Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Strategia judeteana in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului


Strategia judeteana in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului
C O N S I L I U L J U D E T E A N T E L E O R M A N


Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Mun. Alexandria, str. Dunarii nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060; E-mail: dgaspctr@yahoo.com
STRATEGIA JUDETEANA

IN DOMENIUL PROTECTIEI SI

PROMOVARII DREPTURILOR

COPILULUI

Strategia Judeteana in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului, se desfasoara pe perioada 2008 -2013 datorita necesitatii cuprinderii intregii problematici a drepturilor copilului in toate sectoarele care vizeaza copilul in societatea romaneasca.

Pentru implementarea Strategiei se au in vedere doua etape care se vor concretiza in doua planuri operationale pentru urmatoarele perioade de timp: 2008-2010 si 2011-2013. Deoarece conditiile contextuale ale activitatii de protectie a drepturilor copilului se pot modifica pina in 2013, planurile operationale vor fi evaluate anual si, dupa caz, revizuite.

CAP. I OBIECTIVUL GENERAL AL STRATEGIEI

Abordarea problematicii copilului incepind cu identificarea situatiilor de risc pentru copilul din familie si prevenirea separarii acestuia de mediul familial, continuind cu protectia speciala a copilului separat de familie, prin serviciile oferite de sistemul institutional si finalizind cu sprijinirea copilului care devine adult in sistemul de protectie, prin integrarea socio- profesionala a acestuia.

Realizarea efectiva a acestui obiectiv presupune mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanti si asigurarea unui parteneriat eficient in vederea protectiei si respectarii drepturilor copilului, precum si a imbunatatirii conditiei copilului si valorizarii sale.

Protectia copilului inseamna realizarea unui echilibru intre copil, familie, societate cu scopul respectarii interesului superior al copilului. Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv in legatura cu drepturile si obligatiile ce revin parintilor copilului, altor reprezentanti legali ai sai, precum si oricaror persoane carora acesta le-a fost plasat in mod legal. Principiul interesului superior al copilului va prevala in toate demersurile si deciziile care privesc copiii, intreprinse de D.G.A.S.P.C si de organismele private autorizate, precum si in cauzele solutionate de instantele judecatoresti.

Strategia subliniaza rolul primordial al parintilor si al familiei in cresterea, ingrijirea si educarea copilului si faptul ca eforturile comunitatii trebuie indreptate in directia intaririi si sustinerii familiei in asumarea responsabilitatilor fata de copil ; am considerat, astfel, ca, in perioada urmatoare, trebuie acordata o atentie mai mare actiunilor de prevenire a preluarii copilului in sistem de protectie specializat, punind accent pe asigurarea unei continuitati in cresterea si dezvoltarea copilului in mediul lui familial.

O alta directie de actiune va fi cresterea calitatii si diversificarea serviciilor de protectie speciala a copilului, la nivel judetean, prin dezvoltarea serviciilor deja existente si crearea unor noi servicii.

La data elaborarii Strategiei, in judetul nostru, o problema o constituie pregatirea copiilor care urmeaza sa-si dobindeasca capacitatea deplina de exercitiu si care trebuie sprijiniti pentru integrarea socio-profesionala.

Prin implementarea Strategiei se va asigura cresterea calitatii vietii copiilor care domiciliaza in judetul Teleorman, urmarindu-se ca toate serviciile pentru copil sa respecte standarde minime nationale prevazute prin reglementari legale, care sa fie verificate in mod periodic intr-un sistem competent, coerent si unitar.

Strategia asigura un cadru coerent pentru interventia institutiilor responsabile si promoveaza colaborarea intre aceste institutii, organizatii neguvernamentale, profesionisti si beneficiari, realizarea unor parteneriate reale, viabile si eficiente. Strategia promoveaza o abordare participativa si multisectoriala a problematicii copilului, facilitand respectarea interesului superior al copilului in toate domeniile.

La baza elaborarii Strategiei se afla legislatia actuala privind protectia si promovarea drepturilor copilului, care a valorificat experienta etapelor de reforma anterioara si se materializeaza astfel:

Constitutia Romaniei

Codul familiei

Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Legea 273/ 2004 privind regimul juridic al adoptiei

Hotarare nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru eliminarea exploatarii prin munca a copiilor

Hotarare nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor romani neinsotiti si asigurarea masurilor de protectie speciala in favoarea acestora

Hotarare nr. 1442/2004 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne

Hotarare nr. 1441/2004 cu privire la autorizarea organizatiilor private straine de a desfasura activitati in domeniul adoptiei internationale

- Hotarare nr. 1440/2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa,precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai - cu modificarile si completarile ulterioare

Hotarare nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal

- Hotarare nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai

Hotarare nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului

Hotarare nr. 1435/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

Hotarare nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului - cu modificarile si completarile ulterioare

Hotarare nr. 1433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii - cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotarare nr. 1432/2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului - cu modificarile si completarile ulterioare

Ordin nr. 89/ 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire in regim de urgenta pentru copilul abuzat,neglijat si exploatat

Ordin nr. 48/ 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta

Ordin nr. 45/ 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adoptiei interne

Ordin nr. 27/ 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati

Ordin nr. 25/ 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati.

Ordin nr. 24/ 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi

Ordin nr. 21/ 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential

- Ordin nr. 177/ 2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, precum si a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului

Ordin nr. 35/ 2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

Ordin nr. 137/ 2003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesionala pentru asistentii maternali profesionisti

Lege nr. 326/ 2003 privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti - cu modificarile si completarile ulterioare

Hotarare nr. 679 din 12 iunie 2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist

Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea SMO privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului

Ordin nr. 286 /2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea planului de servicii si a normelor metodologice privind intocmirea PIP

Ordin 287/2006 pentru aprobarea SMO privind centrul de pregatire si sprijinire a integrarii / reintegrarii copilului in familie precum si a ghidului metodologic de implementare a acestor standard

CAP. II CONTEXT

Judetul Teleorman este situat in sudul Romaniei. Ocupa o suprafata de 5.790 kmp ( 2,42 % din teritoriul Romaniei, locul 19 ca marime in randul judetelor tarii).

Judetul Teleorman are urmatoarea organizare administrativa :

3 municipii

2 orase

92 comune

222 sate

Resedinta judetului: municipiul Alexandria - populatie 58.651 locuitori .

Judetul Teleorman este un judet eminamente agricol. Populatia stabila a judetului Teleorman este de 436.025 locuitori din care sunt copii. Populatia din mediul rural este de persoane iar in mediul urban domiciliaza locuitori.

Populatia activa civila la 1.01.2006 a fost de 111.600 persoane. Rata de activitate este de 52,9 % calculata pentru populatia in varsta de munca 15-64 ani.

Populatia ocupata civila la 1.01.2006 a fost de 101.600 persoane. Rata de ocupare este de 48,2% calculata pentru populatia in varsta de munca 15-64 ani.

Rata somajului in judetul Teleorman este de 7%.

Rata natalitatii este de 11,4 nascuti vii la mia de locuitori, iar rata mortalitatii infantile este de 19,5 copii decedati cu varsta sub 1 an la 1000 de nascuti vii.

Date statistice DGASPC Teleorman

Nr. crt.

Populatie copii - jud. Teleorman

Beneficiari servicii de prevenire a separarii de parinti

Beneficiari de protectie speciala in familia extinsa/alte persoane

Beneficiari de protectie speciala in asistenta maternala

Beneficiari de protectie speciala in sistem rezidential

Copii incadrati in grad de handicap

-gr.I - -gr.II - -gr.III-

-gr.I - -gr.II - -gr.III-

-gr.I - -gr.II-

gr.III-

Beneficiari de certificate de orientare scolara

Beneficiari centru recuperare de zi - CSCCHS

Copii abandonati in unitati sanitare

Tineri in sistem de protectie (rezidential)

SERVICIUL ALTERNATIVE DE TIP FAMILIAL : Compartiment prevenire abandon si reintegrare familiala

identifica, evalueaza si solutioneaza cazurile de copii parasiti sau cu
risc de abandon;

acorda copilului capabil de discernamant asistenta si sprijin in
exercitarea dreptului sau la libera exprimare a opiniei;

acorda asistenta si sprijin parintilor copilului aflat in dificultate in
vederea prevenirii abandonului copilului si mentinerea in familie;

identifica familii sau persoane carora sa le poata fi dat in plasament
copilul, cu prioritate in familia largita;

supravegheaza familiile si persoanele care au primit in plasament
copii pe toata durata acestei masuri, precum si parintii copilului dupa
revenirea acestuia in mediul sau familial;

verifica si reevalueaza cel putin o data la trei luni imprejuraruile
legate de plasamentul copilului si propune C.P.C. mentinerea masurii de
protectie stabilite, modificarea sau revocarea acesteia;

acorda asistenta si sprijin de urgenta parintilor copilului urmarind
daca acestia isi pot asuma responsabilitatile si daca isi indeplinesc
obligatiile cu privire la copil, asa incat sa previna aparitia situatiilor ce pun
in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;

Compartiment adoptii

identifica, evalueaza si selecteaza familii potential adoptatoare si
propune eliberarea atestatului de familie apta sa adopte;

sesizeaza instanta judecatoreasca pentru incredintarea copilului in
vederea adoptiei;

pregateste si consiliaza persoana / familia pentru asumarea rolului
de parinte;

realizeaza demersuri pentru stabilirea adoptiei interne ca finalitate
a planului individualizat de protectie;

stabileste compatibilitatea dintre copil si persoana / familia
adoptatoare, careia urmeaza sa-i fie incredintat copilul in vederea adoptiei;

intocmeste rapoarte pe perioada incredintarii copilului in vederea
adoptiei si rapoarte post adoptie;

furnizeaza si asigura accesul copilului si familiei la servicii post
adoptie in functie de nevoile identificate;

tine evidenta copiilor adoptabili;

- colaboreaza cu compartimentul juridic in vederea clarificarii
situatiei juridice a copiilor aflati in evidenta ;

Compartiment evaluare copil care a savarsit fapte penale si nu raspunde penal

previne si combate actiunile sau comportamentele deviante ale
copiilor;

asigura reintegrarea scolara, familiala ori sociala a copilului;

ofera consiliere si sprijin copiilor care au savarsit o fapta penala si
nu raspund penal, precum si familiilor acestora;

propune C.P.C sau instantei judecatoresti masurile de protectie
speciala pentru copilul care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal;

colaboreaza cu politia, parchetul, serviciile de reintegrare sociala,
supraveghere si protectia victimelor si inspectoratul scolar in vederea
reintegrarii copilului;

SERVICIUL ASISTENTA MATERNALA

instrumenteaza si solutioneaza toate sesizarile referitoare la copiii
care necesita protectie prin ingrijirea lor de catre un AMP;

- identifica, recruteaza, pregateste, evalueaza si monitorizeaza
asistentii maternali ;

prezinta Comisiei pentru Protectia Copilului evaluarea anuala a
activitatii asistentului maternal si rapoarte trimestriale referitoare la
evolutia copiilor plasati la AMP ;

pregateste Conventia de plasament in vederea semnarii ei de catre
AMP si sotul/sotia odata cu inceperea masurii de plasament ;

- identifica nevoile de pregatire si potentialulul fiecarui AMP,
precum si ale membrilor familiei acestuia;

intervine asupra copilului aflat in plasament la asistentul maternal
sau a familiilor AMP, urmareste evolutia copilului in perioada de
acomodare cu familia AMP;

intocmeste rapoarte ale vizitelor, rapoarte privind progresele
copiilor aflati in plasament la AMP, propuneri pentru cazurile semnalate;

pregateste, asigura si mediatizeaza contactele directe si nemijlocite
intre copil si parintii sai naturali/familia largita, copil si asistent maternal,
copil si familia potential adoptiva, in conditii care sa asigure
confidentialitate si o ambianta propice comunicarii, dar si o securitate
adecvata pentru copil (in cazul maltratarii, abuzului);

intocmeste, completeaza si modifica recomandarile si planificarile
din planul individual de permanenta al copilului;

intervine punctual prin activitati de sustinere si consiliere a familiei
si copilului in vederea responsabilizarii acesteia si pastrarii continuitatii
relatiei cu copilul;

pregateste copilul oferind informatii complete pentru intalnirea cu
familia naturala/asistent maternal/familie adoptiva;

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA , CONSILIERE

COPIL SI PROTECTIE DE TIP REZIDENTIAL

Compartiment evaluare complexa si consiliere copil

identifica copii cu dizabilitati si dificultati de invatare si adaptare
socio scolara, care necesita incadrare intr-un grad de handicap si orientare
scolara / profesionala;

verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-un
grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;

in situatii exceptionale, efectueaza evaluarea complexa a copilului
sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului;

intocmeste raportul de evaluare complexa si planul de recuperare a
copilului cu dizabilitati si propune CPC incadrarea copilului intr-un grad de
handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;

intocmeste planul individualizat de protectie pentru copilul cu
dizabilitati;

urmareste realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilitati, respectiv a planului individualizat de protectie, aprobat de
comisie;

efectueaza reevaluarea anuala a conditiilor privind incadrarea
copilului intr-un grad de handicap;

comunica in scris parintilor/ reprezentantului legal data stabilita
pentru reevaluare;

efectueaza reevaluarea pe ciclu scolar a conditiilor privind
orientarea scolara / profesionala a copiilor cu dizabilitati;
Compartiment expertiza medicala

in situatii exceptionale, efectueaza evaluarea complexa a copilului
sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului;

intocmeste raportul de evaluare complexa si planul de recuperare a
copilului cu dizabilitati si propune CPC incadrarea copilului intr-un grad de
handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;

efectueaza reevaluarea anuala a conditiilor privind incadrarea
copilului intr-un grad de handicap;

verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-un
grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;

Compartiment protectie de tip rezidential

identifica copiii pentru care este necesara o masura de protectie de
tip rezidential

propune comisiei / instantei judecatoresti o masura de protectie de
tip rezidential;

colaboreaza cu celelalte servicii pentru a identifica o alternativa la
protectia de tip rezidential;

tine evidenta copiilor care beneficiaza de o masura de protectie de
tip rezidential;

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT CPC

inregistereaza cererile adresate de catre copii in legatura cu
procedurile in fata comisiei si le aduce la cunostinta modul in care au fost
solutionate;

convoaca persoanele chemate in fata comisiei pentru solutionarea
cazurilor privind copiii aflati in dificultate;

intocmeste procesele verbale ale sedintelor comisiei;

redacteaza si comunica hotararile comisiei cu privire la masura de
protectie stabilita pentru copil;

asigura activitatea de secretariat a comisiei;

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE

monitorizeaza respectarea drepturilor copilului, centralizeaza si
sintetizeaza informatiile la nivel judetean;

urmareste si supravegheaza aplicarea masurilor speciale de protectie a
drepturilor copilului;

intocmeste fisa de monitorizare lunara si trimestriala a activitatii in
domeniul protectiei copilului;

asigura transmiterea informatiilor din fisa de monitorizare la ANPDC;

intocmeste raportari statistice privind protectia copilului aflat in
dificultate;

- actualizeaza baza de date privind copiii aflati in evidenta D.G.A.S.P.C ;

□ COMPARTIMENTUL STRATEGII, SINTEZA SI PROBLEME DE AUTORITATE TUTELARA

contribuie la elaborarea de studii si sinteze cu privire la protectia
drepturilor copilului;

participa la elaborarea strategiei judetene in domeniul protectiei
drepturilor copilului si intocmeste planul de implementare al acesteia;

intocmeste proiecte in scopul dezvoltarii de servicii destinate
copilului;

promoveaza drepturile copilului;

colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale si sprijina
activitatea acestora in domeniul protectiei drepturilor copilului;

acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea
structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de
protectie a copilului;

SERVICIUL INVESTITII - ACHIZITII

COMPARTIMENTUL RELATII CU PUBLICUL

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

BIROUL ADMINISTRATIV

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

COMPARTIMENTUL JURIDIC

AUDITOR

In subordinea D.G.A.S.P.C functioneaza urmatoarele servicii de tip rezidential / servicii de zi destinate protectiei copilului :

CENTRUL DE PLASAMENT IN REGIM DE URGENTA SF. MARIA TELEORMAN

Acesta a fost supus unui proces de restructurare, de amenajare pe module familiale si redistribuire; a fost transformat din centru de plasament in centru de primire in regim de urgenta pentru a asigura copilului abuzat, exploatat, neglijat pe o perioada determinata, accesul la gazduire, ingrijire, educatie si pregatire in vederea integrarii/reintegrarii in familie ; pentru a asigura copilului aflat in situatie de urgenta medicala pe o perioada determinata, accesul la gazduire, ingrijire, educatie ; pentru a asigura copilului cu varsta 0-3 ani cu handicap/polihandicap pe perioada determinata, gazduire, ingrijire de baza, ingrijire medicala etc. Capacitatea centrului este de 20 de locuri. In cadrul CPRU s-a infiintat in 2006 Serviciul social stradal pentru copiii strazii. Acesta are misiunea de a contacta si identifica copiii aflati in strada, de a contribui la monitorizarea acestora si de a asigura premisele necesare reintegrarii lor in familie sau ale masurilor de protectie speciala, precum si ale serviciilor necesare.

Beneficiarii serviciului sunt copii care traiesc permanent in strada si nu intretin nici un fel de legaturi cu familia, copii care se afla circumstantial in strada si care pastreaza legaturi ocazionale cu familia, copii care se afla permanent in strada trimisi de familie pentru a castiga bani prin diverse munci, furturi sau cersit, familii cu copii in strada.

CENTRUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU COPIL SI FAMILIE S.E.R.A. TELEORMAN

Acesta este un edificiu construit in anul 1999 prin finantarea exclusiva a Fundatiei S.E.R.A.

Complexul cuprinde :

- centru rezidential - 3 module a cate 8 locuri fiecare pentru copii rezidenti 2-7 ani; 2 casute de tip familial a cate 12 locuri fiecare pentru copii rezidenti 7-18 ani;

- centru de zi - are o capacitate de 36 de locuri din care 20 de locuri pentru copii cu varste intre 3-7 ani, care provin din familii defavorizate, in scopul mentinerii copilului in propria familie si dezvoltarea unei relatii armonioase intre parinti si copii, reducandu-se astfel posibilitatea de abandon si institutionalizare ; 16 locuri pentru copii cu varste intre 3-7 ani ai caror parinti platesc contravaloarea serviciilor oferite

CENTRUL DE PLASAMENT SF. STEFAN PERISORU

Acesta a fost preluat in anul 1998 de la Inspectoratul Scolar ca un centru 'mamut' adapostind copii cu virsta cuprinsa intre 3 - 18 ani. Centrul a beneficiat, incepand cu anul 1991, de programul FIL ROUGE derulat de Crucea Rosie Geneva si Fundatia Pro Victimis din Elvetia. Centrul este organizat intr-un complex de 8 vile in care sunt ocrotiti intre 10 - 12 copii . Construirea celor 8 vile a facut posibila trecerea de la sistemul de internat la sistemul de tip familial de crestere si educare a copiilor.

CASUTA DE TIP FAMILIAL ORHIDEEA -Com. Ulmu, Sat. Faurei in care sunt rezidenti 12 copii;

CASUTA DE TIP FAMILIAL FLOARE DE COLT

Com.Ulmu in care sunt rezidenti 12 copii;

CASUTA DE TIP FAMILIAL LOTUSS - com Ciocanesti in care sunt rezidenti 12 copii.

Aceste casute de tip familial sunt rezultatul implementarii unui program PHARE 2001 ce s-a derulat incepand cu trimestrul IV 2002, prin care s-a inchis componenta rezidentiala a Centrului de Plasament 'Cuore' Faurei.

COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL CU HANDICAP SEVER TELEORMAN

Acesta a fost infiintat prin finantare SERA, Consiliul Judetean Teleorman si ANPCA in decembrie 2002. Complexul a fost organizat in fosta Sectie de Recuperare Pediatrica a Spitalului Judetean Teleorman preluata de la Directia Sanitara in 2000. Complexul este rezultatul Programului national de inchidere a institutiilor de tip vechi destinate copiilor cu nevoi speciale care nu pot fi restructurate .

Complexul cuprinde :

centrul rezidential organizat ca un centru de tip familial avand la
baza structura modulara. Este alcatuit din trei module (fiecare compus din
doua dormitoare, o sala de activitati, doua bai) si un dormitor cu patru
paturi si o baie. Centrul are o capacitate de 37 de locuri si ofera protectie
rezidentiala temporara pentru copii cu handicap sever.

centrul de recuperare, de zi pentru copii cu nevoi speciale - ofera
asistenta terapeutica pe timpul zilei atat copiilor din cadrul centrului
rezidential cat si copiilor din comunitate (20 locuri).

Scopul complexului este (re)abilitarea si (re)integrarea copiilor cu dizabilitati severe in familie si in comunitate. Misiunea centrului rezidential consta in asigurarea accesului copiilor cu dizabilitati psihomotorii severe, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire, educatie, recuperare si pregatire pentru reintegrarea in comunitate si familie. Misiunea centrului de recuperare, de zi este de a preveni separarea copilului de familia sa naturala si institutionalizarea copiilor cu dizabilitati psihomotorii severe.

COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE TELEORMAN

A fost inaugurat in februarie 2002 fiind rezultatul derularii Proiectului PHARE 1999, cu finantare BDCE 80% si Guvernul Romaniei 20%.

Complexul de Servicii Comunitare Teleorman, cuprinde urmatoarele servicii:

a)           centrul maternal;

b)          serviciul de prevenire a abandonului copilului in perioada
preconceptiva;

c)            serviciul de sprijin al femei gravide predispusa la abandonul
copilului ;

d)          serviciul de pregatire si sprijin al reintegrarii / integrarii copilului
in familie.

Centrul maternal -este serviciul de protectie materno infantila de tip rezidential care asigura dreptul fiecarui copil de a-si pastra relatiile

familiale. Centrul este organizat pe model familial si are o capacitate de 5 locuri, fiind alcatuit din 5 camere (dormitoare) pentru cuplul mama - copil. Misiunea Centrului maternal este de a permite formarea, mentinerea si intarirea legaturilor familiale, precum si sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilitatilor parentale. Acestea se realizeaza oferind mamei cu risc crescut de abandon, care se confrunta cu dificultati de natura materiala, sociala, profesionala sau relationala, suportul necesar pentru a deveni apta sa-si asume responsabilitati fata de copil. In Centrul maternal se acorda mamei posibilitatea de a-si cunoaste copilul si de a-si consolida atasamentul fata de propriul copil, asigurand conditii de prevenire a institutionalizarii copilului.

Gazduirea cuplului mama-copil se face pe o perioada determinata (durata medie este de 6 luni), dar este posibila ( atunci cind este cazul ) si prelungirea acestei perioade.

Serviciul de prevenire a abandonului in perioada preconceptiva are ca obiectiv facilitatea accesului tinerelor femei din medii defavorizate la metodele moderne de contraceptie si planificare familiala in scopul evitarii sarcinilor nedorite. Serviciul asigura femeii aflate in incapacitate de a-si asuma responsabilitatile parentale, consiliere de specialitate, mijloace contraceptive si asistenta corespunzatoare, cu scopul de a preveni abandonul copilului si de a promova dreptul sau la viata si la o stare de sanatate cit mai buna. Serviciul furnizeaza femeilor si cuplurilor categoriilor sociale defavorizate servicii de planificare familiala, in vederea promovarii unei sanatati cat mai bune a femeii si a cuplului, a prevenirii sarcinilor nedorite, a depistarii precoce a sarcinii, precum si informatii privind sanatatea reproducerii.

Serviciul de sprijin al femei gravide predispusa la abandonul copilului la nastere

Acest serviciu asigura femeii insarcinate consiliere (sociala, juridica, si/sau de alta natura), suport (emotional, material) si faciliteaza accesul la servicii medicale de specialitate, cu scopul de a preveni abandonul copilului si de a promova dreptul la viata si la o stare de sanatate cat mai buna. In cadrul sistemului judetean, serviciul se inscrie in categoria serviciilor de prevenire care actioneaza pentru scaderea numarului de copii parasiti in unitati spitalicesti. Serviciul are un set de atributii, dupa cum urmeaza:

- asigura femeii insarcinate aflate in situatie de risc (minore, fara venituri si/sau fara locuinta, cu probleme de relationare, provenite din familii cu multi copii, care traiesc intr-un context dificil - conflicte conjugale, monoparentalitate, dependenta de alcool, lipsa ocupatiei) consiliere, suport si acces la servicii medicale de specialitate, cu scopul de a preveni abandonul copilului si de a promova dreptul sau la viata si la o stare de sanatate cit mai buna;

asigura identificarea, evaluarea, consilierea si acompanierea gravidei pe
perioada sarcinii astfel incit aceasta sa nu devina o sarcina nedorita;

asigura acompanierea si monitorizarea mamei imediat dupa nastere pentru
ca relatia mama - copil sa fie una responsabila;

asigura informare si acompaniere pentru integrare familiala, sociala si
profesionala;

asigura acompaniere pentru obtinerea drepturilor banesti si de stare civila;

asigura medierea relatiilor gravidei cu serviciile de sanatate, O.N.G.-uri,
alte organisme si organizatii in vederea obtinerii unor drepturi sociale;

asigura parintilor consiliere si sprijin;

contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina
separarea copilului de parintii sai;

contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul de servicii;

of era - in conditii extreme - alternative temporare de ingrijire a copilului
in cadrul unei familii subtitutive;

colaboreaza cu dispensare medicale, spitale, D.M.P.S., institutii
comunitare, O.N.G.-uri, alte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. .

Servicul de pregatire si sprijinire a reintegrarii si integrarii copilului in familie are drept misiune reintegrarea copilului in familia naturala sau, in situatia in care aceasta nu este posibila, gasirea de alternative de tip familial (plasamentul la familia extinsa, asistent maternal profesionist, adoptia) pentru copiii care au o masura de protectie.

Centrul pregateste, asigura, evalueaza, sprijina si monitorizeaza dezvoltarea relatiilor familiale ale copilului pe parcursul unor contacte directe cu aceasta pentru realizarea eficienta a procesului de reintegrare. Centrul are un set de atributii principale, dupa cum urmeaza:

identificarea activa a beneficiarilor directi;

asigura, pregateste si evalueaza dezvoltarea relatiilor familiale ale
copilului pe parcursul unor contacte directe si nemijlocite cu familia, cu
scopul de a promova reintegrarea/integrarea copilului in familia sa
naturala/largita, familia de adoptie;

asigura monitorizarea si evaluarea acestor relatii;

acorda orientare si suport moral si informational, consiliere (sociala,
juridica, psihologica, educativa) copilului, familiei naturale, asistentului
maternal, familiei adoptive si persoanelor de referinta pentru copil;

stimuleaza capacitatea de comunicare a copiilor prin crearea unui climat
de incredere, respectind dreptul la exprimarea libera a opiniei;

implica copiii in procesul de luare a deciziilor, de consultare in stabilirea
programului de interventie specifica, in functie de varsta si de gradul de
maturitate psiho-sociala;

organizeaza intalniri directe, nemijlocite, la sediul centrului si/sau la
domiciliul familiei, in conditii care sa asigure confidentialitate si o
ambianta propice comunicarii, dar si o securitate adecvata pentru copil (mai
ales in cazurile in care copilul a fost maltratat in familie);

asigura pastrarea confidentialitatii asupra vietii personale a copiilor si a
familiei lor;

acorda consiliere si sprijin parintilor copiilor si solicita autoritatilor
competente evaluarea a masurii de protectie stabilite, daca situatia familiala
permite reintegrarea copilului;

monitorizarea reintegrarii familiale prin activitati post-reintegrare.

COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE OLTENITA

Complexul include urmatoarele servicii :

Serviciul rezidential pentru copilul cu handicap sever;

Centrul de ingrijire si recuperare de zi pentru copilul cu nevoi
speciale ;

Centrul de consiliere si sprijin pentru parintii copiilor cu nevoi
speciale ;

Centrul maternal ;

Serviciul de prevenire a abandonului ;

In cadrul Complexului de Servicii Comunitare Oltenita se vor desfasura urmatoarele activitati:

A) pentru copiii cu handicap sever:

Identificarea copilului cu handicap sever

Evaluarea initiala multidisciplinara care sa cuprinda urmatoarele
elemente:

-examen medical complet;

-evaluare a stadiului de dezvoltare si potentialului de recuperare; -evaluare a achizitiilor cognitive si a statusului functional; -evaluare a familiei naturale axata pe aspectele relevante pentru optimizarea serviciilor oferite.

Primire, gazduire, ingrijire si intretinere zilnica pentru asigurarea unui
cadru de viata cat mai asemanator celui din familie

Programe de recuperare complexa adaptate nevoilor individuale ale
copilului:

- kinetoterapie;

- program educational individualizat:

- educatie pentru recuperarea retardului;

- educatie pentru invatarea deprinderilor fundamentale;

- dezvoltarii personalitatii complexe a copilului;

- stimularii capacitatii de comunicare a copilului;

- implicarii copiilor in procesul de luare a deciziilor;

- dezvoltarii sentimentului de apartenenta la grup.

- logopedie ;

- asistenta si tratament medical;

- terapii complexe individualizate;

- activitati de petrecere a timpului liber;

- evaluari periodice.

Programele de recuperare complexa sunt concretizate in actiuni terapeutice socio - medico - educative in cadrul proiectelor de interventie personalizate, stabilite atunci cand este posibil, in acord cu familia naturala a copilului.

B) pentru parintii copiilor cu nevoi speciale:

1. consiliere si sprijin pentru parinti cu scopul:

prevenirii intrarii copilului cu handicap in sistemul de protectie rezidentiala;

dezvoltarii relatiilor copil - familie;

pregatirii integrarii / reintegrarii familiale a copiilor .

C ) pentru tinere femei din medii defavorizate in situatia de a-si abandona copilul si pentru cuplul mama - copil in dificultate:

informarea si educarea tinerelor femei pentru evitarea sarcinilor
nedorite;

consilierea gravidei pe perioada sarcinii astfel incat aceasta sa nu devina
o sarcina nedorita;

informarea si acompanierea gravidei pentru relationarea cu serviciile de
sanatate, organizatiile nonguvernamentale si alte organisme in vederea
obtinerii unor drepturi sociale;

acompanierea mamei imediat dupa nastere pentru ca relatia mama -
copil sa fie una responsabila;

5. companierea mamelor pentru obtinerea drepturilor banesti si de stare civila;

6. gazduire si ingrijire pentru cuplul mama -copil.

CAP. III MISIUNEA DGASPC

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman este institutie publica, cu personalitate juridica, infiintata in subordinea Consiliului Judetean Teleorman. Realizeaza la nivel judetean masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap precum si a oricaror persoane aflate in nevoie. Asigura promovarea respectarii drepturilor copiilor si sustine reforma in domeniul prevenirii separararii copilului de parinti si al protectiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de parinti.

DGASPC Teleorman s-a infiintat prin hotarare a Consiliului Judetean Teleorman, prin reorganizarea Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului si Directiei de Asistenta Sociala, conform prevederilor Legii 272/2004 si HG 1434/2004.

DGASPC indeplineste urmatoarele functii:

de strategie - asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a
planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii,
precum si a programelor de actiune antisaracie ;

de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului;

de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;

de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si
institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu
serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii
societatii civile care desfasoara activitati in domeniu;

de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare
necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile
antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si
pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si collective la nivelul
judetului;

de reprezentare a Consiliului Judetean pe plan intern si extern in
domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

Cap. IV PRINCIPIILE IMPLEMENTARII STRATEGIEI

La baza Strategiei stau urmatoarele principii:

Promovarea si respectarea interesului superior al copilului. Acesta
este principiul primordial si de aceea, el trebuie sa stea la baza tuturor
actiunilor care-l privesc pe copil, inteles ca persoana cu drepturi si
responsabilitati, caruia i se acorda prioritatea cuvenita in toate aspectele
vietii sale de catre parinti, reprezentanti legali, precum si alte persoane
fizice sau juridice cu care interactioneaza. Strategia promoveaza activitati
care converg prioritar catre respectarea tuturor drepturilor copilului, roman
sau strain pe teritoriul Romaniei.

Universalitatea, nediscriminarea si egalitatea de sanse. Prezenta
strategie asigura respectarea si promovarea drepturilor tuturor copiilor
prevazute in Conventia cu privire la drepturile copilului, ratificata prin
Legea nr. 18/1990, republicata, fara nici o discriminare indiferent de rasa,
culoarea, sexul, limba, religia, de opiniile politice sau alte opinii,
nationalitatea, apartenenta etnica sau originea sociala, de situatia materiala,
de gradul si tipul unei deficiente, statutul la nastere sau de statutul dobandit,
de orientarea sexuala, de dificultatile de formare si dezvoltare sau de alt
gen ale copilului, ale parintilor sau reprezentantilor legali. Respectarea
acestui principiu asigura tuturor copiilor oportunitati si drepturi egale.

Primordialitatea responsabilitatii parintilor.

Prin afirmarea/recunoasterea acesteia se doreste schimbarea accentului de pe responsabilitatea statului paternalist pe aceea a familiei, cu precadere a parintilor, titulari de drepturi si obligatii fata de copiii lor.

Abordarea sistemica, subsidiaritatea si solidaritatea. Statul intervine
atunci cand resursele familiale si comunitare nu au satisfacut sau au
satisfacut insuficient nevoile copilului.. Strategia asigura cadrul
institutional si prefigureaza instrumentele necesare intaririi coeziunii
sociale si mobilizarii comunitatilor locale pentru crearea si sustinerea
serviciilor comunitare.

Interventia intersectoriala si interdisciplinara. Abordarea
problematicii drepturilor copilului se realizeaza prin colaborarea si
coordonarea interventiilor tuturor factorilor responsabili, in contextul

integrarii acestei probleme in politicile sociale, familiale, educationale, de sanatate si altele.

Promovarea parteneriatului. In toate tipurile de activitati prezenta
strategie promoveaza realizarea de parteneriate de o mare diversitate intre
institutii, intre institutii si profesionisti, intre profesionisti, intre
profesionisti si beneficiari etc. Acest fapt presupune participarea, cu
drepturi si obligatii clar definite, in scopul permanent de a apara drepturile
copilului, a tuturor actorilor care actioneaza direct sau indirect in acest
domeniu.

Asigurarea transparentei, participarii si consultarii. Strategia
prezenta este rezultatul unui larg proces de consultare, in mod transparent si
consecvent, cu toti actorii sociali relevanti, inclusiv cu membrii societatii
civile. Implementarea sa se va realiza, de asemenea, in mod transparent,
printr-o politica activa de informare si participare a societatii civile alaturi
de institutiile guvernamentale, in vederea realizarii obiectivelor. Totodata,
principiul transparentei va fi prezent si in procesul de utilizare a fondurilor.

Asigurarea stabilitatii, continuitatii si complementaritatii. Copilul
are nevoie de un mediu familial stabil, iar serviciile oferite pentru el si
familia sa trebuie gandite astfel incat sa se asigure continuitate si
complementaritate, respectiv serviciile trebuie sa fie disponibile in orice
moment al vietii lui si in sprijinul autonomiei la varsta adulta, precum si sa
acopere diversitatea nevoilor sale specifice. Acelasi lucru trebuie sa fie
valabil si pentru copilul separat de parinti, iar profesionistii sa aiba in
vedere gasirea de solutii cu caracter de permanenta.

Ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia,
tinand cont de varsta si gradul sau de maturitate;

Celeritate in luarea oricarei decizii cu privire la copil;

V. GRUPURILE TINTA ALE STRATEGIEI

Copiii aflati la risc de separare de parinti. Din acest grup fac parte si copiii din familii aflate in situatie de criza (de ex: calamitati naturale, lipsa unei locuinte, pierderea veniturilor) pentru care modalitatea de interventie trebuie sa fie rapida. Pentru acesti copii, planul de servicii va trebui sa cuprinda si masuri imediate care deocamdata, nu sunt expres prevazute in lege, care sa sustina familia pana la iesirea din situatia care a generat criza.

Copiii separati de parinti. Pentru copiii aflati in plasament la o persoana sau familie, la asistent maternal sau intr-un serviciu rezidential, planul individualizat de protectie trebuie sa aiba drept finalitate, in cel mai scurt timp posibil, o solutie cu caracter permanent: reintegrarea in familie, adoptia nationala sau integrarea socioprofesionala. Totodata, se pune problema copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, din care o parte raman in familia extinsa sau cunostinte de familie, fara o situatie juridica clara si, in consecinta, fara a putea beneficia de drepturile care li se cuvin, potrivit legii, iar o parte ajung in sistemul de protectie.

Copiii parasiti in unitati sanitare. Pentru copiii nou nascuti sanatosi sau cu diferite dizabilitati, dar si copiii de diferite varste, parasiti in diferite unitati sanitare, trebuie sa se dispuna plasamentul in regim de urgenta in termen de 6 zile de la constatarea parasirii acestuia, daca starea de sanatate o permite.

Tinerii beneficiari ai unei masuri de protectie. Tanarul care a dobandit capacitate deplina de exercitiu si a beneficiat de o masura de protectie speciala, dar care nu isi continua studiile si nu are posibilitatea revenirii in propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiaza, la cerere, pe o perioada de pana la 2 ani, de protectie speciala, in scopul facilitarii integrarii sale sociale.

Copiii abuzati, neglijati sau supusi exploatarii. Abuzul, neglijarea si exploatarea sunt forme de rele tratamente produse de catre parinti sau orice alta persoana aflata in pozitie de raspundere, putere sau in relatie de incredere cu copilul, care produc vatamare actuala sau potentiala asupra sanatatii acestuia si ii pun in pericol viata, dezvoltarea si demnitatea. In aceasta categorie sunt inclusi si copiii traficati, exploatati prin munca, exploatati sexual in scopuri comerciale, copiii expusi migratiei ilegale, copiii neacompaniati aflati pe teritoriul altor state, copiii repatriati, copiii refugiati.

Copiii delincventi (copiii in conflict cu legea). Din acest grup fac parte atat copiii care au savarsit o fapta penala dar nu raspund penal, cat si cei care raspund penal. Astfel, copiii care nu raspund penal sunt cei care nu au implinit varsta de 14 ani si cei cu varsta intre 14 si 16 ani daca se dovedeste ca au savarsit fapta cu discernamant si cei care au implinit varsta de 16 ani.

Copiii cu dizabilitati, HIV/SIDA si boli cronice grave. Din acest grup
fac parte copiii incadrati intr-un grad de handicap, copiii din
invatamantul special si cei integrati in invatamantul de masa, copiii
infectati HIV sau bolnavi SID A, precum si cei cu boli cronice grave (de
exemplu cancer).

Copiii strazii. Din acest grup fac parte copiii care traiesc si/sau
muncesc pe strada, impreuna sau nu cu familia lor, respectiv:

a) copiii strazii - cei care traiesc permanent in strada si nu intretin nici un fel de legaturi cu familia;

b) copii in strada - cei care se afla circumstantial in strada si care pastreaza legaturi ocazionale cu familia;

c) copii pe strada- cei care se afla permanent pe strada trimisi de familie pentru a castiga bani prin diverse munci, cersit sau mici furturi;

e)     familii cu copii in strada.

Copiii cu tulburari de comportament. Acest grup de copii se afla la
risc de a fi separati de familie si, uneori, de a fi integrati in invatamant
special datorita lipsei de servicii adecvate in toate cele trei sisteme cu
care acestia interfereaza, respectiv sanatate, educatie si protectia
copilului.

Copiii apartinand minoritatilor etnice. Din cadrul acestui grup, se va
acorda o atentie sporita copiilor din comunitatea rroma.

Strategia se adreseaza si parintilor, atat in calitate de beneficiari directi ai serviciilor sociale, alaturi de copii, cat si in vederea responsabilizarii lor in cresterea, ingrijirea si educarea propriilor copii. Totodata, Strategia are in vedere profesionistii care interactioneaza cu copiii, precum si comunitatea locala.

CAP. VI INSTITUTIILE RESPONSABILE SI PARTENERI IN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

Strategia prezenta se aplica prin coordonarea eforturilor acelor institutii responsabile si persoanelor cu atributii in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului.

Autoritatile administratiei publice locale - judetene, municipale, orasenesti si comunale - au obligatia de a implica colectivitatea locala in procesul de identificare a nevoilor comunitatii si de solutionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii.

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este institutie publica cu personalitate juridica, infiintata in subordinea consiliului judetean. Rolul acestei institutii este de asigura la nivel judetean, respectiv la nivelul sectorului municipiului Bucuresti, aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie si are responsabilitatea dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale specializate, in functie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a mentine functionalitatea sociala a persoanei, urmarind reinsertia in mediul propriu de viata, familial si comunitar.

Atributiile DGASPC asa cum sunt ele prevazute de Legea 272/2004, sunt urmatoarele:

semneaza impreuna cu reprezentantul politiei si al maternitatii
procesul verbal in baza caruia se va stabili plasamentul in regim de urgenta
al copilului abandonat in unitati sanitare (art.11, alin. 4);

asigura consilierea si sprijinirea mamelor cu risc de abandon al
copilului (art.11, alin 2);

transmite SPAS dosarul copilului ( art. 11, alin 5);

sesizeaza instanta judecatoreasca in situatia in care considera ca sunt
intrunite conditiile prevazute de lege pentru decaderea parintilor din
drepturile parintesti ( art. 36, alin. 3);

ia masurile necesare pentru ca parintii decazuti din drepturile parintesti
sa beneficieze de asistenta specializata pentru cresterea capacitatii acestora
de a se ocupa de copii, in vederea redobandirii exercitiului drepturilor
parintesti (art. 37, alin 1)

evalueaza persoana fizica sau familia care urmeaza a fi tutore cu
privire la garantiile morale si conditiile materiale pe care trebuie sa le
indeplineasca pentru a primi un copil in ingrijire (art. 41);

intocmeste planul individualizat de protectie (art. 54);

evalueaza persoana sau familia care primeste in plasament un copil
(art. 58);

solicita instantei stabilirea masurii plasamentului in situatia in care nu exista acordul parintilor (art. 61);

sesizeaza instanta judecatoreasca in termen de 48 de ore de la data la
care a fost dispus plasamentul in regim de urgenta (art. 66);

verifica trimestrial imprejurarile care au stat la baza unei masuri de
protectie (art. 68, alin. 1 si 2)

urmareste modul in care sunt puse in aplicare masurile de protectie
speciala ( art. 69);

verifica si solutioneaza toate sesizarile privind cazurile de abuzz si
neglijare (art. 92. lit. a);

asigura prestarea serviciilor de specialitate pentru nevoile copiilor
victime ale abuzului sau neglijarii (art. 92. lit. b);

colaboreaza cu reprezentantii persoanelor juridice, precum si cu
persoanele fizice care au in ingrijire sau asigura protectia unui copil si ofera
informatiile necesare solutionarii sesizarilor (art. 94);

sesizeaza instanta judecatoresca pentru a decide cu privire la :
inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului,
decaderea totala sau partiala din exercitiul drepturilor parintesti (art. 94);

intocmeste si prezinta instantei raportul referitor la copil, in toate
cauzele care privesc aplicare Legii 272/2004 (art. 130, alin. 1).

Atributiile DGASPC sunt detaliate in HG 1434/2004 privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului:

intocmeste raportul de evaluare initiala a copilului si familiei acestuia
si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala;

monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotararilor de
instituire a masurilor de protectie speciala;

identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua in
plasament copii;

monitorizeaza familiile si persoanele care au primit in plasament copii,
pe toata durata acestei masuri;

identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti
maternali profesionisti; monitorizeaza activitatea acestora;

acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separate de familie, in
vederea reintegrarii in mediul sau familial;

reevalueaza cel putin o data la trei luni imprejurarile care au stat la
baza masurilor de protectie;

indeplineste demersurile vizand deschiderea procedurii de adoptie;

identifica persoane sau familii cu domiciliul in Romania care doresc sa
adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care
acestea le prezinta si elibereaza atestatul de families au persoana apta sa
adopte;

monitorizeaza evolutia copiilor adoptati;

coordoneaza si sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice
locale din judet in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;

coordoneaza metodologic activitatea de prevenire a separarii copilului de parinti;

acorda asistenta tehnica pentru crearea si formarea structurilor
comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta
sociala;

colaboreaza cu organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati
in domeniul asistentei sociale sau cu agenti economici prin incheierea de
conventii de colaborare cu acestia;

dezvolta parteneriate si colaboreaza cu ONG-uri si cu alti reprezentanti
ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in
functie de nevoile comunitatilor;

colaboreaza cu celelalte directii in vederea indeplinirii atributiilor ce ii
revin conform legii;

asigura consultanta de specialitate privind acordarea serviciilor,
masurilor si prestatiilor de asistenta sociala;

prezinta anual rapoarte de activitate consiliului judetean;

asigura acordarea si plata drepturilor cuvenite persoanelor cu
handicap;

sprijina si dezvolta un sistem de informare si consultanta accesibil
persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si
oricaror personae aflate in nevoie, precum si familiilor acestora;

actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia
institutionalizata a persoanelor in nevoie;

organizeaza activitatea de selectare si angajare a personalului din
aparatul propriu, de evaluare periodica si de formare continua a acestuia;

asigura serviciile de secretariat ale Comisiei pentru Protectia Copilului
si Comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap;

indeplineste orice alte atributii prevazute in acte normative sau
stabilite prin hotarari ale consiliului judetean;

Consiliul Local

Conform art.38 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local are initiativa si hotaraste in conditiile legii in toate problemele de interes local, iar printre atributiile sale se numara: avizarea sau aprobarea, dupa caz, de studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociale, aprobarea bugetului local, aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal (la propunerea primarului), darea in administrare, concesionare sau inchiriere a bunurilor proprietate publica ale unitatii administrativ-teritoriale, precum si al serviciilor publice de interes local; totodata, contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala si la asigurarea protectiei drepturilor copilului.

Primarul

Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.69 alin.(1) ca primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in unitatea administrativ-teritoriala in care a fost ales. In aceasta calitate, primarului ii revin responsabilitati in asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, atributie prevazuta la art.68 alin.(1) lit.a), in conducerea serviciilor publice locale si supravegherea realizarii masurilor de asistenta si ajutor social, conform art.68 alin.(1) lit.s). Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Codul Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, prevad responsabilitati sporite in sarcina primarului, acesta fiind obligat sa asigure respectarea drepturilor fundamentale ale copilului din comunitatea in care este ales.

Serviciile publice de asistenta sociala

Serviciile publice de asistenta sociala sunt organizate la nivelul municipiilor si oraselor de catre consiliile municipale si orasenesti, in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit prevederilor Legii nr.705/2001. La nivelul consiliilor locale comunale, in raport cu problematica sociala din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, functioneaza persoane cu atributii de asistenta sociala. Serviciile publice de asistenta sociala, precum si persoanele cu atributii de asistenta sociala din aparatul propriu al consiliilor locale comunale, iau masuri si desfasoara activitati de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie. Acestea au responsabilitatea crearii, mentinerii si dezvoltarii serviciilor sociale cu caracter primar, in functie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a mentine functionalitatea sociala a persoanei, urmarind reinsertia in mediul propriu de viata, familial si comunitar.

Potrivit Legii 272/2004 SPAS are in domeniul protectiei copilului urmatoarele atributii:

- monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ
teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copilului, asigurand
centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante;

realizeaza activitatea de prevenire a separarii copilului de familie;

identifica si evalueaza situatiile care impugn acordarea de servicii sau
prestatii;

asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra
drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra
serviciilor disponibile pe plan local;

asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a
consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in
familie, precum si a comportamentului delincvent;

viziteaza periodic la domiciliu familiile si copiii care beneficiaza de
servicii si prestatii;

inainteaza propuneri primarului in cazul in care este necesara luarea unei
masuri de protectie speciala;

urmaresc evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestora
isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care
a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia
sa;

colaboreaza cu DGASPC in domeniul protectiei copilului si transmite
acesteia toate informatiile solicitate din acest domeniu

Presedintele Consiliului Judetean

Potrivit prevederilor art.114 alin.(1) din Legea nr.215/2001, presedintele consiliului judetean reprezinta judetul in relatiile cu celelalte autoritati publice si, potrivit alin.(2) raspunde in fata consiliului judetean de buna functionare a administratiei publice judetene. Conform art. 116 alin.(1) lit.g), si art. 95. lit n). presedintele consiliului judetean coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea consiliului judetean, inclusiv a celui de asistenta sociala si protectia copilului, iar la lit.o) se prevede ca indruma metodologic, urmareste si controleaza activitatile de stare civila si autoritate tutelara, desfasurate in comune si orase. Art. 116 alin.(1) lit.q) prevede ca presedintele consiliului judetean 'coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea privind protectia drepturilor copilului', fiind una dintre atributiile care nu poate fi delegata.

Secretarul general al judetului

Potrivit prevederilor art.120 alin.(7) din Legea nr.215/2001, secretarul general al judetului coordoneaza compartimentul si activitatile cu caracter juridic, precum si compartimentele de stare civila si autoritate tutelara din aparatul propriu de specialitate al consiliului judetean.

Comisia pentru protectia copilului

Comisia pentru protectia copilului functioneaza in subordinea consiliului judetean ca organ de specialitate al acestuia, fara personalitate juridica. Aceasta desfasoara o activitate decizionala in materia protectiei si

promovarii drepturilor copilului. Presedintele comisiei este secretarul general al judetului.

Comisia pentru Protectia Copilului are urmatoarele atributii stabilite prin Legea 272/2004 si HG 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului:

stabileste incadrarea in grad de handicap si orientarea scolara a copilului;

se pronunta in conditiile legii, cu privire la propunerile referitoare la
stabilirea unei masuri de protectie speciala a copilului;

solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal;

reevalueaza periodic hotararile privind masurile de protectie;

revoca sau inlocuieste masura stabilita, daca imprejurarile care au
determinat stabilirea acestuia s-au modificat;

solutioneaza plangerile adresate de copii, in masura in care solutionarea
acestora nu este stabilita de lege in competenta altor institutii;

promoveaza drepturile copilului in toate activitatile pe care le intreprinde;

informeaza parintii cu privire la consecintele plasamentului;

stabileste cuantumul contributiei lunare a parintilor la intretinerea
copilului pentru care s-a decis plasamentul.

Comisia este competenta sa decida masuri de protectie speciala, numai daca exista acordul parintilor, precum si consimtamantul copilului care a implinit varsta de 14 ani.

Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman

- intreprinde masurile necesare pentru facilitarea accesului la educatie
prescolara si asigurarea invatamantului general obligatoriu si gratuit pentru
toti copiii ; dezvolta programe de educatie pentru parintii tineri, inclusiv in
vederea prevenirii violentei in familie ; organizeaza cursuri speciale de
pregatire pentru copiii care prezinta nevoi speciale de educatie, copiii care
au abandonat scoala, in vederea reintegrarii lor in sistemul national de
invatamant ; respectarea dreptului copilului la timp de odihna si timp liber
precum si a dreptului acestuia de a participa liber la viata culturala si
artistica, prevenirea abandonului scolar din motive economice, luand
masuri active de acordare a unor servicii sociale in mediul scolar cum sunt :
hrana, rechizite, transport etc

semnaleaza DGASPC cazurile de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare
a copiilor.

Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Teleorman

acorda lunar, pentru toti copiii care beneficiaza de masura de protectie,
alocatia de plasament

Judecatoria Teleorman / Parchetul de pe langa Judecatoria Teleorman

hotaraste cu privire la exercitarea drepturilor si indatoririlor parintesti in
cazul in care exista neintelegeri intre parinti ;

solutioneaza cauzele penale privind urmatoarele infractiuni : indemnul ori
inlesnirea practicarii cersetoriei ; tragerea de foloase de pe urma practicarii
cersetoriei de catre un minor ; recrutarea sau constrangerea de catre orice
persoana a unui minor la cersetorie ;

primeste plangerile formulate de minori cu privire la incalcarea
drepturilor fundamentale ;

hotaraste cu privire la deplasarea copiilor in strainatate in situatiile in care
exista neintelegeri intre pariinti ;

instituie tutela.

hotaraste cu privire la persoana care exercita drepturile si indeplineste
obligatiile parintesti in cazul in care copilul este lipsit temporar sau
definitiv de ocrotirea parintilor ; modalitatile in care se exercita drepturile
si se indeplinesc obligatiile parintesti; decaderea totala sau partiala din
exercitiul drepturilor parintesti ; redarea exercitiului drepturilor parintesti.

Tribunalul Teleorman / Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman

dispune masuri de protectie speciala pentru copiii separati temporar sau
definitiv de parinti ;

hotaraste cu privire la persoana care exercita drepturi si obligatii
parintesti ;

poate limita exercitarea dreptului de a mentine relatii personale si contacte
directe cu ambii parinti in cazul in care exista motive temeinice de natura a
periclita dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a
copilului ;

exercita revizuirea judiciara in cazul in care copilul este separat de parinti
sau de unul dintre acestia impotriva vointei lor, in cai de atac ;

hotaraste cu privire la persoana care exercita drepturile si indeplineste
obligatiile parintesti in cazul in care copilul este lipsit temporar sau
definitiv de ocrotirea parintilor ; modalitatile in care se exercita drepturile
si se indeplinesc obligatiile parintesti; decaderea totala sau partiala din
exercitiul drepturilor parintesti ; redarea exercitiului drepturilor parintesti.

Directia de Sanatate Publica Teleorman

angajeaza asistenti sociali in unitati sanitare ;

personalul medical intocmeste certificatul constatator al nasterii ;

asigura informatii si asistenta de specialitate pentru parinti, necesare
cresterii, ingrijirii si educarii copiilor ;

asigura accesul copiilor la servicii medicale si de recuperare ;

- adopta masuri necesare reducerii mortalitatii infantile, prevenirii
malnutritiei si imbolnavirilor ;

- asigurarea si dezvoltarea serviciilor medicale primare si comunitare;

asigurarea serviciilor medicale pentru gravide in perioada pre si postnatala; dezvoltarea de actiuni si programe pentru ocrotirea sanatatii si de prevenire a bolilor, de asistenta a parintilor si de educatie, precum si de servicii in materie de planificare familiala;

derularea sistematica in unitatile scolare de programe de educatie pentru viata, inclusiv educatie sexuala pentru copii, in vederea prevenirii contactarii bolilor cu transmitere sexuala si a graviditatii minorelor;

unitatile medicale sesizeaza telefonic si in scris DGASPC si organele de
politie in situatia parasirii copilului in maternitate in termen de 24 de ore de
la constatare ;

unitatile medicale care interneaza femei gravide ori copii care nu poseda
acte de identitate, sunt obligate sa anunte in termen de 24 de ore, in scris,
autoritatile administratiei publice locale in vederea stabilirii identitatii
acestora.

Inspectoratul de Politie Judetean

intocmeste si semneaza un proces verbal de constatare a parasirii copilului
in termen de 5 zile de la sesizarea unitatii medicale impreuna cu
reprezentantii DGASPC si maternitatii ;

intreprinde verificari specifice privind identitatea mamei si comunica
aceste verificari DGASPC in termen de 30 de zile de la intocmirea
procesului verbal ;

preia sesizarile facute de parinti cu privire la disparitia copiilor de la
domiciliu ;

primeste plangerile copiilor cu privire la incalcarea drepturilor
fundamentale ;

are obligatia de a lua masurile corespunzatoare pentru prevenirea folosirii
copiilor in productia si traficul ilicit al substantelor interzise ;
constientizarea publicului larg cu privire la aceasta problematica, inclusiv
prin intermediul sistemului de invatamant ; sprijinirea copiilor si familiilor
acestora prin consiliere si indrumare, prin elaborarea de politici si strategii
care sa garanteze recuperarea fizica si psihica si reintegrarea sociala a
copiilor dependenti de droguri ;

sprijina reprezentantii DGASPC pentru verificarea sesizarilor privind
cazurile de abuz si neglijare a copiilor ;

asigura masuri de prevenire impotriva oricarei forme de exploatare a
copilului

CAP.VII DOMENIILE PRINCIPALE DE INTERES SI DIRECTIILE DE ACTIUNE

Domenii principale de interes:

A) Protectia si promovarea drepturilor copilului
Directii de actiune:

Responsabilizarea familiei pentru cresterea, ingrijirea si educarea
propriilor copii

Promovarea si respectarea drepturilor si libertatilor civile ale
copiilor

Cresterea accesului la serviciile de sanatate si adaptarea
serviciilor medicale si de promovare a sanatatii la nevoile
copiilor

Realizarea unui acces egal la educatie pentru toti copiii

Respectarea dreptului copilului la odihna si promovarea
activitatilor recreative si culturale

Respectarea dreptului copilului la protectie, prin interventie
multidisciplinara si interinstitutionala, impotriva abuzului,
neglijarii si exploatarii

Promovarea si sustinerea formarii profesionale

B) Prevenirea separarii copilului de parinti si protectia speciala a
copilului separat de parinti

Directii de actiune:

Responsabilizarea comunitatilor locale pentru prevenirea
separarii copilului de parinti si in sustinerea familiilor pentru
cresterea, ingrijirea si educarea propriilor copii.

Continuarea reformei serviciilor sociale pentru copil si familie

Protectia unor grupuri vulnerabile de copii si tineri care necesita
o atentie speciala (copiii strazii, copiii delincventi, copiii cu
dizabilitati, HIV/SIDA si boli cronice grave/ terminale, tinerii
care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie)

CAP. VIII REZULTATELE ASTEPTATE

A) Protectia si promovarea drepturilor copilului:

Diversificarea modalitatilor de informare a publicului larg privind
respectarea drepturilor copilului ;

Intarirea capacitatilor parentale prin asumarea responsabilitatilor fata de
cresterea, ingrijirea si educarea propriilor copii;

Scaderea numarului de cazuri in care se incalca dreptul copilului la
demnitate, imagine si intimitate in mass media;

Cresterea nivelului de implicare a copiilor in luarea deciziilor care ii
privesc atat in familie, cat si in societate in general, precum si in sesizarea
incalcarii drepturilor lor;

Dezvoltarea si diversificarea modalitatilor de promovare si mentinere a
specificului etnic si cultural al copiilor apartinand minoritatilor nationale;

Realizarea unui sistem eficient de promovare si ocrotire a sanatatii
copiilor si a familiilor acestora;

Cresterea procentului de copii cu dizabilitati care au accesat servicii de
recuperare/reabilitare;

Reducerea numarului de copii nescolarizati si care au abandonat scoala
pe motive socio-economice;

Cresterea procentului de copii cu dizabilitati si dificultati de adaptare
scolara (re)integrati in invatamantul de masa;

Integrarea drepturilor copilului in sistemul si in procesul efectiv de
invatamant asa cum sunt ele prevazute in Legea nr.272/2004;

Cresterea capacitatii copiilor/ tinerilor de a lua decizii cu privire la
orientarea scolara si profesionala si dezvoltarea unei cariere corespunzator
calitatilor si preferintelor exprimate de acestia;

Diversificarea si adaptarea modalitatilor de petrecere a timpului liber
pentru copii;

Directionarea educatiei, in special a celei timpurii, catre dezvoltarea la
potential maxim a personalitatii copilului, a talentelor si abilitatilor sale
fizice si mentale;

Crearea si dezvoltarea unui sistem unitar, coerent si comprehensiv de
prevenire, semnalare/ sesizare si interventie in cazurile de abuz, neglijare si
exploatare a copilului, inclusiv exploatare sexuala in scop comercial,
exploatare prin munca, trafic de copii, migratie ilegala, violenta in familie
si alte forme de violenta asupra copilului;
Asigurarea formarii initiale si continue in domeniul protectiei si
promovarii drepturilor copilului a profesionistilor care interactioneaza cu
copilul;

B) Prevenirea separarii copilului de parinti si protectia speciala a copilului separat de parinti

Cresterea capacitatii autoritatilor administratiei publice locale in
asumarea problematicii copiilor din punct de vedere financiar, al
profesionalizarii resurselor umane si dezvoltarii serviciilor in functie de
nevoile specifice identificate;

Cresterea numarului de servicii de prevenire a separarii copilului de
parinti infiintate la nivelul comunitatilor locale in vederea apropierii
serviciilor de beneficiari;

Cresterea eficientei parteneriatelor locale, interinstitutionale, public-
private, inclusiv prin aplicarea cadrului legal necesar pentru contractarea

serviciilor sociale publice pentru copii de catre organismele private acreditate;

Scaderea numarului de copii parasiti de parinti in unitatile sanitare;

Dezvoltarea si diversificarea serviciilor de tip familial;

Scaderea duratei de sedere a copiilor in sistemul de protectie speciala
prin aplicarea cadrului legal necesar pentru integrarea copilului separat de
familia sa intr-un mediu stabil permanent in cel mai scurt timp posibil de la
luarea sa in evidenta in cadrul sistemului de protectie a copilului;

Asigurarea complementaritatii si continuitatii serviciilor oferite copiilor -
adultilor cu dizabilitati;

Diversificarea serviciilor specializate pentru copiii separati de parinti
care necesita o atentie speciala (copiii strazii, copiii delincventi, copiii cu
dizabilitati, HIV/SIDA si boli cronice grave/terminale, tinerii);

Strategia Judeteana in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului, se desfasoara pe perioada 2007-2013 datorita necesitatii cuprinderii intregii problematici a drepturilor copilului in toate sectoarele care vizeaza copilul. Pentru implementarea Strategiei se au in vedere doua etape care se vor concretiza in doua planuri operationale pentru urmatoarele perioade de timp: 2007-2009 si 2010-2013. Planurile operationale vor fi evaluate anual si, dupa caz, revizuite.

Planul operational 2007-2009 pentru implementarea Strategiei judetene in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului 2007-2013

A) Protectia si promovarea drepturilor copilului

1. Responsabilizarea familiei pentru cresterea, ingrijirea si educarea propriilor copii

Obiective

opera tionale

Activitati

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori

Continuarea

implementarii

modalitatilor de interventie in vederea reducerii separarii copilului de propria familie (in perioada preconceptiva si prenatala)

Asigurarea accesului si acordarea

de servicii de planificare familiala;

Identificarea femeilor fertile si

cuplurilor apartinand categoriilor

sociale defavorizate, care au nevoie

de servicii de planificare familiala;

Asigurarea de suport informativ si

suport material gratuit pentru

realizarea contraceptiei;

Evaluarea, informarea, educarea si consilierea femeii/cuplului privind

importanta si necesitatea

contraceptiei si a planificarii

familiale pentru evitarea sarcinilor nedorite;

Identificarea, consilierea, sprijinirea si monitorizarea femeii gravide si a mamei provenite din medii sociale defavorizate in scopul mentinerii copilului in familie si a eliminarii factorilor externi care pot influenta negativ evolutia sarcinii;

Organizarea de programe educative in scoli, licee, grupuri scolare, etc si in comunitati locale defavorizate.

DGASPC -

CSC:

Serviciul de

prevenire a

abandonului

copilului in In

perioada

preconceptiva;

Serviciul de

monitorizare

si sprijinire a

femeii gravide

cu risc de

abandon

Directia de

Sanatate Publica

(spitale, cabinete

medicale, etc)

Inspectoratul

Scolar Judetean

Primarii

permanent

Numar de

beneficiari ai

serviciilor

mentionate

Numar de

intalniri

organizate in

cadrul scolilor

si

comunitatilor

locale

Numar de

copii parasiti

in unitati

sanitare

Extinderea activitatilor privind prevenirea separarii copilului de familia sa (in perioada preconceptiva si prenatala)

Infiintarea si sustinerea financiara si materiala a unei echipe mobile care sa presteze servicii de planificare familiala si monitorizare a femeii gravide, in comunitatile rurale cu acces scazut la servicii medicale si sociale.

DGASPC -CSC: Serviciul de prevenire a abandonului copilului in perioada preconceptiva;

Serviciul de monitorizare si sprijinire a femeii gravide cu risc de

abandon

Directia  de Sanatate Publica

Primarii

Numar de noi beneficiari inregistrati ca urmare a interventiei echipei mobile

Continuarea implementarii modalitatilor de

sprijin destinate

sustinerii familiei in vederea cresterii si ingrijirii propriului copil

Acompanierea si consilierea

gravidei in situatie de risc privind

cresterea responsabilitatilor

materne in sprijinul respectarii si

promovarii dreptului copilului de a

creste in familia sa;

Informare si acompaniere pentru

obtinerea drepturilor sociale;

medierea relatiilor cu institutii ce

ofera programe sociale familiei si

copilului;

Sustinerea (materiala, financiara,

sociala, medicala, juridica,

psihologica) cuplului mama - copil

aflat in situatie de risc de separare

in vederea consolidarii relatiei

mama - copil - familie de origine;

Activitati de formare, mentinere si

intarire a legaturilor familiale;

Pregatirea mediului familial pentru

integrarea si sustinerea copilului si a

mamei;

Activitati de mobilizare a resurselor, orientare si pregatire pentru sporirea sanselor de integrare sociala si profesionala

Pentru copilul separat de familia naturala: organizarea si monitorizarea intalnirilor dintre copil si familie cu scopul pregatirii reintegrarii acestuia in familie dar si refacerii, dezvoltarii, consolidarii relatiilor intrafamiliale

DGASPC -

CSC:

Serviciul de

monitorizare

si sprijin a

femeii gravide

cu risc de

abandon

Centrul

maternal

Centrul de

pregatire si

sprijinire a

reintegrarii/

integrarii

copilului in

familie

Primarii

Directia de

Sanatate Publica

Inspectoratul

Scolar Judetean

permanent

Numar de

copii

mentinuti in

familia

naturala

Numar de

copii

reintegrati in

familia

naturala /

largita

Dezvoltarea  de servicii de sustinere si consiliere pentru copil si familie

Activitati ce au ca scop formarea si dezvoltarea de abilitati parentale cu rol in prevenirea separarii copilului de familia sa: 'Scoala mamelor' -program de educatie parentala initiat imediat dupa nasterea copilului, desfasurat in mediu spitalicesc; 'Scoala parintilor' - program de educatie pentru parinti cu scopul promovarii atitudinilor parentale centrate pe nevoile copilului -parinte cu atitudine pozitiva;

Infiintarea de Centre de consiliere si sprijin pentru copil si familie -mediator al relatiilor intrafamiliale in vederea imbunatatirii mediului familial afectiv.

D.G.A.S.P.C - CSC

Directia  de Sanatate Publica

Inspectoratul Scolar Judetean

ONG -uri locale Primarii

Evaluarea cunostintelor parentale

Centrele de consiliere si sprijin pentru copii si familie

Imbunatatirea/

schimbarea atitudinilor si practicilor privind separarea copilului de familie si necesitatea mentinerii copilului in familie

Organizarea de campanii de informare si sensibilizare a opiniei publice :activitati de promovare a serviciilor furnizate, activitati de informare a beneficiarilor si grupurilor tinta (campanii media, realizarea de postere, pliante, intalniri cu lideri de opinie din comunitate);

Organizarea de seminarii si
conferinte cu diverse teme:
prevenirea separarii copilului de
familie, rolul si responsabilitatile
familiei in cresterea si ingrijirea
copilului, promovarea si respectarea
drepturilor copilului, prevenirea
abuzului, neglijarii si exploatarii
copilului; implicarea comunitatii
locale in bunastarea copilului

Autoritati publice locale

ONG-uri

Mass media locala


Evaluarea

Cunostintelor si practicilor

parentale

privind

cresterea si

ingrijirea

copilului, in

randul

grupurilor

tinta

REZULTATE

Diversificarea modalitatilor de informare a publicului larg privind respectarea drepturilor copilului

Initierea intaririi capacitatilor parentale prin asumarea responsabilitatilor fata de cresterea, ingrijirea si educarea propriilor copii

2. Promovarea si respectarea drepturilor si libertatilor civile ale copiilor

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori

Reducerea semnificativa  a numarului de copii fara acte de identitate

Implementarea metodologiei de interventie inter-institutionala pentru stabilirea identitatii copiilor parasiti in unitatile sanitare

Desfasurarea unei activitati inter-institutionale in scopul identificarii copiilor fara acte de identitate si realizarea demersurilor legale pentru stabilirea identitatii acestora. Monitorizarea comunitatilor la nivelul carora au fost identificate cazuri de copii fara identitate.

DGASPC

Consilii locale

Prefectura Consilii locale, Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul de Politie Judetean

Numarul anual de copii fara identitate din unitatile sanitare pentru care se fac demersurile in stabilirea identitatii

Date statistice

Constientizarea populatiei, precum si a autoritatilor/ institutiilor privind importanta mentinerii relatiilor dintre copii si parinti in cazul copiilor separati temporar de parintii lor

Elaborarea unor materiale informative privind efectele psihologice, precum si alte consecinte, produse asupra copilului de separarea temporara de parintii care pleaca la munca in strainatate si importanta mentinerii relatiilor personale intre copii si parinti. Distribuirea materialelor parintilor care solicita plecarea la munca in strainatate/ familiilor in cadrul carora ramane copilul in ingrijire prin intermediul DGASPC si agentiilor publice si private care mediaza plecarea la munca in strainatate.

DGASPC

Agentiile publice

si private care mediaza plecarea la munca in strainatate

Consilii locale

Materialele informative distribuite

Promovarea si facilitarea in cadrul familiei, in scoli si alte institutii, precum si in procedurile judiciare si administrative a respectarii opiniilor copiilor si participarea lor in toate problemele care ii privesc

Instituirea unei colaborari interinstitutionale pentru promovarea mesajelor pentru parinti despre practicile pozitive de educare si crestere a copilului, axate pe ascultarea, consultarea si libera exprimare a acestuia, in cadrul campaniilor/ programelor/ activitatilor de informare-educare-comunicare desfasurate de fiecare institutie responsabila in parte

Elaborarea unor proceduri clare privind modul de exercitare a dreptului copilului de a solicita si primi informatii, precum si de a fi consultat si a-si exprima opinia in cadrul diferitelor institutii care furnizeaza servicii pentru copii

DGASPC

Inspectoratul Scolar Judetean

Continutul materiale informative

Proceduri incluse in

MOF

Coduri de conduita

Constientizarea copiilor privind importanta exercitarii dreptului de a cere si primi informatii, de a-si exprima opinia., de a depune plangeri, de a se asocia si participa la viata comunitatii, de a-si mentine specificul etnic si cultural

Elaborarea unor materiale informative pentru copii cu privire la modalitatile de a sesiza nerespectarea drepturilor copilului si diseminarea acestora la nivelul unitatilor de invatamant scolar si liceal

DGASPC

Inspectoratul Scolar Judetean

Materiale informative diseminate

Promovarea si dezvoltarea parteneriatului intre autoritatile publice si si comunitatile locale din judetul Calarasi pentru constientizarea drepturilor copilului si preintampinarea institutionalizarii copiilor

Desfasurarea proiectului Uniti pentru viitorul copiilor': mediatizarea proiectului, incheierea de parteneriate viabile, cresterea gradului de informare a populatiei din mediul rural, din judet, in ceea ce priveste politicile la nivel national privind protectia copilului si serviciile oferite la nivel judetean in domeniu, derularea de campanii de informare, elaborarea unui ghid privind drepturile copilului si de materiale informative privind serviciile oferite in cadrul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman

DGASPC

Consilii locale Protoieria Calarasi Mass media CEPCA

Conventii de parteneriat, materiale informative

Prevenirea  si combaterea traficului de copii

Desfasurarea de campanii de informare privind traficul de minori in cadrul programului Ai grija, tu platesti

DGASPC

ANITP Comunitati locale

Materiale informative distribuite

REZULTATE

Crearea unui mecanism interinstitutional de (re)stabilire rapida a identitatii pentru copiii carora li s-a incalcat acest drept

Scaderea numarului de cazuri in care se incalca dreptul copilului la demnitate, imagine si intimitate in mass

media

Cresterea nivelului de implicare a copiilor in luarea deciziilor care ii privesc atat in familie, cat si in societate in general, precum si in sesizarea incalcarii drepturilor lor

3. Cresterea accesului la serviciile de sanatate si adaptarea serviciilor medicale si de promovare a sanatatii la nevoile copiilor

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori

Cresterea eficientei in acordarea serviciilor socio-medicale de promovare si ocrotire a sanatatii copiilor si a familiilor acestora in general si in special in zonele rurale si in cazul familiilor sarace

Extinderea, la nivel judetean, a sistemului de vizitare la domiciliu in vederea asigurarii educatiei pentm sanatate in primul an de viata al copilului prin intermediul medicilor de familie, asistentelor medicale comunitare, mediatori sanitari, alte persoane autorizate, inclusiv prin programe de voluntariat

Coordonarea eforturilor in domeniul planificarii familiale in vederea eficientizarii acestora in scopul prevenirii sarcinilor nedorite si evitarii riscului de abandon al copiilor

Directia de Sanatate Publica

Consilii locale DGASPC

Situatii statistice DSP

Promovarea sanatatii reproducerii

Facilitarea accesului si asigurarea de servicii de planificare familiala (indrumare, consiliere, asigurarea suportului material);

Favorizarea accesului la servicii medicale de specialitate;

Informare si indrumare privind prevenirea sarcinilor nedorite si a bolilor cu transmitere sexuala;

Activitati de informare privind sanatatea in timpul sarcinii, ingrijirea prenatala, complicatiile sarcinii si evitarea factorilor de risc;

Asigurarea accesului la servicii

medicale  pentru consultatii

prenatale obligatorii din timpul
sarcinii;

DGASPC CSC

Directia de

Sanatate Publica

permanent

Numar de

beneficiari

CSC

Mentinerea starii de sanatate a copilului si a mamei

Luarea in evidenta a copilului nou nascut de catre un medic de familie si efectuarea vaccinarilor conform recomandarilor medicale;

Promovarea alimentatiei naturale a copilului;

Activitati  educative privind ingrijirea, cresterea si dezvoltarea copilului;

Formarea deprinderilor de igiena si ingrijire personala si a unui regim de viata adecvat lauziei;

Formarea deprinderilor privind alimentatia corespunzatoare a copilului, pe etape, in functie de varsta acestuia;

Activitati de initiere in acordarea primului ajutor si cunoasterea demersurilor ce trebuie realizate in situatii de urgenta (imbolnavire, accidentare);

Ingrijirea medicala a copilului mic;

Directia Sanatate Publica

de

permanent

Numar de interventii / beneficiar

Asigurarea dreptului copilului de a se bucura de cea mai buna stare de sanatate;

Asigurarea accesului efectiv la servicii medicale care sa favorizeze dezvoltarea individuala si posibilitatile de integrare sociala;

Promovarea drepturilor copiilor cu handicap / dizabilitati la educatie, recuperare, reabilitare si integrare;

Actiuni si programe pentru ocrotirea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor; informarea si educarea parintilor privind sanatatea si alimentatia copilului, inclusiv avantajele alaptarii, igienei si salubritatii mediului inconjurator;

Dezvoltarea serviciilor educationale, de recuperare, reabilitare si ingrijire pentru copilul cu handicap / dizabilitati ( servicii specializate de zi, servicii de respiro, asistenti maternali specializati, clase / grupe de invatamant speciale integrate in invatamantul de masa)

Directia de Sanatate Publica

Inspectoratul Scolar Judetean

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman

Inspectorat Scolar Judetean

Numar de programe derulate

Numar servicii destinate copilului cu handicap

REZULTATE

Initierea unui sistem eficient de promovare si ocrotire a sanatatii copiilor si a familiilor acestora

Cresterea procentului de copii cu dizabilitati care acceseaza servicii de recuperare/ reabilitare

Realizarea unui acces egal la educatie pentru toti copiii

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori

Cresterea capacitatii consiliilor locale in a preveni si reduce nescolarizarea si abandonul scolar datorat unor cauze socio-economice

Derularea programului de consultare, informare reciproca, schimb de experiente De vorba Judetean cu parintii' in toate unitatile de invatamant prescolar si gimnazial frecventate si de copiii rromi

Realizarea unor activitati de sensibilizare a comunitatilor dezavantajate, cu precadere din zonele rurale si/sau izolate, in scopul stimularii frecventarii de catre copii a invatamantului obligatoriuExtinderea retelei de mediatori scolari in vederea cresterii numarului de copii rromi inclusi in invatamantul obligatoriu

Derularea programului de consultare, informare reciproca, schimb de experiente De vorba Judetean cu parintii' in toate unitatile de invatamant prescolar si gimnazial frecventate si de copiii rromi

Realizarea unor activitati de sensibilizare a comunitatilor dezavantajate, cu precadere din zonele rurale si/sau izolate, in scopul stimularii frecventarii de catre copii a invatamantului obligatoriu

Inspectoratul Scolar Judetean

Consilii locale

Structuri comunitare consultativeDGASPC,

Inspectoratul Scolar Judetean

Numarul  de

copii care au participat la actiuni specifice

Rapoartele activitatilor

Cresterea numarului de mediatori scolari

Cresterea accesului copiilor cu dizabilitati si a celor cu dificultati de adaptare scolara la servicii educationale adaptate nevoilor lor in vederea  realizarii educatiei incluzive

Evaluarea copiilor cu dizabilitati, precum si a celor cu dificultati de adaptare scolara in vederea orientarii scolare/ profesionale

Evaluarea necesarului de profesori de sprijin, angajarea si formarea lor in etape, formarea cadrelor didactice din scolile de masa in spiritul includerii sociale,

identificarea de modalitati de stimulare a scolilor pentru a deveni scoli integratoare sau incluzive

Diversificarea serviciilor educationale pentru copiii cu dizabilitati si pentru cei cu dificultati de adaptare scolara, concomitent cu cresterea numarului de servicii educationale in scolile de masa, posibilitati crescute de invatare la domiciliu pentru cei nedeplasabili si deschiderea invatamantului special pentru copiii cu dizabilitati asociate si grave, precum si stabilirea unui sistem clar de identificare si recunoastere a serviciilor educationale care sunt oferite de alti furnizori de servicii decat cei din sistemul educational

DGASPC Serviciul Evaluare Complexa

Inspectoratul Scolar Judetean

Inspectoratul Scolar Judetean

DGASPC ONG-uri

Numar de certificate de orientare scolara

Statistici ISJ

Cresterea anuala a numarului de copii integrati in invatamantul de masa, a celor care invata la domiciliu, fiind nedeplasabili, si a celor cu dizabilitati asociate si grave integrati in invatamantul special

Promovarea respectarii drepturilor copilului in cadrul sistemului educational

Aplicarea standardelor minime obligatorii privind calitatea interactiunii cu copilul in unitatile de invatamant

Crearea unor servicii (cluburi de excelenta, consiliere, activitati de socializare si timp liber etc.) si derularea unor programe speciale

Distribuirea de materiale informative privind orientarea profesionala pentru cadrele didactice

Inspectoratul Scolar Judetean

ONG-uri

Servicii si programe pilot

Materiale informative diseminate

REZULTATE

Reducerea numarului de copii nescolarizati si care au abandonat scoala pe motive socio-economice

Cresterea procentului de copii cu dizabilitati si dificultati de adaptare scolara (re)integrati in invatamantul

de masa

Integrarea progresiva a drepturilor copilului in sistemul si in procesul efectiv de invatamant asa cum sunt ele prevazute in Legea nr.272/2004

Cresterea capacitatii copiilor/tinerilor de a lua decizii cu privire la orientarea scolara si profesionala si dezvoltarea unei cariere corespunzator calitatilor si preferintelor exprimate de acestia

5. Respectarea dreptului copilului la odihna si promovarea activitatilor recreative si culturale

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori

Promovarea actiunilor care vizeaza respectarea dreptului copilului la odihna, precum si a activitatilor recreative si culturale

Analiza dreptului copilului la odihna din perspectiva legislatiei in vigoare si a respectarii acestuia in institutiile destinate protectiei, ingrijirii si educarii copiilor

Identificarea bunelor practici privind organizarea si petrecerea timpului liber

Dezvoltarea de programe destinate copiilor din sistemul de protectie pentru facilitarea socializarii, modelarea comportamentului, deprinderilor, acumularea de cunostinte, stimularea creativitatii, stimularea activitatilor artistice, dezvoltarea abilitatilor etc

Planificarea activitatilor culturale prin organizarea de competitii si participarea activa la viata comunitatii; organizarea si participarea la spectacole, organizarea de activitati de cunoastere a patrimoniului stiintific si cultural, tabere, dezvoltarea de hobby-uri, schimburi inter culturale etc.) si promovarea acestora de catre personalul din unitatile prescolare si scolare, precum si in sistemul de protectie a copilului

Organizarea de competitii sportive, vizite la muzee, teatre, gradina botanica, gradina zoologica participarea la activitati practice, organizarea de expozitii (fotografie, lucrari traditionale, arta populara)

Dezvoltare de proiecte pentru atragerea de fonduri pentru acordarea de premii si distinctii pentru copiii cu talent artistic/ sportiv/ cu performante in diverse domenii din comunitatile locale si din sistemul de protectie

DGASPC Serviciul Rezidential

Consilii locale

Inspectoratul Scolar Judetean

Consilii locale Unitati scolare ONG-uri

Raport anual de activitate

Raport anual de activitate

Numarul de copii care au primit premii si distinctii

REZULTATE

Diversificarea si adaptarea modalitatilor de petrecere a timpului liber pentru copii

Directionarea educatiei, in special a celei timpurii, catre dezvoltarea la potential maxim a personalitatii copilului, a talentelor si abilitatilor sale fizice si mentale

Respectarea dreptului copilului la protectie, prin interventie multidisciplinara si interinstitutionala, impotriva abuzului, neglijarii si exploatarii

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori

Cresterea gradului de constientizare a populatiei in general si a profesionistilor in special in vederea prevenirii si semnalarii/ sesizarii cazurilor de abuz, neglijare si exploatare a copilului, inclusiv exploatare sexuala in scop comercial, exploatare prin munca, trafic de copii, migrate ilegala, violenta in familie si alte forme de violenta asupra copilului, precum si cresterea eficientei interventiei in aceste cazuri

Dezvoltarea de programe de educare a parintilor privind problematica protejarii copilului impotriva abuzului, neglijarii, violentei; campanii de informare cu participarea factorilor decizionali din toate structurile cu atributii in protectia copilului, pentru sensibilizarea publicului cu privire la incalcarea drepturilor copilului si eliminarea acceptarii culturale a violentei si promovarii inacceptarii tuturor formelor de violenta impotriva copiilor. Mediatizarea drepturilor copilului asa cum sunt ele stipulate in conventiile internationale ratificate de Romania. Sustinerea organizarii la nivelul comunitatilor locale a centrelor de zi ca masura de prevenire a neglijarii copilului in familie;

Colaborare cu autoritatile locale in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie

Elaborarea si revizuirea procedurilor din fiecare serviciu destinat copiilor referitoare la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea si solutionarea cazurilor de abuz si violenta impotriva copiilor; examinarea psihologica a tuturor categoriilor de personal care intra in contact cu copii;

Elaborarea si popularizarea de materiale informative referitoare la formele de abuz si neglijare, cauzele si modalitatile de interventie, destinate profesionistilor din sistem, familiilor si comunitatii

Initierea programului de diseminare, in randul profesionistilor, a ghidului metodologic pentru prevenirea si interventia in echipe multidisciplinare si in retea interinstitutionala in situatiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului

DGASPC Inspectoratul Scolar Judetean

Inspectoratul Scolar Judetean Inspectoratul Judetea de Politie Consilii locale ONG-uri

Metodologiile de organizare si functionare pentru serviciile din cadrul DGASPC

Numar materiale informative distribuite

REZULTAT

Crearea si dezvoltarea unui sistem unitar, coerent si comprehensiv de prevenire, semnalare/ sesizare si interventie in cazurile de abuz, neglijare si exploatare a copilului, inclusiv exploatare sexuala in scop comercial, exploatare prin munca, trafic de copii, migratie ilegala, violenta in familie si alte forme de violenta asupra copilului

Promovarea si sustinerea formarii profesionale

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori

Perfectionarea sistemelor  de formare profesionala, initiala si continua, pentru a raspunde cerintelor actuale din domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului

Implementarea cadrului legal care reglementeaza obligativitatea formarii initiale in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului, a profesionistilor care interactioneaza cu copilul (asistenti sociali, medici, asistente medicale, psihologi, cadre didactice, juristi, s.a.)

Intocmirea planului anual de formare profesionala incluzand programele educationale/ de pregatire care vizeaza protectia si promovarea drepturilor copiilor

DGASPC Compartiment resurse umane

Centre  de formare profesionala

Operatori de formare autorizati ONG-uri

documente care atesta formarea profesionala

Planul anual de formare profesionala

Profesonializarea resurselor umane

Participarea specialistilor din cadrul protectiei copilului la cursuri de perfectionare in urmatoarele domenii: managementul resurselor umane, mamagementul functiilor si functionarilor  publici, managementul serviciilor sociale, managementul afacerilor publice, managementul proiectelor pentru accesarea fondurilor structurale, bazele administratiei eficiente, managementul calitatii, protectia si promovarea drepturilor copilului, formare de formatori, managementul achizitiilor publice, asistenta sociala, management de caz, egalizarea sanselor pentru persoane cu dizabilitati, perspectiva psihologica asupra activitatii de asistenta sociala si protectie sociala, legislatie.

DGASPC

Centre de formare, operatori de formare

Certificate de participare la cursuri de perfectionare

REZULTAT

Gestionarea eficienta a resurselor umane si profesionalizarea acestora

Prevenirea separarii copilului de parinti si protectia speciala a copilului separat de parinti

7. Responsabilizarea comunitatilor locale pentru prevenirea separarii copilului de parinti si sustinerea familiilor pentru cresterea, ingrijirea si educarea propriilor copii

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori

Cresterea responsabilitatii comunitatii locale in prevenirea separarii copilului de familie

Organizarea si functionarea structurilor comunitare consultative si pregatirea acestora in vederea sprijinirii activitatii de prevenire a separarii copilului de familie, precum si a activitatii de prevenire in situatii de abuz, neglijare si exploatare a copilului sau alte probleme specifice (de exemplu, zone vulnerabile pentru exploatarea prin munca, trafic, zone cu amploare crescuta a unor fenomene ca plecarea la munca in strainatate, lipsa actelor de identitate);

Interventia consiliilor comunitare consultative in situatii de interes local precum: reducerea abandonului scolar, scaderea numarului de copii nevaccinati, cresterea numarului de casatorii si descurajarea concubinajului, reducerea delincventei juvenile, pregatirea parintilor pentru reintegrarea copiilor in familie<
Dezvoltarea grupurilor de sprijin pentru familii, inclusiv pentru familiile monoparentale, la nivelul tuturor centrelor de consiliere pentru parinti si copii;

Angajarea asistentilor sociali/ persoanelor cu atributii in asistenta sociala la nivelul tuturor comunitatilor locale

Identificarea comunitatilor cu risc de separare a copilului de familie (pe baza unor studii/ evaluari rapide) si organizarea de activitati de informare si sensibilizare fata de efectele separarii copilului de parintii sai

Primarii Consilii locale

DGASPC Inspectoratul Scolar Judetean Directia de Sanatate Publica

ONG-uri

Statistici DGASPC

Numar centre de consiliere, grupuri de sprijin

REZULTATE

Cresterea capacitatii autoritatilor administratiei publice locale in asumarea problematicii copiilor din punct de vedere financiar, al profesionalizarii resurselor umane si dezvoltarii serviciilor in functie de nevoile specifice identificate

Cresterea numarului de servicii de prevenire a separarii copilului de parinti infiintate la nivelul comunitatilor locale in vederea apropierii serviciilor de beneficiari

8.Continuarea reformei serviciilor sociale pentru copil si familie

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori

Largirea

parteneriatului public-

privat si permanentizarea

dialogului cu

organizatiile neguvernamentale

Realizarea de parteneriate cu ONG-uri

acreditate in vederea diversificarii

serviciilor sociale destinate copiilor si

contractarii serviciilor sociale de catre

organizatii neguvernamentale

DGASPC

Parteneriate

DGASPC -ONG

Cresterea calitatii serviciilor sociale pentru copil si familie

Diversificarea serviciilor alternative de tip familial destinate unei ingrijiri personalizate si adecvate nevoilor copiilor

Promovarea cu prioritate a plasamentului copilului la familii, persoane, rude pana la gradul IV

Restrangerea retelei de AMP prin aplicarea noilor acte normative care reglementeaza statutul profesiei, cresterea numarului de AMP care au in plasament 2 copii, cresterea numarului de reintegrari familiale si incredintari in vederea adoptiei

Redactarea, tiparirea si distribuirea de materiale informative pentru asistentii maternali in scopul cresterii calitatii ingrijirii copilului

Consiliere metodologica privind organizarea la nivel local de centre de zi si centre de consiliere parinti

Promovarea adoptiei nationale pentr copii lipsiti definitiv de ocrotirea parintilor prin diversificarea modalitatilor de informare si popularizare a procedurilor privind adoptia interna; dezvoltarea modalitatilor de pregatire si a serviciilor de sprijin destinate persoanelor sau famililor care doresc sa adopte; oferirea de servicii post adoptie (organizarea de grupuri de sprijin pentru parintii adoptivi, consilierea familiei adoptatoare, familiei biologice si copilului adoptat, monitorizare post adoptie)

Numar de copii beneficiari de servicii de tip familial

Numar de AMP care au in plasament doi copii;

Numar de reintegrari familiale;

Numar  de incredintari in vederea adoptiei

Numar de adoptii finalizate

REZULTATE

Cresterea eficientei parteneriatelor interinstitutionale, public-privat, inclusiv prin aplicarea cadrului legal pentru
contractarea serviciile sociale publice pentru copii de catre organismele private acreditate

Scaderea numarului de copii parasiti de parinti in unitatile sanitare

Cresterea calitatii serviciilor prin aplicarea SMO

Dezvoltarea si diversificarea serviciilor de tip familial

Scaderea duratei de sedere a copiilor in sistemul de protectie speciala prin realizarea cadrului legal necesar pentru integrarea copilului separat de familia sa intr-un mediu stabil permanent in cel mai scurt timp posibil de la luarea sa in evidenta in cadrul sistemului de protectie a copilului

Protectia grupurilor vulnerabile de copii si tineri care necesita o atentie speciala (copiii strazii, copiii delincventi, copiii cu dizabilitati, HIV/SIDA si boli cronice grave/ terminale, tinerii care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie)

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori

Interventie in vederea controlului si ameliorarii fenomenului copiii strazii

Incheierea unor conventii de colaborare intre DGASPC, servicii publice de asistenta sociala si ONG-uri cu atributii si experienta in protectia / reintegrarea sociala a copiilor strazii si adoptarea unor metodologii de lucru comune.

Promovarea necesitatii dezvoltarii unor servicii de consiliere si suport pentru parinti, adresate inclusiv familiilor copiilor aflati in strada

Incheierea de conventii de colaborare cu Politia Comunitara in vederea sprijinirii actiunilor stradale periodice, focalizate pe diferite segmente ale categoriei copiilor strazii

Implementarea programului Initiativa copiii strazii' in vederea dezvoltarii si diversificarii serviciilor destinate copiilor strazii si familiilor acestora (centre de zi, centre de consiliere pentru copiii strazii si pentru parinti, adaposturi de zi si de noapte etc.) in acord cu standardele minime obligatorii in vigoare

DGASPC

Consilii locale ONG- uri

Politia Comunitara

Conventii de colaborare

Numar actiuni de promovare

Conventia de parteneriat

Servicii infiintate pentru copiii strazii si familiile acestora

Dezvoltarea  si diversificarea serviciilor  si activitatilor de prevenire  a delincventei juvenile, precum si a celor de reabilitare a copiilor delincventi

Derularea de programe de prevenire a delincventei juvenile

Consiliere metodologica pentru constutirea la nivel local a centrelor de asistenta si sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale (inclusiv copiilor cu tulburari de comportament)

Inspectoratul Judetean de Politie Inspectoratul Judetean Scolar

DGASPC

DGASPC Consilii locale

Parteneriatele locale

Numarul de centre nou infiintate de asistenta si sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale

Cresterea calitatii ingrijirii copiilor cu dizabilitati, HIV/SIDA si boli cronice grave/terminale aflati in protectie speciala

Dezvoltarea si diversificarea serviciilor specializate pentru copiii cu dizabilitati, aflati in protectie speciala (asistenti maternali, centre de zi si de recuperare/reabilitare)

DGASPC Consilii locale

ONG-uri

Numar de servicii destinate copiilor cu dizabilitati

Asigurarea complementaritatii si continuum-ului de servicii pentru tinerii cu dizabilitati aflati in evidenta sistemului de protectie a copilului in vederea dobandirii abilitatilor de trai independent si/sau integrarii lor socio-profesionale

Dezvoltarea si diversificarea serviciilor necesare pentru tinerii cu dizabilitati (locuinte protejate, ateliere protejate, cluburi si centre de zi etc.) in vederea dobandirii abilitatilor de trai independent si/sau integrarii lor socio-profesionale

DGASPC Consilii locale

ONG-uri

Numar de servicii nou infiintate pentru tinerii cu dizabilitati

Sprijinirea integrarii socio-profesionale a tinerilor care urmeaza sa araseasca sistemul de protectie

Organizarea serviciului de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta in structura DGASPC

Aplicarea standardelor minime obligatorii privind serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta

Diseminarea ghidului de orientare profesionala si de dezvoltare a carierei

Asigurarea accesului la forme de pregatire profesionala adaptate cerintelor pietei fortei de muna

Elaborarea de programe de interventie personalizate in functie de evaluarile aptitudinale, care sa contina seturi de activitati/ programe de formare profesionala pentru care fiecare dintre beneficiari sunt susceptibili de a avea performanta cu incepere de la terminarea a opt clase

Consolidarea relatiilor de colaborare cu Fundatia ARAS, ANITP, Agentia Nationala Antidrog

Facilitarea accesului la servicii de sanatate prin asigurarea continuitatii inregistrarii tinerilor proveniti din sistemul de protectie la un medic de familie, de preferinta la aceiasi medici la care tinerii au fost luati in evidenta in perioada anterioara implinirii varstei de 18 ani

Popularizarea prevederilor legale cu privire la facilitatile acordate tinerilor aflati in dificultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale, precum si tinerilor absolventi ai institutiilor de invatamant, inclusiv a celui special in randul tinerilor beneficiari ai masurilor de protectie speciala

DMSSF, Inspectoratul Scolar Judetean, AJOFM,

ONG-uri

Inspectoratul Scolar Judetean,

Numar de tineri participanti la bursa locurilor de munca

Protocoale de colaborare intre institutiile relevante

Numarul anual de tineri integrati socio-profesional

Date statistice DGASPC

REZULTAT

Cresterea numarului de servicii specializate pentru copiii separati de parinti care necesita o atentie speciala (copiii strazii, copiii delincventi, copiii cu dizabilitati, HIV/SIDA si boli cronice grave/terminale, tinerii) concomitent cu diversificarea acestor servicii
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate