Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» EFICIENTA MANAGEMENTULUI IN PRODUCTIA ANIMALA


EFICIENTA MANAGEMENTULUI IN PRODUCTIA ANIMALA


EFICIENTA MANAGEMENTULUI IN PRODUCTIA ANIMALA

1 Rolul cresterii animalelor in economia rurala si implicit in economia Romaniei

Pentru conditiile din tara noastra dezvoltarea sustinuta a cresterii animalelor reprezinta o necesitate obiectiva, ce deriva din urmatoarele considerente:

Asigura produse de baza pentru alimentatia umana;Contribuie la asigurarea de materii prime pentru industria prelucratoare;

Joaca un rol important in dezvoltarea intensiva si extensiva a economiei rurale, contribuind la imbinarea armonioasa a celor doua sectoare ale agriculturii - vegetal si animal - si la cresterea pe aceasta cale a eficientei economice a intregii activitati din agricultura;

Creeaza conditii pentru folosirea eficienta a mijloacelor fixe si circulante din agricultura;

Reprezinta o sursa importanta de ingrasaminte organice pentru cresterea productiei vegetale;

Asigura valorificarea superioara a productiei vegetale secundare;

Valorifica cu eficienta sporita baza naturala furajera de pe pasuni si fanete, care reprezinta c.c.a. 4,5 mil. hectare;

Cresterea animalelor, prin specificul lor de productie, se preteaza la procese tehnologice de tip industrial, determinand nivele ridicate de productie si de productivitate a muncii;

Are un rol important in dezvoltarea comertului extern, participand la cresterea aporturilor valutare.

Notiunea de eficienta economica in productia animala evidentiaza raportul dintre eforturile depuse si efectele rezultate in procesul de productie. Aceasta exprima obtinerea unor rezultate, in cadrul procesului de productie, cat mai mari, cu costuri cat mai mici pe unitatea de produs.

2. Directii in cresterea randamentului si a eficientei economice in cadrul productiei animale

Una din cele mai importante cai de crestere a eficientei economice in productia animala o reprezinta sporirea productiei medii si a sporului mediu zilnic de crestere in greutate vie. Pentru realizarea cresterii in productia medie, totala si marfa este nevoie de continuarea procesului de ameliorare si de stabilirea corecta a directiei de crestere.

Sporirea eficientei in productia animala depinde in mare masura si de reducerea costurilor unitare de productie, adica a cheltuielilor totale de productie pe unitatea de produs.

La productia de lapte ponderea principalelor elemente in cheltuielile totale de productie este repartizata astfel:

58,4 - 61,8% cheltuieli materiale,

50,3 - 57,9% cheltuieli cu furajele din totalul cheltuielilor cu materialele;

2,8 - 4,8 % amortismente;

15,2 - 17,5% cheltuieli cu munca salariatilor;

13,4 - 15,7% cheltuieli indirecte.

Pentru carnea de taurine produsa in sistem industrial structura cheltuielilor de productie este urmatoarea:

62,2 - 70,9% cheltuieli materiale;

58,6 - 63,6 % cheltuieli cu furajele din totalul cheltuielilor cu materialele;

3,3 - 4,1% amortisment,

cheltuieli cu munca salariatilor,

8,4 - 10,1% cheltuieli indirecte.

Caracteristic pentru ingrasarea taurinelor in sistem industrial este faptul ca animalele sunt achizitionate din afara unitatii. Cheltuielile cu achizitionarea lor detin o pondere de 25 - 43 % din cheltuielile totale de productie, deci acestea au un caracter exogen, iar reducerea lor nu poate fi influentata intr-o masura importanta. Prin urmare, principala cale de reducere a cheltuielilor de productie este cea legata de furajare, de optimizarea ratiilor sub aspect energetic.

O alta posibilitate de reducere a cheltuielilor de productie o reprezinta cresterea productivitatii muncii.

In complexul actiunilor de crestere a eficientei economice a productiei animale, valorificarea superioara a produselor la toate speciile, constituie un mijloc foarte important. In aceasta privinta punerea la punct a programelor de marketing privind desfacerea si stabilirea certa a beneficiarilor, urmarindu-se realizarea unor indici calitativi la standarde cat mai ridicate, reprezinta cai sigure de sporire a eficientei in productia zootehnica.

3 Sistemul indicatorilor de determinare a eficientei economice in productia zootehnica

Determinarea si aprecierea eficientei economice in productia zootehnica presupune elaborarea si folosirea unui sistem de indicatori, care sa cuantifice si sa exprime cat mai corect atat eforturile facute pentru obtinerea productiei, cat si efectele obtinute in urma acestor eforturi.

Indicatorul reprezinta o expresie numerica a unui fenomen sau proces economic, definita in timp si spatiu. Indicatorii pot fi caracterizati prin marimi absolute, marimi relative, marimi medii, indici si coeficienti.

Marimile absolute constituie expresia numerica, concreta a fenomenului si reflecta dimensiunea acestuia.

Aceste masuri se exprima in unitati fizice de masura specifice fenomenului (ha,kg, lei, ore, ani).

Marimi relative se determina procentual ca raport a doua marimi absolute si se refera la intensitatea sau structura unor fenomene (structura efectivelor de animale, structura culturilor furajere).

Marimi medii reprezinta o modalitate de a prezenta datele statistice. In practica se folosesc: medii aritmetice, medii ponderale, medii geometrice.

Indicii reprezinta o categorie distincta de marimi relative folosite pentru a evidentia modificarile medii ale unor fenomene. Dupa termenul luat ca baza de referinta ei pot fi. Indici cu baza fixa si indici cu baza in lant.

Coeficientii sunt indicatori care se determina ca raport intre doua marimi absolute si ilustreaza gradul de utilizare a unor elemente ale procesului de productie.

Indicatorii folositi in zootehnie pot fi grupati dupa doua directii:

dupa criteriul de analiza;

dupa continutul indicatorilor legat de reflectarea efortului, efectului si eficientei economice.

Tabelul nr.1

Indicatorii tehnico-economici de apreciere a activitatii in cresterea animalelor

Specificare

Unitati fizice

Unitati valorice

a) Efort

Consum: furaje, medicamente, energie, carburanti, forta de munca.

Cheltuieli totale

Volumul investitiilor

Cheltuieli cu: furajele, medicamente, energie, carburanti.

Investitia specifica

Cheltuieli cu salariile 

b) Efect

Productia totala

Productia marfa

Venituri totale

Valoarea productiei marfa

Eficienta economica

Efort - Efect

Profit brut

Profit net

Profit suplimentar

Efect Efort

... sau ....

Efort Efect

Productivitatea muncii

Termenul de recuperare a investitiei

Sporul mediu zilnic

Spor marginal

Consum specific

Productia medie/cap

Marja bruta

Cost unitar

Cost marginal

Productivitatea muncii (cifra de afaceri/salariat)

Rata profitului

Profit/mp de constructie

Profit la 1000 lei salarii

Profit la 1000 lei capital fix

Profit net la 1000 lei cheltuieli

Tabelul nr. 2

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI DE APRECIERE A ACTIVITATII AN CRESTEREA ANIMALELOR

Grupa de indicatori

Criterii

Tehnic

Economic

Energetic

Ecologic

a. Efort

Consum: furaje medicamente, energie, carburanti, forta de munca.

Cheltuieli totale

Cheltuieli cu: furaje, medicamente, energie, consumabile, forta de munca.

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli suportate din venituri

Energia totala consumata

Energia suplimentara consumata

Consum de s. a.

Consum de pesticide

b. Efect

Productie fizica

Productie marfa

Spor total, marginal si mediu

Venituri - cifra de afaceri

Valoarea productiei marfa

Venituri suplimentare

Valoarea sporului mediu si marginal

Energie totala obtinuta

Energie suplimentara obtinuta

Continut de nitrati

Incarcatura microbiana

Eficienta economica

Efect - Efort

Profit brut, net, unitar, suplimentar

Energie neta

Productivitatea muncii

Termenul de recuperare a investitiei

Consum specific

Productie medie/cap

Productie de UN/ha

Productie de proteina/ha

Cost unitar

Cost marginal

Productivitatea muncii

Rata profitului

Profit/mp constructie

Profit la 1000 lei capital fix

Profit net la 1000 lei cheltuieli

Investitii specifice

Coeficientul de eficienta economica a investitiei

Consum specific energetic

Raport de bioconversie

Consumul de SA/ha

3.1.Dupa criteriu tehnic:

Productivitatea muncii (W) reprezinta cantitatea de produse sau de produsi obtinuta sau obtinuti in unitatea de timp (ora, zi, luna, trimestru, an).

Se determina raportand cantitatea de produse sau de produsi la timpul necesar obtinerii acestora:

W = Q/T unde Q- cantitatea de produse

T- timpul necesar obtinerii

acestora

Termenul de recuperare reprezinta timpul necesar pentru recuperarea investitiei efectuate din profitul obtinut in urma punerii in functiune a capacitatii de productie:

T = I/P unde: I - valoarea investitiei efectuate

P - profitul anual

Sporul mediu zilnic exprima sporul de crestere in greutate sau de ingrasare obtinut in medie intr-o zi de furajare a animalului. Se determina raportand sporul total de crestere in greutate la numarul zilelor de furajare a animalului. Se exprima in g/zi.

Sporul mediu zilnic = Sporul total realizat/ZAF

Realizate

Consumul specific reprezinta cantitatea de furaje consumata pentru obtinerea unui g spor in greutate.

Se determina prin raportarea cantitatii totale de furaje consumate exprimata in UN la productia totala de spor de crestere.

Cs = UN total/Spor total

Cs - consum specific

Sporul marginal sporul de productie obtinut pentru ultima unitate de resursa alocata.

Productia medie reprezinta cantitatea de produs obtinuta pe cap ce animal (l/cap, t/cap, kg/cap).

q = Q/N unde: - q - productia medie

- Q - productia totala

- N - numarul de animale

Productia de energie la ha (UN/ha) exprima numarul de UN obtinute pe ha la culturile furajere.

Se determina prin raportarea cantitatii totale de energie exprimata in UN la suprafata culturii furajere.

UN/ha = UN total/S unde: S - suprafata in ha

Productia de proteina digestibila la ha (PBD/ha) reprezinta cantitatea de proteina bruta digestibila obtinuta pe un ha la culturile furajere.

PBD/ha = PBD total (kg)/S

3.2.Dupa criteriul economic

Profitul brut reprezinta profitul obtinut de unitatea agricola. Se determina ca diferenta intre veniturile totale si cheltuielile totale.

P = V-Ch

Profitul net este profitul obtinut in urma scaderii impozitului pe profit din profitul brut.

Profitul unitar reprezinta profitul obtinut pe unitatea de produs.

Profitul suplimentar reprezinta profitul obtinut suplimentar prin aplicarea in plus a unei unitati de factor.

Costul unitar reprezinta cheltuielile necesare obtinerii unei unitati de produs.

Cu =Cht/Qt unde: -Cu - cost unitar

-Cht - cheltuieli totale

-Qt - productia totala

Costul marginal reprezinta cheltuielile necesare pentru sporirea productiei cu o unitate de produs.

Cmg = Cheltuieli suplimentare/Spor marginal

Productivitatea muncii (in functie de cifra de afaceri) reprezinta cifra de afaceri raportata la numarul de salariati.

Wvaloric = CA/N

Rata profitului reprezinta raportul procentual intre profit si cheltuieli.

Rp = (P/Ch) 100

Profit/mp de constructie reprezinta eficienta economica a utilizarii capacitatii de productie.

Profit/mp constructie = P/S

In care: P - profitul

S -suprafata constructiei

Profit la 1000 lei capital fix - exprima eficienta economica a utilizarii capitalului fix.

P/1000lei capital fix = (P/Valoarea capitalului fix)1000

Profit la 1000 lei cheltuieli este un indicator ce reflecta eficienta cheltuielilor.

P/1000 lei cheltuieli = (P/Ch) 1000

Investitia specifica asigura comparabilitatea intre efortul investitional pentru realizarea unui obiectiv economic si rezultatele obtinute exprimate prin capacitatea de productie.

S = I/q in care: - S - investitia specifica

q - capacitatea de productie

I - investitia specifica

Coeficientul de eficienta economica a investitiilor exprima profitul anual obtinut la 1 leu investit.

e= Ph/I in care: e - coeficientul de eficienta

economica a investitiilor

Ph - profitul anual

3.4Dupa criteriul energetic

Energia neta este diferenta dintre energia obtinuta si energia consumata.

En = Eo - Ec

En - energia neta

Eo - energia obtinuta

Ec - energia consumata

Consumul specific energetic exprima numarul de unitati energetice consumate pentru 100 de unitati energetice obtinute.

Cs = (Ec/Eo)100

Raportul de bioconversie energetica exprima in cate unitati energetice este transformata de catre plante, animale sau tehnologia aplicata fiecare unitate de energie consumata.

Rc = 100/Cs

In care: - Rc - raport de bioconversie

Cs - consumul specific energetic

In analiza energetica indicatorii au un etalon de consum energetic care poate fi: Kwh, Kjuli, Kcal sau combustibil conventional (CC).

4Proiect de plan de afacere al unei ferme familiale de crestere a vacilor de lapte

1.Agentul economic

Date de identificare:

Nume si prenume

Adresa

Forma de exploatare

Resurse (capital)

Obiectul de activitate

Rezultatele de productie si organizarea activitatii fermei

Resursele materiale si financiare

Forta de munca si modul de conducere al fermei

Descrierea sumara a activitatii in cadrul fermei

2.Prelucrarea si comercializarea produsului

Piata agentului economic

Clienti

Concurenta

Transportul produsului

Pozitia propriului produs fata de cel al concurentei

Evaluarea activitatilor si eficienta investitilor

Strategia de dezvoltare aplicata

Principalele obiective

Proiecte de investitii

Dimensiunea firmei

Caracterizarea tehnologiei de crestere si exploatare a vacilor de lapte

Structura afectivului de taurine in cadrul fermei

Productia si indicii de reproductie

Ratia furajera pentru vaci cu o productie de 15 litri lapte pe zi si o greutate de 600 kg pentru perioada de vara si pentru perioada de iarna (stabulatie)

Necesarul de furaje si pajisti pe cap de animal si pe unitate

Spatii de productie

Planul de monta si fatari al fermei

Evolutia si structura efectivului de animale pe ultimii 3 ani

Calculul costurilor si al veniturilor

Planul productiei totale si al productiei marfa

Venituri animale pe cap de vaca

Consumurile specifice si costurile furajelor

Consumul de furaje pe unitate de produs si animal

Suprafata medie pe animal(ha/cap)arabil, pasuni si fanete

Costul furajelor pe unitate de produs si animale

Planul costurilor si al cheltuielilor de productie aferente productiei marfa. Pentru proiectarea costurilor unitare si a cheltuielilor de productie se au in vedere urmatoarele elemente:

Productiile medii, totale si marfa

Consumurile de furaje , costurile productiei si a achizitiei acestora

Costul energiei la pretul pietei

Asistenta sanitar veterinara

Fondul de salarii

Calcularea eficientei economice (profit, rata profitului)

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate