Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Autorizarea perchezitiei


Autorizarea perchezitiei


Autorizarea perchezitiei

Potrivit art. 100 alin. (3) C.proc.pen., "perchezitia domiciliara poate fi dispusa numai de judecator, prin incheiere motivata, in cursul urmaririi penale, la cererea procurorului, sau in cursul judecatii". In cursul urmaririi penale, perchezitia domiciliara se dispune de judecator in camera de consiliu, fara citarea partilor, participarea procurorului la sedinta de judecata fiind obligatorie. Astfel, in cursul urmaririi penale doar procurorul poate solicita judecatorului dispunerea unei perchezitii domiciliare. Chiar daca persoana vatamata sau organul de cercetare penala ar aprecia utila efectuarea unei astfel de proceduri, acestea nu pot solicita in mod direct judecatorului efectuarea actului procesual. Ei vor trebui sa se adreseze procurorului care, daca va considera ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, va inainta o cerere in acest sens judecatorului.

Potrivit art. 203 alin. final C.proc.pen., procurorul poate solicita emiterea autorizatiei de perchezitie la propunerea motivata a organelor de cercetare penala sau din oficiu. Cererea procurorului trebuie motivata si elaborata sub forma scrisa. Din considerente legate de tactica efectuarii perchezitiei si de reusita acesteia, unii practicieni au opinat ca cererea procurorului poate fi facuta si prin nota telefonica sau telegrafica.[1] Cererea procurorului va fi inregistrata in registrul general de dosare al instantei, dar si in registrul de evidenta a sesizarilor privind autorizarea efectuarii perchezitiei date de judecator in cursul urmaririi penale, registru tinut separat de grefierul-sef al instantei.Instanta va solutiona cererea procurorului de efectuare a perchezitiei domiciliare in sedinta din camera de consiliu ce va avea loc fara citarea partilor si cu participarea procurorului, dupa verificarea existentei vreunui caz de incompatibilitate si a competentei de solutionare a cererii (materiale, teritoriale sau dupa calitatea persoanei). In masura in care o apreciaza ca fiind intemeiata, instanta de judecata o va admite sau, in caz contrar, o va respinge. Instanta de judecata se va pronunta asupra solicitarii procurorului prin incheiere motivata, care trebuie sa cuprinda mentiunile prevazute la art. 305 alin. (1) C.proc.pen. - cu exceptia celor de la 305 alin. (1) lit. e), f), g) C.proc.pen. Potrivit art. 305 alin. (2) C.proc.pen., incheierea se intocmeste de grefier in 24 de ore de la terminarea sedintei si se semneaza de presedintele completului de judecata si de grefier.

Daca cererea procurorului este admisa, judecatorul emite autorizatia de perchezitie care se comunica procurorului pentru a proceda la efectuarea acesteia. Art. 100 alin. (4 ) C.proc.pen. prevede care sunt datele pe care trebuie sa le cuprinda autorizatia de perchezitie.[2]

Incheierea prin care judecatorul solutioneaza cererea procurorului de autorizare a efectuarii perchezitiei este, conform art. 311 C.proc.pen., o hotarare judecatoreasca. Practicienii au dezbatut problema daca ea trebuie sa cuprinda sau nu mentiunea pronuntarii in sedinta publica prevazuta de art. 310 alin. (1) C.proc.pen.:

-Daca s-ar aprecia ca si aceasta incheiere trebuie pronuntata in sedinta publica, s-ar aduce, in acest fel, atingere principiului lipsei de publicitate a fazei de urmarire penala, scopul acestei faze procesuale fiind tocmai acela al strangerii in conditiuni propice a probelor.

-Este util de semnalat faptul ca exista instante de judecata la care minuta unei astfel de incheieri data in sedinta din camera de consiliu se consemneaza in Registrul de evidenta a sesizarilor privind autorizarea efectuarii perchezitiilor date de judecator in cursul urmaririi penale[3] - care nu este destinat publicitatii - fara consemnarea acesteia in condica sedintelor de judecat[4] aflata la Arhiva instantei si pusa la dispozitia publicului. Totodata, dosarul penal avand ca obiect cererea procurorului de eliberare a unei autorizatii de perchezitie este pastrat separat de catre grefierul-sef al instantei.

-Majoritatea practicienilor au dat o alta interpretare dispozitiilor art. 100 alin. (4) C.proc.pen., apreciind ca expresia "se dispune in camera de consiliu", conduce la concluzia ca pronuntarea se face tot in camera de consiliu.In cursul judecatii, perchezitia domiciliara poate fi efectuata cu ocazia unei cercetari locale. Aceasta dispozitie procedurala indica faptul ca instanta de judecata nu poate efectua perchezitia ca act procedural autonom.V. Tuculeanu, A., "Modificarile si completarile aduse Codului de procedura penala in privinta perchezitiei"- Revista Dreptul nr. 7/2004, pag. 147.

Alin. 4 al art. 100 a fost introdus prin art. I pct. 53 din Legea nr. 356/2006.

V. art. 83 pct. 8 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, adoptat prin Hotararea C.S.M. nr. 387/22.09.2005, publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 958/28.X.2005, cu modificarile si completarile ulterioare

V. art. 83 pct. 5 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti.Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate