Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
TIPURI DE INCALCARI ALE DREPTULUI COMUNITAR


TIPURI DE INCALCARI ALE DREPTULUI COMUNITAR


TIPURI DE INCALCARI ALE DREPTULUI COMUNITAR

1. Dassonville - 8/74 - 1974, 0837

1. Toate normele privind comertul adoptate de state membre care impiedica, sunt apte sa impiedice, in mod direct sau indirect, comertul infra-comunitar trebuie sa fie considerate ca masuri avand un efect echivalent restrictiilor cantitative.

2. In absenta unui sistem comunitar garantand consumatorilor autenticitatea originii sau denumirii unui produs, statele membre pot adopta masuri care sa previna practicile incorecte in aceasta privinta, cu conditia ca asemenea masuri sa fie rezonabile si sa nu constituie un mijloc de discriminare arbitrara sau o restrangere deghizata a comertului intre statele membre.In consecinta, cerinta certificatului de autenticitate impusa de un stat membru, certificat care este mai putin usor de obtinut de importatorii unui produs autentic care a fost pus in circulatie libera in conformitate cu legea in alt stat membru decat de catre importatorii aceluiasi produs venind direct din tara de origine reprezinta o masura avand un efect echivalent unei restrictii cantitative de tipul celor interzise de Tratat.

3. Un acord de distributie exclusiva cade sub incidenta interdictiei prevazuta de art. 85 atunci cand impiedica, in drept sau in fapt, importul produselor in cauza din alte state membre in teritoriul protejat, efectuat de alte persoane decat importatorul exclusiv.

4. Un acord de distributie exclusiva poate sa afecteze in mod negativ comertul intre statele membre si poate avea ca efect stanjenirea concurentei daca cel care este concesionar este in masura sa impiedice importurile paralele din alte state membre in teritoriul acoperit de concesiune prin mijlocirea efectelor combinate ale acordului de distributie si dreptului national care impune folosirea exclusiva numai a anumitor mijloace de dovedire a autenticitatii.

In scopul aprecierii, daca ne aflam sau nu intr-un asemenea caz, trebuie sa se tina seama nu numai de drepturile si obligatiile decurgand din dispozitiile acordului ci si de contextul juridic si economic si, in special, de existenta posibila a unor acorduri similare incheiate intre acelasi producator si concesionarii stabiliti in alte state membre.

Diferentele de preturi identificate intre statele membre sunt un indiciu care trebuie luat in considerare.

2. Cassis de Dijon - 120/78 - 1979, 0649

1. Intrucat este o dispozitie privind in mod expres monopolurile de stat cu caracter comercial, art. 37 al Tratatului CEE este irelevant in privinta dispozitiilor dreptului national care nu privesc exercitarea de catre un monopol public a functiei sale specifice - anume, a dreptului sau exclusiv - ci se aplica in mod general productiei si distribuirii pe piata a unor produse date, indiferent daca aceste produse sunt sau nu acoperite de monopolul in cauza.

2. In absenta unor reguli comune, obstacolele in calea circulatiei in cadrul Comunitatii care rezulta din discrepantele intre reglementarile nationale privind distribuirea unui produs trebuie sa fie acceptate in masura in care aceste reglementari pot fi recunoscute ca necesare pentru satisfacerea unor cerinte obligatorii privind in special eficienta supravegherii fiscale, protectia sanatatii, echitatea tranzactiilor comerciale si protectia consumatorului.

3. Conceptul de "masuri cu efect echivalent restrictiilor cantitative impuse importurilor", concept continut in art. 30 al Tratatului CEE, trebuie interpretat ca insemnand ca stabilirea unui continut minim de alcool pentru bauturile alcoolice destinate consumului uman de catre legislatia unui stat membru intra, de asemenea, sub incidenta interdictiei prevazute de aceasta dispozitie atunci cand se refera la importurile de bauturi alcoolice produse si distribuite pe piata in conformitate cu legea.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate