Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Dezmembramintele dreptului de proprietate


Dezmembramintele dreptului de proprietate
DEZMEMBRAMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE

 • Dreptul de uzufruct
 • Dreptul de uz
 • Dreptul de abitatie
 • Dreptul de servitute
 • Dreptul de superficie

DREPTUL DE UZUFRUCT

517 Codul Civil 'Uzufructul este dreptul de a se bucura cineva de lucrurile ce sunt proprietatea altuia, intocmai ca insusi proprietarul lor, insa cu indatorirea de a le conserva substanta'.
Atributul posesiei: -nudul propritar

-uzufructuar.

Uzufructuarul este un defendor precar in raport cu nudul proprietar si posesor fata de terti.

Aplicare

- Uzufructuarul se poate stabili pe bunuri mobile si imobile.

- 626 Codul Civil defineste evaziufructul ca lucruri de care nu te poti servi fara a le consuma (ex. bani, bauturi, grane).

Modalitati de constituire:

 • -contractul de vanzare -cumparare cu retinerea de catre vanzator al uzufructului viager;
 • -prin testament, instituind uzufructul pentru o persoana asupra unui imobil.

Uzufructuarul se poate folosi de uzucapiunea in conditiile legii.

Drepturile uzufructuarului:

 • poate pretinde nudului proprietar predarea in folosinta a bunului;
 • culege fructele produse de bun;
 • foleste bunul;
 • poate ceda beneficiul dreptului sau;
 • se poate folosi de actiunea confesorie de uzufruct pentru a i se recunoaste dreptul sau si inlaturarea oricaror tulburari.

Obligatiile uzufructuarului:

 • inventariaza in prezenta proprietarului, mobilele si constata starea imobilelor;
 • sa-l informeze pe proprietar asupra oricaror tulburari din partea tertilor;
 • sa respecte destinatia bunurilor;
 • sa suporte cheltuielile si sarcinile obisnuite;
 • sa restituie bunul catre nudul proprietar.

Drepturile nudului proprietar

 • poate dispune de bun cu respectarea dreptului de uzufruct;
 • poductele-i revin;
 • in apararea dreptului de proprietate se poate intenta actinea de revendicare, posesorie, actiune

izvorita din conventia de constatare a dreptului de uzufruct.

Obligatiile uzufructuarului:

 • sa efectueze sarcinile extraordinare;
 • sa garanteze pentru evictiune.

Stingerea uzufructului

Acest drept poate inceta prin:

 • a)decesul uzufructuarului-nu se transmite;
 • b)prin expirare termenului(termen extintiv);
 • c)prin consolidare-uzufructul si nuda proprietar se intrunesc;
 • d)prin neexercitarea sa timp de 30 de ani;
 • e)prin pieirea bunului totala (in parte ramane dreptul pe partea ramasa);
 • f)prin abuzul de folosinta al uzufructuarului;
 • g)prin renuntare din partea uzufructuarului;
 • h)prin desfiintarea titlui de poprietate.

DREPTUL DE UZ SI DREPTUL DE ABITATIE

Uzuarul cat si beneficiarul dreptului de abitatie nu au dreptul la proprietatea fructelor decat in limita nevoilor sale si ale familiei sale.

Uzuarul nu poate ceda sau inchria dreptul sau.

Dreptul de abitatie este un drept de uz, avand ca obiect o casa de locuit.

Titularul dreptului de abitatie, in mod exceptiponal, poate inchiria altcuiva partea din casa pe care nu o locuieste.

Dreptul de abitatie nu poate fi cedat sau inchiriat.Ex.:dreptul de abitatie al sotului supraviatuitor asupra locuintei care a apartinut sotului decedat.

Servitutile Notiune 576 Codul Civil ' o sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul si utilitatea unui imobil avand un alt stapan'.

Servitutea este un dezmembramant al dreptului de proprietate:

 • servitutea este un drept real constituit asupra unui bun care apartine altuia;
 • servitutea este un accesoriu al fondului si nu poate fi instrainata sau ipotecata;
 • servitutea are un caracter perpetuu,drept real esentialmente viager;
 • servitutea are un caracter indivizibil.

Clasficare:

 • servituti legale-sabilite prin lege (ex. zidul sau santul comun, de trecere, de vedere);
 • servituti naturale-scurgerea apelor naturale, servitutea izvorului, servitutea de ingradire;
 • servitutile prin fapta omului sunt singurele servituti veritabile;
 • servituti continue si servituti necontinue

-sevitutile continue sunt :servitutea de vedere si servitutea de aspect;

-sevitutile necontinue:servituti de trecere, de a lua apa din fantana aflata proprietatea altuia;

 • servituti aparente si servituti neaparente

-sevituti aparente-o usa, o fereastra, o poteca

 • Sevituti naturale si servituti nenaturale:

-servituti naturale-scurgerea apelor,izvoare, ingradire;

-servituti legale-distanta plantatiilor, arbori inalti (2 m).

Prin uzucapiune se poate dobandi o servitute: ferestre sau balcoane(19 decimetri), servitutea legala de trecere-despagubire in proportie cu pagubele.

 • Servitutile stabilite prin fapta omului:

-sunt singurele dezmembraminte veritabile ale dreptului de proprietate.

Modurile de constituire:

 • conventia, testamentul;
 • posesia indelungata,exercitata in mod util,timp de 30 de ani, duce la dobandirea servitutii;
 • destinatiunea proprietarului tine loc de titlu in privinta servitutii continue si aparente.

EXERCITAREA DREPTULUI DE SERVITUTE

Drepturi si obligatii ale proprietarului fondului dominant:

 • are dreptul de a se folosi de servitute numai in conformitate cu titlul de constituire;
 • are obligatia de a efectua, pe cheltuiala sa toate lucrarile necesare pentru execitarea dreptului sau.

Drepturi si obligatiile proprietarului fondului aservit:

 • -poate conferi proprietarului fondului dominant un loc ce ar servi aceleeasi destinatii;
 • -are obligatia de a nu face nimic de natura a diminua sau ingreuna exercitiul servitutii.

Modurile de stingere a servitutilor(aceleasi moduri de stingere a uzufructului):

 • imposibilitatea materiala de exercitare;
 • confuzinea;
 • neuzul(30 de ani);
 • pierderea fondului aservit;
 • implinirea termenului.

DREPTUL DE SUPERFICIE

Dreptul de superficie este un drept real imobliar, purtand asupra unei suprafete de teren.

dreptul de superficie are caracter perpetuu.El se naste intre proprietarul terenului si proprietarul constructiei aflate pe acesta.

MODURILE DE DOBANDIRE A DREPTURILOR REALE

Dreptul de proprietate se poate dobandi prin:succesiune, conventie,accesiune sau incorporatiune, prescriptie, prin lege si prin ocupatiune.

1.Accesiunea

Incorporarea materiala a unui bun considerat mai putin important intr-un bun mai important, cu efectul dobandirii dreptului de proprietate asupra primului bun de catre proprietarul celui de-al doilea.

Accesiunea-imobiliara;

artificiala.

naturala

Accesiunea imobiliara naturala:

 • cresterea de teren(pamant) ce se face succesiv si p nesimtite pe malurile fluviului;
 • anulsiunea-dupa un an;
 • insulele si prundurile ce se formeaza pe fluvii sunt ale proprietarului tarmului;
 • orice animale sau zburatoare salbatice trec in cuprinsul nostru sunt ale noastre.

Accesiunea imobiliara artificiala

Def: Ridicarea unei constructii pe un teren aflat in proprietatea altei personae decat proprietarul materialelor folosite.

- Bunul principal il reprezinta terenul, iar bunul secundar-constructia.

Ipoteza ridicarii constructiei de catre proprietarul terenului cu materialele altcuiva.

Proprietarul terenului este obligat sa plateasca valoarea materialelor; el mai poate fi obligat si la plata de daune-interese.

Ipoteza ridicarii constructiei de catre o alta persoana decat proprietarul terenului.

Constructor :-de buna-credinta;

-de rea-credinta.

a)Constructorul de buna-credinta ridica constructia pe un teren ce crede ca-i apartine

Proprietarul terenului va retine constructia in proprietate operand accesiunea imobiliara artificiala.

Prorietarul terenului trebuie sa inapoieze valoarea constructiei si a muncii.

b)Constructorul de rea-credinta ridica constructia pe un teren ce stie ca nu-i apartine.

Proprietarul terenului are 2 posibilitati:

 • 1) plata materialelor si a manoperei;
 • 2) obligarea constructorului de rea-credinta de a-si ridica constructia pe cheltuiala lui sau eventual plata la daune-interese.

Constructorii pot refuza predarea constructiei pana cand i se va plati despagubirea.

2. UZUCAPIUNEA

Uzucapiunea(sau prescriptia achizitiva) este un mod de dobandire a dreptului de proprietate asupra unui bun prin posedare neintrerupta a acestuia in termenul si in conditiile cerute de lege.Domeniul de aplicare-imobiliar.

Nu se pot prescrie bunuri scoase din comert.

Dententia precara nu se bucura de uzucapiune.

Clasificare uzucapiunii - 30 ani

-de 10 pana la 20 ani.

Uzucapiunea de 30 ani 1890 Codul civil:'toate actiunile . reale . se vor prescrie prin 30 ani'.

Acest tip de uzucapiune nu este impiedicat de reaua-credinta a posesorului, nefiind relevanta cunoasterea,

dintr-un inceput, de catre acesta, a calitatii sale de neproprietar al bunului posedat.

Uzucapiunea de 10 pana la 20 ani.(

 • 10 ani daca proprietarul locuieste in raza teritoriala a tribunalului judetean unde se afla nemiscatorul;
 • 20 ani daca proprietarul locuieste in afara razei tribunalului.

Posesia trebuie sa se intemeieze pe un just titlu si sa fie de buna-credinta.

Just titlu=titlul tranzitiv de proprietate, care indeplineste toate conditiile mai putin aceea a calitatii de proprietar a transmitatorului

Daca actul este nul absolut nu se poate invoca uzucapiunea de scurta durata.

Daca actul este nul relativ se poate invoca uzucapiunea.

Exemplu de just titlu contractul de vanzare-cumparare,

contractul de schimbare,

de donatie,

tranzactia,

hotararea judecatoreasca de adjudecare.

Justa cauza trebuie dovedita de cel ce invoca prescriptia de 10-20 ani.Justul titlu trebuie sa aibe data certa.Nu se cere publicitatea imobiliara.

Buna-credinta=convingerea sincera a posesorului ca a dobandit bunul de la adevaratul proprietar.

 • Este suficienta buna-credinta momentul dobandirii.
 • Sarcina probei cade in sarcina celui ce alege reaua-credinta.

Termenul uzucapiunii de scurta durata:10,20 ani

- Daca o perioada este in loc., iar o perioada nu, atunci se calculeaza numar de ani dublu pentru a ajunge la 10.

- Modul de calcul al termenului uzucapiunii.Se calculeaza pe zile.Ziua cand ince prescriptia nu se ia in calcul.

Ziua are 24 de ore si incepe de la ora O si se sfarseste la ora 24.

Prescriptia este incheiata la implinirea ultimei zile a termenului.

Intreruperea uzucapiunii poate fi naturala sau civila.

Inreruperea naturala: posesorul este si ramane lipsit, in decurs de mai mult de 1 an sau lucrul este declarat prin lege neprescriptibil.

Intreruperea civila si suspendarea uzucapiunii sunt guvernate de regulile edictate prin normele juridice in materie ale Decretului 167/1985.

Jonctiunea posesiilor. Adaugarea la termenul posesiei actuale a posesorului, a timpului cat bunul a fost posedat de autorul sau.

Conditii cumulative:

-jonctiunea se poate invoca doar pentru unirea a doua sau mai multe posesii propriu-zise;

-cel ce invoca jonctiunea posesiilor sa fie succesor in drept al autorului.

Ipoteze:

1) posesia dobanditorului este de aceeasi natura cu cea a autorului-jonctiune;

2) dobanditoul; est de rea-credinta, iar posesorul este un just titlu-uzucapiune de 30 ani;

3) dobanditorul este de buna-credinta si are un just titlu, iar autoul de rea-credinta. Dobanditorul preia termenul autorul pentru uz de 30 ani sau incepe un nou termen pentru uz de 10-20 ani.

Efectele uzucapiunii.

Dobandirea de catre posesor a dreptului de proprietate asupra bunului posedat

Uzucapiunea se poate invoca prin actiune.

Renuntarea la prescriptia achizitiva:

 • poate avea efect daca termenul este implinit;
 • denuntarea tacita/expresa;
 • renuntatorul trebuie sa aibe capacitatea de a instraina;

Renuntarea nu are eficienta absoluta.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate