Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Drepturile si indatoririle magistratilor. Incompatibilitati si interdictii.


Drepturile si indatoririle magistratilor. Incompatibilitati si interdictii.


Drepturile si indatoririle magistratilor. Incompatibilitati si interdictii.

1. Drepturile si indatoririle magistratilor.

Judecatorii numiti de Presedintele Romaniei sunt inamovibili. Membrii Ministerului Public si procurorii stagiari se bucura de stabilitate.

Inamovibilitatea este o garantie a independentei judecatorilor care se prezinta ca un drept complex din care decurg toate atributele relative la statutul magistratilor: transferarea, avansarea, delegarea, detasarea si eliberarea din functie. Tot in categoria de drepturi ce tin de inamovibilitate se cuprinde si acela ca magistratii pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati preventiv numai cu incuviintarea sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii. Numai in caz de infractiune flagranta, magistratii pot fi retinuti si perchezitionati, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de indata de organul care a dispus masura.

Magistratii au dreptul la o remuneratie stabilita in raport de nivelul instantei sau al parchetului, cu functia detinuta, cu vechimea in magistratura si alte criterii prevazute de lege. Salarizarea judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie se stabileste prin legea privind indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica.In scopul asigurarii independentei economice a magistratilor legea le acorda acestora si alte drepturi cu caracter patrimonial: asigurare pentru risc profesional, pentru viata, sanatate si bunuri, asistenta medicala gratuita , medicamente si proteze, dreptul la atribuirea locuintelor e serviciu, care pot fi cumparate dupa 10 ani de vechime in magistratura. Magistratii beneficiaza anual de 6 calatorii in tara dus-intors, gratuite, la transportul pe calea ferata clasa I, auto, naval si aerian.

Magistratii sunt datori sa se abtina de la orice acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea lor in profesie si in societate.

Magistratii sunt datori sa rezolve lucrarile in termenele stabilite si sa solutioneze cauzele in termen rezonabil.

Magistratii sunt obligati sa desfasoare activitatea judiciara in mod independent, sa respecte secretul profesional si sa pastreze secretul deliberarilor.

Magistratii sunt obligati sa prezinte, in termenele legale, declaratia de avere si declaratia de interese.

2. Incompatibilitati si interdictii.

Functia de magistrat este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior. In acest sens legea privind statutul magistratilor prevede ca magistratilor le este interzis:

sa desfasoare activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

sa desfasoare activitati de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta natura;

sa aiba calitatea de asociat sau membru in organele de conducere, administrare sau control la societati civile, societati comerciale, banci sau institutii de credit, societati de asigurare ori financiare, companii nationale, societati nationale sau regii autonome;

sa aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic.

Magistratii nu pot face parte din partide politice si sa desfasoare activitati cu caracter politic. De asemenea, in exercitarea functiilor, ei trebuie sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice.

Magistratilor le este interzis sa exprime public opinia cu privire la procese aflate in curs de desfasurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul, precum si sa comenteze sau sa justifice in presa ori emisiuni audiovizuale hotararile sau solutiile date in dosarele rezolvate de ei.

Magistratii nu pot sa dea consultatii scrise sau verbale in probleme litigioase, chiar daca acestea se afla pe rolul altor instante sau parchete decat cele la care functioneaza respectivul magistrat. Ei nu pot indeplini nici o alta activitate care, potrivit legii, revine avocatului.

Totuti, magistratii pot sa pledeze numai in cauzele lor personale, ale ascendentilor si descendentilor, ale sotilor, precum si ale persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Chiar si in aceste cazuri, magistratii nu trebuie sa se folosesca de calitate ce o au pentru a influenta solutia instantei sau a parchetului si trebuie sa evite a se crea aparenta ca ar putea influenta solutia.

Magistratii pot participa la elaborarea de publicatii sau studii de specialitate, a unor lucrari literare sau stiintifice sau la emisiuni audiovizuale fara caracter politic.

Magistratii mai pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de intocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau internationale, cu acordul conducatorului instantei sau al parchetului.

Magistratii au dreptul de a se asocia in asociatii care isi propun promovarea intereselor profesionale, pot fi membri ai societatilor stiintifice sau academice, precum si ai asociatiilor sau fundatiilor care au scop stiintific ori profesional.

Sectiunea 6. Raspunderea magistratilor.

Potrivit legii privind statutul magistratilor, acestia raspund civil, disciplinar, administrativ si penal.

6.1. Raspunderea civila.

Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.

Codul de procedura penala stabileste ca statul, prin Ministerul Finantelor Publice, raspunde pentru repararea pagubei pricinuite in cazul condamnarii sau al luarii unei masuri preventive pe nedrept.

In alte cauze decat cele penale, cererea de repararea a prejudiciilor materiale cauzate prin erori judiciare  nu se va putea exercita decat in cazul in care s-a stabilit, in prealabil, prin hotarare judecatoreasca definitiva, raspunderea penala sau disciplinara a magistratului pentru o fapta savarsita in cursul judecatii procesului si daca aceasta fapta este de natura sa determine o eroare judiciara.

Nu poate primi repararea pagubei persoana care, in cursul procesului, a contribuit in orice mod la savarsirea erorii de catre magistrat.

Persoana vatamata se poate indrepta cu actiune civila numai impotriva statului, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice. Numai dupa ce prejudiciul a fost acoperit de stat, acesta se poate indrepta cu o actiune in despagubiri impotriva magistratului daca eroarea judiciara cauzatoare de prejudicii a fost savarsita de magistrat cu rea-credinta sau grava neglijenta.

6.2. Raspunderea disciplinara.

Magistratii raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum si pentru faptele care afecteaza prestigiul justitiei.

Abaterile disciplinare sunt enuntiativ enumerate in legea privind statutul magistratilor. Intre acestea putem retine:

incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind magistratii;

nerespectarea prevederilor cuprinse in codul deontologic al magistratilor;

interventiile pentru solutionarea unor cereri privind satisfacerea intereselor peronale sau ale membrilor  familiei ori ale altor persoane, precum si imixtiunea in activitatea altui magistrat;

desfasurarea de activitati publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice in exercitatrea atributiilor de serviciu;

nerespectarea secretului deliberarii;

neglijenta grava sau repetata in rezolvarea lucrarilor;

efectuarea cu intarziere a lucrarilor;

absente nemotivate, intarzierea sau plecare de la program, in mod repetat;

atitudini ireverentioase in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de colegi, avocati, experti, martori sau justitiabili.

Orice persoana poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducatorii instantelor ori ai parchetelor, in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare a unui magistrat, incalcarea obligatiilor profesionale in raporturile cu justitiabilii ori savarsirea de catre acesta a unor abateri disciplinare.

Sanctiunile disciplinare se aplica de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii. Impotriva hotararii date de acest organism in materie disciplinara, magistratul poate exercita recurs in termen de 15 zile de la comunicarea. Recursul suspenda exercutarea hotararii. Competenta solutionarii recursului apartine Completului de 9 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, hotararea acestuia fiind irevocabila.

Sanctiunile ce se pot aplica pentru abateri disciplinare sunt expres si limitativ prevazute de lege:

avertismentul;

diminuarea indemnizatiei de incadrare lunare brute cu pana la 15% pe o perioada de la o luna la 3 luni;

mutarea disciplinara pentru o perioada de la o luna la 3 luni la o instanta sau la un parchet, situate in circumscriptia aceleiasi curti de apel ori in circumscriptia aceluiasi parchet de pe langa curtea de apel;

revocarea din functia de conducere ocupata;

excluderea din magistratura.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate