Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Executarea sanctiunilor contraventionale


Executarea sanctiunilor contraventionale
EXECUTAREA SANCTIUNILOR CONTRAVENTIONALE

Finalizarea procedurii administrativ- contraventioanle se realizeaza prin punerea in executare a sanctiunilor contraventioanle .Executarea sanctiunilor contraventionale difera in functie de natura sanctiunii aplicate , caracterul si finalitatea fiecareia dintre sanctiuni.

Pentru inlesnirea punerii in executare a sanciunilor contraventionale Ordonanta Guvernului privind regimul juridic al contraventiilor prevede ca procesul –verbal neatacat in termenul legal precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat palngerea constituie titlu executoriu fara vreo alta formalitate .

Avem in vedere , de fapt , exercitarea consrtrangerii administrative, inclusiv evecutarea silita , pentru aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute in legea –cadru. Prin definitie , in baza vechii legi-cadru . erau vizate amenda si confiscarea , deoarece avertismentul , sanctiune morala din punct de vedere al naturii fizice , este incompatibila cu exerciatrea canstrangerii administrative.


Astfel , punerea in executare a amenzii , portivit art. 40 alin. (1) din Legea nr.32/1968 , se facea : a) de catre organul care a aplicat amenda ori de cate ori procesul –verbal de constatare a contraventiei a ramas definitv prin neexercitarea cai de atac , in termenul prevazut de lege ;

b) de catre organul care a solutionat plangerae in celelalte cazuri .

In conceptia initiala a legii, organul care a solutionat plangerea putea fi un organ administrativ cu caracter jurisdictional , daca decizia sa nu a fost atacata cu recurs in conteciosul administrativ , sau o insatanta de judecata .

In vederea exectarii amenzii , potrivit Legii nr.32/1968 , organele prevazute mai sus comunicau , din oficiu , organului financiar al localitatii in care domiciliaza sau isi are resedinta contravenientul , procesul – verbal de constatare a contraventiei sau , dupa caz , o copie a incheierii ori a dispozitivului hoatrarii judecatoresti de solutionare a plangerii. Executarea se facea asupra veniturilor sau celorlalte bunuri ale contravenientului , in conditiile prevazute de dispozitiile legale , avand titlu executor fiecare din actele precizate .

Partea vatamata , care primea o copie din procesul – verbal , respectiv a incheierii sau hotararii de solutionare a caii de atac , proceda la valorificarea creantei sale potrivit dispozitiilor legale privitoare la executarea silita , avand in vedere titlul executor al actelor primite.

De la aceste dispozitii cu valoare de principii din Legea nr.32/1968 s-au reglementat , mai ales dupa 1990 , derogari notabile , intrucat principiile legii –cadru devenisera desuete . Ma refer la faptul ca in din ce in ce mai mult aplicarea sanctiunii contraventionale a amenzii era insotita de alte masuri de constrangere administrativa ( sanctiuni contraventionale complementare) , care fie se executau silit, in caz de rezistenta , fie atrageau aplicarea unore sanctiuni penale ( de exemplu art. 1 din Legea nr.82/1992 ) precum si posibilitatea transformarii sanciunii in inchisoare contraventionala .

De lege ferenda , constant am sustinut necesitatea prefectionarii sistemului executarii sanciunii amenzii , practica demonstrand ca solutiile din Legea –cadru din 1968 conduceau la imposibilitatea executarii a numeroase procese- verbale de sanctionare.Era nevoie de simplificarea si modernizarea procedurii , in scopul cresterii operativiataii si eficientei , fara insa a se afecta garantiile juridice ale contravenientului, inerente intr-un stat de drept. Aratam , in acest context , ca in lume exista solutii care pot fi studiuate si avute in vedere pentru viitoarea lege – cadru , pentru viitorul Cod contraventional , intre care am amintit legislati contraventionla canadiana , aici prestigiul agentilor constatatori , in special ai administratiilor municipale , este atat de mare , inact practic nu exista contestatii, desi agentul constatator , inclusiv agent al politiei , apare in fata judecatorului , in contradictoriu , cu persoana sanctionata .

Institutia executarii silite , ca institutie cardinala a procedurii civile , a suferit modificari sensibile prin ordonatele de urgenta citate , pe de o parte , iar pe de alta parte , O.G. nr.2/2001 nuanteaza sanciunile contraventioanle principale si multiplica sfera sanciunilor contraventionale complemntare , asa incat ea trebuia sa cuprinda dispozitii care sa faca posibila executarea , in final . Sub acest aspect O.G. nr. 2/2001 ne ofera cinci categorii de dispozitii :

a) dispozitii exclusive de executare (in cazul avertismentului);

b) dispozitii de executare ce se intregesc cu dreptul comun( in cazul amenzii ai al confiscarii);c) dispozitii de executare cu rol de norma de trimitere la dreptul comun al exercitarii creantelor ( cazul despagubirilor )

d) dispozitii de executare cu rol de principii care se intregesc prin legi speciale contraventioanle ( in aczul obligarii de a presta o activitate in folosul comunitatii)

e) dispozitii cu rol de norma de trimitere la legi speciale contraventioanle ( in cazul majoritatii sanctiunilor complementare ).

Fata de cele precizate anterior , prin eliminare , retinem regilile O. G. nr. 2/2001 cu privire la executarea amenzii si confiscarii.

Punerea in executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face:

a)           de catre organul din care face parte agentul constatator , ori de cate ori nu se exercita calea de atac impotriva procesului –verbal de constatare a contraventiei , in termenul de prevazut de lege;

b)           de catre insatnta de judeacta , in celelalte cazuri [art. 39 alin.(1)].

In vederea executari amenzii , organele de executare mentionate vor comunica , din oficiu, organelor de specialitate in materie financiara de la domiciliul (sediul) contravenientului, procesul- verbal , neatacat in termen de 158 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia , sau dupa caz, dispozitivul hotararii judecatoresti irevocabile de solutionare a plangerii.

Executarea se face in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silita a creantelor bugetare, iar impotriva actelor de executare se poate face contestatie la executare, in conditiile legii [art. 39 alin. (3) si (4)].

Confiscarea se aduce la indeplinire de organul care a dispus aceasta masura , in conditiile legii , dar in caz de anulare sau de constatare a nulitatii procesului –verbal , bunurile confiscate , cu exceptia celor a caror detinere sau circulatie este interzisa prin lege , se restituie de indata celui de drept. Daca bunurile respective au fost valorificate , instanta va dispune sa se achite celui de drept o despagubire care se stabileste in raport cu valoarea de circualtie a bnurilor (art.41).


Politica de confidentialitate


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate