Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Organizarea procesuala a intreprinderilor comerciale


Organizarea procesuala a intreprinderilor comerciale


Organizarea procesuala a intreprinderilor comerciale

Organizarea procesuala se refera la stabilirea principalelor categorii de procese si activitati necesare realizarii ansamblului de obiective ale intreprinderii. Rezultatul organizarii il reprezinta functiunile, activitatile, atributiile si sarcinile stabilite la nivelul intreprinderii.

Functiunea reprezinta totalitatea proceselor de munca omogene, asemanatoare sau complementare, care contribuie la realizarea acelorasi obiective principale.

La nivelul intreprinderilor moderne de dimensiuni mari sau medii exista 5 functiuni principale:

cercetare - dezvoltare;de productie;

comerciala;

financiar - contabila;

de personal.

Fiecare functiune a firmei de divide in mai multe activitati. Activitatea reprezinta ansamblul proceselor omogene sau apropiate ce conduc in mod direct la realizarea acelorasi obiective derivate.

La nivelul fiecarei activitati se intalnesc mai multe atributii. Atributia reprezinta un proces de munca clar definit, care se executa in mod periodic sau continuu si care implica cunostinte specializate si determina realizarea unui obiectiv specific.

O atributie se poate divide in mai multe sarcini. Sarcina reprezinta un element de baza a unui proces de munca complex sau a unui proces de munca simplu care contribuie la realizarea unui obiectiv individual si, care, de regula, se atribuie unei singure persoane.

1. Functiunile intreprinderii

1.1. Functiunea de cercetare - dezvoltare

Functiunea de cercetare - dezvoltare desemneaza ansamblul activitatilor desfasurate in intreprinderi prin care se concepe si se pune in practica progresul stiintifico - tehnic. In cadrul acestei functiuni se remarca o serie de activitati mai importante, cum ar fi:

previzionarea;

conceptia tehnica;

organizarea.

Prin activitatea de previzionare se elaboreaza o serie de proiecte, strategii si politici la nivelul firmei, sub forma de planuri si prognoze, detaliate pe perioade si pe principalele subdiviziuni organizatorice.

Activitatea de conceptie tehnica include totalitatea cercetarilor aplicative cu caracter tehnic si tehnologic realizate in cadrul firmei, in vederea satisfacerii necesitatilor de dezvoltare ale acesteia. Prin aceasta activitate se incearca conceperea si asimilarea de produse noi si modernizate, precum si conceperea si implementarea de tehnologii noi si modernizate.

In cadrul activitatilor de organizare sunt cuprinse procesele de elaborare, adaptare si introducere de noi concepte si tehnici cu specific organizatoric.

1.2. Functiunea de productie

Functiunea de productie semnifica ansamblul proceselor de munca din cadrul intreprinderii prin care se transforma obiectele muncii in produse finite, semifabricate si servicii si se creeaza conditiile tehnico - materiale, organizatorice si de deservire necesare desfasurarii proceselor de fabricatie in bune conditii.

La nivelul intreprinderilor procesele de productie pot fi clasificate in: procese de baza, procese auxiliare si procese de deservire.

Procesele de baza sunt acelea in cadrul carora obiectele muncii sufera transformari care conduc la realizarea de produse finite, reprezentand elementul primordial al proceselor de productie.

Procesele auxiliare nu contribuie in mod direct la transformarea obiectelor muncii in produse finite, semifabricate si servicii, dar prin intermediul lor se asigura conditiile tehnico - materiale necesare desfasurarii normale ale proceselor de baza.

Procesele de deservire au rolul de a asigura celelalte conditii, de natura organizatorica, necesare derularii normale a proceselor de baza si auxiliare din cadrul intreprinderilor (ex.: transport intern de materii prime si materiale, aprovizionare cu scule, aparate, dispozitive, etc.).

In cadrul functiunii de productie se desfasoara o serie de activitati importante dintre care se remarca:

programarea, lansarea si urmarirea productiei;

procesele de fabricatie;

controlul tehnic de calitate;

intretinerea si repararea utilajelor;

productia auxiliara de energie.

In cadrul activitatii de programare, lansare si urmarire a productiei sunt cuprinse o serie de atributii prin care se determina cantitatile de produse si servicii ce trebuie realizate in perioade reduse de timp, pe locuri de munca, cu respectarea unor conditii de calitate si consum de munca, precum si comunicare acestor atributii personalului de executia.

Procesele de fabricatie cuprind executarea produselor si serviciilor programate din obiectele muncii, in conformitate cu cerintele de calitate si termenele stabilite anterior.

In cadrul activitatii de control tehnic de calitate sunt verificate rezultatele obtinute in faza de fabricatie si sunt comparate cu normele de calitate stabilite.

Activitatea de intretinere si reparare a utilajelor cuprinde o serie de procese de munca prin care se asigura mentinerea echipamentelor de productie in stare de functionare normala si se incearca preintampinarea uzurii tehnice si morale.

In cadrul productiei auxiliare se realizeaza o serie de activitati prin care se asigura, din surse interne ale intreprinderii, energie electrica, energie termica, apa, abur, etc. necesare pentru buna desfasurare a proceselor de productie.

1.3. Functiunea comerciala

Functiunea comerciala cuprinde ansamblul proceselor de determinare a cererii si ofertei pe piata, de achizitionare de materii prime, materiale si echipamente de productie necesare desfasurarii proceselor de fabricatie, precum si de comercializare a produselor finite, semifabricatelor si serviciilor obtinute.

In cadrul functiunii comerciale se disting trei activitati principale:

aprovizionarea;

desfacerea;

marketingul.

Activitatea de aprovizionare a intreprinderii cuprinde ansamblul atributiilor prin care se asigura procurarea de materii prime, materiale, combustibil, echipamente de productie si alte elemente necesare realizarii obiectivelor propuse.

Desfacerea (vanzarea) cuprinde totalitatea atributiilor prin care se asigura trecerea produselor si serviciilor din sfera productiei in sfera circulatiei.

Activitatea de marketing cuprinde totalitatea atributiilor prin care se asigura studierea pietei interne si externe, cunoasterea necesitatilor si comportamentului consumatorilor in vederea stabilirii celor mai adecvate modalitati de orientare a productiei si de crestere a vanzarilor de produse, semifabricate sau servicii realizate de intreprindere.

1.4. Functiunea financiar - contabila

Functiunea financiar - contabila cuprinde totalitatea activitatilor prin care se asigura resursele financiare necesare atingerii obiectivelor firmei, precum si tinerea evidentei valorice a miscarii intregului sau patrimoniu.

In cadrul functiunii financiar - contabile se disting trei activitati principale:

financiara;

contabilitate;

control financiar de gestiune.

Activitatea financiara cuprinde ansamblul proceselor prin care se determina si se obtin resursele financiare necesare atingerii obiectivelor intreprinderii.

Contabilitatea reuneste totalitatea proceselor prin care se inregistreaza si evidentiaza valoric resursele materiale si financiare din cadrul intreprinderii. Calitatea evidentei contabile, care contine un volum important de informatii, constituie unul din elementele cele mai importante, care conditioneaza eficacitatea procesului managerial si, in primul rand, procesul decizional.

In cadrul activitati de control financiar de gestiune sunt cuprinse totalitatea proceselor prin care se verifica respectarea normelor legale cu privire la existenta, integritatea, utilizarea si pastrarea valorilor materiale si banesti ale intreprinderii. Scopul exercitarii controlului financiar este de a preveni, descoperi si recupera eventuale pagube produse din punct de vedere financiar la nivelul intreprinderilor.

1.5. Functiunea de personal

Functiunea de personal grupeaza totalitatea activitatilor prin care se asigura resursele umane necesare, precum si utilizarea, dezvoltarea si motivarea acestora.

In cadrul acestei activitati se desfasoara o serie de activitati complexe dintre care cele mai importante sunt:

previzionarea necesarului de personal;

recrutarea personalului;

selectarea personalului;

incadrarea personalului;

formarea personalului;

motivarea personalului;

perfectionarea personalului;

evaluarea personalului;

promovarea personalului;

protectia personalului (protectia muncii si protectia sociala).

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate