FINANCIARE TOTAL; E.. CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL; F. REZULTATUL FINANCIAR (D-E); REZULTATUL CURENT ( C+F); G. VENITURI EXCEPTIONALE; H. CHELTUIELI EXCEPTIONALE; I. REZULTATUL EXCEPTIONAL (G-H); J. VENITURI TOTALE (A+D+G); K. CHELTUIELI TOTALE (B+E+H); L. REZULTATUL BRUT (J-K); M. IMPOZIT PE PROFIT; REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (L-M).

Situatia fluxului de numerar

Aceasta situatie financiara este cea mai importanta pentru manageri, deoarece arata "sanatatea" financiara a organizatiei. Prezinta sursele numerarului si iesirile de numerar. Situatia veniturilor sau contul de profit si pierdere se bazeaza mai degraba pe intentia de a obtine sau plati bani si nu pe numerar efectiv. Aceasta inseamna ca scopul este de a evidentia cheltuielile care genereaza veniturile in perioada de operare si nu este obligatoriu sa egaleze numerarul generat de activitate. Veniturile si cheltuielile se inregistraza in situatia contului de profit si pierdere, iar intrarile si iesirile de numerar, de bani, se inregistraza in situatia fluxului de numerar. Un manager vegheza sa aiba mereu numerar. Lipsa numerarului, sau o situatie negativa a fluxului de numerar, arata ca nu exista fonduri financiare interne disponibile pentru a mentine activele existente, pentru a face noi investitii sau pentru a plati datoriile curente si pe termen lung. O situatie simplificata a fluxului de numerar sau a trezoreriei cuprinde:

Activitati operationale (de exploatare): (plus) intrari de numerar de la clienti plus  subventii minus iesiri de numerar catre furnizori minus iesiri de numerar catre salariati minus alte iesiri de numerar = Numerar net din activitati operationale (de exploatare)

Activitati financiare: (plus) intrari de numerar din imprumuturi si credite minus plata ratelor pentru credite, imprumuturi, leasing plus dobanzi incasate minus dobanzi platite = Numerar net din actvitatea de finantare

Activitatea de investitii: (minus) taxe si impozite platite minus dividende platite minus cheltuieli exceptionale = Numerar net din investitii

Numerar din alte evenimente:(minus) taxe si impozite platite minus dividende platite minus cheltuieli exceptionale = Numerar net din alte evenimente

Numerar net din activitati operationale (de exploatare) plus Numerar net din actvitatea de finantare plus Numerar net din investitii plus Numerar net din alte evenimente = Numerar net anual

Numerar net anual plus numerar net la inceputul anului financiar = Numerar net la sfarsitul anului financiar

Acest model porneste de la elementele de intrari si iesiri de fluxuri de numerar grupate pe activitati: de exploatare (operationale), financiare si de investitii. Se numeste metoda directa.O alta metoda, numita metoda indirecta, porneste de la rezultatul net din exploatare (preluat din situatia veniturilor si cheltuielilor), corectat cu amortizarea si cu variatia necesarului de fond de rulment si apoi se opereaza fluxurile de numerar din activitatea de finantare si de investitii. Amortizarea se adauga la profitul net, deoarece, desi reprezinta o cheltuiala si se scade din venituri, nu este o iesire de numerar.

4. Raportul anual financiar

Toate organizatiile prezinta un raport anual proprietarilor, investitorilor sau altor persoane interesate. Situatiile financiare sunt parte din acest raport anual.Forma si continutul raportului anual difera de la tara la tara, sau in functie de tipul si marimea organizatiei. Acestea se supun unor reguli impuse de Ministerul finantelor, de standarde internationale si europene, de reglementari ale unor organisme profesionale (corpul expertilor contabili, al auditorilor, al tranzactiilor financiare pe bursa de valori, etc). In majoritatea tarilor raportul anual contine 6 sectiuni: raportul managerilor, raportul auditorilor (sau cenzorilor), situatia veniturilor, bilantul contabil, situatia fluxului de numerar si notele explicative. In Romania, notele explicative s-au introdus din 2001/2002, o data cu reglementarile de armonizare la standardele europene si internationale si difera dupa marimea si tipul intreprinderii organizatiei. Acestea detaliaza unele aspecte cu referire la principii, politici si metode contabile; provizioane; repartizarea profitului, etc.

Subiecte pentru pregatirea in vederea evaluarii finale:

Active

Gruparea activelor

Active imobilizate

Active circulante

Pasive

Gruparea pasivelor

Capitaluri

Datorii

Patrimoniul brut

Patrimoniul net

Bilant contabil

Bilant contabil pe orizontala

Bilant contabil pe verticala

Situatia veniturilor si cheltuielilor

Contul de profit si pierderi

Venituri din exploatare

Venituri financiare

Venituri extraordinare

Cifra de afaceri

Cheltuieli pentru exploatare

Cheltuielile financiare

Cheltuielile extraordinare

Marja bruta

Profitul net

Situatia fluxului de numerar

Importanta fluxului de numerar pentru manager

Calculul numerarului net

Continutul raportului finanaciar anual

Model de test grila

Grupa activelor imobilizate, adica acele bunuri achizitionate care sunt utilizate o perioada mai lunga de un an si se transforma mai greu in bani, nu cuprinde:

a) grupa 1 : teren si constructii (cladiri si constructii finalizate)

b) grupa 2: linii tehnologice; instalatii de comanda electronica pentru linii tehnologice, cantare si alte aparate de masura si control, calculatoarele electronice; autovehiculele; animale si plantatii

c) grupa 3: mobilier, centrale telefonice, aparate fax, aparate de copiat, alte obiecte de birotica

d) stocuri de materii prime, materiale, produse, ambalaje

e) active corporale si necorporale in curs si active imobilizate necorporale

R: d)

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate