Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Numirea, promovarea, delegarea, detasarea si transferul magistratilor


Numirea, promovarea, delegarea, detasarea si transferul magistratilor
Numirea, promovarea, delegarea, detasarea si transferul magistratilor.

1. Numirea magistratilor.

Judecatorii inamovibili si procurorii care se bucura de stabilitate sunt numiti de Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

Regula o reprezinta numirea celor care au urmat cursurile Institutului National al Magistraturii, au indeplinit functia de judecatori sau procurori stagiari si au absolvit examenul de capacitate.

In mod exeptional, pot fi numiti in magistratura, pe baza de concurs, personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor, precum si avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cu o vechime de specialitate de cel putin 5 ani.

Pot fi numiti in magistratura, fara concurs, profesorii universitari din invatamantul juridic superior acreditat, precum si persoanele care au indeplinit functia de magistrat sau magistrat-asistent la Inalta Curte de Csatie si Justitie cel putin 5 ani de la numire si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile.
Inainte de a incepe sa-si exercite functia, cu ocazia citirii actului de numire, judecatorii si procurorii depun juramant in fata magistratilor instantei sau ai parchetului la carea a fost numit. Juramantul se depune in forma solemna prevazuta de art.32 alin.1 din legea privind statutul magistratilor. Refuzul depunerii juramantului atrage, de drept, nulitatea numirii in functie. Actele efectuate de magistrat inainte de depunerea juramantului sunt nule.

2. Promovarea magistratilor.

2.1. Promovarea magistratilor in functii de executie la tribunale, curti de apel si la parchete.

Promovarea magistratilor in functii de executie se face numai prin concurs organizat la nivel national de Institutul National al Magistraturii, la hotararea Consiliului Superior al Magistraturii.

Promovarea magistratilor se face numai cu consimtamantul acestora.

Pentru a putea participa la concursul de promovare magistratii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii a caror verificare revine Consiliului Superior al Magistraturii:

in ultimii 3 ani inaintea concursului au avut calificativul foarte bine si n-au savarsit abateri disciplinare;

indeplinesc urmatoarele conditii de vechime: 5 ani vechime in magistratura, pentru promovarea la tribunal, tribunal specializat sau parchetele de pe langa aceste instante; 6 ani vechime in magistratura, pentru promovarea la curtile de apel sau la parchetele de pe langa aceste instante; 8 ani de vechime in magistratura, pentru promovarea in functia de procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Legea prevede si posibilitatea promovarii pe loc in limita numarului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii. In acest caz, magistratii vor dobandi drepturile aferente functiei in care promoveaza dar nu vor fi obligati sa schimbe instanta la care au functionat inainte de promovare.

2.2. Promovarea in functiilor de conducere  din cadrul judecatoriilor, tribunalelor, curtilor de apel si parchetelor.

Numirea in functiile de conducere la instantele judecatoresti si parchete se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, pe baza unui concurs sau examen organizat de Consiliul Superior al Magistraturii prin Institutul National al Magistraturii.

Magistratii care candideaza la aceste functii trebuie sa fi obtinut calificativul foarte binela ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc urmatoarele conditii de vechime in functia de magistrat:

5 ani in magistratura, pentru functia de presedinte si vicepresedinte de judecatorie, prim-procuror al parchetului de pe langa judecatorie si adjunct al acestuia;

6 ani in magistratura, pentru functia de presedinte, vicepresedinte si presedinte de sectie de tribunal sau tribunal specializat sau prim-procuror, adjunct al acestuia ori procuror sef de sectie la parchetele de pe langa aceste instante;

8 ani in magistratura, pentru functia de presedinte, vicepresedinte, presedinte sectie la curtea de apel,procuror general al parchetului de pe langa curtea de apel si adjunct al acestuia, procuror sef de sectie al parchetului de pe langa curte de apel.

2.3. Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie si accesul la functiile de conducere din cadrul Inaltei Curti de Csatie si Justitie si al Parchetului de pe langa aceasta instanta.

Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face de catre Consiliul Superior al Magistraturii pe baza unui raport consultativ intocmit de colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Isi pot depune candidaturile pentru functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie judecatorii sau procurorii care indeplinesc urmatoarele conditii:

au indeplinit functia de judecator in ultimii 2 ani la tribunale sau curti de apel;

au obtinut calificativul foarte bine la ultima evaluare;

nu au fost sactionati disciplinar;

s-au remarcat in activitatea profesionala;

au o vechime in functia ade judecator sau procuror de cel putin12 ani.

Presedintele, vicepresedintele si presedintii de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliul Superior al Magistraturii, dintre judecatorii acestei instante care au functionat la aceasta instanta cel putin 2 ani. Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functiile de conducere aratate decat motivat, aducand la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii.

Revocarea din functiile de conducere ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motivele aratate la art.51 alin.2 din Legea nr.303/2004[1].

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, procurorul general al Departamentului National Anticoruptie si adjunctii , procurorii sefi de sectie ai acestor parchete, precum si procurorul sef al D.I.I.C.O.T. si adjuntii acestora, sunt numiti pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, de catre Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minima de 10 ani in functia de judecator sau procuror.
Presedintele poate refuza motivat nnumirea , aducand la cunostinta publicului motivele refuzului.

Revocarea din functie a procurorilor cu functiile de conducere aratate anterior se face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motive aratate la art. 51 alin.2 din Legea nr.303/200

3. Delegarea, detasarea si transferul magistratilor.

Delegarea judecatorilor se poate dispune in cazul in care o instanta nu poate functiona normal din cauza absentei temporare a unor judecatori, existentei unor posturi vacante sau altor asemenea cauze.

Delegarea este un act ce poate interveni numai cu acordul judecatorilor.

In cazul judecatoriilor, tribunalelor si tribunalelor specializate, delegarea se dispune de catre presedintele curtii de apel, la propunerea presedintelui respectivei instante din circumscriptia acelei curti de apel.

In cazul curtilor de apel, delegarea se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea presedintelui respectivei curti de apel.

In cazul procurorilor, acestia pot fi delegati in interes de serviciu fara acordul lor, de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

In toate cazurile delegarea are un caracter esentialmente temporar, putandu-se dispune pe o perioada de cel mult 60 de zile si poate fi prelungita cu acordul magistratului cel mult 60 de zile intr-un an.

Consiliul Superior al Magistraturii poate dispune detasarea magistratilor, numai cu acordul scris al acestora, la alte instante sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Ministerul Justitiei sau la unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati publice.

Detasarea se dispune pe o perioada cuprinsa intre 6 luni si 3 ani si poate fi prelungita, cu acordul scris al magistratului, pe o perioada de pana la 3 ani.

Delegarea si detasarea nu se pot face la instante sau parchete de nivel superior celor la care magistratul are dreptul sa functioneze potrivit legii.

Transferul magistratilor de la o instanta la altaa instanta sau de la un parchet la alt parchet ori la o institutie publica se aproba, la cererea celor in cauza, de Consiliul Superior al Magistraturii. La cerere, judecatorii pot fi numiti in functia de procuror, iar procurorii in functia de judecator, prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea conditiilor de vechime impuse de legea de organizare judiciara.In cazul in care nu mai indepliniesc una dintre conditiile necesare pentru numirea in functie ; in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale;in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate