Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» TESTE-GRILA - DREPTUL MEDIULUI - Sesiunea ianuarie 2010


TESTE-GRILA - DREPTUL MEDIULUI - Sesiunea ianuarie 2010


UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"

Facultatea de Drept si Administratie

Publica - Craiova

TESTE-GRILA - DREPTUL MEDIULUI - Sesiunea ianuarie 2010

Care sunt cele trei criterii principale, care din punct de vedere formal pot fi folosite pentru delimitarea si definirea campului de cuprindere al dreptului mediului?a) -criteriul institutional,

-criteriul material,

-criteriul finalitatii, privind scopul normelor edictate,

b) -criteriul functional,

-criteriul material,

-criteriul finalitatii, privind scopul normelor edictate,

c) -criteriul institutional,

-criteriul social,

-criteriul finalitatii, privind scopul normelor edictate,

Raspuns corect: a) pagina 81, Capitolul II, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

2. Ce categorie de relatii sociale a luat nastere ca urmare a transformarilor care au avut loc in cadrul raporturilor dintre om (societate) si mediu?

a) o categorie de relatii sociale privind ajutarea, conservarea si ameliorarea mediului ambiant,

b) o categorie de relatii sociale privind protectia, conservarea si ameliorarea mediului ambiant,

c) o categorie de relatii sociale privind revigorarea, conservarea si ameliorarea mediului ambiant,

Raspuns corect: b)  pagina 83, Capitolul II, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

3. Ce caracterizeaza normele dreptului mediului?

a) faptul ca, in majori­tatea lor covarsitoare, acestea sunt norme stiintifice sanctionate pe cale juridica, sta­bilind termene si modalitati stricte de realizare a unor obiective precis definite, pre­scriind conduite si atitudini bine conturate, capabile sa permita o actiune de valo­rificare rationala, corespunzatoare, a naturii,

b) faptul ca, in majori­tatea lor covarsitoare, acestea sunt norme tehnice sanctionate pe cale juridica, sta­bilind termene si modalitati stricte de realizare a unor obiective precis definite, pre­scriind conduite si atitudini bine conturate, capabile sa permita o actiune de valo­rificare rationala, corespunzatoare, a naturii,

c) faptul ca, in majori­tatea lor covarsitoare, acestea sunt norme imperative sanctionate pe cale juridica, sta­bilind termene si modalitati stricte de realizare a unor obiective precis definite, pre­scriind conduite si atitudini bine conturate, capabile sa permita o actiune de valo­rificare rationala, corespunzatoare, a naturii,

Raspuns corect: b)  pagina 90, Capitolul II, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

4.Care pot fi subiectele relatiilor reglementate de normele dreptului mediului?

a) statul, celelalte persoane juridice (asociatii, miscari etc.) si persoanele fizice,

b) statul, organele si institutiile de stat, celelalte persoane juridice (asociatii, miscari etc.),

c) statul, organele si institutiile de stat, celelalte persoane juridice (asociatii, miscari etc.) si persoanele fizice,

Raspuns corect: c)  pagina 91, Capitolul II, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

5.Ce este dreptul mediului?

a) dreptul mediului reprezinta ansamblul reglementarilor juri­dice si institutiilor stabilite in vederea protectiei, conservarii si ameliorarii mediului, conform obiectivelor de dezvoltare durabila,

b) dreptul mediului reprezinta ansamblul reglementarilor in vederea protectiei si ameliorarii mediului, conform obiectivelor de dezvoltare durabila,

c) dreptul mediului reprezinta ansamblul reglementarilor in vederea protectiei, conservarii si ameliorarii mediului,

Raspuns corect: a)  pagina 95, Capitolul II, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

6. Ce reprezinta conservarea, in conceptia legislatiei romanesti?

a) conservarea semnifica protectia ecosistemelor,

b) conservarea semnifica protectia durabila a resurselor natu­rale,

c) conservarea semnifica protectia ecosistemelor, conservarea biodiversitatii si gospodarirea durabila a resurselor natu­rale,

Raspuns corect: c)  pagina 121, Capitolul V, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

Ce presupune principiul prevenirii ?

a) presupune atat actiuni asupra cauzelor care produc poluarea sau degradarea, cat si activitati de limitare a efectelor distructive sau nocive pentru fac­torii de mediu,

b) presupune actiuni asupra cauzelor care produc poluarea sau degradarea,

c) presupune activitati de limitare a efectelor distructive sau nocive pentru fac­torii de mediu.

Raspuns corect: a)  pagina 121, Capitolul V, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

8.Ce presupune aplicarea principiului precautiei?

a) presupune, fie sa nu se actioneze, adica respectarea unei obligatii de abtinere, fie sa se ia masuri juridice si de alta natura pentru a limita viitoarele asupra mediului si sanatatii,

b) presupune renuntarea la o actiune care nu este bine cunoscuta si stapanita, fie sa se ia masuri juridice si de alta natura pentru a limita viitoarele asupra mediului si sanatatii,

c) presupune, fie sa nu se actioneze, adica respectarea unei obligatii de abtinere, renuntarea la o actiune care nu este bine cunoscuta si stapanita, fie sa se ia masuri juridice si de alta natura pentru a limita viitoarele asupra mediului si sanatatii,

Raspuns corect: c)  pagina 124, Capitolul V, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

9.Ce vizeaza principiul "poluatorul plateste"?

a) principiul urmareste imputarea poluatorului a costului social al poluarii pe care o provoaca,

b) principiul urmareste exonerarea poluatorului de costul poluarii pe care o provoaca,

c) principiul urmareste imputarea poluatorului a costului degradarii mediului,

Raspuns corect: a)  pagina 125, Capitolul V, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

10. Cand a avut loc prima stipulare a dreptului la mediu intr-un tratat international ?

a) a avut loc prin art. 24 al Cartei europene a drepturilor omului si popoarelor (1981),

b) a avut loc prin art. 24 al Cartei africane a drepturilor omului si popoarelor (1981),

c) a avut loc prin art. 24 al Cartei americane a drepturilor omului si popoarelor (1981),

Raspuns corect: b)  pagina 129, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

Care sunt aspectele sub care este garantata protectia mediului in jurisprudenta CEDO?

a) apartenenta sa la continutul dreptului garantat de art. 8. parag. l din Conventie,existenta unui drept la informare privind calitatea si pericolele pentru mediu si a unui drept la un proces echitabil in aceasta privinta,

b) apartenenta sa la continutul dreptului garantat de art. 8. parag. l din Conventie si pericolele pentru mediu si a unui drept la un proces echitabil in aceasta privinta,

c) existenta unui drept la informare privind calitatea si pericolele pentru mediu si a unui drept la un proces echitabil in aceasta privinta,

Raspuns corect: a)  pagina 132, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

Ce obligatii stabileste articolul 10 al Conventiei?

a) impune statelor nu numai sa dea informatii in materie de mediu accesibile publicului,

b) impune statelor obligatii pozitive de colectarea, elaborarea si difuzarea de informatii care prin natura lor, nu sunt direct accesibile si care nu ar putea fi altfel aduse la cunostinta opiniei publice,

c) impune statelor nu numai sa dea informatii in materie de mediu accesibile publicului, ci si obligatii pozitive de colectarea, elaborarea si difuzarea de informatii care prin natura lor, nu sunt direct accesibile si care nu ar putea fi altfel aduse la cunostinta opiniei publice,

Raspuns corect: c)  pagina 133, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

13.Cand o persoana poate dobandi calitatea de victima a incalcarii unui drept recunoscut de Conventie?

a) atunci cand a suferit un prejudiciu,

b) atunci cand a suferit in mod efectiv, in urma acestei incalcari,

c) atunci cand a suferit in mod efectiv, in urma acestei incalcari si chiar daca prin aceasta nu a suferit un prejudiciu,

Raspuns corect: c)  pagina 135, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

14. Ca obiective sunt stabilite prin art. 174-176 ale Tratatului constitutiv al CE?

a) protejarea, prezervarea, ameliorarea calitatii mediului; protejarea sanatatii persoanelor; utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale; integrarea cerintelor mediului in celelalte politici comunitare; promovarea in plan international a masurilor privind problemele regionale ori planetare de mediu,

b) protejarea sanatatii persoanelor; utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale; integrarea cerintelor mediului in celelalte politici comunitare; promovarea in plan international a masurilor privind problemele regionale ori planetare de mediu,

c) protejarea, prezervarea, ameliorarea calitatii mediului; protejarea sanatatii persoanelor; utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale,

Raspuns corect: a)  pagina 140, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

15. Care sunt principiile pentru atingerea obiectivelor stabilite prin art. 174-176 ale Tratatului constitutiv al CE?

a) corectarea poluarilor cu prioritate la sursa (principiul proximitatii), principiul precautiei si principiul poluatorul plateste,

b) actiunea preventiva, corectarea poluarilor cu prioritate la sursa (principiul proximitatii), principiul precautiei si principiul poluatorul plateste,

c) principiul precautiei si principiul poluatorul plateste,

Raspuns corect: b)  pagina 140, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

16. De ce se va tine seama in aplicarea reglementarilor comunitare in domeniul mediului?

a) se va tine seama de existenta unui drept fundamental la un mediu sanatos,

b) se va tine seama de existenta unui drept special pentru mediu,

c) se va tine seama de existenta unui drept fundamental la viata,

Raspuns corect: a)  pagina 144, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

17. Cate state membre ale Uniunii Europene din cele 27 au conferit o valoare constitutionala dreptului la un mediu sanatos?

a) 23,

b) 26,

c) 21

Raspuns corect: a)  pagina 144, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

18. Ce lege fundamentala din Romania garanteaza dreptul fundamental la un mediu sanatos si echilibrat ecologic?

a) OUG nr. 195/2005,

b) Constitutia,

c) Legea nr. 247/2005,

Raspuns corect: b)  pagina 148, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

19. Care este actul normativ prin care s-a stabilit o noua reglementare-cadru in domeniu mediului, in Romania?

a) Ordonanta de urgenta nr. 57/2007,

b) Ordonanta de urgenta nr. 114/2007,

c) Ordonanta de urgenta nr. 195/2005

Raspuns corect: c)  pagina 151, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

Ce prevede art. 35 din Constitutia Romaniei, referitor la mediul inconjurator?

a) Statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic. Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. Persoanele fizice si juridice au indatorirea de a proteja si a ameliora mediul inconjurator,

b) Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. Persoanele fizice si juridice au indatorirea de a proteja si a ameliora mediul inconjurator,

c) Persoanele fizice si juridice au indatorirea de a proteja si a ameliora mediul inconjurator,

Raspuns corect: a)  pagina 153, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

Cum denumeste art. 5 din Ordo­nanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 dreptul cetatenilor referitor la mediu?

a) Dreptul la un mediu sanatos,

b) Dreptul la un mediu ecologic,

c) Dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic,

Raspuns corect: c)  pagina 155, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

22. Cine este titularul dreptului la mediu?

a) Fiinta umana, indiferent de apartenenta sa la un stat, de rezidenta, statut civil, s.a., in ipoteza sa de individ, colec­tiva (popoare, colectivitati) si specie intre specii,

b) Fiinta umana, indiferent de apartenenta sa la un stat, de rezidenta, statut civil,

c) Fiinta umana, in ipoteza sa de individ, colec­tiva (popoare, colectivitati) si specie intre specii,

Raspuns corect: a)  pagina 158, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

23. Cum se poate exercita dreptul la mediu?

a) poate avea loc fie in mod individual, fie colectiv,

b) poate avea loc in mod individual,

c) poate avea loc in mod colectiv,

Raspuns corect: a)  pagina 158, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

24. Prin ce se exprima primul tip de solidaritate?

a) prin interdependenta dintre indivizii aceleiasi specii si natura inconjuratoare,

b) prin interesul comun al umanitatii de a asigura un mediu sanatos si echilibrat ecologic,

c) prin interesul comun al umanitatii de a asigura un mediu sanatos si echilibrat ecologic si exprima interdependenta dintre indivizii aceleiasi specii si natura inconjuratoare,

Raspuns corect: c)  pagina 158, Capitolul II, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

25. Prin ce se exprima cel de-al doilea tip de solidaritate?

a) prin conceptul de "drepturi ale generatiilor viitoare',

b) prin conceptul de "obligatii ale generatiilor viitoare',

c) prin conceptul de "drepturi ale generatiilor prezente',

Raspuns corect: a)  pagina 158, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

Care sunt garantiile pentru drepturile si libertatile fundamentale, cu caracter complementar identificate de teoria generala a dreptului constitutional?

a) garantii de fond si garantii procesuale,

b) garantii de fond si garantii procedurale,

c) garantii de principiu si garantii procedurale,

Raspuns corect: b)  pagina 158, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

27. Ce se recunoaste organizatiilor neguvernamentale care promoveaza protectia mediului?

a) dreptul la actiune in justitie in probleme de mediu si calitatea procesuala activa in litigiile care au ca obiect protectia mediului,

b) calitatea procesuala activa in litigiile care au ca obiect protectia mediului,

c) dreptul la actiune in justitie in probleme de mediu,

Raspuns corect: a)  pagina 160, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

28. Ce reprezinta legea, in mod uzual?

a) reprezinta vointa formulata pentru viitor si enuntata intr-un text oficial,

b) reprezinta puterea publica competenta,

c) reprezinta dreptul scris, expre­sia, prin intermediul puterii publice competente in acest sens, a unei reguli, a unei vointe formulate pentru viitor si enuntate intr-un text oficial,

Raspuns corect: c)  pagina 104, Capitolul IV, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

29. Ce caracter are Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului?

a) are caracterul unei legi propriu-zise,

b) are caracterul unei legi fundamentale,

c) are caracterul unei legi ordinare,

Raspuns corect: a)  pagina 105, Capitolul IV, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

30. Ce drept a consacrat, in urma revizuirii din 2003, legea noastra fundamentala cu privire la mediu?

a) dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat social,

b) dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat administrativ,

c) dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic,

Raspuns corect: c)  pagina 105, Capitolul IV, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

31. In ce masura Decretele-lege constituie izvor de drept al mediului?

a) in masura in care reglemen­teaza probleme care fac obiectul dreptului maritim,

b) in masura in care reglemen­teaza probleme care fac obiectul acestuia,

c) in masura in care reglemen­teaza probleme care fac obiectul dreptului comparat,

Raspuns corect: b)  pagina 106, Capitolul IV, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

32. Ce primeaza in caz de contrarietate intre un tratat si o lege?

a) primeaza dispozitiile legii

b) primeaza dispozitiile tratatului, deoarece in concordanta cu prevederile art. 11 alin. (2) din Constitutia Romaniei, "tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern',

c) primeaza dispozitiile tratatului, deoarece, fac parte din dreptul international,

Raspuns corect: b)  pagina 106, Capitolul IV, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

33. Ce categorii de acte adopta Guvernul Romaniei?

a) hotarari (emise pentru organizarea executarii legilor) si ordonante (emise in temeiul unei legi speciale de abilitare),

b) legi emise in temeiul unei legi speciale de abilitare,

c) instructiuni emise in temeiul unei legi speciale de abilitare,

Raspuns corect: a)  pagina 107, Capitolul IV, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

34. Ce masuri se adopta prin hotararile consiliilor locale?

a) conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale,

b) protectia si refacerea mediului, parcurilor si rezervatiilor naturale,

c) protectia si refacerea mediului; conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale,

Raspuns corect: c)  pagina 107, Capitolul IV, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

35. Ce recunoaste si garanteaza art. 8 din Legea nr. 82/1993?

a) recunoaste si se garanteaza "dreptul tuturor popoarelor de a pastra obiceiurile specifice locale,

b) recunoaste si se garanteaza "dreptul populatiei locale din teri­toriul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii» de a pastra obiceiurile specifice locale,

c) recunoaste si se garanteaza pastrarea obiceiurilor specifice locale,

Raspuns corect: b)  pagina 108, Capitolul IV, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

36. La ce pot face referire uzurile internationale care servesc la completarea ori inter­pretarea contractelor?

a) si la obiceiuri, norme sau standarde ecologice folosite,

b) numai la obiceiuri, norme sau standarde ecologice folosite,

c) la obiceiuri, norme sau standarde economice,

Raspuns corect: a)  pagina 108, Capitolul IV, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

37. Care sunt mijloacele auxiliare izvoarelor de dreptul mediului?

a) jurisprudenta, doctrina si dreptul comparat

b) jurisprudenta si dreptul comparat,

c) doctrina si dreptul comparat,

Raspuns corect: a)  pagina 108, Capitolul IV, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

38. Ce rol are jurispru­denta?

a) este considerata ca un izvor de drept propriu-zis in sistemul nostru de drept, ci are un rol auxiliar, contribuind la fixarea si dezvoltarea reglementarilor existente ori la stimularea legislatorului in adoptarea altora noi,

b) contribuie la fixarea si dezvoltarea reglementarilor existente ori la stimularea legislatorului in adoptarea altora noi,

c) nu este considerata ca un izvor de drept propriu-zis in sistemul nostru de drept, ci are un rol auxiliar, contribuind la fixarea si dezvoltarea reglementarilor existente ori la stimularea legislatorului in adoptarea altora noi,

Raspuns corect: c)  pagina 108, Capitolul IV, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

39. Ce functie are doctrina?

a) inlaturarea dreptului pozitiv si, pe aceasta baza, constituirea unui ansamblu coerent si logic de notiuni, concepte, date etc.,

b) compararea dreptului pozitiv si, pe aceasta baza, constituirea unui ansamblu coerent si logic de notiuni, concepte, date etc.,

c) analiza dreptului pozitiv si, pe aceasta baza, constituirea unui ansamblu coerent si logic de notiuni, concepte, date etc.,

Raspuns corect: c)  pagina 109, Capitolul IV, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

40. Ce urmareste dreptul comparat?

a) desprinde­rea tendintelor generale ale evolutiei reglementarilor internationale, de armonizare si chiar de unificare a lor,

b) desprinde­rea tendintelor generale ale evolutiei reglementarilor nationale, de armonizare si chiar de unificare a lor (ca de exemplu in cadrul UE),

c) evolutia reglementarilor nationale, armonizarea si chiar de unificare a lor (ca de exemplu in cadrul UE),

Raspuns corect: b)  pagina 109, Capitolul IV, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

41. Cand a devenit dreptul comunitar izvor direct pentru dreptul intern, inclusiv dreptul mediului?

a) in urma aderarii Romaniei la Uniunea Europeana (l ianuarie 2007),

b) in urma aderarii Romaniei la NATO,

c) in urma aderarii Romaniei la Comunitatea Statelor Independente,

Raspuns corect: a)  pagina 110, Capitolul IV, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

In ce scop s-a realizat dezvoltarea specifica a unor tehnici administrative clasice si aparitia altora noi, speciale?

a) pentru prevenirea efectelor negative ale activitatilor umane asupra mediului,

b) pentru limitarea si controlul efectelor negative ale activitatilor umane asupra mediului,

c) pentru prevenirea, limitarea si controlul efectelor negative ale activitatilor umane asupra mediului,

Raspuns corect: c)  pagina 196, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

43. Ce sunt norme de calitate a mediului?

a) cele care fixeaza niveluri minime admisibile de
poluare in mediile receptoare: aer, apa, sol,

b) cele care fixeaza niveluri maxime admisibile de
poluare in mediile receptoare: aer, apa, sol,

c) cele care fixeaza niveluri minime si maxime admisibile de
poluare in mediile receptoare: aer, apa, sol,

Raspuns corect: b)  pagina 196, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

44. Ce sunt normele de emisie?

a) cele care stabilesc cantitatea de poluanti ori concentratiile de
poluanti care pot fi degajati de o sursa data,

b) cele care stabilesc calitatea poluantilor ori concentratiile de
poluanti care pot fi degajati de o sursa data,

c) cele care stabilesc calitatea si cantitatea de poluanti ori concentratiile de poluanti care pot fi degajati de o sursa data,

Raspuns corect: a)  pagina 196, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

45. Ce sunt normele de procedeu?

a) cele care enunta un anumit numar de specificatii carora trebuie sa le corespunda instalatiile fixe; acestea stabilesc obligatii de mijloc si nu lasa poluatorului libera alegere a tehnicilor prin care intelege sa reduca emisiile,

b) cele care enunta un anumit numar de specificatii carora trebuie sa le corespunda instalatiile fixe,

c) cele care enunta libera alegere a tehnicilor prin care intelege sa reduca emisiile,

Raspuns corect: a)  pagina 197, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

46. Ce sunt normele de produs?

a) cele care tind sa limiteze emisiile poluante pe care produsul poate sa le degajeze in cursul utilizarii sale,

b) cele care tind sa fixeze emisiile poluante pe care acest produs poate sa le degajeze in cursul utilizarii sale,

c) cele care tind sa fixeze fie proprietati fizice si chimice pentru un anumit produs, fie reguli privind conditiile, ambalajul ori prezentarea produsului, in special pentru produsele toxice sau limitele la emisiile poluante pe care acest produs poate sa le degajeze in cursul utilizarii sale,

Raspuns corect: c)  pagina 197, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

47. Ce permite repartizarea activitatilor periculoase pentru mediu in vederea limitarii potentialelor daune?

a) instituirea de zone de agrement in diverse scopuri (initial sanitare iar apoi de diversificare),

b) instituirea de zone de protectie in diverse scopuri (initial sanitare iar apoi de diversificare),

c) instituirea de zone de trecere in diverse scopuri (initial sanitare iar apoi de diversificare),

Raspuns corect: b)  pagina 198, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

48. Care este tehnica moderna folosita in mod curent pentru a preveni sau a limita vatamarile aduse mediului?

a) obligatia de a obtine o autorizatie speciala prealabila pentru desfasurarea anumitor activitati sau pentru utilizarea produselor si serviciilor care prezinta un risc din punct de vedere ecologic,

b) obligatia pentru desfasurarea anumitor activitati sau pentru utilizarea produselor si serviciilor care prezinta un risc din punct de vedere ecologic,

c) obligatia de a utiliza produsele si serviciilor care prezinta un risc din punct de vedere ecologic,

Raspuns corect: a)  pagina 201, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

49. Ce verifica auto­ritatile publice, inainte de acordarea autorizatiei de mediu?

a) respectarea normelor vizand protectia mediului,

b) indeplinirea para­metrilor tehnico-tehnologici de functionare,

c) indeplinirea prealabila a anumitor conditii de amplasare, stabilesc o serie de para­metri tehnico-tehnologici de functionare, instituie un control asupra activitatii si respectarii normelor vizand protectia mediului,

Raspuns corect: c)  pagina 201, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

50. Pe ce se bazeaza prescriptiile autorizatiilor administrative?

a) pe evaluarea ulterioara a impactului ecologic al proiectelor preconizate sau activitatilor vizate.

b) pe evaluarea prealabila a impactului ecologic al proiectelor preconizate sau activitatilor vizate.

c) pe evaluarea prealabila a impactului social al proiectelor preconizate sau activitatilor vizate.

Raspuns corect: b)  pagina 202, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

51. Care este instrumentul cel mai uzitat pentru protectia mediului?

a) autorizarea administrativa prealabila a unui proiect, plan, program sau activitate specifica,

b) acordul administrativ prealabil unui proiect, plan, program sau activitate specifica,

c) avizul administrativ prealabil unui proiect, plan, program sau activitate specifica,

Raspuns corect: a)  pagina 202, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

52. Care sunt cele trei categorii de acte de reglementare?

a) avize de mediu, acorduri si auto­rizatii/autorizatii integrate de mediu,

b) avize de mediu, aprobari si auto­rizatii/autorizatii integrate de mediu,

c) avize de mediu, vize si auto­rizatii/autorizatii integrate de mediu,

Raspuns corect: a)  pagina 203, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

53. Care sunt categoriile distincte de acte de reglementare prevazute de legislatia romaneasca in vigoare?

a) autorizatii, acorduri, aprobari,

b) autorizatii, acorduri, avize,

c) autorizatii, acorduri, rezolutii,

Raspuns corect: b)  pagina 204, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

54. Ce reprezinta, ca natura juridica: avizul de mediu pentru planuri si programe, avizul pentru stabilirea obligatiilor de mediu, avizul de mediu pentru produsele de protectie a plantelor, respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor chimice si avizul Natura 2000?

a) reprezinta avize obligatorii a caror solicitare si ale caror prevederi sunt obligatorii pentru adoptarea, emiterea, aprobarea documentelor carora li se adreseaza si fata de care certifica integrarea considerentelor privind protectia mediu­lui,

b) reprezinta avize legale a caror solicitare si ale caror prevederi sunt obligatorii pentru adoptarea, emiterea, aprobarea documentelor carora li se adreseaza si fata de care certifica integrarea considerentelor privind protectia mediu­lui,

c) reprezinta avize conforme a caror solicitare si ale caror prevederi sunt obligatorii pentru adoptarea, emiterea, aprobarea documentelor carora li se adreseaza si fata de care certifica integrarea considerentelor privind protectia mediu­lui,

Raspuns corect: c)  pagina 204, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

55. Ce pozitie ocupa acordul de mediu?

a) o pozitie intermediara, intre avize si autorizatii, cu un profil juridic specific, datorita scopului urmarit si regimului juridic aplicabil,

b) o pozitie secundara, cu un profil juridic specific, datorita scopului urmarit si regimului juridic aplicabil,

c) o pozitie principala, cu un profil juridic specific, datorita scopului urmarit si regimului juridic aplicabil,

Raspuns corect: a)  pagina 205, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

56. Ce sunt autorizatiile de mediu, in sens administrativ?

a) autorizatiile de mediu sunt autorizatii libere, acte normative individuale, care stabilesc drepturi,

b) autorizatiile de mediu sunt autorizatii libere, acte administrative individuale, care stabilesc drepturi si/sau obligatii determinate pentru subiectul caruia i se adreseaza,

c) autorizatiile de mediu sunt autorizatii libere, acte legale colective, care stabilesc drepturi si/sau obligatii determinate pentru subiectul caruia i se adreseaza,

Raspuns corect: b)  pagina 206, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

57. In ce conditii este eliberata autorizatia de mediu?

a) este intotdeauna eliberata "sub rezerva drepturilor persoanelor vatamate',

b) indiferent de intinderea exacta a conditiilor pe care autoritatea publica le impune solicitantului, autorizatia este intotdeauna eliberata "sub rezerva drepturilor tertilor',

c) este intotdeauna eliberata "sub rezerva drepturilor tertilor',

Raspuns corect: b)  pagina 208, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

58.Ce semnifica faptul ca autorizatia este intotdeauna eliberata "sub rezerva drepturilor tertilor'.

a) ca ea nu confera posibilitatea ca tertii sa-si valorifice drepturile lor impotriva titularului actelor de reglemen­tare, chiar daca acesta respecta, in mod scrupulos, conditiile stabilite,

b) tertii victime au posibilitatea sa-si valorifice drepturile lor impotriva titularului actelor de reglemen­tare, chiar daca acesta respecta, in mod scrupulos, conditiile stabilite,

c) ca ea nu confera un drept de a vatama mediul (a polua, a distruge) si, cel putin teoretic, tertii victime au posibilitatea sa-si valorifice drepturile lor impotriva titularului actelor de reglemen­tare, chiar daca acesta respecta, in mod scrupulos, conditiile stabilite,

Raspuns corect: c)  pagina 208, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

59. Caror activitati se aplica autorizatia integrata de mediu?

a) activitatilor supuse regimului stabilit prin Ordonanta de urgenta nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii,

b) activitatilor supuse regimului stabilit prin Ordonanta de urgenta nr. 195/2005,

c) activitatilor supuse regimului stabilit prin Ordonanta de urgenta nr. 195/2001,

Raspuns corect: a)  pagina 208, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

60. Ce caracter au autorizatiile de mediu?

a) un caracter de sinteza, in sensul ca se emit, potrivit legii si exprima cerintele definitorii pentru cazul respectiv,

b) un caracter de sinteza, in sensul ca se emit dupa obtinerea celorlalte avize ale autoritatilor competente,

c) un caracter de sinteza, in sensul ca se emit dupa obtinerea celorlalte avize, acorduri, autorizatii, dupa caz, ale autoritatilor competente, potrivit legii si exprima cerintele definitorii pentru cazul respectiv,

Raspuns corect: c)  pagina 208, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

61. Ce este studiul de impact asupra mediului (SIM)?

a) un instrument care s-a generalizat practic in toate drepturile nationale,

b) un instrument procedural de preve­nire a vatamarilor mediului, prealabil si indispensabil eliberarii autorizatiilor, care s-a generalizat practic in toate drepturile nationale,

c) un instrument de preve­nire a vatamarilor mediului, prealabil si indispensabil eliberarii autorizatiilor,

Raspuns corect: b)  pagina 208, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

62 Prin ce este definit regimul juridic al studiului de impact?

a) prin aceea ca studiul de impact este realizat de persoane care suporta insa cheltuielile aferente elaborarii, atestate de autoritatea competenta pentru protectia mediului,

b) prin aceea ca studiul de impact este realizat de persoane fizice sau juridice independente (de titularul planului, programului, proiectului sau al activitatii care suporta insa cheltuielile aferente elaborarii), atestate de autoritatea competenta pentru protectia mediului,

c) prin aceea ca studiul de impact este realizat de persoane fizice sau juridice independente

Raspuns corect: b)  pagina 209, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

63. Ce caracteristici are evaluarea de mediu?

a) prezinta un grad ridicat de pericol social, prin faptul ca, elementele sale pot fi contestate si deci pot genera un contencios,

b) prezinta un grad ridicat de complexitate, prin faptul ca, elementele sale pot fi contestate si deci pot genera un contencios,

c) prezinta un grad ridicat de "juridicitate', prin faptul ca, elementele sale pot fi contestate si deci pot genera un contencios,

Raspuns corect: c)  pagina 210, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

64. Ce consecinte poate avea absenta studiului de impact?

a) poate constitui un motiv de suspendare a actului de reglementare, si o cauza de nulitate absoluta a actului de reglementare emis fara existenta acestuia,

b) poate constitui un motiv de revizuire a actului de reglementare, si o cauza de nulitate relativa a actului de reglementare emis fara existenta acestuia,

c) poate constitui un motiv de anulare a actului de reglementare, si o cauza de nulitate absoluta a actului de reglementare emis fara existenta acestuia,

Raspuns corect: a)  pagina 211, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

65. Ce autoritate procedeaza la emiterea, revizuirea si actualizarea actelor de reglementare?

a) autorita­tile competente pentru protectia mediului,

b) instantele de judecata,

c) autorita­tile publice locale,

Raspuns corect: a)  pagina 211, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

66. Potrivit caror proceduri se emit actele de reglementare?

a) potrivit unor proceduri numai pentru unele categorii, aprobate prin hotarare de guvern sau ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului,

b) potrivit unor proceduri specifice pentru fiecare categorie dintre acestea, aprobate prin hotarare de guvern sau ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului,

c) potrivit unor metodologii pentru fiecare categorie dintre acestea, aprobate prin hotarare de guvern sau ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului,

Raspuns corect: b)  pagina 212, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

67. In ce conditii se emit actele de reglementare?

a) se emit numai daca planurile si programele prevad preve­nirea, reducerea, eliminarea sau compensarea, dupa caz, a consecintelor negative asupra mediului,

b) se emit numai daca planurile prevad preve­nirea, reducerea, eliminarea sau compensarea, dupa caz, a consecintelor negative asupra mediului,

c) se emit numai daca planurile si programele, proiectele, respectiv programele pentru conformare privind activitatile existente prevad preve­nirea, reducerea, eliminarea sau compensarea, dupa caz, a consecintelor negative asupra mediului,

Raspuns corect: c)  pagina 212, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

68. Ce obligatii au titularii activitatilor care fac obiectul procedurilor de reglementare, din perspec­tiva impactului negativ asupra mediului?

a) de a respecta procedurile stabilite de autoritatea competenta de protectia mediului in derularea acestor proceduri,

b) de a respecta termenele stabilite de autoritatea competenta de protectia mediului in derularea acestor proceduri,

c) de a respecta perioadele stabilite de autoritatea competenta de protectia mediului in derularea acestor proceduri,

Raspuns corect: b)  pagina 212, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

69. Ce calitate au organizatiile neguvernamentale care promoveaza

protectia mediului?

a) au calitate procesuala activa in litigiile care au ca obiect protectia mediului,

b) au calitate procesuala pasiva in litigiile care au ca obiect protectia mediului,

c) nu au calitate procesuala in litigiile care au ca obiect protectia mediului,

Raspuns corect: a)  pagina 212, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

70. Ce reprezinta procedura de evaluare a impactului asupra mediului?

a) parte integranta a procedurii de emitere a avizului de mediu,

b) parte integranta a procedurii de emitere a autorizatiei de mediu,

c) parte integranta a procedurii de emitere a acordului de mediu,

Raspuns corect: c)  pagina 212, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

Ce etape presupune procedura de evaluare a impactului asupra mediului?

a) stabilirea necesitatii supunerii unui proiect evaluarii impactului asupra mediului, evaluarea impactului asupra mediului,

b) consultarea publicului si a autoritatilor publice cu responsabilitati in domeniul protectiei mediu­lui, luarea in considerare a raportului evaluarii impactului asupra mediului si a rezul­tatelor acestor consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate,

c) stabilirea necesitatii supunerii unui proiect evaluarii impactului asupra mediului, evaluarea impactului asupra mediului, consultarea publicului si a autoritatilor publice cu responsabilitati in domeniul protectiei mediu­lui, luarea in considerare a raportului evaluarii impactului asupra mediului si a rezul­tatelor acestor consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate,

Raspuns corect: c)  pagina 212, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

72. Care sunt etapele in care se realizeaza procedura de evaluare a impactului asupra mediului?

a) etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului evaluarii impactului asupra mediului; etapa de analiza a calitatii raportului evaluarii impactului asupra mediului,

b) etapa de incadrare a proiec­tului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului; etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului evaluarii impactului asupra mediului; etapa de analiza a calitatii raportului evaluarii impactului asupra mediului,

c) etapa de incadrare a proiec­tului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului; etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului evaluarii impactului asupra mediului

Raspuns corect: b)  pagina 213, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

73. Cand se efectueaza evaluarea de mediu?

a) se efectueaza in timpul pregatirii planului si programului si se finalizeaza inainte de adoptarea acestuia ori de trimitere a sa in procedura legislativa,

b) se efectueaza dupa pregatirea planului si programului si se finalizeaza inainte de adoptarea acestuia ori de trimitere a sa in procedura legislativa,

c) se efectueaza dupa pregatirea planului si programului si se finalizeaza dupa adoptarea acestuia ori de trimitere a sa in procedura legislativa,

Raspuns corect: a)  pagina 214, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

74. In ce mod se declanseaza etapa de incadrare?

a) prin notificarea in scris a autoritatii compe­tente pentru protectia mediului si informarea publicului, pentru consultare de catre titularul planului sau programului,

b) prin notificarea orala a autoritatii compe­tente pentru protectia mediului si informarea publicului, pentru consultare de catre titularul planului sau programului,

c) prin notificarea in scris si orala a autoritatii compe­tente pentru protectia mediului si informarea publicului, pentru consultare de catre titularul planului sau programului,

Raspuns corect: a)  pagina 214, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

75. Ce obiective are etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program si de realizare a raportului de mediu?

a) stabilirea domeniului si a nivelului de detaliu al informa­tiilor ce trebuie incluse in raportul de mediu, precum si analiza efectelor semnifi­cative ale planului sau programului asupra mediului,

b) definitivarea nivelului de detaliu al informa­tiilor ce trebuie incluse in raportul de mediu, precum si analiza efectelor semnifi­cative ale planului sau programului asupra mediului,

c) definitivarea proiec­tului de plan sau program, stabilirea domeniului si a nivelului de detaliu al informa­tiilor ce trebuie incluse in raportul de mediu, precum si analiza efectelor semnifi­cative ale planului sau programului asupra mediului,

Raspuns corect: c)  pagina 214, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

76. Ce cuprinde etapa de analiza a calitatii raportului si de luare a deciziei?

a) cuprinde transmi­terea, in termen de 15 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu, de catre titular, a proiectului de plan sau de program, insotit de raport, autoritatilor compe­tente pentru protectia mediului, organizarea dezbaterii publice a acestora, analiza calitatii raportului de mediu si luarea deciziei de emitere a avizului de mediu,

b) cuprinde transmi­terea, in termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu, de catre titular, a proiectului de plan sau de program, insotit de raport, autoritatilor compe­tente pentru protectia mediului, organizarea dezbaterii publice a acestora, analiza calitatii raportului de mediu si luarea deciziei de emitere a avizului de mediu,

c) cuprinde transmi­terea, in termen de 25 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu, de catre titular, a proiectului de plan sau de program, insotit de raport, autoritatilor compe­tente pentru protectia mediului, organizarea dezbaterii publice a acestora, analiza calitatii raportului de mediu si luarea deciziei de emitere a avizului de mediu,

Raspuns corect: b)  pagina 215, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

77. Ce forma trebuie sa aiba decizia autoritatii publice competente?

a) trebuie sa fie intotdeauna expresa, fiind inadmisibila aprobarea in mod tacit,

b) trebuie sa fie intotdeauna tacita,

c) trebuie sa fie intotdeauna tacita, fiind inadmisibila aprobarea in mod expres,

Raspuns corect: a)  pagina 215, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

78. Ce sunt actele de reglementare?

a) sunt acte legale ale caror efecte sunt limitate in timp, in functie de natura si particularitatile proiectului sau activitatii supuse auto­rizarii,

b) sunt acte administrative ale caror efecte sunt limitate in timp, in functie de natura si particularitatile proiectului sau activitatii supuse auto­rizarii,

c) sunt acte normative ale caror efecte sunt limitate in timp, in functie de natura si particularitatile proiectului sau activitatii supuse auto­rizarii,

Raspuns corect: b)  pagina 219, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

79. Ce fel de valabilitate are avizul de mediu pentru planuri si programe?

a) are doua luni perioada de valabilitate

b) are un an perioada de valabilitate

c) are aceeasi perioada de valabilitate ca si planul sau programul pentru care a fost emis, cu exceptia cazului in care inter­vin modificari ale acestora,

Raspuns corect: c)  pagina 219, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

80. Pe ce perioada este valabil avizul de mediu pentru stabilirea

obligatiilor de mediu?

a)este valabil pana la inde­plinirea scopului pentru care a fost emis, cu exceptia cazului in care intervin modi­ficari ale conditiilor in care a fost emis;

b)este valabil pana la finalizarea proiectului

c)este valabil oricand

Raspuns corect: a)  pagina 219, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

81. Pe ce perioada este valabil acordul de mediu?

a) acordul de mediu este valabil 10 ani,

b) acordul de mediu este valabil 15 ani,

c) acordul de mediu pe toata perioada de punere in aplicare a proiec­tului,

Raspuns corect: c)  pagina 219, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

82. Ce valabilitate au: autorizatia de mediu si autorizatia integrata de mediu?

a) autorizatia de mediu este valabila 10 ani, iar autorizatia integrata de mediu 15 ani;

b) autorizatia de mediu este valabila 5 ani, iar autorizatia integrata de mediu 10 ani;

b) autorizatia de mediu este valabila 5 ani, iar autorizatia integrata de mediu 15 ani;

Raspuns corect: b)  pagina 219, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

83. In ce situatie se revizuiesc avizul de mediu, acordul de mediu si auto­rizatia de mediu?

a) daca apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii lor,

b) daca nu apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii lor,

c) daca apar elemente noi fara impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii lor,

Raspuns corect: a)  pagina 219, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

84. Sub ce ipostaze opereaza suspendarea ca operatiune de intrerupere temporara a efectelor juridice ale actului adminis­trativ?

a) opereaza sub ipostaza: ama­narea temporara a producerii efectelor juridice ale actelor administrative,

b) opereaza sub ipostaza: ince­tarea vremelnica a acestora,

c) opereaza sub cele doua ipostaze posibile: ama­narea temporara a producerii efectelor juridice ale actelor administrative sau ince­tarea vremelnica a acestora,

Raspuns corect: c)  pagina 221, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

85. In ce limite pot fi revocate actele administrative de mediu?

a) in limitele obisnuite ale revocarii autorizatiilor administrative colective creatoare de drepturi, in sensul ca nu pot fi retrase decat pentru motive de ilegalitate si in termenele prevazute de lege,

b) in limitele obisnuite ale revocarii autorizatiilor administrative individuale creatoare de drepturi, in sensul ca nu pot fi retrase decat pentru motive de ilegalitate si in termenele prevazute de lege,

c) in limitele obisnuite ale revocarii autorizatiilor administrative multiple creatoare de drepturi, in sensul ca nu pot fi retrase decat pentru motive de ilegalitate si in termenele prevazute de lege,

Raspuns corect: b)  pagina 222, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

86. In ce consta procedura prealabila prevazuta de art. 7 din Legea nr. 554/2004?

a) inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului revocarea, in tot sau in parte, a acestuia,

b) inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen de 10 de zile de la data comunicarii actului revocarea, in tot sau in parte, a acestuia,

c) inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen de 20 de zile de la data comunicarii actului revocarea, in tot sau in parte, a acestuia,

Raspuns corect: a)   pagina 222, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

87. Ce sunt actelor de reglementare?

a) sunt autorizatii cu caracter personal, in sensul ca nu sunt legate de persoana titularului lor,

b) sunt autorizatii cu caracter social, in sensul ca nu sunt legate de persoana titularului lor,

c) sunt autorizatii cu caracter real, in sensul ca nu sunt legate de persoana titularului lor,

Raspuns corect: c)  pagina 222, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

Cui se poate adresa orice persoana care face parte din publicul interesat si care are un interes legitim sau se considera lezata intr-un drept al sau legat de mediu?

a) se poate adresa instantei civile competente pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substantial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participarii publi­cului,

b) se poate adresa instantei penale competente pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substantial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participarii publi­cului,

c) se poate adresa instantei de con­tencios administrativ competente pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substantial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participarii publi­cului,

Raspuns corect: c)  pagina 224, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

. Ce rol s-a recunoscut instrumentelor economice si fiscale?

a) in pro­movarea obiectivului protectiei sociale,

b) in pro­movarea obiectivului protectiei mediului,

c) in pro­movarea obiectivului protectiei civile,

Raspuns corect: b)  pagina 227, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

90. Pentru ce sunt folosite taxele?

a) sunt folosite frecvent pentru penalizarea produselor ori activitatilor care aduc atingere mediului,

b) sunt folosite rar pentru penalizarea produselor ori activitatilor care aduc atingere mediului,

c) sunt folosite frecvent pentru eliminarea produselor ori activitatilor care aduc atingere mediului,

Raspuns corect: a)  pagina 227, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

91. Ce functii indeplinesc taxele?

a) functia de reducere de fonduri intr-un scop dat si de stimulare a unui nou com­portament favorabil fata de problemele protectiei mediului,

b) functia de eliminare de fonduri intr-un scop dat si de stimulare a unui nou com­portament favorabil fata de problemele protectiei mediului,

c) functia de colectare de fonduri intr-un scop dat si de stimulare a unui nou com­portament favorabil fata de problemele protectiei mediului,

Raspuns corect: c)  pagina 228, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

2. Ce reprezinta politica preturilor?

a) un important instrument legal de actiune in favoarea protectiei si conservarii mediului,

b) un important instrument social de actiune in favoarea protectiei si conservarii mediului,

c) un important instrument economic de actiune in favoarea protectiei si conservarii mediului,

Raspuns corect: c)  pagina 229, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

Ce reprezinta creditele (imprumuturile) cu dobanda redusa ori chiar fara dobanda?

a) o forma de stimulare economica a actiunilor favorabile mediului,

b) o forma de stimulare sociala a actiunilor favorabile mediului,

c) o forma de stimulare economica a actiunilor defavorabile mediului,

Raspuns corect: a)  pagina 230, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

Ce rol joaca asigurarile?

a) asigurarile joaca un rol din ce in ce mai important, in activitatile economice si sociale cu risc ecologic major,

b) asigurarile joaca un rol din ce in ce mai important, mai ales pe taramul repararii pagubelor produse mediului prin activitati economice si sociale cu risc ecologic major,

c) asigurarile joaca un rol secundar pe taramul repararii pagubelor produse mediului prin activitati economice si sociale cu risc ecologic major,

Raspuns corect: b)  pagina 230, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

95. Ce reprezinta detaxarea?

a) suprimarea taxelor pentru unele produse datorita semnificatiilor lor pentru ocro­tirea naturii

b) suprimarea taxelor pentru unele produse datorita semnificatiilor lor pentru ocro­tirea naturii s-a dovedit o modalitate importanta de promovare a unor obiective ecologice,

c) suprimarea taxelor pentru promovarea unor obiective ecologice,

Raspuns corect: b)  pagina 230, Capitolul VI, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

96. In ce consta principiul bursei de poluare?

a) principiul consta concret in urmatoarele: o uzina poate epura mai mult decat i se cere,

b) principiul consta concret in urmatoarele: o uzina permite alteia de a epura mai putin, desigur contra unei anumite plati,

c) principiul consta concret in urmatoarele: o uzina poate epura mai mult decat i se cere si permite astfel alteia de a epura mai putin, desigur contra unei anumite plati,

Raspuns corect: c)  pagina 231, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

97. Ce este sistemul de consignatie?

a) un mecanism de piata tot mai frecvent utilizat si urmareste consignarea obligatorie a recipientelor pentru a incuraja returnarea ori reciclarea lor,

b) un mecanism de piata tot mai rar utilizat si urmareste consignarea obligatorie a recipientelor pentru a incuraja returnarea ori reciclarea lor,

c) un mecanism de piata tot mai frecvent utilizat pentru a incuraja returnarea ori reciclarea recipientelor,

Raspuns corect: a)  pagina 232, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

98. Ce reprezinta eticheta ecologica?

a) reprezinta un instrument administrativ de promovare a produselor favorabile mediului, facand apel la preocuparile publicului si la prudenta producatorilor,

b) reprezinta un instrument ecologic de promovare a produselor favorabile mediului

c) reprezinta un instrument ecologic de promovare a produselor favorabile mediului, facand apel la preocuparile publicului si la prudenta producatorilor,

Raspuns corect: c)  pagina 233, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

99. Care este principalul rol al marcii ecologice?

a) de a informa consumatorii asupra produselor considerate ca fiind mai putin periculoase,

b) de a informa consumatorii asupra produselor considerate ca fiind mai putin distructive pentru mediu decat altele similare,

c) de a informa consumatorii asupra substantelor considerate ca fiind mai putin distructive pentru mediu decat altele similare,

Raspuns corect: b)  pagina 233, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

100. Ce presupune utilizarea instrumentelor economico-fiscale?

a) presupune eva­luarea permanenta a eficientei lor in raport cu scopurile propuse,

b) presupune adoptarea corecti­velor necesare in vederea unei eficacitati cat mai mari,

c) presupune eva­luarea permanenta a eficientei lor in raport cu scopurile propuse si adoptarea corecti­velor necesare in vederea unei eficacitati cat mai mari,

Raspuns corect: c)  pagina 234, Capitolul VIII, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

101. In ce conditii apare raspunderea civila in dreptul mediului?

a) ca un mijloc la care se recurge in mod exceptional, prioritatea fiind acordata celorlalte tehnici si instrumente, cu precadere celor de natura economico-fiscala,

b) ca un mijloc la care se recurge in ultima instanta, prioritatea fiind acordata celorlalte tehnici si instrumente, cu precadere celor de natura economico-fiscala,

c) ca un mijloc de constrangere, prioritatea fiind acordata celorlalte tehnici si instrumente, cu precadere celor de natura economico-fiscala,

Raspuns corect: b)  pagina 258, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

Ce inseamna prejudiciu conform legii-cadru romanesti in materie, respectiv O.U.G. nr. 195/2005?

a) prejudiciu inseamna "efectul cuantificabil in cost al daunelor asupra sanatatii oamenilor, bunu­rilor sau mediului, provocat de poluanti, activitati daunatoare ori dezastre',

b) prejudiciu inseamna "efectul cuantificabil in cost al daunelor asupra sanatatii oamenilor',

c) prejudiciu inseamna "efectul cuantificabil in cost al daunelor asupra mediului, provocat de poluanti, activitati daunatoare ori dezastre',

Raspuns corect: a)  pagina 258, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

103. In ce poate consta paguba?

a) poate consta in pierderea ori deteriorarea unui bun care are o valoare de piata

b) poate consta in pierderea ori deteriorarea unui bun care are o valoare de piata, intr-o pierdere de venit ori in daune vizand interese morale, estetice si stiintifice,

c) poate consta in pierderea unui bun care are o valoare de piata, intr-o pierdere de venit ori in daune vizand interese morale, estetice si stiintifice,

Raspuns corect: b)  pagina 259, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

La ce noi tipuri de prejudicii conduc particularitatile prejudiciului ecologic?

a) masurile de salvgardare, prejudiciul de dezvoltare si prejudiciul cauzat mediului natural,

b) prejudiciul nefinanciar, masurile de salvgardare, prejudiciul de dezvoltare si prejudiciul cauzat mediului natural,

c) prejudiciul nefinanciar, masurile de salvgardare, prejudiciul de dezvoltare,

Raspuns corect: b)  pagina 259, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

105. La ce se refera prejudiciul nefinanciar?

a) se refera mai ales la o paguba neidentificabila material si care nu aduce atingere unui patrimoniu economic,

b) se refera mai ales la indemnizarea unei pierderi de agre­ment

c) se refera mai ales la indemnizarea unei pierderi de agre­ment, o paguba neidentificabila material si care nu aduce atingere unui patrimoniu economic,

Raspuns corect: c)  pagina 259, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

106. La ce se refera masurile de salvare?

a) la obligatia de indemnizare a colaboratorilor ocazionali si spontani ai unei operatiuni de lupta contra poluarii, daca acestia au intervenit in mod util,

b) la obligatia de eliminare a colaboratorilor ocazionali si spontani ai unei operatiuni de lupta contra poluarii, daca acestia au intervenit in mod util,

c) la obligatia de lupta contra poluarii, daca acestia au intervenit in mod util,

Raspuns corect: a)  pagina 259, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

107. Ce implica prejudiciul de dezvoltare?

a) apare ca o aplicare subsecventa raspunderii obiective si justifica raspunderea civila bazata pe risc,

b) apare ca o aplicare a principiului precautiei, raspunde obligatiei de securitate subsecventa raspunderii obiective si justifica raspunderea civila bazata pe risc,

c) apare ca o aplicare a principiului precautiei si justifica raspunderea civila bazata pe risc,

Raspuns corect: b)  pagina 259, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

108. In ce consta prejudiciul cauzat mediului natural?

a) in vatamari aduse unei specii de plante sau ani­male,

b) in vatamari aduse naturii, biodiversitatii sau peisajului, cum ar fi, de exemplu, disparitia unei specii

c) in vatamari aduse naturii, biodiversitatii sau peisajului, cum ar fi, de exemplu, disparitia unei specii de plante sau ani­male,

Raspuns corect: c)  pagina 260, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

109. Ce tip de raspundere, independenta de culpa instituie legea?

a) legea instituie pentru prejudiciu o raspundere "cu caracter obiectiv, inde­pendent de culpa',

b) legea instituie pentru prejudiciu o raspundere "cu caracter subiectiv, inde­pendent de culpa',

c) legea instituie pentru prejudiciu o raspundere "cu caracter obiectiv',

Raspuns corect: a)  pagina 268, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

110. In ce consta raspunderea solidara in caz de pluralitate a autorilor?

a) in cazul prejudiciului ecologic, coautorii sai raspund solidar, independent de culpa, obiectiv, in raport cu victima,

b) in cazul prejudiciului ecologic, victima poate sa se indrepte impotriva oricaruia dintre autori spre repararea totala a pagubei, iar aceasta ramane sa se indrepte impotriva celorlalti, intre care obligatia devine divizibila,

c) in cazul prejudiciului ecologic, coautorii sai raspund solidar, independent de culpa, obiectiv, in raport cu victima. Aceasta inseamna ca victima poate sa se indrepte impotriva oricaruia dintre autori spre repararea totala a pagubei, iar aceasta ramane sa se indrepte impotriva celorlalti, intre care obligatia devine divizibila,

Raspuns corect: c)  pagina 268, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

Cum trebuie sa se aplice principiul pre­cautiei?

a) trebuie sa se aplice inclusiv in materia procesului de adoptare a deciziei si, in consecinta, sa nu aiba implicatii asupra regimului de raspundere,

b) trebuie sa se aplice exclusiv in materia procesului de adoptare a deciziei si, in consecinta, sa nu aiba implicatii asupra regimului de raspundere,

c) trebuie sa se aplice fara sa aiba implicatii asupra regimului de raspundere,

Raspuns corect: b)  pagina 269, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

Ce obligatii revin persoanelor juridice potrivit principiului "poluatorul plateste'?

a) de a acoperi costurile masurilor necesare pentru prevenirea si/sau reducerea consecintelor efectelor adverse ale activitatilor ca organisme genetice,

b) de a limita costurile masurilor necesare pentru prevenirea si/sau reducerea consecintelor efectelor adverse ale activitatilor ca organisme genetice,

c) de a creste costurile masurilor necesare pentru prevenirea si/sau reducerea consecintelor efectelor adverse ale activitatilor ca organisme genetice,

Raspuns corect: a)  pagina 269, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

113. Cui se aplica Ordonanta de urgenta nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului?

a) ordonanta se aplica fara a aduce atingere legislatiei comunitare si celei nationale care reglementeaza mai sever desfasurarea oricaror activitati,

b) ordonanta se aplica oricaror activitati ce intra sub incidenta sa si prevede reguli in scopul conflictelor de jurisdictie,

c) ordonanta se aplica fara a aduce atingere legislatiei comunitare si celei nationale care reglementeaza mai sever desfasurarea oricaror activitati ce intra sub incidenta sa si prevede reguli in scopul conflictelor de jurisdictie,

Raspuns corect: c)  pagina 269, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

114. Ce regim juridic s-a reglementat prin Legea nr. 703/2001 privind raspunderea civila pentru daune nucleare?

a) s-a reglementat regi­mul intern de utilizare a energiei nucleare in scopuri pasnice,

b) s-a reglementat regi­mul intern al raspunderii civile pentru repararea daunelor rezultate din activitatile de utilizare a energiei nucleare in scopuri pasnice,

a) s-a reglementat regi­mul intern al raspunderii civile pentru repararea daunelor

Raspuns corect: b)  pagina 272, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

115. Ce se intelege prin expresia "instalatie nucleara'?

a) orice reactor nuclear (cu exceptia celui cu care este echipat un mijloc de transport maritim sau aerian spre a fi folosit ca o sursa de putere, daca este pentru propulsie sau in orice alt scop), fie orice uzina care foloseste combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare si orice uzina de prelucrare a materialelor nucleare, inclusiv orice uzina de retratare a combustibilului nuclear iradiat,

b) orice reactor nuclear (cu exceptia celui cu care este echipat un mijloc de transport maritim sau aerian spre a fi folosit ca o sursa de putere, daca este pentru propulsie sau in orice alt scop),

c) orice reactor nuclear care foloseste combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare si orice uzina de prelucrare a materialelor nucleare, inclusiv orice uzina de retratare a combustibilului nuclear iradiat,

Raspuns corect: a)  pagina 273, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

116. Ce inseamna accident nuclear potrivit Conventiei de la Viena?

a) accident nuclear inseamna orice fapt sau orice succesiune de fapte avand aceeasi origine care cauzeaza o dauna nucleara sau creeaza o amenintare grava si iminenta de a produce daune de aceasta natura, dar numai cu privire la masurile preventive,

b) accident nuclear inseamna orice fapt sau orice succesiune de fapte avand aceeasi origine,

c) accident nuclear inseamna o amenintare grava si iminenta de a produce daune de aceasta natura, dar numai cu privire la masurile preventive,

Raspuns corect: a)  pagina 274, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

Cum este definit combustibilul nuclear?

a) este definit ca orice material sau ansamblu mecanic care contine materie prima sau material fuzionabil special,

b) este definit ca orice material sau ansamblu mecanic destinat producerii de energie printr-o reactie in lant de fuziune nucleara intr-un reactor nuclear;

c) este definit ca orice material sau ansamblu mecanic care contine materie prima sau material fuzionabil special destinat producerii de energie printr-o reactie in lant de fuziune nucleara intr-un reactor nuclear;

Raspuns corect: c)  pagina 275, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

118. Ce constituie deseul radioactiv?

a) constituie acele materiale rezultate din activitati nucleare, in concentratii superioare limitelor de exceptare,

b) constituie acele materiale rezultate din activitati nucleare, pentru care nu s-a prevazut nici o intrebuintare, care contin sau sunt contaminate cu radionuclizi in concentratii superioare limitelor de exceptare,

c) constituie acele materiale rezultate din concentratii superioare limitelor de exceptare,

Raspuns corect: b)  pagina 275, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

119. Ce inseamna material nuclear?

a) orice combustibil nuclear, altul decat uraniul natural sau saracit

b) orice combustibil nuclear, capabil sa produca energie printr-o reactie in lant de fisiune nucleara in afara unui reactor nuclear sau in combi­natie cu alte materiale, precum si orice produs sau deseu radioactiv,

c) orice combustibil nuclear, altul decat uraniul natural sau saracit, capabil sa produca energie printr-o reactie in lant de fisiune nucleara in afara unui reactor nuclear sau in combi­natie cu alte materiale, precum si orice produs sau deseu radioactiv,

Raspuns corect: c)  pagina 275, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

120. Ce sunt daunele nucleare reparabile?

a)     Daunele nucleare care dau nastere dreptului la repa­ratie, conform

regimului special, sunt cele care rezulta in urma unui accident nuclear, dar sub conditia de a nu fi excluse de dispozitiile exprese ale conventiei sau legisla­tiei nationale,

b) Daunele nucleare care dau nastere dreptului la repa­ratie, sunt cele care rezulta in urma unui accident nuclear,

c) Daunele nucleare care dau nastere dreptului la repa­ratie, conform regimului special, sunt cele excluse de dispozitiile exprese ale conventiei sau legisla­tiei nationale,

Raspuns corect: a)  pagina 275, Capitolul IX, in Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

Bibliografie:

Mircea Dutu - Dreptul mediului, vol I, Editura economica  Bucuresti, 1998.

Daniela Marinescu - Dreptul mediului inconjurator, Editura Sansa,  Bucuresti, 1996.

3. Mircea Dutu - Dreptul mediului, Editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate