Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR DIN GERMANIA


ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR DIN GERMANIA


ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR DIN GERMANIA

Sistemul judiciar german este compus din 5 ordine de jurisdicție cu instanțe judiciare proprii.

I.        Jurisdicția ordinara;

II.     Jurisdicția administrativa;III.           Jurisdicția financiara;

IV.           Jurisdicția de munca;

V.      Jurisdicția sociala.

Deoarece Germania este o federație organizata in Landuri, fiecare au propriile organe legislative și judiciare. Pentru uniformizarea jurisprudenței, la nivelul statului german exista curți federale pentru fiecare ordin judiciar.

I. Jurisdicția ordinara

Soluționeaza in fond și in apel cauzele civile și penale.

Prima instanța, Tribunalul Cantonal judeca in materie civila toate litigiile patrimoniale cu o valoare de pana la 5000 EURO. Litigiile privitoare la filiație și cele referitoare la pensii de intreținere. Cauzele civile sunt soluționate de un 1 judecator. În materie penala judeca delictele și crimele sancționate cu o pedeapsa de pana la 4 ani inchisoare. Toate delictele sancționate cu o pedeapsa de pana la 2 ani inchisoare sunt judecate de 1 judecator, restul in complet format din 3 judecatori.

Tribunalul regional - judeca in materie civila litigiile patrimoniale cu o valoare mai mare de 5000 EURO litigii referitoare la dreptul de proprietate intelectuala precum și litigiile comerciale. În apel judeca cauzele pentru care Tribunalul Cantonal s-a pronunțat in prima instanța. Completul de judecata este constituit din 3 judecatori. În materie penala, Tribunalul regional este imparțit in 2 Camere: Mica Camera penala (judeca in complet format din 3 judecatori apelurile indreptate impotriva Tribunalului Cantonal) și Marea Camera penala ( judeca in complet format din 5 judecatori crimele pedepsite cu mai mult de 4 ani inchisoare).

Tribunalul regional superior - judeca in materie civila apelurile indreptate impotriva hotararilor pronunțate in prima instanța de catre Tribunalele regionale. În materie penala judeca in prima instanța infracțiunile indreptate impotriva securitații statului. Este instanța de revizuire impotriva hotaririlor pronunțate in apel de catre camerele penale ale Tribunalului Regional.

Curtea Federala de justiție este instanța suprema in jurisdicția ordinara. Este formata din 12 camere civile și 5 penale.   Judeca in complet format din 5 judecatori. Soluționeaza recursul in casație indreptat impotriva hotararilor pronunțate in apel de catre Tribunalul Regional Superior. În cazul recursului in casație, Curtea nu analizeaza fondul problemei ci doar modul de aplicare a dreptului.

Cu 1 ianuarie 2002 Curtea nu poate fi sesizata decat pe baza autorizarii Tribunalelor Regionale Superioare in urmatoarele situații:

llitigiul ridica o problema de principiu de drept,

pentru asigurarea unei jurisprudențe unitare.

Pe langa Curtea Suprema de Justiție funcționeaza Parchetul General condus de un procuror general federal. Este asistat de avocați generali care sunt funcționari publici numiți de președintele Federației la propunerea Ministrului Federal de Justiție.II. Jurisdciția administrativa

La baza jurisdicției administrative stau tribunalele administrative care sunt competente sa judece toate litigiile de natura administrativa.

Judeca in complet format din 5 judecatori dintre care 3 de profesie și 2 auditori. Hotararile pronunțate de aceste tribunale sunt judecate in apel de catre Tribunalele administrative superioare.

Curtea Administrativa Federala este instanța suprema in domeniul jurisdicției administrative. Judeca in complet format din 5 judecatori recursul in revizuire impotriva hotararilor pronunțate de tribunalele administrative superioare.

III. Jurisdicția financiara

Tribunalul de finanțe judeca in prima instanța litigiile de drept public dintre stat și contribuabil. În materie fiscala nu este instanța de apel, iar recursul in revizuire este soluționat de Curtea Federala de Finanțe in complet format din 5 judecatori.

IV. Jurisdicția de munca

Tribunalul de munca soluționeaza toate conflictele dintre salariați și patronate in legatura cu incheierea, executarea sau incetarea contractelor de munca. Judeca in complet format din 1 judecator de profesie, 1 reprezentant al salariaților și 1 reprezentant al patronatului. Tribunalul regional de munca soluționeaza apelurile indreptate impotriva hotararilor instanțelor anterioare. Completul de judecata are aceeași formula.

Curtea Federala de munca este instanța suprema și judeca recursul in revizuire impotriva hotararilor pronunțate de tribunalele regionale de munca pe baza autorizarii date de aceste tribunale.

V. Jurisdicția sociala

Tribunalul de contencios social este instanța de drept comun in materie sociala. Completul este format din 1 judecator de profesie, 1 reprezentant al instituțiilor de asigurari sociale și 1 reprezentant al beneficiarilor. Judeca in apel hotararile pronunțate de prima instanța iar Curtea Federala de Contencios Social judeca recursul in revizuire impotriva hotararilor Tribunalului regional.

Senatul Curților Supreme Federale

A fost inființata in anul 1968 cu scopul de a realiza unitatea jurisprudenței curților supreme ale Federației. Este sesizata cand o Camera a unei Curți Supreme se indeparteaza de jurisprudența altei Curți Supreme, sau de jurisprudența Curții Comune. Senatul judeca in complet format din președintele celor 5 Curți Comune și de președintele Camerei Curții Supreme, vizate prin sesizare.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate