Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Notiunea de sezina si efectele ei


Notiunea de sezina si efectele ei
Notiunea de sezina si efectele ei

Sezina sau posesiunea de drept a mostenirii este un beneficiu conferit de legiuitor unor categorii de mostenitori legali ai defunctului, de a exercita actiunile care sanctioneaza drepturile aflate in patrimoniul succesoral fara a avea nevoie de verificarea si atestarea notariala sau judecatoreasca a titlului de mostenitor
Sezina inseamna posesiunea de drept a mostenirii (art. 653 C. civ.). Ea nu se confunda insa cu posesiunea ceruta de lege pentru a putea uzucapa (art. 1846 C. civ.). Aceasta din urma implica doua elemente indispensabile: corpus (stapanirea de fapt a bunului) si animus sibi habendi (intentia de a stapani bunul pentru sine) care nu este nevoie sa fie prezente in cazul sezinei. Exercitiul actiunilor care privesc bunurile succesorale se poate realiza fara nici unul din aceste elemente, iar sezinarul poate actiona si in numele mostenirii nu numai in numele sau de mostenitor . Mostenitorul sezinar are de drept posesiunea mostenirii chiar daca in fapt nu are stapanirea bunurilor succesorale, acestea fiind posedate de o alta persoana care nu este mostenitor sezinar sau poate sa nu fie nici macar mostenitor

Sezina nu este acelasi lucru nici cu transmisiunea drepturilor succesorale, care se realizeaza odata cu deschiderea mostenirii indiferent daca mostenitorii sunt sau nu sezinari. In aceasta ordine de idei, s-a precizat ca posedarea bunurilor succesorale, chiar inainte de trimiterea in posesie, de catre un mostenitor nesezinar este legitima. In practica judiciara s-a decis chiar ca mostenitorul nesezinar care stapaneste in fapt bunurile succesorale se va putea apara prin actiunea posesorie (art. 674 C. proc. civ.) impotriva celui sezinar, care prevalandu-se de sezina, ii tulbura posesia . Tot astfel mostenitorul sezinar nu va putea reclama, in temeiul sezinei, posesia bunurilor succesorale stapanite in fapt de ceilalti coindivizari

Cat priveste efectele sezinei, precizam ca posesia de drept a mostenirii confera mostenitorului sezinar urmatoarele drepturi:

mostenitorul sezinar are dreptul sa stapaneasca si sa administreze bunurile succesorale, fara nici o alta formalitate, adica obtinerea certificatului de mostenitor eliberat in cadrul procedurii notariale sau a hotararii judecatoresti in cazul procedurii contencioase.

Daca exista mai multi mostenitori sezinari, fiecare poate exercita posesiunea de drept a mostenirii, sezina avand, in acest sens, un caracter indivizibil . Mostenitorii sezinari pot percepe fructele naturale si civile la care au dreptul de la data deschiderii succesiunii, pe cand mostenitorii nesezinari numai de la data trimiterii in posesie.

mostenitorul sezinar poate exercita toate drepturile si actiunile de natura patrimoniala dobandite prin mostenire ca: actiunea in revendicare, actiunea posesorie, chiar daca nu exercita in fapt posesiunea imobilului 8 , actiunea pentru plata pretului lucrului vandut de catre defunct, actiunea pentru plata chiriei, actiunea in despagubiri ca urmare unui delict impotriva defunctului etc. 9 El poate fi si urmarit de catre creditorii succesiunii fara sa fie nevoie de atestarea prealabila a calitatii de mostenitor. In aceasta privinta s-a sustinut o prima opinie in doctrina in sensul ca pentru datoriile succesiunii, creditorii ar putea actiona numai impotriva mostenitorilor sezinari, iar impotriva celor nesezinari numai dupa trimiterea lor in posesie. 10 Intr-o a doua opinie, pe care o impartasim si noi, s-a precizat insa judicios ca plata datoriilor succesorale nu este o consecinta a sezinei ci a transmisiunii pasivului succesoral, care se divide de drept, asa cum am aratat mai sus, intre comostenitori, odata cu deschiderea succesiunii proportional cu partea lor ereditara. 11 S-a precizat 12 ca sezina nu inlatura diviziunea de drept a pasivului succesoral, ea, se poate spune, ca are caracter divizibil, fiecare mostenitor sezinar poate actiona si poate fi actionat numai pentru partea care ii revine din creanta sau din datorie.

A se vedea D. Chirica, op. cit., p. 258.

A se vedea: M. Eliescu, op. cit., p. 60; D. Chirica, op. cit., p. 259; Fr. Deak, op. cit., p. 524.A se vedea Trib. jud. Cluj, decizia civila nr. 49/1978, in R.R.D. nr. 8/1978, p. 66.

A se vedea M.B. Cantacuzino, D. Chirica, op. cit., p. 259.

A se vedea Trib. jud. Hunedoara, decizia civila nr. 138/1971, in R.R.D. nr. 7/1971, p. 153.

A se vedea Trib. jud. Cluj, decizia civila nr. 138/1971, cit. supra.

Sunt anumite situatii speciale cand nici mostenitorul sezinar nu poate exercita stapanirea bunurilor succesorale, de pilda, daca s-au luat masuri speciale de conservare a bunurilor succesorale, potrivit art. 72-74 din Legea nr. 36/1995. Sau daca este vorba de sume de bani depuse la CEC sau la o banca, fara clauza testamentara, chiar si mostenitorul sezinar are nevoie, fie de certificat de mostenitor, fie de hotarare judecatoreasca pentru a-si dovedi calitatea de mostenitor.

A se vedea M. Eliescu, op. cit., p. 61.

A se vedea D. Chirica, op. cit., p. 260.

A se vedea D. Alexandresco, op. cit., vol. III, p. 58.

A se vedea: M.B. Cantacuzino, op. cit., p. 249; I. Rosetti-Balanescu, Al. Baicoianu, op. cit., p. 272; D. Chirica, loc. cit.

A se vedea M. Eliescu, op. cit., p. 93-94.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate