Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» DREPTUL FINANCIAR SI FISCAL COMUNITAR CA (NOUA) RAMURA DE DREPT


DREPTUL FINANCIAR SI FISCAL COMUNITAR CA (NOUA) RAMURA DE DREPT


DREPTUL FINANCIAR SI FISCAL COMUNITAR CA (NOUA) RAMURA DE DREPT

Dreptul financiar si fiscal comunitar este definit ca fiind ansamblul coerent de norme juridice elaborate si emise de institutiile Uniunii Europene cu scopul de a se asigura controlul comunitar asupra fiscalitatii nationale a statelor membre (si a celor in curs de aderare, daca este cazul), de a se infaptui politica de armonizare fiscala la nivelul tuturor tarilor comunitare si de a se implementa mecanismele contencioase legate de aceste aspecte.

Izvoarele Dreptului financiar si fiscal comunitar sunt:

Tratatele comunitare - impreuna cu directivele[1] si regulamentele comunitare impun conditii si conduite obligatorii pentru statele membre al Uniunii Europene, precum si celor aflate in curs de aderare (reprezinta dreptul primar si dreptul derivat si reglementarile comunitare cu cea mai mare forta juridica intre izvoarele dreptului financiar si fiscal comunitar). Aceste acte contribuie la armonizarea legislativa necesara concretizarii constructiei europene. Principalele obligatii ce revin statelor se refera la eliminarea taxelor vamale nationale, precum si a taxelor si a masurilor cu efect echivalent, armonizarea impozitelor indirecte.Conventiile internationale privind evitarea dublei impuneri - sunt de obicei conventii bilaterale incheiate intre state cu privire in deosebi, la impozitul pe venitul persoanelor fizice si impozitul pe veniturile persoanelor juridice si, mai rar, impozitul pe avere. De obicei, asemenea conventii cuprind: definitii comune (acceptate si agreate de ambele parti), modalitatea de atribuire a veniturilor fiscale, aspecte privind schimbul de informatii intre administratiile fiscale ale statelor semnatare, reglementari privind infiintarea unor comisii bilaterale insarcinate cu examinarea si rezolvarea situatiilor aparute.

Conventia europeana a drepturilor omului - contine reglementari privind asigurarea unui proces echitabil in cadrul caruia o persoana (deci si contribuabilul) sa se simta protejat de orice abuzuri (din partea organelor fiscale). Pe de alta parte, Curtea Europeana a Drepturilor Omului judeca, atunci cand este sesizata, si litigii fiscale.

Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie .Directivele sunt actele care stabilesc numai obiective obligatorii pentru statele membre, lasand la latitudinea acestora modalitatile de atingere a lor. Regulamentele sunt acte cu caracter obligatoriu de la data intrarii lor in vigoare atat pentru statele membre, cat si pentru persoanele fizice si persoanele juridice aflate pe teritoriul acestora. Acestea se aplica direct pe teritoriul statelor membre, carora le este interzis sa adopte masuri sau orice alte masuri care ar putea ingradi aplicarea lor directa. Deciziile sunt acte cu caracter obligatoriu doar pentru statele membre sau persoanele juridice carora le sunt adresate. Unele au caracter individual (avand un singur destinatar sau un numar limitat de destinatar), iar altele au caracter general (sunt obligatorii pentru toate statele membre si pentru persoanele fizice sau juridice aflate pe teritoriul acestora). - a se vedea U.E., Centru de resurse Juridice, Impozitare, 2002, Bucuresti, p. 5.

A se vedea Jean-Luc Saurion, Cours d'Institutions européenne, Éditeur Gualino, Paris, 2008, p. 397-398.

De exemplu, Curtea Europeana de Justitie a stabilit ca, in absenta armonizarii, reglementarea impozitarii directe a veniturilor persoanelor fizice revine competentei exclusive a statelor membre, dar acestea trebuie sa respecte principiile fundamentale din tratele constitutive privind libera circulatie a lucratorilor, a serviciilor si a capitalului, precum si libertatea de stabilire a domiciliului/resedintei:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/gen_overview/index_en.htm.

De asemenea, Curtea Europeana de Justitie a mai stabilit ca prevenirea evaziunii fiscale si a abuzului constituie motiv intemeiat, de interes general, pentru instituirea unei restrictii privind libertatile fundamentale. Curtea Europeana de Justitie a definit evaziunea fiscala ca fiind "aranjamente pur artificiale in scopul de a eluda legislatia fiscala" -

https://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l31062.htm

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate