Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Termenele de prescriptie extinctiva


Termenele de prescriptie extinctiva


Termenele de prescriptie extinctiva

Termenele de prescriptie sunt statuate, asa cum am aratat, prin lege, ceea ce inseamna ca partile nu pot sa stabileasca sau sa modifice aceste termene prin acte juridice civile.

Vom deosebi termenele generale de prescriptie de termenele speciale si, de asemenea, termenele fixate prin Decretul nr. 167/1958, de termenele fixate prin alte acte normative.Termenul general de prescriptie atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice, va fi cel prevazut in art. 3 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958, adica termenul de 3 ani. Acest termen se va aplica tuturor actiunilor personale, in masura in care nu sunt stabilite termene speciale de prescriptie, precum si, de regula, actiunilor patrimoniale, cu observatia ca actiunile reale sunt supuse in principiu reglementarii Codului civil.

Un alt termen general de prescriptie este cel de 30 de ani. In art. 1890 C.civ. se stabileste: "Toate actiunile, atat reale cat si personale pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a defipt un termen de prescriptie, se vor prescrie prin 30 de ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu si fara sa i se poata opuna reaua-credinta". Acest termen general de prescriptie se aplica tuturor actiunilor reale, cu exceptia celor imprescriptibile.

Referitor la executarea silita textul art. 6 din Decretul nr. 167/1958 dispune ca "Dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin implinirea unui termen de 3 ani", iar art. 405 alin. (1) C.proc.civ. stabileste ca: "Dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare, termenul de prescriptie este de 10 ani". Termenul de prescriptie pentru a cere si a obtine executarea silita incepe sa curga de la data la care se naste acest drept (pe larg, S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, Tratat de executare silita, p. 165-220).

Deci, termenul general de prescriptie a executarii silite este de 3 ani pentru toate persoanele fizice si persoanele juridice.

Regula care carmuieste termenul general de prescriptie este aceea ca de cate ori printr-o lege speciala nu se stabilesc alte termene de prescriptie, se va aplica termenul general de 3 ani, respectiv 30 de ani, dupa cum suntem in prezenta actiunilor personale sau a actiunilor reale. Bineinteles ca, atunci cand printr-o lege speciala se prevad termene mai scurte, egale sau mai mari de prescriptie, se vor aplica aceste termene, deoarece specialia generalibus derogant

Unii autori (a se vedea, T. Pop, op. cit., p. 229) propun de lege ferenda sa se mareasca termenul general de prescriptie de la 3 la 5-6 ani, iar pentru actiunile reale considera ca termenul general de 30 de ani ar trebui scurtat la 10-15 ani.

Termenele speciale de prescriptie extinctiva sunt acele termene care deroga de la termenul general de prescriptie si sunt cuprinse fie in Decretul nr. 167/1958, fie in legi civile ulterioare acestui act normativ, fie in legi anterioare, daca sunt mai scurte decat termenele corespunzatoare prevazute de decretul sus mentionat, deoarece art. 26 din acesta dispune ca: "Pe data intrarii in vigoare a decretului de fata se abroga orice dispozitii legale contrare prezentului decret, in afara de cele care stabilesc un termen de prescriptie mai scurt decat termenul corespunzator prevazut prin decretul de fata".

Termene speciale aplicabile actiunilor personale patrimoniale. Termenele speciale de prescriptie cuprinse in Decretul nr. 167/19578 sunt:

a) termenul de 6 luni privitor la prescrierea actiunii in raspunderea vanzatorului pentru viciile lucrului ascunse fara viclenie (art. 5);

b) termenul de 2 ani pentru raporturile juridice nascute din asigurare.

Articolul 3 alin. (2) din decret dispune ca "in raporturile ce izvorasc din asigurare termenul de prescriptie este de 2 ani in afara acelor raporturi ce izvorasc din asigurarile de persoane in care obligatiile devin exigibile prin ajungerea la termen sau prin amortizare; cu privire la primele de asigurare datorate in temeiul asigurarilor prin efectul legii, sunt aplicabile dispozitiile art. 22";

c) termenul de 3 ani privitor la prescrierea dreptului la actiune referitor la sumele aflate in depozit la institutiile bancare (art. 23). Acelasi art. in alin. (2) prevede ca "Cu toate acestea, cand eliberarea sumelor consemnate sau depuse este conditionata de un act al organului judecatoresc sau al altui organ de stat, aceste sume vor fi restituite celor in drept la prezentarea actului respectiv; dreptul la actiune in acest din urma caz se prescrie in termen de 1 an de la data cand se poate cere restituirea pe baza actului organului de stat";

d) termenul de 60 de zile privind dreptul la actiune in restituirea sumelor de bani incasate pentru spectacolele anulate. Acest termen incepe sa curga de la data cand urma sa aiba loc spectacolul (art. 24).

Termenele speciale prevazute de Codul civil privitoare la raporturile obligationale:

a) termenul de 6 luni privind acceptarea succesiunii. Articolul 700 alin. (1) C.civ. prevede ca "Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii";

b) termenul de 6 luni privind prescrierea dreptului la actiune pentru unele servicii prestate. Articolul 1903 C.civ. dispune: "Actiunea maistrilor si institutorilor de stiinte sau de arte pentru lectiile ce dau cu luna; a ospatarilor si gazduitorilor pentru nutrirea si locuirea ce procura si a oamenilor cu ziua pentru plata zilelor, a materiilor de dansii procurate si a simbriilor, se prescriu prin 6 luni";

c) termenul de 1 an privind dreptul la actiune al vanzatorului pentru complinirea pretului sau al cumparatorului pentru scaderea pretului ori pentru anularea vanzarii (art. 1334 C.civ.

d) termenul de 1 an privind dreptul la actiune pentru unele servicii prestate si marfuri vandute. Articolul 1904 C.civ. statueaza ca "Actiunea medicilor, a chirurgilor si a apotecarilor pentru vizite, operatii si medicamente; a negutatorilor pentru marfele ce vand la particulari care nu sunt negutatori; a directorilor de pensionate pentru pretul pensiunii scolarilor lor si a altor maistri pentru pretul uceniciei; a servitorilor care se tocmesc cu anul pentru plata simbriei lor, se prescrie printr-un an".
Termene speciale prevazute de Codul muncii. Aceste termene sunt:

a) termenul de 30 de zile calendaristice de la data in care s-a comunicat decizia de sanctionare disciplinara [art. 283 lit. b) C.muncii]

b) termenul de 30 de zile de la data in care a fost comunicata decizia unilaterala a angajatorului referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca [art. 283 lit. a) C.muncii]

c) termenul de 3 ani privind dreptul la actiune in pretentii banesti. Articolul 283 lit. c) C.muncii: "in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune in care obiectul conflictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat, precum si in cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator";

d) in toate situatiile, altele decat cele prevazute la alin. (1) al art. 283 C.muncii, termenul este de 3 ani de la data nasterii dreptului

Termene speciale prevazute in alte legi civile. Dintre acestea mentionam:

a) termenul de 3 ani prevazut de art. 67 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, pentru restituirea dividendelor platite contrar dispozitiilor legale;

b) termenul de 5 ani in care se prescrie dreptul la actiune prin care se cere plata taxelor vamale;

c) termenul de 1 an de la efectuarea calatoriei in care se prescriu actiunile rezultand din inchirierea unui vas (art. 954 C.com.

d) termenul de 1 an stabilit de art. 12 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, pentru actiunea in raspundere civila.

e) termenul de 3 ani - Regulamentul din 2005 (M. Of. nr. 101 din 31 ian. 2005) - in care se prescriu actiunile in raspunderea caii ferate pentru transporturile de calatori si bagaje; termenele de 1 an si respectiv 2 ani pentru actiunile in raspunderea caii ferate pentru expeditiile de marfuri.

De mentionat ca actiunile care deriva din transportul international rutier de marfuri sunt prescriptibile in termenul de 1 an prevazut de Conventia privind transportul international de marfuri pe sosele, ratificata prin Decretul nr. 451/1972 C.S.J., sectia comerciala, decizia nr. 3068/2000, Dreptul nr. 10/2001, p. 201).

Termene speciale aplicabile actiunilor personale nepatrimoniale. Asa cum am mai aratat, drepturile personale nepatrimoniale sunt imprescriptibile, adica ele pot fi aparate prin justitie oricand, fara a exista o limitare in timp.

Totusi, din ratiuni de protectie a drepturilor de familie si de ocrotire a minorilor, legiuitorul a trebuit sa limiteze in timp intentarea unor actiuni in justitie. In Codul familiei asemenea termene de prescriptie sunt:

a) termenul de 6 luni prevazut de art. 21 alin. (2) privitor la anulabilitatea casatoriei pentru vicii de consimtamant;

b) termenul de 6 luni prevazut de art. 55 alin. (1) privind actiunea in tagada paternitatii;

c) termenul de 1 an prevazut de art. 60 alin. (1) privind actiunea in stabilirea paternitatii.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate