Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Transmisiunea activului succesoral


Transmisiunea activului succesoral
Transmisiunea activului succesoral

Transmisiunea succesorala, fie universala, cu titlu universal sau cu titlu particular, are loc de drept, de la data deschiderii succesiunii.

Transmisiunea universala priveste intregul patrimoniu succesoral, iar cea cu titlu universal confera vocatie numai la o cota-parte din acest patrimoniu. Asa cum am vazut, temeiul unor atari transmisiuni il constituie legea sau legatele universale sau cu titlu universal.

Transmisiunea cu titlu particular decurge intotdeauna dintr-un legat cu titlu particular si are ca obiect unul sau mai multe bunuri determinate sau determinabile, privite ut singuli. Si aceasta transmisiune are loc tot la momentul deschiderii succesiunii, dar exista deosebiri cu privire la natura dreptului dobandit de catre legatar in functie de obiectul legatului.

Daca obiectul legatului este constituit din dreptul de proprietate sau alt drept real asupra unor bunuri individual-determinate sau un drept succesoral dobandit de catre testator si lasat prin legat inainte de lichidarea acelei mosteniri, legatarul devine titularul acelui drept de la deschiderea succesiunii, primindu-l direct de la defunct. In schimb, in cazul in care obiectul legatului este constituit din bunuri de gen, obligatii de face sau de a nu face, sau in cazul legatului lucrului altuia, legatarul nu dobandeste decat un drept de creanta legatarul particular fiind creditor, iar mostenitorii universali sau cu titlu universal debitori.

Odata cu deschiderea mostenirii creantele apartinatoare defunctului se divid de drept intre comostenitori si terti, proportional cu partea de mostenire ce se cuvine fiecaruia (art. 1059 si art. 1060 C. civ.). asa fiind, fiecare mostenitor poate urmari pe debitori numai pentru partea sa de creanta, iar daca este vorba de o creanta indivizibila, oricare mostenitor poate cere executarea in totalitate a obligatiei (art. 1064 C. civ.

In cazul drepturilor reale, acestea se transmit mostenitorilor in cotele ideale care li se cuvin, asadar, in stare de indiviziune, iar acesteia i se poate pune capat, asa cum vom vedea, prin partaj.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate