Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Capacitatea de a incheia acte juridice


Capacitatea de a incheia acte juridice
CAPACITATEA DE A INCHEIA ACTE JURIDICE

Pentru a incheia acte juridice, prima condiție care trebuie indeplinita de parți este capacitatea juridica.   CAPACITATEA CIVILA (juridica) - aptitudinea persoanelor fizice sau juridice de a fi subiect de drept, adica de a sta in repertoriuri juridice civile spre a deveni astfel, titular de drepturi și obligații civile.

Persoanele incapabile de a contracta sunt: minori, interzișii și in general toți cei carora legea le-a interzis sa contracteze.

Capacitatea civila nu trebuie confundata cu discernamantul.

Capacitatea - o stare de drept recunoscuta de lege orcarei persoane, pe cand

Discernamantul este o stare de fapt, a carei existenta, chiar inaintea implinirii varstei de
18 ani poate fi dovedita.

Capacitatea civila cuprinde:

capacitatea de folosinta aptitudinea de a avea drepturi și obligații.

capacitatea de exercitiu aptitudinea persoanelor de a-și exercita

drepturile și a-și asuma obligațiile, savarșind acte juridice.

Pentru ca un act juridic sa ia finta și sa produca efecte, este necesar sa existe o voința care sa-l creeze. Exteriorizarea voinței se poate realiza in forme diverse: verbal, scris sau printr-un gest.

CONSINTAMANTUL este acea condiție esentiala a actului juridic civil, care consta in hotararea de a incheia un act juridic civil nemanifestat in exterior.

Condiția de valabilitate a consințamantului:

sa provina de la o persoana cu dișcernamant,

sa fie dat cu intenția de a produce efecte juridice,

sa fie exteriorizat (declarat)

sa nu fie deteriorat printr-un viciu de consințamant.

Viciile de consințamant:

eroarea falsa reprezentare a realitații la incheierea unui contract juridic civil (ignorarea sau cunoașterea greșita a realitații)

dolul sau viclenia consta in inducerea in eroare a unei persoane prin mijloace viclene pentru al determina sa incheie un act juridic pe care in condiții reale nu l-ar fi incheiat.

violenta consta in amenintarea unei persoane cu un rau care-i produce o temere ce o determina sa incheie un act juridic pe care altfel nu l-ar fi incheiat.

leziunea reprezinta paguba materiala pe care o sufera una dintre parți din cauza vaditei disproporții ce exista intre prestațiile ce se efectueaza in baza actului juridic incheiat.

OBIECTUL ACTULUI JURIDIC CIVIL:

Obiectul conduita parțiilor stabilita prin acel act juridic, acțiunile sau inacțiunile la care sunt indreptațite parțiile.

Condiția de valabilitate:

bunul sa existe,

sa fie in circuitul civil,

sa fie determinat sau determinabil,

sa fie posibil (sa-l poti vinde)

obiectul sa fie licit si moral conform cu legea,

sa constea intr-un fapt personaln al celui care se obigla,

cel ce se obliga, sa fie titularul dreptului.

CAUZA ACTULUI JURIDIC CIVIL:

Cauza scopul urmarit de o persoana prin incheierea unui act juridic. Impreuna cu consințamantul, cauza formeaza voința juridica.

Condiții de valabilitate a cauzei:

sa existe,

sa fie reala,sa fie licita și morala.

FORMA ACTULUI JURIDIC:

Forma modalitatea de exteriorizare a manifestarii de voința facuta cu intenția de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil.

Exista trei cerințe de forma:

forma ceruta pt insași validitatea actului (forma ad validitatem)

forma ceruta pt aprobarea actului (forma ad probationem)

forma ceruta pt opozabilitatea actului fața de alte persoane (terți).

MODALITATILE ACTULUI JURIDIC

termenul se indica printr-o data calendaristica

conditia un eveniment viitor și nesigur ca realizare de care depinde existenta actului juridic civil.

sarcina o obligatie de a da, de a face sau a nu face ceva, impusa de exemplul de dispunator

gratificatului in actele cu titlu gratuit (ex. donatia)

EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL

Constau in crearea, modificare, transmiterea sau stingerea unor raporturi juridice civile și implicit a drepturilor și obligațiilor care alcatuiesc conținutul acestor raporturi.

Principii:

- principiul fortei obligatorii a actului juridic

- principiul irevocabilitatii actului juridic

- principiul relativitatii efectelor actului juridic

NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL

Clasificarea nulitațiilor:

In funcție de natura interesului ocrotirii:

absoluta sancționeaza nerespectarea unei norme care ocroteste un interes general

relativa sancționeaza nerespectarea unei norme care ocrotește un interes personal

In funcție de intinderea efectelor sale:

nulitate parțiala desfințeaza numai o parte din efectele actului juridic

nulitate totala desfințeaza actul juridic in intregime.

In funcție de modul de consacrare legislativa:

nulitate expresa este prevazuta intr-o dispoziție legislativa

nulitate virtuala care nu este expres prevazuta in lege, dar rezulta din modul

in care este reglementata o anumita condiție de validitate a actului juridic.Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate